Henry Laasanen Kirjoituksia miesten tasa-arvosta ja pariutumisesta

Mitä on maskulismi?

Viittaan maskulismilla miesten oikeusliikkeen liberaaliin ideologiaan (moderniin tai edistykselliseen maskulismiin), joka tuo esille miesten ongelmia, vaatii miehille oikeuksia ja edistää miesten tasa-arvoa. Edistyksellinen maskulismi pyrkii feminismin tavoin poistamaan sukupuolten epätasa-arvoa. Se edustaakin feministisen kolikon kääntöpuolta. Suomalaiset järjestäytyneet miesliikkeet (esim. Vihreät miehet ja Miesten tasa-arvo ry) ovat ideologialtaan lähellä liberaalia maskulismia.

Sanaa ”maskulismi” on käytetty Suomessa vähän, luultavasti siksi, että ei ole ollut olemassa miesliikettä, jonka ideologiaa olisi ollut tarvetta kuvata. Sanaa on käytetty pidemmässä muodossaan ”maskulinismi” ja useissa eri merkityksissä; esim. Mikko Lehtonen tarkoittaa maskulinismilla ideologiaa, joka ihailee maskuliinisuutta. Yhdysvalloissa maskulismilla viitataan usein sekä liberaaliin että konservatiiviseen (patriarkaaliseen) miesten oikeusliikkeeseen.

Maskulistinen perspektiivi rakentuu sille perustavanlaatuiselle premissille, että miehet ovat lukuisien epäoikeudenmukaisuuksien uhreja, jotka ovat laadultaan lainsäädännöllisiä, sosiaalisia ja psykologisia ja jotka jäävät usein kokonaan huomiotta. Maskulistien mukaan miehet eivät suinkaan ole etuoikeuttu ryhmä suhteessa naisiin. Yhteiskunta ei kuitenkaan yleensä tunnista miehiin kohdistuvien epäoikeudenmukaisuuksien olemassaoloa. Maskulistit pitävät itse ideologiaansa usein egalitaristisena tasa-arvoideologiana, jossa pääpaino on miesten ongelmien tarkastelulla. Se johtaa helposti jossakin määrin vihamieliseen suhtautumiseen suhteessa feministisiin ja profeministisiin ideologioihin.

Siinä missä feministit ajattelevat, että naiset ovat epäedullisessa asemassa työelämässä, palkkauksessa ja ylennysten saamisessa, maskulistien mukaan miehet ovat epäedullisessa asemassa monilla muilla elämänalueilla. Maskulistit saattavat olla joko joitakin feminismin piirteitä vastaan tai joidenkin feministiryhmien esittämiä ajatuksia vastaan ilman, että he tuomitsisivat feminismiä kokonaisuudessaan. Toiset maskulistit pitävät feminismiä kokonaisuudessaan miehille vihamielisenä liikkeenä. Jotkut pitävät sekä maskulismia että feminismiä seksismin vastaisina liikkeinä ja siten saman kolikon kääntöpuolina. Maskulistit eivät välttämättä ole feminismikriittisiä muilta osin kuin siten, että miesten ongelmiin ei kiinnitetä riittävän suurta huomiota. Maskulistit korostavat, että feministit ajavat tasa-arvoa itse valitsemillaan elämänalueilla ja käyttävät itse tekemiään tasa-arvon määritelmiä.

Maskulistien agendana on tuoda esille maskuliinisuuteen liittyviä kustannuksia ja luoda yhteiskunnallinen liike, joka tunnistaa miehiin kohdistuvan syrjinnän. Malmin (2009) mukaan maskulistisen liikkeen teoreettinen ydin on kamppailussa seksistisiä, miesvihamielisiä ja epätieteellisiä suuntauksia vastaan, joita voi ilmetä feminismissä, naistutkimuksessa tai tasa-arvopolitiikassa.

Maskulismia ei voi kuvata pelkästään antifeministiseksi ideologiaksi, vaikka monia feministisiä teemoja pidetään maskulistien parissa miehille haitallisina tai naurettavina. Maskulistinen liike ajattelee, että naiset ja miehet ovat eri lailla alistettuja ja liikkeen tarkoituksena on balansoida feminismin vaikutus. Yhteistä feminismin kanssa on monien konservatiivisten ideoiden ja sukupuolirooliodotusten vastustaminen. Maskulistien mielestä feminismi on hyvin pitkälti saavuttanut sen, mitä se on lähtenyt hakemaan. Aluksi feminismi toimi ihmisoikeuksien puolesta, mutta vähitellen feminismistä on tullut pelkkä naisten intressejä ajava järjestö – samanlainen kuin ammattiyhdistyksistä. Se ajaa vain naisten etuja – myös juonittelemalla ja valehtelemalla – eikä sillä ole juuri mitään käsitystä oikeudenmukaisuudesta. Monien maskulistien mielestä feminismi ei ole koskaan edes välittänyt tasa-arvosta; päinvastoin feminismi on pitänyt miehet traditionaalisissa rooleissaan samalla kun se on hakenut etuja naisille.

Vallitsevassa ilmapiirissä maskulisteilla on parempi mahdollisuus osallistua politiikan suunnitteluun kuin miesliikkeen konservatiivisella siivellä, koska maskulistit eivät ole tasa-arvoa, vaan seksismiä vastaan. Maskulismi sopiikin ideologiana hyvin liberaalin agendaan, joka haluaa väri- ja sukupuolisokeaa tasa-arvoa. Maskulistien agenda sopii myös osaksi positiivisen syrjinnän vaatimuksia. Siten maskulismi on todennäköisin osa miesliikettä, joka tarjoaa ideologisen perustan asettua feministien vaatimuksia vastaan. Maskulistit ovat liikaa konservatiivista liikettä vastaan, joka olisi sille potentiaalinen liittolainen. Maskulistien ongelmana onkin sijainti ideologisella ”ei kenenkään maalla”, josta on vaikea löytää liittolaisia.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (43 kommenttia)

Dorga (nimimerkki)

"Yhteistä feminismin kanssa on monien konservatiivisten ideoiden ja sukupuolirooliodotusten vastustaminen."

Hyvä asia jos mietitään esimerkiksi ammatin valintaa, mutta ei niitä rooleja kannata kokoneen pyrkiä poistamaan, koska suurin osa ihmisistä haluaa elää miehen tai naisen "roolissa" ainakin perheessään isäna tai äitinä.

"Maskulismi sopiikin ideologiana hyvin liberaalin agendaan, joka haluaa väri- ja sukupuolisokeaa tasa-arvoa. Maskulistien agenda sopii myös osaksi positiivisen syrjinnän vaatimuksia."

Syrjintää se on positiivinenkin syrjintä.

Henry Laasanen

"mutta ei niitä rooleja kannata kokonaan pyrkiä poistamaan"

Tuossa kannattaa huomioida se, että maskulismi ei vastusta sitä, jos joku haluaa käyttäytyä sukupuoliroolin mukaisesti, vaan sitä, että miehille asetetaan sellaisia odotuksia, joita naisille ei aseteta. Esim. jos mies menee hoitajaksi, niin häneltä saatetaan odottaa talonmiehen, kantajan, tietokoneteknikon ja henkivartijan toimintaa, koska hän on mies. Tasa-arvoista kuitenkin olisi, jos nais- ja mieshoitajilta odotettaisiin samanlaista toimintaa.

"Syrjintää se on positiivinenkin syrjintä."

Jos naisten aseman parantamiseen, kuten naisjohtajien osuuden lisäämiseen, käytetään positiivista syrjintää, niin tasapuolisuuden nimissä samaa keinoa pitää käyttää myös miesten aseman parantamiseksi miehille epäedullisilla elämänalueilla.

Zeeva Ehrola

Naisten ja miesten roolit ovat tulleet niin epäselviksi, että ihmiset ovat hämmentyneitä siitä, mikä on 'sopivaa' - ja minkälaisia meidän tulisi olla?

Meidät on luotu erilaisiksi - ei samanlaisiksi. Naisesta ei koskaan tule miestä - eikä päinvastoin. Se on luonnon laki.

Tämä suunnaton 'tasa-arvon' nimissä keskustelu on vaikuttanut kaikenlaisiin suhteisiin miesten ja naisten välillä, - ja on jopa hämärtänyt heidän identiteettiään.

Niin paljon kuin haluammekin luoda yksinkertaista, tavallista tasa-arvoa - niin samalla pitää myös ymmärtää, että loppujen lopuksi siitä ei ole ollut hirveästi hyötyä miehille tai naisille. Se ei ole tehnyt elämästämme enemmän sopusointuista, tasapainoisempaa, oikeudenmukaista tai onnellista -
- olemmeko pyrkineet luomaan tasa-arvoa - jotka ovat "vastoin luonnonlakeja"?

Sen sijaan, että oppisimme, miten järjestää elämäämme luonnosta, olemme ajatelleet, että olemme edellä kaikesta ja olemme keksineet aivan omia sääntöjä.

Silti elämämme osoittaa, - että olemme itse asiassa osa luontoa.

Siksi meidän on annettava luonnon opettaa meille, miten voimme luoda täydellisiä suhteita toisiimme ja elää sopusoinnussa keskenään.
Ilman tätä tietoa, on mahdotonta järjestää elämämme järkevästi.

Pikemminkin, päivä päivältä, - me vain koemme enemmän ongelmia ja kärsimystä.

Loppujen lopuksi suhde miesten ja naisten välillä on epätasapainoinen vain ja ainoastaan ihmisten keskuudessa. Eläinten maailmassa näin ei ole.
Ongelmana ihmisillä on, että kaikki toimii egon mukaan. Juuri tämä, 'egomme' on tehnyt sen, että myös suhteet ja sukupuoliroolit ovat epätasapainossa.

Joten miten voimme tasapuolisesti rakentaa elämäämme?

Siitä voisi vaikka kirjoittaa kirjan :)

TP (nimimerkki)

Olisi mielenkiintoista nähdä sellainen lista, johon olisi lyhyesti ranskalaisin viivoin lueteltu naisten ja miesten etuisuudet / epätasa-arvot yhteiskunnassa koskien kaikkia osa-alueita kuten mainitsemiasi lainsäädännöllisiä, sosiaalisia ja psykologisia kenttiä.

Mielestäni lista naisten epätasa-arvosta on varsin lyhyt:
- joillakin aloilla voi olla pieni ero palkassa, lähinnä mieleen tulee teollisuuden toimihenkilöt
- vaikeudet etenemisessä johtotehtäviin voi olla hieman edellistä kohtaa suurempia
- kotityöt ja lastenhoito jakautuvat epätasaisesti (tässä voi kyllä vaikuttaa ihan perheiden sisäinen ja tietoinen jako mielenkiinnon kohteista).

Synnyttäminen ja siitä seuraavat äitiyslomat esitetään usein jonakin negatiivisena asiana, aivan kuin ne olisivat velvoitteita tai vitsauksia. Minusta ne ovat positiivia asioita, ne ovat etuja.

Sinultahan, Henry, sujuisi varmasti tuollaisen listan teko?
Listaa tehdessäsi unohda tutkijanvaistosi ja lyhennä luettelon kohdat ronskisti ytimekkäiksi muutaman sanan lauseeksi. Selitykset siirretään toiseen kertaan tai toiseen listaan. Siis sellainen naseva lista näistä sukupuolten välisistä epätasa-arvoista, jota voi sitten heilutella eri foorumeilla ja femakoiden nenän alla.

Henry Laasanen

#3
"- olemmeko pyrkineet luomaan tasa-arvoa - jotka ovat ”vastoin luonnonlakeja”? #

Tuota on usein esitetty ja on siinä paljon perääkin. Naisten ja miesten erilaisella luonnolla perustelu on kuitenkin kirosana, jota tasa-arvopolitiikkaa dominoiva feminismi välttää viimeiseen asti. Siihen miesasiamiestenkin on pakko sopeutua. Tietenkin sukupuolikäsitys voi muuttua biologisemmaksi, jolloin agendojenkin on muututtava.

Henry Laasanen

#4
"Olisi mielenkiintoista nähdä sellainen lista, johon olisi lyhyesti ranskalaisin viivoin lueteltu naisten ja miesten etuisuudet / epätasa-arvot yhteiskunnassa koskien kaikkia osa-alueita kuten mainitsemiasi lainsäädännöllisiä, sosiaalisia ja psykologisia kenttiä."

Onhan noita listoja esitetty. Oman näkemykseni mukaan miesten lista on tosiaan paljon naisten listaa pitempi. Hiukan vanhentunut lista miesten ongelmista löytyy täältä
http://ihmissuhteet.blogspot.com/2008/05/laasasen-...
ja suorana linkkinä täältä
http://publishing.yudu.com/Freedom/Aclt8/Laasasenl...

Zeeva Ehrola

#5. Siinä tapauksessa feministit ovat väärässä, koska Luonnon Laki on muuttumaton - siihen ei voi ihminen vaikuttaa.
Voi tietysti "yrittää" luoda ja keksiä omia versioita - mutta loppujen lopuksi ne eivät tehoa. Ne tuovat enemmän epäjärjestystä - kuin järjestystä.

Miehelle tulee antaa TILAA olla mies. Ja tulee myös muistaa, että suurienkin miesten takana on aina nainen. Yhteistyössä, toisiamme kunnioittaen, ei alistaen voimme saavuttaa tasapainoisemman yhteiskunnan.

TP (nimimerkki)

35 sivua paksua julkaisua on hankala heilutella foorumeilla tai femakkojen nenien alla.

Itse ajattelin sellaista listaa, jossa on 35 ranskalaista viivaa.

No, saahan tuosta koottua, teettää vain vähän töitä.

Sellainen naseva lista olisi kullanarvoinen, kun se lähtisi kiertämään netin keskustelupalstoja ja päätyisi välistä varmasti myös painettuunkin mediaan. Se olisi sellainen jokaisen miehen moderni sveitsiläinen linkkuveitsi tasa-arvokeskusteluihin. Sellainen lista, jolla voisi kontrata femakkojen "naisten euro on 80 senttiä" -propagandaa. Sellainen, joka olisi kiva iskeä femakon pystyttämien olkinukkien selkään. Sellainen lista olisi varmaan arvokas niillekin miesasia-aktivisteille, jotka aktiivisesti haluavat levittää sanomaansa yhteiskunnassa. Ei pidä aliarvioida copy-pasten voimaa!

Veljet, eteenpäin!

TP (nimimerkki)

Niin, joko sanoin, että teet hyvää työtä näillä bloggauksillasi.

HMM (nimimerkki)

"Edistyksellinen maskulismi pyrkii feminismin tavoin poistamaan sukupuolten epätasa-arvoa. Se edustaakin feministisen kolikon kääntöpuolta."

Aika yllättävä veto, kun ensin on vuosikausia postannut siitä, miten feminismi ei pyri poistamaan sukupuolten epätasa-arvoa.

Toivottavasti maskulismi on feministisen kolikon kääntöpuoli kuitenkin siinä mielessä, että se pyrkii argumentoimaan rehellisesti ja seksististä vihaa lietsomatta.

mies.asia (nimimerkki)

TP: "kotityöt ja lastenhoito jakautuvat epätasaisesti "

Miesten kokonaistyöaika (tilastoja) on kuitenkin hieman suurempi kuin naisten. Tähän sisältyy kotityöt.

Naiset puolestaan tekevät jo yksinelävinä sinkkuina vapaaehtoisesti huomattavasti enemmän kotitöitä kuin miehet, ja otaksuttavasti sukupuolten keskimääräiset vaatimukset esimerkiksi kodin siisteyden ja sisustuksen trendikkyyden suhteen ovat erilaiset.

Tällaisessa tilanteessa, jossa esiintyy yhdessä elettäessä "vaatimusten epäsymmetriaa", on kaksi vaihtoehtoa:
(1) miehet ja naiset pistävät riidan puoliksi, ts. tekevät kompromissin esim. siivoukseen ja sisustamiseen käytettävästä ajasta ja jakavat sen puoliksi; tai
(2) kovemmat vaatimukset omaava puoliso tekee omaehtoisesti enemmän kotityötä tietyllä saralla.

Lastenhoito on tietysti eri asia, mutta jos miehelle lykätään perinteinen pitkiä työpäiviä tekevän, rahaa ansaitsevan ja uraa tekevän elättäjän rooli, niin on ehkä kohtuutonta vaatia pitkien työpäivien jälkeen vielä lisäksi samanlaista panostusta lastenhoitoon kuin lyhyitä ja helpompia työpäiviä tekevällä kumppanilla.

Parisuhteessa tasa-arvo on kuitenkin neuvottelukysymys ja sukupuolittunutta, rooleihin perustuvaa työnjakoa esiintyy, hyvässä tai pahassa. Harva pitää tilastoa, jonka perusteella jokaisen yksittäisen teon jakauma tulisi olla sama 50-50 kumppaneiden välillä.

mies.asia (nimimerkki)

”Edistyksellinen maskulismi pyrkii feminismin tavoin poistamaan sukupuolten epätasa-arvoa. Se edustaakin feministisen kolikon kääntöpuolta.”
HMM: "Aika yllättävä veto, kun ensin on vuosikausia postannut siitä, miten feminismi ei pyri poistamaan sukupuolten epätasa-arvoa."

Feminismissä taitaa olla lähinnä se ongelma, että se pyrkii poistamaan todellista tai kuviteltua epätasa-arvoa (määritelmistä ja tavoitteista riippuen) vain ja ainoastaan naisten puolelta.

Nykyisten käytäntöjen perusteella se johtaa siihen, että naisten asema on kaikissa tilanteissa joko yhtä hyvä (50-50) tai parempi (esim. 80-20) kuin miehillä.

Koska miesten ongelmia ei nähdä tasa-arvo-ongelmina, niin se johtaa siihen, että miesten tilanne on korkeintaan yhtä hyvä kuin naisilla (50-50), eikä huonompaa asemaa (esim. 20-80) nähdä minkäänlaisena ongelmana.

Feministien hallitsema tasa-arvopolitiikka on siis vinoutunutta ja seksististä.

Virittäjä (nimimerkki)

"Lastenhoito on tietysti eri asia"

Onkohan yritetty tutkia sitä, paljonko enemmän naiset nauttivat lasten hoivaamisesta? Evoluution kannalta lienee mahdotonta, että miehet luontojaan haluaisivat olla lasten kanssa yhtä paljon kuin naiset. Kuka olisi metsästänyt ja puolustanut naisia ja lapsia satojatuhanisa vuosia, jos miehet olisivat käyttäneet aikansa kinumalla lastenhoito-oikeutta? Olisiko lapset tulleet hoidetuksi, jos äiti olisi haikaillut metsästyksen ja sotimisen perään?

(Disclaimer: Itsestään selvää on, että tarkoitan keksimääräisiä ominaisuuksia. En myöskään halua väheksyä kulttuurin vaikutusta,. Kuitenkin on selvää, että elintärkeissä asioissa luonnonvalinta on suosinut voimakkaasti sukupuolten työnjakoa myös psyykkisellä puolella, ei siis pelkästään ulkoisissa seikoissa kuten esim. ruumiinvoimissa.)

Velvollisuuksien tasa-arvoliike (nimimerkki)

http://miestentasaarvory.wordpress.com/2010/03/18/...

Eilen oli "miehet ja tasa-arvo" seminaari, joka videokuvattiin. Seminaarissa esittäytyi 4 erilaista miesliikettä.

Mielestäni tämän videon voisi laittaa internettiin kaikkien nähtäväksi, sillä siitä selviäisi aika hyvin mitä on maskulismi.

Video kannattaisi myös lähettää mahdollisimman monelle poliitikolle ja toimittajalle.

mies.asia (nimimerkki)

Virittäjä: "Onkohan yritetty tutkia sitä, paljonko enemmän naiset nauttivat lasten hoivaamisesta?"

Muistaakseni esim. Rhoadsin kirjassa Taking Sex Differences Seriously on esitelty tutkimustuloksia, joiden mukaan naiset saavat hoivaamisesta samanlaisia kokemuksia ja hormonien eritystä kuin miehet saavat voittamisesta kilpailussa.

Miehillä esimerkiksi oksitosiiniä erittyy orgasmin aikana ja naisilla, kun he ovat raskaana, imettävät tai vain hellivät lastaan. Oksitosiini on prososiaaliseen käytökseen liittyvä hormoni, joka edistää rentoutumista ja kiintymystä.

Se saa myös äidit kestämään rutiinia lastenhoidossa. Jotkut äidit jopa saavat orgasmeja imettäessään ja euforinen olo on sen yhteydessä normaalia.

Biologisesti naisilla on monia sopeumia, jotka tekevät heistä parempia etenkin pienten lasten hoitamisessa, mutta biologia ja tiede on tosiaan kiellettyä tasa-arvokeskustelussa ja tasa-arvopolitiikkaan äärimmäisen kiinteästi liittyvän naistutkimuksen piirissä, ja siihen viittaava saa helposti osakseen karsastusta.

Virittäjä (nimimerkki)

Kiitos vastauksesta. Steven Rhoadsin luento näkyy löytyvän Tuubista:
http://www.youtube.com/watch?v=0ecq3OXYZpc

Oletko muuten sattunut törmäämään miesten tai miehisyyden historiasta kertovaan monografiaan?

Henry Laasanen

#8
"Itse ajattelin sellaista listaa, jossa on 35 ranskalaista viivaa."

Tuossa on Hankamäen listaa
http://jukkahankamaki.blogspot.com/2009/02/arvokas...
ja minun listaa
http://miestentasaarvory.wordpress.com/miesten-tas...

Henry Laasanen

"Oletko muuten sattunut törmäämään miesten tai miehisyyden historiasta kertovaan monografiaan? "

Ei muistu mieleen, mutta listaa sinne suuntaan löytyy esim.
http://www.med.yale.edu/histmed/docs/Barker-HistMa...

Anna-Leena Nieminen

@3,7

Zeevalla hyviä kommentteja.

mies.asia (nimimerkki)

TP: "Olisi mielenkiintoista nähdä sellainen lista, johon olisi lyhyesti ranskalaisin viivoin lueteltu naisten ja miesten etuisuudet / epätasa-arvot"

Nämä ovat peräisin tilastoja-sivulta:

* Miehen vuosi on 11,04 kuukautta
* Miehellä on noin 8,5 kuukautta pakollista työtä (asevelvollisuus)
* Miehet tekevät 78 prosenttia itsemurhista

* Naisen euro on 97 senttiä
* Työeläkejärjestelmään sijoittamastaan eurosta miehen osuus on 84 senttiä
* Miesten hoitoon käytetään 40 % sairauden-, terveyden- ja vanhustenhuollon menoista

* Kaikista uusista yliopistotutkinnoista 64 % on naisten suorittamia
* Työpaikkatapaturmista miesten osuus on 73 %

* Työttömistä 15-24-vuotiaista 61 % on miehiä
* Työttömistä työnhakijoista 61 % on miehiä
* Asunnottomista miehiä on 80 %

* STM:n tasa-arvoyksikössä työskentelee ainoastaan naisia

* Sosiaalitoimistojen sopimukset huoltajuudesta: Isä on yksinhuoltaja 11 %:ssa tapauksista
* Sosiaalitoimistojen sopimukset asumisesta: Lapsi asuu äidin luona 83 %:ssa tapauksista

* Törkeän perheväkivallan uhreista miehiä on 51 %
* Nuorten vakavan fyysisen seurusteluväkivallan uhreista 82 % on poikia
* Miehiin joutuvat naisia useammin katuväkivallan kohteeksi
* Miehet pelkäävät useammin joutuvansa väkivallan kohteeksi perhepiirissä
* Äidit tekevät 69 % alle 15-vuotiaiden lasten surmista

* Miesten kokonaistyöaika on 6 prosenttiyksikköä suurempi kuin naisten (ml. kotityöt)
- Nuorina sinkkuina naiset tekevät 12 tuntia enemmän kotitöitä viikossa
* Naiset tuntevat itsensä kautta linjan onnellisemmiksi kuin miehet
- Erittäin onnellisia suomalaisista miehistä on 41 % ja naisista 59 %
* Naiset tuntevat itsensä yhtä vapaiksi päättämään elämänsä kulusta ja vaikuttamaan siihen kuin miehet
* Vain naisille järjestetään syöpään liittyviä maksuttomia joukkotarkastuksia

* Naistutkimusta voi opiskella 8:ssa yliopistossa, neutraalia sukupuoli- tai tasa-arvotutkimusta ei yhdessäkään
* Naisjärjestöillä on 2 paikkaa tasa-arvoasiain neuvottelukunnassa, miesjärjestöillä ei yhtäkään

TP (nimimerkki)

Kiitos linkeistä.

Joku viittasi taannoin myös siihen, että naiset saavat elinaikanaan enemmän tulonsiirtoja kuin miehet. Tähänhän kuuluu mielestäni mm. myös se, että naiset opiskelevat pitemmälle. Oliko näistä jotain ihan oikeita tutkimustuloksiakin? (Vai olikohan kyse sittenkin vain naisten suuremmasta terveydenhuollon käytöstä? En muista enää.)

Mitenköhän nuo tulotkaan jakautuvat KÄYTÄNNÖN elämässä? Jos lähdetään siitä, että käytännössä parisuhteessa rahat, varat ja tulot ovat yhteisiä ja molemmilla puolisoilla on sama elintaso. Avioerossa nämä vielä tarkasti tasataan, joten avioeron jälkeen kaikki on tarkasti tasan. Toisaalta taas, koska mies kuolee aikaisemmin, perii naiset miehiltään varallisuutta.

Jotenkin tuntuu, että tyypillisellä (keskiverto) naisella on ehkä sittenkin KÄYTÄNNÖSSÄ enemmän rahaa käytettävissään, kun hän avioituu (ja eroaa ja avioituu/avoliittoutuu uudestaan).
Myös varusmiespalvelu vaikuttaa tähän. Ajan menetys ei rajoitu miehillä vain tasan 12 kuukauteen, vaan vuoden mittainen asepalvelus saattaa pahimmillaan lykätä opiskelun alkua kahdella vuodella samaten kuten palkkatulojakin.
Tyypillisen (keskiverto) naisen raskaudesta johtuvat tulojen vähenemiset jakautuvat kuitenkin KÄYTÄNNÖSSÄ tasaisesti miesten ja naisten kesken, koska siinä vaiheessa tyypillisessä elämässä ollaan parisuhteessa.

Olisi kiva nähdä tarkka laskelma tyypillisen (keskiverto) naisen ja miehen todellisista käytössä olleista varoista heidän elinaikanaan jaettuna vaikka elinpäivää kohti.

mies.asia (nimimerkki)

Itseäni kiinnostaisi, löytyisikö jostain tutkimusta tai helposti viitattavaa lähdettä miesten pitemmistä vankilatuomioista ja syrjinnästä (Suomesta, muuta kuin Pasi Malmin lyhyttä kirjoitusta Mies vailla tasa-arvoa kirjasta) ja kuolemaan johtaneiden työtapaturmien (yli 90 % miehiä) määrästä.

TP (nimimerkki)

No siinähän on hyvä lista!

Tuostahan voikin vääntää itselleen hyvän kaulimen, jolla femakoiden olkiukkoja on hyvä silitellä päähän.

Tuollainen lista pitää alkaa copy-pastaamaan niihin keskusteluihin, joissa puhutaan tasa-arvosta ja varsinkin sen puutteesta.

Tuohan ei ole täydellinen, siinähän on lähinnä niitä kohtia, jotka voidaan tarkasti mitata. Mutta juuri tällainen sen mätkimis-kaulimen pitää ollakin. Lyhyttä ja ytimekästä.

Koko lista on hyvä, mutta jos pitää väistää femakon "naisen euro on 80 senttiä" -iskua ja pistää nopeasti mutta tehokkaasti takaisin, niin tuosta voisi äkkiä poimia vaikka:

- Mies tekee pakkotyötä 8,5 kk.
- Työtapaturmaisesti kuolleista n. 90% on miehiä (löytyy tuolta HL:n linkistä)
- Törkeän perheväkivallan uhreista miehiä on 51 %
- Miesten kokonaistyöaika on 6 prosenttiyksikköä suurempi kuin naisten (ml. kotityöt)

Veljet!
Nettikeskustelut on otettava tästä lähin hallintaan tällä listalla.
Miehen tasa-arvo olkoon tavoitteemme ja copy-paste aseemme!

Henry Laasanen

Työtapaturmista löytyy tietoa täältä. Ei välttämättä tuorein lähde.
http://tilastokeskus.fi/til/ttap/2006/ttap_2006_20...

"Sukupuolten välinen ero työtapaturmakuolleisuudessa oli edelleen selvä: 47:stä kuolemaan johtaneesta työpaikkatapaturmasta 43 sattui miehille ja vain 4 naisille. Työkuolemat keskittyvät tietyille toimialoille: lähes kaksi kolmasosaa työkuolemista sattui joko teollisuuden, rakentamisen tai kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen toimialoilla

Työtapaturmat ovat edelleen miesten ongelma: lähes kolme neljästä (73,3 %) työpaikalla sattuneesta työtapaturmasta sattuu miehelle. Miesten työtapaturmariski on siten perinteisesti ollut selvästi korkeampi kuin naisilla. Tapaturmasuhteella mitattu miesten riski joutua työtapaturman uhriksi työpaikalla on yli 2,5-kertainen naisiin verrattuna. Keskeisin syy tähän on se, että miehet työskentelevät naisia useammin toimialoilla ja työtehtävissä, joissa työtapaturmariski on keskimääräistä korkeampi."

mies.asia (nimimerkki)

Työtapaturmat olen netistä löytänyt ja ne ovat jo tilastoja-sivulla, mutta tietoa työkuolemien kokonaismääristä sukupuolittain en.

Henry Laasanen

Tuossa uudempi
http://www.stat.fi/til/ttap/2007/ttap_2007_2009-11...
"Sukupuolten välinen ero työtapaturmakuolleisuudessa oli edelleen selvä: 37:stä kuolemaan johtaneesta työpaikkatapaturmasta 32 sattui miehille ja vain 5 naisille."

mies.asia (nimimerkki)

Pari uutta lukua lisätty:

* Tunne-elämän häiriöstä tai sosiaalisesta sopeutumattomuudesta kärsivät (peruskoulussa, 84 % poikia) ja
* Vankilarangaistuksesta kärsivät (94 % miehiä).

Esimerkiksi vankeudessa olevien sukupuolittuneen luonteen voi ottaa esille, jos joku on sitä mieltä, että miehillä menee hyvin.

Näkökulmasta riippuen asian voi jopa nähdä vakavana tasa-arvo-ongelmana: jos kerran naisjohtajia on liian vähän, niin kyllähän myös naisvankeja pitää saada lisää (40 % vankikiintiö naisille). Rikollisuus on pelkkä sosiaalinen konstruktio, ja selvästi yhteiskunta syrjii tässä asiassa naisia, kun vankeja ei ole tarpeeksi.

mies.asia (nimimerkki)

Kiitokset työtapaturmakuolleisuusluvusta, oli se sittenkin löydettävissä.

tuli vain mieleeni (nimimerkki)

#27. "Tunne-elämän häiriöstä tai sosiaalisesta sopeutumattomuudesta kärsivät (peruskoulussa, 84 % poikia) ja
* Vankilarangaistuksesta kärsivät (94 % miehiä)."

- Löytyykö näihin mitään tilastoa siitä, onko "häirikköpoikien" perheessä myös ISÄÄ? Tai miehenmallia ylipäätänsä?

Mistäköhän poikien pahoinvointi- / häirikkökäyttäytyminen johtunee?

On aivan liian paljon miehiä, jotka EIVÄT yksinkertaisesti VÄLITÄ ottaa osaa lapsensa kasvatukseen. Sitä kun on paljon helpompaa kirjoitella 'femakoista' jne... lapsellista jargongia.

kävipä minullakin mielessä (nimimerkki)

On aivan liian paljon naisia, jotka EIVÄT yksinkertaisesti VÄLITÄ, millainen jännittävä yhteiskunnan vihollinen heidän lapsensa siittää. Sitä kun on paljon helpompaa syytellä sikamaisuudesta kaikkia miehiä, niitä yhteiskunnan tukipylväitä jotka yh-äippien kakaroita elättävät.

Minäitte (nimimerkki)

Edelliseen kommenttiin: kuulemma kolmasosa miehistä ei ole eron jälkeen tekemisissä lastensa kanssa. KOLMASOSA! Järkyttävää.

Henry Laasanen

#29
"On aivan liian paljon miehiä, jotka EIVÄT yksinkertaisesti VÄLITÄ ottaa osaa lapsensa kasvatukseen."

Aiheeseen liittyen tuli uusi tutkimuskin
http://www.foxnews.com/story/0,2933,589645,00.html
http://glennsacks.com/blog/?p=4663
http://elusivewapiti.blogspot.com/2010/03/pathetic...

bmad (nimimerkki)

Zeeva: itse en maskulinistina ole koskaan sekoittanut tasa-arvoa sukupuolirakenteiden kiistämiseen. Tasa-arvotyön tarkoitus on minun nähdäkseni eliminoida yhteiskunnasta sukupuolten arvostuseroja, ei pakottaa miehet olemaan ihan samanlaisia, kuin naiset tai toisinpäin.

Naisella on ja tulee olla esimerkisi seksuaalista valtaa, tiettyä femiinistä pelotevoimaa, mutta tuota valtaa ei kuitenkaan tule käyttää siten, että miehet joutuvat (poislukien statusuroot) fasismia muistuttavan pilkan kohteeksi. En myöskään vastusta sitä, että sukupuolimarkkinoilla esiintyvässä kilpailussa joidenkin täytyy hävitä jo pelkälle naisen karismalle. Hyvä yhteiskunta kuitenkin huomioi myös syrjityt miehet ja järjestää heille tarvittaessa kyseenalaistakin huoenpitoa, jotta he eivät ajaudu ennenaikaisesti hautaan tai sairasvuoteelle.

mies.asia (nimimerkki)

tuli vain mieleeni: "Mistäköhän poikien pahoinvointi- / häirikkökäyttäytyminen johtunee?"

Eiköhän tuohon löydy lukuisia selittäviä tekijöitä, mutta kun en ole itse tarkemmin perehtynyt asiaan, niin en viitsi spekuloida.

"On aivan liian paljon miehiä, jotka EIVÄT yksinkertaisesti VÄLITÄ ottaa osaa lapsensa kasvatukseen."

Tuo pitää paikkansa yleisellä tasolla (kahden vanhemman antama kasvatus luo paremman kasvuympäristön ja parempia lopputuloksia monilla mittareilla), mutta minusta suuri osa vastuusta on myös äidillä.

Äiti joka tapauksessa aina valitsee miehen, jonka kanssa hän hankkii lapsen. Tiettyä harkintaa ja valintaa olisi hyvä harjoittaa, vaikkakin ongelmat epäilemättä keskittyvät joihinkin sosiaaliluokkiin.

Minäitte: "kuulemma kolmasosa miehistä ei ole eron jälkeen tekemisissä lastensa kanssa"

Ero voi olla miehelle hyvin traumatisoiva prosessi, jos äiti vielä pyrkii aktiivisesti vieraannuttamaan lapsen isästään. Sosiaalitoimesta on monia kauhukertomuksia, päätökset eivät usein ole isiä suosivia, ja esimerkiksi perättömät insestisyytökset ja muut väärinkäytökset eivät ole ennenkuulumattomia. Virkakoneisto suosii systemaattisesti äitejä.

Ks. esim. Häkkänen-Nyholm, H. (2010). Lapsen vieraannuttaminen toisesta vanhemmasta erotilanteessa [Katsaus]. Duodecim, 126(5), 499-505. ("Yhdysvalloissa viranomaiset ovat arvioineet, että vieraannuttamista esiintyy keskimäärin 10 - 30 %:ssa huoltajuusriidoista") tai hae "pas-oireyhtymä."

Gagarin (nimimerkki)

#29: "On aivan liian paljon miehiä, jotka EIVÄT yksinkertaisesti VÄLITÄ ottaa osaa lapsensa kasvatukseen. Sitä kun on paljon helpompaa kirjoitella ’femakoista’ jne… lapsellista jargongia."

On olemassa myös liian paljon naisia, jotka eivät välitä hoitaa lapsiaan riittävän täysipainoisesti. Tällaisilla tilastoilla ei pitäisi perustella mitään mikä liittyy feminismi/maskulismi keskusteluun, sillä sellainen peruste on sukupuolirasistinen. Kukaan yksilö ei ole vastuussa oman viiteryhmänsä keskimääräisestä käyttäytymisestä, ainoastaan omastaan. Sattumalta tiedän, että joissain perheissä saattaa äiti olla vastuuton ja lapsien fyysisestä ja henkisestä turvallisuudesta vastaaminen kaatuu isän harteille. Miesten syyllistäminen "väärin käyttäytyvänä" sukupuolena ei tee oikeutta sellaisissa tapauksissa.

Minäitte (nimimerkki)

Suurin osa miehistä, jotka eivät ole tekemisissä lastensa kanssa eron jälkeen (kolmasosa) tekee sen omasta tahdostaan, toteaa edellisessä kommentissa oleva tutkimus.

Mahtavia miehiä.

mies.asia (nimimerkki)

"Mahtavia miehiä."

"Suomessa hylätään kymmeniä vauvoja vuosittain"

Mahtavia naisia. :-)

(Tästä on hyvä jatkaa asiallista keskustelua.)

Tilastoidaankohan tai tutkitaankohan Suomessa muuten avioerojen alullepanijoita? Yhdysvalloissa he taitavat olla 70-90-prosenttisesti naisia, joskin siellä naisten kannustimet eroon taitavat olla eri luokkaa kuin Suomessa.

Teme (nimimerkki)

"Suurin osa miehistä, jotka eivät ole tekemisissä lastensa kanssa eron jälkeen (kolmasosa) tekee sen omasta tahdostaan, toteaa edellisessä kommentissa oleva tutkimus.

Mahtavia miehiä.
"

Eli takoittaako tuo sitä että 2/3 tapauksista nainen ei anna miehen olla tekemisissä lasten kanssa? Ehkäpä tässä 1/3 tapauksista mies luovuttaa suosiolla.

-Teme

Esa Kärnä

"Suomalaiset järjestäytyneet miesliikkeet (esim. Vihreät miehet ja Miesten tasa-arvo ry) ovat ideologialtaan lähellä liberaalia maskulismia."

Vihreät miehet on mielestäni lähinnä huono vitsi tässä punavihreitten puunhalaajien puolueessa. En usko että yksikään tosimies pystyy toimimaan järkevällä tavalla vihreissä. Näin entisenä vihreänä olen kohtuullisen hyvin perillä siitä jargonista mitä vihreät julkaisee joka viikko puoluelehdessään Vihreä Lanka. Vihreitten kenttäväki on niin ikään keskittynyt lähinnä ärhäkkäisiin turkistarhauksen vastaisiin iskulauseisiin ja kasvisruuan pakkosyöntiin. Täällä Pohjois-Karjalassa minulle kerrottiin että koko läänin alueella on maksavia jäseniä alle 100 ja heistä suurin osa naisia. Näistä jäsenistä arviolta noin 95% toimii maakunnan pääkaupungissa, Joensuussa. Ole siinä sitten tosimies ja maakuntavihreä. Joo - ei onnistu se, ei sitten millään. Jos taas tarkastellaan kaupunkivihreitä erityisesti pääkaupunkiseudulla, niin siellähän Vihreän Langan kuvaston mukaan ja hiljattain julkaistun puoluetutkimuksen mukaan tyypillinen vihreä mies onkin ideologialtaan lähinnä punainen metroseksuaalisti pukeutuva taideaineiden harrastaja. Että siinä sitä miesasiaa kerrakseen!

Henry Laasanen

#39
"Vihreät miehet on mielestäni lähinnä huono vitsi tässä punavihreitten puunhalaajien puolueessa."

Tulossa on postaus siitä, mitä puoluetta miesasiamiehen pitäisi äänestää. Vihreistä löytyykin varmaan eniten jutunjuurta.

Mielenkiintoista on se, mitä tapahtuu sitten, kun vihreiden mies- ja naisjärjestöt ottavat jossakin vaiheessa yhteen. Suomalaiset miesasiamiehet ovat tosiaan hyvin skeptisiä vihreiden miesmyönteisyydestä, mutta katsellaan, tapahtuuko siellä mitään miespositiivista.

Profeminismi on myös miesten asia? (nimimerkki)

Vihreät miehet nyt ainakin tähän asti ovat olleet profeministinen miesliike, katsotaan nyt mitä tosiaan tulevaisuus tuo tullessaan.

Eräs koominen huomio asian tiimoilta. Kuulin, että "miehet ja tasa-arvo" seminaarissa vihreiden miesten Jarmo Lius oli esitellyt itsensä suurena ja ehkä keskeisempänä miesasiamiehenä Suomessa, ja perustellut tätä sillä, että hän on ainoa mies Suomessa, jonka feministit ovat "kelpuuttaneet lakittamaan Minna Canthin patsaan" tasa-arvon päivänä -tähän kuulemma muilla miesaktiiveilla on vielä matkaa ;-) Lisäksi hän kuulemma on tehnyt jo -90 luvulla kirjoituksen Hesariin (muistaakseni) nimeltään "profeminismi on myös miesten asia", jota feministit ovat siteeraneet paljon ja tämä entisestään kuulemma nostaa hänen arvoaan miesasiamiehenä ;-)

Henry Laasanen

#41
Jarmo Liuksen (ent. Lindholm) kirjoituksia löytyy täältä
http://www.nameprint.fi/jarmolius/

Zeeva Ehrola

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset