Henry Laasanen Kirjoituksia miesten tasa-arvosta ja pariutumisesta

Lisää vastauksia kysymyksiin markkina-arvoteoriasta

Jatketaan Malmin markkina-arvopostauksen ruotimista Malmin kommenttiosastolla esittämien väitteiden kautta.

Mitä ilmaisu "naisten seksuaalinen valta" tarkoittaa?

Malmi kirjoittaa:

 • Henry esittää väitteensä "Naiset pitävät hallussaan merkittävässä määrin seksuaalista valtaa suhteessa miehiin" sellaisessa yleistävässä muodossa, joka viittaa siihen, että KAIKKI NAISET tai vähintäänkin NAISET KESKIMÄÄRIN pitävät hallussaan kyseistä valtaa ja että tämä valtaero naisten ja miesten välillä on merkittävän suuri.

En esitä tuollaista väitettä. Ilmaisu "naisten seksuaalinen valta" viittaa ensisijaisesti 3 asiaan, jotka mainitaan kirjassa:

 1. Naisilla ryhmänä on enemmän seksuaalista valtaa kuin miehillä.
 2. Lähes kaikilla naisilla on huomattavan paljon seksuaalista valtaa nuoressa aikuisuudessa. Keskivertomiehillä ja sitä alempana olevilla miehillä ei ole merkittävää määrää seksuaalista valtaa koko elämänsä aikana.
 3. Naisten seksuaalisessa vallassa on rakenteellinen ulottuvuus, joka hyödyttää kaikkia naisia. Naisten rakenteellinen seksuaalinen valta aiheuttaa mm. sen ilmiön, että naisten haluja myötäilevää romantiikkaa pidetään hyvänä ja kauniina asiana, mutta miesten seksuaalisuutta myötäilevää pornoa pidetään likaisena asiana. Naisten seksuaalinen valta antaa etulyontiaseman määritellä säännöt, jossa sävyssä keskustelua "oikeasta" seksuaalisuudesta käydään.

Kirjassa käydään monen monta keskustelua erilaisten naisten ja miesten seksuaalisen vallan määrästä.

Johan se olisi ihan älytöntä väittää, että kaikilla naisilla olisi valtavan paljon enemmän seksuaalista valtaa kuin miehillä. On kai itsestään selvää, että markkina-arvot ovat jakaantuneet kellokäyrän mukaan.

Sitoutumisresurssi käsitellään kirjassa

Malmi kirjoittaa:

 • Oletetaan, että naisilla on biologiasta (tai kulttuurista) johtuva kaipuu romantiikkaa, henkistä läheisyyttä, luottamuksen tunnetta sekä sitoutumisen tunnetta kohtaan. Tämä tarkoittaisi sitä, että nämä kaipuut muodostavat miehille valtaa suhteessa naisiin, koska miehet pystyvät pihtaamaan näitä naisten toivomia ja kaipaamia asioita. Monet miehet pystyvät hyväksikäyttämään tätä kaipuuta siten, että lypsävät naisilta rahaa vastineeksi naisten kaipaamasta romantiikasta, silmiin katsomisesta ja hellistä sanoista. Tällaisessa tilanteessa on hieman yksisilmäistä korostaa vain pelkkää naisten seksuaalista valtaa.

Olen käsitellyt tuon(kin) asian kirjassani luvussa "Sitoutumisresurssi", jossa kirjoitan:

 • LAASANEN: Sitoutumisresurssi viittaa naisten riippuvuuteen miehen sitoutumisesta pitkäaikaiseen suhteeseen, mikä antaa miehille rakenteellista valtaa. Vasta miehen sitouduttua naiset kykenevät ulosmittaamaan suurimmat hyödyt pariutumisesta ylöspäin itseään paremmassa sosioekonomisessa asemassa olevien miesten kanssa.. Sitoutumisresurssi poikkeaa muista miesten hallitsemista resursseista siten, että sitoutumisella itsessään ei ole juurikaan arvoa. Kukaan nainen ei halua miestä, jolla ei ole mitään muuta tarjottavanaan kuin halu sitoutua. Pelkkä miehen halu sitoutua ilman muita resursseja onkin naisille kauhistus. Mitä enemmän miehellä on muita resursseja, sitä arvokkaammaksi muodostuu myös miehen sitoutumisresurssi. Naisten riippuvuus runsaasti naisten arvostamia resursseja hallitsevien miesten sitoutumisesta tarjoaa tuollaisille miehille mahdollisuuden saada helppoa seksiä. Seksiä saatuaan mies voi kuitenkin pidättäytyä sitoutumasta – eli pihdata sitoutumistaan. Silloin voidaan sanoa, että ”Mies antaa ymmärtää, mutta ei ymmärrä antaa (sitoutumistaan).” Naisilla on rakenteellinen seksuaalinen valta pariutumismarkkinoiden kontekstissa niin kauan kuin suhteessa ei ole edetty seksiin. Kun seksi astuu kuvaan, rakenteellinen valta siirtyy miehille.

Iän merkitys naisten markkina-arvoon

Malmi kirjoittaa:

 • Laasanen kuitenkin valitettavasti lopettaa päättelynsä tähän eikä tarkastele parisuhdemarkkinoita yli 50-vuotiaiden keskuudessa. Tutkimuksen mukaan naiset ja miehet ovat tasa-arvoisia 33-vuotiaina – tuolloin heidän kysyntänsä parisuhdemarkkinoilla on yhtä suurta.

Malmi ilmeisesti viittaa kirjassani käsittelemääni tutkimukseen. Kirjoitan iän merkityksestä naisten markkina-arvoon seuraavasti luvussa "Todellinen lukumääräsuhde" mm. seuraavasti: 

 • LAASANEN: Bhrolchain ja Sigle-Rushton (2004) kertovat, että naisille tarjolla olevien partnerien joukko alkaa harventua 18-ikävuodesta lähtien ja 30–40 ikävuoden välillä saatavuussuhde muuttuu miehille suosiolliseksi. Saattaa kuitenkin olla, että vanhemmat naiset ovat vähemmän kiinnostuneita avioliitosta tai suhteista kuin nuoret naiset tai vanhemmat miehet (South 1993; Davidson 2001). Kun nainen on nuori ja fyysisesti attraktiivinen, häneen kohdistuu suuri kysyntä ja hänellä on varaa vaatia miehiltä suuria investointeja. Ongelma naisten pariutumisessa nouseekin esille vanhemmalla iällä. Townsendin mukaan vanhemmat naiset pysyvät usein omasta tahdostaan sinkkuina, koska riittävän kelvollisia ja sitoutumishalukkaita partnerikandidaatteja on vaikea löytää. Myös vanhemmat naiset haluavat miehiltä monenlaisia investointeja: materiaalisia etuja, emotionaalista sitoutumista ja seksuaalista uskollisuutta. Jos naisella on riittävän hyvät omat taloudelliset edellytykset, hänen ei tarvitse tyytyä kompromissiin eikä hän usein suostukaan tyytymään vähempään kuin kaikilta osiltaan kelvolliseen mieheen. Naisten toivomat ominaisuudet löytyvät kuitenkin harvoin samasta miehestä, ja silloin kun niin on, tuollaisiin miehiin kohdistuu suuri kysyntä. (1998, 123–125.) Saattaa myös olla, että vanhemmalla iällä naiset odottavat miehiltä entistäkin enemmän uskollisuutta ja emotionaalista sitoutumista, vaikka miehen ulkonäölle asetetaankin pienemmät odotukset. Vanhemmalla iällä sinkkuus onkin naisille usein houkuttelevampi vaihtoehto kuin tyytyminen liian vähään tai lyhytaikaisiin seksisuhteisiin.

Kuten huomataan, käsittelen kirjassa yli 50-vuotiaiden naisten markkina-arvoa ja käsittelen Malmin viittaamaa tutkimusta.

Empiiriset todisteet puuttuvat?

Malmi kirjoittaa:

 • En siis väitä, että Henry olisi täysin väärässä, mutta väitän, että hän ei ole esittänyt riittävästi empiiristä todistusaineistoa sen tueksi, että seksuaalisen vallan teoria pätisi myös a) Suomessa, b) 2000-luvulla ja c) yli 33-vuotiaiden keskuudessa.

En ole esittänyt "riittäävää todistusaineistoa", koska sellaista ei ole missään olemassa. Etsin kirjaani kaikki löytämäni markkina-arvoteoriaa sivuavat tutkimukset, joita kovin montaa ole.

Kirjoitan kirjani analyysissä yli 50-vuotiaista naisista varovaisella ilmaisulla "Saattaa myös olla". Kirjastani käy selvästi ilmi, että käsitykseni yli 50-vuotiaiden naisten markkina-arvosta on omaa pohdintaani, että eikä perustu aihetta käsitteleviin tutkimuksiin.

Malmi näyttää jotenkin edellyttävän, että en sanoisi (pariutumismarkkinoita käsittelevässä kirjassani) käsityksiäni pariutumisen tilasta niillä alueilla, joilla ei ole riittävää tieteellistä aineistoa tarjolla. Mitä iloa sellaisesta kirjasta olisi, kun tieteellisiä tutkimuksia ei juuri ole olemassa?

Kirjani toimii teoreettisena viitekehyksenä ja tutkimusohjelmana, jossa esitetään hypoteeseja ja väitteitä pariutumisesta, jotka ovat tutkittavissa empiirisesti.

Miten Malmi kuvittelee tieteen alkavan sellaisella alueella, jossa empiiristä tutkimusta on vähän? Jonkun on aluksi esitettävä teoria, jonka paikkansa pitävyyttä lähdetään sen jälkeen tutkimaan empiirisesti. Darwinkin esitti evoluutioteorian vain vähäisiin empiirisiin havaintoihin perustuen. Eikö hän olisi saanut esittää teoriaansa, kun empiiriset tutkimukset puuttuivat?

Kirjassani ei määritellä sen rajoittuvan  käsittelemään erityisesti Suomea tai 2000-lukua, vaan "vapaita länsimaisia pariutumismarkkinoita 1960-luvulta lähtien".

Yhteenveto

 1. En esitä kirjassani, että kaikilla naisilla on merkittävästi enemmän seksuaalista valtaa kuin miehillä, kuten Malmi väittää.
 2. Malmi väittää, että en huomioi miesten "sitoutumisvaltaa" kirjassani, vaikka siitä on kirjassa erillinen luku.
 3. Malmi väittää, että en käsittele kirjassani yli 50-vuotiaiden naisten markkina-arvoa, mikä ei pidä paikkaansa.
 4. Malmi vaatii empiiristä tieteellistä todistusaineistoa yli 50-vuotiaiden naisten markkina-arvon selvittämiseksi. Kun sellaista aineistoa ei ole olemassa, niin vaikea sitä on esittää. Malmin mukaan en saisi esittää omaa spekulaatiotani ikääntyvien naisten markkina-arvoista ilman tieteellistä aineistoa, mikä kuulostaa omituiselta vaatimukselta, kun kyseessä on vähän tutkitusta aiheesta tehty uraa uurtava kirja. Jostakin teoria on aloitettava.
 5. Malmi väittää, että en ole esittänyt riittävästi tieteellistä empiiristä aineistoa 2000-luvun Suomesta. No en ole esittänyt, koska sellaista ei ole saatavilla. Kirjassani ei tosin väitetäkään, että kirja käsittelisi erityisesti 2000-luvun Suomea.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (6 kommenttia)

Jukka Korhonen

Ilman mitään tutkimuksia voi sanoa yli 50-vuotiaista ihmisistä, että naisilla ryhmänä on hyvin paljon enemmän seksuaalista valtaa kuin miehillä.

Jukka Korhonen

Ilman mitään tutkimuksia voi sanoa yli 50-vuotiaista ihmisistä, että naisilla ryhmänä on hyvin paljon enemmän seurusteluvaltaa kuin miehillä: jokaiselle seurusteluun halukkaalle naiselle löytyy seurusteluun halukas mies. Jokaiselle seurusteluun haluavalle miehelle ei löydy naista.

Tätä ei muuta miksikään se tosiasia, että naisia on lukumääräisesti enemmän yli 50-vuotiaissa.

Henry Laasanen

Niin, minulle ei ole tullut vastaaan mitään näyttöä siitä, että yli 50-vuotiaiden miesten markkina-arvo olisi noin keskimäärin ottaen hyvä. Päinvastoin, löytyy paljon näyttöä ikääntyvien naisten edelleen suuremasta markkina-arvosta.

1. Ikääntyvien naisten seksisaanti on 100 kertaa helpompaa kuin vastaavilla miehillä
2. Kirjan kirjoittamisen aikaan miesten nettideittiilmoituksia oli 2 kertaa enemmän myös ikääntyneissä luokissa, eli naisiin kohdistui suurempi kysyntä.
3. Nettideittailin itsekin 7 vuotta sitten, eikä perässä juoksevista naislaumoista ollut havaintoa.
4. Kun olen keskustelupalstoja pariutumisesta jo yli 10 vuotta, niin en ole törmännyt ilmiöön, jossa miehet hehkuttaisivat iän myötä saavuttamaansa seksuaalista valtaa.

Veikko Penttinen

"4. Kun olen keskustelupalstoja pariutumisesta jo yli 10 vuotta, niin en ole törmännyt ilmiöön, jossa miehet hehkuttaisivat iän myötä saavuttamaansa seksuaalista valtaa."

No minäpä hehkutan, kuitenkin sillä varauksella, että olen itse joutunut pihtailemaan, koska seksi pullukoiden kanssa ei vain kiinnosta ja sehän on uusi länsimaiden vitsaus niin miehillä kuin naisillakin.

Hyvin säilyneitä viriilejä miehiä taitaa vain olla vielä harvemmassa kuin naisia.

Käyttäjän janikorhonen kuva
Jani Korhonen Vastaus kommenttiin #4

Veikko Penttinen: - "kuitenkin sillä varauksella, että olen itse joutunut pihtailemaan, koska seksi pullukoiden kanssa ei vain kiinnosta"

Onko se seksuaalista valtaa, jos on mahdollisuus harrastaa seksiä sellaisten kanssa, joiden kanssa ei sitä halua harrastaa?

Veikko Penttinen Vastaus kommenttiin #5

Jani Korhonen. Kyllähän sillä joka pystyy valitsemaan on aina pikkuisen valtaakin.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset