Henry Laasanen Kirjoituksia miesten tasa-arvosta ja pariutumisesta

Mihin ”käänteisfeminismiä” tarvitaan?

Miesliikkeen ajatuksista on toisinaan käytetty nimitystä ”käänteisfeminismi”, eikä täysin aiheetta. Siinä missä feministit nostavat esille naisten ongelmia, ajavat naisten oikeuksia ja edistävät naisten tasa-arvoa, miesliikkeellä on vastaava agenda miesten suhteen.

”Käänteisfeminismi” on herättänyt kysymyksiä: ajaako miesliike miesten asiaa jopa liikaa? Unohtaako se lapset? Onko miesliike vain feministisen ääri-ilmiön kääntöpuoli? Tämän blogin naiskommentaattorit ovat esittäneet aiheesta seuraavia huomioita:
”...tässä nähdään kuinka kyseenalaisia sekä miesasia- ja naisasia-liikkeet ovat koska niissä katsotaan vain jostakin yhdestä näkökulmasta asioita ja kaikista tärkein usein unohtuu kuten nytkin eli lapsi.”

”On todella ikävää, että feminismin vastapainoksi ei olekaan syntynyt ihmisyyttä kaikessa sen monimuotoisuudessa arvostavaa aatemaailmaa, vaan toinen vihamielinen ja mustavalkoinen kööri”

”...tämänkaltainen käänteisfeminismi ei toimi yhtään, vaan se nostaa jopa minulla, feminismiä teini-ikäisestä saakka arvostelleella, niskavillat NIIN pystyyn, että niistä saisi oivan kuramaton eteiseen.”
Koetan seuraavassa esittää joitakin perusteluja (ks. myös kirjoitus triangulation) sille, miksi miesliikettä tarvitaan ja miksi miesliike keskittyy nimenomaan miesten asian edistämiseen.

1. Miesliikkeen tuottama (puuttuva) tieto miesten ongelmista edistää tasa-arvopolitiikan rationaalista päätöksentekoa.

Suomessa on sukupuolten tasa-arvoa edistämään pyrkivä tasa-arvopolitiikka (piti siitä tai ei). Jotta tasa-arvopolitiikka voidaan perustaa tasapuolisen tiedon varaan, tarvitaan tietoa myös miesten ongelmista. Naistutkimus ei tuollaista tietoa kuitenkaan tuota. Jos tasa-arvopolitiikan päättäjillä on tietoa sekä naisten että miesten ongelmista, voidaan tehdä valistuneita päätöksiä siitä, miten tasa-arvopolitiikan resurssit tulee priorisoida. Esim. kyetään paremmin vertailemaan, onko naisten aliedustus johtajina suurempi tasa-arvo-ongelma kuin miesten asunnottomuus tai miesten suurempi itsemurhien määrä.

2. Miesliikettä tarvitaan balansoimaan feminististä dominaatiota tasa-arvopolitiikassa ja virallisessa tasa-arvotutkimuksessa.

Naisliikkeestä ja miesliikkeestä puhutaan usein (virheellisesti) kuin ne olisivat tasavahvoja tappelupukareita. Naisjärjestöillä on Suomessa kuitenkin satojatuhansia jäseniä, kun miesjärjestöillä on satoja jäseniä. Naisjärjestöillä on pysyvä valtion rahoitus, kun miesjärjestöillä ei ole rahoitusta juuri lainkaan. Puolueilla on naisjärjestöt, joilla on lakisääteinen rahoitus ja joiden kirjoittamattomana oikeutena on päättää puolueiden tasa-arvolinjasta. Myös media on pullollaan vahvoja feministivaikuttajia, kun miesasiakolumnistit rajoittuvat Loka-Laitiseen.

Miesliikkeen toimijoilla ei ole juuri ollenkaan poliittista, tieteellistä tai mediavaltaa. Siksi miesliikkeen tarjoamaa vaihtoehtoista emansipatorista tietoa ei ole oikeudenmukaista vastustaa samoilla perusteilla kuin dominoivaa ideologiaa - valtiofeminismin valtion rahoilla tuottamaa propagandaa.

3. Miesliike perustaa argumentointinsa lähes pelkkään miesten asioista puhumiseen siksi, että miesliikkeellä ei ole tarvittavaa tietoa tai valtuutusta puhua naisten tai lasten puolesta.

Miesliike puhuu vain miehistä ensinnäkin siksi, että miesliikkeellä on sukupuolittunut kokemus maailmasta, mikä ohjaa havaintoja kohti miesten ongelmia. Toisaalta miesliikkeellä ei ole oikeutusta esittää, mitkä ovat naisten tärkeimpiä ongelmia - yhtä vähän kuin naisliikkeellä on oikeutus esittää väitteitä miesten tärkeimmistä ongelmista.

Miestutkijat (kuten minä) puhuvat usein vain miesten ongelmista, koska he eivät ole perehtyneet esimerkiksi lasten ongelmiin. Tutkija ei voi olla joka aiheen asiantuntija. Suomessa on satoja lasten aseman tutkijoita, jotka ovat perehtyneet minua paremmin siihen aihepiiriin. Yksittäiseen aihepiiriin keskittymällä tutkija kykenee saavuttamaan syvempää tietoa pieneltä alalta. Pieneen alaan keskittymistä pidetään tieteessä hyväksyttävänä tapana toimia.

4. Poliitikkojen ja virkamiesten tehtävänä on muodostaa sirpaleisesta tiedosta konsensus tai kompromissi. Se ei ole miesliikkeen tai miestutkijoiden tehtävä.

Poliitikot ja virkamiehet käyttävät päätöstensä tukena tarjolla olevaa tietoa. Siksi tietoa pitää olla tarjolla myös miesten tasa-arvo-ongelmista. Rationaalista politiikkaa voidaan harjoittaa vain silloin, kun tarjolla eri intressiryhmien tuottamaa tietoa. Tällä hetkellä tietoa miesten tasa-arvo-ongelmista on kuitenkin tarjolla hyvin vähän, verrattuna naisten tai lasten ongelmista tarjolla olevaan tietoon. Siksi, tasapuolisen poliittisen päätöksenteon varmistamiseksi, tarvitsemme lisää tietoa miesten ongelmista, jota miestutkimus tuottaa ja jonka leviämistä miesliike edistää.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (55 kommenttia)

bmad (nimimerkki)

"Tällä hetkellä tietoa miesten tasa-arvo-ongelmista on kuitenkin tarjolla hyvin vähän, verrattuna naisten tai lasten ongelmista tarjolla olevaan tietoon."

Miesliike tuntuu mielellään unohtavan sen, ettei miehillä ole vain
ongelmia, vaan myös haasteita, jotka liittyvät biologiseen miehenä olemiseen.
Miehellä on rakenteellisista syistä johtuen toisenlaiset tarpeet suorittaa ja saada aikaiseksi, kuin naisella. Ei miehiä voida kohdella suhteessa naisiin täysin käänteisesti. Eivät miehet ole "akkoja" siinä missä naiset.

Jos mies epäonnistuu, silloin on tutkittava tarkoin onko se hänen omaa saamattomuuttaan vai onko yhteiskunnan tai naisten arvopohjassa todellakin jotain mätää, joka pakottaa hänet epäonnistumaan joka tapauksessa? Merkkejä näyttäisi olevan siihen suuntaan, että miehiä hyljeksitään monellalailla ja pakotetaan toimimaan naisten suojelukojeina.

Velvollisuuksien tasa-arvoliike (nimimerkki)

Hyvä, avaava kirjoitus. Suomen sinisilmäiset perusmiehet eivät ole oikein (vielä) tiedostaneet sitä, että miten heidän verorahojaan käytetään, mitä tapahtuu poliitiikan kulisseissa jne

Esimerkiksi
http://fi.wikipedia.org/wiki/Nytkis

"Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry on suomalaisten naisjärjestöjen yhteistyöjärjestö. Siihen kuuluu sekä poliittisia että ei-poliittisia järjestöjä – eduskuntapuolueiden naisjärjestöt, Naisjärjestöjen Keskusliitto, Suomen Naistutkimuksen Seura ja Naisasialiitto Unioni – mikä tekee siitä MAAILMANLAAJUISESTI HARVINAISEN yhteenliittymän.

Kaksikymmentä vuotta toimineeseen järjestöön kuuluu jäsenjärjestöjen kautta noin 600 000 naista. (millään puolueella ei siis ole lähellekään tällaista voimaa yhteiskunnassamme)

NYTKIS tekee työtä naisten aseman parantamiseksi, todellisen tasa-arvon saavuttamiseksi ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden edistämiseksi Suomessa ja kansainvälisesti. NYTKIS-toiminnan painopisteinä on nykyisin muun muassa ehkäistä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja naiskauppaa, valtavirtaistaa tasa-arvoperiaate sekä tasata vanhemmuudesta aiheutuvia työnantajakustannuksia.

Toiminnan alusta asti tavoitteena on ollut lisätä naisten määrää yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

NYTKIS ottaa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin lausuntojen ja mielipidekirjoitusten avulla, yleisötapahtumien ja alueellisten NYTKIS-verkostojen kautta sekä asiantuntijaelinten jäsenenä."

-

Hyvä tähän yhteyteen on myös muistaa, että esimerkiksi
- Valtion päämiehemme ja armeijamme ylipäällikkö on jo toista kautta ollut radikaalifeministisen taustan omaava nainen
- Ministereistämme 12/20 on naisia
- Eu edustajistamme 8/13 on naisia
- Tasa-arvoyksikkömme kaikki 16 jäsentä ovat naisia jne
- Entä naisten "seksuaalinen valta" ja "suvunjatkumis valta", jota ollaan käsitelty Henryn edellisissä kirjoituksissa?

Auria (nimimerkki)

Älä toki anna tosiasioiden ja tutkimustulosten haitata harhaista menoasi (esim. HS 15.3.2010 "Mies ylenee yhä naista helpommin ja useammin"). Ainahan löytyy saunan nurkasta yksi silmiään pyyhkivä yksinäinen uroo todistamaan että naisilla on Suomessa nykyään ylivalta, vai mitä?

Velvollisuuksien tasa-arvoliike (nimimerkki)

Auria -tarkoitatko tällä yksittäisellä uroollasi esimerkiksi tunnettua lastenpsykiatria, Raisa Cacciatorea, joka epäilee ihan julkisesti, että elämme miesmyrkyllisessä yhteiskunnassa:

Mitä se on?
1. puuttuu miehille suunnitellut terveyspalvelut
2. sukupuolispesifi (erityinen) osaaminen kasvatuksessa puuttuu
3. koulut suunniteltu tytöille
4. miehet puuttuvat nuoren lapsuudesta ja nuoruudesta
5. poikien fysiologisen liikunnallisuuden tarvetta ei huomioida koulussa
6. suorituspaineet seksissä, parisuhteessa, perheen elatuksessa kovia
7. roolimallien kapeus median mieskuvassa, vain voittajat tai luuserit
8. mies kuvataan alkeellisena, aggressioissa ja seksuaalisuudessa hallitsemattomana
9. mies häpäistään - hän on sika kunnes toisin osoitetaan
10. väkivaltainen miehen uhka nostetaan aina näkyville
11. miehen tarve ja pakko suunnistaa “dominanssihierarkiassa” ei saa tukea nuoren kasvatuksessa
12. aggressiivisuuskasvatus puuttuu kokonaan
13. poikien seksuaalisuuskasvatus puuttuu melkein kokonaan
14. miesten ja poikien masennusoireet kriminalisoidaan - ei hoideta
(Tiivistelmä: Hannu T. Sepponen)

Syltty (nimimerkki)

Auria
"Älä toki anna tosiasioiden ja tutkimustulosten haitata harhaista menoasi (esim. HS 15.3.2010 ”Mies ylenee yhä naista helpommin ja useammin”). "

Miksi miehen korekampi asunnottomuus ja alkoholismi ovat miesten omaa syytä, mutta parempi yleneminen taas ei ole?

Auria (nimimerkki)

No, kuuntelen tässä kirjoittaessani juuri Radio ykköseltä äänitystä vuodelta 1904 jossa laulaa viimeinen tunnettu kastraattilaulaja Alessandro Moreschi. Hän olisi kaivannut tuota Laasosen miesliikettä tuekseen koska taiteellinen lopputulos ei kyllä mielestäni ollut missään suhteessa tehtyyn uhraukseen nähden..

#4: vaikerra vaan. Tosiasia on kuitenkin että kaikki yhteiskunnassa vallitsevat
institutionaaliset mekanismit on luotu miesten vallassa ollessa ja miehet sortavat enemmän toisiaan kuin yksittäiselle naiselle jossain virassa on ikinä mahdollista.

Velvollisuuksien tasa-arvoliike (nimimerkki)

Tuossa vielä varmuuden vuoksi linkki (lähdetieto) mistä hain tämän Cacciatoren (ja monen muun asiantuntijan ymmärtämän) tilanteen Suomessa:

http://www.miespaivat.net/Alustukset2004.htm

Silurus (nimimerkki)

#3: Olisi todella mielenkiintoista tietää, miten HS:n "tutkimuksessa" tai artikkelissa on saatu normeerattua kaikki muut asiat pois, paitsi sukupuoli.

Esimerkkinä jotta mies olisi pätevä, johtajatyyppiä ja ylennyksen arvoinen, hän on keskimäärin muita pidempi. Onko pituus sukupuolikysymys vai ei? Onko ulkoinen habitus sukupuolikysymys?

Oleellisin ongelma tulee siinä, missä määrin ihmisellä saa olla oikeus käyttää omaa harkintaansa, eikä alistaa sitä irrationaaliselle periaatteelle: esimerkiksi -- koska edessäni näkyvä ihminen muistuttaa enemmän perinteistä johtajatyyppiä, mutta koska hän on mies, minun onkin annettava hänen positiivisille ominaisuuksilleen negatiivinen painoarvo.

Tämä on täsmälleen sama irrationaalinen, siis järjenvastainen, päättelyketju, kuin Platonilla oli -- että se, että ihminen havaitsee objektin A, on todiste siitä, että A:ta ei ole. Tätä todistelua taas voidaan johdonmukaisesti käyttää myös feminismin perusperiaatteita vastaan.

Velvollisuuksien tasa-arvoliike (nimimerkki)

http://www.uusisuomi.fi/raha/69661-suomi-on-naispo...

"Vuoden 2008 työolotutkimuksen mukaan naisia on esimiehinä Suomessa enemmän kuin muissa Euroopan maissa. Suomalaispalkansaajista 40 prosentilla on naisesimies. Kuntasektorin palkansaajilla naisesimies on noin kahdella kolmesta, kertoo Tilastokeskus."

-

Miksi muuten naiset ovat halunneet naiskiintiönsä vain raskaiden, vaarallisten ja urakkatahtisten alojen huippupalkkaisiin johtokuntiin (esim metalli, metsä ja rakennusteollisuus) -eivät lainkaan perustöiden tasolle?

Asiassa on jotain samaa "rusinat pullasta" feministilogiikka mitä on siinä, että naiset voivat kyllä hyvin toimia huippupalkkaisena ylipäällikkönä (T Halonen) tai puolustusministerinä (E Rehn), mutta siltikään edes kevyttä yleistä naissiviilipalvelusta ei heille voi vaatia tasa-arvoisesti?

Käyttäjän ohohupsis kuva
Helena Eronen

#5.
En minä ainakaan ajattele noin.

#4.
1. puuttuu miehille suunnitellut terveyspalvelut - siis verrattuna mihin ja mitä tällä tarkoitetaan? Mitkä ovat naisille suunnitellut terveyspalvelut?

2. sukupuolispesifi (erityinen) osaaminen kasvatuksessa puuttuu - onkos siten olemassa jotain tyttöspesifikasvatusosaamista???

3. koulut suunniteltu tytöille - tämä on totta, mutta vain tietynlaisille tytöille. Tutkimusten mukaan kaikkein heikoimmissa kantimissa ovat esim. adhd:ta sairastavat tytöt, jotka tippuvat kaiken avun ulkopuolelle.

4. miehet puuttuvat nuoren lapsuudesta ja nuoruudesta: - tästä olen samaa mieltä, mutta kyllähän miehet voivat itsekin tuohon asiaan vaikuttaa.

5. poikien fysiologisen liikunnallisuuden tarvetta ei huomioida koulussa: - Kenen tähän asiaan olisi puututtava?

6. suorituspaineet seksissä, parisuhteessa, perheen elatuksessa kovia: - ai nyt valitetaan jo tästäkin ja syytetään naista?

7. roolimallien kapeus median mieskuvassa, vain voittajat tai luuserit: - sama koskee naista.

8. mies kuvataan alkeellisena, aggressioissa ja seksuaalisuudessa hallitsemattomana: - niin kuvataan neekeriäkin vanhoissa teksteissä :P Mutta hei, 1600-luvulla esimerkiksi oli osin paikoin Euroopassa yleistä, että juuri tuosta syystä oli ylhäisön naisilla neekerirakastajat.

9. mies häpäistään - hän on sika kunnes toisin osoitetaan: - Kenen mielestä?

10. väkivaltainen miehen uhka nostetaan aina näkyville: - Kenen toimesta?

11. miehen tarve ja pakko suunnistaa “dominanssihierarkiassa” ei saa tukea nuoren kasvatuksessa: - En ymmärrä mitä tämä tarkoittaa?

12. aggressiivisuuskasvatus puuttuu kokonaan: - no eikö tuollainen kasvatus loukkaisi, koska korostaisi miehen aggressiivisuutta?

13. poikien seksuaalisuuskasvatus puuttuu melkein kokonaan: - Miksi? Annetaanko muka tytöille enemmän seksuaalikasvatusta kuin pojille?

14. miesten ja poikien masennusoireet kriminalisoidaan - ei hoideta - Tämä on mielestäni erittäin suuri ongelma ja koskee myöskin niitä tyttöjä, jotka eivät osaa olla masentuneita ja depiksessä tavallaan "oikein". Nuorten mielenterveystyö vaatisi todella paljon lisäresursseja, mutta jostain syystä aina etsitään vain syitä tyyliin "ne on ne tietokonepelit, aselaki, median luoma kuva..."

Mitä tulee itse blogiin, niin sen minä vaan sanon, etten ole koskaan kannattanut äärifeminismiä enkä minä kannata näitä käänteisfeministisiäkään juttuja, koska yleensä ne ajatukset kumpuavat ihmisten henkilökohtaisessa elämässä koetuista pettymyksistä ja vihasta ja on vain sattumaa, että niiden kohteena on vastakkainen sukupuoli. Jos eläisimme 30-luvun saksassa, olisi feministeillä ja "käänteisfeministeillä" yhteinen vihollinen, juutalaiset ja kommarit.

Mielestäni miestä ja naista tulee kohdella tasa-arvoisesti, mutta molempien sukupuolten erityispiirteitä kunnioittaen.

bmad (nimimerkki)

"7. roolimallien kapeus median mieskuvassa, vain voittajat tai luuserit: - sama koskee naista. "

En ehdi nyt muuhun kommentoimaan, mutta suuri osa naisista on
haluttuja, ja miehiin ei kohdistu läheskään yhtä paljon kysyntää, joten naisen paineet kehitellä tiettyjä rooleja perustuu siihen, että he haluavat pariutua tai päästä ainakin sänkyyn hyvin korkeatasoisten miesten kanssa, ja siinä yleensä onnistuvatkin. Naisluusereitakin on, mutta se on pieni merkityksetön joukkio. Miehet saavat todella kukkoilla ja vedellä toisiaan turpaan ennenkuin alkaa naiset OIKEASTI kiinnostua. Naisia ja miehiä ei siis voi verrata lainkaan.

Käyttäjän janikorhonen kuva
Jani Korhonen

Helena Eronen (kommentti 10): "Mielestäni miestä ja naista tulee kohdella tasa-arvoisesti, mutta molempien sukupuolten erityispiirteitä kunnioittaen."

Laasasen edellisen artikkelin keskustelussa kysyin sinulta yhden (tai no useammankin, mutta tämä on itselleni kaikkein mielenkiintoisin) kysymyksen, joka jäi vaille vastausta: Osaatko sanoa mitään esimerkkiä tilanteesta, jossa miehet ovat naisia paremmassa asemassa, ja jonka sinä hyväksyt?

Edellisessä keskustelussahan esimerkiksi osoitettiin, että naiset ovat miehiä paremmassa asemassa päättäessään sikiön tulevaisuudesta. Samaten naiset ovat miehiä paremmassa asemassa, koska heitä ei koske asevelvollisuus. Näistä molemmista olet ymmärtääkseni sitä mieltä, että noin pitää ollakin ja ne ovat ihan OK. Ja saat olla sitä mieltä, tarkoitukseni ei ole vastustaa mielipiteitäsi. Mutta: Onko jotakin esimerkkiä asiasta, jossa miehet olisivat paremmassa asemassa, ja joka olisi myös mielestäsi ihan OK?

Gagarin (nimimerkki)

#10: "...yleensä ne ajatukset kumpuavat ihmisten henkilökohtaisessa elämässä koetuista pettymyksistä ja vihasta..."

Uskon, että tuo pitää pitkälti paikkansa. Feministeissä on paljon sellaisia, jotka jostain syystä ovat pettyneet miehiin elämässään ja siltä pohjalta ovat alkaneet kehitellä ja seurata kulttimaista liikettä ehdottomine universaalisine totuuksineen. Näistä käänteisfeministeistä en ihan tiedä, kun nyt ensimmäisen kerran kyseiseen käsitteeseen törmäsin, mutta helposti tulee mieleen, että joukossa ovat yliedustettuina sellaiset, joita naiset mielellään nimittävät "luusereiksi" tai sellaiset, jotka ovat saaneet elämässään kylmää vettä niskoilleen todella ilkeältä akalta.

MikkoAP (nimimerkki)

#12 Minä kaipaisen esimerkkejä myös.

Esimerkiksi nythän yleinen linja esim juuri tuon tyttöjen paremman koulumenestyksen kanssa on, että se johtuu tyttöjen luonnollisesta paremmuudesta.

#10 "3. koulut suunniteltu tytöille - tämä on totta, mutta vain tietynlaisille tytöille. Tutkimusten mukaan kaikkein heikoimmissa kantimissa ovat esim. adhd:ta sairastavat tytöt, jotka tippuvat kaiken avun ulkopuolelle."

Pojat kärsivät adhd:sta tyttöjä huomattavasti useammin. Tuo on vähän saman tyylistä kuin valittaa tyttöjen uupumuksesta lukiossa, mutta jättää poikien syrjäytyminen lukioista vain mainintaan sivulauseessa. Ei läheskään kaikkia adhd:sta kärsiviä poikia koskaan edes diagnosoida.

Terho Korhonen

#10

"Mitä tulee itse blogiin, niin sen minä vaan sanon, etten ole koskaan kannattanut äärifeminismiä enkä minä kannata näitä käänteisfeministisiäkään juttuja, koska yleensä ne ajatukset kumpuavat ihmisten henkilökohtaisessa elämässä koetuista pettymyksistä ja vihasta ja on vain sattumaa, että niiden kohteena on vastakkainen sukupuoli"

Tossa vertauksessa on ongelma. Vähän sama kuin sanoisit, että koska natsit ovat pahoja, on myös natseja vastaan taistelu pahaa. Eli miesliikehän on käsittääkseni syntynyt lähinnä vastalauseena valtaapitävien feministien epätasa-arvon ajamiselle ja sille, että feministit eivät myönnä päämääriään vaan väittävät edistävänsä tasa-arvoa molemmille sukupuolille. Tällaista poliittista ideologiaa voi ihan rationaalisesti vastustaa ilman, että on "kokenut pettymyksiä henkilökohtaisessa elämässä".

Tilannetta voisi paremminkin verrata puoluepolitiikkaan. Jos politiikassa toimisi vain yksi puolue, joka ajaisi yhden eturyhmän asiaa, muiden olisi tavallaan pakko perustaa puolue ajamaan omaa asiaansa, tai muuten heidän oikeuksiaan väistämättä poljettaisiin. On kohtuullista, että kaikkilla yhteiskunnan jäsenillä on edunvalvojansa vaikuttamassa esim. yhteisten rahojen jakoon.

porkkana (nimimerkki)

#10

4. miehet puuttuvat nuoren lapsuudesta ja nuoruudesta: - tästä olen samaa mieltä, mutta kyllähän miehet voivat itsekin tuohon asiaan vaikuttaa.

Aivan, vika on heti miehissä. Se, että naisia puuttuu esim. yritysjohdon huipulta ei kuitenkaan ole naisten vika, vaan miesten vika sekin. Kas kummaa, kun vika on aina miehessä. Siitäkin huolimatta, vaikka naiset ovat kieltäytyneet (esim. perhesyihin vedoten), kun heille on johtotehtäviä tarjottu.

Auria (nimimerkki)

#15: "Eli miesliikehän on käsittääkseni syntynyt lähinnä vastalauseena valtaapitävien feministien epätasa-arvon ajamiselle ja sille, että feministit eivät myönnä päämääriään vaan väittävät edistävänsä tasa-arvoa molemmille sukupuolille"

Ketähän nämä valtaapitävät feministit on nykyisessä Suomen maassa ja millä tavoin he ajavat epätasa-arvoa? Arkkipaha, eli Tarja I Suuri ei nyt kelpaa tähän vastaukseksi. Mielestäni valtaa pitää nyky-Suomessa Björn Wahlroos, EK, Bob Helsinki ja Rolf Nordström joitakin mätäpaiseita mainitakseni.
Toisaalta, feministien tehtävä ei sinänsä ole ajaa tasa-arvoa molemmille sukupuolille mutta jos asiaa vähän pidemmälle mielessään funtsii niin kyllä tapahtuu.

Tästä kaikesta tulee kyllä väkisin mieleen että miehet kaipaavat takaisin epäreilua kilpailuetua naisiin nähden. Naisten pitäisi ilmeisesti tekeytyä vaatimattomammiksi ja tyhmemmiksi kuin he ovat jotta tämän maailman laasasilla olisi hyvä olla. Näin tapahtuikin vielä 1900-luvun alkupuolelle asti mutta tilanne on muuttunut. Jos tätä ja asioiden kehitystä yleensäkin ei hyväksy voi samantien palata käyttämään hevoskärryjä auton sijaan mikä nyt tietenkin voi vielä tapahtuakin elinaikanamme mutta ympäristösyistä.

MikkoAP (nimimerkki)

#17 "Toisaalta, feministien tehtävä ei sinänsä ole ajaa tasa-arvoa molemmille sukupuolille"

Mutta niin feministit juuri väittävät tekevänsä.

"Tästä kaikesta tulee kyllä väkisin mieleen että miehet kaipaavat takaisin epäreilua kilpailuetua naisiin nähden."

Naisille luodaan nimenomaan epäreilua kilpailuetua kiintiöillä ja verojen kautta tulonsiirroilla miehiltä naisille.

"Jos tätä ja asioiden kehitystä yleensäkin ei hyväksy voi samantien palata käyttämään hevoskärryjä auton sijaan mikä nyt tietenkin voi vielä tapahtuakin elinaikanamme mutta ympäristösyistä."

Auton keksijät ja kehittäjät olivat miehiä ja samoin miehet ovat keksineet muut nykyajan mukavuudet mahdollistavat teknologiat. Joten ihan hyvin voi vastusta feminismiä , ajella autoa ja käyttää muuta teknologiaa.

Velvollisuuksien tasa-arvoliike (nimimerkki)

Kyselet Helena kovasti tyyliin:
Kenen toimesta?
Kenen mielestä?

Luepa vastaus nro 2.

-

Sekä kysyt myös:
Kenen tähän asiaan olisi puututtava?

Pääasiallisesti tasa-arvoelimemme, jotka valitettavasti ovat tasa-arvolakiemme vastaisesti täysin pelkästään feministien hallussa.

Van Helsing (nimimerkki)

On vähän sellanen tytinä, näin miehenä, että tätä asiaa tullaan vatvomaan ns. maailman tappiin, eikä siitä silti tule lähellekään valmista. Mutta viilataan ja höylätään... ilo se on pienikin parannus.

Tuula Hölttä

Velvollisuuksien tasa-arvoliike #4”…elämme miesmyrkyllisessä yhteiskunnassa:”

Mielestäni me elämme ”ihmismyrkyllisessä” yhteiskunnassa niiden periaatteiden mukaan, jotka 60-70 –luvuilla lanseerattiin "edistyksellisinä" yhteiskuntaan aiemman perheen arvoon perustuneen arvopohjan romuttamiseksi, kun haluttiin edetä ”rauhanomaista tietä” sosialismiin.

Näistä noiden vuosikymmenten synnyttämistä ”miehet vs. naiset -kuvioista” tulee väkisinkin mieleen ne kuuluisat kolme ristiä n. parituhatta vuotta sitten. Toiselle puolelle risteistä oli ristiinnaulittu rikollinen, joka ilmeisesti tunsi ”taivaan” eettisine arvoineen, kun halusi päästä sinne, mutta tod.näk. hän ei tuntenut ”maan ja taivaan” välillä olevaa vajavaista maailmaa ja toiselle puolelle rikollinen, joka ilmeisesti ei tuntenut "taivasta", kun halusi, että keskimmäiselle ristille naulittu olisi ”astunut alas ristiltä” ja tehnyt ”kivistä leipää”.

Kumpikaan ristiinnaulituista ei käsitykseni mukaan ymmärtänyt, että ihmiskunta on hyvin, hyvin pitkällä matkalla kohti keskimmäiselle ristille naulittua, joka oli ymmärtänyt sen, että ”ihmiseksi hän loi heidät” ja että ihmisten ”on tehtävä toisilleen vain se mitä he toivoivat itselleen tehtävän.”

Antiikin Kreikan filosofiaan perehtyneen Paavalin mukaan ”taivas” oli jotakin sellaista, jossa ei ole ”miehiä eikä naisia”. Oman käsitykseni mukaan ”taivas” on tuonkin selityksen perusteella ”eettinen todellisuus”, jonka ideologia on ”ihmisyys” sellaisena ihanteena kuin me sitä tänäkin päivänä arvostamme: ”Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasa-arvoisina arvoltaan ja oikeuksiltaan…”

Karrikoidusti sanoen ”sielullisesti patriarkoilla” on isänmaa, mutta ”sielullisesti matriarkoilla” on äidinkieli. Vain yhdessä he voivat olla ”ihmisiä” ja tehdä ”ihmisille” kodin tästä "pallosta", eivätkä taistelemalla siitä, kumpiko heistä on "tasa-arvoisempi". Mielestäni tasa-arvon käsite pitäisi korvata käsitteellä oikeudenmukaisuus ml. myös lapset.

Käyttäjän ohohupsis kuva
Helena Eronen

#13.
Nimenomaan ajattelin asian juuri noin.

#14.
"Pojat kärsivät adhd:sta tyttöjä huomattavasti useammin"
Mitä merkitystä tuolla on? Itselläni on todettu aikuisiällä adhd, vaikka kaikki merkit olivat nähtävissä jo nuorena. Adhd-pojat noukittii koulussa erityisopetukseen heti kun epäiltiin jotain, minä tyttönä olin vain tuhma, huolimaton ja kärsimätön.
Eli ei tyttöjäkään pitisi nähdä vain yhtenä klönttinä, vaan lapset enemmänkin persoonina.

#15.
Minä olisin itse huolissani siitä, että kun on näitä naiskiintiöitä (jotka mielestäni ovat typeriä, kyllä naisella ja miehellä on nykyään Suomessa mahdollisuus hankkia samanlainen pätevyys ja tasa-arvoisesti tuota pätevyyttä on työnantajan työhönottotilanteessa voitava arvioida) ja toisaalta työmarkkinat alkavat yhä enemmän olla "naisaloilla" työllistäviä, eli esim. insinöörejä on työttömänä, mutta sairaanhoitajia tarvitaan lisää, niin mitä tämä tulee tekemään esim. nuorten miesten psyykkeelle, kun kohta ei miehellä ole mahdollisuutta olla se perheen ensisijainen elättäjä tai tehdä töitä perinteisillä miesaloilla? Minä olen melkoisen varma, että tästä tulee vielä suuria ongelmia ja se tulee näkymään laajasti miesten pahoinvointina.

#16.
"Se, että naisia puuttuu esim. yritysjohdon huipulta ei kuitenkaan ole naisten vika, vaan miesten vika sekin. Kas kummaa, kun vika on aina miehessä. Siitäkin huolimatta, vaikka naiset ovat kieltäytyneet (esim. perhesyihin vedoten), kun heille on johtotehtäviä tarjottu."

Olenko minä jossain ollut tuota mieltä? Ole hyvä ja kerro, että missä olen tuota mieltä ollut?

Gagarin (nimimerkki)

#21: "Mielestäni tasa-arvon käsite pitäisi korvata käsitteellä oikeudenmukaisuus ml. myös lapset."

Tuo on asiaa!
Oikeudenmukaisuus ei pidä sisällään sukupuolikiintiöitä eikä "positiivista syrjimistä", keinotekoista samaan muottiin pusertamista asioissa, joihin sellainen ei sovellu, j.n.e. Eikä myöskään sellaisten näennäisten "epäkohtien" korjaamisyrityksiä, jotka eivät pohjaudu sukupuolisyrjinnälle, vaan johtuvat aivan muista syistä, vaikkapa muuttamattomista biologisista totuuksista.

mies.asia (nimimerkki)

Helena Eronen: "puuttuu miehille suunnitellut terveyspalvelut - siis verrattuna mihin ja mitä tällä tarkoitetaan? Mitkä ovat naisille suunnitellut terveyspalvelut?"

Miesten hoitoon käytetään 40 % sairauden-, terveyden- ja vanhustenhuollon menoista, vaikka miehet maksavat veroja eri muodoissa paljon enemmän kuin naiset.

Naisille suunnitelluista terveyspalveluista voisi nostaa esille syöpään liittyvät maksuttomat joukkotarkastukset, joita ei syystä tai toisesta haluta järjestää vastaavasti miehille (rintasyöpä- ja eturauhassyöpätapauksia on suunnilleen sama määrä, kuolleita miehiä paljon enemmän).

(Tilastoja-sivulta.)

"suorituspaineet seksissä, parisuhteessa, perheen elatuksessa kovia: - ai nyt valitetaan jo tästäkin ja syytetään naista?"

"Valittajana" miesten puolesta siis oli Raisa Cacciatore, nainen. "Oikea mieshän ei valita."

Naiset puolestaan valittavat näistäkin asioista jatkuvasti mediassa ja syyttävät asiantilasta milloin mitäkin.

"roolimallien kapeus median mieskuvassa, vain voittajat tai luuserit: - sama koskee naista."

Ei koske samalla tavalla, naisella on valittavana esimerkiksi äitiys ja "vaimous" rooliksi, ei vain ura. Miehen tulee olla menestyjä, nainen voi vaikka ryhtyä kotiäidiksi tai edustusvaimoksi.

"Mielestäni miestä ja naista tulee kohdella tasa-arvoisesti, mutta molempien sukupuolten erityispiirteitä kunnioittaen. "

Käytännössä tunnut olevan tyypillinen feministi siinä mielessä, että miesten ongelmista tai sukupuoleen sidotuista velvollisuuksista lain edessä ei saisi puhua, eikä niitä etenkään tulisi ottaa yhteiskunnalliseen keskusteluun tai tasa-arvopolitiikkaan mukaan. Nykytilanne on ihan hyvä, kun feministit ovat yksipuolisesti vallankahvassa mm. STM:ssä.

*

Nimimerkki Aurian kommenteihin en viitsi puuttua sen tarkemmin. Kyseessä on kuitenkin aika tyypillinen feministinen arvomaailma ja tapa hahmottaa maailmaa. Kovin yleinen naistutkimuksen opiskelijoiden keskuudessa ympäri maan, joista tulee mm. tasa-arvotyön asiantuntijoita julkiselle sektorille.

Käyttäjän janikorhonen kuva
Jani Korhonen

Auria (kommentti 17): "Ketähän nämä valtaapitävät feministit on nykyisessä Suomen maassa ja millä tavoin he ajavat epätasa-arvoa? Arkkipaha, eli Tarja I Suuri ei nyt kelpaa tähän vastaukseksi."

:D Helppohan se silloin on väittelyitä voittaa, jos kieltää vastustajaa antamasta oikeita vastauksia. Ihan yhtä hyvin voitaisiin sanoa, että Björn Wahlroos, EK, Bob Helsinki ja Rold Nordström eivät nyt kelpaa vastaukseksi. ;-)

Tuskinpa muutkaan nimet sinulle vastaukseksi kelpaavat, mutta tässä nyt kuitenkin hieman listaa valtaapitävistä feministeistä: Anni Sinnemäki, Tuija Brax, Paula Lehtomäki, Suvi Lindén, Ritva Viljanen, Johanna Suurpää sekä koko Sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikkö (13 jäsentä, kaikki naisia). Lisäksi voitaneen mainita, että nykyisen hallituksen 21 ministeristä 12 -- siis suurin osa -- on naisia.

Terho Korhonen

#17

"Ketähän nämä valtaapitävät feministit on nykyisessä Suomen maassa?"

Tarkoitin vallalla valtaa suhteessa tasa-arvokeskusteluun ja siitä vedettyihin johtopäätöksiin ja sitä kautta yhteisten varojen jakoon. Feministinen ideologia hallitsee suvereenisti tasa-arvo keskustelua ja sen piirissä on määritelty, mitkä asiat huomioidaan pohdittaessa tasa-arvon tilaa.

"Toisaalta, feministien tehtävä ei sinänsä ole ajaa tasa-arvoa molemmille sukupuolille mutta jos asiaa vähän pidemmälle mielessään funtsii niin kyllä tapahtuu"

Millä perusteella? Feministit ajavat naisten etuja ja heillä on siihen täysi oikeus. Tuota väitettä, jonka mukaan naisten edun ajaminen automaattisesti johtaa myös miesten etuun en ole nähnyt missään perusteltavan. Väite voisi pitää paikkansa, jos olisi osoitettu, että naiset ovat oikeasti heikommassa asemassa ja että naisten potentiaali on selkeässä vajaakäytössä yhteiskunnassa. Tällaista ei kuitenkaan ole millään tavalla osoitettu.

Käyttäjän janikorhonen kuva
Jani Korhonen

*) Rolf Nordström, ei Rold.

MikkoAP (nimimerkki)

#22 "Mitä merkitystä tuolla on? Itselläni on todettu aikuisiällä adhd, vaikka kaikki merkit olivat nähtävissä jo nuorena. Adhd-pojat noukittii koulussa erityisopetukseen heti kun epäiltiin jotain, minä tyttönä olin vain tuhma, huolimaton ja kärsimätön.
Eli ei tyttöjäkään pitisi nähdä vain yhtenä klönttinä, vaan lapset enemmänkin persoonina"

Opetuspolitiikassa ja kaikessa muussakin politiikassa puhutaan suuria RYHMIÄ koskevista päätöksistä. Eli tytöt ja pojat TÄYTYY nähdä "klöntteinä", kun noita päätöksiä tehdään. /0-luvulla tyttöklöntti suoriutui huonommin kuin poikaklöntti. Tämän katsottiin johtuvan opintoputken rakenteesta ja opetusmetodeista, ei siitä, että tyttöklöntti itsessään oli poikaklönttiä huonompi. Nyt tyttöklöntillä menee paremmin, mutta tämän katsotaan johtuvan siitä, että poikaklöntti on synnynnäisesti huonompi, joten muutoksille ei ole tarvetta.

Ja muuten, eikö edes kerran voitaisi puhua miesten ja poikien ongelmista ilman, että heti yritetääns siirtää keskustelu tyttöjen ja naisten ongelmiin?

bmad (nimimerkki)

Auriaa ja monia muita naisia tuntuu kiinnostavan täällä etupäässä se ovatko miesasiaa ajavat luusereita ja saunantakaisia yksinäisiä ammuttuja haamuja. Mitään kiinnostusta miesten ongelmien korjaamiseen ei siis näytä olevan.

Gagarin (nimimerkki)

#29: "Mitään kiinnostusta miesten ongelmien korjaamiseen ei siis näytä olevan."

Kyllä minä ainakin selkeät epäkohdat ja syrjinnän olisin valmis korjaamaan ja sen edestä puhumaan. Tässä nyt vain on vähän sama tilanne kuin feministienkin kohdalla, että niitä selkeitä (esim. lainsäädännöllisiä) epäkohtia ei oikein tahdo löytää. Muutamia vuosia sitten oli vielä laki, jonka mukaan lapsilisä maksetaan äidille, mutta sekin on käsittääkseni muutettu, joten tasa-arvoisuus siinä saavutettiin. Varusmiespalvelu nyt on tietysti esitetty räikeänä tasa-arvon vastaisena ilmiönä, mutta sen ymmärrän luontaisena yhteiskunnan työnjakona erilaisilla ominaisuuksilla varustettujen sukupuolten välillä. Tuleeko jollekulle lisää mieleen miehiä sortavia lakeja?

Terho Korhonen

#30

"Tuleeko jollekulle lisää mieleen miehiä sortavia lakeja?"

Naisen oikeus vaatia mies isyystestiin. Miehellä ei ole oikeutta selvittää omaa isyyttään.

mies.asia (nimimerkki)

Gagarin: "selkeitä (esim. lainsäädännöllisiä) epäkohtia ei oikein tahdo löytää."

Koska niitä ei ole etsitty, tutkittu ja tuota osaksi politiikkaa.

Sen sijaan tasa-arvopolitiikka ja erilaiset projektit ovat täysin feministisen ajatusmaailman hallitsemia. Naistutkimusta, joka on pääosin huomattavan ideologista, opiskellaan ja tutkitaan 8 yliopistossa.

Laki, käytäntö ja viranomaiskäytännöt ovat myös eri asioita.

Miesten tasa-arvo ry: Miesten tasa-arvo-ongelmia, http://miestentasaarvory.wordpress.com/linkkeja/mi...

Laasasen lista, http://ihmissuhteet.blogspot.com/2008/05/laasasen-...

Käyttäjän janikorhonen kuva
Jani Korhonen

Gagarin (kommentti 30): "Varusmiespalvelu nyt on tietysti esitetty räikeänä tasa-arvon vastaisena ilmiönä, mutta sen ymmärrän luontaisena yhteiskunnan työnjakona erilaisilla ominaisuuksilla varustettujen sukupuolten välillä."

Luontaista työnjakoa erilaisilla ominaisuuksilla varustettujen sukupuolten välillä en kiistä, mutta eikö se kuitenkin pitäisi korjata, että vain miehillä on lailla säädettyjä sukupuoleen perustuvia erityisvelvollisuuksia? Eihän se luontaista työnjakoa rikkoisi millään tavalla, jos naisille määrättäisiin pakollinen siviilipalvelus. Sitten voisi vielä olla mahdollisuus korvata se asepalveluksella samoin, kuin miehillä on mahdollisuus korvata asepalvelus siviilipalveluksella.

Nykyinen järjestelmä, jossa armeija tai sivari on miesten pakko mutta naisten vaihtoehto, on todellinen tasa-arvon irvikuva.

mies.asia (nimimerkki)

Tilastoja-sivulta asiaan liittyviä teemoja:

Elinajanodote, Asevelvollisuus, Itsemurhat, Naisen euro (Työeläkkeet & Sairauden-, terveyden- ja vanhustenhuolto), Yliopistoissa suoritetut tutkinnot, Työpaikkatapaturmat, 15-24-vuotiaat työttömät, Asunnottomuus, STM:n tasa-arvoyksikkö

Lasten huoltajuus ja asuminen: Lapsen huoltajuussopimukset (sosiaalilautakunnat), Päätökset huoltajuudesta (käräjäoikeudet), Sopimukset asumisesta, Käräjäoikeuksien asumisratkaisut

Väkivalta: Törkeä perheväkivalta, Nuorten seurusteluväkivalta, Katuväkivallan kohteeksi joutuneet, Pelko väkivallasta perhepiirissä, Alle 15-vuotiaiden lasten surmat

Muita: Kokonaistyöaika (ml. kotityöt), Onnellisuus, Vaikutusvalta elämänkulkuun, Syöpäseulonnat, Naistutkimus, Tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANE

Aiheita riittää, mutta tasa-arvokeskusteluissa (joka ei siis rajoitu vain lakeihin, vaan laajemmin erilaisiin valtiollisiin/kunnallisiin toimiin ja "sukupuolisilmälaseihin") keskitytään vain naisten huonompaan asemaan.

mies.asia (nimimerkki)

Jos ja kun valtiollista tasa-arvopolitiikkaa harjoitetaan, tavoitteita, rahoitusta ja projekteja asetetaan ja tutkimusta tehdään, niin olisi kohtuullista ottaa myös miehet mukaan tarkasteluihin.

Muuten kyse on vain yksipuolisesta naisten edun ajamisesta miesten kustannuksella -- kuten tähän asti, jolloin tasa-arvo-ongelmiksi mielletään vain naisten ongelmat.

Koko massiivisen valtiollisen tasa-arvokoneiston mielekkyys ja siihen käytettävät varat jäävät tämän kysymyksen ulkopuolelle, mutta niin kauan kuin tasa-arvopolitiikkaa on, niin sen tulisi olla tasa-arvoista, ei vain naisiin keskittyvää.

Jorma (nimimerkki)

#30

”Tuleeko jollekulle lisää mieleen miehiä sortavia lakeja?”

Poikien ei-lääketieteelliset ympärileikkaukset. KKO:n mielestä täysin laillista, toisin kuin tyttöjen ympärileikkaukset.

Gagarin (nimimerkki)

#34: "Aiheita riittää, mutta tasa-arvokeskusteluissa (joka ei siis rajoitu vain lakeihin, vaan laajemmin erilaisiin valtiollisiin/kunnallisiin toimiin ja ”sukupuolisilmälaseihin”) keskitytään vain naisten huonompaan asemaan."

Mielestäni keskustelu tulisi pääasiassa rajata lakeihin ja niiden tulkintoihin. Muutoin menemme samalla alueelle kuin feministit niine naisten euroineen.

#36: "Poikien ei-lääketieteelliset ympärileikkaukset. KKO:n mielestä täysin laillista, toisin kuin tyttöjen ympärileikkaukset."

Eikö tuo nyt ole aika hakemalla haettu esimerkki. Sitä paitsi myös sukuelimien rakenteilla on eroja, jotka vaikuttavat käsitykseen ympärileikkauksen tarkoituksellisuudesta. Myös suomalaisille pojille on kautta aikojen tehty ympärileikkauksia kireän esinahan vuoksi.

#33: "Nykyinen järjestelmä, jossa armeija tai sivari on miesten pakko mutta naisten vaihtoehto, on todellinen tasa-arvon irvikuva."

Periaatteessa kyllä, tämä lieneekin se ainoa varsinainen laki, jonka kohdalla selkeästi voitaisiin tasa-arvorikkomuksesta puhua. Mutta kuten muissakin yhteyksissä tänään eri blogien kommenteissa totesin, ei tasa-arvo välttämättä olekaan se oikea päämäärä, kun kyse on erilaisista sukupuolista erilaisine roolineen ihmisyhteisössä. Miksi miehille annetaan sotilaskoulutusta on aika selvää. Miehet ovat keskimäärin fyysisiltä ominaisuuksiltaan soveliaampia taistelutantereille ja samasta sukupuolesta koostuvaa joukko-osastoa on helpompi johtaa, majoittaa ja muutoinkin hallinnoida. Miehien merkitys mahdollisina suvunjatkajina ei myöskään ole verrattavissa naisten merkitykseen, joten evolutionaalisesti miehet eivät ole niin arvokkaita. Sodan aikana tarvitaan vahva kotirintamaporukka hoitamaan muut arkiset asiat sotimisen lisäksi.
Tietysti tasa-arvon vuoksi naisille voisi määrätä siviilipalvelusta, mutta auttaisiko se miehiä oikeastaan? Yhteiskunnasta poistettaisiin montakymmentätuhatta henkeä lisää ansiotyön tai opiskelun ulkopuolelle. Ja jokuhan voi todeta, että ainakin synnyttävät naiset tekevät kyllä oman siviilipalveluksensa yhteiskunnalle. En usko, että liberaalien arvojen kannattajana haluaisit laajentaa yhteiskunnan otetta kansalaisistaan eskaloimalla mahdolliset vankilatuomiosanktiot vielä naistenkin harteille.

bmad (nimimerkki)

Gagarin: kyse ei ole laeista, vaikka lakikirja pitäisi monelta kohdin kirjoittaa uudelleen, erinäisistä syistä. Sukupuolten väliset erot ovat osittain todellisuuteen, mutta osittain vain perinteisiin perustuvia. On turha ihannoida miesten ja naisten välisiä ongelmia osana elämään väriskaalaa. Tasa-arvoon pyrkiminen on miesten ja naisten etu. Se, ettei miehiä nimitellä luusereiksi ja jätetä ilman seksiä nakkikioskitappelijan saadessa kolme naista on myös naisten etu. Naisten henkistä kehittmistä ja järkevöitymistä tulee tukea, ja myös naisten parinvalintapreferensseihin tulee odottaa muutoksia, mutta sitä ennen tarvitaan tasa-arvoa. Ja jos sitä sallitaan naisille tottakai se kuuluu myös miehille. Voi jumalauta. Armeijamme on olemassa Venäjän toivomuksesta. Emme kuulu Venäjän toivomuksesta myöskään sotilasliittoon. Mitä tulee miesten fyysiseen parempaan suorituskykyyn niin se on keskimääräisesti totta, mutta kompensoitavissa mm naisten kiivaalla taistelulajikoulutuksella.

MikkoAP (nimimerkki)

#37"Ja jokuhan voi todeta, että ainakin synnyttävät naiset tekevät kyllä oman siviilipalveluksensa yhteiskunnalle"

Tuo saattoi hyvinkin olla pätevä argumentti silloin, kun lähes kaikki menivät naimisiin, ydinperhe oli normi ja erot harvinaisia. Lisäksi ensimmäiset lapset hankittiin nuorina.

Ei synnytys sinällään ole palvelus yhteiskunnalle, sillä jos lapselle ei tarjota vakaita kasvuolosuhteita, voi lapsesta kasvaa syrjäytynyt aikuinen, joka entisestään huonontaa huoltosuhdetta."

mies.asia (nimimerkki)

Gagarin: "Mielestäni keskustelu tulisi pääasiassa rajata lakeihin ja niiden tulkintoihin. Muutoin menemme samalla alueelle kuin feministit niine naisten euroineen."

Minusta pitää mennä samoille alueille kuin feministit, jotka hallitsevat yksin tasa-arvopolitiikkaa, viranomaistahoja, yliopistokoulutusta ja resurssienjakoa. Tulokset näkyvät.

Keskeinen kysymys on se, mitkä ovat todelliset käytännöt, projektit ja resurssienjako määriteltyjen tasa-arvo-ongelmien ratkaisemiseen ja tutkimiseen.

Jos keskustelu rajataan vain lakeihin, eikä käytäntöön, niin sittenhän mitään ei tarvitse tehdä, koska suuria laittomuuksia tuskin tapahtuu, vaan esim. STM toimii nykyisin täysin lain mukaan.

Tietysti pitää käyttää asiallista argumentaatiota ja oikeita tilastoja (naisten euro on 97+ senttiä, miehen vuosi on 11,04 kuukautta jne.), mutta tasa-arvopolitiikka on paljon muutakin kuin pelkkiä lakeja. Esimerkiksi resurssienjako erilaisiin projekteihin ja tasa-arvopoltiikan priorisointi vain naisten ongelmiin eivät perustu pelkästään lakeihin.

Vain naisjärjestöt saavat muuten tällä hetkellä valtionapua.

Virittäjä (nimimerkki)

Mainio tuo mies.asian tilastosivu. Toivottavasti se jatkaa kasvuaan. Lupaan miettiä, sopivia tilastoja tai tutkimuksia sinne.

Naisten pakollinen asepalvelus kannatta pitää esillä kai lähinnä strategisista syistä. Kukaan ei kai odota naisille pakollista asepalvelusta. Jos asiaa kuitenkin pidetään esillä keskusteluissa, se kaivaa maata (valtio)feminismin alta ja myös "yleisen" asevelvollisuuden. (Firefoxin suomen oikoluku on muuten hyvä, mutta ei tunnista feminismi-sanaa, onkohan käänteisfeministinörtti vähän säätänyt tuotostaan?)

Asevelvollisuus on kuitenkin historiallisesti sidottu vahvasti valtaan ylipäänsä. Siten esimerkiksi demokratiassa harvalle alunperin edes tuli mieleen ehdottaa äänioikeutta naisille. Täydet oikeudet sai vain täysillä velvollisuuksilla -- eli viime kädessä piti olla valmis kuolemaan sodassa noiden oikeuksien puolesta.

Osa feministeistä on oivaltanut tämän ja siksi he ovat olevinaan tasa-arvon kannalla asevelvollisuusasiassa. Ainakin luulen niin, sillä muutenhan feministin tunnusmerkkeihin kuuluu erittäin huonosti kehittynyt tasa-arvon taju. Miksi se muka tässä asiassa olisi yht'äkkiä alkanut toimia?

Gagarin (nimimerkki)

#38: "Se, ettei miehiä nimitellä luusereiksi ja jätetä ilman seksiä nakkikioskitappelijan saadessa kolme naista on myös naisten etu. Naisten henkistä kehittmistä ja järkevöitymistä tulee tukea, ja myös naisten parinvalintapreferensseihin tulee odottaa muutoksia, mutta sitä ennen tarvitaan tasa-arvoa."

Luulenpa, ettet ole oppinut oikeita keinoja. :D

#39:
En henkeen ja vereen olekaan vetoamassa tuohon synnyttämisvalttikorttiin tässä keskustelussa. Kunhan nyt vain toin senkin käytetyn argumentin esille lisänä rikka rokassa.

mies.asia (nimimerkki)

Gagarin: "Mutta kuten muissakin yhteyksissä tänään eri blogien kommenteissa totesin, ei tasa-arvo välttämättä olekaan se oikea päämäärä, kun kyse on erilaisista sukupuolista erilaisine roolineen ihmisyhteisössä."

Mikä on mielestäsi tavoiteltava käytännön päämäärä tasa-arvopolitiikassa vai pitäisikö tasa-arvopolitiikasta luopua kokonaan?

Käytännön kysymyksenä: Jos ja kun valtio käyttää tasa-arvon ajamiseen yhtä paljon resursseja kuin nyt, pitäisikö keskittyä vain naisten aseman parantamiseen, naistutkimuksen ja naisprojektien resursointiin, kuten nyt hallitus on tähän asti linjannut?

eeva-n (nimimerkki)

#10,

”Mitä tulee itse blogiin, niin sen minä vaan sanon, etten ole koskaan kannattanut äärifeminismiä enkä minä kannata näitä käänteisfeministisiäkään juttuja, koska yleensä ne ajatukset kumpuavat ihmisten henkilökohtaisessa elämässä koetuista pettymyksistä ja vihasta ja on vain sattumaa, että niiden kohteena on vastakkainen sukupuoli. Jos eläisimme 30-luvun saksassa, olisi feministeillä ja ”käänteisfeministeillä” yhteinen vihollinen, juutalaiset ja kommarit.”

Onpa outo johtopäätös. Oliko #10 todella lukenut blogikirjoituksen ennen komenttiaan?

#13
”...Näistä käänteisfeministeistä en ihan tiedä, kun nyt ensimmäisen kerran kyseiseen käsitteeseen törmäsin, mutta helposti tulee mieleen, että joukossa ovat yliedustettuina sellaiset, joita naiset mielellään nimittävät ”luusereiksi” tai sellaiset, jotka ovat saaneet elämässään kylmää vettä niskoilleen todella ilkeältä akalta.”

Nämä molemmat kommentit ovat niin ala-arvoisia, että on aihetta nostaa ne keskusteluun ja miettiä, haluavatko jotkut leimaamalla estää keskustelun?
Luulevatko he, että kehitys menee eteenpäin jonkinlaisen luonnonlain säätämänä ilman aktiivisten eturyhmien toimintaa?

Blogitekstihän selventää ja rajaa erään eturyhmän toimintaa ja suhdetta muihin eturyhmiin. Keskustelun helpottamiseksi.
On sitten samantekevää miksi eri eturyryhmät itseään kutsuvat.

On hyvin vaikea nähdä seuraavaa blogitekstiä vihan, rotukiihkon tai luuseriuden osoituksena:
”Poliitikot ja virkamiehet käyttävät päätöstensä tukena tarjolla olevaa tietoa. Siksi tietoa pitää olla tarjolla myös miesten tasa-arvo-ongelmista. Rationaalista politiikkaa voidaan harjoittaa vain silloin, kun tarjolla eri intressiryhmien tuottamaa tietoa. Tällä hetkellä tietoa miesten tasa-arvo-ongelmista on kuitenkin tarjolla hyvin vähän, verrattuna naisten tai lasten ongelmista tarjolla olevaan tietoon. Siksi, tasapuolisen poliittisen päätöksenteon varmistamiseksi, tarvitsemme lisää tietoa miesten ongelmista, jota miestutkimus tuottaa ja jonka leviämistä miesliike edistää.”

Voisimmeko olla yhtä mieltä ainakin siitä, että pyrimme takaamaan sekä tytöillemme että pojillemme (joita tasapuolisesti rakastamme) ”hyvän elämän”. Aikuisina.
Jos siihen tarvitaan sekä nais- että miesliikettä, tutkimusta, keskustelua, niin sekin on OK. Vai?...

Käyttäjän janikorhonen kuva
Jani Korhonen

Gagarin (kommentti 37): "Periaatteessa kyllä, tämä lieneekin se ainoa varsinainen laki, jonka kohdalla selkeästi voitaisiin tasa-arvorikkomuksesta puhua."

Näin luultavasti onkin. Miehiä sortavien lakien lukumäärä: 1. Naisia sortavien lakien lukumäärä: 0. Ja kysymys kuuluu: Vaatiiko tilanne korjausta?

"Mutta kuten muissakin yhteyksissä tänään eri blogien kommenteissa totesin, ei tasa-arvo välttämättä olekaan se oikea päämäärä, kun kyse on erilaisista sukupuolista erilaisine roolineen ihmisyhteisössä."

Riippuu siitä, mitä tasa-arvolla tarkoitetaan. Jos sillä tarkoitetaan sitä, että naisten ja miesten pitäisi tehdä täsmälleen samat asiat ja heitä tulisi kohdella täsmälleen samoin aina ja kaikessa, niin ei, en kannata sellaista tasa-arvoa. Jos sillä taas tarkoitetaan sitä, että koko elämän aikana pitäisi mennä suunnilleen "puntit tasan" (eli esimerkiksi niin, että miehet hoitavat maanpuolustuksen, mutta saavat sitten työuransa ajan hieman parempaa palkkaa tms.), niin se on minulle toki aivan OK. Se, mikä taas ei enää ole OK on se, että miehet hoitavat sen maanpuolustuksen, mutta saavat työelämässä silti täsmälleen samaa palkkaa.

"Tietysti tasa-arvon vuoksi naisille voisi määrätä siviilipalvelusta, mutta auttaisiko se miehiä oikeastaan?"

No ei käytännössä, mutta hieman se vähentäisi sitä v****usta. Muistan aina miltä itsestäni tuntui lähteä armeijan harmaisiin (tai ruskean-vihreitä maastopukuja silloin jo käytettiin) kun samanikäiset tytöt lähtivät samaan aikaan opiskelemaan, ansiotyöhön tai Etelä-Amerikkaa kiertämään, ja osa oli sitten tuutoreina ja tuntiopettajina kun itse vihdoin yliopistoon asti pääsin. Puhdasta kateutta, myönnän, mutta minkäs sitä alhaiselle luonnolleen voi.

"En usko, että liberaalien arvojen kannattajana haluaisit laajentaa yhteiskunnan otetta kansalaisistaan eskaloimalla mahdolliset vankilatuomiosanktiot vielä naistenkin harteille."

No ideaalinen tilanne olisi tietenkin se, että sivistysvaltioiden tapaan maanpuolustus perustuisi vapaaehtoisuuteen, mutta jos se ei ole mahdollista (kuten monet ovat minulle perustelleet) niin toiseksi paras vaihtoehto olisi sitten se, että tuo velvollisuus jaettaisiin sukupuolten kesken tasan. Eli yksilönvapaudet tulevat tietysti ensin, mutta jos niitä on pakko rikkoa, niin sitten niitä pitäisi rikkoa tasa-arvoisesti. Kaikkein karmein on nykytilanne, jossa toisen pakko on toisen vaihtoehto, ja sitä kutsutaan tasa-arvoksi. Varsinainen tekopyhyyden huippu.

Virittäjä (nimimerkki)

"Vain naisjärjestöt saavat muuten tällä hetkellä valtionapua. "

Tuot tuki siis päätetään eduskunnassa.

NYTKISen osalta valtionapu on laissa ja määrältään vuosittain pitkälti toistasataa euroa. Se, että järjestön valtionapu kirjataan lakiin, on äärimmäisen harvinaista ja kertoo osaltaan naisten liiallisesta vallasta näissä asioissa. Puolueiden naisjärjestöthän (jotka myös nauttivat verorahoillamme kustannetuista miljoonatuista) ovat kaikki NYTKISen jäseniä.

MikkoAP (nimimerkki)

#42 Okei. Mutta jos kerran tavoitteena on löytää pragmaattisesti ajatellen paras vaihtoehto yhteiskunnan kannalta, niin silloin voi kysyä, tuoko se, että vain miehille annetaan velvoitteita sukupuolen perusteella parhaan lopputuloksen. Vai voisiko olla alueita, joissa naisten vahvuudet olisivat miesten vahvuuksia paremmat ja velvoittaa heidät jonkinmoiseen palvelukseen näillä alueilla?

Tai toisaalta, jos kaikilla olisi suunnilleen yhtälaiset oikeudet ja velvollisuudet (oli se sitten niin, että kaikki velvoitetaan palvelemaan, tai ei ketään), niin se loisi yhteenkuuluvuutta.

lainaan nyt aiempaa viestiäsi: "Tietysti tasa-arvon vuoksi naisille voisi määrätä siviilipalvelusta, mutta auttaisiko se miehiä oikeastaan? Yhteiskunnasta poistettaisiin montakymmentätuhatta henkeä lisää ansiotyön tai opiskelun ulkopuolelle. "

Hyvinkin voisi auttaa, sillä naisten parinvalintaan vaikuttaa merkittävästi miehen status. Jos naiset käyttävät saman ajan pääsykokeisiin valmistautumiseen ja opiskeluun kuin mitä miehet armeijaan ja sivariin, niin heillä on selkeä etumatka opinnoissa ja myöhemmin uran luonnissa. Jolloin se miesjoukko, jonka status on parempi kuin naisella itsellään jää pienemmäksi. Naisten koulutustason parantuessa ja ohittaessa miesten koulutustason, on lapsettomuus lisääntynyt.

Gagarin (nimimerkki)

#47: "Hyvinkin voisi auttaa, sillä naisten parinvalintaan vaikuttaa merkittävästi miehen status."

Tässä liikutaan aika syvällisissä kerroksissa. Joku toinen tuolla edellä sanoi, että naisia saavat vain nakkikioskitappelijat...

"Naisten koulutustason parantuessa ja ohittaessa miesten koulutustason, on lapsettomuus lisääntynyt."

Ehkäpä niillä Talebaneilla olikin oikea agenda!

MikkoAP (nimimerkki)

#48 Statusta voi saada monella tavalla. Sivistynyt yhteiskunta pyrkii kanavoimaan miesten statuksen tavoittelun rakentavalla tavalla. Mutta myös nakkikioskitappelija hankkii statusta pieksemällä heikompia miehiä. Tämä on itseasiassa varsin lähellä kivikautista tapaa hankkia statusta.

Vielä muutama vuosikymmen sitten tylsä tavismieskin saattoi hankkia statusta opiskelemalla ahkerasti ja/tai tekemällä kovasti töitä rakentaakseen uraa ja perustaa perheen. Nykyisin nainen voi saada tuollaisilta miehiltä tulonsiirtoja veroista (joista miehet maksavat suurimman osan) otettujen tukien muodossa. Ja toisaalta nainen voi myös kädenkäänteessä erota miehestään ja saada silti tältä taloudellista tukea elatusmaksujen muodossa sekä, jos sellainen on, talon asunnon. Ja sitten voikin keskittyä jahtaamaan niitä nakkikioskitappelijoita ynnä muita "jännittäviä" kovia karjuja.

Jaa siis mielestäsi se, että kannattan molempien sukupuolten palvelusvelvoitetta, tai vastaavasti miesten vapauttamista palvelusvelvoitteesta tekee minusta Talebanin jäsenen?

Okei Taleban kortti vedetty. Katsonpas omat korttini: kenellä oli asevelvollisuusarmeijoita. Hmm, Hitler, Stalin... Siinä korttia kerrakseen! :D

Tai vaihtoehtoisesti voimme pitäytyä asialinjassa.

MikkoAP (nimimerkki)

"talon asunnon" = "talon/asunnon" :)

Nihilisti (nimimerkki)

Minusta on mielenkiintoista, miten feminismi on trendikästä ja sen harjoittajat (kuvataan) ovat älykkäitä koulutettuja uranaisia, jotka ovat esimerkkinä kaikille pikku tytöille miten pärjätä ja selvitä "miesten" maailmassa.

Sitten jos joku avaa suunsa ja kysyy mites nuo miesten oikeudet? Nämä samaiset miehet (kuvataan) yksinkertaisina rassukoina, jotka eivät saa naista tai ovat kerran tulleet dumpatuiksi ja nyt raastavat sydäntään eri paikoissa ja yrittävät levittää naisvihaa.

Minä en tiedä missä nämä rassukat ovat, koska ainoat mitä olen nähnyt ovat juuri parisuhteessa feministien kanssa. En ymmärrä että eikä se yhden äijän alistaminen jo riittänyt pitääkö meidät kaikki uudelleen kouluttaa?

Onneksi tietysti suurin osa naisista ei ota näitä juttuja "tosissaan", mutta se missä Laasanen on oikeassa, että sanat tarttuvat, eli kun tarpeeksi kertoo joku runnoo mediassa läpi jutun, että miehet ovat taas näin paljon paremmassa asemassa kuin naiset, alkaa maallikotkin ajattelemaan näin (tai ainakin toistamaan näita hokemia).

Suomi ottaa vaikutteensa Ruotsista missä näytetään menevän kohti Matriarkaalista systeemiä. Miksi? Miksi Eduskunnassa on naistyöryhmä joka yli puoluerajojen pitää omaa "akkakerhoa" kun heidän pitäisi vahvemmin miettiä oman ideologian kannattajien kanssa miten parantaa omien äänestäjiensä asemaa. Eikö se että ajattelen jonkun naisen kanssa samalla tavalla ole paljon vahvempi ja parempi "linkki" kuin sukupuoli?

Minä en aina ymmärrä näiden naisten ajatusten juoksua, ehkä parempi niin :D

bmad (nimimerkki)

"Ja toisaalta nainen voi myös kädenkäänteessä erota miehestään ja saada silti tältä taloudellista tukea elatusmaksujen muodossa sekä, jos sellainen on, talon asunnon. Ja sitten voikin keskittyä jahtaamaan niitä nakkikioskitappelijoita ynnä muita ”

Miehiltä edellytetään kilpailua muiden miesten kanssa partnerin
hankinnan yhteydessä, naisilla kun taas ei vastaavaa kilpailua ole. Tämä on
toki tasa-arvo-ongelma, mutta biologisesti se on hankala ratkaista ja edellyttäisi halua kehittyä eläinkunnan yläpuolelle myös seksuaalikysymyksissä.

Koska naiset haluavat korkean statuksen miehiä nykyisten ihanteiden
mukaan olisi hyvä, että naiset voisivat mennä moniavioon ihannoimiensa karjujen/tyyppien kanssa, ja muodostautua omiksi eliittiryhmikseen. Ei-kiinnostavat miehet voitaisiin alistaa sitten eliitin halpatyöläisiksi ja orjiksi vankeustuomion uhalla. En tokikaan väitä, että tämä idea olisi minun toivomani, mutta sivistysyhteiskunnan kaataminen saattaa joka tapauksessa olla edessä, kun ynnätään miten paljon vähemmän arvostettujen miestyyppien elämästä on haittaa.

Ei-kiinnostavien miesten vapaamuotoinen oleilu yhteiskunnassa on kyseenalaista, koska heidän omaisuutensa olisi käytännössä helppo ryöstää ja siirtää eliitin haltuun.

Feminismi on fasismia.

bmad (nimimerkki)

"Sitten jos joku avaa suunsa ja kysyy mites nuo miesten oikeudet? Nämä samaiset miehet (kuvataan) yksinkertaisina rassukoina, jotka eivät saa naista tai ovat kerran tulleet dumpatuiksi ja nyt raastavat sydäntään eri paikoissa ja yrittävät levittää naisvihaa."

Näinhän se varmaan monessa tapauksessa onkin. Mutta asialla ei ole
erityistä väliä. Miesten luuseriuden vähentäminen on nimenomaan se kynnys kysymys, kun puhutaan miesten tasa-arvo-ongelmien ratkaisusta. Miehen luuseriudesta päättää pitkälti naiset omilla seksuaalivalinnoillaan. Jos joku mies,
joka nyt on luuseri saa muijan sen takia, että nainen ymmärtää ottaa hänet ihmisenä, eikä kilpailijana niin hyvä vain.

Omasta sukupuolielämästä ei jaksa paljon kertoa, koska se edellyttäisi
melkeinpä naisystävän yksityiselämään liittyvien tietojen linkittämistä, että sillä olisi merkitystä muille. Ei Anna (puolisoni) kauhean innokas nettikirjoittajakaan ole, kun
hyvä kun jaksaa 3-4 kertaa vuodessa heittää jonkun paskaviestin. :) Mutta se sitten taas on fakta, että suuri osa ihmisistä ei ole luonteeltaan nettikirjoittajia. Sukankutojiakin on tuhat kertaa enemmän. :P

Gagarin (nimimerkki)

#49: "Jaa siis mielestäsi se, että kannattan molempien sukupuolten palvelusvelvoitetta, tai vastaavasti miesten vapauttamista palvelusvelvoitteesta tekee minusta Talebanin jäsenen?"

Kysehän oli siitä, että esitit naisten koulutustason nousun heikentävän miesten mahdollisuuksia menestyä naisten keskuudessa. En välttämättä miellä asiaa näin.

#52: "Miehiltä edellytetään kilpailua muiden miesten kanssa partnerin
hankinnan yhteydessä, naisilla kun taas ei vastaavaa kilpailua ole"

Kyllä naiset kilpailevat miehistä, joskus jopa verissä päin, mutta useammin kieroudella.

MikkoAP (nimimerkki)

#54"Kysehän oli siitä, että esitit naisten koulutustason nousun heikentävän miesten mahdollisuuksia menestyä naisten keskuudessa. En välttämättä miellä asiaa näin."

Ei se itsessään heikennäkään, mutta se, että naisten koulutustaso on PAREMPI kuin miesten ja, että ero on kasvamaan päin, heikentää miesten mahdollisuuksia, sillä naisille status on tärkein valintakriteeri.

Ja se, että miehillä on palvelusvelvoite ja naisilla ei, antaa naisille selkeän etumatkan heti kättelyssä.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset