Henry Laasanen Kirjoituksia miesten tasa-arvosta ja pariutumisesta

Maltillinen vai aggressiivinen miesliike?

Miesliikkeen sisäiset kiistat ovat perinteisesti liikkuneet akseleilla liberalismi/konservatismi ja maltillisuus/aggressiivisuus. Sekä maltilliset että aggressiiviset miesasiamiehet ovat saaneet osakseen arvostelua. Maltillisia moititaan mitään aikaansaamattomasta kiltteydestä ja aggressiivisia vastenmielisestä retoriikasta, joka karkottaa miesliikkeen viimeisetkin kannattajat pois. Suurin osa miesasiamiehistä asettuu ääripäiden väliin.

Käytännössä maltillisuus tarkoittaa poliittisesti korrekteja kannanottoja, joiden lähtökohtana on feministinen diskurssi. Sen puitteissa esitetään pieniä parannuksia miesten asemaan - kuitenkaan kyseenalaistamatta feministisen diskurssin legitimiteettiä. Maltillisista kannanotoista kenellekään ei tule vaivautunut olo. Profeministit ovat merkki äärimaltillisesta miesliikkeestä. He kunnioittavat feministien vaatimuksia ja esittävät vain sellaisia parannuksia miesten asemaan, jotka eivät huononna naisten asemaa millään tavoin. Profeministit tukevat ehdotuksia kuten poikien ympärileikkausten kieltäminen ja isän aseman parantaminen perheessä (jonka piiloagendana on helpottaa naisten osallistumista työelämään).

Pelkkä maskulistisen diskurssin käyttö on jo sinällään aggressiivista, koska se kyseenalaistaa olemassaolollaan naistutkimuksen ja naisliikkeiden ylläpitämän totuuden. Maskulistisella diskurssilla tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että väitetään miesten olevan monilla elämänalueilla naisia huonommassa asemassa tai että miehet ovat kokonaisuudessaan naisia heikommassa asemassa. Suomessa on ollut vähän toiminnallisesti aggressiivisia miesaktivisteja (vrt. eläinten oikeusliike), päinvastoin kuin muualla maailmassa esimerkiksi isän oikeusliikkeen aktivistit toisinaan ovat.

Päinvastoin kuin monet luulevat, vihreän miesliikkeen julistus on melko aggressiivinen: toteutuessaan se laittaisi koko tasa-arvopolitiikan ja tasa-arvotutkimuksen uusiksi. Miessakit ry:n maltillisuus on peräisin erityisesti siitä, että he eivät varsinaisesti ole miesten yhteiskunnallista asemaa parantava, vaan terapeuttinen järjestö, jolle on annettu miesnäkökulman edustajuus TANEn miesjaostossa. Miessakkien puheenjohtaja Tomi Timperi (2004) pohtii maltillisuutta ja aggressiivisuutta seuraavasti:

Miehet barrikadeille oikeuksiensa puolesta! Tämän usein melko radikaalinkin suuntauksen paras puoli on mielestäni se, että sen avulla saadaan herätettyä keskustelua ja oleelliset epäkohdat tuodaan selkeästi esiin. Suuntauksella on kuitenkin ongelmana hyökkäävyys, joskus jopa vastakkaisen sukupuolen vihaamiselta kuulostava ylireagointi. Suuntauksen edustajat pääsevät harvoin mukaan sellaisiin yhteiskunnallisiin organisaatioihin, joilla olisi mahdollisuus muutoksen aikaansaamiseen. Tyypillistä tälle suuntaukselle tuntuu myös olevan olemassaolon oikeutuksen etsiminen syyllistämällä vastakkaista sukupuolta.

Miehet edustavat puolta kansakuntaa! Tämä on se omahyväinen ihannenäkökulma, jota haluaisin suurimman osan miesnäkökulman tuottajista edustavan – suurin osa luuleekin kuuluvansa tähän kategoriaan. Lähtökohtana kategorialla on, että voidaksemme tuoda esiin miesnäkökulmaa, on tiedettävä mitä miehet oikeasti ajattelevat. Eli näkökulmat löytyvät miesten keskinäisistä keskusteluista koostuvasta materiaalista. Näkökulmaa perustava tutkimuspoliittinen lähtökohta on mies/miehet, ei esimerkiksi naistutkimuksen alainen kriittinen miestutkimus. Tämänkään näkökulman edustajat eivät kuitenkaan kovin helposti pääse – vielä toistaiseksi – mukaan rakentamaan yhteiskuntaa. Monille näkökulman huono puoli on hitaus ja aikaansaamaton kiltteys, hyvänä puolena taas voidaan pitää oman sukupuolen todellista osaamista, jonka jakaminen muille mahdollistaa epäkeinotekoisen yhteiskunnallisen tasa-arvon sukupuolten välille.

Miesten tasa-arvo ry on vihreää miesliikettä aggressiivisempi, se ei ole yhtä kompromissihakuinen. Yhdistyksen pyrkimyksenä on esittää faktoja ja tilastoja miesten huonosta asemasta, mikä koetaan feministipiireissä "ärhäkän miesliikkeen" aggressiiviseksi toiminnaksi tai jopa naisten alistamiseksi.

Kommenttiosastolla esitettiin, että miesliikkeen pitäisi toimia ”konstruktiivisesti”. Tarkoitetaanko konstruktiivisuudella feministisen diskurssin hyväksymistä? Miesten ongelmien esille nostaminen ja miesedustuksen vaatiminen tasa-arvoelimiin on jo sinällään hyvin ”dekonstruktiivista”, koska se pyrkii laittamaan koko tasa-arvopolitiikan uusiksi. Miesliikkeen on kuitenkin vaikea tyytyä vähempään, feministisestä kakusta tippuviin murusiin.

Voidaan myös kysyä, pilaavatko liian aggressiivista retoriikkaa käyttävät miesasiamiehet koko miesliikkeen maineen? Voi olla, mutta yksittäisten miesasiamiesten kaitseminen on mahdotonta. Jokainen vastatkoon omista puheistaan.

Oma mielipiteeni maltillisuus/aggressiivisuus keskustelusta on se, että jokainen miesasiamies toimikoon tavallaan. Itse koen parhaaksi vaikuttamisen tavaksi keskitien asialinjan, koska miesliikkeellä on totuus puolellaan. Miesliikkeen ei kannata tuhlata liikaa paukkuja keskinäiseen kiistelyyn erilaisten linjojen pätevyydestä.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (37 kommenttia)

Esa Kärnä

Mielestäni linjoista kiisteleminen on turhaa. Jokainen mies edustakoon miesliikettä olemalla reilusti fiksu sovinisti.

Henry Laasanen

Millaista linjaa edustaa "fiksu sovinisti"? Eli mikä on fiksun sovinismin ideologinen sisältö?

Pieni huomio (nimimerkki)

Tällaiset Timperin julkiset puheet ovat vastenmielisiä:
"Tyypillistä tälle suuntaukselle tuntuu myös olevan olemassaolon oikeutuksen etsiminen syyllistämällä vastakkaista sukupuolta."

Ne ovat sitä siksi, että hänelle on järkätty (lähinnä profeministimiesten ja feministipoliitikkojen toimesta) kova palkka ja hienot työolot hesan keskustassa.

Sieltä hän sitten antaa (tätä vasten?) näitä tunnettuja kommenttejaan, että "miessakit eivät voi ottaa mihinkään asiaan kantaa miesten puolesta, keskustelufoorumikin suljetaan jne".

Ja palkattomina toimivat rehelliset miesnäkökulman edustajat todellisuudessa hoitavat kaiken vaikuttamisen suomessa.

Henry Laasanen

Mielestäni sovinistiksi identifioituminen on hyvin huono idea miesasiamiehelle. Sovinismilla on niin huono leima, että tarkoittipa sillä mitä tahansa, niin ei se ainakaan omaa agendaa edistä.

Toiseksi on syytä huomioida, että sovinismi ja maskulismi ovat tietyllä tavalla täysin vastakkaisia ideologioita. Sovinistien mukaan miehet ovat (tai ainakin pitäisi olla) naisten yläpuolella, kun taas maskulistien mukaan miehet ovat naisten "alapuolella", eli syrjittyjä ja huono-osaisia.

Jorma (nimimerkki)

"Päinvastoin kuin monet luulevat, vihreän miesliikkeen julistus on melko aggressiivinen: toteutuessaan se laittaisi koko tasa-arvopolitiikan ja tasa-arvotutkimuksen uusiksi."

Totta. Vihreän Miesliikkeen todellinen arvo punnitaan kuitenkin suhteessa Vihreiden koko toimintaan ja koko puolueen ohjelmiin. Jos Vihreän Miesliikkeen julistus ei konkreettisesti näy ja tunnu Vihreiden politiikassa, koko julistus on vain tyhjää poliittista retoriikkaa ja ääntenkalastelua.

On selvää, että tarvetta ja tilaa on monenlaiselle miesaktivismille, niin maltillisemmalle, kuin aggressiivisemmalle. Miesliikkellä kokonaisuutena ei ole mitään arvoa, jos se tyytyy nykyiseen epätasa-arvopolitiikkaan ja alistuu feministiseen hegemoniaan. Tässä suhteessa mikään täyskäännöstä vähäisempi ei tyydytä yhtään. Kyse on siitä, miten tämän käännöksen voi saada aikaan, ja siinä kohtaa tarvitaan sekä harkittua maltillisuutta, valmiutta väliaikaiseen yhteistyöhön ja kompromisseihin, että sitten sitä päällekäyvempää, aggressiivisempaa haastamista ja provokaatiotakin. Kompromisseja voi tehdä epäolennaisimmissa asioissa, samoin joustoja ja yhteistyötä, kunhan päätavoitteet, kuten vakavasti otettavan tasa-arvopolitiikan luominen Suomeen ja miehiin kohdistuvan lainsäädännöllisen sukupuolisyrjinnän lopettaminen, toteutuvat. Provokaatioilla ja aggressiivisuudella voi herättää huomiota ja ohjata keskustelun suuntaa.

Näinhän kaikki muutkin, separatistiterroristeista eläinaktivisteihin (feministejäkään unohtamatta), toimivat: on aggressiivinen siipi, joka toimii brutaalisti ja keinoja kaihtamatta ja sitten on rauhallisemmin esiintyvä ja toimiva siipi, jonka vaatimukset ja tavoitteet vaikuttavatkin yllättävän rakentavilta ja sovittelevilta, kun niitä vertaa huomiota herättäneen ja tilaa raivanneen äärilinjan provokatiivisiin vaatimuksiin.

Jos miesliike haluaa oikeasti menestyä, sen on opittava toimimaan samoin.

Tipitii (nimimerkki)

"koska miesliikkeellä on totuus puolellaan."

Mielestäni miesliikkeen ei missään nimessä pidä lähteä sille linjalle mitä feministit ovat harrastaneet vuosikymmeniä, koska monet naisetkin nykyään inhoavat näitä valehtelevia oman edun tavoittelija feministejä. Ja kun nämä feministit tarpeeksi monta kertaa näyttävät todelliset kasvonsa, niin heidän kannatuksena tulee lopulta hiipumaan ja miesliike tulee saamaan sympatiat puolelleen.

Esa Kärnä

Henry Laasanen, olen kanssasi sinänsä samoilla linjoilla, mutta katsotaan näin aluksi mitä Wikipedia tietää feminismistä:

"Suomeen naisasialiike syntyi 1800-luvun lopulla, kun 1884 perustettiin Suomen Naisyhdistys ja vuonna 1892 edelleen toimiva Unioni Naisasialiitto Suomessa ry. Tunnetuimpia naisasialiikkeen käynnistäjiä oli kirjailija Minna Canth (1844 – 1897).

Suomessa naiset saivat ensimmäisenä Euroopassa sekä äänioikeuden että vaalikelpoisuuden 1906. Poliittinen innostus sukupuolten tasa-arvon puolesta jäi laimeaksi äänioikeudesta huolimatta. Poliittisiin puolueisiin perustetut naisosastot ja -järjestöt toimivat kuitenkin sosiaali- ja kulttuurivalistustyön kautta.[4]

Naisasialiike pyrki parantamaan naisten asemaa ja vaati naisille samoja oikeuksia kuin miehille. Vasta uuden avioliittoliittolain myötä 1920-luvulla naisten tasa-arvoisuus lain edessä toteutui kaikilta osin. Naisasialiikkeen merkitys näkyi muun muassa naisten tulemisessa mukaan julkiseen elämään. Naiset hankkivat koulutusta ja työtä ja heidän asemansa koheni yhteiskunnassa. Näin suomalaiseen yhteiskuntaan syntyi naissivistyneistö.
Asetehtaassa työskenteleviä naisia Yhdysvalloissa toisen maailmansodan aikana.

Suomessa perustettiin 1960-luvulla Yhdistys 9, joka keskittyi sekä miesten että naisten sukupuolirooleihin eikä ollut varsinaisesti radikaalifeminismin innoittama. Yhdistys oli enimmäkseen akateeminen liike ja sen jäsenistössä oli sekä miehiä että naisia. Varsinainen toisen aallon feminismi rantautui Suomeen vasta verrattain myöhään, 1970-luvulla. Vuonna 1973 perustettu Puna-akat/Rödkärringarna sulautui 1974 järjestöön nimeltä Marxist-Feministerna. Kattojärjestö Feministit-Feministerna perustettiin 1976."

Jos nyt tarkastellaan lyhyesti sovinismia tuo "Puna-akat" -viitekehys huomioiden, voinee todeta että suomalaiset feministit ovat omalla asenteellaan luoneet keinotekoisen, äärimmäisen vastakkainasettelun, jolla ei ole mitään pohjaa ihmisten arkielämän kokemuksissa.

Heittoni fiksusta sovinistista tarkoittaa siis koko tämän vastakkainasettelun hylkäämistä.

Oma käsitykseni järkevästä miehen mallista nykyaikana on se, että olkaamme yksinkertaisesti miehiä, mitään siihen lisäämättä tai mitään siitä vähentämättä. Meidän ei tarvitse hakea naisten hyväksyntää missään muodossa. Käsitykseni mukaan suomalainen mies on keskimäärin erittäin vastuuntuntoinen, ahkera ja perheestään huolehtiva. Jos tämä ei riitä, niin sitten on feministeillä peiliin katsomisen paikka.

Mies on synnynnäisesti luotu johtamaan ja suojelemaan perhettään. Jos joku nainen haluaa ottaa miehen roolin, siitä vaan.

Miesliikkeen suurin ongelma lienee siinä että pelataan vastustajan korteilla, eli laitetaan all-in feministien päähänpistoille.

Mielestäni on parempi luopua tuosta keinotekoisesta vastakkainasettelusta ja keskittyä vain siihen että ollaan miehiä. Meidän ei tarvitse selitellä olemassaolomme oikeutusta tai jotenkin pyydellä anteeksi sitä että mies on mies, toisinaan jopa tosimies. Koska kuitenkin aina loppupeleissä fiksu mies omaa hyvän tilannetajun ja tietää mitä nainen haluaa. Ei se sen vaikeampaa ole.

Emme ole naisten ylä- tai alapuolella. Olemme samalla tasolla. Miehenä olemisen projekti on tämän tosiasian hyväksymistä.

Henry Laasanen

#6
"Mielestäni miesliikkeen ei missään nimessä pidä lähteä sille linjalle mitä feministit ovat harrastaneet vuosikymmeniä"

Miesliikkeellä ei ole edes mitään tarvetta vääristelyyn. Tavoitteena onkin avoin yhteiskunnallinen keskustelu, jossa punnittaisiin tasa-arvopolitiikan tasapuolisuus. Miesliikkeellä on kaikki syy olettaa, että tuollainen avoin ja rationaalinen keskustelu olisi miesten tasa-arvolle erittäin suotuisa.

Anne Moilanen sanoi taannoin, että "Tulvassakin on ajateltu, että vaikenemme nämä miesasiamiehet kuoliaaksi". Feministien taktiikka on Kiinan tai Pohjois-Korean propaganda taistelu ja sensuuri.

Tipitii (nimimerkki)

#8

Itse asiassa haluaisinkin tässä kiittää kaikki niitä jotka ovat tuoneet näitä epäkohtia esiin ja miesten ongelmia. Teidän työnne ei todellakaan ole turhaa ja ihmisten asenteet ovat muuttumassa pikkuhiljaa ja mekin olemme ystävien kanssa käyneet näiden epäkohtien tiimoilta monia mielenkiintoisia keskusteluja ja moni nainenkin on ihan aidosti huolissaan mihin tämä maa on menossa ja mitä täällä oikein tapahtuu. Varsinkin siinä vaiheessa kun esittää faktat pöytään naisten väkivaltaisuudesta ja sen nousevasta trendistä niin moni hämmästyy, eikä ole aluksi edes uskoa todeksi niitä faktoja.

Jorma (nimimerkki)

Miesliike selviytyisi ilman muuta avoimesta ja rationaalisesta keskustelusta voittajana, ovathan tosiasiat meidän puolellamme.

Kysymys kuuluu, että miten tuollaiseen keskusteluun päästäisiin. Onko sellainen Suomessa edes mahdollista? Hyvin usein tuntuu sille, että se ei sitä ole. Tämän on yhden "totuuden" maa, ja tasa-arvoasioissa "totuus" on feministinen. Miesliike on latonut faktaa pöytään, mutta vastaukseksi on saatu vain pilkkaa, ylenkatsetta, uhkailuja ja vaikenemista, ei keskustelua. Muutoksista nyt puhumattakaan.

Joka tapauksessa, aikaa odotteluun ei ole, sillä feminismin raskasta taakkaa on kannettu jo ihan liian kauan, eikä tulevaisuutemme voi olla turvattu ilman oikeaa, miehetkin huomioivaa, tasa-arvopolitiikkaa. Niinpä muutosta on haettava myös nykyistä selvästi aggressiivisemmin keinoin.

Muualla isäaktivismi on muuttanut ilmapiiriä ja nostanut isien (ja lasten) oikeudet esille aivan uudella tavalla. Miksi se ei voisi onnistua myös täällä? Kun aktivismilla pakotetaan media ja poliitikot ottamaan kantaa, voivat maltilliset miesaktivistit astua esiin rakentavien esitystensä kanssa. Niihin on sitten helppo tarttua.

Henry Laasanen

#7
"Jos nyt tarkastellaan lyhyesti sovinismia tuo ”Puna-akat” -viitekehys huomioiden, voinee todeta että suomalaiset feministit ovat omalla asenteellaan luoneet keinotekoisen, äärimmäisen vastakkainasettelun, jolla ei ole mitään pohjaa ihmisten arkielämän kokemuksissa.

Heittoni fiksusta sovinistista tarkoittaa siis koko tämän vastakkainasettelun hylkäämistä."

Linjasi on varsin yleinen miesasiamiesten joukossa ja esim. Miessakkien periaatteissa on samantapainen "mieheyden perusolemuksen tunnustaminen" lähtökohdaksi. Sitä kannattanee kuitenkin kutsua pikemmin vaikkapa "konservatiiviseksi painotukseksi" tai "biologiset tosiasiat tunnustavaksi" kuin sovinismiksi. "Fiksu sovinismi" menee leikkimielisenä ilmaisuna, mutta virallisen miesliikkeen tavoitteisiin se ei sovellu.

Kannattaa myös erottaa kaksi asiaa toisistaan
1. Kamppailu tasa-arvopolitiikan sisällöstä ja yhteiskunnan resurssien jaosta sukupuolten kesken
2. Keskustelu sukupuolirooleista

1. Kuten toit esiin, feministit aloittivat sodan resurssien jaosta yhteiskunnassa. Miten miesten pitäisi reagoida siihen? Tähän asti feministit ovat saaneet mellastaa rauhassa ja muuttaa tasapainoa miehille epäedulliseksi. Jos ja kun miesliike lähtee kyseenalaistamaan resurssien jakoa, niin ollaan automaattisesti mukana feministien aloittamassa vastakkainasettelussa. Siihen on käytännössä pakko lähteä mukaan, koska se olemassa oleva tosiasia.

2. Keskustelu sukupuolirooleista ja millainen miehen pitäisi olla on oma keskustelunsa, eikä se varsinaisesti ole esim. Miesten tasa-arvo ry:n keskeisellä agendalla, joka keskittyy kamppailun kohtaan yksi. Ihanneroolin asettaminen miehille on kaksiteräinen miekka, koska jos yhdelle kumartaa, niin toiselle pyllistää. Eräs ratkaisu siihen on liberaali suhtautuminen miehen rooliin: vapaus miehille olla mitä haluavat.

Käyttäjän marihuusko kuva
Mari Huusko

# 7: Loistava kirjoitus. Suurin osa naisista ei edes tiedä, kuka oli Andrea Dworkin (radikaalifeministi) tai lue Tulvaa. Emme käy jatkuvasti arjessa kilpailua miesten tai naisten "paremmuudesta" saati pyri alistamaan miehiä.

Henry Laasanen

#12
"Suurin osa naisista ei edes tiedä, kuka oli Andrea Dworkin (radikaalifeministi) tai lue Tulvaa. Emme käy jatkuvasti arjessa kilpailua miesten tai naisten ”paremmuudesta” saati pyri alistamaan miehiä."

Se kyllä totta. Mutta. Se naisten pieni vähemmistö, jonka raamattu on Tulva, on vallassa STM:ssä ja muissa merkittävissä paikoissa. Naisten pieni vähemmistö siten määrittää, miten puitteet sukupuolten välisille suhteille yhteiskunnassa järjestetään.

Jorma (nimimerkki)

#11. "Ihanneroolin asettaminen miehille on kaksiteräinen miekka, koska yhdelle kumartaa, niin toiselle pyllistää. Eräs ratkaisu siihen on liberaali suhtautuminen miehen rooliin: vapaus miehille olla mitä haluavat."

Ehdottomasti näin. Ketään ei pidä pakottaa mihinkään muottiin, oli muotti sitten millainen hyvänsä. Tässäkin kohtaa feministit menevät metsään, kun heille eivät ns. perinteiset sukupuoliroolit missään nimessä kelpaa, vaan he haluavat korvata yhdet stereotypiat toisilla. Tätä ei tietenkään voi vapaassa maassa pitää hyväksyttävänä. Se on myös täysin järjetöntä, etenkin, kuten hyvin vahvasti nyt näyttää, näillä sukupuolirooleilla on ainakin osin perustansa biologiassa. Ei siis ole mitään mieltä kieltää, tai edes vastustaa, tyttöjä hakeutumasta hoitoalalle tai poikia tekniselle puolelle.

Tipitii (nimimerkki)

#7

Hyviä pointteja, jonkun on kuitenkin tuotava joskus tosiasiatkin pöytään tässä tasa-arvo keskustelussa ja miestenkin näkökulmaa. Tässä miesliike toimisi minusta hyvänä vastavoimana sille kun jotkut feministit tulevat mediaan ja muualle suoltamaan valheitaan. Olen kanssasi täysin samaa mieltä, että miesten pitää lopettaa se anteeksipyytely ja jokainen voisi vähän kohentaa omaa itsetuntoaan eikä taipua joka asiassa naisten kaikille oikuille vaan vaatia itse myös sitä kunnioitusta.

Kommentti (nimimerkki)

"Miehet edustavat puolta kansakuntaa!"
---------------------------------------------
Tarja Halonen sanoi puheessaan Espanjassa, että naiset edustavat puolta koko ihmiskunnasta. Tässä varmaankin syy Suomessa miksi kansakunnan naispuolikas on paljon isompi 50 % kuin miespuolikas vain 50 %.

bmad (nimimerkki)

En itse ainakaan ilmoittaudu sovinistiksi. Saattaa kuitenkin olla, että moniss miestyypeissä ilmenee biologista sovinismia, mikä täytyy hyväksyä tai panna aisoihin muun tasa-arvon ohella.

Virittäjä (nimimerkki)

Kouluissa ja koulutuspolitiikassa pitää väistämättä ottaa kantaa rooleihin. Opettaja ei voi antaa kaikkien toteuttaa itseään haluamallaan tavalla.

Feministinen näkemys korostaa miesten roolin vahingollisuutta ja sen muuttamisen tarvetta -- ja jotkut maskulistit myös. Silloinkin pitää ottaa kantaa siihen, onko miehissä mitään hyvää ja jos on, mitä.

Onko esimerkiksi kapitalismi miehisten kulttuurin ilmentymä? Aiheuttaako miehen luonto väistämättä markkinatalouden? Ovatko ne aiheuttaneet ihmiselle hyvää vai pahaa?

Eli niin se vain on, että vähänkin syvemmälle kun mennään, joutuu ottamaan kantaa näihin politiikan ikiaikaisiin peruskysymyksiin. Progressivismi vai liberalismi, yhteiskunnan ohjailu vai ykilönvapaus?

Moni ajatellaan, että ongelma ratkeaa ikään kuin dialektisesti (sinä esitä argumenttisi, sitten minä esitän ja sitten tehdään kompromissi tai muu synteesi). Erilaiset näkemykset voivat kuitenkin myös johtaa erkaantumiseen yhä kauemmas.

Esimerkiksi valtionhallinto voisi olla keskeisiltä osin jonkun mielestäni pahantahoisen ryhmän hallussa. Yrittäisin neuvotella ryhmän kanssa, mutta mitään ei tapahtuisi, edes vastausta ei kuuluisi. Silloin saattaisin hylätä neuvottelun vaatia, että valtionhallinto pitää purkaa minimiin. Sitten minä ja muut voisimme hoitaa esimerkiksi lastemme koulutuksen haluamallamme tavalla.

Eihän tuokaan hyvä ratkaisu olisi, mutta ainakaan en olisi riippuvainen mielestäni vihamielisten tai typerien ihmisten päätöksistä.

Mies.asia (nimimerkki)

Sovinismi on mielestäni yksi sellaisia käsitteitä, joiden käyttämisessä on vaikea nähdä hyviä puolia, jos haluaa ja kannattaa miesten tasa-arvoa, eikä miesten ylivaltaa.

Wikipedia: "Sovinismi (myös chauvinismi ja šovinismi) on jonkin ryhmän tai ryhmän jäsenen äärimmäisyyksiin menevää, yksipuolista ja fanaattistakin käyttäytymistä jotakin toista ryhmää tai sen yksityisiä jäseniä kohtaan. "

"Englanninkielisissä maissa miesten paremmuutta tai miesten suosimista kannattavaa ajattelua tai aatetta on kutsuttu 1960-luvulta lähtien male chauvinismiksi eli miessovinismiksi. Englannin kielen mallin mukaan sovinismi on alkanut 1960-luvulta lähtien tarkoittaa suomen kielessä lähinnä sukupuolikiihkoilua, ja nimitystä sovinismi tai sovinismi ilman sen kummempia etuliitteitä on käytetty haukkumasanana miesten ylivaltaa kannattavasta aatteesta."

bmad (nimimerkki)

Miehet voikin vaatia arvostusta, mutta se ei (yhteiskunnallisesti) juurikaan auta, jos näitä miehiä on vain muutama sadan joukossa. Se on vähän sama kun jos muutama rupeaisivat vaatimaan koululiikuntaa maassa, jonka arvot ovat täysin koululiikuntaa vastaan. Feministisen yhteiskuntarakenteen vuoksi naiset kasvatetaan siihen ajatukseen, että he ovat oikeasti parempia kuin miehet. Lisäksi heille uskotellaan, että miesten pitää kilvoitella heidän seurastaan ja että miehet jakautuvat voittaviin ja häviäviin aaseihin olematta täysivaltaisia ihmisiä, joille kuulusi esimerkisi oikeus ilmentää herkkyyttä.

Tipitii (nimimerkki)

#20 Monessa suhteessa naiset ovatkin paremassa asemassa kuin miehet, ei siitä päästä mihinkään. Minusta suomalainen mies pitäisi kasvattaa omaamaan paremman itsetunnon ja lopetetaan se saatanan nöyristely joka asiassa, jos naiset eivät halua olla ylpeitä mitä tämän maan miehet ovat saaneet aikaan tai kuinka hienoja ihmisiä loppujen lopuksi monet suomalaiset miehet ovat, niin ollaan edes itse ylpeitä itsestämme ja kävellään selkäranka pystyssä. Eikä kenenkään todellakaan tarvitse lukea ja kuunnella kaikenmaailman naissovinistien vihapropagandaa ja valehtelua, tarvitseeko sitä kaikkea paskapuheita kestää vai pistetäänkö joskus nämä naiset tilille sanomisistaan.

bmad (nimimerkki)

Naiset eivät ole miehiä parempia. Se on
tasa-arvokasvatuksen ydinlähtökohta. Kuitenkin on aistittavissa ja joskus kuultavissakin väitteitä siitä miten naiset ovat kirineet miesten edelle. Kokonaisuutena tarkasteltaessa asioita miehillä ja naisilla on omat vahvuutensa, mutta naisten arvostus on silti huimasti korkeampi. Kyse on pohjimmiltaan siitä kunka syvälle miehet ovat valmiita vajoamaan pillua saadakseen. Nyt tilanne on se, että miehet ovat vajonneet liian syvälle ja naiset voivat kieltäytyä sukupuolisuhteista niiden kanssa, jotka yrittävät saada pillua noinvain. Enkä puhu nyt lesbosuhteista, joiss rima on alempana, kuten naisille pitääkin....:)

Tipitii (nimimerkki)

"Kyse on pohjimmiltaan siitä kunka syvälle miehet ovat valmiita vajoamaan pillua saadakseen."

Jotkut ystävistäni ovat vajonneet kyllä todella syvälle. Tarkkailkaa joskus sitä touhua noissa baareissakin, kun ihan mukavanoloinen mies joka näyttää ihan mukiinmenevältä joutuu vonkaamaan sitä baarin ylipainoisinta ja ruminta naista ja tämä pistää vielä rukkaset pöytään. On siinä naurussa pitelemistä.

bmad (nimimerkki)

Itse olen saanut naiseni melkeinpä 'tarjottimella', joten ei ole tarvinnut vongata ravintoloissa, eikä iskeä sovinistisettiä linja-autoasemilla.
Hauskinta on ehkä se, että minua lähestyneet naiset ovat olleet parempia kuin ne, jotka notkuvat baareissa ja kuvittelevat edustavansa jonkinlaista tasoa. Kyllä se vaan on silti niin, että feminismin takia ei tytöt ja pojat paljon yhdessä aikaa vietä, jos ei ole sosiaalista perustetta.

Rehellisyys maan perii (nimimerkki)

Hieman rehellisyyttä peliin. Suomalainen miesliikehän on vahvasti vasemmistoon kallellaan. Oikeastaan suurin osa sen jäsenistä on lähellä taistolaisuutta taustoiltaan ja ajatuksiltaan.

Esimerkiksi Vihreän miesliikkeen johtajakin tekee taistolaisuudesta väitöskirjaa...ja koko liikkeen parissa toimivat henkilöt yrittävätkin eräiden asiaa seuraavien mielestä lietsoa ennemminkin lähinnä vihaa länsimaalaista perinteistä mieskuvaa vastaan, kuin feminismiä vastaan. Miksi kukaan miesaktiivi puolueekseen edes valitsisikaan aikoja sitten jo julkisestikin feministipuolueeksi julistautunutta puoluetta, jonka johtajakin on venäläistä koulua käynyt nuori vasemmistofeministi nainen?

Samaa karua kieltää kertoo monien mielestä viime syksyn miespäivät. Kummankin päivän pisimmät puheenvuorot sai kaksi eri radikaalia taistolaista: Lenin patsashanketta ajava Kaarina Hazard ja kommunistista vallankumousta Suomeen vuosikauden ajanut Antti Eskola. Johtavina järjestäjinä oli miessakit ja miesten tasa-arvo Ry:n Hannu T Sepponen.

Samaa taustaa edustaa mielipiteiltään kyllä monien miestä Henrykin. Tämän on moni huomannut mm seuratessaan hänen toista blogiaan. Henryn sivuilta otos malliksi:

"Miesten tasa-arvo ry:n ohjelma rakentuu hyvin pitkälti sen varaan, että hyvinvointivaltion tasa-arvoresursseja suunnataan miesten auttamiseksi...Aktiivisen tasa-arvopolitiikan hyväksyminen on sinällään hyvin vasemmistolainen ajatus."

tai

"ei kokoomuksella voi mitään miesliikettä olla jne"

Kyse ei siis ole mistään liberalismin ja konservativismin taistelusta Suomessa. Näiden termien käyttö on harhaanjohtavaa. Tai liberaali sanaa voidaan käyttää ainoastaan siinä tapauksessa, että sillä viitataan voimakkaasti vasemmistoliberalismiin.

Sinänsä koomista, sillä meinaako nämä taistolaiset ja muut miesaktiivit oikein tosissaan, että vasemmistoliitto on se suurin puolue seuraavissa vaaleissa : ) Siinä nimittäin tarvitaan valtapuolueiden hyväksyntä, että asioita muutetaan : )

Mies.asia (nimimerkki)

"Oikeastaan suurin osa sen jäsenistä on lähellä taistolaisuutta taustoiltaan ja ajatuksiltaan."

Tämä vaatisi kyllä mielestäni taustakseen paljon enemmän näyttöä kuin vain yhden heiton, enkä omien rajoittuneiden kokemuksieni perusteella pidä tätä todennäköisenä.

Ehkä se on kuitenkin teoriassa mahdollista.

Mutta mitä miesliikkeen argumentteihin ja tasa-arvopolitiikan tilan kritiikkiin tulee, niin ne ovat pääpiirteittäin riippumattomia poliittisesta taustasta, joskin suomalaisessa keskustelussa konservatiiviset näkemykset ja miesasian ajajat tuntuvat todellakin olevan näppituntumalla arvioiden vähemmistössä.

Siinä mielessä olet oikeassa, että esimerkiksi koko sosiaalivaltion purkamista vaativa oikeistolibertaari tuskin kiinnittää tasa-arvopolitiikkaan erityisesti huomiota, koska tavoitteena on koko järjestelmän purkaminen.

Tässä mielessä miesliikkeeseen ehkä kuuluu "luonnollisena osana" jonkinlainen sitoutuminen historiallisesti (luultavasti, en ole tutkinut asiaa) vasemmistolaisen tasa-arvopolitiikan yleiseen legitimiteettiin tai vähintään siihen, että kun tasa-arvokoneisto kerran on olemassa, niin sen pitäisi edes olla tasapuolinen.

Tämä saattaa selittää myös konservatiivien ja oikeiston tähänastista puuttumista; tasa-arvopolitiikkaa ei olla nähty samalla tavalla merkittävänä politiikan alueena, vaan päätöksenteko on ulkoistettu feministeille ja puolueen naisille.

"Samaa taustaa edustaa mielipiteiltään kyllä monien miestä Henrykin."

Luulen, että "monien mielestä" tarkoittaa tässä lähinnä tätä yhtä kommentoijaa, joka aikaisemmissakin yhteyksissä on osoittanut kritiikkiä samaan suuntaan.

Miespäivistä en osaa sanoa muuta kuin sen, että rahoittajana näyttää tosiaan olevan TANE valtiollisena tahona, jolta voi odottaa nykymuodossaan tietynlaista suhtautumista.

Mies.asia (nimimerkki)

Rehellisyys maan perii: "Kyse ei siis ole mistään liberalismin ja konservativismin taistelusta Suomessa."

Tällä hetkellä tämä todella näyttää pitävän paikkansa; kaikki puolueet hyväksyvät tai ajavat samaa feminististä tasa-arvopolitiikka, joka ei ota miehiä huomioon. Esimerkiksi taannoisen Feministisen aloitteen taustalla ovat

Demarinuoret
Kokoomusnuoret
Svensk ungdom
Vasemmistonuoret
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto

Kokoomuksen entinen opetusministeri, puoluevaltuuston puheenjohtaja ja nykyinen kansanedustaja Sari Sarkomaa kirjoittaa Feministinen aloite -kolumnissaan mm. "Suomea on aina pidetty tasa-arvon mallimaana. Tosiasiassa olemme vaarassa jäädä peränpitäjiksi. - - Pitäisi olla sanomattakin selvää, että suomalaisessa tasa-arvotyössä on ryhdistäytymisen aika. - - Valtiovallan ei pidä olla kolmikannassakaan äänetön yhtiömies, vaan aktiivinen tasa-arvon eteenpäin viejä. - - Naisten työmarkkina-aseman parantamiseksi tarvitaan myös asennemuutosta työpaikoille ja kotiin."

”ei kokoomuksella voi mitään miesliikettä olla jne"

Googlasin huvikseni tämän lauseen, ja kyseessä näyttää olevan kommentoijan kirjoittama lause, ei Henryn. Eiköhän kokoomuksellakin voisi olla miesliike, mutta saattaa olla, että sille ei ole "herrasmiesmäisyyspuolueessa" tilausta ennen kuin sen puuttuminen aiheuttaa äänikatoa.

Henry Laasanen

#25
"Kyse ei siis ole mistään liberalismin ja konservativismin taistelusta Suomessa. Näiden termien käyttö on harhaanjohtavaa. Tai liberaali sanaa voidaan käyttää ainoastaan siinä tapauksessa, että sillä viitataan voimakkaasti vasemmistoliberalismiin.

Sana "liberaali" liberaalissa maskulismissa viittaa sallivuuteen ja vapauteen seksuaalisuudessa ja sukupuolirooleissa. Liberaali maskulisti ei ole moraalisesti tuomitseva tai ohjeita antava. Hän hyväksyy homouden, yhden yön suhteet, prostituution ja vapaan roolikäyttäytymisen. Lopputuloksena on vapaa sukupuolijärjestelmä, jossa jokainen voi valita oman tapansa toimia.

Konservatismi viittaa moraaliseen tuomitsevuuteen, kuten usein myös radikaalifeminismi. Ne pitävät esim. prostituutiota vastustettavana ilmiönä. Konservatiiveilla on ihanteita, kuten ydinperhe, joka edustaa heille oikeaa tai parasta seksuaalisuuden ohjaamisen kanavaa. Myös perinteisiä rooleja pidetään parempina kuin liikaa edistyksellisyyttä.

Maskulismi ei ole yhteiskuntajärjestelmään kantaa ottava ideologia (vrt. markkinaliberalismi), vaan sukupuoljärjestelmään (eli rooleihin ja seksuaalisuuteen) kantaa ottava ideologia.

"Suomalainen miesliikehän on vahvasti vasemmistoon kallellaan. Oikeastaan suurin osa sen jäsenistä on lähellä taistolaisuutta taustoiltaan ja ajatuksiltaan."

Taistolaisuus = Neuvostoliiton ja kommunistisen puolueen puolustaminen(?) Vai mitä tarkoitat taistolaisuudella? En minä ole havainnut sellaista miesliikkeessä. Kuka on taistolainen ja millä perusteella? Relanderin vakaumusta en tunne, mutta tarkoittaako se, että tekee väitöskirjaa taistolaisuudesta sitä, että itse on taistolainen?

"Henryn sivuilta otos malliksi:”Miesten tasa-arvo ry:n ohjelma rakentuu hyvin pitkälti sen varaan, että hyvinvointivaltion tasa-arvoresursseja suunnataan miesten auttamiseksi…Aktiivisen tasa-arvopolitiikan hyväksyminen on sinällään hyvin vasemmistolainen ajatus.”"

Niin, se nyt vain on fakta, että tosiasiallisen lopputulosten tasa-arvon edistäminen on vasemmistolainen idea, josta oikeisto ei innostu. Se on myös fakta, että Suomessa on tosiasialliseen tasa-arvoon tähtäävä tasa-arvopolitiikka. Kyse on siitä, osallistuuko miesliike vaatimaan osuuttaan vai jättääkö se asian feministien harteille.

Aivan toinen projekti on tosiasiallisen tasa-arvon lakkauttaminen, josta oikeisto innostuisi luultavasti enemmän. Se on asia, joka ei ole esim. Miesten tasa-arvo ry:n tavoitteena, koska yhdistyksen pyrkimys on edistää miesten tosiasiallista tasa-arvoa.

metsku (nimimerkki)

Itse en ollut feministi enkä koko asiaa oikeastaan ikinä sen enempää ajatellutkaan ennenkuin eräänä kauniina päivänä vastassani seisoi miesasiamies. Eräällä palstalla herättää erittäin suurta närää eräs omalla nimellään esiintyvä hyvin aggressiivinen miesasiamies joka suoltaa melkoista sontaa aiheeseen liittyen. Koska hän on linkittänyt useasti näitä kollegoidensa blogeja (Henry Laasasen mm.) niin olen todennut, että eivät ne juurikaan tämän hepun mielipiteistä poikkea. Tuollaista naisiin (ja feministeihin tai oletettuihin sellaisiin) kohdistuvaa aggressiivista kirjoittelua esiintyy monen miesasiamiehen taholta.

Asiahan sinänsä on hyvä (miesten tasa-arvo) . Esittämistapa on järkyttävä. Hyvin yleinen juttu tuntuu olevan tilastojen vääristeleminen. Unohdetaan mainita, että esim. pahoinpitely- käsitteen yksi osa- alue törkeä pahoinpitely on todella vain osa- alue ja sitten yleistetään se muina miehinä koskemaan kaikkea väkivaltaa (sanotaan siis, että naiset ja miehet ovat yhtä väkivaltaisia parisuhteissa).

Joillain osa- alueella naiset ovat väkivaltaisempia tai yhtä väkivaltaisia kun miehet kun taas kaikki väkivalta lukuunottaen miehet ovat selkeästi väkivaltaisempi sukupuoli kun naiset. Siinä vaiheessa kun on pakko väenvängällä yrittää vakuutella kaikille kuinka NAISET OVAT YHTÄ VÄKIVALTAISIA KUN MIEHET, mennään jo metsään todella pahasti. Tai sitten käytetään jotain tutkimusta joka on tehty tietylle teini- ikäryhmälle ja sen tulos yleistetään koskemaan naisia ja miehiä. Mitä ihmeen järkeä tuollaisessa on??? Sen sijaan, että yritetään väkisin saada tilastoja vääristelemällä naiset näyttämään yhtä väkivaltaisilta tai väkivaltaisemmilta kun miehet, voitaisiin ehkä keskittyä johonkin muuhun? Tai ainakin pysyä faktoissa.

Totuus kuitenkin on, että kun ei oikein ole millä lyödä niin on pakko hieman vääristellä. Olen lukenut jokaikisen tutkimuksen mikä mulle on linkitetty ja itsekin niitä löytänyt useita (tämä vastapuoli niitä ei lue kyllä) joten tiedän kyllä mistä puhun. Aggressiiviset miesasiamiehet ovat väsyttäneet kaikki naiset jotka eivät enää jaksa puuttua koko vääristelyyn, tämäkö on se hyvä tapa ajaa miesten asiaa? Huvittavinta on kun puhutaan feministien valheista kun itse näen suoraan läpi miesasiamiesten valheista :)

Vaikka kuka muuta väittäis niin fakta on, että monen miesasiamiehen asenne jo on väärä. Asenne on se, että nainen on ongelma ja syypää kaikkeen mikä miehillä on huonosti. Tällä asenteella ei ole mitään tekemistä tasa- arvon kanssa. Feministeistä tiedän, että moniakin kiinnostaa miesten asiat ja monet ovat sitä mieltä, että miehet todellakin tarvitsevat tällaista miesasialiikettä. Mutta ei näin. Yhteistyössä feministien kanssa saataisiin varmasti jotain aikaankin! Vaan eihän se käy koska valitettavan usein miesasiamies on yhtä kun naisten vihaaja eikä näin ollen minkäänlaiseen yhteistyöhön ole mahdollisuutta. Jokaisen miesasiaa järkevästi ajavan miehen olisi hyvä tunnistaa tosiasiat ja myöntää ne itselleen. Esim. sen, että miehet ovat väkivaltaisempia kun naiset.

Mies.asia (nimimerkki)

metsku: "Tuollaista naisiin (ja feministeihin tai oletettuihin sellaisiin) kohdistuvaa aggressiivista kirjoittelua esiintyy monen miesasiamiehen taholta."

Ei kai kuitenkaan kukaan miesasiamies ole (vielä) uhannut feministejä aseella julkaisunsa kannessa, tyyliin Anne "tulta munille!" Moilanen Tulvassa?

"Hyvin yleinen juttu tuntuu olevan tilastojen vääristeleminen."

Kun tuntee esimerkiksi UTH-tutkimuksen historiallista käyttöä ja feministisen "sukupuolittuneen väkivallan tutkimuksen" perinteitä, niin tämä väite on lähinnä huvittava.

Katso esimerkiksi taulukko lähisuhdeväkivallan tutkimustuloksista ja niiden käyttäjistä. Tästä blogista "Kuinka väkivallan naisuhrien määrä maksimoidaan?"

"Tai ainakin pysyä faktoissa."

Olen samaa mieltä. valitettavasti feministeillä on tästä huonoa historiallista näyttöä.

"Mutta ei näin. Yhteistyössä feministien kanssa saataisiin varmasti jotain aikaankin!"

Kannattaa ymmärtää, että valtaa pitävät feministit eivät halua keskustelua tasa-arvoisemmasta tasa-arvopolitiikasta, koska parannukset miesten asemaan voivat olla naisilta pois. Tämä on kuultu monelta taholta.

Jos tasa-arvoyksikössä on pelkkiä naisia ja politiikka perustuu ideologiseen naistutkimukseen, tilanne on feministien kannalta hyvä. Yhteistyö on vaikeaa, kun feministien tavoite on lähinnä vaieta vastapuoli kuoliaaksi.

“First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.” -Mahatma Gandhi

Asiat tunteva (nimimerkki)

”Konservatiiveilla on ihanteita, kuten ydinperhe, joka edustaa heille oikeaa tai parasta seksuaalisuuden ohjaamisen kanavaa.”

Henry hyvä. Joillakin miesten oikeuksien puolustajille tosiaan on ISÄLLISEN ydinperheen arvostus aika keskeinen asia. Ja huoli siitä, että avioerotilastot ovat nousseet Suomessa noin 50% ja avoliittoeroprosentit noin 90%. Nainen vielä jättäjänä lähes ¾ tapauksista. Yhden ihmisen (yksinäisiä) talouksiakin on jo pian 50% talouksista. Syntyvyys on myös romahtanut.

Juuri näihin hälyyttäviin muutoksiin vedoten miesten ja isän oikeuksia ajavat tahot voivatkin vaatia poliitiikoilta esim. joka vuotisen miljardien verorahojen siirtämisen (miehiltä naisille) uudelleen arviointia sekä naisille tasa-arvoista kansalaispalveluvelvollisuutta. Myös miesopettajien vaatiminen kouluihin miehen roolimalliksi liittyy osittain tähän uuteen ”isättömään” tilanteeseen. Eli oikeastaan kaikki suuret miesten ongelmat liittyvät tähän vyyhtiin.

* * *

Et nyt muuten ottanut kantaa siihen, että pisimmät puheenajat viime syksyn miespäivillä saivat Lenin patsas hanketta ajava Kaarina Hazard ja taistolaisjohtaja/kommunistista vallankumousta ajanut Antti Eskola.
Ja yritetään nyt olla rehellisiä ja muistetaan, että ei mikään tane nyt miespäiviä järjestä, vaan kyseessä on paljolti miesten tasa-arvo Ry:n Hannu T Sepposen kehittämät päivät ja pääjärjestelijänä on miessakit. Tane on kait jotenkin viime aikoina ottanut osaa rahoitukseen, mutta ei tod määrää esiintyjiä. Kyllä ne oli huolellisesti valittu itse "miesaktiivien" toimesta.

...ja jokainenhan tietää kyllä sen, että liberalismi viittaa yleisesti kyllä vahvasti kaikkeen muuhun kuin Lenin patsaiden ajamisiin ja kommunistisiin vallankumouksiin.

Yhdysvaltalaiset miesaktiivit kutsuvat itseään liberaaleiksi miesaktiiveiksi ja ovat tunnetusti lähes anarkokapitalisteja ja minarkian kannattajia.

Ja mainittakoon nyt vielä…ei esim se Relanderin väitöskirjakaan ihan sattumalta ole valittu…kyllähän hän tuossa US blogissaankin heti alkoi kehumaan "Leninisti" Hazardin kolumnia Halmeesta. Jokainen voi sen itse varmistaa aika nopeaan ;-) ...mutta tämänkin kyllä tiesit jo.

* * *

”Niin, se nyt vain on fakta, että tosiasiallisen lopputulosten tasa-arvon edistäminen on vasemmistolainen idea.”

Tämä oli nyt se rehellinen kuva Henrynkin todellisesta arvomaailmasta. Paitsi, että tässäkin esitetään epäsuorasti väite siitä, että mitä tasa-arvon sanana pitää tarkoittaa. Tästä on yhdysvaltalaisten miesaktiivien liberalismi todella kaukana. Ja he ovat paljon oikeammassa kuin kaikenmaailman leninistit sun muut.

Mies.asia (nimimerkki)

”Niin, se nyt vain on fakta, että tosiasiallisen lopputulosten tasa-arvon edistäminen on vasemmistolainen idea.”
Asiat tunteva: "Tämä oli nyt se rehellinen kuva Henrynkin todellisesta arvomaailmasta. Paitsi, että tässäkin esitetään epäsuorasti väite siitä, että mitä tasa-arvon sanana pitää tarkoittaa. "

Tuossa ei nähdäkseni oteta kantaa arvokysymyksiin, vaan kyse on siitä, mihin poliittiseen suuntaukseen tietynlaiset tavoitteet (historiallisesti) liittyvät, vaikka epäilemättä myös Henryllä on oma arvomaailmansa.

Joka tapauksessa yhtä hyvin voisi sanoa, että mahdollisuuksien tasa-arvoon luottaminen, aktiivisen tasa-arvopolitiikan ja positiivisen syrjinnän vastaisuus on oikeistolainen idea.

Miten nämä vastinparit näkyvät puolueiden ohjelmissa tai tavoitteissa tai yksittäisten ihmisten kannoissa ovat eri asioita.

Henry Laasanen

#33
"Oletko sinä ja muut vasurit määritelleet, että miesten oikeuksien ajoa onkin vasemmistolainen talouspolitiikka liberaliin talouspoliitikaan sijaan...”?"

Minä en ole talouspolitiikan asiantuntija, enkä ole ajanut sitä suuntaan enkä toiseen. Minä otan kantaa tasa-arvopolitiikkaan. Vasemmistolainen talouspolitiikka eli hyvinvointivaltio voi ajaa joko miesten tai naisten asiaa. Miesliike pyrkii muuttamaan sen sisältöä, niin että enemmän resursseja suunnataan miehille.

"ja myös sen, että ”miehet eivät ole kotonaan maskuuliinisuudessa..."

Tuo ei minun lause, vaan miesten vapautusliikkeen kirjallisuudesta peräisin oleva lause". (josta on tulossa myöhemmin postaus).
http://ihmissuhteet.blogspot.com/2009/11/miesliikk...

Henry Laasanen

"33
"Eli Henry hyvä –mitä ihmettä on sellainen miesasia, jonka edestä puhuu Antti Eskola ja Kaarina Hazard, mutta ei Timo Soini"

En minä tiedä, onko kukaan yllämainituista henkilöistä koskaan puhunut miesasian puolesta sillä tavalla, jota voidaan miesasiaksi kutsua. Niin voi toki olla. Eskola ja Hazard puhuivat miespäivillä, jotka eivät ole tietääksi mitkään "miesliikkeen päivät", vaan miesten elämää käsittelevät päivät. Miksi he puhuivat siellä? Luultavasti siksi, että järjestäjien mukaan heillä olisi jotain kiinnostavaa sanottavaa miehistä. Sitä en tiedä oliko, koska en ollut heitä kuuntelemassa, enkä ole mukana päiviä järjestämässä. Jos joku haluaa pitää tuollaiset miespäivät ja kutsua sinne ketä huvittaa, niin ihan vapaasti vaan.

bmad (nimimerkki)

"Vaikka kuka muuta väittäis niin fakta on, että monen miesasiamiehen asenne jo on väärä. Asenne on se, että nainen on ongelma ja syypää kaikkeen mikä miehillä on huonosti."

Asenteemme on puhtaasti se, että miehet ovat oikeusmurhan kohteena.
Emme ole täysivaltaisia ihmisiä naisille, jotka luonto on luonut vastakappaleiksemme.

Nainen on syypää. Mutta anteeksipyyntö ei ehkä kuitenkaan riitä. Naisella on myös omat ongelmansa. Ja niitä ei ratkaista jauhamalla iänkaikkista höttöä siitä, kuinka miehen tulee suojella naista ja kumartaa smaragdit helisten jokaisen vastaankävelevän pimpankantotelineen edessä.

Mies ei ole nykynaiselle mitään, paitsi ehkä se urheilijaöykkäri, jonka huomasit viimeksi televisiossa.

Pertti-Reima (nimimerkki)

Vasemmistolainen talouspoltiikka sataa aina naisten laariin. Naiset elävät pidempään, joten mitä laajempi julkinen sektori, sitä enemmän kakusta heille annetaan. Samaten pidempi elinikä tarkoittaa enemmän nais- kuin miesäänestäjiä. Kun äänestäjien keski-ikä nousee, entistä suurempi osa rahoista ohjataan nimenomaan eläkeläisnaisten sosiaali- ja terveyspalveuihin.

Lisäksi biologisten erojen takia hyvinvointivaltion koneisto tulee aina olemaan naisten käsissä, joten naiseten elanto on julkisesta sektorista kiinni. Siispä naiset tulevat äänestämään sellaisia henkilöitä, jotka paisuttavat julkista sektoria ja näistä henkilöistä niitä, jotka ohjaavat rahaa naisille itselleen.

Vieras Vihtori Pönttö (nimimerkki)

HUH-HUH!
Olipas se. Huh-huh! Tekstiä, meinaan. Putosin kärryiltä jo hyvissä ajoin, mutta koska katson olevani hyvin suuressa määrin syyllinen tämän mies (??!) -keskustelun alkamiseen, n. 10v sitten, niin toteaisin, että hyvähän se, kun puhutaan. Eikä ole niin nokon nuukaa, mitä puhutaan, kunhan ei vaieta täysin.
Siksi laitan myös tähän vanhan blogini osoitteen, joka on yleensä vaientanut kaiken, täysin. Se todistanee, ettei siellä ole muita pöpöjä, kuin kirjoittaja itse: Kakkapuheet ei yleensä vaienna mitään, mutta järkyttävä totuus hiljentää mitä vain. Kattos tää:
http;//www.alkuperamme.blogspot.com/
Ei se minusta mikään järkyttävä ole. Ihan selvää asiaa.
Sitä on nyt tullut viljeltyä, mutta kun on nörttinä ihan törppö, niin ei ole harmainta aavistustakaan, mihin se on mennyt. Varmaa on vain, että kyllä se johonkin on, kun sen jälkeen tulee aina niin hiljaasta?
TV: Vihtori Pönttö

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset