Henry Laasanen Kirjoituksia miesten tasa-arvosta ja pariutumisesta

Mitä Immonen tarkoittaa monikulttuurisuudella?

Immonen haluaa käydä sotaa monikulttuurisuutta vastaan. Juuri kukaan ei näytä kuitenkaan tietävän, mitä vastaan Immonen haluaa taistella - eivät edes perussuomalaisten kansanedustajat.

Immosella näyttää olevan blogi, jonne hän on tuuttaillut postauksia aina vuodesta 2009 lähtien. Kävin otsikot lävitse pikaisesti ja poimin joukosta monikulttuurisuuteen viittavat aiheet.

Seuraavat lainaukset on otettu Immosen blogikirjoituksista.

Monikulttuurisuus ei toimi:

 • Julkisen vallan tulee turvata kaikille yhtäläinen vapaus ylläpitää omaa kulttuuriaan, kieltään, identiteettiään ja uskonnollista vakaumustaan, mutta ei ryhtyä vähemmistöidentiteettien rahoittajaksi. Maahanmuuttajien uskonnollisten ja kulttuurillisten erityistarpeiden tyydyttäminen ei kuulu veronmaksajien rahoittaman Suomen valtion ydintoimintoihin.
 • Monikultturismista luopuminen merkitsee myös sitä, että maahanmuuttajien yksilöllisten oikeuksien loukkauksia ei katsella läpi sormien ”yhteisöllisten oikeuksien” varjolla. Lasten, niin tyttöjen kuin poikien, sukuelinten rituaalisilpomiset on kriminalisoitava yksiselitteisesti, ja niistä on säädettävä riittävän ankarat seuraamukset. Yhteiskunnan on aktiivisin toimin ehkäistävä maahanmuuttajanaisten jäämistä kotiin ja kielenopetuksen sekä muiden tehokkaiden kotoutustoimien ulkopuolelle. Järjestettyjä ja pakkoavioliittoja sekä tosiasiallista moniavioisuutta vastaan on taisteltava päättäväisesti. Uskonnonvapaus ja oikeus uskonnosta luopumiseen on turvattava myös vähemmistöryhmien jäsenille.
 • Uusien vähemmistökielten opetuksesta julkisin varoin peruskouluissa tulee luopua. Vastaavasti keskeiselle sijalle kotouttamisessa tulee nostaa kaikkia maahanmuuttajia koskeva suomen kielen opetus. Opetukselle on asetettava selkeät oppimistavoitteet. Toimeentulotuki on sidottava kielen opiskeluun ja asetettujen oppimistavoitteiden saavuttamiseen
 • Edelleen monikultturismista luopuminen tarkoittaa sitä, että eri maahanmuuttajaryhmät sopeutuvat suomalaisiin viranomaiskäytäntöihin eikä päinvastoin. Terveydenhoitohenkilökunnan, poliisin ja muiden toimijoiden muutenkin niukkoja ajallisia ja rahallisia resursseja ei pidä haaskata erilaisiin kulttuurisensitiivisyys- ja toiseudenkohtaamiskoulutuksiin.
 • Minkäänlaisia etnisiin kiintiöihin tai positiiviseen syrjintään perustuvia käytäntöjä ei pidä sallia esimerkiksi julkisessa rekrytoinnissa. Vastaavasti vähemmistöjen edustajille ei tule uskonnollis-kulttuurisin perustein myöntää erivapauksia työtehtävien hoidossa. Esimerkkinä voidaan mainita muslimilääkärit ja -hoitajat, jotka kieltäytyvät hoitamasta vastakkaista sukupuolta olevia potilaita.

Monikulttuurinen painajainen:

 • On selvää, ettei monikultturistien yhteiskuntakokeilu voi johtaa muuhun kuin kantaväestöjen ja maahanmuuttajien väliseen vakavaan yhteentörmäykseen lukuisissa maissa, ellei monikulttuurista yhteiskuntakehitystä saada pysäytettyä.
 • Monikulttuurisen yhteiskuntakokeilun lasku tulee henkisessä ja fyysisessä mielessä pääasiassa kantaväestön veronmaksajien taakaksi. Kantaväestöön kuuluvat ihmiset joutuvat kestämään nousevat verot, joilla rahoitetaan maahanmuuttajien räjähdysmäisesti kasvavat sosiaali-, terveys- ja työttömyysetuisuuksien kustannukset, maahanmuuttajarikollisuuden hoito sekä heidän asumisensa asumiskelvottomissa ghetoissa.

Burkakielto on kannatettava asia:

 • Olen perustellut omaa burkakieltoa puoltavaa kantaani sillä, että musliminaisella ei yleensä ole mahdollisuutta itse päättää pukeutumisestaan, vaan hänen pukeutumisestaan päättävät muut, kuten esimerkiksi naisen aviomies tai naisen veli. Nämä musliminaisille sanellut pukeutumisnormit perustuvat vanhakantaiseen islamilais-patriarkaaliseen kulttuuriin, jolla ei pitäisi olla jalansijaa länsimaisessa Suomessa.
 • Yhteiskunnan asettama kielto antaisi Suomeen muuttoa suunnitteleville selkeän viestin siitä, että maassamme ei suvaita naisen alistamista.

Uskonnollisista ympärileikkauksista:

 • Rituaalisilpomisia suosivia uskonnonharjoittajia ei saa asettaa Suomessa erityissuojeluun, vaan heitä on kohdeltava tasavertaisesti kaikkien muiden kansalaisten kanssa. Lapsiin kohdistuville pahoinpitelyille, jotka tehdään uskonnon varjolla, on oltava selkeä nollatoleranssi.

Monikulttuurisuus ruokkii antisemitismiä

Islamin ongelmasta ja kulttuurien yhteentörmäyksestä:

 • Pitkällä tähtäimellä Euroopan monikulttuuristuminen (joka käytännössä tarkoittaa Euroopan islamisoitumista) tuhoaa yhteiskuntarauhan ja luo uusia kriisipesäkkeitä ympäri Eurooppaa. Uskon, että nykyisen monikulttuurisuuskehityksen seurauksena tulemme näkemään tulevaisuuden Euroopassa lukuisia terrori-iskuja ja sisällissotia, jonka toisena sotivana osapuolena ovat nimenomaan islamilaisen kulttuurin edustajat.

Maahanmuuttajat kiistelevät reviireistä Oulussa:

 • Näin länsimaalaisen ihmisen silmin tällaiset reviirikiistat ja niiden selvittely väkivaltaisin keinoin näyttävät hyvin alkukantaiselta toiminnalta. Tämä on juuri hyvä esimerkki siitä monikulttuurisuudesta, jota en toivo juurtuvaksi Suomeen ja muihin sivistyneisiin länsimaihin. Eräs tuttavani kommentoikin hyvin, että olisi varmasti mielenkiintoista seurattavaa, jos joskus tulevaisuudessa S- ja K-kauppaketjujen pomot ottaisivat turkkilaiseen tyyliin pesismailojen kanssa miehestä mittaa, että kumpi sen uuden kaupan rakentaa ja mihin.

Oulussakin esiintyy kunniaväkivaltaa:

 • Kaleva uutisoi (11.5.2010) huorittelun, pakkokihlajaisten, kepillä hakkaamisen ja toisen määräysvaltaan alistamisen kaltaisen kunniaväkivallan rantautuneen myös Oulun seudulle. Kunniaväkivaltaa esiintyy erityisesti maahanmuuttajayhteisöjen sisällä, joissa nainen ei ole tasavertaisessa asemassa miehiin nähden. Kunniaväkivalta voi olla sekä henkistä että fyysistä, ja se kohdistuu yleensä nuoriin naisiin. Väkivaltaa käyttämällä miehet pyrkivät suojaamaan erityisesti miesten ja sukujen kunniaa oman kulttuuriyhteisönsä silmissä. Kunniaväkivallan pahin muoto ovat kunniamurhat. Kunniamurhan kohteeksi voivat joutua esiaviollista tai avioliiton ulkopuolista seksiä harjoittaneet naiset.

Halal-teurastus ei kuulu Suomeen:

 • Lain mukaan halal-teurastus ei kuulu Suomeen. Suomessa eläin täytyy aina tainnuttaa ennen teurastusta. Sivistyneessä länsimaisessa yhteiskunnassa ei voida hyväksyä tällaista brutaalia teurastustapaa.

Monikulttuurinen Ruotsi:

 • Eräs monikulttuurisuuden erityispiirteistä on jengiytyminen. Esimerkiksi aikaisemmin rauhallisena tunnettu Rosengård-lähiö on nykyisin monikulttuurinen helvetti, joka tunnetaan jatkuvista mellakoista ja jengisodista.
 • Kaikkien muiden Länsi-Euroopan maiden tavoin myös Ruotsin integraatiopolitiikka on epäonnistunut. Näin kertovat muun muassa tilastokeskuksen uusimmat tilastot, joiden mukaan maahanmuuttajat keskittyvät samoille alueille. 38 alueella on suuret maahanmuuttajakeskittymät. 38 alueesta yhdeksässä on maahanmuuttajia enemmän kuin 80 prosenttia.
 • Monikulttuurisuuden myötä myös sananvapautta on alettu rajoittaa Ruotsissa.

Islamin ongelmasta ja kulttuurien yhteentörmäyksestä:

 • Maailma on täynnä esimerkkejä siitä, mitä tapahtuu, kun kivikautinen islamilainen kulttuuri törmää yhteen esimerkiksi modernin länsimaisen kulttuurin kanssa. Tästä huolimatta monet länsimaalaiset, kuten muun muassa lähes kaikki Suomen nykypäättäjistä, vannovat tuhoisan monikulttuurisuuden nimeen.

YHTEENVETO

Immosen teesit:

 1. Maahanmuuttajien uskonnollisten ja kulttuurillisten erityistarpeiden tyydyttäminen ei kuulu veronmaksajien rahoittaman Suomen valtion ydintoimintoihin.
 2. Maahanmuuttajien yksilöllisten oikeuksien loukkauksia ei katsella läpi sormien ”yhteisöllisten oikeuksien” varjolla. Lasten, niin tyttöjen kuin poikien, sukuelinten rituaalisilpomiset on kriminalisoitava yksiselitteisesti
 3. Yhteiskunnan on aktiivisin toimin ehkäistävä maahanmuuttajanaisten jäämistä kotiin ja kielenopetuksen sekä muiden tehokkaiden kotoutustoimien ulkopuolelle.
 4. Järjestettyjä ja pakkoavioliittoja sekä tosiasiallista moniavioisuutta vastaan on taisteltava päättäväisesti.
 5. Uskonnonvapaus ja oikeus uskonnosta luopumiseen on turvattava myös vähemmistöryhmien jäsenille.
 6. Uusien vähemmistökielten opetuksesta julkisin varoin peruskouluissa tulee luopua. Vastaavasti keskeiselle sijalle kotouttamisessa tulee nostaa kaikkia maahanmuuttajia koskeva suomen kielen opetus.
 7. Monikultturismista luopuminen tarkoittaa sitä, että eri maahanmuuttajaryhmät sopeutuvat suomalaisiin viranomaiskäytäntöihin eikä päinvastoin.
 8. Terveydenhoitohenkilökunnan, poliisin ja muiden toimijoiden muutenkin niukkoja ajallisia ja rahallisia resursseja ei pidä haaskata erilaisiin kulttuurisensitiivisyys- ja toiseudenkohtaamiskoulutuksiin.
 9. Minkäänlaisia etnisiin kiintiöihin tai positiiviseen syrjintään perustuvia käytäntöjä ei pidä sallia esimerkiksi julkisessa rekrytoinnissa.
 10. Vastaavasti vähemmistöjen edustajille ei tule uskonnollis-kulttuurisin perustein myöntää erivapauksia työtehtävien hoidossa.
 11. On selvää, ettei monikultturistien yhteiskuntakokeilu voi johtaa muuhun kuin kantaväestöjen ja maahanmuuttajien väliseen vakavaan yhteentörmäykseen lukuisissa maissa, ellei monikulttuurista yhteiskuntakehitystä saada pysäytettyä.
 12. Olen perustellut omaa burkakieltoa puoltavaa kantaani sillä, että musliminaisella ei yleensä ole mahdollisuutta itse päättää pukeutumisestaan.
 13. Lapsiin kohdistuville pahoinpitelyille, jotka tehdään uskonnon varjolla, on oltava selkeä nollatoleranssi.
 14. Näin länsimaalaisen ihmisen silmin tällaiset reviirikiistat ja niiden selvittely väkivaltaisin keinoin näyttävät hyvin alkukantaiselta toiminnalta. Tämä on juuri hyvä esimerkki siitä monikulttuurisuudesta, jota en toivo juurtuvaksi Suomeen ja muihin sivistyneisiin länsimaihin
 15. Monikulttuurisuus ruokki antisemitismiä.
 16. Kunniaväkivaltaa esiintyy erityisesti maahanmuuttajayhteisöjen sisällä, joissa nainen ei ole tasavertaisessa asemassa miehiin nähden.
 17. Lain mukaan halal-teurastus ei kuulu Suomeen.
 18. Monikulttuurisuuden myötä myös sananvapautta on alettu rajoittaa Ruotsissa.
 19. Eräs monikulttuurisuuden erityispiirteistä on jengiytyminen.
 20. Maailma on täynnä esimerkkejä siitä, mitä tapahtuu, kun kivikautinen islamilainen kulttuuri törmää yhteen esimerkiksi modernin länsimaisen kulttuurin kanssa.

HUOMIOITA

Epätieteellisen ja pinnallisen katsaukseni mukaan Immonen haluaa taistella pääasiassa islamilaiseen kulttuuriin kuuluvia piirteitä vastaan.

Immonen on yllättävän huolestunut naisten, poikien ja eläinten oikeuksista ja tasa-arvosta. Valitettavasti Immonen ei näytä kiinnittävän huomiota miesten tasa-arvo-ongelmiin.

Voitte käydä 20 immosen teesiä lävitse ja vertailla omia kantojanne Immosen kantoihin. Silloin teille selviää, oletteko immoslainen vai vastaleirin kulkija.

Immosella on myös monia kansallismielisyyteen liittyviä kirjoituksia, joita en kuitenkaan jaksanut käydä lävitse.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

22Suosittele

22 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (20 kommenttia)

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen

Itse asiassa eilisessä mielenosoituksessa puhunut Erkki Tuomioja oli aikalailla samoilla linjoilla kuin mitä Immonen näyttäisi tuon ylläolevan yhteenvedon pohjalta olevan.

Tuomiojahan tuomitsi "kulttuurirelativismin". On tietysti hienoa että hän otti tähän ismiin kantaa ja totesi, vieläpä painokkaasti, että

"... monikulttuurisuuden yhdistävänä tekijänä on kaikkien sitoutuminen ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistukseen. Sen keskeisiä periaatteita ihmisten tasavertaisuudesta naisten ja miesten kesken tai miltään muiltakaan osin ei voi loukata millään kulttuurirelativismilla. Siksi vaatimus jonka mukaan maassa on elettävä maan tavoin ei kestä, vaan oikea vaatimus on, että kaikkialla maailmassa on elettävä ihmisiksi."

Tunnustamalla yleiset ihmisoikeudet ja priorisoimalla ne aivan kaikkien kulttuurien yläpuolelle Tuomioja siis tosiasiassa tuomitsee kulttuurirelativismin. Tämän tuomion jälkeen hänen tietysti pitäisi muistaa mainita esimerkiksi, että viitisenkymmentä islamilaista valtiota on kieltäytynyt tunnustamasta YK:n yleismaailmallista ihmisoikeuksien julistusta ja sen korvikkeeksi laatinut oman "Kairon julistuksensa", jossa islamilainen laki, sharia, nostetaan ratkaisevaan asemaan.

Mutta sitähän Tuomioja ei tietenkään mainitse. Jos mainitsisi, hänen saarnansa de facto olisi todelliselta asiasisällöltään likimain sama tai ainakin paljolti samansuuntainen kuin Olli Immosen ja muiden monikulttuurisuuskriitikoiden purkaukset.

http://alkonkassalla.blogspot.fi/2015/07/tuomioja-...

Henry Laasanen

"Itse asiassa eilisessä mielenosoituksessa puhunut Erkki Tuomioja oli aikalailla samoilla linjoilla kuin mitä Immonen näyttäisi tuon ylläolevan yhteenvedon pohjalta olevan."

Niin, olisi mukava nähdä vertailu vaikkapa Tuomiojan ja Immosen ajatusten vastaavuudesta, mutta älyllinen keskustelu tuntuu olvan poissa.

Janne Kilposuo

Ollaan tekemässä ohipuhumisen suomenennätystä.

Tärähtäneistö ei oikeastaan välitä siitä, ettei tietyillä kulttuureilla ole aikomustakaan sopeutua kulloisenkin maan lainsäädäntöön. Sehän on vain pientä kitkaa humanismin suuressa tarinassa.

Pohjantähden Majuri Salpakaria mukaellen heille voisi sanoa: "Nuku paska ja herää kalifaatissa!"

Käyttäjän JyrkiParkkinen kuva
Jyrki Parkkinen

Erinomainen asiallisen taistelurintaman avaus!

Käyttäjän eiltanen kuva
Eero Iltanen

Tässä on nyt viisi kommenttia. Muualla samasta aiheesta 5 miljoonaa kommenttia, joissa ei ole hetkeksikään pysähdetty miettimään mitään. Kertonee oleellisen...

Käyttäjän mattiuuk kuva
Matti Uusi-Kokko

Nämä teesithän ovat loistavia ja niitä kuuluisi todellakin seurata. Ei kellään aikuisella ihmisellä pitäisi olla näitä mitään vastaan. Immosen aiheuttama kohu on tuonut vain selville, miten suvaitsemattomia ja kykenemättömiä kypsään keskusteluun meidän "eliitti" ja näennäissivistyneistö on.

Käyttäjän JariMartikainen kuva
Jari Martikainen

Ei näiden teesien ympärille mitään keskustelua synny. Immonen ja persut on ihan sikanatsirasisteja ja monikulttuurisuus on rikkaus. Paljon helpompaa näin ja facessakin kaverit peukuttaa.

Mika Lehtonen

Näin on. Facebookiinhan voisi perustaa vaikka jonkun kampanjan, missä kuvana olisi Immosen irtileikattu pää ja nimenä Uskon 2015. Tai je suis immonen.

Jaakko Häkkinen

Erinomainen katsaus Immoslogiaan! Suurin ongelma on poteroiden syvyys ja vastapuolen tarve tuomita jo valmiiksi viholliseksi leimattu "nuiva persu". Ei heitä oikeasti kiinnosta, mitä Immonen sanoi - tärkeintä on saada yhdessä kauhistella miten ne natsit taas riehuvat. Vaikkei kukaan ole pystynyt esittämään yhtään lausetta, josta kävisi ilmi Immosen natsius.

Käyttäjän RobertChellapermal kuva
Robert Chellapermal

"Vaikkei kukaan ole pystynyt esittämään yhtään lausetta, josta kävisi ilmi Immosen natsius."

Action speaks louder than words.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen

Tuosta "multikulttuuri"-termistä säätäminen on lähinnä turhaa. Reaktio Immosen kirjoitteluun ei perustu vain tuohon yhteen viestiin eikä kritiikkiä voi tehdä perusteettomaksi tuohon viestiin liittyvällä semanttisella saivartelulla.

Immos-reaktion taustalla on mm. useita vähintään natsihenkisiä provokaatioita, Suomen sisun natsihenkisyys järjestönä ja tuon usein viitatun viestin kommentit. Samaten asiaan on vaikuttanut Soinin ja perussuomalaisten johdon haluttomuus puuttua rasistisen fraktionsa touhuamiseen.

Mika Lehtonen

Eli koska et halua keskustella mitä multikulttuuri tarkoittaa, myönnät itsekin tukeneesi vain persujen ja immosen vastaista kampanjaa. Lisäksi todistat väitteet oikeiksi, huudetaan vaan ilman keskustelua.

Ota vaikka kantaa noihin blogin aiheisiin?

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen

Halusin vain huomauttaa, että tuosta termistä saivartelu on mielestäni ainoastaan yritys siirtää keskustelu pois varsinaisesta ongelmasta ja pestä musta valkoiseksi.

Eikä minulla tosiaan ole mitään sen kummempaa tarvetta keskustella Immosesta, tapaus on mielestäni päivänselvä.

Henry Laasanen

"Tuosta "multikulttuuri"-termistä säätäminen on lähinnä turhaa."

Miten niin turhaa. On erittäin oleellista, millaista monikulttuuria vastaan taistellaan.

"Immos-reaktion taustalla on mm. useita vähintään natsihenkisiä provokaatioita, Suomen sisun natsihenkisyys järjestönä ja tuon usein viitatun viestin kommentit."

No miten noista asioista saa järkevää keskustelua aikaiseksi? Ei mitenkään.

Minun mielestä ensimmäisenä pitää selvittää juuri monikulttuurisuuden merkitys, ennen kuin mitään kiinnostavaa keskustelua saadaan aikaiseksi.

Ehkäpä immosella on natsihenkistä retoriikkaa, natsikavereita jne., mutta eihän siitä aikaiseksi kuin moraalista tuomitsemista, joka on epäkiinnostavaa analyyttisen keskustelun kannalta.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen

Turhaa siinä mielessä, että tuolla termillä itsellään on vain vähän tekemistä sen kanssa, mistä kritiikki Immosta kohtaan kumpuaa. Ja tuo termiin liittyvä saivartelu ainakin usein (ei välttämättä sinun tapauksessasi) näyttää liittyvän vain tarpeeseen selitellä Immosen toimintaa parhain päin.

>>No miten noista asioista saa järkevää keskustelua aikaiseksi? Ei mitenkään.<<

Olen samaa mieltä, noista asioista ei mitenkään.

Petteri Hiienkoski

Kiitos blogistille koosteestaan!

Jos Immonen on todella huolissaan ihmisoikeuksista, eikö hänen tulisi johdonmukaisesti kantaa huolta myös uskonnonvapaudesta ja sen toteutumisesta?

Jouni Nordman

Uskonvapaus määrittyy aina valtion lakien kautta, jossa Suomessa esimerkiksi määritellään väkivalta ilman sukupuolta, jossa tasa-arvon kautta joutuu jokainen uskonto myös näihin tottumaan. Eli jos uskonto yrittää omilla säännöillä mennä ylitse maan lakien, niin itse uskonnosta tulee rikollinen siltä osin kun ei lain kirjaimia täytä. Sillä Suomessa mikään uskonto ei ole valtio, vaikka meidän lakeihin paljon vaikuttaa protestantinen kristinusko, omien negatiivisten ja positiivisten vaikutteiden kautta. Mutta mielelläni kyllä islamin uskon taajaan käyttämän kuolemantuomio ottaisin kulturaalisena vaihtokaupana käytäntönä meilläkin, sillä pitäähän monikultuurisessa yhteisössä kunnioittaen toisten kulttuurista ammentuvia arvoja.

Juha Rintala

Henry Laasanen kirjoitti:

"Valitettavasti Immonen ei näytä kiinnittävän huomiota miesten tasa-arvo-ongelmiin."

Mutta vaimo kiinnittää huomiota:

http://fijasaarni.puheenvuoro.uusisuomi.fi/179856-...

Esa Niemi

Hyvä ja selventävä kirjoitus blogistilta.

Olen kysynyt monilta loukkaantuneelta, mikä Immosen tekstissä oli moitittavaa ja pyysin sanatarkkaa siteerausta. Toistaiseksi kaikki Immosen äänekkäät opponentit ovat vaienneet järjestäen. Toisinaan vaikeneminen on ihmisen äänekkäin kannanotto.

Asiat ovat siis ilmeisen hyvin jos äänekkäimmät opponentitkaan eivät löydä moitittavaa ja he ovat parhaat todistajat tälle ettei kirjoituksessa ollut oikeastaan mitään ihmeellistä.

Professorin ja tutkijan kielitaidottomuus tuli minulle suurena yllätyksenä ja tämä on nolo juttu heidän yliopistolleen.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset