Henry Laasanen Kirjoituksia miesten tasa-arvosta ja pariutumisesta

Naisten ja miesten globaali tasa-arvo

Globaalin tasa-arvon mediakäsittelyä hallitsevan feministisen propagandan mukaan naisten ja tyttöjen asema maailmassa on paljon miesten asemaa huonompi. Tärkein – minkä tahansa ihmisryhmän hyvinvointia kuvaava – indikaattori on kuitenkin elinikä. Naiset elävät kaikkialla maailmassa miehiä pidempään. Suurin globaali ihmisoikeusloukkaus on puolestaan asevelvollisuus. Miehet pakotetaan tappamaan ja kuolemaan muiden puolesta.

Kansainvälisten järjestöjen (kuten YK ja EU) tasa-arvoelimet  ovat täysin feministisen hallussa. Seurauksena on vain naisten asemaa parantava politiikka. YK:n Pekingin julistus (1995) kehottaa parantamaan erityisesti naisten asemaa: ”On keskityttävä toimenpiteisiin, joiden avulla tunnustetaan naisten keskeinen asema sosiaalisissa, taloudellisissa ja poliittisissa menettelyissä, edistetään heidän osallistumistaan päätöksentekoon ja tehdään heistä taloudellisesti riippumattomia.” Tarkki (1998, 228) arvostelee Pekingin ohjelman tavoitteen asettelua ”tasa-arvon edistämiseksi”, kun oikeasti kyse on naisten aseman parantamisen julistuksesta. Eräs julistuksen ongelma piilee siinä, että ei määritellä, mitä tasa-arvolla tarkoitetaan.

Tasa-arvolaki tai kansainväliset asiakirjat eivät juuri puhu miesten tasa-arvon edistämisestä: niistä ei käy ilmi, millä tavalla miesten ongelmia pitäisi huomioida tasa-arvopolitiikassa. Malmin (2009, 167, 288) mukaan feministiset diskurssit ovat saavuttaneet hegemonisen statuksen YK:ssa, EU:ssa ja kansallisissa hallituksissa erityisesti asioissa, jotka liittyvät naisiin, miehiin ja sukupuolia koskeviin asioihin. Vain ne tilastot, jotka tukevat feminististä paradigmaa tulevat julkaistuiksi virallisissa asiakirjoissa ja nettipalveluissa. Esimerkiksi käyttöön on vakiintunut diskurssi “väkivalta naisia kohtaan on saatava loppumaan”, mikä on erityisen suosittu YK:n kontekstissa. Julkisessa hallinnossa voidaan havaita femokraattinen alajärjestelmä, jossa feministiset arvot on ”valtavirtaistettu” yleisellä tasolla YK:n ja EU:n periaatteiksi. Instituutioituneet feministiset tasa-arvodiskurssit suuntaavat huomion feministien määrittelemiin kohteisiin, jolloin kilpailevat diskurssit jäävät taka-alalle.

Varanka (2006, 10) korostaa YK:n merkitystä suomalaiselle tasa-arvopolitiikalle.
"Yhdistyneillä kansakunnilla (YK) on merkittävä rooli suomalaisessa tasa-arvopolitiikassa. – – suomalaiseen tasa-arvopolitiikkaan voimakkaasti vaikuttanut YK:n asiakirja on YK:n neljännessä maailmankonferenssissa naisten aseman parantamiseksi hyväksytty Pekingin julistus ja toimintaohjelma vuodelta 1995, joka on suunnitelma naisten vaikutusvallan lisäämiseksi."
YK:n ja EU:n kohdalla tapahtuu seuraava ilmiö: Ensin kunkin maan feministit valitaan tasa-arvosta päättäviin elimiin. Sitten he tekevät julkilausuman, jonka mukaan naisten asemaa on parannettava. Kotiin tultuaan suomalaiset feministit vetoavat YK:n ja EU:n julistuksiin, jotka he ovat itse laatineet: ”Naisten asemaa Suomessa on parannettava, koska YK ja EU käskevät niin." Feministit käskevätkin itse itseään vedotessaan kansainvälisiin auktoriteetteihin.

Eräs koomisimmista nyky-esimerkeistä on ”naiset kärsivät eniten ilmastonmuutoksesta” -diskurssi, jota toitotetaan joka tuutista. Artikkeli kertoo aiheesta seuraavasti:
"- Maaseudun naisilla on hallussaan tietoa ja taitoa, joka on saatava käyttöön, kun suunnitellaan ilmastonmuutokseen sopeutumista. Naiset tietävät, mitkä lajit kestävät kuivuutta tai selviävät tulvaoloissa ja mistä saadaan vettä hankalissakin oloissa, luettelee erityisasiantuntija Aira Kalela Ulkoministeriöstä.

- Kyllä tämän ongelman ratkaisuun tarvitaan ihmisiä ja erityisesti naisia. Naiset voivat esimerkiksi kehitysmaissa auttaa ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa ja sopeutumisessa, jos heitä tuetaan siinä. Naiset ovat tärkeässä asemassa, koska he tuntevat paikalliset olot, sanoo Mari Simonen."
Eivätkö miehet tunne paikallisia oloja tai mistä saadaan vettä? Mihin yllä luetellut väitteet perustuvat? Niinpä. Eivät ne perustu mihinkään muuhun kuin tarpeeseen suoltaa feminististä propagandaa. Onko olemassa tietoa siitä, lyhentääkö ilmastonmuutos miesten elinikää entisestään suhteessa naisten elinikään? Aiheuttaako ilmastonmuutos sotia, joihin miehet pakotetaan taistelemaan ja kuolemaan muiden puolesta?

Oman lukunsa muodostaa naisten ja miesten globaalia tilannetta vertailevat tutkimukset, kuten Global Gender Gap Report (1, 2, 3, 4). Raportissa epätasa-arvoksi määritellään kaikki ne asiat, jotka naisilla ovat miehiä huonommin. Niitä asioita, jotka miehillä ovat naisia huonommin, ei huomioida epätasa-arvoksi ollenkaan. Miesten epätasa-arvo = tasa-arvo. Ongelmallista on se, että päämediat uutisoivat raportin osoituksena sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisesta, vaikka miesten epätasa-arvoa ei mitattu lainkaan.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (20 kommenttia)

Esa Kärnä

Ilmastonmuutos, globaali tasa-arvo ja kehitysmaat on kyllä sellainen yhdistelmä että järkevää keskustelua on mahdoton saada aikaiseksi.

Yritetään kuitenkin - naisten aseman parantaminen kehitysmaissa voisi ennaltaehkäistä suurta lapsilukua ja sitä kautta saataisiin edes jotain mahdollisuuksia väestöräjähdyksen hillitsemiseen maapallon mittakaavassa. Käytännössä tämä aseman parantaminen tarkoittaa luku- ja kirjoitustaidon tasoista peruskoulutusta kaikille kehitysmaiden naisille.

Kiinan mallissa hallitus ja siis poliittisen eliitin miehet ovat päättäneet koko jättivaltion lapsipolitiikasta. Näin pitkälle ei tarvitse mennä. Länsimaat ovat hoitaneet jo tämän ongelman. Afrikassa taas riittää kun lopetetaan kehitysapu nykymuodossa, eli ei enää kylvetä rahaa liikemiesten ja asekauppiaiden liiveihin, ja aletaan oikein tosissaan laittaa kaivot, koulut ja terveysasemat kuntoon etelästä pohjoiseen.

Sivistys on parasta tasa-arvoa. Kehitysmailta puuttuu sivistys. Sinne ei tarvitse viedä uskontoa tai rahaa, vaan sivistystä.

Jorma (nimimerkki)

On todella ikävää, että näitä kansainvälisiä toimijoita käytetään häikäilemättä feministien valtapyrkimysten edistämiseen Suomessa. Esimerkiksi miehiin kohdistuvan väkivallan vastaista toimintaa on vastustettu sillä verukkeella, että YK vaatii nimenomaan toimia naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Edes sukupuolineutraali lähetymistapa ei höyrypääfeministeille kelpaa.

EU:n ja etenkin YK:n tasa-arvolinjausten ongelma on se, että niissä ei huomioida paikallisia olusuhteita ja alueellisia eroja. On epäilemättä perusteltua keskittyä nimenomaan naisten oikeuksiin jossain Afganistanissa, mutta Suomessa tilanne on aivan toisenlainen.

Siksipä kansainvälisiä sopimuksia ja julistuksia on sovellettava maalaisjärkeä käyttäen, maassa maan tavalla. Esimerkiksi Suomessa on huomiotava myös miehiin ja lapsiin kohdistuva väkivalta. Vain siten voidaaan tehokkaasti ja tuloksellisesti ehkäistä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Onhan nimittäin selvää, ettei väkivalta naisia kohtaan tule koskaan vähenemään, jos poikia piiskataan kotona ja koulussa ja miehiä vedetään turpaan kaduilla ja kodeissa, ilman että siihen vakavissaan puututaan.

Velvollisuuksien tasa-arvoliike (nimimerkki)

Ensiksi väännetään yhä feministisimpiä kansainvälisiä lakeja YK:ssa ym ja sitten lähetetään oman maan miehet kuolemaan vieraiden maiden naisten oikeuksien edestä? Samaan aikaan tietekin kotimaan keskusteluissa vaaditaan miehiltä täydellistä väkivallattomuuden ihannetta sormi pystyssä?

-

Afganistan ja feministien ensimmäinen sota http://jarmolius.blogspot.com/2009/12/afganistan-j...

-

Eikö noiden feministien itsensä kuuluisi mennä kuolemaan kehittämiensä lakien ja "siskojensa" puolesta?

Ja eikö heidän nyt kuuluisi ottaa tasa-arvoisesti kehittämänsä feministivaltion (esim Suomen) puolustukseen osaa vaikkapa kansalaisvelvollisuustyön muodossa?
www.kansalaispalvelu.fi

mies.asia (nimimerkki)

"YK:n ja EU:n kohdalla tapahtuu seuraava ilmiö: Ensin kunkin maan feministit valitaan tasa-arvosta päättäviin elimiin. Sitten he tekevät julkilausuman, jonka mukaan naisten asemaa on parannettava. Kotiin tultuaan suomalaiset feministit vetoavat YK:n ja EU:n julistuksiin, jotka he ovat itse laatineet: ”Naisten asemaa Suomessa on parannettava, koska YK ja EU käskevät niin.” Feministit käskevätkin itse itseään vedotessaan kansainvälisiin auktoriteetteihin."

En voi olla ihailematta moista kekseliäisyyttä.

Suorastaan nerokasta.

Virittäjä (nimimerkki)

Täytyy tosiaan ihmetellä, ovatko kehitysmaat jotenkin täysin eri rotua kuin vaurastuneet maat. Sillä kyllähän yleensä maat vaurastuvat enemmän miesten kuin naisten työllä. Naisten panosta ei kuitenkaan kannata väheksyä, sillä koulutettu ja työssä käyvä nainen ei tee lapsia kuin pari.

Kehitysmaiden naisten tasa-arvosta yleensä taas en uskaltaisi sanoa mitään. Tilanne vaihtelee alueettain ja sosiaaliryhmittäin. Esimerkiksi itsemurhia naiset tekevä ainakin Intiassa selvästi miehiä useammin. Tästä ei vain yleisesti tiedetä, koska itsemurhat on feministien kannalta hankala tasa-arvomittari. Erityisen köyhät naiset kuolevat edelleen synnytyksiin. Monella islamilaisella alueella naisten asema on turvaton ja oikeudetonkin jne.

Feministivaltion miesorjat (nimimerkki)

"Tärkein – minkä tahansa ihmisryhmän hyvinvointia kuvaava – indikaattori on kuitenkin elinikä. Naiset elävät kaikkialla maailmassa miehiä pidempään. Suurin globaali ihmisoikeusloukkaus on puolestaan asevelvollisuus. Miehet pakotetaan tappamaan ja kuolemaan muiden puolesta."

Juuri näin. Jokainen rehellinen tämän tajuaa.

Lisäksi tähän yhteyteen on hyvä huomioida, että juuri meillä feministisuomessa on naisten ja miesten eliniänodotteen ero sivistysmaitten suurin -sekä vain meillä on enää sivistysmaista (kreikan lisäksi) koko toista sukupuolta (miehiä) koskeva palkaton kansalaistyövelvoite vankilan uhalla.

Ja vielä erikoisemmaksi feministisuomen tilanteen tekee se, että olemme kyllä tunnetusti muuten kaikenlaisten uudistusten, tasa-arvon, ihmisoikeuksien ja työehtosopimusten nykyaikaistamisen eturintamassa maailmassa -mutta ei silloin kun on kyse miesten oikeuksista.

Ja vielä menee tilanteemme erikoisemmaksi, jos miettii sitä, että juuri meillä oli koko maailman ensimmäinen (huippupalkkainen) naispuolustumisministeri (ruotsin lissu) ja on ollut feministinainen jo 10 vuotta huippupalkkaisena ylipäällikkönä (miesten palkattomassa armeijassa). Naisylipäällikkömme ei muuten tunnistanut edes alikersanttiakaan vielä 6 vuoden ylipäällikkyyskauden jälkeen ylen presidentin vaalitentissä ;-)

-

Nina Mikkonen: pahin tulppa?
http://blogit.iltasanomat.fi/suoratsanat/pahin-tul...

"Jopa sotilaallinen organisaatio taipuu naisylipäällikön lujan sanan edessä. Sama se, onko kersantti vai kenraali, komppania vai koko armeija. Eihän naisylipäällikön tarvitse niitä erottaa toisistaan. Hänen ei tasa-arvon nimissä tarvitse!"

Silurus (nimimerkki)

Odotettavissaoleva elinikä ei ole suurimmaksi osaksi tasa-arvokysymys, vaan biologinen fakta, jota ei ole muuttaminen.

Tasa-arvoa rikkoo lähes ainoastaan sosialisoitu terveydenhoito, joka priorisoi naisten rintasyöpäseulontaa eturauhassyövän tutkimuksen ylitse. Perimmäinen ongelma tässä ei kuitenkaan ole 'tasa-arvo', vaan sosialisoitu terveydenhoito. Yhteiskunnan ei pitäisi antaa senttiäkään kummallekaan tutkimukselle. Niin kauan kun jompi kumpi saa sentinkin, tasa-arvo on mahdotonta mitata: operaatiot ovat erilaiset, niiden hinnat ovat erilaiset, niiden "kollektiivinen" hyöty on erilainen -- oikeaa allokaatiota ei yksinkertaisesti ole.

Henry Laasanen

#7
"Odotettavissaoleva elinikä ei ole suurimmaksi osaksi tasa-arvokysymys, vaan biologinen fakta, jota ei ole muuttaminen."

Eli kun Venäjällä (vuonna 2009) miesten elinikä oli n. 14 v. naisten elinikää lyhyempi, se on pääasiassa biologinen fakta, jolle ei voi tehdä paljon mitään?

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_...

mies.asia (nimimerkki)

Silurus: "Odotettavissaoleva elinikä ei ole suurimmaksi osaksi tasa-arvokysymys, vaan biologinen fakta, jota ei ole muuttaminen."

Kiva, että US:n blogien päivystävä vakaumuksellinen libertaari on eksynyt Henryn blogiin.

"Tasa-arvoa rikkoo lähes ainoastaan sosialisoitu terveydenhoito - -"

Mitä mieltä muuten olet siitä, että miesten hoitoon käytetään 40 % sairauden-, terveyden- ja vanhustenhuollon menoista, vaikka miehet maksavat veroja eri muodoissa paljon enemmän kuin naiset? Tai laajemmin nykyisestä tasa-arvopolitiikasta?

(Jos siis alennut keskustelemaan tällaisista vapauttasi rajoittavista sosiaalivaltion järjestelyistä.)

Silurus (nimimerkki)

#8: Tuo on vielä mahdollisuuksien rajoissa; siis että miesten ja naisten eliniänodotuksesta noin 7 vuotta voisi selittyä yksinomaan biologisista lähtökohdista -- aivan kuten miesten ja naisten pituuserosta noin 11 senttiä johtuu todennäköisimmin biologiasta, eikä ravintopolitiikasta tai jostain muusta.

Velvollisuuksien tasa-arvoliike (nimimerkki)

ENSIMMÄINEN POINTTI:

Lukuisissa tutkimuksissa on todettu, että miesten vastuulliset, raskaat, likaiset, kylmissä oloissa tehtävät ja urakkatahtiset työt vähentävät keskiverrosti muutaman vuoden miehen elinkaarta.

ESIM.
Suomen tilastokeskuksen (2006) mukaan noin 90% kuolemaan johtaneesta työpaikkatapaturmasta sattui miehille ja noin 75 % kaikista työtapaturmista sattuu miehille.

Lisäksi pitää muistaa, että miehet keskimäärin tekevät 20-30 % työtunteja naisia enemmän joka kuukausi ja joka vuosi. Miksi? Tämä verotuottohan tutkitusti menee naissukupuolen kulutukseen, eikä heille itselle?

Sekä - tutkittu tilanne Yhdysvalloista, joka kuitenkin on työnjaoltaan ja oloiltaan aika samanlainen maa mitä Suomi - The Jobs Rated Almanac listaa töitä vaarallisuuden mukaan Yhdysvalloissa. 25 huonoimmin rankatusta työstä 23 on yli 90% miesten tekemiä.

Tämän jo mainitun henkisen ja fyysisen kuormituksen lisäksi -kova työtahtisista ja kovan vastuun ottavista yrittäjistä 90% on miehiä.

Palkaton pakollinen asetyö kertauksineen kannattaa myös muistaa tässä yhteydessä.

-

Tämä siis vähentää muutaman vuoden keskiverrosti miesten elinikää.

-

JA TOINEN ISO POINTTI:

Seksin päivittäinen saanti vaikuttaa jopa vuosia miehen elinikään.
http://www.iltalehti.fi/seksuaalisuusjasuhteet/201...
"Tammikuussa julkaistavan tutkimuksen mukaan lemmiskely on erittäin tärkeä osa hyvinvointia ... CNN listasi tutkimuksilla todettuja muita säännöllisen seksin tuomia hyötyjä ovat pidempi elämä, terveempi sydän, alempi verenpaine, pienempi masennusriski jne"

http://fi.wikipedia.org/wiki/Tiedosto:Mazlow%27s_H...
Maslowin tarvehierarkiassa seksi on alimpana eli samalla tasolla hengittämisen ja nukkumisen kanssa.

http://www.iltalehti.fi/mieli/2009121610794085_md....
"Psykologien mukaan avioliitto on hyväksi terveydelle, kirjoittaa Daily Mail.
Uusiseelantilaisen tukimuksen mukaan naimisissa olevat miehet ja naiset kärsivät masennuksesta harvemmin kuin eronneet.
Enemmän (negatiivisia) henkisiä vaikutuksia on kuitenkin avioliiton päättymisellä.
Tutkimus osoitti, että jos avioliitto päättyy asumuseroon, avioeroon tai kuolemaan se aiheuttaa mielenterveyshäiriöitä. Tutkimuksen mukaan miehet masentuvat.
Tutkimuksesta tekee erikoisen sen laajuus. Tutkimukseen haastateltiin lähes 35 000 ihmistä 15 maasta."

Lisäksi äidin raskausajan ruokavaliolla ja imetysajan pituudella on iso vaikutus lapsen tulevaan terveyteen. Asiaan on puuttunut Suomen naisten kohdalla useasti mm WHO ja MLL. Tuloksetta.

-

Eli päivittäinen seksin saanti naiselliselta naiselta, avioliitto ystävällisen naisen kanssa ja se, että mies saa olla isä lapsilleen -vaikuttaa nekin yhteensä keskiverrosti muutaman vuoden miehen elämänkaareen.

Samoin kuin raskausaika, imetysaika ja psykologinen äitisuhde.

Ja ne työolot ym tulikin jo mainittua.

-

VIELÄ YKSI POINTTI:
Entä miksi verorahojamme käytetään tutkitusti naisten terveydenhoitoon ja ennaltaehkäisyys paaaaljon miehiä enemmän? Naisille esimerkiksi tehdään laajoja syöpäseulontoja, mutta ei miehille.

-

Ja nämä kaikki ovat siis asioita johon voidaan vaikuttaa. Nämä eivät ole mitään biologisia asioita, jotka vain tapahtuvat meistä riippumatta, vaan kulttuurillisia asioita, joita voidaan muuttaa poliitiikalla.

Minkäänlaisesta sukupuolten tasa-arvosta ei voida Suomessa puhua ennenkuin miesten keski-ikää on saatu nostettua noin 5 vuotta. 1-2 vuoden eron voi ymmärtää sukupuolten välillä, mutta ei mitään 7-8 vuotta.

Jos Suomen naiset olisivat naisellisia ja ystävällisiä, eikä miesten tarvisi elättää heitä aivan näin rajusti verotuksen kautta -niin uskon, että miesten keski-ikä olisi Italialaismiehen 82 vuoden tienoilla!

Tuima (nimimerkki)

#11

Miehet tekevät 80 prossaa itsemurhista, suurin osa väkivallan uhreista on miehiä ja elämässä muutenkin täysin pohjalle pudonneet ihmiset ovat melkeinpä kaikki miehiä. Nämähän ovat olleet jo vaikka kuinka pitkään täysin selviä asioita, mutta ei näille ongelmille ole haluttu tehdä yhtään mitään, eikä ketään yksinkertaisesti kiinnosta pätkän vertaa. Sama kuin huutelisi kuuroille korville tätä samaa mantraa vuosikymmenestä toiseen. Niinkuin moni on minua aikasemminkin maininnut niin Suomessakin vain naisten ongelmat ovat tärkeitä ja koko yhteiskunnan ongelmia, miesten ongelmat ovat heidän aivan omia ongelmia ja paska tsägä jos mies näitä ongelmia kohtaa elämässään.

MikkoAP (nimimerkki)

#7 "Odotettavissaoleva elinikä ei ole suurimmaksi osaksi tasa-arvokysymys, vaan biologinen fakta, jota ei ole muuttaminen."

Jos nyt jätetäänkin nuo julkisen terveydenhuollon puolesta/vastaan-argumentit huomioimatta, on silti naurettavaa väittää, että tuo elinikäero olisi puhdasta biologiaa.

Sekä miesten, että naisten keskimääräinen elinikä länsimaissa on huomattavasti pidempi kuin mitä se olisi, jos ei modernin lääketieteen keinoin "biologisiin faktoihin" puututtaisi.

Ja siksi voidaan ihan hyvin miettiä poliittisia keinoja tuohon eroon puuttumiseksi.

mies.asia (nimimerkki)

Tuo Venäjän tilanne on aika mielenkiintoinen, etenkin koska muutokset ovat olleet niin nopeita.

Artikkeli aiheesta: Russian mortality trends for 1991-2001: analysis by cause and region:

"Most of these fluctuations were due to changes in mortality from vascular disease and violent deaths (mainly suicides, homicides, unintentional poisoning, and traffic incidents) among young and middle aged adults. -- Russian mortality was already high in 1991 and has increased further in the subsequent decade. Fluctuations in mortality seem to correlate strongly with underlying economic and societal factors. On an individual level, alcohol consumption is strongly implicated in being at least partially responsible for many of these trends."

mies.asia (nimimerkki)

Vertailua Suomeen ja Tšekkiin:

"These temporal trends should be interpreted in the context of the health experience of countries in the same region, and we have included the mortality for Finland and the Czech Republic for comparative purposes (rates are not currently available for 2001 for either country). In 1991, mortality in Russian men was about 20% higher than in the Czech Republic, although mortality then decreased in the Czech Republic, resulting in an age standardised mortality in Russia in 2000 of 1484/100 000 that was 100% higher than that in the Czech Republic (733/100 000). The comparison with Finland, with which Russia shares a border, is also illustrative. Mortality also decreased in Finland over the period 1991-2001, although at a slower rate than in the Czech Republic, resulting in a lessening in the mortality gap between Finland and the Czech Republic and a large widening of the gap between Finland and Russia. In 2000, age standardised mortality in Russia was over twice as much as in Finland for men (1484 and 589/100 000 respectively) and women (678 and 333/100 000 respectively)."

bmad (nimimerkki)

"Miehet tekevät 80 prossaa itsemurhista, suurin osa väkivallan uhreista on miehiä ja elämässä muutenkin täysin pohjalle pudonneet ihmiset ovat melkeinpä kaikki miehiä. Nämähän ovat olleet jo vaikka kuinka pitkään täysin selviä asioita, mutta ei näille ongelmille ole haluttu tehdä yhtään mitään, eikä ketään yksinkertaisesti kiinnosta pätkän vertaa"

Erinäiset viinan/tupakan liikakäytön aiheuttamat ongelmat (ja
huonot työolosuhteet) nostavat äkkiä miehen kuolleisuutta tuon 7%. Yleisiä
suomalaisia lähtötapoja ovat mm. sydän- ja aivoinfarkti. Itsemurhatilastot on vaan jäävuoren huippu, koska monet miehet tekevät hemmotellun, tiedestetun itsemurhan alkoholin ja tupakan, joskus muidenkin aineiden siivittämänä, kun elinolosuhteet on muuten niin huonot.

Ongelmille ei ole haluttu, eikä halutakaan tehdä mitään, ennenkuin
miehet ymmärtävät, että viheliäinen herrasmiesmäisyys ja naisten toikkarointi ylemmän luokan olentoina on aikaan saanut kilpailun epätasapainon, jossa naiset niin halutessaan olla möllöttävät ja miehet suorittavat tai kuolevat.

Virittäjä (nimimerkki)

Eliniänodote on tärkeä hyvinvointimittari, koska se kertoo terveydentilasta ja vähemmässä määrin yleensä myös muista vaaroista. Erityisesti pienten lasten kuolemat lyhentävät eliniänodotetta rankasti. Menneisyydessä ihmisten kuolivat keskimäärin esimerkiksi 30-vuotiaina. Se ei kuitenkaan tarkoittanut, kuten usein päin honkia väitetään, että esimerkiksi 20-vuotiaalla olisi keskimäärin kymmenen vuotta elinaikaa jäljellä. Todennäköisemmin hän eläisi kymmeniä vuosia vanhuuteen asti, kunhan ei kuolisi kulkutautiin, suolistosairauteen tai väkivallan uhrina.

Tämä tarkoittaa, että yllä keskustellaan ongelmasta hiukan asiantuntemattomasti. On nimittäin älytöntä väittää, että miehet esimerkiksi sairastuvat malariaan luontojaan naisia useammin. Molemmilla sukupuolilla on toki omat luonnollisetkin uhat terveydelle, naisilla ennen kaikkea synnytys ja miehillä ehkä taipumus vanhentua hiukan naisia nopeammin.

mies.asia (nimimerkki)

Elinikään vaikuttaa lukuisia sekä geneettisiä (esimerkiksi jotkin sairaudet) että ympäristötekijöitä (esimerkiksi jotkin sairaudet, työkuolemat, itsemurhat, elintavat ja roolimallit). On kuitenkin hankala sanoa, kuinka paljon niiden osuudet ovat ja missä tilanteissa.

Elinikäero ei kuitenkaan ole mikään "biologinen fakta", sen nimittäminen tuollaiseksi kertoo aika pahasta väärinymmärryksestä. Miesten ja naisten välillä olevilla eroilla saattaa -- ja todennäköisesti onkin -- geneettinen tai yksilönkehitykseen liittyvä komponentti, mutta tämä argumentti ei ole koskaan aikaisemminkaan pätenyt valtiollisessa tasa-arvopolitiikassa. Ja erojen minimoimiseksi on selvästi tehtävissä paljon -- tai olisi tehtävissä, mikäli tällaiset asiat haluttaisiin ymmärtää (miesten) tasa-arvo-ongelmiksi.

Eilinen YLEn uutinen "Elämäntavat selittävät suurelta osin sosioekonomiset erot kuolleisuudessa" avaa tätä problematiikkaa yhdestä näkökulmasta. Sivumennen sanoen genetiikan jänniin ilmiöihin tosin kuuluu, että mitä tasa-arvoisemmaksi ympäristö saadaan, sitä enemmän geneettiset taipumukset tulevat esille (siis piirteen x heritabiliteetti nousee).

Vanhempi YLEn uutinen "Suomalaismiehet ovat Pohjolan lyhytikäisimpiä" saattaa myös auttaa aiheen hahmottamisessa. Suomessa miesten ja naisten eliniän ero on 7 vuotta, kun taas Ruotsissa ero on 4 vuotta.

Elinikäargumentti on kuitenkin periaatteessa kovaa valuuttaa tasa-arvokeskustelussa, koska elossapysyminen on keskeistä. Kaksoisstandardit ovat tässäkin läsnä: jos naiset eläisivät lyhyemmän elämän kuin miehet tai heidän elinikänsä lähtisi alenemaan, kyseessä olisi välittömästi kansallinen hätätila.

Vestigia (nimimerkki)

#7 ”Odotettavissaoleva elinikä ei ole suurimmaksi osaksi tasa-arvokysymys, vaan biologinen fakta, jota ei ole muuttaminen.”

Höpsis. Erot sukupuolten elinajanodotteessa syntyvät suurelta osin elämänkaaren alkupuolella. Miesten elianajanodotetta laskee nimenomaan nuorten ja työikäisten miesten suuri kuolleisuus. Nämä miehet kuolevat huomattavasti naisia useammin itsemurhiin (20–34 -vuotiaiden miesten yleisin kuolinsyy!), tapaturmiin ja alkoholisairauksiin. Biologia ei pakota ketään tekemään itsemurhaa, alkoholisoitumaan, tai tippumaan lumiselta katolta, vaan kyse on mitä suurimmassa määrin kulttuurisidonnaisista asioista.

Ilmiön kulttuurisidonnaisuudesta kertoo sekin, että erot eri sosiaaliluokkien miesten välillä ovat valtavan suuria. Rikas, korkeakoulutettu mies elää varsin pitkään, mutta varaton ja kouluja käymätön mies kaatuu hautaan aikaisin.

Silurus (nimimerkki)

#18: Suurin yksittäinen tekijä, joka selittää miesten lyhyempää ikää, on testosteroni. Eläinkokeet alkaen hyppyhämähäkeistä päätyen peltomyyriin ovat osoittaneet eliniässä jopa 50% eroja testosteronin ollessa selittävä tekijä.

Kulttuurilliset piirteet, joihin liittyvät itsemurhat ja vastaavat, pitää ehdottomasti karsia pois tilastollisesta aineistosta. Ne ovat täysin valintakysymyksiä. Minun elinikäodotettani ei muuta suuntaan eikä toiseen se, että naapurin Jamppa hyppää kaulakiikkuun heti peruskoulun jälkeen.

Kulttuurillisia asenteita voidaan toki muuttaa ja pitääkin. Niistä tärkein on järjen käyttö. Se ei ole kovin suosittua, eikä korkealle arvostettua juuri missään päin maailmaa.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset