Henry Laasanen Kirjoituksia miesten tasa-arvosta ja pariutumisesta

Enemmän ansaitseva vaimo romuttaa parisuhteen tyytyväisyyden

Tutkimus Gender Identity and Relative Income within Households (The Economist, Chicagobooth) kertoo seuraavaa:

  • Niin kauan kuin aviovaimo ansaitsee vähemmän kuin miehensä, naiset tulot eivät aiheuta ongelmia parisuhteelle. Jos vaimo ansaitsee enemmän kuin aviomiehensä, ongelmia alkaa kasaantua ja avioerot lisääntyvät. 
  • Avioeron todennäköisyys lisääntyy 50 prosentilla, jos vaimo ansaitsee enemmän kuin miehensä.

Olellista ei ole se, kuinka paljon enemmän vaimo ansaitsee, vaan se, että vaimo ylipäätään ansaitsee enemmän.

Tutkimus kertoo myös, että enemmän ansaitsevat vaimot päätyvät tekemään enemmän kotitöitä, eivät suinkaan vähemmän. Tutkijoiden mukaan vaimo saattaa kotitöillään yrittää vähentää miehelle alemmista tuloista aiheutuvaa stressiä.

Poiminta kirjastani

Tutkimuksen (Times Online 2006) mukaan nainen eroaa sitä todennäköisemmin, mitä rikkaammaksi hä tulee. Jos nainen rikastuu, miehen mahdollisuudet pitää suhde vastavuoroisena pienenee ja avioeron todennäköisyys lisääntyy.

Miehellä alhainen koulutustaso ja huono työhistoria ovat todennäköisiä syitä yksin jäämiselle. Magdalena Norberg-Schönfeldtin väitöskirjan (2007) mukaan ihmissuhteiden irtisanomisiin Ruotsissa heijastuvat taloudelliset seikat. Miehillä eron todennäköisyys kasvaa työttömyyspäivien määrän karttuessa. Naisilla eron todennäköisyys sen sijaan vähenee, kun työttömyyspäiviä kertyy.

Blumstein ja Schwartz (1983, 311) tulivat amerikkalaisia pareja käsittäneessä tutkimuksessaan siihen johtopäätökseen, että vaimon tuloilla ei ollut merkitystä sen kannalta, miten pari tunsi toisiaan kohtaan. Jos sen sijaan aviomies tai avosuhteessa elävä mieskumppani ei ole kunnianhimoinen, parin liitto ei tule todennäköisesti kestämään muutamia vuosia pidempään.

Heteroseksuaaliset naiset haluavatkin kumppaniensa olevan kunnianhimoisia. Jos mies osoittaa, että menestys ei ole hänelle tärkeää, hänen partnerinsa saattaa kokea hänet arvottomaksi. Naisen päätös pysyä avioliitossa riippuukin hänen miehensä tarjoamien resurssien määrästä ja laadusta (Betzig 1989; Buckle ym. 1996; Campbell 2002).

Kattavimmassa useita kulttuureja käsittävässä tutkimuksessa avioeroista Betzig huomasi, että riittämätön taloudellinen elatus kelpaa avioeron syyksi 21 yhteiskunnassa ja elatusvelvollisuus kuului kaikissa noissa yhteiskunnissa vain miehelle, paitsi yhdessä määrittelemättömässä tapauksessa. (Betzig 1989, 664.)

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että naiset eroavat miehistä, jotka eivät ole kunnianhimoisia ja jotka eivät työskentele säännöllisesti hyvissä työpaikoissa. Monikulttuurinen tutkimus vahvistaa saman kuvion kaikkialla. Miehistä otetaan ero, jos he eivät kykene tuottamaan naiselle riittäviä materiaalisia hyötyjä. (Rhoads 2004, 61.)

Jalovaara (2003; 2007) tutki väitöskirjassaan taloudellisten tekijöiden vaikutusta avioeroriskin kannalta Suomessa. Miehen suuret tulot vähensivät avioeroriskiä, mutta naisen suuren tulot lisäsivät avioeroriskiä, varsinkin jos naisen tulot olivat selvästi miehen tuloja selvästi korkeammat.

Kaikki tutkimukset osoittavat samaan suuntaan: miehiään selvästi enemmän ansaitsevat vaimot eroavat aviomiehistään.

Jankowiak (1986, sit. Townsend 1998, 152) haastatteli 14:ää ammatissaan menestynyttä ja vannoutunutta feministinaista. Nuo naiset olivat tarkoituksellisesti valinneet itselleen aviomiehen, joka ei edustanut traditionaalista maskuliinisuutta, vaan kykeni kommunikoimaan haavoittuvuuksistaan ja joka oli valmis jakamaan kotityöt. Kun naisten urat etenivät ja heidän tulonsa ylittivät miesten tulot, kaikista noista naisista tuli tyytymättömiä aviomiehiinsä.

Artikkeli (Daily Mail 2007) kertoo katkeran ironisesta ilmiöstä, jossa hyvin menestyvät vaimot eroavat kotiin lapsia hoitamaan jääneistä aviomiehistään kasvavassa määrin. Modernin uranaisen valinnoilla on odottamattomia ja katastrofaalisia seurauksia avioliiton harmonian rikkoutumisen ja traditionaalisen vaimon roolin omaksuneiden miesten kannalta.

Miehet, jotka eivät ole elättäjinä toimivia alfauroksia vaan taloudenhoitajia kotona, eivät ole naisten mielestä seksikkäitä. Artikkelissa avioeroasianajaja Vanessa Lloyd-Platt sanoo, että hänen kokemuksensa mukaan päätös vaimon pääasiallisesta elättäjän roolista avioliitossa tuo mukanaan puolessa avioliitoista tuhoavan vaikutuksen:

  • Varoituksenani sanon, että harkitkaa tarkkaan, jos aiotte pitää miehen kotia hoitamassa. Tiedän, että on trendikästä, jos nainen avioliitossa hankki elatuksen, mutta sillä on tuhoisa vaikutus avioliittoon. Kotiaviomies voi olla hauskaa aluksi, mutta vaimo alkaa pian halveksua sitä, että mies ei kanna omaa osuuttaan avioliiton taloudellisesta puolesta. Nainen ajattelee, että mies ei tue häntä. Naiset haluavat miesten olevan heidän suojelijoitaan ja elättäjiään.

Lopputuloksena naisen kunnioituksen puute kotimiestä kohtaan alkaa syödä suhdetta, mikä saattaa miehen haavoittuvaan asemaan. Miesten kotona tekemä työ on tietenkin hyvin arvokasta, mutta vaimojen voi olla hyvin vaikea huomioida tuon työn arvoa ja arvostaa miestä, joka sitä tekee.

Jos mies ei kykene tarjoamaan riittäviä sosioekonomisia resursseja, kuten korkeata palkkaa, miehen on vaikea päästä seksuaalisiin suhteisiin naisten kanssa. Miehen jouduttua työttömäksi, jo olemassa olevan suhteen vaihtotasapaino häiriintyy.

Psykologisella tasolla naiset kokevat, että kunnianhimoton ja vähän sosioekonomisia resursseja tarjoava mies ei ole seksikäs. Usein käykin niin, että vaimo menettää kunnioituksensa vähemmän ansaitsevaa miestä kohtaan. Naisen palkan suuruudella tai työttömyydellä ei ole juurikaan merkitystä naisen seksuaalisiin suhteisiin pääsemisen ja suhteiden kestävyyden kannalta.

Miehille palkka ei ole vain palkka, vaan myös pääsylippu naissuhteisiin ja tae noiden suhteiden kestävyydestä.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (27 kommenttia)

Käyttäjän MikkoAhola kuva
Mikko Ahola

Liza Mundy käsittelee ongelmaa kirjassa The Richer Sex.

Mundy kiinnittää huomiota siihen, että juuri tällä hetkellä naiset ovat ohittamassa miehet tuloissa ja heistä on tulossa tuloiltaan miehiä varakkaampi sukupuoli. Tämä johtuu siitä, että naiset kouluttautuvat enemmän ja nuoremmilla ikäluokilla naisten koulutusaste on selkeästi miehiä korkeampi. Koska yksilön tulot nyky-yhteiskunnassa ja myös tulevaisuudessa riippuvat lähinnä hänen koulutuksestaan, niin on väistämätöntä, että koulutetumpi sukupuoli on tulevaisuudessa parempituloisenmpi.

Naisten korkeampi kolutusaste on todellisuutta eri puolilla maailmaa, eri teollisuusmaissa Aasiassa, Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa.

Tilannetta kärjistää se, että samaan aikaan työmarkkinat ovat jakautumassa kahtia uudella tavalla. Toisaalta syntyy kouluttamattoman matalapalkan työmarkkinat, joille on tyypillistä alhaisen tulotason lisäksi se, että työ on pätkätyötä, ja työttömyysjaksot vaihtelevat työllisyysjaksojen välissä. Toisaalta ovat hyväpalkkaiset asiantuntijatehtävät, jotka edellyttävä korkeaa koulutstasoa.

Kun naiset selkeästi asettuvat hyväpalkkaisten ja koulutettujen ryhmään, ja yhä suurempi osa miehistä ajautuu matalapalkkaisten pätkätyöläisten ryhmään, niin perinteisistä sukupuolirooleista kiinni pitäminen johtaa siihen, että vain osalle naisista löytyy tulevaisuudessa kelpaava aviomies. Tämän kehityksen ikävänä seurauksena on mitä todennäköisemmin se, että erittäin suuri osa naisista, ja siten myös miehistä, jää ilman puolisoa. He jäävät sinkuiksi.

Mundy viittaakiin tilastoihin Aasian maissa, joissa naisten koulutusaste ja hyväpalkkaiset työt ovat johtaneet valtavaan sinkuuntumiseen. Näitä samoja sinkkutilastoja on referoinnut myös Teppo Turkki: ""Vielä kolmekymmentä vuotta sitten vain noin kaksi prosenttia itäaasialaisista naisista eli elämänsä avioitumatta. Tänään Taiwanissa lähes neljäkymmentä prosenttia yli kolmekymppisistä naisista elää sinkkuina. Japanin hallitus julkisti vuonna 2010 tutkimuksen, jonka mukaan yli 60 prosentilla 18–34-vuotiaista miehistä ei ollut tyttöystävää. Vaikka japanilaisista yli kaksi kolmasosaa haluaisi mennä joskus naimisiin, pelottavan moni ajattelee, että elämä ilman puolisoa on itsenäisempää ja onnellisempaa".

Käyttäjän ArlaMannersuo-Sakaki kuva
Arla Mannersuo-Sakaki

Japanissa sinkkuuntuminen ei sinänsä johdu naisten kouluttautumisesta, vaan siitä, että naiselle on vaikeaa ellei jopa mahdotonta yhdistää perhe-elämää ja uraa. Avioitumisen jälkeen naisen yhä odotetaan jäävän kotiin hoitamaan lapsia ja se ei ole mikään helppo juttu täällä. Japanissa harvalla on sellaisia suomalaisille itsestäänselvyyksiä kuten tiskikone ja kuivausrumpu, jotka helpottavat arkea huomattavasti. Hyvä ettei nyrkkipyykillä sentään mennä. Kouluruokailua ei myöskään ole, joten perusvaimo valmistaa vaatimattomat kolme lämmintä ruokaa päivässä (aamupala, lounas ja illallinen). Japanissa on vielä tapana valmistaa pieniä annoksia useita eri ruokia, joten aikaa keittiössä saa kulumaan vaikka tuntikaupalla. Myönnettökään, että nykyään monet vaimot ostavat aterian pienet lisukkeet marketeista aika säästääkseen.

Tarhapaikkojen vähäisyys (tässä tietenkin aluekohtaisia eroja) on myös yksi tekijä, mikä vaikuttaa naisten työllistymistä äitiysloman jälkeen. Isoin ongelma on kuitenkin arvomaailma, jonka mukaan naisen paikka on kotona. Vaikka nainen haluaisikin takaisin töihin lasten mentyä kouluun, on jo liian myöhäistä. Ei täällä kukaan siinä vaiheessa enää palkkaa.

Kun vaihtoehdot on joko tehdä itse uraa tai elää miehen tuloista riippuvaisena lopun elämäänsä, niin ei ihme, että monen mielestä elämä ilman puolisoa on itsenäisempää ja onnellisempaa. Onnellisemmasta en tiedä, mutta itsenäisempää se taatusti on.

Käyttäjän ArlaMannersuo-Sakaki kuva
Arla Mannersuo-Sakaki

Pitää vielä mainita, että harva täällä edes jää äitiyslomalle. Viimeistään siinä vaiheessa, kun tulee raskaaksi, ottaa lopputilin. Joskus siihen painostetaan, mutta on myös perijapanilaista pelätä aiheuttavansa vaivaa työtovereille pitämällä lomaa. Tämä näkyy työkulttuurissa muutenkin pitkinä päivinä ja olemattomina lomina. Esim. sairaslomapäivät vähennetään lomapäivistä, joita ei muutenkaan ole kovin montaa.

Olli Kankaanpää

Ansaitsen naistani vähemmän, työhistoriani pituus on lyhyempi, nainen on varakkaampi ja teen enemmän kotitöitä. Toisaalta olen naistani selvästi pidempi, minulla on todistetusti edelleen nopein Suomessa mitattu motoriikka, tieteelliset meriittini ovat paremmat, kaveripiirini on rikkaampi, ja elän mielelläni vaimoni palkalla (evp). Jos tästä taloudesta joku lähtee, niin se olen minä. Enkä puhu leppäkeihäästä ja lentämisestä..

Käyttäjän MikkoAhola kuva
Mikko Ahola

Kun naiset ovat rikkaampia, kuin miehet, niin parisuhteiden syntyminen edellyttää muutosta sukupuolirooleissa. Tämä voi olla vaikeaa, koska naiseuden ja miehekkyyden olemukset ovat paljolti kiinnittyneet sisästettyihin, usein tiedostamattomiin kerroksiin psyykkeessämme.

Jos ajatellaan miestä, niin meille on hyvin luontevaa hyväksyä ajatus, että vanhempi varakkaampi mies rakastuu itseään huomattavasti nuorempaan naiseen, ja alkaa tavallaan omaisuudellaan ja tuloillaan pitää huolta nuorikostaan. Miehille tällainen ei tuota mitään ongelmia.

Sen sijaan naisille on erittäin vaikaa tottua ajatukseen, että hän Madonna lailla ottaisi itselleen nuoren, varattoman, "toyboyn". Naisesta ei tunnu itsetuntoa hivelevältä ajatus, että hänen miesystävänsä olisi yhdessä hänen kanssaan lähinnä sen voksi, koska hänen tulonsa ja varallisuutensa mahdollistavat miesystävälle mukavan elämän.

Tämä tulee esille selvästi esimerkiksi siinä, että työttömien miesten on vaikea päästä naisten kanssa ihmissuhteisiin. Jos nainen on työtön, ja mies työssä, niin ei mies ala mitenkään vieroksua tällaista naista mahdollisena kumppanina. Sen sijaan työttömällä miehellä ei juuri naisten parissa ole menekkiä.

Olli Kankaanpää

Miksi telaketjufeministit yrittävät edelleen pukea miestä hameeseen? Tutkimuksissa on todettu poikavauvojen tarttuvan mielummin autoon kuin nukkeen, päinvastoin tyttövauvojen käytökseen nähden. Aikuisten naisten ja miesten aivotoiminnat ja käyttäytyminen ovat eri planeetalta, eikä kysymyksessä ole opittu malli. Omena ei muutu edes toivomalla appelsiiniksi.

SK Marttila Vastaus kommenttiin #5

"Tutkimuksissa on todettu poikavauvojen tarttuvan mielummin autoon kuin nukkeen"

Miksiköhän? Autohan on ihmisen keksintö, jota ei edes ole kaikkialla maailmassa.

Kalsa K Vastaus kommenttiin #14

Kyse ei liene esineestä (lelu) sinänsä vaan toiminnasta, jonka esineet mahdollistavat.

"Male monkeys, like boys, showed consistent and strong preferences for wheeled toys"

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2583786/

SK Marttila Vastaus kommenttiin #23

Mielenkiintoinen tutkimus, täytyy perehtyä joskus ajan kanssa. Pikavilkaisulla pisti silmään, että siinä missä "maskuliininen" käyttäytyminen oli todennettavissa, "feminiinistä" ei ollut olemassakaan; naispuolisilla apinoilla ei ollut yleistä preferenssiä.

Kuinkahan paljon apinoilla on yleensä sosiaalista painetta? Jani Kaaro sivusi Helsingin Sanomissa taannoin http://www.hs.fi/kotimaa/M%C3%A4d%C3%A4n+omenan+on... tutkija Robert Sapolskyn vuosikymmeniä seuraamaa paviaaniyhteisöä, josta onnettoman sattumuksen seurauksena menehtyivät aggressiiviset eli johtavat koiraat. Yhteisön tahti muuttui siitä lähtien. Jos ihmismiehillä on olemassa vain yksi tapa olla mies, apinoille se on sitä varmaan vielä korostetummin. "Poikien maailmassa nössöiltä vedetään ilmat ulos" kirjoitti Henry Laasanen taannoin. Voiko "maskuliininen" käyttäytyminen johtua tuosta voimakkaasta rooliodotuksesta?

Olli Kankaanpää

Sosioekonomiseen asemaan vaikuttavia tekijöitä on paljon. Lisäksi on hyvin paljon muita muuttujia joiden korrelaatiokerrointa ei voi suoraan liittää eroamisen todennäköisyyteen. Suomeksi ilmaistuna:kaikki vaikuttaa kaikkeen.

Käyttäjän kolhi kuva
Jaakko Kölhi

Poikkeus vahvistaa säännön. Meillä vaimo tienaa selvästi enemmän, on tienannut jo pari vuotta ja tulee tienaamaan todennäköisesti loppuelämän, mahdollisia äityislomia ym. lukuunottamatta.

Ei ole vaikuttanut parisuhteeseen millään tavalla. Toisaalta pidän itseäni melko korkean markkina-arvon miehenä, vaikka näin itse sanonkin. Olen yhtä korkeasti koulutettu kuin vaimoni (suuntautunut vaan matalempien palkkojen aloille), fiksu ja urheilullinen. Osaan lisäksi pukeutua ja joten kuten käyttäytyäkin.

Ei ole siis meillä näkynyt tämä palkkaero enkä jaksa uskoa, että tulee näkymäänkään, vaikka eihän sitä tietysti ikinä tiedä.

Olli Kankaanpää

Tevetuloa joukkoon, vaikka en opiskellutkaan matalapalkka-aloja.

Käyttäjän kolhi kuva
Jaakko Kölhi

En itsekään ole varsinaisesti matalapalkka-alalla, mutta kuitenkin tulen aina tienaamaan vähemmän kuin kansainvälisen bisneksen parissa työskentelevä vaimoni.

Käyttäjän mahedstr kuva
Matias Hedström

Taas ansiokas teksti Laasaselta joka osoittaa että juuri naiset, eivätkä miehet, eivät kestä tasa-arvoa (lue eivät halua). Keep em coming.

"Kotiaviomies voi olla hauskaa aluksi, mutta vaimo alkaa pian halveksua sitä, että mies ei kanna omaa osuuttaan avioliiton taloudellisesta puolesta. Nainen ajattelee, että mies ei tue häntä. Naiset haluavat miesten olevan heidän suojelijoitaan ja elättäjiään."

Halveksiiko nainen itseään kun on miehen elätettävänä? Ei tietenkään, tämä on ainoastan halveksittavaa miehessä koska miesten on oltava hyödyllisiä naisille. Ja miehet eivät tietenkään saa halveksia tätä elätettävänä olemista naisessa tai naisellista elättämis-odotusta miehille (miehen välineellistäminen), koska sehän olisi naisvihaa.

Käyttäjän jonnapurojarvi kuva
Jonna Purojärvi

"Tutkimus kertoo myös, että enemmän ansaitsevat vaimot päätyvät tekemään enemmän kotitöitä, eivät suinkaan vähemmän. Tutkijoiden mukaan vaimo saattaa kotitöillään yrittää vähentää miehelle alemmista tuloista aiheutuvaa stressiä."

Ja nainen on hirviö, kun yrittää tehdä kaiken, jottei miehen tarvitsisi stressata turhasta asiasta. Mies ei kestä, kun ei tee tarpeeksi rahaa. Niinpä nainen yrittää kaiken työnteon lisäksi kompensoida tätä kamalaa tilannetta miehelleen tekemällä vielä ylimääräistä.

On se jännä, että avioeroja tulee. Aika pitkälti miehen päässä vika, jos ei tilannetta kestä. Yhä harvemmalle naiselle tuloilla on väliä - mutta eihän teitä kyllä ole faktat koskaan kiinnostaneet ettekä näe totuutta vaikka sen itsekin kirjoittaisitte. Eiköhän kyse ole siitä, että nainen joutuu paremmilla tuloillaan tekemään kaiken, jotta mies voisi kuvitella olevansa miehisempi. Tasa-arvoa, todellakin.

Seppo Honkamaa
Käyttäjän jonnapurojarvi kuva
Jonna Purojärvi

Aika yksipuolista tuokin ajattelu. Miksi kaiken tulee olla niin mustavalkoista?

Lasse Askolin

Enemmän ansaitsevat vaimot vaikkapa siivoavat enemmän.Heillä on usein isommat huoneistotkin siivottavana. Oma äitini ei siivoillut laajaa aluetta, kun me neljä perheenjäsentä elimme huoneen ja keittokomeron muodostamassa kodissa.Oli toinenkin huone, mutta siellä asui tätini poikansa kanssa alivuokralaisena.

SK Marttila

Pari kysymystä herää:
- Mitä nuo 21 yhteiskuntaa, joissa riittämätön taloudellinen elatus kelpasi avioeron syyksi, olivat? Jos koko yhteiskunnan tahti on sellainen, että mies käy töissä ja nainen on kotona, noinhan se luultavasti menee. Mutta ihmettelen kyllä, jos noin toimitaan niissäkin maissa, jossa naiset oikeasti kouluttautuvat ja käyvät töissä.
- Jalovaaran väitöskirjassa miehen suuret tulot vähensivät avioeroriskiä, naisilla päin vastoin nostivat. Tiedätkö onko kukaan tutkinut miten miehen/naisen suuret tulot vaikuttavat uskottomuusriskiin? Avioliitto ja -ero ovat pari pala paperia, (jotka vaikuttavat olevan naisille tärkeämpiä kuin miehille) arvostus itsessään näyttäytyy siinä, miten tosissaan/vilpittömästi ihminen sitoutuu siihen yksiavioiseen suhteeseensa (jos yksiavioisuudesta ollaan sovittu)
- Jos enemmän ansaitsevat vaimot tekevät myös enemmän kotitöitä kuin vaimot yleensä (mikä ymmärtääkseni on normivaimoillakin yli puolet tehtävistä kotitöistä) miehen stressiä vähentääkseen, voiko tässä olla jotain perustetta sille eroamiselle? Jos toinen "tekee kaiken"?
- Jos perinteisiä suomalaisia suhteita ja parinvalintapreferenssejä ajattelee, eikö kunnianhimoa tärkeämpi ominaisuus ole aina ollut ahkeruus ("olla hyvä työihminen")? Eli että ylipäänsä tekee jotain, ei välttämättä pyri urallaan kokoaikaa ylös päin?

Käyttäjän ArlaMannersuo-Sakaki kuva
Arla Mannersuo-Sakaki

Esimerkiksi Japani on yksi noista 21:stä maasta. Jos en ihan väärin muista, niin avioeron perusteet täällä ovat a) miehen kykenemättömyys elättämään perhe b) NAISEN uskottomuus c) yhteinen päätös. Yksin ei siis voi avioeroa saada paitsi pitkän ja kalliin oikeuskäsittelyn jälkeen.

Käyttäjän mahedstr kuva
Matias Hedström

Jonna Purojärvi:

"On se jännä, että avioeroja tulee. Aika pitkälti miehen päässä vika, jos ei tilannetta kestä."

"Aika yksipuolista tuokin ajattelu. Miksi kaiken tulee olla niin mustavalkoista?"

No entä jos nainen on se joka ei kestä ja ehkä sen seuraksena mies ei kestä, missä sitten vika? Vai onks se sitten vaan "ongelmaton preferenssi"?

Käyttäjän jonnapurojarvi kuva
Jonna Purojärvi

Liittyen siihen pastettuun tekstinpätkään, jossa todettiin, kuinka nainen tekee vielä kotityötkin "kaupan päälle", jotta miestä ei stressaisi. Onneksi osaatte aina pätkäistä haluamanne kohdan ja tulkita sen kuten haluatte.

Varmasti on toisinpäin samoja ongelmia. Ja ihan yhtä vammaista kuraa sekin on. Mutta että jaksatte itkeä nyt naisen pohjattomasta pahuudesta.

Voi nostaa esille ja ratkoa ongelmia, tai voi etsiä syyllisiä. Toinen tapa vie asioita eteenpäin. Toinen ei.

Esimerkkinä: Mies voisi aukaista sen suunsa ja kertoa, kuinka helkatin vaikeaa on kestää se miehisyyteen iskenyt kolahdus, kun vaimo tienaa enemmän. Ja kertoa se sille vaimolleen. Ehkä löytyy ratkaisuja. Mutta niin meillä ihmisillä on tapana pimittää todellisia tuntemuksiamme. Kun on kiirre etsiä syyllisiä.

Ari Lotvonen

Olen aina vaimolle sanonut (16 vuotta nuorempi), kun jään eläkkeelle, sinä elätät minut ja aion elää ainakin 100 vuotiaaksi.

Tana minä tykkään ihanista naisista.

krista virta

Ehkä sun vaimosi kannattaisi lähteä nyt jo. Nuorempana saa paremman elätin tms. yhä, jollei totaalisesti rupsahtunut jo. Mutta eiköhän tuollainen kokoomuspossu ole jo orjansa löytänyt. Ihan vaan odottelen koska mr. Schubak alkaa myös miesasiamieheksi, popcornit ja limut valmiina täällä.

Esko Matinporo

Kun avioerojen määrä kasvaa kokoajan ja 67% avioeroista on naisten alullepanemia, voidaan vetää melkein yksi yhteen, miksi avioerojen määrä kasvaa.

Ilmiö on sinänsä ironinen, että nimenomaan naiset vaativat päästä elättäjän rooliin, mutta samaan aikaan häpeävät vähemmän tienaavaa miestään.

Käyttäjän SaaraHuttunen kuva
Saara Huttunen

Jos nainen onnistuukin menestymään työelämässä, olemaan niin hyvä että palkataan ennemin kuin yhtä pätevä mieshakija, niin sitten sitä pitää vielä hyvitellä omalle miehelle. Ei ole naisen työssäkäynti helppoa tässä maailmassa.
Ehkä joku kaunis päivä miesten ego kestää työelämässä menestyneemmän naisen.

"Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että naiset eroavat miehistä, jotka eivät ole kunnianhimoisia ja jotka eivät työskentele säännöllisesti hyvissä työpaikoissa" En minäkään kieltämättä haluisi, että avopuolisoni olisi loppuelämänsä töissä puhelinmyynnissä. Hyvä työpaikka on kyllä jännä kun sitä ei ole sen enempää määritelty. Hyvän työpaikan voisi esimerkiksi katsoa olevan sellainen, missä viihtyy. Kukapa haluisi katsoa rakastamaansa ihmistä työssä, jossa ei viihdy?

Pitäisikö tässä miettiä mitä asialle voisi tehdä? Miten miehet kestäisivät enemmän palkkaa saavaa naista? Voisiko miehisyyden tunteen parisuhteessa saada myös jotain muuta kautta? Eikai ainut ratkaisu ole tuomita naisten menestyminen työelämässä?

Esko Matinporo

Niin, onhan se paljon hyvittelyä vaadittu, ettei enemmän tienaava nainen ala halveksumaan miestään ja ota avioeroa.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset