Henry Laasanen Kirjoituksia miesten tasa-arvosta ja pariutumisesta

Naisten seksuaalinen valta työelämässä

Usein ajatellaan, että vain naiset voivat olla epäedullisessa asemassa työelämässä. Nuoria naisia ei palkata, koska he voivat tulla raskaiksi. Kunnianhimoisten naisten uran väitetään tyssäävän lasikattoon. Lähes aina sivuutetaan se ilmeinen tosiasia, että miehet ovat monella tapaa naisia epäedullisemmassa  asemassa työelämässä, mikä johtuu suurelta osin naisten seksuaalisuuden korkeammasta arvosta.

Naisten seksuaalisuuden korkea arvo voi tuottaa naisille useanlaisia hyötyjä työelämässä. Naisten saamat hyödyt voivat olla seurausta lähinnä (1) laajemmasta työpaikkatarjonnasta, (2) korkeammista palkoista joissakin ammateissa, (3) eduista parempien työn tulosten muodossa tai (4) työpaikan sisällä saaduista hyödyistä (esim. eteneminen ”reittä pitkin” tai huonojen työtehtävien välttäminen). Naisten saamien hyötyjen kääntöpuolena miehet jäävät naisia huonompaan asemaan vastaavien hyötyjen puuttuessa.

Ilmeisin esimerkki naisten seksuaalisuuden suuresta arvosta on prostituoidun ammatti, joka siirtää maailmanlaajuisesti valtavan määrän varallisuutta miehiltä naisille. Elina Tiilikan mukaan prostituutiolla saatu satanen oli "helpoin koskaan ansaitsemani satanen."

Naisten seksuaalisuuden korkea arvo tarjoaa naisille tilaisuuden saada parempaa palkkaa muissakin viehättävyyttä arvostavissa ammateissa. Huippunaismallit ansaitsevat viisi kertaa enemmän kuin heidän miespuoliset kollegansa. Miesten on vaikeaa tai lähes mahdotonta päästä cocktailkutsujen tarjoilijoiksi, cheerleadereiksi tai muihin vastaaviin ammatteihin, joissa viehätysvoima näyttelee keskeistä osaa. Esimerkkinä viehätysvoiman tarjoamasta hyödystä Farrell esittää saadun palvelurahan määrän, esimerkiksi suurten urheilutapahtumien donitsien myynnissä. Suurten yritysten vastaanottovirkailijat ovat lähes kauttaaltaan naisia, koska uuteen yritykseen tullessaan miehet haluavat mieluummin olla tekemisissä seksuaalisesti viehättävän naisen kuin miehen kanssa.  Pääsy asiakkaan luokse on eräs myyntiedustajien tärkeimmistä valteista. Pääsysyrjintä (access discrimination) on eräs miesten työelämässä kohtaamista syrjinnän muodoista, koska miehillä on taipumuksena antaa helpommin pääsy kauniille naisille. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että seksuaalinen viehätysvoima, jota on eniten nuorilla naisilla, on eduksi melkein kaikissa sosiaalisia suhteita sisältävissä ammateissa. Kun nainen on saanut pääsyn asiakkaan luo, naisen viehätysvoima saa aikaan miehessä kokemuksen, että hänen on tarjottava naiselle jotakin, jotta vaihdosta tulisi vastavuoroista. Reaktio miehessä on sama, oli nainen sitten pakenemassa tulipaloa tai kysymässä neuvoa miehen toimistossa. Naisten viehätysvoimansa avulla saamat hyödyt ovat suurempia sellaisessa ympäristössä, jossa miehiä on enemmän. (Farrell 2005, 183–208.)

Mitä paremmalta nainen näyttää, sitä enemmän seksuaalista stimulaatiota hän tarjoaa ja sitä enemmän hän voi siitä laskuttaa. Yksittäinen nainen voi laskuttaa enemmän aktuaalisesta seksistä kuin oikeudesta katsoa häntä. Mutta jos nainen on todella viehättävä, hän voi ansaita rahaa pelkästään olemalla mallina, ilman että hänen tarvitsisi tehdä mitään sen enempää. (Mocsny)

Quinnin (1977) työpaikkaromansseja käsittelevän tutkimuksen mukaan oli olemassa yleinen kaava, jossa nainen etsi romanssin kautta etuja organisaatiosta. Barbara Gutek (1985) kertoo, että naiset käyttävät flirttailevaa ja viettelevää käytöstä päästäkseen väleihin esimiehen kanssa ja että erityisesti vaativammissa työympäristöissä naiset käyttivät flirttailua kyetäkseen välttämään vaikeita ja vaarallisia töitä. Monissa tapauksissa, yleensä nainen, voi saada työorganisaatioon liittyviä hyötyjä romanttisen vaihtoprosessin seurauksena, mikä vaikuttaa työyhteisön sisäisiin voimasuhteisiin. Muiden näkökulmasta romanssi näyttää silloin sopimattomalta ja epäoikeudenmukaiselta. Lehrmanin (1997, 170–174) mukaan seksuaalisen häirinnän käsite onkin ongelmallinen, koska se olettaa, että naiset eivät aktiivisesti ja strategisesti käytä seksuaalisuuttaan hyväkseen työelämässä. Seksi voi kuitenkin toimia naisille nopeana keinona etujen hankkimiseksi työpaikalla.

Roberts (Daily Mail 2007) kertoo Harper's Bazaar -lehden teettämästä tutkimuksesta Isossa-Britanniassa, jonka mukaan suurin osa talouden, sanomalehtien ja terveydenhoidon parissa töissä olevista professionaalisista naisista haluaisi työskennellä miesesimiehen alaisuudessa, koska se antaisi heille mahdollisuuden flirttailla tiensä huipulle. Vaikka naiset valittavat usein epätasa-arvosta työpaikalla, tutkimus osoittaa, että naiset turvautuvat yhä korkeisiin korkoihin ja viehätysvoimaansa saavuttaakseen haluamansa työelämässä. Tutkimukseen osallistuneista naisista 86 prosenttia oli valmis saamaan tahtonsa lävitse työelämässä flirttailemalla miespuolisen kollegansa kanssa. Naisista 70 prosenttia sanoi, että he tuntevat hallitsevansa enemmän valtaa käyttäessään töissä korkeakorkoisia kenkiä. New Women -lehden kyselyssä (2006) 93 prosenttia naisista oli valmiita käyttämään naisellisuuttaan hyväksi saadakseen haluamansa. Yksi kymmenestä harrastaisi seksiä esimiehensä kanssa saadakseen ylennyksen.

Norjalaisprofessori neuvookin naisia panostamaan pikkujouluissa seksiin esimiehen kanssa uran edistämiseksi (Digitoday 2007):

Asiantuntijaksi työelämän ihmissuhteiden alalla mainittu psykologian professori Paul Moxnes – – antaa suorasanaisesti ymmärtää, että firman pikkujouluissa kannattaa unohtaa järjetön juominen ja keskittyä sen sijaan flirttailuun. Kohteeksi kannattaa tietysti valita se, jolla on vaikutusvaltaa. Seksi esimiehen kanssa pikkujouluissa voi ehdottomasti edistää uraasi – – Moxnesin mukaan flirttailun kohteet ovat yleensä miespuolisia johtajia. Havainnon vahvistaa jutussa myös psykologi Andreas Løes Narum, jonka mukaan tutkimus osoittaa ”nuorten naisten ihastuvan vanhempiin miehiin, joilla on valtaa ja rahaa”. Hän sanoo niin ikään tuntevansa joitakin tapauksia, joissa seksisuhde esimiehen kanssa on ollut eduksi urakehityksessä.

Farrellin (2005, 6, 37, 182.) mukaan taksia ajavat naiset ansaitsevat enemmän kuin miehet tehtyä työtuntia kohden, vaikka naiset auttavat asiakkaita vähemmän matkatavaroitten kanssa. Lisäksi naiset saavat asiakkailta suuremmat palvelurahat. Naisten pitäisi olla työpaikoilla tasa-arvoisessa asemassa miesten kanssa, mutta naiset saavat kuitenkin erityistä suojelua miehiltä. Miehet halveksivat naisten saamaa erityissuojelua, mutta toisaalta myös tarjoavat sitä. Toisinaan miehet jopa kilpailevat antaakseen naiselle apua ja tullakseen palkituiksi naisen hymyllä, lämmöllä, flirtillä tai jopa seksillä.

Uimahallin naisten puolella on miltei aina naissiivooja, mutta myös miesten puolella on miltei aina naissiivooja. Naisten seksuaalinen viehättävyys luo työelämässä tilanteen, jossa naisille on useammin sallittua olla tekemisissä alastomien miesten kanssa kuin miesten on olla tekemisissä alastomien naisten kanssa. Ilta-Sanomien uutinen (2007) kertoo seuraavasti: "Keski-Espoon uimahallin naisasiakkaat ovat järkyttyneitä. Uimahallissa on nimittäin yksi miessiivooja, joka käy siistimässä myös naisten pukeutumis- ja pesutiloja.”  Miehillä ei ole samoja mahdollisuuksia alastomien naisten kanssa työskentelemiseen kuin naisilla on alastomien miesten kanssa työskentelemiseen. Mieshoitajilta evätään Farrellin mukaan täysi mahdollisuus hoitaa alastomia naispotilaita siinä, missä naishoitajilla on vapaa pääsy hoitamaan alastomia miespotilaita. Koska suurin osa potilaista on naisia, se johtaa väistämättä syrjintään, koska sairaalan on palkattava naishoitajia joustavuuden lisäämiseksi. Jos kuitenkin miehestä tulee lääkäri, hänellä on täydet oikeudet käsitellä alastomia naispotilaita. Samalla tavalla molemmat sukupuolet hyväksyvät mieshammaslääkärin, mutta miesten on vaikeampi päästä suuhygienisteiksi. Miehellä onkin oltava riittävän korkea status, jotta hänelle suotaisiin tasavertainen mahdollisuus toimia joissakin työtehtävissä. Suurin osa naisista rakastaa hierontaa, mutta merkittävä osa heistä ei halua turvautua miespuoliseen hierojaan. Myös suurin osa miehistä pitää erityisesti kauniiden naisten antamasta hieronnasta. Jos tuntemattoman ihmisen on kosketettava meitä intiimisti, molemmat sukupuolet toivovat, että kyseessä on nainen. (Farrell 2005, 178–181.)

Riitta Uosukainen (2006) nosti esille naisten seksuaalisen vallankäytön eduskunnassa. Onko naiskansanedustajilla sellaista valtaa, joka mieskansanedustajilta puuttuu? Karen Lehrman (1997, 150–151) kertoo, että useat Yhdysvaltain kongressin menestyneimmistä naisjournalisteista käyttävät syvään uurrettuja pukuja ja korkeita korkoja hankkiessaan tietoja. He ovatkin tunnettuja kyvystään hankkia suuria määriä tietoja kongressin työntekijöiltä. Teorian mukaan he saavat miehet ajattelemaan: ”Saan seksiä tuolta naiselta, jos paljastan hänelle tarpeeksi paljon asioita.” Osa naisista kongressissa hakeutuu tieten tahtoen miesten hyväiltäviksi edistääkseen henkilökohtaisia tai uraan liittyviä päämääriään. Toiset naiset ovat tehneet aggressiivisesta flirttailusta taiteen. Onkin aihetta olettaa, että jokaisella alalla on ryhmä naisia, jotka käyttävät seksuaalisuuttaan legitiiminä ammatillisena valuuttana. On luultavasti myös totta, että jokainen nainen on jossakin uransa vaiheessa ottanut koko seksuaalisuutensa käyttöön – vaikka se pitäisikin sisällään vain mahdollisimman viehättäväksi laittautumisen.

Naisten seksuaalisuuden suurella arvolla näyttäisi olevan keskeinen syy-yhteys myös työmarkkinoiden jakaantumisessa miesten ja naisten aloihin. Esimerkiksi hoitajan ammatti saattaa olla usealla tapaa otollisempi vaihtoehto naisille kuin miehille. Voidaan olettaa, että sekä nais- että miespotilaat haluavat mieluummin naishoitajan kuin mieshoitajan. Miehet saattavat siten kokea, että he eivät ole yhtä toivottuja hoitajina kuin naiset, koska sekä naiset että miehet eivät yleensä halua miehiä käsittelemään heidän alastomia vartaloitaan. Hoitajan ammatti nostaa naisen myös seksuaalista markkina-arvoa. Useissa kyselyissä on havaittu, että hoitajat ovat eräs seksikkäimmistä ammateista naisilla. Miehen seksuaalisen markkina-arvon kannalta tärkeämpää on valita sellainen ammatti, joka osoittaa valtaa ja maskuliinisuutta. Hoitajan ammatti ei ole tuosta näkökulmasta katsottuna paras mahdollinen valinta miehelle. Lisäksi työpaikan sisällä maskuliininen rooliodotus saattaa pakottaa mieshoitajan tekemään sellaisia vaarallisia tai raskaita työtehtäviä, mitä naishoitajien ei odoteta tekevän. Farrellin (2005, 182) mukaan miespuoliset sairaanhoitajat toimivat sairaaloissa usein painonnostajan roolissa. Samalla tavalla voidaan ajatella, että sairaaloissa syntyvissä väkivaltaisissa tilanteissa miessairaanhoitajan odotetaan ottavan vastuu tilanteesta ja asettuvan vaaralle alttiiksi naisten puolesta. Lopputuloksena voidaan odottaa, että miehiä ei hakeudu juurikaan hoitoalalle, koska (1) potilaat eivät halua heitä yhtä paljon kuin naishoitajia käsittelemään alastomia vartaloitaan, (2) hoitajan ammatti ei ole miehen seksuaalisen markkina-arvon kannalta optimaalinen valinta ja (3) työpaikalla miehet laitetaan useammin tekemään vaarallisimmat ja raskaimmat työt, joita muut eivät suostu tekemään.

Lähteet
Farrell, W. (2005). Why men earn more: The startling truth behind the pay cap – and what women can do about it. New York: Amacom.

Gutek, B. (1985). Sex in the workplace: The impact of sexual behavior and harassment on women men, and organizations. San Francisco: Jossey-Bass.

Laasanen, H. (2008). Naisten seksuaalinen valta. Jyväskylä: Multikustannus.

Lehrman, K. (1997). The lipstick proviso: Women, sex & power in the real world. New York: Anchor Books.

Quinn, R. (1977). Coping with cupid: The formation, impact and management of romantic relationships in organizations. Administrative Science Quarterly, 22, 30–45.

Uosukainen, R. (2006). Teoksessa P. Lipponen (toim.) Akat aidan tekee – miehet käyvät mittaamassa. Helsinki: Kirjapaja. 120.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (22 kommenttia)

Velvollisuuksien tasa-arvoliike (nimimerkki)

Naiset saavat KOLMOISPALKKAA.

1.Ensinnäkin tulee palkka omasta työstä, joka sekin on jo nykyään suurempi per tehty työtunti kuin miehellä. Esimerkiksi: www.tasa-arvo.com

2.Sitten tulee kaksoispalkka siitä, että tutkitusti naiset "avioituvat ylöspäin" -ja muutenkin miesten odotetaan perinteisesti ostavan naiselle kaikenlaista. Tämän lisäksi usein naiset avioeroissa saavat puolet miehen omaisuudesta, sekä perivät miehiään, jotka kuolevat kovien työtaakkojensa alle.

3.Kolmas palkka tulee valtiolta monessa muodossa. Joka vuosi miesten työntuloksista ryöstetään naisille noin 12 miljardia. Naiset syövät paljon enemmän verokakkuamme, kuin leipovat sitä.

(4. Neljänneksi palkkamuodoksi voisi laskea sen, että naiset saavat miehiltä ilmaisen elinikäisen sotilaallisen suojelun. Edes kevyttä naissiviilipalvelusta tai vastaavaa kansalaispalvelua ei etuoikeutetulle sukupuolelle voi ehdottaa tasa-arvoisesti)

Henry Laasanen

Tuo kolmoispalkan käsite vaikuttaa mielenkiintoiselta tarkennukselta. On aivan totta, että sukupuolten välisen tilanteen arvioinnissa tulisi ottaa huomioon kaikki tulo, ei pelkästään ansitöistä saatavaa tuloa.

SK (nimimerkki)

Tissivako rulettaa.

Setarkos (nimimerkki)

Naisten kolmoispalkan lisäksi pitäisi ottaa huomioon sekin, että naiset elävät keskimäärin 8 vuotta miehiä pitempään. He siis saavat työeläkettä merkittävästi enemmän kuin vastaavaa palkkaa nauttineet miehet. Tämä pitäisi ottaa huomioon elinaikaodotukseen perustuvassa eläkeleikkurissa, mutta arvatkaa, otetaanko! Puhe naisen 80 senttisestä eurosta on uskomatonta vähä-älyisyyttä.

Vieras (nimimerkki)

Hahahahaha! Onko beta-mies jäänyt ilman tussua kun näin vollotetaan?

J (nimimerkki)

Tuosta "kolmoispalkasta" julkisten tulonsiirtojen osalta on olemassa tanskalainen tutkimus, jonka mukaan koko elinaikana tanskalainen mies maksaa keskimäärin yhtä paljon veroja kuin nauttii julkisista tulonsiirroista (ja palveluista?), kun taas tanskalaiset naiset saavat keskimäärin yli miljoonan kruunun verran nettotuloa valtiolta. Muistaako Henry tarkemmin tätä tutkimusta?

Henry Laasanen

#7

Borchorst & Siim kertovat, että keskimäärin Tanskan kansalainen saa 0,8 miljoonaa tulonsiirtona elämänsä aikana. Tyttö voi odottaa saavansa 2.4 miljoonaa kruunua, kun taa poika toimii nettomaksajan 0.8 miljoonalla kruunulla. Ero johtuu siitä, että naiset pitävät paljon enemmän perhevaipaita ja elävät miehiä pidempään.

Borchorst, Anette & Siim, Birte. 2008. Woman-friendly policies and state feminism: Theorizing Scandinavian gender equality. Feminist Theory, 9, 26, 207–224.

J (nimimerkki)

Kiitos! Onko Suomesta vastaavaa tutkimusta? Jostakin syystä tällaiset seikat "unohdetaan", kun puhutaan palkkatasa-arvosta. Naisilla on kolmoispalkka, miehillä kolmoisverotus.

J (nimimerkki)

Löysin muuten toisenkin tanskalaisen tutkimuksen aiheesta, vuodelta -97 ja ilmeisesti erilaisella metodilla tehty: http://www.springerlink.com/content/r230850076278115/

Abstraktista:

Using the device of generational accounting, this paper assesses the distribution of lifetime net tax payments across gender and generations in Denmark. We find two significant biases associated with the current structure and stance of public finances. First, not only do men contribute a much large share of their lifetime incomes to the government than women, womens' net payments are even negative.

Henry Laasanen

#9 "Onko Suomesta vastaavaa tutkimusta?"

Eipä ole sattunut silmään. Voi toki olla, että esim. taloustieteissä tehdään tuollaisia tutkimuksia, jotka eivät kuitenkaan löydä tietään julkiseen keskusteluun. Ylipäätään naisten kannalta epämiellyttävä tieto (mitä esim. tässä postauksessa oli mukana) puuttuu tasa-arvotutkimuksesta, koska sitä ei vain käytetä, ymmärrettävistä ideologisista syistä.

Henry Laasanen

#10

Jaahas, pitänee katsoa, löytyykö artikkeli yliopiston yhteydellä.

purnau (nimimerkki)

Mielestäni prostituutiolla hankittuja tuloja ei voi tämän hetken Suomessa käsitellä täysin rinnaisteisina muihin tulonlähteisiin nähden, sillä rahallisen hyödyn lisänä seuraavat lähes poikkeuksetta prostituutiostigmasta johtuvat sosiaaliset sanktiot, jotka vähentävät prostituution vetovoimaa alanvalintana ja pakottavat monet seksityötä tekevistä elämään psyykkisesti raskasta kaksoiselämää. Riippuu aina yksilöstä ja hänen sosiaalisista verkostoistaan, miten prostituutiostigman kanssa pärjää - Tiilikalla vaikuttaa esimerkiksi olevan vahvat siteet vanhempiinsa.

Vatipää (nimimerkki)

"lähes poikkeuksetta prostituutiostigmasta johtuvat sosiaaliset sanktiot"

No, kannattaisi sitten jättää varmaan kertomatta muille olevansa huora.

Oikeasti huorat jakautuvat esimerkiksi niin, että on nämä epätoivoiset tapaukset, jotka vetää huumetta ja myyvät halvalla. He vihaavat kaikkea.

Sitten on luxushuorat jotka tienaavat parissa tunnissa normaali-ihmisen viikon palkan. Näitä luonnehtii se, että he eivät vihaa miehiä, eivät seksiä eivätkä itseään. Tuollaiselle hyvätuloinen mies maksaa jopa 500 euroa tunti, koska nainen nauttii työstään ja välittää asiakkaistaan aidosti. Asiakas palaa -- jos huora piti asiakkaasta niin paljon, että antaa palata.

Velvollisuuksien tasa-arvoliike (nimimerkki)

Nopeesti kelattuna ;-)

-

Henryn kirjasta siteeraus:

VALTIO AVIOMIEHEN KORVIKKEENA

"Suomessa varallisuutta siirtyy miehiltä naisille myös erilaisten valtion järjestelmien kautta, jotka vähentävät naisten riippuvuutta miehistä. Timo Karjalainen kertoo, että terveydenhuollon menot vuodessa ovat yhteensä 11,8 miljardia euroa, josta naisten osuus oli 7 miljardia ja miesten osuus 4,8 miljardia. Miesten tappio vuodessa 2000-luvun alussa oli siten 2,2 miljardia...Miesten vanhuus- ja perhe-eläkejärjestelmään sijoittaman euron arvo suhteessa naisen euroon on noin 70 sentin paikkeilla. Kun miesten lyhyemmän eliniän aiheuttamien menetysten arvo lasketaan yhteen miehille julkisesta terveydenhoidosta ja eläkejärjestelmästä lankeavien kulujen kanssa, miesten kokonaistappioksi tulee Karjalaisen mukaan 11,8 MILJARDIA vuodessa 2000-luvun alkua tarkastellen...Mitä enemmän miesten varallisuus siirtyy naisille valtion kautta kierrätettynä, sitä riippumattomampia naiset ovat miehistä. "

-

Eli eikö tästä saa osviittaa naisten kolmoispalkan yhteen osioon ?

12 miljardia kun jaetaan 2,5 miljoonalla naisella, niin tälloin joka nainen saa keskiverrosti miesten työn tuloksista about 5000 € joka vuosi. Tietenkin tämä jakaantuu niin, että esimerkiksi yliopistossa opiskeleva (roikkuva) nainen saa huimasti enemmän kuin tuon 5000 per vuosi (en nyt muista mitä päivä koulutusta maksaa -taisi olla satoja euroja vrk todelliset kulut) ja samoin esimerkiksi eläkettä nauttiva ja julkista terveydenhuoltoa kuormittava nainen saa myös tietenkin huimasti enemmän per vuosi -mutta siis keskivertona jotain 5000€ luokkaa joka nainen, joka vuosi?

Ja elämänsä aikana noin 80 vuotta * 5000€ = 400 000€ keskiverrosti.
Tai 12 miljardia vuosi * 80 vuotta = noin 1000 miljardia / 2,5 miljoonalla naisella = noin 400 000€ yksi nainen ?

-

Tämä sopii senkin kanssa yhteen, että jos mies tienaa nykyään jo lähes 40 000€ keskiverrosti vuodessa -ja se kerrotaan vaikkapa 40 työvuodella, niin yhteissumma on 1,6 miljoonaa. Sanotaan nyt vaikka suuntaa antavasti puolitoista miljoonaa per elämä.

Miehen työntulos markkinoille on kuitenkin paljon suurempi. Tuon 1,5 miljoonan päälle yrittäjä maksaa noin 40% erilaisia veroja ja eläkemaksuja miehestä koska se kannattaa. Ja tämän lisäksi tuosta summasta menee varmastikin noin 500 000 euroa normaalia veroa elämän aikana. Näin ollen suuntaa antavasti voisi sanoa, että keskiverto mies tekee lähes yhden miljoonan elämänsä aikana verotuloja ja eläkemaksuja yhteensä valtiolle.

Ja voi hyvinkin olla tälloin aika lähellä, että tästä miehen tekemästä miljoonasta mies itse kuluttaa elämänsä aikana 600 000 ja naiset 400 000?

Ja todellisuudessahan lähes kaikki yrityksetkin verotuottoineen ovat miesten luomia ja ylläpitämiä.

-

JA HUOM.

Tämä sukupuolten ero verotuottojen leipomisen ja syömisen määrässä EI johdu pelkästään siitä faktasta, että nainen kuluttaa paljon enemmän verotuloja monella tapaa -vaan miehet ovat niin paljon ahkerampia luonteita, että he tutkitusti tekevät joka ainut vuosi läpi elämänsä noin 25% enemmän työtunteja mitä naiset. Ja näillä tuloilla (verojen lisäksi) he sitten pitävät myös suoraan naisten elintasoa yllä avioliitoissa. ja lopulta kuolevat ahkeruuteensa ja uhrautuvaisuuteensa -ja jättävät naisille huimia omaisuuksia perinnöksi kaiken muun lisäksi. Ellei nainen ole jo vienyt nykyään puolta miehen omaisuudesta ennen tätä avioerossa.

Velvollisuuksien tasa-arvoliike (nimimerkki)

Lisätään nyt vielä, että ylimalkaisen suuntaa antavasti voisi ajatella, että mies tekee noin miljoonan veroja ja eläkemaksuja yhteensä valtiolle elämänsä aikana ja nainen 600 000.

(Verotushan on progressiivinen -ja naiset valitsevat kevyitä, helppoja töitä joista saa vähemmän palkkaa -koska he voivat käyttää miehensä rahoja hyväkseen, samoin kuin valtiota. Tämän lisäksi siis naiset tekevät tutkitusti 25% joka vuosi vähemmän työtunteja.)

Yhteinen veropotti on tälloin vaikkapa 1,6 milliä -josta nainen kuluttaa millin ja mies 600 000.

Näin ollen nainen saa siis 400 000 miehen työn tuloksista itselleen.

Ja päälle tulee kaikki muut miehen tekemät suorat ostamiset, auto ja talolyhennykset -sekä avioeroissa viedyt rahat, perinnöt ym.

-

Tuo Tanskankin summa -2,4 miljoonaa kruunua on about jotain 300-400 000. euroa.

Veli-Erkki (nimimerkki)

@13 Purnau: "Mielestäni prostituutiolla hankittuja tuloja ei voi tämän hetken Suomessa käsitellä täysin rinnaisteisina muihin tulonlähteisiin nähden"

Olet oikeassa, prostituoidut eivät maksa noista tuloistaan veroja, mutta käyttävät silti verovaroin tuotettuja palveluita. Eli ristiriita on kyllä olemassa ja varsin räikeä sellainen.

bmad (nimimerkki)

"Olet oikeassa, prostituoidut eivät maksa noista tuloistaan veroja, mutta käyttävät silti verovaroin tuotettuja palveluita. Eli ristiriita on kyllä olemassa ja varsin räikeä sellainen."

Prostituutio on vielä paheksuttua, mutta kenties yleistymään päin, siis
tulossa hyväksytymmäksi, jos naisen arvostus miestä kohtaan jatkaa laskuaan.
Kyllä prostituutio on siis luettava jo tässä vaiheessa melko monellekin naiselle mahdolliseksi ohituskaistaksi suuriin rahallisuuksiin.
Verottajan voi olla asiaan vaikeaa tulevaisuudessakaan puuttua, ellei tuloilla osteta jotain hyvin suurta ja kiinteää (kuten asuntoja). Olisihan aika erikoista nähdä verovirkailija juoksemassa siveän naisen perässä ja huutamassa (tai kuiskaamassa), että tämä on pimeä huora.

Käyttäjän simomakela kuva
Simo Mäkelä

Toivottavasti ei ainakaan Porin Ässien matseihin tule koskaan miespuolisia cheerleadereitä.

Vanha demari (nimimerkki)

"17 Olet oikeassa, prostituoidut eivät maksa noista tuloistaan veroja, mutta käyttävät silti verovaroin tuotettuja palveluita. Eli ristiriita on kyllä olemassa ja varsin räikeä sellainen. "

Kyllähän niistä pitäisi maksaa veroa ja ainakin jotkut maksavat. Ainakin eräs julkisuudessa esiintynyt prostituoitu on perustanut toiminimen ja kertoo antavansa pyydettäessä myös kuitin.

purnau (nimimerkki)

Verotus on prostituution suhteen arka asia, sillä monet liberaalisti suhtautuvat eivät ymmärrä sitä faktaa, ettei monikaan seksityöntekijä halua rekisteröidä itseään tai ilmoittautua verottajalle seksuaalipalveluita tarjoavana ihmisenä, vaikka se onkin jo nykyisin mahdollista tietyin reunaehdoin. Jos tekee satunnaisesti keikkaa akuuttiin rahantarpeeseen, ei ehkä halua saada iäkseen verotietoihin merkintää prostituutiosta, juuri mainitsemani prostituution kantaman negatiivisen leiman vuoksi.

Prostituutiostigma ja muut tekijät ovat ajaneet heikoiten pärjäävät prostituoidut suomalaisen yhteiskunnan laitamille, eivätkä he käytä yhteiskunnan tarjoamia palveluita - mikä on tietyissä tapauksissa suurempi ja kalliimpi ongelma kuin yhteisestä veropotista luistaminen.

Myös muilla aloilla, kuten rakennus- ja ravintola-aloilla tehdään paljon pimeää työtä, eivätkä verovarat kerry näistäkään töistä. Palveluita käytetään usein silti, mikä on oikeudenmukaisuuden kannalta ongelmallista, samoin kuin prostituution kohdalla.

Prostituutiossa on vielä omat erityiskysymyksensä, sillä eihän verottaja voi painostaa tekemään enmmän seksityötä, kuin minkä prostituoitu itsenäisesti haluaa, sillä sehän olisi painostamista prostituutioon tai sen jatkamiseen, mikä on laitonta. Kuitenkin verot poistettaessa käteen jää vähemmän rahaa, joten työtä on tehtävä enemmän saadakseen samat tulot.

bmad (nimimerkki)

"Prostituutiossa on vielä omat erityiskysymyksensä, sillä eihän verottaja voi painostaa tekemään enmmän seksityötä, kuin minkä prostituoitu itsenäisesti haluaa, sillä sehän olisi painostamista prostituutioon tai sen jatkamiseen, mikä on laitonta."

Ei verottaja voi lähettää naiselle ns. arvioperusteista sakkoveroa
itsensä myymisestä. Osuessaan väärään postilaatikkoon tuollainen veromätky poikisi kansalaiskeskustelun ja irtisanomisaallon verovirastossa. Prostituutio on toistaiseksi hyvinkin verovapaata aluetta ja kuten verotoimistosta on ilmoitettu ei juuri kukaan niitä veroja maksele. Ravintola-alalla pimeästi töitä tekevät ovat muutenkin eri asia, koska heidän tuntipalkkansa on karkeastikatsoen 15 kertaa pienempi, kuin prostituoidulla.

bmad (nimimerkki)

"Jos tekee satunnaisesti keikkaa akuuttiin rahantarpeeseen, ei ehkä halua saada iäkseen verotietoihin merkintää prostituutiosta, juuri mainitsemani prostituution kantaman negatiivisen leiman vuoksi. "

Ei tästä ole välttämättä pitkä matka siihen, kun yleinen asenne
muljahtaa prostituution puolelle. Monet naiset nuoruudessaan jo viettävät pitkiä sinkkujaksoja, joihin kuuluu ilmaisten drinkkien vastaanottamista ravintoloissam lahjojen saamista jne. Naisten arvostus seksuaalisina kaupankävijöinä lisääntyy mediassa ja yhteiskunnassa koko ajan (kun etsitään sitä sosioekonomisesti menestyvää kingiä). Ehkä jo lähitulevaisuudessa nuorille naisille suositellaan pientä porttotaiteilua ja seksinmyyntiä opiskelujen ohessa.
Opintoavustukset ovat lisäksi niin pienet, ettei yleisen hyväksynnän eteen kovinkaan suurta sysäystä tarvittaisi. Sen sijaan miehelle prostituoiduissa käyminen voi tulla samaanaikaan häpeällisemmäksi, kun naisille siitä tulee helpompaa ja yleisesti hyväksytympää.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset