Henry Laasanen Kirjoituksia miesten tasa-arvosta ja pariutumisesta

Timo Hännikäinen ja miesasia

 • Timo Hännikäinen ja miesasia

Timo Hännikäisen kirjassa Kunnia on luku "Miksi en ole miesasiamies". Luvun nimi on sinällään hiukan harhaanjohtava, koska kirja sisältää paljon omanlaistaan miesasian edistämistä.

Hännikäinen kuitenkin tarkoittaa, että hän ei ole miesten tasa-arvoa ajavan miesliikkeen kannattaja.

 • Kun miesten tasa-arvoliike syntyi, feministien reaktio oli raivokas. Feministit puhuivat peräkammarin poijista, luusereista ja ruikuttajista. Maskuliinisia rooliodotuksia vastustanut ryhmä leimasi arvostelijansa epämiehekkäiksi. Miesasiamiehiä syytettiiin taantumuksellisiksi. Tosiasiassa miesliike edustaa käänteistä feminismiä. Oikeastaan ainut ero feminismiin on se, että miesasiamiehet tunnustavat sukupuolieron.

Hännikäinen esittää seuraavan väitteen:

 • Valtavirtaisen miesliikkeen lähtökohta on egalitarismin ihanne.

Omalta kohdaltani miesten tasa-arvon ajaminen ei ole lähtenyt missään määrin egalitarismin ihanteesta. 

Tasa-arvon ajamiseni sai alkunsa siitä, että havaitsin joskus 2000-luvun alkupuolella sen faktan, että miesten asema oli lukuisilla eri elämänalueilla naisten asemaa huonompi, mutta siitä huolimatta miesten tasa-arvo-ongelmista ei puhuttu ollenkaan. Minä halusin vain sanoa havaisemani asiantilan julki, koska se oli totta.

Toinen tosiasia on se, että meillä on tasa-arvopolitiikka - halusimme sitä tai emme. Eikä se ole katoamassa mihinkään lähitulevaisuudessa. Mielestäni jonkun ooli sanottava, että myös miesten tasa-arvo-ongelmat on sisällytettävä tasa-arvopolitiikkaan.

 • Henry Laasasen kaltaiset kirjoittajat... allekirjoittavat feministien perinteisen väitteen, että sukupuoliroolit kuristavat miehiä siinä missä naisiakin...

Miesten vapautusliike on eräällä tavalla koko miesten tasa-arvoliikkeen lähtökohta: "Miesten vapautusliike omaksui liberaalifeminismin aikaisemmin esittämät ideat, joissa tavoiteltiin tasa-arvoa ja vapautumista sukupuolirooleista. Miehet alkoivat kysyä, mitä naisliike merkitsee miesten kannalta? Liikkeen tehtävänä oli osoittaa maskuliinisuuden sosiaalisesti konstruoitu luonne ja sen riippuvuus sosialisaatiosta, sukupuoliroolien oppimisesta ja sosiaalisesta kontrollista ja kuinka nuo prosessit ovat haitallisia miehen psyykelle. Sukupuolirooleihin perustuva kieli oli ideaalinen miesliikkeelle, sillä se ei syyllistänyt miehiä, vaan maksimoi miesten saaman hyödyn."

Miesten tasa-arvoliikkeen loogisena tavoitteena ei voi oikeastaan edes olla muuta kuin miesten rajoitusten ja velvollisuuksien purkaminen, samalla tavalla kuin naisliike purkaa naisten rajoituksia ja velvollisuuksia.

Miesten tasa-arvoliikkeen tavoite ei ole masliinisuuden purkaminen tai sen vahvistaminen, vaan miesten vapaus olla mitä he haluavat. Sillä tavoitellaan miesten hyötyjen maksimointia ilman sen suurempaa ideologista motiivia.

 • Suuressa maailmassa suomalaisen miesliikkeen omaksuma ideologia tunnetaan nimellä MGTOW [miehet kulkevat omia polkujaan]. Liikkeen keskeinen teesi on, että miesten tulisi "vapautuneiden" naisten tavoin ajaa häikäilemättömästi omia intressejään.

Suomalaisen miesten tasa-arvoa ajava liikkeen fokus on tasa-arvopolitiikassa. Sukupuolirooleista puhuminen on miesliikkeen retoriikan sivuosassa, koska rooleihin on vaikea tai mahdoton vaikuttaa tasa-arvopolitiikan kautta. Roolipuhe on enemmänkin feministien suosimaa aluetta.

 • On tietenkin karkea yksinkertaistus niputtaa suomalainen miesliike yhden ulkomaalaisperäisen kattotermin alle... mutta suuri osa miehistä länsimaissa on alkanut tehdä mitä huvittaa. Se tarkoittaa sitoutumattomia seksisuhteita, penkkiurheilua, videopelejä, nettipornoa, juhlimista ja muuta yleistä hedonismia. Jotkut miehet alkavat käyttää pelimiesoppeja.

Edelleen voidaan todeta, että kyseessä ei ole miesten tasa-arvoliikkeen ideologia, eikä ainakaan sen keskeinen ydin. MGTOW ja pelimiesideologia ovat individualistisia ajatusmalleja, joita yksilöt soveltavat omaan elämäänsä. Miesten tasa-arvoliike pyrkii sen sijaan vaikuttamaan tasa-arvopolitiikkaan.

 • Tiettyyn pisteeseen asti miesasialiikkeen analyysi tuntuu pätevältä... Miesasiamiehet ovat tosiaankin paiskanneet suuren yleisön silmille ne vaietut mekanismit, joilla miehistä ollaan hiljalleen tekemässä tulevaisuuden toista sukupuolta. Mutta tätä pidemmälle he eivät ole päässeet. He eivät ole esittäneet ainuttakaan positiivista miehuuden ihannetta tai pitkän tähtäyksen etua, jota nykymiehen kannattaisi tavoitella. Kenties he eivät haluakaan.

Minä en tosiaankaan halua esitellä "positiivista miehuuden ihannetta", koska tuollainen retoriikka asettaisi miehet vastakkain. Suuri osa miehistä ei haluaisi tai kykenisi tavoittelemaan "positiivista miehuutta". Miesliikkeen tavoite on edistää miesten tasa-arvoa suhteessa naisiin, eikä suinkaan laittaa miehiä kilpailemaan keskenään.

 • Vaikka miesasiamiesten esiin tuomat epäkohdat olisivat kuinka todellisia, itsekunnioituksen rippeetkin säilyttänyt mies pitää heitä häviäjinä joihin ei kannata samaistua.

Omalta kohtadaltani agendanani on olla oikeassa miesten tasa-arvosta. Jos oikeassa olemisen hintana häviäjän leima, niin asialle ei voine tehdä yhtään mitään.

 • Eniten minua miesasialiikkeessä häiritsi sen opportunistinen halu ryhtyä yhdeksi lukemattomista intressiryhmistä, jotka esittävät itsensä uhreiksi ja vaativat lisää oikeuksia. Mietin, että tätäkö he todella haluavat: esittää oman valituskirjelmänsä ja odottaa, että yhteiskunta tekisi jotain heidän hyväkseen?

Hyvinvointiyhteiskunta jakaa etuja intressiryhmien esittämien vaatimusten kautta: "Ongelma-vaatimusten esittäminen voidaan nähdä retorisena toimintana, jossa moraaliurakoitsijat pyrkivät saamaan laatimansa tilanne- ja ongelmamäärittelyn yleisesti hyväksytyksi. Sosiaalisen ongelmien määrittelyssä on kyse kamppailusta, jossa erilaiset yhteiskunnalliset eturyhmät taistelevat vaatimustensa puolesta."

Ei kai epätasa-arvoiseen tasa-arvopolitiikkaan voi edes yrittää vaikuttaa muilla tavoin kuin omia "valituskirjelmiä" kirjoittamalla. Kyse ei ole halusta, vaan pakosta vaihtoehtojen puuttuessa.

 • Miesliike näyttää tarjoavan miehille kahta vaihtoehtoa. Ensimmäinen on oikeuksien penääminen järjestelmältä, joka ei ole kiinnostunut heistä. Menetelmä on toivoton, sillä sillä viroissa istuvat feministit eivät lotkauta korviaan miesliikkeen vaatimuksille. Lisäksi miesliikkeen lähestymistapa tuntuu useimmista miehistä niin vieraannuttavalta, etteivät he koskaan lähde sen lippujen alle tuomaan vaatimuksille joukkopainetta.

Hännikäinen on oikeassa. Miesasian edistäminen vaikuttaa toivottomalta projektilta niin Suomessa kuin muissakin maissa. Eikä miesliikkeen taakse löydy mistään joukkovoimaa tai johtavissa asemissa olevien miesten ymmärrystä.

Itse olen kuitenkin ensisijaisesti miesten tasa-arvon teoreetikko, jonka tavoitteena on sanoa totuus miesten tasa-arvosta. Minä halua olla oikeassa tasa-arvon suhteen ja jos se ei johda mihinkään, niin sitten ei voi mitään. En edes yritä vaikuttaa feministeihin tai muihin miehiin muuten, kun kertomalla faktoja, koska en osaa käännyttävää retoriikkaa. Ja vaikka osaisinkin, niin ei se luultavasti riittäisi paljon pidemmälle.

 • Toinen toimintamalli on järjestelmän hyödyntäminen viittamalla kintaalla yhteiskunnan vaatimuksille ja maksimoimalla oman elämänsä nautinnot.

Tämä tavoite ei varsinaisesti liity miesten tasa-arvoliikkeen tavoitteisiin mitenkään. Itse noudatan tuota MGTOW periaatetta omassa elämässäni jossain määrin, mutta ei sillä ole juurikaan tekemistä Miesten tasa-arvo ry:n tai muissa maissa toimivien miesten tasa-arvoa edistävien järjestöjen tavoitteiden kanssa.

 • Miesliikkeellä ei ole mitään sanottavaa miehen identiteetistä. Mieliike hyväksyy automaattisesti kaiken, mitä mies saakin päähänsä tehdä.

Hännikäinen on oikeassa. Miesten tasa-arvoliike keskittyy tasa-arvopolitiikan ruotimiseen.

 • Miesasiamiehet eivät ole tehneet elettäkään herättääkseen vastakaikua tervejärkisissä naisissa.

Totta. Omalta osaltani en tavoittele vastakaikua, vaan totuutta.

 • Sille, jolle mieheys on identiteetti, eikä joukko tarpeita tai vaatimuksia, nykyinen miesliike ei tarjoa juuri mitään. Liikkeen ainoaksi saavutukseksi näyttää jäävän muutamien terävien analyysien tekeminen ja muutamien epämiellyttävien totuuksien paljastaminen. Tähän mennessä miesasiaväki on tarjonnut vain kanava katkeruuden purkamiseen. Niin oikeutettua kuin tuo katkeruus ja itku saattaakin olla, mitään miehekästä siinä ei ole.

On totta, että teoriani ei tarjoa juuri mitään miesten "miehekkäälle" enemmistölle, jota tasa-arvohöpinät eivät voisi vähempää kiinnostaa.

Oman  teoriani tarkoituksena on tuoda valo ja totuus tasa-arvopoliikan epätasa-arvosta. Totuudella on arvo sinänsä, mitä monien ihmisten voi olla vaikea ymmärtää.

LUE: Timo Hännikäisen teoria maskuliinisuudesta

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Aleksi Juvonen

Mediassa on paljon kohistu ilmiöstä nimeltä miesten seksittömyys. Miehen naisettomuus ja näin ollen myös tarjolla oleva vähäinen seksin määrä on hyvin henkilökohtainen ja surullinen asia. Naiset toimivat kapellimestareina parinvalinta/seksi asioissa. Nainen on arvokas omana itsenään eikä hänen tarvitse sen suurempi olla. Miesten puolustajat, joita on vähän tässä femakkolandiassa, haluaisivat vapauttaa markkinat niin että miehet kelpaisivat seksiin omana itsenään koska heidän elämänsä on jo sinällään arvokas. Minä olen osittain samaa mieltä. Koska parisuhdeasiat ratkeavat pitkälti nuoruusajan perusteella ja minulla meni nuoruus pilalle koska minä olin syrjitty omassa lapsuudenkodissani.

Markkinat pitäisi vapauttaa, koska jos jotkut miehet eivät saa naista, he radikalisoituvat. Niillä alemman statuksen miehillä eivät riitä lähtöresurssit
ja he ovat näin ollen tehneet jotain peruuttamattomia elämänvalintoja, joista on seurannut loppuiän kestävä yksinäisyys. Monilla alemman tason miehellä on naisettomuus jo niin ultimaattinen, että kohtalo yksin jäämisestä on jo sinetöity kauan aikaa sitten. Tämä johtuu vääristä valinnoista ja nuoruusajan vaikeuksien aiheuttamasta toheloinnista. Nainen taas on se etuoikeutettu sukupuoli ja kelpaa omana itsenään seksiin ja parisuhteeseen kenen kanssa tahansa, jopa mallien tai miljonäärien.

Koska naisten parinvalintapreferenssit ovat näin retuperällä, syntyy meille tasaisin väliajoin uusia koulusurmaajia ja tappajia. Naisten holtiton pillunjakelu roskaväelle takaa sen, että miehinen roolimalli on ahdas, persoonaton, väritön ja kapea. Useimpien miesten jotka saavat runsaasti pillua käytös on vain ahdas kaava, rooli eikä mikään todellinen miehinen persoona. Baareissa naista saavat kaikkein kovaäänisimmät ja brutaalimmat öyhöttäjät, eli miehet jotka ovat omaksuneet ahtaan ja kaavamaisen miesroolin, jota ruokkii media. Mutta tämmöinen rooli on pelkästään epäautenttinen ja näin ollen täysin päin metsää menneen kasvatuksen tulos.

Minun mielestäni tämä tälläinen roolipelleily saa jo riittää ja miehet pitäisi vapauttaa miehisestä haarniskasta jonka ytimessä on, että sellainen mies on kaikkein arvokkain, jolla on valtaa muihin ihmisiin, ulospäinsuuntautunut, rikas ja hyvännäköinen. Nainen taas kelpaa omana itsenään. Minusta sukupuoliroolit tulisi heittää romukoppaan ja vapauttaa näin miehet kovasta suorittajan roolista, joka on ahdas ja kapea. Näin ne miehet, joilla on todella arvokasta oikeaa miehistä persoonaa, johon kuuluu reiluus ja hyväksyvyys, saisivat heille kuuluvan paikan naisen vieressä kun taas persoonattomat teeskentelijät puhdistuisivat geenipoolista pois ajan saatossa. Siis: sukupuoliroolit pois ja kaikkia arvioidaan normaalin persoonan ja terveen itsetunnon mukaan, niin maailma menee parempaan suuntaan. Emme jaksa leikkiä mitään roolileikkejä, aikuisia kun olemme, miehille sallittakoon elämä omina itsenään kuten etuoikeutetut naiset saavat elää. Turha esittäminen ja machous pois niin jäljelle jää autenttinen ja asiallinen käytös ja miehinen perinne.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset