Henry Laasanen Kirjoituksia miesten tasa-arvosta ja pariutumisesta

Seksuaalinen valta parisuhteessa

Tutkimus osoittaa, että naisen seksuaalinen halu miestään kohtaan vähenee, kun hän on tyytymätön kotitöiden jakaantumiseen.
Naisten seksuaalinen valta parisuhteessa eroaa merkittävästi seksuaalisesta vallasta pariutumismarkkinoiden kontekstissa. Parisuhde muodostaa kahden henkilön välisen dyadin, jossa seksuaalinen valta kohdistuu vain omaan partneriin, koska parisuhdesopimus ei yleensä salli suhteen ulkopuolisia partnereita. Naisten seksuaalisen vallankäytön mahdollisuudet parisuhteessa ovatkin paljon rajallisemmat kuin pariutumismarkkinoiden kontekstissa.

Naisten seksuaalisen vallan toiminta pariutumismarkkinoiden kontekstissa perustuu siihen markkinamekanismiin, jossa naiset voivat kilpailuttaa miehiä toisiaan vastaan kieltäytymällä ensin seksistä lukuisten miesten kanssa ja lopulta suostumalla seksiin yhden miehen kanssa, kun naisen asettamat ehdot täyttyvät. Tuota markkinamekanismia ei ole mahdollista hyödyntää parisuhteen sisällä, koska ainut naiseen kohdistuva legitiimi kysyntä on peräisin omalta kumppanilta. Voidaankin sanoa, että parisuhteen solmimisen jälkeen naisten seksuaalisen vallan käyttö on liian myöhäistä ollakseen tehokasta. Miesten seksuaalisen palkitsemis- ja rankaisuvallan muodoista tulee puolestaan paljon vahvempia parisuhteen sisällä.

Vaihtoteoreettisesti tarkastellen läheisiä suhteita määrittävä tekijä on resurssien vaihto toisiinsa (Hatfield ym. 1979). Foa ja Foa (1974) identifioivat kuusi vaihdettavaa resurssien luokka: rakkaus, status, raha, materiaaliset hyödykkeet, palvelut ja informaatio, joiden lisäksi seksi voidaan identifioida erilliseen luokkaan. (Michaels ym. 1984; Michaels ym. 1986). Parisuhteen vähemmän halukkaalla osapuolella, joka on useimmiten nainen, on hallussaan seksuaalinen resurssi. Seksuaalinen resurssi voidaan vaihtaa kumppanin tarjoamiin palveluksiin, kuten lahjoihin, rakkauteen tai kiitollisuuteen. Vähemmän halukkaalla osapuolella on myös enemmän valtaa vaikuttaa siihen, miten seksiä harjoitetaan. (Sprecher 1998.)

Jossakin vaiheessa vähemmän halukas osapuoli suostuu seksiin, ja vaikka missään vaiheessa ei puhuttaisikaan vaihdosta, yksi tai kumpikin osapuoli saattaa ajatella aktia niin kuin sillä olisi vaihtoarvoa. Mitä enemmän nainen on rakastunut, sitä enemmän miehellä on valtaa saada seksiä parisuhteessa. Rakastuneemman mutta vähemmän seksiä haluavan naisen onkin investoitava seksiin balansoidakseen kumppaninsa vallan.  (Rijt & Macy 2006.)

Lillian Rubin (1976, 207) huomioi seksin vaihtoarvon parisuhteessa. Eräs hänen haastattelemistaan naisista sanoi: ”Mieheni saa erilaisen käsittelyn joka kerta sen mukaan mitä hän ansaitsee. Joskus kun mies on käyttäytynyt erityisen hyvin, tarjoan hänelle suuseksiä.”

Tutkimukset esileikistä ja jälkileikistä kuvaavat heteroseksuaalisiin suhteisiin liittyvää kaupantekoprosessia. Naiset sanovat, että he haluavat enemmän sekä esileikkiä että jälkileikkiä. Tuo sukupuolten välinen ero johtaa kaupankäyntiprosessiin ja kompromissiin. Naiset kontrolloivat esileikin määrää, koska jos mies ei suostu siihen, nainen voi kieltäytyä seksistä. Naisilla ei kuitenkaan ole keinoa kontrolloida jälkileikin määrää, koska nainen on jo tarjonnut seksiä, eikä hänellä ole enää valttikorttia jälkileikistä käytävissä neuvotteluissa. Samanlainen kaupantekoprosessi liittyy heteroseksuaalisiin suhteisiin yleensäkin. (Townsend 1998, 25.)

Miesten seksuaalisen vallan muodot seksin saamiseksi parisuhteessa ovat paljon tehokkaampia kuin pariutumismarkkinoiden kontekstissa, koska parisuhteessa nainen on monilla tavoin riippuvainen miehen tarjoamista resursseista (esim. hellyydestä, rakastetuksi tulemisen tunteesta jne.). Naiset eivät ole samalla tavalla riippuvaisia tuntemattomien miesten resursseista, eli miehillä on paljon vähemmän seksuaalista valtaa parisuhteen ulkopuolella. Naisten seksuaalinen valta onkin voimakkaimmillaan parisuhteen ulkopuolella, miesten seksuaalinen valta parisuhteen sisällä. Miehillä on parisuhteen sisällä mahdollisuus myös legitiimin matalan intensiteetin rankaisuvallan käyttöön seksin saamiseksi. Jos naispartneri ei tarjoa seksiä joko miehen sitä halutessa tai sovittua määrää, mies saattaa rankaista naista esimerkiksi ryyppäämällä, mököttämällä, suuttumalla, uhkaamalla erolla tai monilla muilla vastaavilla tavoilla. Tuollaista alhaisen intensiteetin rankaisuvallan käyttöä pidetään normaalina osana parisuhteen arkea.

Ardin (1977) kyselyn mukaan naisten yhdyntätiheys parisuhteessa oli lähes identtinen heidän haluamansa yhdyntätiheyden kanssa, kun taas miehillä haluttu yhdyntätiheys ja toteutunut yhdyntätiheys erosivat tosistaan. Naisilla on tuollaisessa tilanteessa keskimäärin suurempi valta määritellä seksuaaliset ehtonsa parisuhteessa. Toisaalta naiset kykenevät paremmin sopeuttamaan seksuaaliset preferenssinsä siihen, mitä heille on tarjolla, joten kompromissi naisten näkökulmasta katsottuna lakkaa ajan kanssa olemasta heille kompromissi (Baumeister 2000). Tietyt seksiä koskevat sukupuolierot ovat yhtenäisiä kaikissa miesten ja naisten ryhmissä Suomessa. Miehet tähdentävät naisia enemmän seksin merkitystä parisuhteen onnellisuuden kannalta (Haavio-Mannila & Kontula 2001, 405). Yhdysvalloissa kaikista miehistä neljäkymmentä prosenttia ja naisista kuusitoista prosenttia toivoi lisää yhdyntöjä. Suurin tyytymättömyyden syy miehille seksin suhteen on se, että he eivät saa tarpeeksi seksiä. Kysyttäessä miehiltä, millä tavoin he halusivat muuttaa seksiä parisuhteessa, ehdottomasti yleisin vastaus oli: ei muutoksia, vain lisää. Vastauksista kuului kautta linjan: ”Minä haluan seksiä enemmän kuin nainen, en saa koskaan tarpeeksi”. Vain yksitoista prosenttia miehistä oli täysin tyytyväisiä seksin määrään. (Hite 1981, 512.)

Tutkijoiden (BBC 2006) mukaan naisen seksuaalinen halu alkaa laskea, kun nainen on turvatussa parisuhteessa. Miehen seksihalut sen sijaan pysyivät samoina riippumatta siitä, kuinka kauan mies oli ollut suhteessa. Suhteen alkuvaiheessa 30-vuotiaista naisista 60 prosenttia halusi seksiä usein, mutta neljän suhteessa vietetyn vuoden jälkeen luku tipahti alle 50 prosentin ja 20 vuoden jälkeen noin 20 prosenttiin. Miehistä säännöllistä seksiä halusi 60–80 prosenttia riippumatta siitä, kuinka kauan he olivat olleet suhteessa. Tutkijoiden mukaan naisten seksihalujen vähenemistä voidaan selittää kysynnän ja tarjonnan lain avulla. Jos seksiä on miehelle loputtomasti tarjolla, sen arvo laskee.

Nainen voi olla parisuhteessa myös enemmän seksiä haluava osapuoli, kuten lukuisista suomalaisista nettikeskusteluista käy ilmi. Hela kertoo, että seksuaalinen yksitoikkoisuus ja tavanomaisuus kuuluvat yleisimpiin miehen haluttomuuteen johtaviin syihin parisuhteessa. Silloin oma kumppani saattaa menettää kiihottavuutensa. (Hela 2003, 168–169.) Paradoksaalisesti parisuhteen solmiminen onkin naisille lähes ainut tapa vaarantaa varma seksin saanti (miehen osoittautuessa haluttomaksi tai kyvyttömäksi), kun taas miehille parisuhde on useimmiten ainut tapa varmistaa säännöllinen seksin saanti. Sinkkuelämä tarkoittaa miesten enemmistölle samaa kuin pitkät vastentahtoisen selibaatin jaksot. Kun nainen on suhteessa vähemmän seksiä haluava osapuoli, naistenlehdet ja suhde-ekspertit neuvovat miestä, että miehen pitäisi olla hellempi tai osallistua kotitöihin naisen seksuaalisten halujen herättämiseksi. Ohje on vaihtoteoreettisesta näkökulmasta katsottuna pätevä, koska se sisältää ajatuksen resurssien tarjoamisesta seksin vastikkeeksi. Voidaan kuitenkin kysyä, päteekö sama resurssien tarjoamisen periaate myös toisinpäin. Neuvovatko suhde-ekspertit parisuhteessa seksuaalisesti halukkaampaa naista lisäämään miehen arvostamien resurssien (esim. oluen) tarjoamista houkutellakseen miestä seksiin?

Valta ja neuvotteluvoima parisuhteen sisällä on seuraus, ei vain henkilön omasta panoksesta suhteeseen, vaan myös vaihtoehdoista suhteen ulkopuolella (esim. England & Farkas 1986). Miehet eivät voi käyttää kovin tehokkaasti valtaa parisuhteessa rajoittamalla seksin tarjontaa. Suhteen ylläpidolla onkin tekemistä pariutumismarkkinoiden dynamiikan kanssa. Parisuhteen ulkopuolisista suhteista naista rajoittavat parisuhdesopimuksen rikkomisesta aiheutuvat moraaliset kustannukset ja naisen riippuvuus muista miehen tarjoamista resursseista, mutta pelkkä riippuvuus miehen tarjoamasta seksistä on periaatteessa helposti korvattavissa parisuhteen ulkopuolisilla vaihtoehdoilla. Vaikka miehellä ja naisella olisi yhtä suuri halu seksiin parisuhteessa, nainen saattaa olla paremmassa asemassa, koska suhteen katketessa nainen kykenee löytämään helpommin uuden partnerin seksiin kuin mies (vrt. Baumeister & Tice 2001, 11).

Naisilla on myös se etu parisuhteessa, että suhteessa ollessaankin he voivat kerätä tarjouksia muilta miehiltä, koska miesten on yleensä tehtävä aloitteet naisille. Jotta mies saisi vastaavan määrä tarjouksia muilta naisilta, hänen pitäisi aktiivisesti lähteä ulos ja yrittää iskeä valtavaa määrää naisia. Se on jotakin, mikä olisi vaikea kätkeä hänen nykyiseltä partneriltaan. (Mocsny.) Jos parisuhteessa menee jokin pieleen, naiselle voi olla valmiiksi tarjolla suurempi valikoima parisuhteen ulkopuolisia vaihtoehtoja, vaikka nainen itse ei olisikaan tehnyt (moraalisesti kyseenalaisia) aloitteita muille miehille parisuhteen aikana.

Lähteet

Ard, B. N. (1977). Sex in lasting marriages: A longitudinal study. Journal of Sex Research, 13, 274–285.

Baumeister, R. F. (2000). Gender differences in erotic plasticity: The female sex drive as socially flexible and responsive. Psychological Bulletin, 126 (3), 347–374.

Baumeister, R. F. & Tice, D. (2001). The social dimension of sex. New York: Allyn & Bacon.

England, P. & Farkas, G. (1986). Households, employment and gender: A social, economic and demographic view. Hawthorne, NY: Aldine Publishing Company.

Foa, U. G. & Foa, E. B. (1974). Societal structures of the mind. Springfield, IL: Charles C Thomas.

Haavio-Mannila, E. & Kontula, O. (2001). Seksin trendit: Meillä ja naapureissa. Juva: WSOY.

Hatfield, E., Utne, M. K. & Traupmann, J. (1979). Equity theory and intimate relationships. In R. L. Burgess and T. L. Huston (eds.) Social exchange in developing relationships. New York: Academic Press. 99–133.

Hite, S. (1981). Hite-raportti miehen seksuaalielämästä. Helsinki: Otava.

Hela, K. (2003). Miehen seksuaalisuus. Keuruu: Like.

Michaels, J. W., Acock, A. C. & Edwards, J. N. (1986). Social exchange and equity determinants of relational commitment. Journal of Social and Personal Relationships, 3, 161–175.

Michaels, J. W., Edwards, J. N. & Acock, A. C. (1984). Satisfaction in intimate relationships as a function of inequality, inequity, and outcomes. Social Psychology Quarterly, 47, 347–357.

Rijt, A. & Macy, M. W. (2006). Power and dependence in intimate exchange. Social Forces, 84 (3), 1455–1470.

Rubin, L. B. (1976). Worlds of pain: Life in working-class family. New York: Basic Books.

Sprecher, S. (1998). Social exchange theories and sexuality – The use of theory in research and scholarship on sexuality. Journal of Sex Reseach, 35 (1), 32–43.

Townsend, J. M. (1998). What women want – What men want. New York: Oxford University Press.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (90 kommenttia)

Inex (nimimerkki)

Itseasiassa seksin laatu ja sen määrä on minulle yksi melkein tärkein osa-alue ruvettaessa seurustelemaan vakavasti ja yleisin syy minkätakia tulee ero jos ruvetaan pihtaamaan ja seksin laatu tippuu ala-arvoiseksi eli naiset ja miehet voivat leikkiä näillä valtasuhteilla liikaakin ja lopuksi tulee ero kun ei jakseta sitä pelleilyä. Kyllä minä tiedän ihmisiä mitkä kituvat lähes seksittömissä suhteissa, mutta itse en kuulu niihin ihmisiin ja tokihan se on jokaisen oma valinta minkälaisessa suhteessa haluaa elää.

Mies.asia (nimimerkki)

"Kun nainen on suhteessa vähemmän seksiä haluava osapuoli, naistenlehdet ja suhde-ekspertit neuvovat miestä, että miehen pitäisi olla hellempi tai osallistua kotitöihin naisen seksuaalisten halujen herättämiseksi."

Väittäisin, että useimmissa tapauksissa tämä on käytännössä tuhon tie. Naisen seksuaalinen attraktio ja halukkuus seksiin ei yleensä parane sillä, että mies alentaa statustaan ja myöntyy tällaiseen kaupankäyntiin.

Naisen hypergamisiin odotuksiin vastaaminen on miehelle tärkeää myös parisuhteessa, esim. Avoiding the Fate of the AMC ja Game is the Red Pill.

Mies.asia (nimimerkki)

Roissy: Relationship Game Week: A Reader’s Journey.

"Creeping marital betatude isn’t an on/off switch; it’s a viral agent that slowly, but inexorably, sickens your wife until she wants to get as far away from you as possible. Usually into the arms of a man who isn’t infected. And with half your money. So if you’re gonna get married (and don’t say I didn’t warn you), you had better have a handle on women’s psychological natures. And a good pre-nup."

"When in doubt, better to err on the side of too much asshole than too little asshole. Or: If you can’t learn the art of apologizing like an alpha, resort to Plan B: Deny, deny, deny. And then accuse her of being a distrustful bitch."

pahka (nimimerkki)

"päteekö sama resurssien tarjoamisen periaate myös toisinpäin. Neuvovatko suhde-ekspertit parisuhteessa seksuaalisesti halukkaampaa naista lisäämään miehen arvostamien resurssien (esim. oluen) tarjoamista houkutellakseen miestä seksiin?"

Mielenkiintoinen näkökulma, parisuhdeXpertit varmaan diipadaapailevat "Avoimesta puheesta, hellyydestä, toisen huomioimisesta...". Mitä naiset voivat antaa kaupankäynnissä? Luvan juoda olutta, tilata metsästys&kalastus, vaihtaa öljyt traktorista...?

Voisin kuvitella että keskiverto VHM on hankala saada syttymään millään kaupankäynnillä.

Syltty (nimimerkki)

Meis.asia
Jos naisen haluttomuus johtuu liiasta työkuormasta, niin kyllä kuorman jakaminen helpottaa. Tästähän on ihan tutkittua tietoa, tasaisemmin kotityöt jakavissa pariskunnissa naiset ovat halukkaampia kuin vähemmän tasaisesti jakavissa.

Se, että tekee kotitöitä tasaisesti, ei tarkoita sitä että pitäisi alkaa nössöilemään. Vaikka nössöt miehet tuppaavatkin tekemään niitä kotitöitä enemmän, se johtuu siitä että he ovat nössöjä, ei siitä etteikö kotitöitä voisi jaksaa tasaisemmin nössöytymättä.

Arvelisin, että ihan vastaavasti miehillä väliaikaista haluttomuutta aiheuttaa mm. työstressi ja pitkät työpäivät.

Inex (nimimerkki)

"Arvelisin, että ihan vastaavasti miehillä väliaikaista haluttomuutta aiheuttaa mm. työstressi ja pitkät työpäivät."

Tämä pitää ainakin minun kohdalla ihan paikkansa, yhden entisisestä tyttöystävästäni oli vaikea ymmärtää että en ollutkaan heti valmis seksiin kun hän sitä halusi vaan otti sen itseensä että hänessä nyt on mukamas jotain vikaa kun ei tehnytkään aina mieli, kun oli henkisesti ja fyysisesti ihan loppu joidenkin työputkien jälkeen.

Lisäksi jatkuva valittaminen, riitely ja nalkuttaminen ovat myös sellaisia seksintappajia että ei mitään rajaa.

Mies.asia (nimimerkki)

#5,

kotitöiden ja muiden panostusten vaihtosuhteen tulee tietysti olla suurin piirtein tasapainossa.

Pointti oli tosiaan lähinnä siinä, että miehen ei kannata odottaa parisuhteessa seksuaalista taivasta, jos hän pelkää kumppaninsa reaktioita, nostaa hänet korokkeelle ja ryhtyy tekemään paremman tilanteen toivossa kaikki kotityöt. Jos kotityöt ovat jo asianmukaisessa kunnossa, lisätöiden vaihto seksiin tuskin toimii, vaan attraktio on kiinni muista seikoista, kuten miehen betaisaatiosta:

"If this scenario is allowed to play out to its extreme, the participants end up as a dysfunctional sexless couple of a clueless submissive provider husband who is continuously being pecked by his shrill frustrated wife."

Inex (nimimerkki)

Nyt kun tässä ajatellaan lähes kaikkea kaupankäynnin välineenä niin unohtuu pyyteettömyys ja aito halu tehdä ilman vastapalveluksia jotain kumppaninsa eteen sillä ihmisillä on myös tunteet ja sitä välittää naisesta ihan oikeasti joskus todella syvästi. Eiköhän ihan sama koske myös naisia eikä kaikki ole vain kylmää kaupantekoa joka asiassa, minusta tälläinen suhde missä kylmästi yritetään vain koko hyötyä siitä toisesta kuulostaa aika sairaalta ja tälläinen ihminen kuulostaa aika mielisairaalta.

Mies.asia (nimimerkki)

Mieleen tulee Henryn vanha kirjoitus "Sokrates ja nainen keskustelevat kotitöistä", jossa havainnollistuu periaate, jonka mukaan kotitöidenkin oikeudenmukaiseksi koettu jakautuminen riippuu suhteen statuseroista ja vaihdon muodoista. Useimmat suhteet tietysti ovat tyypillisiä tässä suhteessa.

Einsten (nimimerkki)

Virkistävää luettavaa, kuten yleensä.

Rupesin kuitenkin miettimään, pitäisikö tutkittavien jossain määrin tunnistaa toimintojaan kuvaavat mekanismit ja se kieli, jolla niitä analysoidaan? Onko mielekästä rationalisoida Bermudan kolmiotaan pihtaavan tai sitä jahtaavan yksilön toimintaa markkinamekanismin kielellä, kun näissä tilanteissa tehdyt päätökset perustuvat hyvin usein tunnepitoisiin asioihin?

Onko tässä ilmiö ja sitä kuvaava teoria liian sattumanvaraisessa suhteessa toisiinsa nähden?

No joo, en tiedä oliko tässä mitään järkeä.

Mies.asia (nimimerkki)

Monessa paikassa suositeltu blogi aiheesta on Married Man Sex Life.

Henry Laasanen

"Rupesin kuitenkin miettimään, pitäisikö tutkittavien jossain määrin tunnistaa toimintojaan kuvaavat mekanismit ja se kieli, jolla niitä analysoidaan?"

Tuo on tietenkin aiheellinen kysymys. Kyllä vaihto- ja valta analyysi paljastaa kuitenkin jotakin oleellista.

Esim. valtakamppailun kierre:

1. Vaimo pihtaa (seksuaalinen vallankäyttö)
2. Mies suuttuu ja mököttää (rankaisuvalta)
3. Vaimolla menevät viimeisetkin halut
4. Mies lopettaa kotitöiden tekemisen, kun vituttaa
5. jne. (kenelläkään ei ole kivaa)

Parisuhteen pitäisikin pelata "lahjanannon logiikalla" toimiakseen. Eli "Teenpä miehelleni jotain kivaa, niin hän sitten varmaan palkitsee sen myöhemmin".

Horny (nimimerkki)

Kun nainen saa miehen sitoutettua asuntolainoilla ja lapsilla , niin miehen on vaikea erota taloudellisesti ja muutenkin, eikä pelkästään seksin saamisen takia. Se lienee selittää osittan näitä alistussuhteita.

Syltty (nimimerkki)

inex
"Nyt kun tässä ajatellaan lähes kaikkea kaupankäynnin välineenä niin unohtuu pyyteettömyys ja aito halu tehdä ilman vastapalveluksia jotain kumppaninsa eteen sillä ihmisillä on myös tunteet ja sitä välittää naisesta ihan oikeasti joskus todella syvästi."

Niin siis noinhan se homma pelaa tunteiden tasolla. Jos vaimon naama pääasiassa aiheuttaa pelkkää vitutusta, niin kukapa sitä jaksaa kotitöihin panostaa, jos tomukasojen keskelläkin voi elää?

Ja kyllähän se pyyteetön rakkaus aika nopeasti rapisee, jos jompikumpi lyö laimin kaikki tehtävät. Vai kauanko vaimo jaksaa pyyteettömästi rakastaa lähinnä jalkapalloa katsovaa ja kaljaa kittaavaa miestä, tai mies kokoajan nalkuttavaa vaimoa? Eli ei ole olemassa pyyteetöntä rakkautta, vaan se kylläs e hyvin pitkälle riippuu siitä mitä itse saa takaisin.

Inex (nimimerkki)

#14 Olet ihan oikeassa, monien kavereidenkin vaimon naama aiheuttaa pelkkää vitutusta, vaikka en joutunut elämään heidän kanssaan saman katon alla joten ymmärrän pointtisi.

Käyttäjän ohohupsis kuva
Helena Eronen

Paras vaihtoehto olisi pysyä sinkkuna ja käydä aina tarvittaessa kiksauttamassa jotain ravintolailtatuttua.

pahka (nimimerkki)

#16
Kun ei ole supliikkimiehiä, lompakko ohut ja naamakin kokee muutosta pyhäkoulunörtistä suoraan variksenpelättimeksi, niin tuo vaihtoehto ei sovi :)

Ja jos sattuu haluamaan lapsia, miehelle on aika hankala saada jälkikasvua ilman naista.

Inex (nimimerkki)

#16 Ei suinkaan vaan naimisiinmeno on täysin typerää tai taitaapi kohta avosuhteessakin parempi tehdä avioehdot sun muut lakimiesten avulla, sen verran naurettavaksi mennyt tämä touhu.

Kouluihin pakolliseksi pojille ja miehenaluille opetusta siitä kuinka pahasti heitä tullaan kusettamaan joka ainoassa asiassa sitten kun ero tulee, joten jokainen pystyy sitten varautumaan eikä tule hyväksikäytetyksi ties missä asiossa.

Gagarin (nimimerkki)

#16: "Paras vaihtoehto olisi pysyä sinkkuna ja käydä aina tarvittaessa kiksauttamassa jotain ravintolailtatuttua."

Tuo neuvo sopii hyvin miehelle. Ravintolailtatutun sijasta voi valita myös thaihierojan. Mutta naisilla kun tuppaa olemaan myös se biologinen kello jälkikasvun saamiseksi.

Henry Laasanen

#19
"#16: ”Paras vaihtoehto olisi pysyä sinkkuna ja käydä aina tarvittaessa kiksauttamassa jotain ravintolailtatuttua.”

Tuo neuvo sopii hyvin miehelle."

Tuo neuvo sopii hyvin naiselle.

Käyttäjän ohohupsis kuva
Helena Eronen

#19.
No onhan siihenkin olemassa vaihtoehtoja. Minulla on eräs kaveri, joka erosi vieraissa käynneestä miehestään ja asuun nyt itsekseen lastensa kanssa. Hänellä on nuori ja namu fuck buddy, jonka kanssa pitää hauskaa aina kun muksut ovat isällään. Ei kuulemma aio enää mihinkään vakaviin parisuhteisiin ryhtyä ja miksi pitäisikään, jos on tyytyväinen elämäänsä. Pakko myöntää, että olen joskus hänelle jopa hieman kateellinen.

Inex (nimimerkki)

#20 Ja joillekin miehille myös, kannattaa olla paksunahka sekä loputon kärsivällisyys heilua baareissa naurattamassa naisia, kaikillehan tälläinen elämäntyyli ei sovi ollenkaan, mutta naiset kutsuvatkin heitä luusereiksi ja ties miksi kun jotkut eivät jaksa tätä touhua joten samat panomiehet sitten hoitelevat yleensä baarin kaikki naiset jossain vaiheessa.

Henry Laasanen

#21
"No onhan siihenkin olemassa vaihtoehtoja. Minulla on eräs kaveri, joka erosi vieraissa käynneestä miehestään ja asuun nyt itsekseen lastensa kanssa. Hänellä on nuori ja namu fuck buddy, jonka kanssa pitää hauskaa aina kun muksut ovat isällään. Ei kuulemma aio enää mihinkään vakaviin parisuhteisiin ryhtyä ja miksi pitäisikään, jos on tyytyväinen elämäänsä. Pakko myöntää, että olen joskus hänelle jopa hieman kateellinen."

Arvaa, ovatko miehet kateellisia naisille, joille on tarjolla tuollainen vaihtoehto? Kuinka monella yhteishuoltajamiehellä on samanlainen vaihtoehto käytettävissään?

brunologi (nimimerkki)

#16
Karkea harhakäsitys, mm. Henryn valistuksesta huolimatta. Naisten perspektiiviharhan mukaan normimies saa helposti satunnaisseksiä. Harha syntyy siitä, että ne miehet, joiden kanssa nainen itse suostuu/suostuisi satunnaisseksiin, todellakin kaatavat paljon naisia.

Käyttäjän ohohupsis kuva
Helena Eronen

#23.
No voihan se toki olla noinkin. Toisaalta kyllähän lapsi + yksinäinen mies on vähän sellainen naisia luokseen houkutteleva yhdistelmä. Esim. oma isäni liikkuu mielellään just tuosta syystä julkisilla paikoilla tyttäreni kanssa :D Vaan siinä voi vaarana olla sitten se, että nainen hakeutuu lapsen kanssa liikkuvan miehen seuraan siksi, että saa siitä jonkin biologisen kimmokkeen ja näkee miehen isänä eikä seksuaalisena olentona. Ja jos ihan rehellinen olen, niin ei olisi sinkkuvuosina tullut mieleenkään yksinhuoltajamiehen kanssa alkaa notkumaan... mutta minä nyt en mitenkään erityisen lapsirakas ihminen olekaan, joten en voi puhua kaikkien naisten suulla.

Inex (nimimerkki)

#24 Niin ja monien täytyisi alentaa tasoraja niin alhaalle että mielummin harrastaa itsetyydytystä kun lähtee tiettyjen naisten kanssa baarista kotiin, minulle yksi ystäväni on juuri näin sanonut eli tässä tulemme taas siihen sukupuolten väliseen eroon.

Gagarin (nimimerkki)

Kommenttini #19 näkemykseni näköjään tyrmättiin niin oikealta kuin vasemmaltakin.
Pysyn kuitenkin kannassani siinä mielessä, että kun ei etsitä parisuhdekumppania on miehillä paljon mahdollisuuksia. Lisäksi ikäkään ei tuo mahdotonta kynnystä, niin kuin monelle naiselle käy. Saattaa olla, että tämä on kuitenkin jonkin verran rahasta kiinni.
Tuossa Helenan esimerkissä kaverista, joka oli naimisissa ensin tehnyt lapsen ja sitten eronnut, on kuitenkin kyse siitä, että ensin on täytynyt mennä naimisiin, jotta voisi erota, ja onhan se lapsen tekokin tietty projekti naiselle. Biologisen kellon tarpeen tyydyttäminen siis aiheuttaa naiselle aika suuren "vaivan". Ja jos sitä tarvetta ei tyydytä, mitä jää naiselle "käteen" parisuhteettomasta elämästä joskus viisikymppisenä, kun vastaavan ikäinen mies edelleen ilakoi 20-vuotiaiden thaityttöjen kanssa (tai 16-vuotiaiden face-book buddien kanssa...)

Käyttäjän ohohupsis kuva
Helena Eronen

#27.
Jos nainen pitää itsestään huolta, niin en usko viiskymppisenä olevan mitään ongelmaa löytää edelleenkin itseään nuorempaa panoseuraa. Itse ainakin tunnen monia sen ikäisiä naisia, joilla on ehkä montakin lasta, mutta silti he ovat tosi upeita naisia treenattune vartaloineen ja naisellisine tyyleineen. Tuo mainitsemasi biologinen kello sitten taas on ihan toinen juttu ja toki vaikuttaa asiaan paljonkin... mutta just juttelin erään keski-ikäisen, yksinäisen naisen kanssa, joka sanoi halunneensa kotiinsa hieman sitä "pullantuoksua" ja kun miestä ei löytynyt, niin olipa hankkiutunut tukiperheeksi eli hänellä kävi parina viikonloppuna/ kk tukiperhelapsia kyläilemässä.
Eli kyllä jos nainen haluaa pysyä sinkkuna, niin vaihtoehtoja löytyy. Itse näen kyllä hieman ongelmallisena sen, että jos tieten tahtoen sinkkunainen hankkii itselleen aviottoman lapsen, jollei kyse ole adoptiosta.

Inex (nimimerkki)

#27 Jos olet varallisuutta saanut kerättyä vanhempaan ikään niin tokihan nautit vielä naisista niinkauan kuin haluat eikä tarvitse maksullisissa käydä vaan joudut niistä seksuaalipalveluista ja parisuhteista maksamaan sitten jotain kuitenkin loppupeleissä, nainen vain päättää että hän tykkää vanhemmista miehistä eikä kuullemma raha tai status merkkaa mitään ja tokihan tunteet voivat myös olla ihan aitoja, mutta ei siitä omaisuudesta ja rahasta ainakaan mitään haittaa ole.

Henry Laasanen

#28
"Jos nainen pitää itsestään huolta, niin en usko viiskymppisenä olevan mitään ongelmaa löytää edelleenkin itseään nuorempaa panoseuraa."

Näinhän se asia on.

Inex (nimimerkki)

#28 Sanotaanko, että tuossa iässä taas nainen joutuu sitten alentamaan sitä tasorajaa aika pahasti, luultavasti naisilla ei tule olemaan koko elämänsä aikana mitään vaikeuksia löytää panoseuraa, mutta ei ole myöskään miehillä jos vain pitää sen tasorajansa tarpeeksi alhaalla eli naiset n. 40 vuotiaina joutuu jo lähtemään niiden reppanamiesten matkaan, mutta miehet voivat joutua olemaan koko elämänsä reppananaisten kanssa.

Käyttäjän ohohupsis kuva
Helena Eronen

#30. ja #31.
Kyllä minä olen sitä mieltä, etteivät kaikki naisetkaan koskaan tule sitä b-luokan tarjokkia parempaa saamaan. Toisaalta taas monestihan ihan panostamalla omaan ulkoiseen olemukseen voi parantaa markkina-arvoaan...

Mistä tulikin mieleen Mad Tv:n "Lowered Expectations" http://www.youtube.com/watch?v=UIpVTLkyS4k&feature...

Gagarin (nimimerkki)

#30, #31

Iäkkäiden naisten ja miesten vertailusta:
Kumman luulette halutessaan helpommin saavan 20-30 -vuotiasta yöseuraa: Ilkka Kanervan vai Tarja Halosen?

Käyttäjän ohohupsis kuva
Helena Eronen

#33. No joo. Ymmärrän pointtisi. Ja kyllähän ikä tuo miehiin jotain sellaista, mikä saa nuoremmat naiset syttymään. Esimerkiksi mielestäni eräs maailman seksikkäimpiä miehiä on Gerard Depardieu, josta on iän myötä tullut hassusta reppanasta aivan järkyttävän karismaattinen ja hottis.
Kutsun käydessä lähtisin just tältä istumalta emännöimään Gerardin viinitilalle ;)

Inex (nimimerkki)

#33 Enpä tiedä sillä moni tuntemani ystävä ei ole niin kranttu noiden naisten suhteen eli he pitävät seksiä lähinnä liikuntamuotona muiden joukossa joten eiköhän noita tarjokkaita parikymppisiä miehiä naisille riitä tulevaisuudessakin ehkäpä ei sitä ihan parasta saa, mutta jos ei sinä iltana parempaakaan ole tarjolla niin monihan lähtee vaikka sen Halosen näköisen kanssa kämpille. Parikymppinen nainen tuskin lähtisi ikinä jonkun vanhan juopon kanssa kämpille ihan vain huvin vuoksi, kyllä sillä miehellä pitäisi jotain statusta löytyä.

Inex (nimimerkki)

Meillä oli kavereiden kanssa veto joskus nuorempana Ruotsinlaivalla ketä saa pokattua rumimman naisen illan aikana, naiset tuskin tälläistä touhua harrastaa :)

Gagarin (nimimerkki)

#34: "Kutsun käydessä lähtisin just tältä istumalta emännöimään Gerardin viinitilalle"

Sain juuri idean perustaa viinitilan Como-järven pohjoisrannan rinteille!

#35: "niin monihan lähtee vaikka sen Halosen näköisen kanssa kämpille."

köh...köh... sain juuri yskänkohtauksen.

#35: "Parikymppinen nainen tuskin lähtisi ikinä jonkun vanhan juopon kanssa kämpille ihan vain huvin vuoksi"

Aika rohkeasti vertaat Tarja Halosen vetovoimaa vanhan miespuolisen juopon sellaiseen!

Inex (nimimerkki)

#37 Pientä liioittelun makua toki kommentista toki löytyy, mutta jotain sinne päin kuitenkin :D

Inex (nimimerkki)

No, mutta nämä kommentit on tehty lomatunnelmissa joten eiköhän se siitä, piti lähteä yhden kaverin kanssa liikenteeseen mikä on myös lomilla, mutta on mies vetänyt viinaa yötä myöten joten taitaapi suunnitelmat muuttua eli luultavasti on sammunut. Tulemme luultavasti sinne Lieksan suuntaan missä Helena asuu jossain vaiheessa eli pistäkää naiset piiloon ja terottakaa puukot jo valmiiksi, Etelän pellet tulee kylille :)

Henry Laasanen

#33
"Kumman luulette halutessaan helpommin saavan 20-30 -vuotiasta yöseuraa: Ilkka Kanervan vai Tarja Halosen?"

Halonen saisi presidentin statuksella niin paljon nuoria miehiä kuin haluaisi, vaikka ei mitkään ruusu olekaan.

Tasapuolisempi vertailu olisi verrata Kanervaa johonkin samanikäiseen naiskansanedustajaan. Siinäkin tapauksessa nainen peittoaisi Kanervan 6-0. Siitä huolimatta, että Kanervalla on ikäisekseen poikkeuksellisen korkea markkina-arvo.

Henry Laasanen

#36
"Meillä oli kavereiden kanssa veto joskus nuorempana Ruotsinlaivalla ketä saa pokattua rumimman naisen illan aikana"

http://en.wikipedia.org/wiki/Hogging_%28sexual_pra...

Hogging (sexual practice)

In fraternities, hogging refers to a game which is won by the pledge who returns to the fraternity house with the "fattest female who can be found."

Jälki- ja esileikki (nimimerkki)

Tuohon esi- ja jälkileikkikontrolliin haluaisin sanoa, että fiksu mies hallitsee nekin. Kun kerran nainen tarvitsee/haluaa enemmän esileikkiä, ei se ole mieheltä pois suostua siihen. Itselläni ainakin kesto paranee, kun huimimmat höyryt vähän jäähtyvät pitkän (>15 min) esileikin aikana. Ja jälkileikkihän on seuraavan yhdynnän esileikin esileikkiä. Kunnon jälkileikki (>10 min) takaa, että nainen ei vain halua seksiä tunnin päästä uudestaan vaan suorastaan vaatii sitä. Oma kumppanini ei juuri laukea alle 30 minuutin varsinaisen aktiosan, joten yksi tunti siihen menee esi- ja jälkileikkeineen. Mutta eihän se ole ajanhaaskuuta verrattuna siihen, että keskiarvosuomalainen katsoo televisiota yli 3 tuntia päivässä. Eikö kannattaisi vaikkapa joka toinen päivä ottaa siitä pari tuntia lystinpitoon kumppanin kanssa? Olkaamme miehet ovelia.

Tomas (nimimerkki)

#40.

En tiedä olenko jäänyt jostakin paitsi, mutta oikein usko "halosten" flaksiin, jos jätetään istuva presidentti pois, joka on erikoinen poikkeus parisuhdemarkkinoilla. Mutta yleisesti ottaen naiset kärsivät kovemman inflaation parisuhdemarkkinoilla. Treenattu viisikymppinen voi monelle toimia, mutta entä 60 v. Epäilen että ei löydy montaa nuorta miestä petikaveriksi. Sen sijaan kun olen illanistujaisissa itseäni viihdyttänyt kysymällä naisilta, että kenen kanssa he voisivat olla seksisuhteessa, ja sitten luetellut eri vaihto-ehtoja, niin 20- 30 vuotiaille menee hyvin ilkka kanervat ja joskus jopa paavo väyryset. Toivottavasti olen ensimmäisestä seikasta väärässä.

Inex (nimimerkki)

#42 Ei seksi koskaan ajanhaaskausta ole, tiedän paljon huonompiakin juttuja mihin olen haaskannut lähes puolet elämästäni, mutta ei niistä sen enempää :)

Käyttäjän ohohupsis kuva
Helena Eronen

#37.
Eikös Gerardilla ole viinitarha Provencessa. George Clooneylla on huvila Como-järven rantamilla. Lähtisin kyllä sinnekin ;)

Inex (nimimerkki)

#43 Ei Halosella olisi mitään saumoja ainakaan jos itse nuorena miehenä kommentoin omasta puolestani, aivan yksi ja sama sen statuksen kanssa, minulle nuo asiat eivät meinaa yhtikäs mitään, minut pitäisi huumata että lähtisin yötä viettämään tuonkaltaisten naisten kanssa, mutta tämä on vain minun mielipiteeni.

JK (nimimerkki)

#40 "Halonen saisi presidentin statuksella niin paljon nuoria miehiä kuin haluaisi, vaikka ei mitkään ruusu olekaan. "

Status ei kiihota miestä, paitsi oma status. Miehelle ei ole ongelma naida alemman statuksen naista. Jos miehet kiihottuisivat statuksesta, he keskittyisivät homoiluun. Korkea status synnyttää pikemmin kilpailu asetelman, joka pitää voittaa.

mielipuoli (nimimerkki)

Kyllä naiset voivat saada liiaksikin nuorta"lihaa" ihan vaikka lähemmäs 70-kymppisenä. Tiedän parikin tapausta ja hyvin heillä näyttää menevän.
Taas ihan järjetöntä potaskaa.

mielipuoli (nimimerkki)

Naisen ei muuten kannata perustaa ollenkaa perhettä. Sillä se on miesten keino sitoa nainen itseensä kiinni. Ei naisten. Yhteiskunta on vain ikäväkyllä rakennettu tämän sairaan elämisenmuodon varaan lähes yksinomaan.

Jos lapsen tekee se kannattaa tehdä yksin ja nimenomaan yksinhuoltajana tai sitten jonkun mukavan kaveri -miehen kanssa.

brunologi (nimimerkki)

# 49
Yhteiskunta on vain ikäväkyllä rakennettu tämän sairaan elämisenmuodon varaan lähes yksinomaan.

Pysyvään parisuhteeseen perustuva ydinperhe = sairas elämänmuoto?

Jos lapsen tekee se kannattaa tehdä yksin ja nimenomaan yksinhuoltajana tai sitten jonkun mukavan kaveri -miehen kanssa.

Nyky-yhteiskunta nimenomaan mahdollistaa tämän ja jopa tukee tällaista "perheen" mallia. Eräskin Ylen toimittaja kirjoitti oppaan "Musta tulee perhe".

Eivätkä ne mukavat kaverimiehet kelpaa edes tuohon siittäjän rooliin. Yh-lapset ovat jännittävien hairahdusten ja nuoruuden korkean markkina-arvon vastuuttoman ulosmittauksen tuloksia. Ja viulut kustantaa yhteiskunta (= mukavat kaverimiehet).

Useinhan lasten isä on naisen mielestä myöhemmin maailman suurin paskiainen. Hämmästyttävää, että sellainen tyyppi valikoituu säännönmukaisesti niin tärkeään hommaan kuin lasten siittäjäksi.

mielipuoli (nimimerkki)

Nimenomaan juuri tuon takia kannattaa jo alusta asit valita isäksi kaveri -mies. Ei kannata sekoittaa seksuaalisahaluja ja lapsen tekemistä toisiinsa. Isäksi kaveri mies niin mies huolehtii sitten lapsestaankin ja seksiä sitten niiltä jotka ovat siihen parhaita.

Niin nykyinen ydinperhemalli nimenomaan LUO näitä malleja joilla eletään ja alistetaan ja alistutaan voimakkaasti määriteltyihin rooleihin. Kuten esim. vaimo tiskaa ja mies käy töissä malleihin.

Tomas (nimimerkki)

#48: "Kyllä naiset voivat saada liiaksikin nuorta”lihaa” ihan vaikka lähemmäs 70-kymppisenä."

Melkoisia poikkeuksia täytyy tuollaisten tapausten olla. Muistan jotenkin Henryn viitanneen johonkin tutkimukseen, että miehet pitävät 20 - 30 v. naisia puoleensavetävimpinä. Vielä ei ole omakohtaista kokemusta kovin korkeasta iästä, mutta siltä se vaikuttaa kun ympärilleen katsoo ja pitää korvat auki, että riippumatta kuinka vanhoja miehet ovat, niin sopivat naiset ovat tuon ikäisiä. Luulen, että vanhempien miesten "impotenssi" on aika paljon sitä, että ei vain huvita vanhan vaimon tai naisystävien kanssa. Siksi mitä vanhempia naiset ovat niin valittavat sitten kun ei enää mies "pysty", vaikka jos sille tuodaan eteen 20, niin johan heilahtaa. Tällä ei ole mitään tekemistä rakkauden, tai sen puutteen kanssa, vaikka rakkaus voi vähän avittaa.

Mutta tästähän ei saisi puhua, ettei kovin monen naisen maailma romahda.

mielipuoli (nimimerkki)

Niin voi se olla tolleen ja on varmasti myös naisella..ei se lerppa ja luursemies paljon huvita seksuaalisesti vaikka olis rahaa tai statusta kuinka..mutta tästähän ei saa puhua kun pitää puhua vaan siitä että "naisia ei niin hirveesti seksi luonostaan kiinnosta." joten tässä tuli sitten snaottua totuuskin. :) joten onnea!

Tomas (nimimerkki)

#53.

Luuserimiehellä ei ole rahaa ja statusta, jos on, ei ole enää luuseri.

"...mutta tästähän ei saa puhua kun pitää puhua vaan siitä että ”naisia ei niin hirveesti seksi luonostaan kiinnosta.”"

Väitteesi ei näytä pitävän paikkaansa. Henryn viittaama tutkimus on yksi esimerkki, mutta niitähän riittää, uudempiakin.

"Ardin (1977) kyselyn mukaan naisten yhdyntätiheys parisuhteessa oli lähes identtinen heidän haluamansa yhdyntätiheyden kanssa, kun taas miehillä haluttu yhdyntätiheys ja toteutunut yhdyntätiheys erosivat tosistaan."

Tomi (nimimerkki)

Mielipuolisia yleistyksiä. Ydinperhe lienee ihmisten luonnollinen perhemuoto. "Luonnollinen" tarkoittaa tässä evoluution myötä syntynyttä. Asiasta on tietysti vain aihetodisteita, mutta ne ovat aika vakuuttavia. Sen sijaan tämä alfa-urosmalli haaremeineen on samojen aihetodisteiden perusteella erittäin epätodennäköinen. Ihan puhtaan mikään malli ei tosin toteudu, mikä selittää sen,että kyllä niitä haaremeitakin on ollut. Sekään ei ole totta, että naisia ei seksi paljoa kiinnosta. Totta sen sijaan on, että naisia ei keskimäärin seksi kiinnosta niin paljon ja varsinkaan usein kuin miehiä. Siksi naisilla siis on väistämättä seksuaalista valtaa.

Avioliiton luonnollisuudesta johtuu, että se luonnostaan miellyttää molempia sukupuolia. Mutta hyödyttääkö se toista sukupuolta enemmän? Se riippuu yhteiskunnasta. Esimerkiksi ruumiinvoimiin perustuvassa yhteiskunnassa naisten on vaikea tulla toimeen ilman elättäjää. Nyky-yhteiskunnassa, kun naiset ovat monella tapaa miehiä paremmassa asemassa, avioliitto ei taida samalla todennäköisyydellä hyödyttää. Mutta jos liitto on onnellinen, se on -- lapsineen -- luultavasti myös maailman tärkein ja paras asia.

mielipuoli (nimimerkki)

Hey nro. 54

Nyt et ymmärtänyt ollenkaan mitä tarkoitin.

Miehiä on luusereita ja luusereita. Yksi luuseriluokka on se jonka tekin tiedätte. Mutta toinen luuseriluokka on miehet jotka ovat saaneet asemaa jne. ja sitten ovat kuitenkin luusereita eli epäviehättäviä seksuaalisesti. Sellaisilla miehillä ei ole mitään muuta annettavaa naiselle kuin raha ja NÄMÄ miehet ovat niitä joilla ei ole halukasta partneria luultavasti ikinä. Mut sen voi peitellä sanomalla "naisia ei seksi niin hirveesti kiinnosta luonnostaan."

Tämä perhemalli systeemi mikä on olemassa luo alunperin sellaiset olosuhteet että naisten on lähes pakko hommata itselleen perhe, jotta ovat sosiaalisesti ns. normeja. Eli perhemalli vain edesauttaa tätä teidänkin ajamaanne asiaa ja siksihän te sitä puolustattekin. Teillä on vain ikävä kyllä edessänne se että ei ole koskaan seksiin halukasta naista ja siksi on pakko keksiä tollasta teoreettista sontaa.

Eli toisin sanoen ymmärään seksuaalisen vetovoiman ihan täysin eritavalla kuin sinä. (ja olenkin nainen joten tiedän kyllä mikä miehessä viehättää.)

mielipuoli (nimimerkki)

Niin haaremimalli voisi olla siten päin että naisilla olisi haaremit. Se olisi paljon kätevämpää kuin miesten haaremit. Kas kun meillä on muutenkin tuota liika kansoitusta.

A) Lapset saisivat enemmän huomiota ja aikaa ja miesmallia
B) olisi enemmän miehiä huolehtimassa naisen hyvinvoinnista ( +lapsen)

se oisi kätevää ja viihdyttävää ja kaikki ylimääräinen energia minkä tämä muoto tuottaisi miesten turhautuneena seksipatoutumina niin voitaisiin käyttää yhteiskunnan tuottavan työn hyväksi.

Kannatan ehdottomastio haareminmallia. No tasa-arvon vuoksi kaikille jotka siihen kykenevät eli sekä miehille että naisille jotka ovat seksuaalisesti viehättäviä niin yhtäläinen oikeus perustaa haaremi.

Tomi (nimimerkki)

Miehistä koostuva haaremi on luonnoton, koska sellaisessa miehet eivät tietäisi, ovatko onnistuneet lisääntymään. Jos ei tiedä, onko lapsi oma, ei lasta halua suojella ja elättää yhtä todennäköisesti kuin siinä tapauksessa, että on vähintään aika varma isyydestään. Miehet myös tappelisivat keskenään saavuttaakseen lisääntymismonopolin alfa-naaraan kanssa.

Suurista linjoista lyhyesti: Evoluutio päätyi nykyisin aika yleisen käsityksen mukaan ihmistyyppiin, joka osasi tehdä yhteistyötä lauman sisällä ja toisten laumojen kanssa. Esimerkiksi gorilloilla se ei onnistu, koska lisääntymisstrategia perustuu haaremiin. Urosten piti silti kilpailla naaraista (koska muuten miehet eivät olisi keksineet sivilisaatiota -- toki naisten avustuksella). Esimerkiksi bonobot sekstaavat kaikkien kanssa koko ajan, jolloin kilpailua naaraista ei synny. Mutta eipä ole uroksilla tarvetta keksiä keihästäkään hankkiakseen lihaa, jolla houkutella naaraita. Ihmisen evoluutiossa ratkaisu siis oli ydinperhe, joka on tähän asti toiminut ilmeisen hyvin, kun vertaa muiden eläinten tuottamiin sivilisaatioihin, joita ei siis ole.

Ano Nyymi (nimimerkki)

Minoon aina pelännyt että mua aletaan toppuuttelemaan jälkileikeissä. Kyllä se tupakka vaan gutaa tekee varvin jälkeen.
Malperistani en luovu, kyllä on jämpti niin!

Gagarin (nimimerkki)

#40: "Siinäkin tapauksessa nainen peittoaisi Kanervan 6-0. Siitä huolimatta, että Kanervalla on ikäisekseen poikkeuksellisen korkea markkina-arvo."

Nyt et kyllä puhu keskivertomiehen tai -naisen suulla. Olen eri mieltä kanssasi.

Gagarin (nimimerkki)

#45: "Eikös Gerardilla ole viinitarha Provencessa. George Clooneylla on huvila Como-järven rantamilla. Lähtisin kyllä sinnekin ;)"

Tuo Como tuli mieleeni vain omista kokemuksistani, vietin siellä aikoinaan vielä nuorempana ja villimpänä kokonaista neljä kuukautta, enkä ole päässyt eroon fix-ideestä, että joskus vielä palaan niihin maisemiin. (Mutta kun vielä pitäisi mahduttaa aikatauluun se Malediivien keikka ...)

Käyttäjän ohohupsis kuva
Helena Eronen

#61.
Ahaa, minulla on Budapestiä kohtaa tuo sama :D Joku pala sielusta jäi sinne ja niihin juttuihin, joita siellä tapahtui ja voi video, sitä palasta ei jeesusteipillä korjata.

Gagarin (nimimerkki)

#62: "Joku pala sielusta jäi sinne ja niihin juttuihin, joita siellä tapahtui..."

Yrityksesi tehdä minusta mustasukkainen on tuomittu epäonnistumaan! :D

fabu (nimimerkki)

Samassa biisissä: jalkapallo, seksiä ja Ike. Enjoy ;)

http://www.youtube.com/watch?v=D5CErsAxCDo&feature...

PS. Helenalla on jäänyt tuossa kuvassa suu rakoselleen ja vinkkaisko toi toinen silmä? Ja tarkemmin kun katsoo niin rintavakokin on jäänyt pukematta, vai miten sitä asiaa nyt oikein tarkastelisi ...gagarin? :)

Käyttäjän ohohupsis kuva
Helena Eronen

#63.
Ei minun tarvitse ketään _tehdä_ mustasukkaiseksi ;)

Inex (nimimerkki)

"vaimo tiskaa ja mies käy töissä malleihin."

Niinpä niin, mitäpä jos mies vaihtaa renkaat, huoltaa kesäpyörät ja tekee sen vitun auton missä sinäkin istut niin onko kaikki mennyt 50/50 olet luultavasti niitä ihmisiä mitkä ei arvosta, pidät asioita itsestäänselvyyksinsä.

Inex (nimimerkki)

Avautumiseni syy, kaikki mitä mies tekee on vain hupia ja harrastusta, mutta jos nainen ottaa tiskit tiskikoneesta täytyy olla aivan älytön suoritus,, miten te edes pystytte siihen ei voi tietää.

Käyttäjän ohohupsis kuva
Helena Eronen

#67.
Tuosta tulikin mieleen, että pitää pyykit laittaa vielä kuivumaan. Fuck >:-C

Inex (nimimerkki)

#68 Ulos ei pysty täällä lähiössä heittämään pyykkiä .

Inex (nimimerkki)

Vaatteissa ei ole se sama tuoksu kuin mummolassa, jotain siitä puuttuu, eikä auta mikään :)

Käyttäjän ohohupsis kuva
Helena Eronen

#70.
Pihalla kuivattuun pyykkiin tulee ihana tuoksu. Mutta nyt en uskalla, kun en ole kattonut sadetutkasta, että milloin sataa. Ja toisaalta laiskottaa, en jaksa lähteä ulos seikkailemaan ;)

Inex (nimimerkki)

#71 Juu, ymmärtäähän sen, en tiedä rupean kuulostamaan jo naiselta kun jauhan näistä pyykkien tuoksusta, mutta se nyt tuli mummolasta ekana mieleen ei voi mitään, eipä ollu täällä etelässäkkään kauheesti porukkaa liikenteessä tänään :)

Käyttäjän ohohupsis kuva
Helena Eronen

#72.
Minulla on tänään synttärit. Syön hiiltynyttä pihviä. Pitäisi mennä nukkumaan, koska aamulla klo. 8 Joensuuhun. Vaan kehttuuttaa.

Inex (nimimerkki)
:) (nimimerkki)

June 1, 2003

Kirje on tullut Uuden maailmanjärjestyksen elitisteiltä.

Rakkahin maailmankansalainen

Minä uskon että on tullut aika paljastaa sinulle joitakin tyrmistyttäviä asioita, joita sinä olet kohdannut menneinä vuosikymmeninä. On hyödyksi sinulle joitakin näistä asioista jotta sinä tietäisit kuinka käyttäytyä Uudessa maailmanjärjestyksessä joka on nyt ottamassa muodon. Me haluamme että sinä pystyt tulemaan täysillä mukaan ja sopeutumaan meidän uuteen yhteiskuntaamme. Loppujen lopuksi, jos sinä teet näin, se on sinun omaksi parhaaksesi.
Ensiksi, on hyvä jos sinä ymmärrät joitakin meidän tarkoituksiamme niin että sinä voisit tehdä entistä tiiviimpää yhteistyötä. Minä en voi kertoa sinulle niistä vaikeuksista joita sinä kohtaat jos sinä vastustat meitä. Meillä on keinot kohdella vastustajiamme. Minä ainoastaan kerron sinulle tämän nyt, koska on liian myöhäistä muuttaa asioiden suuntaa. Aika jolloin meidät olisi vielä voitu pysäyttää on mennyt ohi jo kauan sitten. Meillä on täysin hallinnassa maapallo ja sen rahoitusjärjestelmä sekä median propaganda, eikä yksinkertaisesti ole mitään keinoa jolla mikään kansakunta tai valta voisi lyödä meidät.
Meillä on silmät jokaisen valtion jokaisella hallitus-portaalla. Me tiedämme mitä on suunnitteilla, koska meidän korvamme ja silmämme ovat aina läsnä.
Valtioiden salaisuudet eivät ole salsisuuksia meille. Kiina hiljattain syytti Yhdysvaltain mediaa valehtelusta Kosovon suhteen. Te typerät ihmiset. Tietysti me valehtelemme. Näin me voimme pitää ihmiset tasapainottomassa tilassa, niin että he kohtaavat jatkuvasti ristiriitaisuuksia; tämä on hyvin hyödyllistä meille. Oletko sinä nähnyt Talk Show:n esityksiä? Jotkut teistä uskovat että me olemme liberaaleja ja että hyvät ihmiset ovat konservatiiveja. Todellisuudessa, molemmat palvelevat meidän etujamme. Jokainen leiri palvelee pelkästään meidän hyväksymällämme tavalla, mutta heidän ei sallita olla tekemisissä tosiasioiden kanssa. Luomalla ristiriitoja kaikilla tasoilla kukaan ei tiedä mitä tehdä. Joten, kaiken tämän hämmennyksen keskellä me kuljemme eteenpäin, ja teemme mitä me haluamme, kenenkään estämättä.”

Huomioi Yhdysvaltain Presidentti. Vaikka hän säännöllisesti rikkoo jokaista tunnettua hillikettä, kukaan ei voi pysäyttää häntä. Hän kulkee eteenpäin ja tekee sitä mitä me haluamme hänen tekevän, joka tapauksessa. Kongressilla ei ole voimaa pysäyttää häntä. Hän tekee mitä me haluamme koska hän tietää että muuten me voimme poistaa hänet. Eikö tämä ole melko nerokasta strategiaa meidän puoleltamme? Sinä et voi vetää meitä oikeuteen koska sinä et näe meitä ja koska oikeuslaitos on meidän palvelijamme. Me ohjaamme kaikkea. Sinä et tiedä ketä vastaan hyökätä. Minun täytyy sanoa että tämä piilossa oleva käsi on ihmeellisesti laadittu ja ilman yhtäkään tunnettua historiallista edeltäjää tässä laajuudessa. Me hallitsemme maailmaa eikä maailma saa edes selville, kuka hallitsee sitä.

Tämä on ihmeellinen asia. Mediassa me kerromme sinulle tarkkaan mitä me haluamme sinun tekevän. Sitten, välähdyksessä, meidän pienet palvelijamme tottelevat. Me voimme lähettää amerikkalaisia tai eurooppalaisia joukkoja minne vain me haluamme, milloin vain me haluamme ja mitä tarkoitusta varten vain me haluamme. Kuinka paljon todisteita sinä tarvitset? Me voimme saada sinut haluamaan että sinä jätät kotisi, perheesi ja lähdet sotaan pelkästään meidän käskystämme. Meidän tarvitsee ainoastaan kertoa jotain hölynpölyä sinulle Presidentin työpöydältä tai iltauutisissa, ja me saamme teidät kaikki tekemään innokkaasti mitä me vain haluamme. Sinä et voi muuta kuin totella meitä.

Sinun turha vastarintasi
Kun kuka tahansa teistä päättää vastustaa meitä, meillä on keinot tehdä sinusta naurettava niinkuin me olemme tehneet sinun militia-liikkeestäsi. Meillä on ilo käyttää tätä liikettä näyttääksemme maailmalle kuinka hyödytöntä kaikki vastarinta on. He näyttävät niin typeriltä marssiessaan aseidensa kanssa, ikäänkuin heistä olisi jotakin vastusta sotavoimillemme. Katso mitä me teimme Waco:n lähistöllä. Auttoiko Daavidin oksan pieni asevarasto heitä? Me olemme keränneet veroja sinulta ja käyttäneet tätä rahaa tehdäksemme sellaisia kehittyneitä aseita joiden kanssa sinä et voi kilpailla. Sinun oma rahasi on auttanut vahvistamaan niitä ketjuja joilla me sidomme sinut, koska me kontrolloimme kaikkea rahaa.

Jotkut teistä saattavat ajatella voivansa paeta ostamalla maata maaseudulta ja kasvattamalla vihanneksia. Salli minun muistuttaa sinua, että sinä silti maksat meille maa-vuokraa. Tai, sinä voit kutsua sitä omaisuusveroksi, mutta se menee silti meille. Sinä näet, sinä tarvitset rahaa mitä ikinä sinä teetkään. Jos sinä et pysty maksamaan maa-vuokraa meille, me otamme sinun maasi ja myymme sen sellaiselle joka maksaa meille. Luuletko sinä että me emme pysty tekemään näin?
Ja sinun maavuokrallasi, me kustannamme sinun lapsesi indoktrinaation (=me iskostamme maailmankatsomuksemme lapsesi mieleen) julkisissa kouluissa jotka me olemme perustaneet. Me haluamme heidän kasvavan hyvin harjoitettuina meidän ajattelutapaamme varten. Sinun lapsesi oppivat mitä me haluamme heidän oppivan, ja milloin me haluamme heidän oppivan tämän, ja sinä maksat tämän kaiken maavuokrastasi.
Näitä rahoja käytetään myös muihin projekteihin joita meillä on mielessämme, ja meidän urakoitsijoillemme maksetaan hyvin heidän työstään. Sinä et kenties usko että me omistamme sinun lapsesi, mutta sinä saat selville että näin on asia. Me voimme säätää lain, että jos sinä kuritat lastasi ruumiillisesti, me viemme hänet pois.
Jos sinun lapsesi eivät omaksu koulussa meidän iskostamiamme malleja, me voimme syyttää sinua laiminlyönnistä ja viedä lapsesi pois. Sinun lapsesi eivät ole sinun. Ne ovat meidän. Sinun täytyy rokottaa heidät ja sinun täytyy tuoda heidät meidän sairaaloihimme jos me niin määräämme, tai me haemme heidät pois. Sinä tiedät tämän ja me tiedämme tämän. Elektronisen kaupankäynnin kautta me kykenemme näkemään missä sinä olet, ja mitä sinä ostat. Internetin ja muiden lähteiden kautta me voimme jopa saada selville mitä sinä ajattelet ja mitä sinä sanot. Ei ole kovinkaan merkityksellistä meidän kannaltamme se mihin sinä uskot, niin kauan kuin sinä teet mitä me käskemme. Sinun uskomuksesi ovat hölynpölyä joka tapauksessa. Mutta, jos me epäilemme että sinä saatat olla jossain määrin vaarallinen meidän suunnitelmillemme, meillä on keinot kuinka toimia sinun kanssasi.
Me voimme kiusanteon avulla pyydystää sinut ansaan. Me pystymme saamaan sinut oikeuteen niin pitkäksi aikaa että sinä et koskaan pääse pois. me voimme helposti näivettää kaiken sinun omaisuutesi jonkin tekosyyn avulla. Meillä on suunnattomat varat joilla me voimme maksaa lakimiehillemme. Sinä maksat palkan näille lakimiehille verojen muodossa.
Sinulla ei ole tällaisia valtavia rahavaroja. Me tiedämme kuinka jakaa ja valloittaa. Emmekö me ole syrjäyttäneet hallitsijoita tempuillamme? Luuletko että sinusta on vastusta meille?

Sinun turhat organisaatiosi
Ja, ajatellaanpa sinun uskontojasi ja ”moraalista enemmistöäsi”. ”Moraalinen enemmistö” (=moral majority) ei ole sen enempää moraalinen kuin enemmistökään. meillä on ilo käyttää tätä vetistä nauhamakaronia tehdäksemme kristinuskosta naurunalaisen. Typerät ihmiset jotka johtavat tätä organisaatiota saavat kananmunan kasvoilleen. Me olemme aina saaneet heidät puolustuskannalle niinkuin me olemme tehneet onnistuneesti NRA:n kanssa. Me voimme saada National Rifle Association:in (Kansallinen kivääriliitto) näyttämään The New Radikal Attackers -seuralta (=Uudet radikaalit hyökkääjät) meidän median propagandamme toimesta.

Sinä et voi vapautua. Kuvittele kuinka sinä voisitkaan. Me annamme polttoaineen autoosi. Me voimme kääntää hanat kiinni milloin me vain haluamme väittäen että on jonkinlaista pulaa. Entä jos sinun autosi menee rikki? Sinä et voi saada osia siihen ilman meitä. Me valvomme kaikkea rahaa jota sinä käytät. Halutessamme me voimme pysäyttää rahan virtaamisen tai saada aikaan täydellisen romahduksen. Sitten me voimme määrätä Presidentin julistamaan kaiken rahan arvottomaksi. Sillä hetkellä kaikki sinun rahasi häviävät savuna ilmaan.
Tarvitsetko sinä ruokaa? Jos tarpeen, me voimme aiheuttaa kuljettajien lakon joka lopettaisi ruoan jakamisen kauppoihisi. Me voimme näännyttää sinut nälkään milloin vain me haluamme. Sinulla on ruokaa ainoastaan siksi koska me tarjoamme sitä sinulle ruokapöydästämme.
Suurina pulavuosina me kontrolloimme ruokaa. Me kasasimme vuorenkorkuisia pinoja ruokaa aitojen taakse ja annoimme sen pilaantua. Nälkäiset me panimme töihin meidän työleireillemme vaikka oli olemassa tarpeeksi ruokaa jolla ruokkia heidät. Luuletko sinä todella että sinä voit lyödä meidät? Sinä sanot että sinä voit kätkeä kultarahoja jotta sinulla olisi edelleen rahaa romahduksen tapahtuessa. Me voimme yksinkertaisesti säätää lain, joka tekee kullan omistamisesta laitonta niinkuin me olemme säätäneet aikaisemminkin. Jos me löydämme kultaa sinun hallustasi, me voimme yksinkertaisesti takavarikoida sen ja passittaa sinut vankilaan lain rikkomisesta.
Vankilassa ollessasi sinun täytyisi tehdä työtä jossakin meidän työlaitoksissamme. Me olemme antaneet sellaisen kuvan vankityöleireistämme että kukaan ei näytä vastustavan niitä. Me kerromme ihmisille että murhamiesten pitäisi maksaa omasta ylläpidostaan.
Kukaan ei näytä ajattelevan että meillä on valta laittaa sinne myös tomaatin kasvattajat. Me voimme säätää lait jotka kieltävät puutarhat ja sitten keksiä jonkun tieteellisen syyn miksi sinulla on lupa ostaa ruokaa ainoastaan meidän lähteistämme. Jos joku näkee sinun kasvattavan tomaatteja, hän raportoi sinusta meille ja sitten sinä tulet meille tekemään töitä meidän pelloillamme. Oi, te typerät nationalistit. Te ette voi paeta meitä, sillä jo kauan ennen kuin te synnyitte, me olimme suunnitelleet sinun orjuuttamisesi. Sinun opettajasi ja pastorisi ovat muotoilleet sinun ajatuksiasi meitä varten jo sukupolvien ajan. Mene ja tapa itsesi, se ainoastaan auttaa meitä käsittelemään jäljellä olevaa väestöä. Sinä et voi vahingoittaa meitä, löytää meitä tai edes kuvitella minkä veroisia me olemme.
Minä heitän sinulle nämä muutamat seikat ainoastaan siksi että sinä — jos sinulla on yhtään järkeä — tottelisit meitä ja noudattaisit meidän ohjeitamme.

Sinun kontrolloitu mielesi
Me johdamme Hollywoodia. Sellaiset elokuvat kuten Terminator ja Armageddon sekä monet muut luotiin yksinkertaisesti siksi että sinä ajattelisit meidän haluamallamme tavalla. Sinut on ohjelmoitu pitämään väkivallasta, niin että sitten kun me lähetämme sinut tappamaan joitakin pahoja ihmisiä, sinä tottelet mielelläsi.
Me olemme tuoneet väkivaltaisia toimintapelejä ostoskeskuksiisi valmistellaksemme sinun lastesi mielet sodan taiteeseen. Me olemme panneet sinut näkemään armeijamme ja poliisimme hyvinä osapuolina ja altistaneet sinut asioille jotka olivat mahdottomia vain muutama vuosikymmen sitten. Meidän taiteelliset ohjelmamme, kaikki on suunniteltu jotta sinä alistuisit ja jopa auttaisit Uuden maailmanjärjestyksen luomisessa.
Star Trek, ja muut luomukset ovat opettaneet sinut yksinkertaisesti tottelemaan uusien kansainvälisten vallanpitäjien antamia ohjeita. Te typerät ihmiset, te ajattelette että teitä viihdytettiin, kun teitä itse asiassa koulutettiin. Uskaltaisinko minä käyttää sanoja ”aivopesu” tai ”mielenhallinta”. Muuten, oletko sinä nähnyt uusimman Tähtien Sodan?
Mikä henkisen manipuloinnin taideteos. Ihmiset keskustelevat kaikenlaisten epämääräisten ja eri muotoisten olioiden kanssa, ja he keskustelevat englanniksi. Ihmettelenpä missä nämä avaruusoliot oppivat englantia. Voi ihmisten yksinkertaista mieltä. Hän ei koskaan huomaa että hänet on viety satumaahan. Me olemme laittaneet mainoksia Tähtien Sota -elokuvasta melkein joka paikkaan. Sinä löydät niitä Wal-martista, K-martista, Taco Bell:istä, ja muista kaupallisista laitoksistamme. Elokuvassa on jotakin jonka me haluamme sinun oppivan. Vai, pitäisikö sanoa että episodeissa 4-6 on jotakin sellaista mitä me emme halua sinun oppivan? Joka tapauksessa, meillä on mitä me heluamme tässä asiassa.

Tietysti, jotta pitäisimme sinut hyväuskoisena, me olemme käskeneet vaaleilla valittuja virkamiehiämme teeskentelemään ikäänkuin he haluaisivat korjata tilanteen. Presidentti Clinton puhuu Hollywood-elokuvien väkivaltaa vastaan. Tämä ei tietenkään ratkaise ongelmaa, mutta saa ihmiset uskomaan että asialle yritetään tehdä jotakin. Seksi ja väkivalta ovat parhaimmat voimat jotka auttavat meitä saavuttamaan päämäärämme. Tällä tavalla me pidämme heidät niin kylläisinä että heillä ei ole hyveellisyyttä tai aivokapasiteettia miettiä todella tärkeitä asioita jotka on jätetty kokonaan meidän käsiimme. Presidentti Clintonista on ollut meille erittäin suuri apu. Me tunsimme hänen luonteensa ennenkuin me teimme hänestä Presidentin. Hänen paljastumisestaan oli suuri apu nuorison moraalisten arvojen säätämisessä alaspäin. Tästä on etua meille.
Niiden turhat ponnistukset saada hänet meitä vastaan olivat jopa hyväksyttäviä meidän kannaltamme. Hän on hyödyllinen meille eikä kukaan siirrä häntä syrjään kunnes me olemme valmiit siirtämään hänet syrjään. Anteeksi jos minä näytän pilkkaavan asioita joihin sinä uskot, mutta ne ovat melko vanhanaikaisia. Eikö sinulla ole silmiä nähdä että sinun turhat vapautesi ovat hyödyttömiä meidän edessämme? Sinä voit tehdä ainoastaan niin kuin me sanomme. Me siirrämme syrjään Presidenttimme kun me olemme valmiit, ja johtaja jonka me asetamme tulee istumaan paikallaan niin kauan kuin se palvelee meitä.
SIllä hetkellä me laitamme suosittelemamme ehdokkaan sinun eteesi ja sinä äänestät niinkuin me haluamme. Tällä tavalla me annamme sinulle turhaa äänestys-harjoitusta, ja sinä uskot että sinulla on jotakin tekemistä sen kanssa kuka Presidentti valitaan virkaan.
Me käytämme kensakuntia mihin me ikinä haluamme. Jokainen tietää että niiden täytyy totella meitä tai kuolla. Onneksi meillä on muutama vastaan hangoittelija kuten Saddam ja Milosevic, jotka ovat olleet avuliaita näyttämään maailman johtajille mitä me teemme heille jos he eivät alistu.
On hienoa seurata meidän päämääriämme ja tehdä mitä me sanomme. Jos joku ei tee näin, seuraukset ovat traagisia. Minä haluaisin säästää sinut tällaiselta lopulta. Me käytämme sinua helpottamaan ylikansoitus-ongelmaa.
Sinun typerä kapinasi meidän hallintoamme vastaan
Jotkut teistä ovat ajatelleet että te voisitte pysäyttää meidät asettamalla pommin johonkin meidän abortti-klinikoistamme tai hallitus-takennuksistamme. Typerät sielut! Kuinka tämä voisi vahingoittaa meitä?
Kaikki tällaiset toimenpiteet antavat meille tekosyyn kaataa ihmisten päälle lisää kontrollia ja raskaita taakkoja. Me tykkäämme siitä kun sinä kapinoit ja räjäytät jotakin ilmaan. Sinä olet hyvä tekosyy jonka varjolla me voimme laatia lisää lakeja kaikkia niitä asioita vastaan jotka suojelevat sinun vapauttasi. Etkö sinä näe kuinka mahdotonta meitä on vastustaa? Mitä enemmän sinä rimpuilet, sitä lujemmin me puristamme.

Meidän valtakuntamme on rahan valtakunta. Anteeksi, mutta minun täytyy tunnustaa että me olemme rahattoman valtakunnan hallitsijoita. Sinun täytyy nähdä huumori tässä lausunnossa. Me olemme antaneet sinulle palan paperia tai joitakin numeroita tietokoneen näytölle joille me olemme antaneet termin ”raha”. Mikään muu kuin meidän sanamme ei ole tämän rahan vakuutena. Me luomme sitä tyhjästä, me painamme sitä, me lainaamme sitä, me annamme sille arvon, me otamme siltä arvon pois. Kaikki asiat joilla on tekemistä rahan kanssa ovat meidän käsissämme. Ajattele, mitä sinä voit tehdä ilman rahaa? Jos sinä yrität vastustaa, me voimme peruuttaa sinun luottosi tai jäädyttää sinun tilisi. Sinun rahasi takavarikoidaan helposti. Me olemme laatineet niin monia sääntöjä elämiseen, että sinä et voi elää ilman rahaa.
Leiriydy valtion alueelle ja sinun täytyy muuttaa sieltä pois kahdessa viikossa. Sinä et pysty kasvattamaan itsellesi puutarhaa kahdessa viikossa. Monille meidän luontopoluistamme saa astua ainoastaan luvan kanssa. Me olemme säätäneet lakeja jotka kieltävät asuntovaunussa asumisen kovin pitkään samassa paikassa. Etkö sinä ole ajatellut kuinka naurettavaa on, että me sallimme asumisen taloissa koko ajan mutta me emme salli ihmisten asuvan asuntovaunuissa tai teltoissa pysyvästi jollei hän asu verollisella leirintä-alueella.
Meidän mittaamattomat mysteerimme
Meidän hiljattain käydyllä sodalla Serbiassa oli monia tarkoitusperiä, mutta me emme puhu niistä avoimesti. Me annamme Talk Show -isäntien kertoa kaikenlaista hölynpölyä mutta mikään tästä ei osu lähellekään totuutta. Ensiksikin, Kosovossa on luonnon-rikkauksia joista meillä täytyy olla täydellinen kontrolli. Kosovon kallioperässä on paljon uraania, ja uraani on hyvin tärkeää meille. Meille käy hyvin myös se, että kaikki tällaiset mineraalit pysyvät meidän potentiaalisten vihollistemme ulottumattomissa.
Milosevic ei ole ollut kovin halukas antamaan näitä resursseja meidän käsiimme, joten me yksinkertaisesti teimme asiat hänelle vaikeiksi kunnes hän alistuu meidän komentoomme. Nyt voitto Jugoslaviasta on varma.
Me saatamme tämän ylpeän kansakunnan nöyryytyksen sille tasolle jota me vaadimme keikilta ihmisiltä. Sodan jälkeen, jos Milosevic ei riittävästi nöyristele meidän edessämme, me viemme hänet oikeuteen sotarikoksista syytettynä. Me keksimme tämän termin; melko nerokkaasti, eikö niin? Kuinka voi olla olemassa sellainen ase kuin sotarikos? Sodan luonne on sellainen että se sulkee pois kaikki säännöt. On niin huvittavaa katsoa kansakuntia kun ne yrittävät käydä sotaa meidän asettamillamme pelisäännöillä. Ainoa sotarikos on olla meitä vastaan. Jokainen joka on meitä vastaan rikkoo meidän lakejamme. Kuten sinä olet nähnyt, sellainen joka on meidän puolellamme saa tehdä mitä hän haluaa. Eikö Nelson Mandela ollut pommeja kantava terroristi joka tappoi monia vihollisiaan? Me teimme hänestä sankarin.
Me emme noudata yhtäkään lakia kun sota tulee. Me teemme mitä me haluamme, milloin me haluamme ja missä me haluamme. Me voimme näännyttää kansakunnat kuoliaiksi. Me voimme saattaa siviilit perikatoon ja käyttää muita kauhuja joiden avulla me saamme vihollisemme oikeuteen. Katso meidän esimerkkiämme.
Me pommitimme Serbiaa. Me pommitimme kosovolaiset pois kodeistaan, myrkytimme heidän jokensa, käänsimme pois päältä heidän sähkönsä, ja sitten me mestarillisesti saimme kaiken näyttämään siltä, että tämä kaikki oli milosevichin syytä ja että hänen täytyy mennä oikeuteen tästä hyvästä. Samalla tavalla me saimme aiheuttamamme tulimyrskyn Waco:ssa näyttämään David Koreshin syyltä. Sitten on vielä meidän pääkonnamme Saddam, kaikkine joukkotuhoaseineen. Pahoja miehiä löytyy kymmenen tusinasta ja me voimme taikoa yhden esille silloin kun se sopii meille. Tämä on todella hauskaa, kun sinä oikein ajattelet. MInä en ole sellainen joka tavallisesti repii huumoria, mutta minä joskus löydän itseni nauramasta niille absurdeille käsityksille joita me laitamme sinun eteesi ja jotka sinä halukkaasti otat vastaan.
Etkö sinä ihmettele sitä, että maailman johtajat vapisevat meidän läsnäollessamme? He tietävät että heillä ei ole muuta valtaa kuin se minkä me olemme antaneet heille. Me emme pelkää Venäjää emmekä Kiinaa, koska me hallitsemme täydellisesti heidän ajatusmaailmansa. Kiina tietää että me voimme jäädyttää kaikki heidän yrityksensä ja pääomansa Amerikassa kynän heilautuksella.
Me haluamme sinun olevan osa järjestelmää. Kun sinä ostat talon, me emme ainoastaan ota veroa ostoksestasi, vaan me otamme myös suuren osan korkomenoistasi. SInä saat maksaa talosi hinnan kaksin- tai kolminkertaisena, korkokuluina yksistään.
Me emme halua sinun pakenevan ja tämän vuoksi me olemme tehneet asiat tällaisiksi. Sinä olet meidän omaisuuttamme. Me emme salli sinun ostavan tai myyvän mitään jollet sinä alistu meidän auktoriteettimme alle. Jos sinä haastat meidät oikeuteen, sinä häviät. Jos sinä ryhdyt vcäkivaltaiseksi, me laitamme sinut johonkin työleireistämme. Sinä tarvitset meidän rahaamme, meidän viihdykkeitämme, meidän polttoainettamme ja meidän julkisia palveluitamme. Jos sinulla ei ole näitä, sinä näännyt. Sinut on tehty noudattamaan meidän tahtoamme.

Ei allekirjoitusta

Inex (nimimerkki)

#75 Ei tarvitse tuntea kollektiivista häpeää jostain mitä et ole tehnyt, itse tunnen sitä lähes päivittäin kun en ole tehnyt tarpeeksi, näin se menee. Lähetkö seuraavaan keikkaan mukaan vai olitko jo mestoilla ?

bmad (nimimerkki)

"Niin voi se olla tolleen ja on varmasti myös naisella..ei se lerppa ja luursemies paljon huvita seksuaalisesti vaikka olis rahaa tai statusta kuinka..mutta tästähän ei saa puhua kun pitää puhua vaan siitä että ”naisia ei niin hirveesti seksi luonostaan kiinnosta.” joten tässä tuli sitten snaottua totuuskin. joten onnea! "

Mielipuolella taas rodunjalostus käynnissä. Kukaan mies ei ole luuseri.
JOS ET SITÄ TAJUA, VOIN TOISTAA. Miesten nimittäminen luusereiksi on tiety myös julkinen ja kovaa vauhtia yleistyvä kunnian loukkaus, mutta ikävintä sen yhteiskunnalliset seuraukset on nähtävissä lähitulevaisuudessa. Se on vakava homma, että tällaista lokaa heitetään, ja se on asia, josta nainen muistetaan pitkään. Kauneuttasi EI ARVOSTA KUKAAN, kun kynkkäät tuolla tärkeänä paikasta toiseen ja syöt hienoissa ravintoloissa (vai olinko se minä?).
Kun luuserit lopulta luhistuvat sanojesi edessä, saat joka tapauksessa tehdä itse töitä enemmän kuin koskaan eläissäsi, ja elääkkeelle pääsystä on turha haaveilla jos ei ole fyrkkaa. Mene rannalle juttelemaan deekujen kanssa ja vie heidät luoliin. Se on luolafilosofia, jolla saat jotain aikaan. Rakenna puliukkojen kanssa filosofinen keskustelu siitä miksi heistä tuli sellaisia kuin tuli. Ja anna heille lopulta kaikki mahdollinen kauneutesi ja rakkautesi käyttöön.

bmad (nimimerkki)

TAJUATTEKO VITUN IDIOOTIT: LUUSERIMIEHIÄ EI OLE??????????

Inex (nimimerkki)

Mä en ainakaan tajua, kerro ihmeessä lisää, jotain vois Hollywoodista heittää.

bmad (nimimerkki)

Mä OLEN Hollywoodista.

Gagarin (nimimerkki)

#73: "Minulla on tänään synttärit."

Hyvää synttäriä! Joko täytät 20?

Lt. Blueberry (nimimerkki)

40#

Eikö tämä ole ristiriidassa väitteesi kanssa, että naisten markkina-arvo määräyty nuoruuden ja ulkonäön mukaan, kun miehen taas statuksen. Tällä logiikalla Kanervan markkina-arvo on kovempi kuin Halosen.

Gagarin (nimimerkki)

#82:
Juu, itse kommentoin samaan tyyliin jo aiemmin.
Mielestäni tässä kohtaa Henry osuu harhaan.
Tuskin kukaan nuori kaveri haluaisi Halosen tai edes hänen ikäisensä naiskansanedustajan kanssa bunkkaan. Ikellä puolestaan ei olisi ongelmaa löytää petikaveria viidessä minuutissa.

Mies.asia (nimimerkki)

#82, #83,

olen aika lailla samoilla linjoilla, mitä tulee puhtaaseen Halosen seksuaaliseen vetovoimaan. (Naisen reaktio miehen statukseen vastaa suurin piirtein miehen reaktiota naisen kauneuteen.) Siitä huolimatta Haloselle varmasti löytyisi ottajia.

Halonen on presidenttinä kuitenkin erikoisasemassa ja voisi kuvitella, että löytyy paljon miehiä, jotka kaataisivat Halosen vain puhtaasti sen signaaliarvon takia (mutta eivät välttämättä saman näköistä tavista).

Naiset usein projisoivat omat preferenssinsä miehiin, joten korkeastatuksisen Halosen kaatamisella voisi olla erittäin voimakas positiivinen vaikutus muiden haluttavampien naisten antamaan suosioon (preselection ja social proof).

Roissy kommentoi naisten tekstiviestejä kirjoituksessa Texts From The Female Id:

"Pre-selection is the most powerful animating force of female desire:

'every time I see Anne Hathaway all I can think is “my cousin fucked a guy who fucked her” and it makes me proud…. so I want to say thank you for being that cousin.'"

Käyttäjän ohohupsis kuva
Helena Eronen

Kiitti Inex.
Gagarinille tiedoksi, että täytin taas 17. Uskomatonta, eikös :)

Arawn (nimimerkki)

Inex: "Avautumiseni syy, kaikki mitä mies tekee on vain hupia ja harrastusta, mutta jos nainen ottaa tiskit tiskikoneesta täytyy olla aivan älytön suoritus,, miten te edes pystytte siihen ei voi tietää."

Iso osa ihmisistä asuu nykyään kerrostaloissa - siellä ei ole lumenluontia tehtävänä eikä monia muitakaan omakotitalon huoltotöitä. Monilla ei ole autoa eikä edes pyörää eivätkä kaikki, joilla on, osaa niitä huoltaa - edes miehet. Samoin moni mies ei nykyään hallitse remontti- tai kodinhuoltohommia sen kummemmin kuin nainenkaan, ei osaa korjata pesukoneita tai muita rikkimenneitä vehkeitä jne.

Jos mies oikeasti tekee kotona ns. "miesten hommia", niin mikäs siinä, kotitöitä ne ovat siinä, missä muutkin kotityöt ja lasketaan mukaan. Mutta kun koko ajan kasvava joukko miehiä EI tee niitä hommia vaan auto viedään korjaajalle, kotiin kutsutaan remonttireiska ja niin edelleen. Ja kun miehet eivät tee enää "miesten hommia" niin sitä on joko osallistuttava tiskaukseen, pyykinpesuun ja luuttuamiseen tai oltava tekemättä mitään...

Gagarin (nimimerkki)

#86: "sitä on joko osallistuttava tiskaukseen, pyykinpesuun ja luuttuamiseen tai oltava tekemättä mitään… "

Tokihan mies voi silloin keskittyä hengen viljelyyn ja filosofisiin keskusteluihin.

#85: "täytin taas 17. Uskomatonta, eikös"

Ei todellakaan ole uskomatonta, kun katsoo uutta kuvaasi!

MikkoAP (nimimerkki)

#86"Jos mies oikeasti tekee kotona ns. ”miesten hommia”, niin mikäs siinä, kotitöitä ne ovat siinä, missä muutkin kotityöt ja lasketaan mukaan. Mutta kun koko ajan kasvava joukko miehiä EI tee niitä hommia vaan auto viedään korjaajalle, kotiin kutsutaan remonttireiska ja niin edelleen. Ja kun miehet eivät tee enää ”miesten hommia” niin sitä on joko osallistuttava tiskaukseen, pyykinpesuun ja luuttuamiseen tai oltava tekemättä mitään… "

Vastaavasti kasvava joukko naisia ei mm. osaa laittaa ruokaa...

Arawn (nimimerkki)

Mikkoap: Se on ihan totta. Kasvava joukko ihmisiä ei osaa hoitaa edes peruskotitöitä - ja se näkyy. Ei voi ymmärtää. :(

Tosin paljolti se on kyllä viitsimisestä kiinni. Joku imuroiminen tai peruspöperön valmistaminen EI ole millään lailla vaikeaa. Jos niitä hommia ei tee, kyse ei enää ole mistään osaamisesta vaan laiskuudesta ja viitsimisestä.

MikkoAP (nimimerkki)

Arawn: Joo pitkälti tuo uusavuttomuus johtuu viitseliäisyyden puutteesta. Nykyteknologia helpottaa elämää liiaksikin, vaikkei läheskään aina todella paranna elämänlaatua.

Mutta pitää vielä lisätä yksi pointti: teknologian kehittyessä on moniin arkisiinkin vehkeisiin ängetty niin pljon teknologiaa, ettei niitä amatööri voi noin vain lähteä korjaamaan , tai säätelemään.

Toisaalta ne kädentaidot, jotka sukupolvi, tai pari sitten olivat yleisiä ei viitsitä oppia (myönnän itsekin syyllistyväni tähän. Toisaalta mm. laitan ruokaa päivittäin :D). Toisaalta taas niillä taidoilla ei nykyelektroniikkaa kannata lähteä säätämään.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset