Henry Laasanen Kirjoituksia miesten tasa-arvosta ja pariutumisesta

Valtion tulonsiirrot miehiltä naisille

Stakesin erikoistutkija Timo Karjalainen kirjoittaa (kirjassa Mies vailla tasa-arvoa 2007), että miehet maksavat naisia enemmän tuloveroja ja eläkemaksuja, koska miesten tulot ovat suuremmat. Karjalainen kertoo, että terveydenhuollon menot vuodessa ovat yhteensä 11,8 miljardia euroa, josta naisten osuus oli 7 miljardia ja miesten osuus 4,8 miljardia. Miesten tappio vuodessa 2000-luvun alussa oli siten 2,2 miljardia. Voidaan otaksua, että suurin osa palveluihin käytetyistä rahoista on kerätty miehiltä, kuten myös suurin osa vanhuseläkkeisiin kerätyistä rahoista. Karjalaisen arvion mukaan miehet rahoittivat edellä mainittuja palveluja 1,6 miljardilla eurolla enemmän kuin naiset. Miesten vanhuus- ja perhe-eläkejärjestelmään sijoittaman euron arvo suhteessa naisen euroon on noin 70 sentin paikkeilla.

Kun miesten lyhyemmän eliniän aiheuttamien menetysten arvo lasketaan yhteen miehille julkisesta terveydenhoidosta ja eläkejärjestelmästä lankeavien kulujen kanssa, miesten kokonaistappioksi tulee Karjalaisen mukaan 11,8 miljardia vuodessa 2000-luvun alkua tarkastellen. Miehet tukevat naisille keskimäärin suosiollisempaa ikääntyneiden lakisääteistä sosiaaliturvaa kolmella systemaattisella tavalla: miehet kuolevat naisia nuorempina, kuluttavat vähemmän verorahoitteisia terveydenhuollon ja vanhustenhuollon palveluja sekä saavat lyhyemmän ajan vanhuuden eläkkeitä. (Karjalainen 2007, 26–28.)

Tanskasta löytyy kaksi tutkimusta, jotka osoittavat samaan suuntaan. Artikkeli Generational and gender-specific aspects of the tax and transfer system in Denmark (1997) kertoo, että miesten tuloista menee paljon suurempi summa verojen kautta julkishallinnon käyttöön kuin naisten tuloista. Naiset puolestaan saavat takaisin enemmän eläkkeitä, osaltaan naisten pitemmän eliniän takia ja toisaalta siksi, että vanhat ihmiset käyttävät runsaasti verovaroin kustannettuja palveluja. Naiset saavat enemmän myös työttömyystukia (tämän päivän Suomessa tilanne on luultavasti päinvastainen, koska suurin osa työttömistä on miehiä). Sen lisäksi naisten terveyshuoltoon ja muihin hyvinvointipalveluihin käytetään paljon enemmän rahaa kuin miesten vastaaviin menoihin.

Artikkelissa Woman-friendly policies and state feminism: Theorizing Scandinavian gender equality kerrotaan, että keskimäärin Tanskan kansalainen saa 0,8 miljoonaa tulonsiirtona elämänsä aikana. Tyttö voi odottaa saavansa 2.4 miljoonaa kruunua, kun taa poika toimii nettomaksajan 0.8 miljoonalla kruunulla. Ero johtuu siitä, että naiset pitävät paljon enemmän perhevaipaita ja elävät miehiä pidempään.

Miehiltä naisille suunnattujen tulonsiirtojen lisäksi on syytä huomioida myös miesten asevelvollisuus, joka on lähes palkatonta työtä yhteiskunnan hyväksi.

Kun vertaillaan miesten ja naisten tilannetta yhteiskunnassa, ansiotulojen lisäksi tulisikin huomioida myös miesten osa verojen nettomaksajana ja naisten rooli verotulojen nettosaajana. Timo Karjalaisen mukaan ”miehet ovat ansainneet rahoitusosuuttaan vastaavan satsauksen terveyttä ja elinikää lisääviin toimiin. Hyvinvointiyhteiskunnan tulee jo tasa-arvolainsäädännön mukaan huolehtia tosiasiallisesta eikä vain teoreettisesta tasa-arvosta.”

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (25 kommenttia)

Alamainen (nimimerkki)

Miten näissä laskelmissa on otettu huomioon lapsille tarkoitetut tuet? Vaikkapa lapsilisät yksinhuoltajaperheissä, joissa huoltaja on pääosin nainen?
Entäpä elatusmaksut? Ovatko nekin laskettu "tulonsiirroksi miehiltä naisille"? Elatusmaksuthan pääosin tulevat Suomessa miehiltä, avioeroissa kun lapset jäävät pääosin äidilleen.
Ovatko siis elatusmaksut, joita miehet maksavat, "jyvitetty" näissä laskelmissa perheen lapsille, vai äidille?

Henry Laasanen

"1 "Miten näissä laskelmissa on otettu huomioon lapsille tarkoitetut tuet? Entäpä elatusmaksut? "

Artikkeleissa ei ollut viittauksia lasten tukiin tai elatusmaksuihin. Karjalaisen laskelmissa kyse oli lähinnä siitä (a) kuinka paljon veroja ja eläkemaksuja maksetaan ja (b) kuinka paljon saadaan takaisin eläkkeitä ja terveydenhuollon palveluja.

Jos viittaat elatusmaksuilla isältä äidille menevänä tulona, niin ne eivät tainneet olla tuossa mukana, koska tarkastelussa oli valtiolta ja eläkejärjestelmästä saatu tulo, ei toiselta vanhemmalta saatu tulo. Elatusmaksua voi saada myös valtiolta (?), jos esim. isä ei ole tiedossa. En ainakaan havainnut, että se olisi otettu noiden artikkeleiden laskelmissa huomioon naisille koituvana tulona.

Tuula Hölttä

Niinpä. Naiset tarvitsevat enemmän terveydenhuoltopalveluja mm. siksi, että he synnyttävät lapsia ja muitakin "Frauen gut-tuloja" varsinkin silloin, kun myös hoitavat lapsia kun lapset ovat "ihan pieniä". Tuossa laskelmassa on mielestäni virheellistä se, että miesten ajatellaan tekevän tulonsiirtoja vain naisten hyväksi. Naisten lisäksi maailmassa on olemassa myös lapsia, joiden hyväksi miesten tulonsiirrot myös menevät, ja joita noissa laskelmissa ei oteta huomioon.

Lasten päivähoidon puutteet kuten säästöistä johtuvat ylisuuret lapsiryhmät aiheuttavat sen, että monet tekevät tänäkin päivänä sen valinnan, että jäävät mieluummin hoitamaan lapsensa ainakin 3-vuotiaiksi jos mahdollista, vaikka perheen tulot eivät ihan siihen riittäisikään ja tämä näkyy välttämättä enemmän ansaitsevan puolison ”tulonmenetyksenä” tässä vain aikuisia ja rahaa arvostavassa maailmassa.

Esimerkiksi Espanjassa on laki, joka kieltää jättämästä alle 12-vuotiasta lasta yksin ja esimerkiksi Saksassa ehkä tiukan linjan feministejä lukuun ottamatta säälitään suomalaista naista, jonka katsotaan olevan orja, koska hän niin monta kertaa joutuu vastaamaan sekä perheen fyysisestä että psyykkisestä hyvinvoinnista.

Suhteessa lapsiin yhteiskunta elää yhäkin 70-luvun DDR:n ihailun peruskoulun ohella jättämässä perinteessä tinkimällä mm. päivähoidossa kustannussyistä lasten tarvitsemasta huolenpidosta:
http://www.youtube.com/watch?v=Y96o2WJrEMg

K Veikko

Elinkaariajattelu

Kun katsotaan varallisuuden siirtymää elinkaaren mitassa, niin siinä on selvää siirtymää miehiltä naisille. Vuosi vuodelta naiset omistavat suuremman osuuden suomalaisesta varallisuudesta.

Velvollisuuksien tasa-arvoliike (nimimerkki)

Kauppalehti: miehen euro on 70 centtiä.
http://uutisblogi.blogit.kauppalehti.fi/blog/1276

(70 centtiä siis pelkästään verotulojen leipomista ja kulutusta verrattaessa rehellisesti sukupuolten kesken -tämän päälle vielä perinteisesti miehet ostavat palkallaan naisille läpi elämän kaikenlaista, maksavat auto ja talo lainojen lyhennyksiä jne, sekä monesti menettävät puolet omaisuudestaan erossa naiselle tai kuolevat kovien työtaakkojensa alle paljon naista nuorempa jättäen hänelle kaikki rahansa -sen lisäksi, että ovat jo tehneet tosiasiallisesti ne säästöt valtiollekin, josta maksetaan naiselle hyvä eläke noiden omaisuuksien lisäksi).

-

Ja mihin tämä johtaa. Tässä lukuja Yhdysvalloista. Hyvin saman suuntaisia ovat luvut feministisuomessa, ellei pahempia:

http://www.inc.com/articles/2003/01/25019.html
”http://she-conomy.com/report/facts-on-women/”
-Naiset kontrolloivat yli 80% talouksien kulutuksesta. (USA, Iso-Britannia).
-Naiset ostavat 75% lääkkeistä
-Naiset omistavat 53% osakkeista USA:ssa
-Naiset tekevät yli 50% ostoksista myös traditionaalisissa miesten kategorioissa, kuten autot (68%), kulutuselektroniikka (51%) ja tietokoneet (66%). (USA)

-

Esther Vilarin ja Matthew Fitzgeraldin ajatuksia:

"Valtaa on sellaisella ihmisellä, joka tekee itsestään jonkin toisen ihmisen sosiaalisten viettien kohteen. Vallan puute taas on sitä, että ihminen haluaa tai hänen on pakko tyydyttää viettinsä jonkun toisen avulla. Valta kuuluu sille, joka pystyy kohdistamaan itseensä toisen sosiaaliset vietit sitoutumatta itse. Naiset manipuloivat seksuaalisuutensa avulla miehiä toimimaan kuin Pavlovin koirat elinikäisessä orjuudessa."

Velvollisuuksien tasa-arvoliike (nimimerkki)
TP (nimimerkki)

Niin. Tämän lisäksi oikeassa elävässä elämässä naiset menevät myös naimisiin ja heillä on siten samat tulot käytettävissään kuin aviomiehillään. Avioparien rahat ovat yhteisiä, vaikka pariskunnalla olisikin omat erilliset pankkitilinsä. Siis aviossa (ja miksei myös avosuhteessa) ollessaan naisilla ja miehillä on tasan sama elintaso.

Avioeron sattuessa pannaan perheen varat tasan puoliksi. Tässä kohtaan siis taas tasataan miehen ja naisen ansaitut tulot ja varallisuus.

Kun mies kuolee nuorempana kuin nainen, perii nainen yhdessä lasten kanssa miehensä omaisuuden.

Edellä olevat faktat koskevat erittäin suurta osaa naisista. Tätä faktaa ei muuta muuksi se, että tänne ilmestyy joku femakko huomauttamaan, että ei ne kaikki naiset avioidu. No ei avioidu, mutta siitä huolimatta edellä kuvatut faktat toteutuvat siinä oikeassa elämässä, jossa elämme joka päivä.

Velvollisuuksien tasa-arvoliike (nimimerkki)

Ne naiset (vapaa matkustajat) jotka eivät avioidu vasta pitkään opiskelevatkin miesten verorahoja hyödyntäen, ja eivät synnytä lapsia tekemään uusia verotuloja valtiolle (tästä syntyy ns eläkepommi), eivätkä anna miehille tutkitusti elintärkeää päivittäistä seksiä (johtaa miesten masennuksiin, syrjäytymisiin, alkoholismiin), ja elävät vielä helposti 90 vuotiaiksi miesten luomilla eläkerahoilla (30 vuotta eläkelomalla), koska eivät siis ole synnyttäneet lapsia, ovat tehneet vain kevyitä töitä, välttäneet muutkin naisten ja äidin velvollisuudet jne.

Oma ilmiönsä on vielä se, että yhä useampi näistä naisista asustelee nykyään ulkomailla osan elämästään -joten ne vähätkin heidän tekemänsä verotuotot menevät vielä muihin maihin.

-

Miksei muuten edes tällaisilla naisilla ole tasa-arvoisesti kansalaisvelvollisuustyötä kuten miehillä?

http://www.kansalaispalvelu.fi/wordpress/?p=155

TP (nimimerkki)

Naisethan ovat nykyään myös paremmin koulutettuja kuin miehet. Saavat tuossakin siis enemmän tulonsiirtoja hyväkseen.

häh (nimimerkki)

"Naiset tarvitsevat enemmän terveydenhuoltopalveluja mm. siksi, että he synnyttävät lapsia"

Toisaalta miehet esim. kuolevat ja loukkaantuvat töissä paljon useammin.

"Naisten lisäksi maailmassa on olemassa myös lapsia, joiden hyväksi miesten tulonsiirrot myös menevät"

Ai miesten maailmassa ei ole lapsia? Ehkä silloin, kun huoltajuuspäätöksissä syrjitään.

"säälitään suomalaista naista, jonka katsotaan olevan orja, koska hän niin monta kertaa joutuu vastaamaan sekä perheen fyysisestä että psyykkisestä hyvinvoinnista"

Anteeksi mitä propagandaa tämä on? Miten niin? Ei ole pakko olla orja, jättää lapset tekemättä tai valitsee kotiin jäävän miehen.

Vanha demari (nimimerkki)

"7Tämän lisäksi oikeassa elävässä elämässä naiset menevät myös naimisiin ja heillä on siten samat tulot käytettävissään kuin aviomiehillään. Avioparien rahat ovat yhteisiä, vaikka pariskunnalla olisikin omat erilliset pankkitilinsä"

En tiedä, puhutko kenties symboolisella tasolla, mutta juridisesti avioliitto ei tee rahoista yhteisiä, vaan kumpikin omistaa edelleen omat rahansa ja muun omaisuuden.

Anna-Leena Nieminen

3 Tuula Hölttä

Juuri näin. Henry Laasanen todellakin on vain miesten asialla, tässä nähdään kuinka kyseenalaisia sekä miesasia- ja naisasia-liikkeet ovat koska niissä katsotaan vain jostakin yhdestä näkökulmasta asioita ja kaikista tärkein usein unohtuu kuten nytkin eli lapsi.

Unohdetaan (tai sivuutetaan tarkoituksellisesti) se että jonkun sen lapsen on hoidettava ja sen hoidon maksettava ja kenenkään etu ei ole se että lapsen hoitaa vieras tai laitos. Varsinkaan nykyisenkaltainen laitos, missä ylisuurissa ryhmissä ja muutenkin epäinhimillisessä oloissa lapset stressaantuvat ja sairastuvat.

Tämä maailma tosiaankin on vain aikuisia ja rahaa arvostava...

Veli-Erkki (nimimerkki)

@12 Anna-Leena: "Henry Laasanen todellakin on vain miesten asialla, tässä nähdään kuinka kyseenalaisia sekä miesasia- ja naisasia-liikkeet ovat koska niissä katsotaan vain jostakin yhdestä näkökulmasta asioita ja kaikista tärkein usein unohtuu kuten nytkin eli lapsi."

Nyt on miesten vuoro. Jo liian pitkään on feministit ja naisasianaiset, naisasialiitto Unioni jne. mellastaneet kentällä, nauttineet yhteisiä verovaroja jne. mutta ajaneet vain yhtä, omaa asiaansa. Nyt on miesten vuoro. Eikö sinusta Anna-Leena, miehillä ole yhtäläinen oikeus asioidensa ajoon? Vastustatko tasa-arvoa, Anna-Leena?

Sitten kysyisin sinulta, Anna-Leena, miksi joka asiaan sotketaan lapsi? Ei se lapsi joka asiaan kuulu ja ole se TÄRKEIN. Kaikilla ei ole lapsia, eikä tule olemaan. Olemme yksilöitä, joten mitä se lapsi nyt tähänkin kuuluu? Mikä oikeuttaa sinut sanomaan "kaikista tärkein usein unohtuu kuten nytkin eli lapsi."? Mitä lapsi tähän kuuluu? Milloin lapsesta tuli kaikkein tärkein aina ja kaikkialla?

Henry Laasanen

#12 "Juuri näin. Henry Laasanen todellakin on vain miesten asialla, tässä nähdään kuinka kyseenalaisia sekä miesasia- ja naisasia-liikkeet ovat koska niissä katsotaan vain jostakin yhdestä näkökulmasta asioita ja kaikista tärkein usein unohtuu kuten nytkin eli lapsi."

Suomessa on sukupuolten (tosiasialliseen) tasa-arvoon tähtäävä tasa-arvopolitiikka. Jotta miesten naisia huonompaan asemaan joillakin elämänalueilla voidaan puuttua, on oltava tietoa, millä tavalla miesten asema on naisten asemaa huonompi. Tämä kirjoitus pyrki lisäämään tuollaista tietoa. Ei lisätiedosta haittaa pitäisi olla.

Se, että miesten ongelmia tuodaan esille, ei sinällään ole lapsilta pois.

Anna-Leena Nieminen

@13 Veli-Erkki

En todellakaan vastusta tasa-arvoa, mutta haluan että on aitoa ja luonnollista tasa-arvoa. Ei esim. mitään kiintiö ym. juttuja. Aitoon tasa-arvoon sisältyy monta asiaa ei vain miesten ja naisten tarpeet.

On totta että kaikilla ei ole ja toiset eivät halua lapsia ja se on jokaisen oma asia haluaako niitä vai ei mutta nyt oli kyse lapsista jotka ovat olleet, ovat olemassa ja lapsista joita tulee olemaan, heidän hoitamisestaan (Henry Laasasen blogikirjoituksessaan mainitsemista perhevapaista)

@14 Henry Laasanen

"Se, että miesten ongelmia tuodaan esille, ei sinällään ole lapsilta pois."

Ei ehkä tietoisesti, mutta se asia näyttää "unohtuvan" että miten lasten hoito järjestetään ja millä tavoin se olisi parhainta lapsen kannalta, viittaan aikaisempaan kommenttiini 12.

Silurus (nimimerkki)

#14: En ole niin paljon lukenut kirjoituksiasi, että olin asian huomannut, mutta eihän tarkoituksesi ole väittää tasa-arvoa voitavan mitata näillä tutkimuksilla ja tilastoilla joihin vetoat?

Pahin harha näillä vastaanväittäjillä nimittäin näyttää olevan se usko, että tasa-arvokäsitettä voitaisiin mitata kollektiivisesti ja vielä pahempi usko, että tasa-arvoa voitaisiin parantaa säätämällä kansantalouden parametreja. Myöskään siltä lähtökohdalta, että ihmisten pitäisi huolehtia toisten tarpeista, ei voida tasa-arvoon juurikaan purra. Sehän asettaa ihmiset täysin eriarvoiseen asemaan: ensinnäkin pitäisi tehdä valintoja ihmisten yksilöllisten tilanteiden perusteella ja toisaalta se asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan sen perusteella, kenellä on velvollisuuksia ja kenellä on oikeuksia.

Velvollisuuksien tasa-arvoliike (nimimerkki)

Anna-Leena.

Miesten tasa-arvoliikkeet lähtökohtaisesti ajattelevat niin, että jos miehet voivat paremmin yhteiskunnassa, niin myös lapset voivat paremmin monella tapaa. Tietyllä tapaa ne siis ovat aina myös lastensuojeluliikkeitä pohjimmiltaan.

-

Eli se, että miesten ongelmia tuodaan esille, on jo sinällään suuri hyöty lapsille, varsinkin pitkässä juoksussa.

Henrykin on useaan otteeseen juuri puolustanut suoraan lasten oikeuksia.

Käyttäjän miljasaresvaara kuva
Milja Saresvaara

Jaa tässä onkin #1, 3#TuulaH. ja Anna-Leena jo sivunneet asioita mitä minullekkin tuli mieleen.

Yleensä ihmettelen kun puhutaan tasa-arvosta samaan aikaan kun siitä kuinka miehet keskimäärin eivät elä niin vanhoiksi kuin naiset..Eihän sille naiset oikein voi vaikka haluaisivat kuinka että miehetkin eläisivät yhtä vanhaksi kuin hekin keskimäärin..

#8
"naiset eivät anna miehille tutkitusti elintärkeää päivittäistä seksiä (johtaa miesten masennuksiin, syrjäytymisiin, alkoholismiin)"

Eihän seksi mikään perusoikeus ole kenellekkään. Vai sellaista, olipa aika provo..

Vatipää (nimimerkki)

"Yleensä ihmettelen kun puhutaan tasa-arvosta samaan aikaan kun siitä kuinka miehet keskimäärin eivät elä niin vanhoiksi kuin naiset..Eihän sille naiset oikein voi vaikka haluaisivat kuinka että miehetkin eläisivät yhtä vanhaksi kuin hekin keskimäärin."

Laasanen kirjoittaa tasa-arvopolitiikasta ja siitä, mihin sillä pyritään, ei naisten asenteista tms. Tasa-arvopolitiikalla taas uskotaan voitavan vaikuttaa moniin asioihin, kuten esimerkiksi siihen, että työantaja maksaisi palkkaa naisille enemmän kuin heidän tuottavuutensa on.

Elinikä (keskimääräinen eliniänodote) mittaa terveyttä (tosin rikkaissa maissa hiukan huonommin kuin köyhissä, koska sairaudet täällä yleistyvät dramaattisesti vasta vanhalla iällä). Miksi on niin vaikea uskoa, että (tasa-arvo)politiikalla voitaisiin vaikuttaa miesten terveyteen? Periaatteessa homma hoituisi samalla tavalla kuin vaikka sikiöiden terveyden parantaminen tai rintasyövän seulominen. Ei se sen mystisempää olisi; ei siinä mitään naisten kollektiivista halua tai kykyä kaivattaisi.

Miksi miesten terveyttä ei sitten yritetä parantaa ja ylläpitää yhtä määrätietoisesti kuin lasten ja naisten? Pohjimmiltaan kysymys lienee asenteista, miesten ja naisten. Kulttuurimme pitää miestä yhtäältä vähempiarvoisena ja antaa miesten siksi vaipua kurjuuteen, toisaalta oman onnensa seppänä ei uhrina kuten lasta tai naista. Pystyisin perustelemaan molemmat väitteet varsin vakuuttavasti, mutta en nyt viitsi. Ehkä Laasanen palaa asiaan myöhemmin.

MikkoAP (nimimerkki)

Miljarsaresvaara: "Yleensä ihmettelen kun puhutaan tasa-arvosta samaan aikaan kun siitä kuinka miehet keskimäärin eivät elä niin vanhoiksi kuin naiset..Eihän sille naiset oikein voi vaikka haluaisivat kuinka että miehetkin eläisivät yhtä vanhaksi kuin hekin keskimäärin.."

Rintasyöpäseulontoja ja kohdunkaulasyöpäseulontoja järjestetään naisille.
Kun taas miehille ei jätjestetä eturauhassyöpäseulontoja. Ja miehet ovat fysiologisista syistä alttiimpia sydän - ja verisuonitaudeille . Mutta sukupuolikohtaisia sydänseulontoja miehille ei järjestetä. Toki tässä vaiheessa nainen sanoo, että miehen oma vika, kun ei huolehtinut itse tautiriskeistä. Mutta naisillakin esim. ylipaino lisää rintasyöpäriskiä, mutta ylipainoisia naisia ei suljeta seulonnan ulkopuolelle. Ja toisaalta naisten alkoholinkäyttö on kasvanut reippaasti ja naiset ovat haavoittuvampia alkoholin liikakäytön haitoille.

Naiset kyllä itkevät vanhojen leskinaisten yksinäisyyttä, mutta jos ehdottaa, että miesten terveyspalveluita parannettaisiin, jotta naiset joutuisivat harvemmin leskiksi, niin se ei käy!

MikkoAP (nimimerkki)

Miljasaresvaara: "Eihän seksi mikään perusoikeus ole kenellekkään. Vai sellaista, olipa aika provo.. "

No toki seksi on etuoikeus, ei perusoikeus. Mutta silti totuus on, että nytkin, kun miesten työttömyys ylittää naisten työttömyyden ja naisten koulutustaso miesten koulutustason, naiset edelleen etsivät itseään kovatuloisempaa ja kovastatuksisempaa kumppania.

60-lukulainen tasa-arvoajattelu väitti, että sukupuoliroolit voitaisiin kääntää päälaelleen. Mutta tämä vain ei pidä paikkaansa: vaikka naiset ovat innokkaasti luoåpuneet perinteisistä sukupuolirooleistaan, odottavat he miesten noudattavan perinteisiä sukupuoliroolejaan.

bmad (nimimerkki)

"No toki seksi on etuoikeus, ei perusoikeus. Mutta silti totuus on, että nytkin, kun miesten työttömyys ylittää naisten työttömyyden ja naisten koulutustaso miesten koulutustason, naiset edelleen etsivät itseään kovatuloisempaa ja kovastatuksisempaa kumppania. "

Samaan aikaan kun naiset etsivät kovastatuksisempaa/tuloisempaa
kumppania, he haluaisivat työskennellessään sinnikkäästi sairaanhoitajina saman palkan, kuin mainostoimistossa vehtaava miespuolinen it-ammattilainen, joka on saanut naisystävän osin ammattinsa tuoman statuksen perusteella.

Seksi ei ole minunkaan mielestäni perusoikeus, ja sen pihtaaminen on joiltakin miehiltä perustellusti oikein. Preferenssejä tulisi kuitenkin muokata vähän toimivammiksi. Ei miehellä ole mitään velvollisuutta toimia suorittajana ja paapojana. Naisen tulisi oppia valitsemaan muitakin miehiä.

J (nimimerkki)

Se, että naiset saavat käyttöönsä suuren osan miehen tuloista ei ole mikään nyky-yhteiskunnan erikoisuus, vaan historiallinen vakiotilanne. Vaikka parisuhteeseen on tietenkin aina kuulunut muitakin arvoja, taloudellisten etuuksien vaihtaminen seksiin on yhtälön välttämätön osa ja selittänee avioliiton kestävyyden ja universaalisuuden inhimillisenä instituutiona.

Modernissa hyvinvointivaltiossa miehet subventoivat edelleen naisten elämistä, mutta osin eri tavalla. Kun ennen miehet elättivät naisia lähinnä perheensisäisin tulonsiirroin, nykyisin lisäksi julkisvalta perii miehiltä veroja, jotka käytetään naisten elintason parantamiseen. Mies joutuu siis kustantamaan naisten elämistä, mutta ei välttämättä saa vastapalveluksena kestävää parisuhdetta tai ehkä parisuhdetta tai seksiä ollenkaan.

Tämä epäsuhta yhdistettynä feministien jatkuvaan vinkumiseen naisten mukamas huonosta asemasta lienee keskeinen osa ns. miesliikkeen käyttövoimaa. Miksi miesten tulisi antaa panoksensa yhteiskunnalle, joka ei välttämättä anna hänelle mitään takaisin ja halveksuu häntä?

Syltty (nimimerkki)

@12
"Henry Laasanen todellakin on vain miesten asialla,"

Mutta miesten tasa-arvo-ongelmien parantaminenhan parantaa myös naisten asemaa! Vai eikö tämä feministinen perustelu pädekään kun on kyse miehistä?

@18
"leensä ihmettelen kun puhutaan tasa-arvosta samaan aikaan kun siitä kuinka miehet keskimäärin eivät elä niin vanhoiksi kuin naiset..Eihän sille naiset oikein voi vaikka haluaisivat kuinka että miehetkin eläisivät yhtä vanhaksi kuin hekin keskimäärin.."

No mitä ihmettä miehet sille voivat, että naiset kouluttautuvat rahoitusekonomin sijasta sairaanhoitajiksi, eivät perusta yrityksiä eivätkä hakeudu pörssiyhtiöiden johtohommiin ja että jotkut naiset haluavat toimittaa nyrkkeilysäkin elämää parisuhteissansa?

Miksi ihmeessä miesten ongelmat ovat aina miesten oma vika ja/tai sisäsyntyisiä, kun taas naisten ongelmat johtuvat patriarkaatista ja niihin pitää heti käyttää paljon yhetiskunnan resursseja?

Velvollisuuksien tasa-arvoliike (nimimerkki)

"Kun ennen miehet elättivät naisia lähinnä perheensisäisin tulonsiirroin, nykyisin lisäksi julkisvalta perii miehiltä veroja, jotka käytetään naisten elintason parantamiseen. Mies joutuu siis kustantamaan naisten elämistä, mutta ei välttämättä saa vastapalveluksena kestävää parisuhdetta tai ehkä parisuhdetta tai seksiä ollenkaan. (tai suvunjatketta)

Tämä epäsuhta yhdistettynä feministien jatkuvaan vinkumiseen naisten mukamas huonosta asemasta lienee keskeinen osa ns. miesliikkeen käyttövoimaa. Miksi miesten tulisi antaa panoksensa yhteiskunnalle, joka ei välttämättä anna hänelle mitään takaisin ja halveksuu häntä?"

-

Tämähän se ongelman ydin on -nyt täysin vuosituhantisilta arvoiltaan muuttuneessa yhteiskunnassa.

Miten tässä uudessa tilanteessa voidaan vaatia, että miehet tekevät joka vuosi 12 miljardia pakotettuna verotuloja täysin vieraille naisille? Miksei heidän kovan työnsä tulokset kuulu heille itselleen?
Entä miksi miehet pakotetaan antamaan palkatta elinikäinen sotilaallinen suojelu vieraille, feministisille naisille?
Miksi miehet hoitavat yhteiskunnassa kaikkia oikeasti vaaralliset, urakkatahtiset ja raskaat työt? (n. 90% työkuolemista on miesten kuolemia ja n. 75% työtapaturmista on miesten tapaturmia. Monissa tutkimuksissa myös sanotaan, että ns miesten työt lyhentävät miehen elämää keskiverrosti muutamalla vuodella)

-

Esimerkiksi vielä asian tiimoilta (ja näitä tutkimuksia riittää):

http://www.iltalehti.fi/mieli/2009121610794085_md....
Psykologien mukaan avioliitto on hyväksi terveydelle, kirjoittaa Daily Mail.

Uusiseelantilaisen tukimuksen mukaan naimisissa olevat miehet ja naiset kärsivät masennuksesta harvemmin kuin eronneet.
Enemmän (negatiivisia) henkisiä vaikutuksia on kuitenkin avioliiton päättymisellä.

Tutkimus osoitti, että jos avioliitto päättyy asumuseroon, avioeroon tai kuolemaan se aiheuttaa mielenterveyshäiriöitä. Tutkimuksen mukaan miehet masentuvat.

http://www.iltalehti.fi/seksuaalisuusjasuhteet/201...
Seksin päivittäinen saanti vaikuttaa jopa vuosia miehen elinikään.Tammikuussa julkaistavan tutkimuksen mukaan lemmiskely on erittäin tärkeä osa hyvinvointia ... CNN listasi tutkimuksilla todettuja muita säännöllisen seksin tuomia hyötyjä ovat pidempi elämä, terveempi sydän, alempi verenpaine, pienempi masennusriski jne.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Tiedosto:Mazlow%27s_H...
Maslowin tarvehierarkiassa seksi on alimpana eli samalla tasolla hengittämisen ja nukkumisen kanssa.

-

Eli mikä ihmeen YHTEISkunta tämä nykysuomi enää on yhä useammalle miehelle? Feministivaltio tämä ennemminkin alkaa jo olla?

"Feministien työnorjat nouskaa sorron yöstä" ;-)

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset