Henry Laasanen Kirjoituksia miesten tasa-arvosta ja pariutumisesta

Mieshoitajan kohtaama syrjintä töiden jaossa

 • Gradun taulukko työnjaosta
  Gradun taulukko työnjaosta
 • Kuvio gradusta
  Kuvio gradusta

Kirjoitin eilen mieshoitajien kohtaamasta syrjinnästä naispotilaiden hoitamisessa.

Toinen mieshoitajien pääsyrjinnän muoto perustuu traditionaalisiin sukupuolirooliodotuksiin. Hoitajan työn pitäisi olla tasa-arvoista, jolloin jokaiselta hoitajalta vaaditaan samat taidot.

Jopa Kalevan pääkirjoitus vaatii miehille erilaisia velvollisuuksia:

 • Varsinkin sosiaali- ja terveydenhuollossa on paljon fyysistä voimaa vaativia töitä, jotka olisivat siinäkin mielessä mitä sopivimpia miehille.

Jos minä hakeutuisin hoitoalalle, vaatisin, että minuun ei saa asettaa minkäänlaisia sukupuolitettuja ja syrjiviä odotuksia.

Karjalainen kirjoittaa aiheesta:

 • Eikö voisi lopettaa puheet miesten ja naisten töistä? Olisi vain työtä, joka pitää tehdä ja siitä maksettaisiin samaa palkkaa kaikille.

Niinhän asian pitäisi olla, mutta hoitoalalla miehille on eri työnkuva kuin naisille.

Haastattelemani mieshoitaja kertoo

1. "Normaalien työtehtävien ohessa mieshoitajan pitää toimia turvamiehenä, nostoapulaisena, kantojuhtana, jne."

2. "Mieshoitsut ovat toki käteviä toimimaan turvamiehinä, fiksaamaan toimattomia laitteita tai jakamaan potilaille ruokaa tai taluttamaan tai kääntämään potilaita. Siihen mieshoitsuja aina tietysti ängetään. Toisaalta toki ymmärrän, onhan se fyysistä voimaa vaativaa hommaa joten ei siinä mitään, järkevää siihen on mies laittaa. mutta sitten kuitenkin oletetaan, että KAIKEN TÄMÄN LISÄKSI miespuolisen hoitajan pitää vielä ehtiä tehdä ne normaalit hoitojutut sitten kanssa..."

Mieshoitaja joutuu tekemään samalla palkalla sekä (a) miesten työt että (b) normaalit rutiinitehtävät.

Gradu hoitotyöstä

Gradu Hoitajan sukupuoli : sukupuolikäsityksiä hoivatyössä (2014) kertoo seuraavaa:

1. Miestyöntekijöiden tarvetta työntekijät perustelevat sillä, että miehiä tarvitaan voimaa vaativiin ja
raskaisiin työtehtäviin: ”Koska suuntaus on se, että yhä huonokuntoisempia asukkaita/asiakkaita hoidetaan
koti/kodinomaisessa yhteisöissä, joissa tarvitaan fyysisiä voimavaroja, koska aina ei ole
saatavilla asianmukaisia apuvälineitä työtä helpottamaan.
” (Nainen)

2. Oletko havainnut eroja mies-  ja  naistyöntekijöiden  työtehtävien  muotoutumisessa  omalla  alallasi,  jos  olet  niin  millaisia? Mihin hoiva-alan työtehtäviin tarvitaan erityisesti miehiä? Huomattava osa vastaajista (36/132) totesi odotusten poikkeavan sukupuolen  mukaan.  Työntekijöiden  avovastaukset  kertoivat,  että  miehiltä  odotettiin  erityisesti fyysistä  voimaa  ja  auktoriteettia  asiakastyöhön.

3.  Odotukset  miesten  osaamiseen  ja  vahvuuksiin  perustuvat varsin perinteisinä pidettyihin miesten ominaisuuksiin.

4.  Esimerkiksi  kehitysvammaisten  työtoiminnoissa tehtävät ovat sukupuolittuneet sekä työntekijöiden että asiakkaiden osalta. Tekninen työ on miesten aluetta, kun taas kotitöihin liittyvät tehtävät ovat naisten vastuulla. Monivalintakysymyksen  vastauksista  ilmenee,  että  miehille  osoitetaan  osaksi  erilaisia  työtehtäviä
kuin  naisille.

5. Osassa työtekijävastauksia on siis selkeästi havaittavissa sukupuolittunut työnjako, vaikka joissain vastauksissa  pyritään  ylittämään  sukupuoleen  liitettyjä  stereotyyppisiä  asetelmia.  Kulttuurisesti tiukat  ja  jähmettyneet  sukupuoliset  subjektipositiot  näyttävät  näiden  vastausten  valossa  elävän hoiva-alan  arjen  käytännöissä.:

 • Miehille luonnostaan teknisemmät ja voimaa vaativat tehtävät. (Mies)
 • Erillaiset toiminnat esim. rakentaminen, kelkkailu yms. (Mies)
 • Naistyöntekijät ovat hyvin stereotyyppisiä -> naiset leipovat ja vaatehuoltoa, miehille osoitetaan herkästi remppahommat. (Mies)

6. Toiminnallisuus,  rakentaminen, remontointi ja teknisyys (laitteet, atk) ovat miesten vahvuutena naisten keskittyessä rutiininomaisiin kodin  tuottamisen  tapoihin,  kuten  puhtauteen,  viihtyvyyteen  ja  ravintoon.  Naisten  vastuulle  jää usein  asiakkaiden  vaatehuolto,  suihkutus  ja  siivous  sekä  työ,  joka  jää  rutiininomaisuudessaan näkymättömäksi. 

7.  4.2.2 ”Yleensä mies saa hevosen hommat” ja ”Nainen on hoivaaja” Sukupuoleen ja työnjakoon liittyviä eroja mies- ja naishoitajien välillä asiakkaat olivat vastausten perusteella  havainneet.  Kysyttäessä  asiakkailta,  että  odotetaanko  miehiltä  hoiva-alalla  erilaista osaamista  ja  vahvuuksia,  kuin  naisilta,  vastaukset  jakaantuivat  lähes  yksimielisesti  kyllä,  en  osaa sanoa  ja  ei  vaihtoehtojen  välillä.  Työntekijävastauksiin  verrattuna  asiakkaat  olivat havainneet  enemmän  mieshoitajien  osaamis-  ja  vahvuusodotusten  poikkeavan  naisille  osoitetuista odotuksista.

8. Valtaosa  asiakkaista  oli  sitä  mieltä  monivalintakysymykseen  vastatessaan,  että  mieshoitajille
osoitetaan hoivatyön kentällä erilaisia tehtäviä kuin naisille.

9. Opiskelija kuvailee sukupuolen mukaista työnjakoa seuraavasti:

 • ”No,  se  työpaikkaki  oli  semmonen,  että  se  tuota,  mie  olin  siellä  puuosastolla,  että  siellä  ei oikeestaan  muita  ollukaan  ku  miehiä.  Mutta  tuota  useamman  kerran  on  saanu  kuulla perustelun,  että  tee  sie  tämä  homma,  ku  oot  mies.  Että  tuota  onhan  se  perustelu  sekin.” (Opiskelija)
 • ”Esimerkiksi siellä keittiön puolella, ku olinkohan mie kahvitauolla vai mikähän siinä oli, niin tultiin pyytämään ruuvaamaan yks levy seinään. Että voisiks sie laittaa tuon ku sie oot mies. (Opiskelija)
 • ”Mutta meneppä naiselle sanomaan, että keitäppä sie kahvit ku oot nainen, niin hirviä meteli nousee.  Heti  leimataan  sovinistiksi,  ku  menet  sanomaan.  Siinä  on  vissi  ero  kyllä  näissä hommissa.” (Opiskelija)

10. Opiskelijoilta  kysyttiin,  että  jaettiinko  työssäoppimispaikoilla  työtehtäviä  sukupuolen  mukaan. Kehitysvammaisten  työtoimintakeskuksessa  työnjako  sukupuolen  mukaan  oli  erityisen  näkyvää. Puuosastolla sekä hoitajat/ohjaajat että asiakkaat olivat miehiä.

11. Edellisestä  keskustelun  pätkästä  voi  huomata,  että  naishoitajat/ohjaajat  ovat  sisäistäneet sukupuolenmukaisia rooleja ja käytäntöjä. Toisaalta niitä ollaan halukkaita ehkä purkamaan, mutta samalla  naiset  itse  viljelevät  arjessa  sukupuolen  mukaista  työnjakoa.  Se  saattaa  tapahtua  kuin luonnostaan. 

12. Vaikka  sukupuolen  mukaisia  rooleja  ja  niiden  mukaisia  työtehtäviä  ei  uran  alussa  koettaisi haitallisina, saattavat ne myöhemmin olla kuormittavia ja rajoittaa toimijuutta hoitajana. Edellisessä luvussa kuvasin kuinka osa opiskelijoista vaikutti innokkailta pärjäämään fyysisesti väkivaltaisten asiakkaiden  kanssa.  Alussa  saattaa  olla  innostusta  tämän  kaltaiseen  ”pätemiseen”  työyhteisössä, mutta  jos  mieshoitajan  meneminen  väkivaltatilanteiden  selvittäjäksi  muodostuu  työnjaolliseksi itsestäänselvyydeksi, saattaa asia kääntyä ajan myötä rasitteeksi.

13. Erityisesti työntekijävastauksissa mieshoitajan ominaisuuksissa arvostettiin voimaa ja autoritaarista olemusta.  Kysymys  kuuluukin,  että  mikä  on  ”pienen  miehen”  paikka  hoivatyössä?

YHTEENVETO

 1. Miesten oletetaan tekevän perinteisiä miesten työtehtäviä
 2. Gradun mukaan "(hoitaja)naiset  itse  viljelevät  arjessa  sukupuolen  mukaista  työnjakoa."
 3. Asiakkaiden havaintojen mukaan miehille osoitetaan eri työtehtäviä kuin naisille.
 4. Kehitysvammaosastolla työnjako oli erityisen näkyvää.
 5. Pienen ja epämiehekkään miehen rooli hoitotyössä jää epäselväksi.

Jos miesvaltaisella alalla naiselle sanoisi, että "keitäppä sie kahvit ku oot nainen", niin asiasta nousisi hirveä haloo tasa-arvovaltuutettua myöten.

Hoitoalla miesten sukupuoliroolitettu syrjintä töiden jaossa on sen sijaan hyväksyttyä arkipäivää.

Työnjaon seksistisinä pääarkkitehteina toimivat naishoitajat.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (30 kommenttia)

Käyttäjän MikkoAhola kuva
Mikko Ahola

Mieskiintiöt hova-aloille ja psykologikoulutukseen?

Pirjo Jokinen

Ihmisten pitäisi olla sukupuolesta riippumatta tasa-arvoisia.

Samasta työstä sama palkka, eikä keneltäkään saisi evätä työtä pelkkään sukupuoleen vedoten, sillä sukupuoli on toisinaan vaikea määritellä. Onhan myös hermafordiitteja ja muulla lailla erilaisia yksilöitä, joita ei voi lokeroida sukupuoliominaisuuksien mukaan.

Yksilölliset erot ns. samaa sukupuolta olevien kesken voivat olla suuria, jopa suurempia kuin eri sukupuolta olevien kesken.

Melkoiseksi saivarteluksihan tämä menee, mutta enivei, sukupuoli ei saa olla se ratkaiseva tekijä koulutukseen tai työpaikkaan valitessa.

Kiintiöajattelu pitäisi ehkä hylätä, mutta johtaako se sitten jälleen sovinististen maskuliinihegemonistien heteronormatiiviseen valtaan ja potentiaaliset synnyttäjät survotaan takaisin nyrkin ja hellan väliin, homous kriminalisoidaan ja perheenäidit palautetaan ennenvanhaiseen tilaan jossa ollaan talvet ilman kenkiä, kesät raskaana, ehkäisystä, aborteista, neuvoloista yms. ei puhettakaan.

Toisaalta, teollistuneissa kulttuureissa nimeomaan teollistuminen on mahdollistanut XX-kromosomisten vapautumista ja tasa-arvoa ja pitäisi kyetä palaamaan takaisin kivikaudelle, jotta kauhuvisio voisi toteutua.

Naiskiintiöt sinällään ovat typeryyttä, mutta ne on synnyttänyt maskuliinihegemonismin typeryys. Dominoefekti.

Tämä on tällaista pohdiskelua, voi olla ihan vajaaälyistä ja typerää tämäkin mutta - "Älä esitä sukupuoleen, ikään, syntyperään, kieleen, uskontoon, vammaisuuteen tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin kohdistettuja asiattomuuksia."

Alexius Manfelt

Henry hyvä, kyllä me mieluusti palkkaamme lääkäriasemillemme mieshoitajia. Hommat hoituvat paremmin, toimistotyötkin joutuisammin. Yksinkertaisesti kun vaan olisi riittävästi kipsaustaitoisia miespuolisia ensihoitajia saatavissa.

Käyttäjän elinakeranen kuva
Elina Keränen

Kahvinkeitto on helppoa, sen osaa tehdä niin mies kuin nainenkin. Sen sijaan vastaanotolla riehuvan hullun rauhoittamiseen pyydän vahvempaa miestä, ei kiinnosta tasa-arvo vähääkään.

Toisaalta tuo perustelu voi joistakin olla kestämätön, koska samalla se kieltäisi naiskiintiöt aloilta joilla tarvitaan fyysistä voimaa, kuten palomiehet.

Käyttäjän TuomoKokko kuva
Tuomo Kokko

Sinun on opeteltava hakemaan apua vahvemmalta henkilöltä, ei nimenomaan mieheltä. Nainen voi lisätä fyysistä voimaansa salitreenillä ihan siinä kuin mieskin.

Käyttäjän elinakeranen kuva
Elina Keränen

Näinpä. Ja koska vahvemmat henkilöt ovat useammin miehiä, on luonnollista pyytää miesten apua fyysistä voimaa vaativiin tehtäviin. Laasasen vaatimus että miehillä pitäisi olla oikeus tehdä vain täsmälleen samat työt kuin naisetkin ja se 150-senttinen 50-kiloinen hoitajanpiiperö ei saa pyytää miestä apuun "koska epistä", on lähinnä säälittävä.

Käyttäjän ilekahila kuva
Ilkka Kahila Vastaus kommenttiin #8

Elina Keränen:
"Laasasen vaatimus että miehillä pitäisi olla oikeus tehdä vain täsmälleen samat työt kuin naisetkin ja se 150-senttinen 50-kiloinen hoitajanpiiperö ei saa pyytää miestä apuun "koska epistä", on lähinnä säälittävä."

Onko Elina sinulle vieras ajatus, että "miehillä pitäisi olla oikeus tehdä vain täsmälleen samat työt kuin naisetkin"? Eikö tuollainen vastaa sinun oikeustajuasi?

Jos pienikokoinen ihminen (mies tai nainen) ei kokonsa ja voimiensa vuoksi kykene jotain TYÖTEHTÄVÄÄ tekemään, jonka isompi ja vantterampi kollega kykenee, ja joka kuitenkin sisältyy työn toimenkuvaan, niin miten tällainen kompetenssiero olisi mielestäsi oikeudenmukaista huomioida palkkauksessa?

Vai eikö mitenkään?

Käyttäjän ilekahila kuva
Ilkka Kahila Vastaus kommenttiin #8

Elina Keränen:
"Ja koska vahvemmat henkilöt ovat useammin miehiä, on luonnollista pyytää miesten apua fyysistä voimaa vaativiin tehtäviin."

Minkälaiset työtehtävät olisivat Elina mielestäsi nykypäivänä sellaisia, joihin "olisi luonnollista pyytää naisten apua", koska miehet useammin kuin naiset olisivat ko. tehtäviin huonommin kykeneviä?

Miten siis täydentäisit tämän virkkeen:

Koska ____________ henkilöt ovat useammin naisia, on luonnollista pyytää naisten apua ____________ vaativiin tehtäviin.

Jukka Mäkinen Vastaus kommenttiin #16

Koska kahvia keittävät henkilöt ovat useammin naisia, on luonnollista pyytää naisten apua kahvinkeittotaitoa vaativiin tehtäviin. :D

Käyttäjän elinakeranen kuva
Elina Keränen Vastaus kommenttiin #16

"Minkälaiset työtehtävät olisivat Elina mielestäsi nykypäivänä sellaisia, joihin "olisi luonnollista pyytää naisten apua", koska miehet useammin kuin naiset olisivat ko. tehtäviin huonommin kykeneviä?"

Synnyttäminen? Imettäminen? Huoraaminen? Naispotilaan hoitaminen intiimitilanteissa? Vieraskielisen asiakkaan kanssa kommunikoiminen tilanteessa jossa kyseistä kieltä ei osaa kukaan miespuolinen? Tavaran poimiminen alahyllyltä kun ainoa paikalla oleva mies on selkävaivainen? Kirjoittaminen kun miehet ovat kirjoitustaidottomia?

Ei se ole niin vaikeaa. Monissa tilanteissa pyydetään apua ihmiseltä joka osaa hoitaa kyseisen asian paremmin. Kukaan henkisesti yli viisivuotias ei pidä kirjaa siitä onko pyyntöjen sukupuolijakauma tasainen.

Jukka Mäkinen Vastaus kommenttiin #23

"Kukaan henkisesti yli viisivuotias ei pidä kirjaa siitä onko pyyntöjen sukupuolijakauma tasainen."

Eli siis tasa-arvovaltuutetut (koko toimiston ämmäsakki) ja Naisasialiitto Unionin telaketjofemakot ja muutkin feministit ovat henkisesti 5-vuotiaan tasolla. Se kyllä selittää paljon.

Jochen Lapinlampi Vastaus kommenttiin #8

Alaa aikoinaan opiskelleena, onneksi pois vaihtaneena kommentoin hieman. Paljon on vieläkin alalla hoitajia joille tupakka maistuu samoin, kuin liikkumattomuus. Olen miettinyt joskus lääkettä pulmaan. Jos palkkaa nostettaisiin vaikkapa 150 eurolla/kk niiden osalta jotka suostuisivat fyysiseen kuntotestiin pari kertaa vuodessa ja vaikkapa harjoittelemaan palomiesten kanssa, kun heillä tuota kuntopotentiaalia tuntuu löytyvän niin loppuisiko se sauhuttelu, ainainen ikävä tupakkayskä ja pahalle haiseminen? Moni potilaista valittaa selän takana ymmärrettävää kyllä tupakalle haisevista hoitajista. Samalla, kun fyysinen kestävyysvoima/maksimivoima paranisivat voitaisiin vaatia tasa-arvoa myös fyysisten töiden suorittamiseen!

Käyttäjän MikkoAhola kuva
Mikko Ahola

Ruotsissa miehiä on tarkoituksellisesti korvattu naisilla pelastuslaitoksessa huolimatta siitä, että siitä on koitunut hankaluuksia.

Käyttäjän mahedstr kuva
Matias Hedström

Elina Keränen:

"Sen sijaan vastaanotolla riehuvan hullun rauhoittamiseen pyydän vahvempaa miestä, ei kiinnosta tasa-arvo vähääkään."

Niinpä, ja tällaisia asioita jossa naisia ei kiinnosta tasa-arvo pätkääkään on tarpeeksi niin ettei meillä ole eikä tule tasa-arvoa, tai oikeammin: ettei mitään epätasa-arvoa koskaan ollutkaan.

Käyttäjän Kansojenherra kuva
Tuukka Kuru

Olisi hauska testata sitä, mitä tapahtuisi jos meillä olisi kaksi erillistä hoitoalan työryhmää, joista toisen kokoonpano toistuisi pelkästään naisista ja toisen pelkästään miehistä. Molemmat ryhmät työskentelisivät mahdollisimman samankaltaisissa olosuhteissa.

Tällä tavoin voitaisiin tutkia, että

a.) Kummassa ryhmässä on suurempi työteho
b.) Vähemmän sairaslomia
c.) Enemmän työpaikkakiusaamista
d.) Huonompaa palvelua

Veikkaan jo valmiiksi tutkimuksen tuloksen. En kuitenkaan sano sitä julkisesti ;)

Käyttäjän marjukkakaakkola kuva
Marjukka Kaakkola

Keikkatyötä tekevänä sairaanhoitajana minulla on työkokemusta useilta eri sairaalan osastoilta, kuuden eri kunnan vuodeosastoilta, useista hoitolaitoksista sekä vammais- että vanhuspuolella, usean kunnan kotihoidon eri yksiköistä, leikkaussaleista ja päivystyksistä.

En tunnista tämän ja edellisen blogin kuvausta hoitotyöstä.

En kuitenkaan väitä, etteikö jossain voisi noinkin olla kuten kyseinen mieshoitaja kertoo, sillä yksittäisissä työpaikoissa olen nähnyt hyvinkin erikoisia 'työkulttuureita' muiden asioiden suhteen, joten varmaankin hänen kokemuksensa on vilpitön.

Mutta yleistää sitä ei voi.

Käyttäjän JpLehto kuva
Jp Lehto

No eihän naisia syrjivät työyhteisötkään tunnista naisten syrjintää. Siinä mielessä Marjukka Kaakkola kyllä vahvistaisi väitteet. Tosin en tiedä. Minua kun on aina hoitaneet naishoitajat. Lääkäräinä on ollut tasa-puolisesti miehiä ja naisia.
Itse kyllä työskentelen hyvin miesvaltaisella alalla. Tosin ne muutamat naiset, jotka ovat kanssani töiss olleet ovat pärjänneet todella hyvin. Naiset eivät vain jostain syystä hakeudu alalle.

Käyttäjän marjukkakaakkola kuva
Marjukka Kaakkola

"No eihän naisia syrjivät työyhteisötkään tunnista naisten syrjintää. Siinä mielessä Marjukka Kaakkola kyllä vahvistaisi väitteet. "

Niin meinaatko, että koska olen nainen, en voi/osaa tunnistaa mieheen kohdistuvaa syrjintää? Kuinka laajaksi tuon logiikan voi viedä? Jos itselläni ei ole umpisuoli tulehtunut, enkö voi tunnistaa vaivaa potilaastakaan? ;D

Onhan toisaalta tietysti mahdollista, että juuri vain minulla on sokea piste puheena olevan asian suhteen ja jos niin on, en tietenkään tajua sitä itse ja siksi vaan tässä länkytän lisää. ;)

Käyttäjän mark01toivonen kuva
Markku Toivonen

Marjukka, olen näissä mestari Laasasen alustamissa keskusteluissa saanut jo kuulla, että ainoastaan vähemmistö miehistä osaa tunnistaa mieheen kohdistuvan syrjinnän. Ne muut miesvähemmistöt ja naiset eivät ole tervetulleita.

Martti Laines

Juttua lukiessa tuli mieleen työni nuorena hampurilaisravintola Carrolsissa. Miehille oli varattu kaikki fyysisesti raskaat ja likaiset työt: nostaminen, lihalaatikoiden kantaminen, grillin puhdistus, humalaisten asiakkaiden karkoitus. Sen lisäksi miehet tekivät kaikkia muitakin töitä.

Naiset eivät siis tehneet kuin osan ravintolan työtehtävistä. Kaikilla oli kuitenkin sama (tunti)palkka, jo tuolloin 25-30 vuotta sitten.

Näkisin, että aihe koskee kaikkia aloja, ei pelkästään hoitoalaa. Carrolsin kaltaisella alalla on miehiä ja naisia, mutta miehet tekevät samalla palkalla myös likaiset ja raskaat työt.

Alakohtaisesti työtehtävien epämiellyttävyyden ja fyysisyyden lisääntyessä vähenee myös naisten määrä alalla.

On lukemattomia välttämättömiä töitä ja tehtäviä, joihin naiset eivät kykene - miehille sellaisia ei ole.

Laasasen hoitotyö- ja Carrolsin esimerkeissä miehelle kuuluisi maksaa naisia parempaa palkkaa - kuten lukemattomilla muillakin aloilla, joissa on epäoikeudenmukainen palkkatasa-arvo.

Käyttäjän elinakeranen kuva
Elina Keränen

Tarkoitatko, että 8 tunnin työpäiviä tehtäessä miehiä vaaditaan tekemään 8 tuntia perustöitä ja siihen päälle vielä jotain muita töitä? Vai että 8 tunnin aikana miehet ovat välillä kahdessa ulottuvuudessa yhtäaikaa tehden yhden tunnin aikana kaksi tuntia töitä? Jos raskaat ja likaiset työt ovat osa työnkuvaa niin ei niistä pidä maksaa enempää palkkaa.

Martti Laines

Carrolsin ja uskoakseni hoitotyön työsopimus ("työkuva") on sama miehille ja naisille. Työtehtävät ovat kuitenkin miehille vaativammat.

Käyttäjän ilekahila kuva
Ilkka Kahila

Elina Keränen:
"Jos raskaat ja likaiset työt ovat osa työnkuvaa niin ei niistä pidä maksaa enempää palkkaa."

Pointtihan tässä oli se, että nämä raskaat ja likaiset työt jakautuvat sukupuolen perusteella, mutta eivät näy palkkauksessa.

Nykyään, kun näitä kaiken maailman työn vaativuuden arviointimittareita yms. väsätään, niin tällaisethan olisi ihan helppo huomioida myös palkkauksessa. Toisaalta "likaisen työn" ja "raskaan työn" lisät tunnetaan hyvin jo entuudestaankin palkan lisän hyväksyttävinä perusteina.

Jukka Mäkinen

Meilläpäin naiset tekevät raskaat ja likaiset työt. Hyvin toimii.
Paitsi meillä kotona, ikävä kyllä.

Jukka Mäkinen

"On lukemattomia välttämättömiä töitä ja tehtäviä, joihin naiset eivät kykene - miehille sellaisia ei ole."

Välttämättömyydestä en tiedä mutta tasa-arvovaltuutetun toimiston työt ovat todistetusti sellaisia ettei niihin mies pysty.

Käyttäjän JpLehto kuva
Jp Lehto

Itse tällaisilla aloilla olleena en ole koskaan näitä lisiä saanut. Että ne on sitten todella likaisia ja raskaita töitä. Mutta syrjintä on nykyään myös ammattien arvostusta, joka sisältää paljon vallanköyttöä. Toisia töitä pidetään yksinkertaisina, vähän "henkisesti"kuormittavina, jne.. vaikkei näin olekkaan. Nämä feministit kun pääsevät mestaroimaan syrjintä korvautuu syrjinnällä.

Käyttäjän paulisumanen kuva
Pauli Sumanen

Fyysisesti raskaista töistä muistan sellaisen työergonomiaan liittyvän THL:n ohjeen, että naisten jatkuva kuormitus saa olla 15 jotain yksikköä (kilopondia?), alle 18-vuotiaiden miesten 20 samaa yksikköä ja miesten 25 yksikköä.

On se ihme, kun täällä vaaditaan, että kaikille näille ryhmille tulee maksaa sama palkka, vaikka he saavat tehdä lain mukaan töitä toisistaan poikkeavalla työteholla. Eikö enemmästä työstä saakaan maksaa enempää palkkaa?

Pitääkö samalla periaatteella urakkapalkkalisät, provisiopalkkalisät ja tuotantopalkkiot kieltää lailla?

Käyttäjän JpLehto kuva
Jp Lehto

Jos miehet alkaisivat vaatia mieshoitajaa intiimitilanteisiin sairaanhoitojärjestelmä romahtaisi. Miten tällainen voi olla edes mahdollista nykyaikana. Tästä ei päästä tasa-arvoon. Vaan lopulta vielä suurempaan segregaatioon.

Oikeasti siis mieshoitajien määrää ei voi lisätä. Vaan pitää olla naishoitajia, jotka kelpaavat hoitamaan kaikkia potilaita.

Käyttäjän JpLehto kuva
Jp Lehto

En tätä puolta tullut edes ajatelleeksi ennen näitä kirjoituksia. Että siitä Laasaselle pisteet. Ja kyllä, tuossa kun olen ottanut asian puheeksi, niin useat naiset sanovat, että eivät voisi ajatellakaan mieshoitajan tekevän kaikkia toimenpiteitä.

Tässä asenneilmapiirissä ei mieshoitajia kannata tai edes voi lisätä, koska sairaanhoitojärjestelmä menisi omituiseksi ja polvilleen.

Käyttäjän ilekahila kuva
Ilkka Kahila

Jp Lehto:
"...useat naiset sanovat, että eivät voisi ajatellakaan mieshoitajan tekevän kaikkia toimenpiteitä."

Jp, onko käynyt tarkemmin ilmi, minkälaisiin toimenpiteisiin on tuolloin viitattu?

Ovatko jotkut noista mainitsemistasi naisista olleet itse hoitotyötä tekeviä ammatti-ihmisiä?

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset