Henry Laasanen Kirjoituksia miesten tasa-arvosta ja pariutumisesta

Miesliikkeen uudet ideologiat

Kaksi uutta Yhdysvalloissa voimistunutta miesliikkeen ideologiaa ovat (1) pelimies-ideologia (PUA ”pick up artist”) ja (2) ”miehet kulkevat omia polkujaan” -ideologia (MKOP; MGTOW ”men going their own way”). Kumpikin ideologia on rationaalinen ja individualistinen: ne keskittyvät oman hyödyn maksimoimiseen yhteiskunnan reunaehtojen puitteissa.

Erityisesti Yhdysvaltalainen avioerolainsäädäntö on ollut kritiikin kohteena. Yhä useampien miesasiamiesten keskeinen neuvo miehille onkin: älä mene naimisiin, sillä tulet suurella todennäköisyydellä raiskatuksi taloudellisesti ja emotionaalisesti. Avioerosta on tehty liian houkutteleva naisille. Omaisuuden jako suosii naisia, mutta suurin tappio miehelle tulee lapsien menettämisen kautta. Lopputuloksena olet tilanteessa, jossa maksat tuloistasi puolet tai kaksi kolmasosaa elatusmaksuina näkemättä edes lapsiasi. Kun rahasi loppuvat, sinut viedään pois käsiraudoissa ja sinulle sanotaan, että olet hylännyt lapsesi.

Miesten oikeusliike (MRM; men’s rights movement) on perinteisesti pyrkinyt yhteiskunnalliseen muutokseen ja feminismin haitallisten vaikutusten vastustamiseen. Uudet miesliikkeen ideologiat ovat sen sijaan luopuneet toivosta. Niissä ajatellaan, että feminismi on jo voittanut kamppailun. Feministit ovat onnistuneet muuttamaan vanhat instituutiot, kuten avioliiton, miehille epäedullisiksi. Paras mitä mies voi saada aikaan, on sopeutua tilanteeseen ja ottaa siitä hyöty irti. Taistelu miesten yhteiskunnallisten oikeuksien puolesta on ajan ja energian hukkaa.

MKOP -ideologian mukaan miesten kannattaa irrottautua heille asetetuista sosiaalisista odotuksista, joita naiset ja länsimainen kulttuuri heille asettavat, koska kumpikin vihaa miehiä. Äärimmillään se merkitsee täydellistä eron tekemistä naisiin. Ideologian edustajat ovat tulleet siihen johtopäätökseen, että yhteiskunta tai naiset tarvitsevat enemmän miehiä kun miehet kumpaakaan. Naiset ja hallitus ovat kriminalisoineet lähes kaiken kanssakäymisen naisten kanssa. Jos nainen tuntee millään tavalla tulleensa kohdelluksi väärin, seurauksena miehelle on rahan, maineen tai uran menetys. Siksi kannattaa tehdä vain sitä, mitä itse oikeasti haluaa, eikä pelata peliä yhteiskunnan tai feministien sanelemilla ehdoilla.

Eräs MKOP -ideologian edustajien turhautumisen syy on se, että miehen arvo yhteiskunnassa määräytyy hänen naismenestyksensä kautta, mikä tekee beta-miehen elämästä vaikeaa. MKOP -ideologian edustajat irrottautuvat tuosta status-ajattelusta ja toteavat, että miehen ei tarvitse olla naisten kanssa missään tekemisissä. Lopputuloksena voi olla jopa selibaatti. Se on eräänlainen itsesuojelun taktiikka pettymyksiä vastaan, vaikka se ei näytäkään lupaavalta strategialta pitkällä tähtäimellä. On kuitenkin parempi olla puutteessa kuin taloudellisesti ja emotionaalisesti raiskattuna.

Pelimies-ideologian edustajien mukaan elämässä on kaksi keskeistä kamppailua: selviytyminen ja lisääntyminen, joihin miehen kannattaa panostaa. Taustalla on evoluutioteoreettinen ajattelu: mies on tehty levittämään siementä. Siksi miehet haluavat luonnostaan yhä uusia seksipartnereita. Onkin rationaalista pyrkiä toteuttamaan tuota tavoitetta. Pelimies -ideologia sopii luonnostaan alfa-miehille; muiden miesten on opeteltava "peli" ja panostettava naisten iskennän taitoihin. Seksuaalista tyydytystä pyritään hakemaan pienillä kustannuksilla tai peräti siten, että kustannukset jäävät naisille.

Pelimies-ideologia on yleistynyt (ja mahdollistunut) seksuaalisen vapautumisen myötä - jokainen saa toimia omien halujensa mukaan. Germaine Greerin mukaan miehet voittivat seksuaalisen vallankumouksen, koska ”se seksuaalisuus, joka vapautui, oli miesten seksuaalisuus”. Greerin mukaan seksuaalisen vapautumisen seuraus oli miesten pääsy naisten vartaloihin ja miesten satunnaisten seksisuhteiden legitimaatio. Naisille lopputuloksena oli tunteen eriytyminen kehosta. Seksuaalinen vallankumous muutti seksuaalisen kanssakäymisen ehtoja siten, että miehiltä vaaditaan paljon vähemmän hyvää käytöstä kuin aikaisemmin.

Uusien miesliikkeiden ideologioiden edustajat myöntävät, että heidän toimintansa eivät ole hyväksi yhteiskunnalle. Konservatiivien ennustukset käyvätkin heidän kohdallaan toteen: kun maskuliininen (elättäjän ja suojelijan) rooli puretaan ja tehdään miehille epähoukuttavaksi, miesten motivaatio yhteiskunnan kannalta hyödylliseen toimintaan katoaa ja miesten panos menetetään. Tuo panos on toki menetetty ennenkin (rikollisuuden ja syrjäytymisen kautta), mutta uudet miesliikkeen ideologiat ovat tehneet siitä itselleen oppirakennelman.

Miesliikkeen uudet ideologiat ovat jossain määrin rantautuneet myös Suomeen. Niiden yleistyminen riippuu kuitenkin yhteiskunnan miesvihamielisyyden yleistymisestä ja siitä, kuinka kaltoin lainsäädäntö kohtelee miehiä parisuhteissa. Tulossa oleva lainsäädäntö avoliiton omaisuuden jaosta saattaa kääntää vaakaa uusien ideologioiden suuntaan. Työryhmämietintö lainsäädännöstä kertoo seuraavaa:
”Vaikka mikään ehdotetuista säännöksistä ei ole sidottu avopuolison tiettyyn sukupuoleen, on arvioitavissa, että ehdotetulla lainsäädännöllä on merkittävä vaikutus lähinnä naisten taloudellisten mahdollisuuksien parantumiseen.”
Kun avoliittokin valjastetaan taloudellisten resurssien siirtämiseksi miehiltä naisille, todennäköistä on, yhä useampi mies äänestää parisuhdetta vastaan jaloillaan.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (31 kommenttia)

Seppo Hildén

No nythän se löytyi sitten oma ideologiakin, tosin olen tainnut kuulua noihin molempiin luokkiin jo viimeiset 12 vuotta, heh.

Terho Korhonen

Tuosta mietinnöstä:

"Ehdotuksen lähtökohtana on, että kumpikin avopuoliso pitää oman omaisuutensa avoliiton aikana sekä sen jälkeen.Todistusoikeudellisena lähtökohtana ovat vallitsevat
yleiset varallisuussuhteita koskevat periaatteet, joihin kuuluu niin sanottu
nimiperiaate. Sen mukaan omaisuus kuuluu sille, jonka nimiin se on hankittu.
Kiinteistöjen, asunto-osakkeiden sekä moottorikulkuvälineiden rekisteröinti helpottaa
niiden omistussuhteiden selvittämistä, koska se, kenen nimiin omaisuus on
rekisteröity, muodostaa oletuksen omaisuuden omistajasta"

"Muita eroja avioliittolain yhteiselämän lopettamissäännöksiin ovat käyttöoikeuden
määräaikaisuus, joka on rajattu kuuteen kuukauteen, ja käyttöoikeudesta aiheutuva
korvausvelvollisuus"

Ei nyt toistaseks vielä kovin pahalta kuulosta. Omistusoikeudet säilyy sillä, jonka nimissä omaisuus on. Painavista syistä avopuoliso voi saada asumisoikeuden 6 kuukauden määräajaksi toisen omistamaan kämppään suhteen loppuessa, mutta siltäkin ajalta joutuu maksamaan korvausta(vuokraa?).

"Jos toinen avopuoliso on kuitenkin työskennellyt tai panostanut varallisuudellaan yhteistalouden
hyväksi siten, että hän on toimillaan kartuttanut toisen avopuolison omaisuutta,
tilanne voi johtaa perusteettoman edun saamiseen toisen kustannuksella
omaisuutta eroteltaessa avoliiton päättyessä. Ehdotuksen mukaan avopuoliso voi
tällaisessa tilanteessa vaatia hyvitystä antamastaan panoksesta. Hyvityksestä voidaan sopia tai sitä voidaan vaatia kanteella"

Tää on erittäin hämärä ja vähän epäilyttävä kohta, mutta ei siitä oikein pysty sanomaan mitään ilman tarkennusta.

Terho Korhonen

Pieni pohdinta koskien pelimiesideologiaa.

Vaikka oletettaisiin, että miehet voisivat kehittää pelitaitojaan, ei siitä seuraa, että naiset edelleenkään suostuisivat seksiin yhtään sen suuremman osan miehistä kanssa kuin aikaisemminkaan. Pelimiesideologian voi siis ajatella vain kiristävän miesten välistä kilpailua samalla tavalla kuin vaikka silikonit, kosmeettinen kirurgia yms. kiristää naisten välistä kilpailua.

Pelimies-strategia toimii yksilön kannalta tehokkaasti lähinnä sellaisessa yhteiskunnassa, jossa valtaosa miehistä ei kyseistä strategiaa noudata. Jos strategian noudattaminen yleistyy, miehet joutuvat jatkuvasti nostamaan panostustaan taitojensa kehityymiseen ja lopputuloksena osapuilleen yhtä moni jää edelleen ilman.

Pelimies saattaa onnistua kasvattamaan omaa hyötyään haukatessaan yhä suuremman palan yhteisestä kakusta, mutta miesten kokonaishyöty tuskin kasvaa pitkällä tähtäimellä naisten adjustattua omaa strategiaansa. Miehiltä vaadittava panostus sen sijaan varmasti kasvaa kiristyneen kilpailun johdosta.

Henry Laasanen

"hän on toimillaan kartuttanut toisen avopuolison omaisuutta"

Jos toinen on kotona 10 vuotta ja elää töissä käyvän elatuksella, niin onko kotona oleva osallistunut varallisuuden kartuttamiseen (vai sen tuhlaamiseen)? Vai onko töissä käyneellä oikeus vaatia takaisin partneriin käyttämiään rahoja?

Terho Korhonen

#4

Joo en oikein keksi äkkisältään mitään järkevää ja luotettavaa tapaa panosten mittaamiseksi. Onko esim. pienipalkkaisen miehen vaimon tekemä kotityö arvoltaan vähäisempää suhteessa hyvin tienaavan miehen vaimon tekemään kotityöhön? Mielestäni kotona tehdyllä työllä pitäisi olla jokin vakioinen arvo, joka ei nouse ollenkaan suhteessa miehen tuloihin.

Toisaalta asian voi ajatella myös mainitsemallasi tavalla. Eli työssäkäyvä osapuoli on mahdollistanut kotona olevan elämän tavan ja yhtä lailla kotona ollut voitaisiin laskea korvausvelvolliseksi elättäjälleen saamistaan eduista. Jos esim. on asuttu 10 vuotta toisen omistamassa luxusasunnossa, suhteen loppuessa siivellä elänyt osapuoli voitaisiin velvoittaa maksamaan takautuvasti markkinahintaista vuokraa koko suhteen ajalta.

On naurettavaa väittää, että esim. 10 000 €/kk tienaavan tyypin kotona oleva puoliso "mahdollistaisi" toisen tienestien tekemisen omalla kotityöpanoksellaan. 10 000 €/kk liksasta voisi helposti palkata jonkun osa-aikaisen housekeeperin tekemään pakolliset hommat. Lapsen hoitoon kuluvalle ajalle voidaan myös laskea "palkka", mutta sekin menee puoliksi lasta hoitavan puolison itsensä hyväksi. Joka tapauksessa kotitöihin ja lapsen hoitoon menevää rahallista työpanosta ei saa arvioida työssä käyvän osapuolen palkan perusteella.

Velvollisuuksien tasa-arvoliike (nimimerkki)

Kaikkien kiistattomien mittarien mukaan ns "nykysuomi" arvotyhjenee ja monikultturisoituu lujaa vauhtia. Kansallisvaltiota ei todellakaan ole enää, puhumattakaan jostain "kodista, uskonnosta ja isänmaasta". Niiden perään haikailu on lapsellista tosiasioiden kieltämistä ja eräänlaista epämiehekästä pakorefleksiä. Surutyö on nyt vain tehtävä ja suunnattava katse uusille väylille.

Globalisoituvaan ja monikulttuuriseen feministisuomeen tarvittaisiinkin nyt aivan uudenlaisia "veljesklubeja" ja järjestöjä tukemaan tätä yhteisöllisyyden väistämätöntä nopeaa hajoamista. Niiden ideologiat (vrt HD Clubien yhtäkkinen suosion nousu) voisivat pyöriä vaikkapa eri urheilulajien ympärillä (punttisalit, kamppailulajit, jalkapallo, jääkiekko jne), poliittisten ideologioiden ympärillä (esim hommalaiset ja PS voisivat tehdä omia itsenäisiä klubejaan), musiikkimakujen eri alakulttuurien ympärillä tai vaikkapa juuri pelimies/mkop ideoitten kehittämistyössä . Pistäkää sana kiertämään!

-

MarkyMark's MGTOW Manifesto:
"I shall live my life on my own terms, answering to no one but God. I shall be self-sufficient. I shall learn and grow each day. I shall not give in, and marry some harpy just because society says to. I shall not partake of the massive consumerism in our society. I've limited my exposure to TV, so I shall not be contaminated by the poison of this world. In short, I shall try to be the best MAN I can be. Like you, I do this for those that follow after me, knowing that I shall not see the fruit of my efforts. It is a fight we must fight, and that's that. Thank you."

Velvollisuuksien tasa-arvoliike (nimimerkki)

Hypähti mieleen ... eräs virallinen poliittinen aatesuunta (anarkokapitalismi) ei ole ainakaan vielä Suomessa puoluerekisterissä, eikä sen tiimoilta ole vielä edes omia yhdistyksiä? Sen näkemyksethän sopisi mainiosti myös erilaisten pelimies/mkop tyylisten "veljesklubienkin" oppirakennelmiin :

"Anarkokapitalismi on poliittisen filosofian oppi ja yhteiskuntajärjestelmän malli, jossa valtiota ja muita poliittisia julkisyhteisöjä kuten kuntia ja maakuntia ei ole ja ihmiset kuuluvat valtioiden sijasta yksityisiin, itsenäisiin oikeusjärjestelmiin ja jossa yksityinen omistusoikeus ja sopimusvapaus ovat vahvoja ja kattavia eli vapaa markkinatalous vallitsee."

Eräs tunnetuimmista alan filosofeista:
http://fi.wikipedia.org/wiki/Hans-Hermann_Hoppe

Henry Laasanen

#7
"(anarkokapitalismi)... Sen näkemyksethän sopisi mainiosti myös erilaisten pelimies/mkop tyylisten ”veljesklubienkin” oppirakennelmiin"

Ei välttämättä. Pelimies-ideologia lepää vahvasti sen varassa, että valtio (eli beta-miehet viime kädessä) huolehtii naisten taloudellisesta turvallisuudesta. Se vapauttaa naiset nauttimaan seksistä kuumimpien pelimiesten kanssa. Anarkokapitalismissa naiset ovat pakotettuja yhä useammin etsimään taloudellista tukea miehistä, mikä vaatii oman seksuaalisuuden arvon turvaamista pidättäytyvyydellä. Anarkokapitalismi tuottaa todennäköisesti haaremeita, perinteisiä mieselätteisiä avioliittoja ja prostituutiota, mutta tappaa "ilmaisen" satunnaisen seksin ja siten pelimiesten markkinat.

Inex (nimimerkki)

Häviäjinä tässä kehityksessä on loppujen lopuksi naiset. Mikä motivoi miestä tekemään lapsia ja menemään naimisiin. Koska luultavasti naimisiin menessä seksi loppuu ja eron tullessa mikä on aika todennäköistä nykyään, niin alkaa se kyykyttäminen ja henkinen väkivalta missä sinulta viedään rahat ja lapset.

Kun avoliitostakin ruvetaan tekemään tuollaista pelleilyä, niin jäljelle jää vain yhden illan jutut ja huorat. Eli olkaat hyvä naiset, tätäkö te halusitte, kiittäkää feministejä.

Inex (nimimerkki)

Kysymys jollekkin joka tietää, pitääkö minun tehdä avioehtosopimus rahoistani vai mikä kirjallinen sopimus pitää sitten nykyään tehdä mennäkseen avoliittoon naisen kanssa, että ei menetä rahojaan.

Make10 (nimimerkki)

"Anarkokapitalismiin" ollaan jo hyvää vauhtia menossa. Kunnan käsite on 25 v. kuluttua on kadonnut, tärkeämpää tulee olemaan oletko K-plussan vaiko S-bonusohjelman parissa. Ohjelmat tulevat sisällyttämään myös terveydenhuollon, harrasteet ja mahdollisesti koulutuksen jne. Noh, meni nyt ohi miesasiasta. Kuuntelin eilen osan Radio Helsingin uudesta ohjelmasta nimeltään "mimmiliiga", ajattelin olla yhteydessä sinne ja tarjota ohjelmaformaattia työnimellä "veljesklubi", saas nähdä mitä sanovat. Mimmiliiga-ohjelmaan on muuten eräs mieskuuntelija niin ihastunut, että lopettaa kirjoituksensa radion saitilla seuraavasti: "Yleinen ilmapiiri on Suomessa myös muuttumassa, minäkään en ole sidottu miesruumiiseeni sosiaalisesti, jos niin haluan, kynnys tehdä sukupuolenvaihdos on madaltunut, erilaiset mies-, naisidentiteetteihin sitoutumattomat identieetit nousevat esiin, opiskelijani saattoi olla vuosi siiten mies, nyt nainen, jne."

siis ihan pahkasikaa

Velvollisuuksien tasa-arvoliike (nimimerkki)

#8
Voihan sen myös noinkin Henry nähdä. Toisaalta kasvava liberalismi voi myös (pakottaa) naiset vähentämään seksuaalista valtaansa/laskemaan hintaa. Kun kartelli (valtiofeminismi) puretaan, niin hinta laskee. Maissa joissa on paljon ilotyttöjä -on myös ilmaisen irtoseksin saaminen helpompaa. Kaikkien naisten (valittu, narsistinen) moraalinen tiukkapipoisuus ikäänkuin löystyy ja seksin hinta/arvo halpenee. Näyttäisi myös siltä, että naiset tyytyvät vaatimaan avioliitoissa (ja yhteiskunnassa) vähemmän "seksuaalisuutensa vastapainoksi", kuin feministisissä sosiaalidemokraatti valtioissa, kuten Suomessa ja Ruotsissa. Suht liberaaleilla/anarkokapitalistisilla mailla tarkoitin siis esim Balttiaa ja osaa Aasiaa. Kaikenlainen panttaaminen on niissä vähempää (vielä).

Anne Moilanenkin heitti jotain tyyliin, että sosialistinen hyvinvointivaltio on feminismin paras ystävä -parempi kuin aviomies ...

-

No anyway ... asian tiimoilta tuli mieleen, että onko kukaan koskaan kehittänyt oikein kunnollisia "do not marry" sivuja Suomeksi? Maailmallahan sivustoja (ja yhdistyksiäkin) on vaikka kuin paljon ... siinä olisi jollain eronneelle miehelle hyvä harrastus, kun väsäisi tällaiset sivut.

Inex (nimimerkki)

#12
"Onko kukaan koskaan kehittänyt oikein kunnollisia ”do not marry” sivuja Suomeksi?"

Tarinoita luulisi riittävän. Siellä voitasiin myydä t-paitoja missä lukee, että "Feminism Sucks!".

Velvollisuuksien tasa-arvoliike (nimimerkki)

#11
Make10. Olet mielestäni aivan oikeillä jäljillä. Joka tapauksessa edessämme on jo yhteisöllisyyden kiihtyvä sirpaloituminen, moniarvoisuuden kasvu/kansallinen arvotyhjiö ja globalisaatio. Tälle muutokselle ei kukaan voi mitään (mutta kuin korkeintaan lapsellisissa kuvitelmissaan). Tämän lisäksi perheet hajoavat ennennäkemättömästi ja sinkkuus/yksinäisyys lisääntyy huimaa vauhtia.

Ja naiset ovat erittäin vahvoilla tämän kiihtyvän ilmiön edessä jo valmiiksi ... esim nytkikseen kuuluu eri alajärjestöineen 500-600 000 naisjäsentä Suomessa. Samoin naiset muutenkin verkostoituvat ja tukevat "siskojaan" voimakkaammin kuin miehet ... joten tosiaan kaikenlaista miesten uutta yhteisöllisyyttä ja veljeshenkeä tarvittaisiin nyt kipeästi feministisuomeen!

-

Jotain mielenkiintoisia uutuuksia asian tiimoilta:

Professori Timo Vihavainen: Länsimaiden tuho
"Länsimaisuudesta ei enää parin sukupolven päästä edes puhuta ... Länsimainen kulttuuri, perusarvot ja moraali kuihtuu kuin kasvi ...
- Tärkeimmät niistä prosesseista, jotka vaikuttavat länsimaiden vahingoksi, ovat peruuntumattomia. Tämä koskee niin luonnonvaroja, taloutta, genetiikkaa kuin demografiaakin."

Maailmankuulu historian proffa Walter Laqueur: Euroopan viimeiset päivät
"Laqueur povaa heikentyneelle Euroopalle vanhan kukoistuskauden loppua ... "

Benjamin R. Barberin kirja (mies joka konsultoi mm usan presidenttiä, saksan presidenttiä, eun parlamenttia, unescoa ...): Jihad vst McMaailma. Kirjasta kannattaa lukea varsinkin kokonainen oma luku nimeltään: "luonnonvarojen ehdoilla eli taloudellisen riippumattomuuden päättyminen ja lännen luhistuminen".

Inex (nimimerkki)

"Joten tosiaan kaikenlaista miesten uutta yhteisöllisyyttä ja veljeshenkeä tarvittaisiin nyt kipeästi feministisuomeen!"

Ainakin pitää lopettaa tämä jatkuva nöyristely ja anteeksipyytely naisilta, joka kerta kun joku on eri mieltä jonkun naisen kanssa, niin vedetään se naisviha kortti pöytään, itseäni ärsyttää kun ei voida keskustella kuin aikuiset, vaan monesti se menee sellaiseksi musta tuntuu ja tunnehömpäksi, eikä naisen tunteita saa kyseenalaistaa ja tunteista tulee totuuksia mitä ei olla pystytty ikinä mitenkään näyttämään toteen, näin se vaan on koska nainen tai feministi meille näin sanoo. Miten niin, milloin me näin olemme ruvenneet toimimaan.

Velvollisuuksien tasa-arvoliike (nimimerkki)

#13 Inex.

Tosiaan nykyään on helppo tehdä vaikkapa omia t-paitoja, lippiksiä ja klubitakkeja. Koskaan se ei ole ollut helpompaa ja halvempaa. Urheiluseuroilta voi ottaa mallia.

Samoin on ennennäkemättömän helppoa luoda klubeille nettisivuja tai esitteitä.

Pientä remonttia kaipaavia (esim 20-100 neliön) klubitilojakin saa vuokrattua halvalla, koska ne voivat sijaita kerrostalojen alakerroissa tai varastoalueillakin.

-

Pistäkää tosiaan sana kiertämään. Tuollaisia veljesklubeja voi kehittää vaikka minkä idean/teeman ympärille.

Nyt täytyy lähteä kevät aurinkoon. MGTOW.

Make10 (nimimerkki)

Velvollisuuksien tasa-arvoliike. En usko perheen luhistumiseen. Perheyhteisössä eläminen on naiselle aivan liian suuri etu, jotta he luopuisivat siitä. Itseasiassa uskon, että olemme luisumassa takaisin malliin jossa naisen rooli perheen itseoikeutettuna johtajana palaa. Uskon, että ennen länsimaista miesdominanssia (siis aikaa ennen 60-luvun lopun suurta naisvallankumousta) naisen rooli oli selvästi johtavampi. He siis päättivät ketkä ottivat perheyhteisöönsä asumaan ja edelleen uhrasivat miehiä metsästämään ja sotaan parhaaksi katsomallaan tavalla. Tämä siis ennen tunnettua historian kirjoitusta.

Vihavaisen olen lukenut, Barberiin täytyy tutustua.

Inex. Stay cool, et voi voittaa tätä naisten aseilla. Poliitikoiltakaan ei voi eikä kannata odottaa apua. Rationaalisin tie aitoon tasa-arvoon käy mielestäni tiedeyhteisön kautta. On palautettava länsimainen tieteen filosofia kunniaan, vaikutettava tutkimuksen kautta, purettava naistutkimus tai ainakin siirettävä se selkeästi ja julkisesti marginaaliin ja tilalle tuotava tasa-arvotutkimus sanan varsinaisessa merkityksessä. Tätä kautta myös poliitikkojen on pakko pysähtyä näkemään tämä kollektiivinen hulluus, joka tasa-arvokeskustelua vaivaa. Pelkään kyllä, että muutama poikasukupolvi tässä joudutaan uhraamaan

Inex (nimimerkki)

"Stay cool, et voi voittaa tätä naisten aseilla."

Kyllä, kyllä. Rakastan suomalaisia naisia yli kaiken, tärkeimmät ihmiset elämässäni ovat olleet naisia, mutta inhoan Suomen feministejä, heistä paistaa läpi sellainen halveksunta, ylimielisyys ja viha miehiä kohtaan ja pidän sitä vastenmielisenä.

Syltty (nimimerkki)

Make10
"Itseasiassa uskon, että olemme luisumassa takaisin malliin jossa naisen rooli perheen itseoikeutettuna johtajana palaa. Uskon, että ennen länsimaista miesdominanssia (siis aikaa ennen 60-luvun lopun suurta naisvallankumousta) naisen rooli oli selvästi johtavampi. He siis päättivät ketkä ottivat perheyhteisöönsä asumaan ja edelleen uhrasivat miehiä metsästämään ja sotaan parhaaksi katsomallaan tavalla. Tämä siis ennen tunnettua historian kirjoitusta."

No höpönlöpön. Eihän noissa kivikaudella eläneiden alkuasukkaiden kyläyhteisöissäkään naiset pahemmin ole määräilleet.

Separatiivinen PS (nimimerkki)

Perheiden voinnista:

Avioliitoissa erolukemat ovat yhtäkkiä noin 50% ja avoliitoissa erolukemat ovat noin 90%. Nainen jättäjänä noin 3/4 tapauksista Suomessa.

Keskiverto avioliitto (eli se paljon harkitumpi vaihtoehto kirkkohäineen) kestää enää 7 vuotta pk-seudulla.

Yhden ihmisen talouksia on suurimmissa kaupungeissamme jo nyt 50% talouksista. (Kyse onkin sairaasta, ennennäkemättömästä ilmiöstä, josta voidaan johtaa mm miesten masennusluvut ja alkoholismin nousu.)

Tämän kaiken päälle on tullut kaikki sateenkaariperheet ja L-koodi ilmiöt.

Eli perheinstituutiota ei voi hajottaa enää, koska sitä ei ole enää. Muutos on ollut äärimmäisen nopeaa historiallisesti. Lukekaapa noita Laasasen US alkupään blogeja keskusteluineen. Naisilla on yhtäkkiä sekä seksuaalinen valta, että tietyllä tapaa kaikki valta suvunjatkumiseen ja lapsiin.

PS. Ennnen sitä "-60 lukua" jokainen mies sai naisen varmuudella viimeistään 20 vuotiaana ja varmasti myös aina suvunjatketta. Seksiä sai joka päivä ja Suomessakin naisen sai ottaa vaikka väkisin avioliitossa. Huoltajuushelvettejä ei ollut. Periaatteessa koko miesliikkeiden nousu länsimaissa johtuu tästä keskeisestä muutoksesta miesten seksin saannissa ja isänoikeuksissa.

Talous on tietenkin onneksi noussut viime vuosikymmeninä, mutta sillä ei tod ole mitään tekemistä feministien luoman perhehelvettien kanssa, vaan se johtuu lähinnä miesten kehittämistä eri alojen insinööritieteistä ja huipputeknologiasta.

* *

PS ja HOMMALAISILLE sanoisin, että perustakaa ihmeesssä tekin erinäisiä itsenäisiä järjestöjä kerhohuoneineen. Eivät ne ole poliitiikan tekemisen kanssa toisiaan pois sulkevia vaihtoehtoja. Ja jos vielä käy, niin että sitä vaalimenestystä ei tulekaan (ainakaan niin paljon, että oikeasti voisi vaikuttaa enää Suomen suuntaan), niin ...

Make10 (nimimerkki)

Inex. Älä inhoa feministejä, koita mielummin ymmärtää heidän tarkoitusperiään ja miettiä miten tästä hulluudesta päästäisiin rationaalisesti ja ilman tunteenpurkauksia. Inholla ja muilla tunteilla joudut noidankehään johon vauhtia antavat feministit ja tulet lopulta aivan seinähulluksi. Toivottavasti en kuullosta besservisseriltä. Ihan samallalailla tässä päässä tunteet välillä kuohuu; esim Henryn "paljastuskirjoitus" suomalaisen kulttuurieliitin "tunkkaisesta taantumuksellisuudesta" liittyen tuohon Pauli Sumasen mielipitdekirjoitukseen sai minut ihan raivon partaalle. Miten tämä voi olla totta, barrikaadeille perkele!!!

Syltty. Joo, höpön löpön. Korostan kuitenkin, että kyse on minun naivista uskomuksesta. En kuuna päivänä opettaisi yliopistossa nuoria, että näin tämä asia muuten on, tämä on totuus ja kaikki tiede sitten tehdään tästä lähtökohdasta. Saattaisin sen vaikka esittääkin ja pyytäisin nuoria suhtautumaan siihen kriittisesti, pohtimaan missä se menee pieleen, voisiko siinä olla joitain osia jotka ovat esim. luonnontieteen valossa mahdollisia, miten se nykyisen sosiologian valossa olisi nähtävä jne jne, mutta joo, höpön löpön

Inex (nimimerkki)

"Miten tästä hulluudesta päästäisiin rationaalisesti ja ilman tunteenpurkauksia."

MInkäs sitä ihminen tunteilleen voi, kun huomaa, että sinulle on valehdeltu päin naamaa koko elämäsi, minäkin pidin joskus feminismiä ihan hienona juttuna, mutta mitä enemmän asioista otti selvää niin sen vastenmielisemmäksi kävi koko ismi. Naisten oikeudet, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus sekä yksilönvapaus ovat liian tärkeitä asioita, että ihmiset antaisivat jonkun ismin tuhota ne kokonaan, joten luulenpa, että feminismi kaatuu omaan mahdottomuuteensa, otetaan järki käteen ja lopetetaan tämä naurettava toistemme mollaaminen, syyllistäminen ja ruvetaan yhdessä miettimään minkälaista elämää ja Suomea me haluamme oikeasti rakentaa, olisiko tässä jotain ideaa.

Make10 (nimimerkki)

Feminismi kaatuu omaan mahdottomuuteensa. Olen samaa mieltä. Kyse on nyt siitä voidaanko sitä jotenkin nopeuttaa ja mahdollisesti pelastaa muutama poikasukupolvi.

Nihilisti (nimimerkki)

#3 Aika tyhjentävä kommentointi, meinasin juuri itsekin sanoa samaa. "Pelimiehet" muuttuvat mutta peli pysyy samana, eli ns. uusi kenttä siirtyy jäälle.

Mietin pilke silmäkulmassa teoriaa baarista tai nettipalvelusta, jossa miehet kipailevat naisista, mutta voivat "upgradata" omaa arvomaan tarjoamalla rahaa kylkiäisinä, tietysti tämä tavallaa on prostituutiota, mutta olisi kiva nähdä miten paljon ulkonäkö vs. raha vaikuttaisi käytännössä illan parin valintaan, tietysti nyt pitää olettaa ettei olisi häpeää tai näennäis häpeää, muuten homma saattaisi kaatua täysin ulkonäön voittoon.

Inex (nimimerkki)

#23
"Sitä niittää, mitä kylvää" eli turha on sitten naisten tai feministienkään itkeä, kun rupeaa tulemaan kaikenmaailman lieveilmiöitä, kun miehet syrjäytyvät ja voivat kaikinpuolin henkisesti huonosti. Ja kun miehet voivat huonosti, koko yhteiskunta sairastaa, ketään ei voi hyvin. Kaipa siinä muutama sukupolvi menee tämänkin ismin kokeiluun, ennenkuin se hylätään täysin toimimattomana.

Mr ideariihi (nimimerkki)

Hyviä ideoita ylempänä.

PS voi saada muutaman edustajan läpi ensi vaaleissa, hommalaiset tuskin yhtään (nyt kun Halla-Ahokin meni persuihin). Joka tapauksessa muutamalla edustajalla (ilman ministerin paikkoja) ei muuteta yhtään mitään kehitystä.

Itseasiassa nuo yläpuolella esitetyt kehityssuuntaviivat eivät tunnetusti ole enää pysäytettävissä millään. Isoillakin puolueilla kyse on enemmän hienosäädöstä.

Mielestäni persujen porukoiden tosiaan kannattaisi miettiä näitä MKOP tyylisiä itsenäisiä yhdistyksiä ja klubeja.

bmad (nimimerkki)

#25

No ei se varmaan naisista kovin kivalta tunnu, jos miehet alkavat yleisesti tunnistaa naisten metkuilua. Feminismi kukkii niin paljon kuin sitä lannoitetaan ja valveutuneita naisia on tällä haavaa erityisen vähän. Feminismi säätelee käytännössä naisten arvomaailmaa, jopa niidenkin, jotka kertovat vastustavansa sitä. Naisen pyrkimys itsenäisyyteen ja tasa-arvoon on mennyt ns. överiksi. Naisilla on edelleen se passiivi altavastaajan asema, mutta seksuaalisen tms. vallan myötä on saatu näennäisesti nykynaiset menestysilluusion taakse. Tasokas taide ja tiede on pääosin miesten käsissä, edelleen. Esimerkiksi naisten perustamat bändit ovat harvinaisia, ja radiohitit, joissa naiset laulavat kertovat pääasiassa siitä, miten epäluotettavia, tyrannisoivia ja ylimielisiä naiset ovat. Lisäksi miehet pyörittävät politiikkaa, vaikkakin naisten mieliksi täälläpäin. Elleivät naiset valveudu ja ymmärrä velvollisuuksien tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuuden merkitystä (myös oman yksilökehityksensä kannalta) on olemassa se riski, että miesten alkaessa tiedostaa yleisemminsitä, minkälaisen femmesekoilun kohteina he ovat, alkavat naiset menettää myös perusoikeuksiaan, joita ovat onnistuneet itselleen tällä vuosisadalla hankkimaan.

Naiset tulevat ainakin tukehtumaan erioikeuksiinsa. Kana-aivoisuus kostautuu asioiden ymmärtämisen puutteena jo nyt. Kun jotain asiaa ei ymmärretä, niin haetaan miehistä olkapäätä, sotilaallista herrasmiestä, joka lohduttaa naista ja kertoo asioiden olevan hyvin ja hallinnassa.

Terho Korhonen

#24

Muistan lukeneeni jostain, että jenkeissä olisi deittipalveluita, joiden miesjäseniä karsitaan mm. varallisuuden perusteella. Siis siten, että taustat ihan oikeasti tarkistetaan.

Sellaisella deittipalvelulla voisi pohjoismaissa olla markkinarakoa, jossa miehiä rankattaisiin ulos heti kättelyssä palvelun ylläpitäjien toimesta tiukalla seulalla ja naisista mukaan otettaisiin lähes kaikki halukkaat. Nykyäänhän niissä lienee vahvasti vinoutut sukupuolijakauma tyyliin 80-20 tai jotain sinne päin.

Vanha demari (nimimerkki)

Suomen jo 1970-luvulta olevassa lastenhuoltolaissa on kohta, jonka mukaan vanhemmat vastaavat lastensa elatuksesta kykynsä mukaan. Se on hyvä lähtökohta. Tästä huolimatta sosiaalivirastoissa selitetään miehelle, että hänen kuuluu maksaa 10-15 % bruttotuloistaan elatusapua. Ne eivät edes kysy naisen tuloja. Käytäntö on selkeästi lainvastainen. Vasta viime aikoina jotkut sosiaalivirastot ovat ryhtyneet laatimaan lainmukaisia laskelmia, joissa selvitetään kummankin tulot ja lapsen elatuksen tarve.

Elatusavussa on sekin ongelma, että se on sidottu indeksiin. Se tarkoittaa sitä, että jos indeksi nousee vaikkapa 5 %, elatusapu nousee myös 5 %,vaikka maksajan tulot eivät ole muuttuneet. Vero-oikeuden emeritusprofessori Edward Andersson on sanonut, että elatusapu pitäisi olla maksajalle verovähennyskelpoinen ja maksun saajalle verollinen.

Jos asia on riitainen, se menee tuomioistuimeen. Jos nainen vaatii 400 euroa ja mies on valmis maksamaan 100 euroa, oikeus saattaa tuomita 250 euroa, koska luulee, että kyse on mistä tahansa riita-asiasta, joka voidaan panna ikäänkuin keskeltä poikki. Kuitenkin lain mukaan tuomioistuimen tulee viran puolesta ottaa selvää elatustarpeesta.

Koko sana elatusapu on omituinen. Se on selvästi valittu antamaan sellaista mielikuvaa, että kyse on vähäisestä summasta, jonka tuosta vaan pystyy maksamaan. Siksi itse käytän mieluiten sanaa elatusmaksu.

Vaarallinen Nainen? (nimimerkki)

Voittehan tehdä niinkuin The Stepford Wives -elokuvassa - tehdä naisista robotteja jotka tottelisivat kaikkea kaukosäätimen avulla. Eipähän tarvitsisi pelätä kaikenmaailman feministejä jotka sortaisivat teitä miesparkoja!

Bayster (nimimerkki)

eihän mgtow välttämättä tarkoita selibaattia kiitos prostituution. :)

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset