Henry Laasanen Kirjoituksia miesten tasa-arvosta ja pariutumisesta

Tasoluokitteluteorioiden anatomiaa

Miehet asetetaan tasoluokitteluteorioissa paremmuusjärjestykseen seksuaalisen menestyksen perusteella. Kaksi käytetyintä luokittelua ovat suomalainen (YTM, KTM, ATM) ja angloamerikkalainen (alfa, beta, gamma, omega).

Miksi tasoluokitteluja käytetään? Pariutumisen analysoiminen (tieteellisesti) on vaikeaa ilman soveltuvia käsitteitä. Samalla tavalla ihmisiä luokitellaan myös muihin hierarkioihin, kuten köyhiin ja rikkaisiin, älykkäisiin ja tyhmiin. Esimerkiksi köyhyyteen on vaikea puuttua, jollei käytettävissä ole "köyhän" käsitettä.

Miksi naisista ei ole olemassa vastaavaa tasoteoriaa? Naiset ovat tasalaatuisempi porukka pariutumisessa kuin miehet. Seksin saanti on helppoa (käytännössä kaikille) naisille, joten naisia on hankala asettaa eri luokkiin seksuaalisen menestyksen perusteella. Viehättävillä naisilla on usein vähemmän seksuaalisia suhteita kuin vähemmän viehättävillä. Toiseksi, seksuaalinen menestys on miehen elämässä keskeisempi indikaattori kuin naisen elämässä.

Miksi tasoluokitteluja vastustetaan? Ihmiset vastustavat merkittävien hierarkioiden paljastamista, koska se kertoo ihmisten eriarvoisuudesta. Tietoa hierarkioista on vaikea kestää psykologisesti. Samalla tavalla ihmiset vastustavat ÄO tai varallisuushierarkioita. Seksuaalinen hierarkia on kaikista hierarkioista merkittävin, siksi sen ääneen sanomista myös inhotaan eniten. Romantiikka pyrkiikin piilottamaan seksuaalisen hierarkian, jotta kaikilla olisi kivempaa. Romantiikassa Tauno Palo päätyy aina yhteen Ansa Ikosen kanssa, mutta jättää kertomatta, miksi Aku korhonen ei päädy yhteen Ansa Ikosen kanssa. Tiede ei voi pitäytyä vain siinä, mikä on kivaa. Tiede pyrkii selvittämään, mikä pitää paikkansa ja miten maailma toimii.

Suomalainen tasoluokitteluteoria

Suomalaisen tasoluokittelun (YTM, KTM, ATM) alkuperä lienee nyyssien ihmissuhteet ryhmässä, jossa olin itsekin mukana keskustelemassa vuosituhannen alkupuolella. En muista, kuka käsitteet lanseeraasi, mutta hämärän muistikuvani mukaan olin eräs ensimmäisistä, joka käytti käsitteitä aktiivisesti teksteissään.

Suomalainen tasoluokitteluteoria kertoo miehen naissuhteiden määrän tai potentiaalin niiden hankkimiseksi. Suuri osa miehistä on helppo asettaa luokkiin. Haaremeita hallitsevat miehet ovat YTM:ä, monogamisessa suhteessa olevat miehet ovat pääosin KTM:ä ja kroonisesti naisettomat miehet ovat ATM:ä. On kuitenkin olemassa paljon sinkkumiehiä, joita ei voi itsestään selvästi laittaa mihinkään luokkaan. Tasoluokkien väli onkin veteen piirretty viiva.

Itse en pidä liian tiukasta ATM määrittelystä (kuten siitä että ATM:ksi asetetaan vain ne miehet, joilla ei ole koskaan ollut naissuhteita). Liian pienet kategoriat tekevät teoriasta soveltamiskelvottoman. Paremmin voidaan mielestäni sanoa, että ATM:ä ovat ne miehet, joilla ei ole naista, eikä seksuaalisen suhteiden hankinnan mahdollisuudetkaan näytä lupaavilta. Esitän miesten prosentuaalisesta jakautumisesta eri luokkiin seuraavan ehdotuksen:
YTM = 10-15 %

KTM = 60-70 %

ATM = 20-25 %
Luokittelu koskee tiettyä hetkeä ja voi muuttua moneen kertaan elämänhistorian aikana. Helpointa luokittelun hahmottaminen lienee silloin, kun sitä vertaa analogisesti varallisuusluokitteluun (eli taloudellisesti köyhää vastaa seksuaalisesti köyhä ATM).

Olen sinkkumies. Mistä tiedän oman luokkani? Kysy itseltäsi, mikä on potentiaalisi seksuaalisten suhteiden hankintaan. Jos se on huono, olet ATM, jos kohtuullinen, olet KTM ja jos hyvä, olet YTM.

Mitkä tekijät määräävät miehen luokan? Luokkaan vaikuttaa kolme päätekijää:
Markkina-arvo = Kuinka paljon naisia kiinnostavia ominaisuuksia miehessä on.

Markkinointi = Pelimiestaidot. Kuinka hyvin mies kykenee myymään itsensä naisille.

Pääsy markkinoille = Kuinka kalaisilla vesillä mies uistelee.
Angloamerikkalainen tasoluokitteluteoria

Angloamerikkalaisen tasoluokitteluteorian (alfa, beta, gamma, omega) perusta lepää biologiassa. Monissa eläinlajeissa urokset jakaantuvat alfa (1) ja beta (1) uroksiin. Noiden pääkategorioiden määrittelystä vallitsee yleensä yksimielisyys. Sen lisäksi käytetään muita luokkia (gamma, omega jne.) - usein eri merkityksissä (1, 2, 3). Seuraavassa oma ehdotukseni.

Alfa: Luonnollinen johtajatyyppi. Edustaa miesten eliittiä. Itsevarma, komea, charmikas ja usein varakas (tyypillinen luokan edustaja: Pekka Siikala).

Beta:  Elämässä pärjääviä "kivoja" miehiä, joilla ei ole alfan itseluottamusta ja luonnollista johtajuutta. Yleensä monogamisessa suhteessa

Gamma: Alfaksi haluavat miehet, joilla on aggressiivisuutta, mutta ei riittävästi kykyjä.

Omega:  Miesten epäsosiaalinen pohjaosa, joilla ei ole paljoakaan johtajaominaisuuksia tai sosiaalisia taitoja.

Suurin ongelma angloamerikkalaisessa tasoluokittelussa on se, että ihmiset eivät asetu eläinlajien lailla selkeisiin hierarkioihin. Miten alfa ja beta voidaan erottaa toisistaan ja mihin raja vedetään?

Tasoluokitteluteorioiden vertailua

Suomalainen tasoluokitteluteoria perustuu naissuhteiden määrän kvantitatiiviseen eroon miesten välillä. Angloamerikkalaisessa tasoluokitteluteoriassa kyse on miestyyppien välisestä erosta, mikä tosin heijastuu myös naissuhteiden määrään. Seuraavassa kuviossa sovitan teorioita yhteen.

Kuvio kertoo miehen pääluokan angloamerikkalaisessa luokittelussa ja yleisimmän pääluokan suomalaisessa tasoluokittelussa (suluissa vaihtoehtoisen luokan).

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (72 kommenttia)

Horny (nimimerkki)

"Alfa: Luonnollinen johtajatyyppi. Edustaa miesten eliittiä. Itsevarma, komea, charmikas ja usein varakas (tyypillinen luokan edustaja: Pekka Siikala)."

Reps

Luonnollinen henkilo (nimimerkki)

Hyvin tiivistetty.

Pekka-setä tulee olemaan imarreltu...

Piirtamasi kaavio on luultavasti tehty Windowsin Paint-työkalulla. Sen sisältö menee tyypillisesti rikki (kuten kaaviossasi), kun yrität myöhemmin skaalata sitä. Tallenna se mielummin JPEG-muotoisena.

Henry Laasanen

#2
"Piirtamasi kaavio on luultavasti tehty Windowsin Paint-työkalulla."

Wordilla.

"Sen sisältö menee tyypillisesti rikki (kuten kaaviossasi)"

"Tallenna se mielummin JPEG-muotoisena."

Taisi olla gif.

Se näyttää sellaiselta kuin millaiseksi sen tein. :-(

Firefoxissa näkyy oikein, Explorerissa huonommin.

Kuva löytyy täältä:

http://picasaweb.google.com/henry.laasanen/Naisten...

Horny (nimimerkki)

Onko tasoluokitteluista muita asiallisia nettilinkkejä?

Käyttäjän markok kuva
Marko Kivelä

Olen pidempään miettinyt, että mallisi on liian yksinkertainen ja sitä kautta puutteellinen. Omien havaintojeni mukaan maailma ei nyt yksinkertaisesti toimi noin. Ehdotankin seuraavankaltaista muutosta:

Jaat markkinat (huono sana) kahtia. Seksisuhdemarkkinoihin ja parinmuodostusmarkkinoihin (tai avioliittomarkkinoihin).

Periaatteessa nimittäin näyttäisi siltä, että näillä kahdella on jossain määrin erilaiset säännöt. Pelimies saattaa olla YTM seksimarkkinoilla, mutta monasti hänellä ei ole juuri arvoa aviomarkkinoilla, ja taas hyvä yhden naisen mies saattaisi omata huimaa "vaihtoarvoa" aviomarkkinoilla jos hän vapautuisi kilpailtavaksi.

Eroa näyttää olevan myös siinä, että yhden yön suhteiden(seksisuhteiden) ja pitkäaikaista liittoa tavoittelevien suhteiden välillä on merkittäviä päämääräeroja. Puhtaasti seksihakuinen toiminta perustuu tyystin tuohon seksiin, kun taas parisuhteet perustuvat selkeästi kompleksisempiin tavoitteenasetteluihin. Eräs liittojen ongelma tuntuukin olevan, että osa osallistujista kuvittelee, että vaikkapa avioliitto on PELKKÄ seksisuhde, kun se todellisuudessa on paljon muutakin. Tällöin luonnollisesti suhteen luonteen väärin ymmärtänyt toimii suhteen kannalta riittämättömällä tavalla.

Varmaankin tämä ero on tullut aiemminkin esille, mutta sitä kannattaisi silti pohtia lisää, sillä mielestäni markkina-arvoteorianne ei ole nykymuodossaan uskottava (olettaen että olen hahmottanut kirjoituksistasi tämän teorian oikein).

Mies.asia (nimimerkki)

HL: "Ihmiset vastustavat merkittävien hierarkioiden paljastamista, koska se kertoo ihmisten eriarvoisuudesta."

Tämä on hyvä huomio.

Olen aikaisemminkin lukenut kommentteja, joissa ihmetellään hierarkkisen eriarvoisuuden käsittelyn puuttumista monilla ihmisiä käsittelevillä tieteenaloilla. Vaikka myös ihminen on selkeästi erilaisia hierarkioita muodostava laji, niiden käsittely ja tunnustaminen tuntuu olevan myös yhteiskuntatieteilijöille hankalaa. Eläimien kanssa samaa ongelmaa ei esiinny.

Muodostetut kategoriat ovat tietysti usein jossakin määrin arbitraarisia, mutta taustalla olevat ilmiöt ovat tosia.

Roguex (nimimerkki)

Marko Kivelä:

"Periaatteessa nimittäin näyttäisi siltä, että näillä kahdella on jossain määrin erilaiset säännöt. Pelimies saattaa olla YTM seksimarkkinoilla, mutta monasti hänellä ei ole juuri arvoa aviomarkkinoilla, ja taas hyvä yhden naisen mies saattaisi omata huimaa ”vaihtoarvoa” aviomarkkinoilla jos hän vapautuisi kilpailtavaksi"

Sotket nyt tavallaan korkean markkina-arvon ja pelimiestaidot keskenään. Korkean markkina-arvon omaavat miehet ovat YTM:iä sekä seksuaali- että parisuhdemarkkinoilla. Ei ole juurikaan olemassa miehiä, joilla olisi ainoastaan korkea parisuhdearvo, muttei lainkaan seksisuhdearvoa. Pelimies taas on suhteessa markkina-arvoonsa taitava haalimaan itselleen seksiä, mutta pidemmässä kontaktissa naiseen hänen todellinen tasonsa tulee esille, jolloin tasokkaammat naiset saattavat todeta hänet kelvottomaksi. Pelimiehen kannalta tällä joko voi olla merkitystä tai sitten ei, riippuen hänen omista motiiveistaan.

"Eroa näyttää olevan myös siinä, että yhden yön suhteiden(seksisuhteiden) ja pitkäaikaista liittoa tavoittelevien suhteiden välillä on merkittäviä päämääräeroja"

Kaikki nuoret miehet tavoittelevat yhdenyönsuhteita, jos katsovat sellaisten saamisen kohtuullisella vaivalla itselleen realistisesti mahdolliseksi.

nainen tasa-arvon puolesta (nimimerkki)

Jos tasoluokat esittäisi yläkouluikäisille, niin he luultavasti tunnistaisivat ne suoraksi totuudeksi. Ainakin oma tuntuma on, että 13-16-vuotiaana oli itsestään selvää, että joka luokalla on 2-3 poikaa, joiden ympärillä kaikki tytöt pyörivät, 10-15 ihan ok:ta, joiden kanssa saattoi ehkä kuvitella seurustelevansa vakavasti, ja 1-2 poikaa, joihin kukaan ei olisi koskenut pitkällä tikullakaan.

Ehkä se myöhemminkin on ollut yhtä itsestään selvää kuin silloin, mutta olen ehtinyt rakentaa päähäni kieltomekanismin, joka laukeaa kertomaan, kuinka "jokaiselle on joku!", "kauneus on katsojan silmässä!" ja "ihmisiä ei saa arvottaa!" aina, kun tasokeskustelu alkaa.

AVU (nimimerkki)

On vaikea hahmottaa itseään tuollaisesta kaaviosta, sillä olen kait jonkinlainen kameleontti, pääosin Nörtin ja Uhoajan sekoitus. Tunnen myös aika paljon Menestyjän ja Nörtin sekoituksia ja olen nähnyt liikettä pelimiehestä yhteen naiseen. Pelimiehiä helposti glorifioidaan ja unohdetaan, että heidän elämänsä on usein täynnä ihan turhaa draamaa ja kriisiä, joka ei normaalilla henkisellä elämällä varustettuun ihmiseen jätä kovin positiivista jälkeä, vaan johtaa pahimmillaan päihteiden kanssa pelaamiseen ja itsetuhoiseen käytökseen. Tietysti, jos ei ymmärrys paina tai omatunto kolkuta, voihan sitä tehdä mitä tahansa. Sisäisesti ristiriitaisimmat ihmiset löytynevät sieltä älykkäästä ja vahvasti seksuaalisesta / aggressiivisesta päästä, ainakin nuorimmista miehistä. Oman kokemukseni mukaan moinen on suht yleistä. Suurin harha on siinä, että kyseiset piirteet lasketaan toisiaan poissulkeviksi. Tahto ja halu vie yhteen suuntaan, kyky käsittää ja pyrkimys johdonmukaisuuteen vääntää vastaan.

Ihmiset helposti omaksuvat sen yksinkertaisimman selityksen itsestään, saavat turvaa jostakin arkkityypistä. Se sekoittaa varmasti tieteellistä tarkasteluakin, varsinkin kysyttäessä ihmisiltä, sillä he miltei aina maalaavat esiin jonkin variaation yksinkertaistetusta arkkityypistä.

Henry Laasanen

#5
"Jaat markkinat (huono sana) kahtia. Seksisuhdemarkkinoihin ja parinmuodostusmarkkinoihin (tai avioliittomarkkinoihin)."

Näitä eri markkinoiden käsitteitä on käytettykin usein. Oma käsitteeni "pariutumismarkkinat" pyrkii sisällyttämään mukaan kaikki seksuaaliset markkinat.

"Periaatteessa nimittäin näyttäisi siltä, että näillä kahdella on jossain määrin erilaiset säännöt. Pelimies saattaa olla YTM seksimarkkinoilla, mutta monasti hänellä ei ole juuri arvoa aviomarkkinoilla, ja taas hyvä yhden naisen mies saattaisi omata huimaa ”vaihtoarvoa” aviomarkkinoilla jos hän vapautuisi kilpailtavaksi."

Näkemykseni mukaan asia ei ole noin. Yleensä miehen seksisuhde- ja parisuhdemarkkina-arvo ovat suunnilleen sama asia. Naisilla asia on päinvastoin. Naisen seksisuhdemarkkina-arvo on yleensä paljon korkeampi kuin naisen parisuhdemarkkina-arvo.

Jos mies on kysyttyä tavaraa seksisuhdemarkkinoilla, hän on sitä myös parisuhdemarkkinoilla. Tietenkin mukana on se muuttuja, että pelimies haluaa olla pelimies, eikä suostu perustamaan perhettä tms. Silloinhan hän on kelvotonta parisuhdemateriaalia. Kyseessä ei kuitenkaan ole varsinaisesti ongelma miehen parisuhdemarkkina-arvossa, vaan hänen tahdossaan. Ei tunnu järkevältä sanoa, että "pelimiehellä ei ole arvoa parisuhdemarkkinoilla", koska arvo kyllä on potentiaalina, mutta tahto puuttuu.

Jos yhden naisen miehelle on huimaa kysyntää parisuhdemarkkinoilla, niin väistämättä kysyntä on huimaa myös seksisuhdemarkkinoilla. Jos mies ei halua seksisuhteita, niin silloinkin kyse on miehen tahdosta, ei ongelmasta tasoteoriassa.

"Eroa näyttää olevan myös siinä, että yhden yön suhteiden(seksisuhteiden) ja pitkäaikaista liittoa tavoittelevien suhteiden välillä on merkittäviä päämääräeroja."

On kyllä, mutta useimmiten nuo kaksi asiaa kietoutuvat yhteen. Esim. tavataan baarissa, mennään jatkoille, pohditaan suhteen aloittamista jne.

Tuossa käy ilmi myös yleinen väärinkäsitys siitä, että on olemassa kaksi eri miesryhmää (1) seksinetsijät ja (2) parisuhteen etsijät. Tyypillisempää on kuitenkin se, että mies etsii molempia samanaikaisesti. Pienemmältä naisten ryhmältä haetaan parisuhdetta ja paljon suuremmalta ryhmältä haetaan vain seksiä, koska he eivät kelpaa miehelle parisuhteeseen. Esim. alkuillasta vongataan parisuhdemateriaalia ja pilkun lähestyessä tipautetaan rima lattialle seksin toivossa.

Käyttäjän janikorhonen kuva
Jani Korhonen

Pekka Siikala (kommentti 9): "Esimerkiksi tuosta litaniasta voi heti karsia kaksi tekijää; komea ja varakas. Niillä ei ole käytännössä mitään tekemistä sen kanssa onko mies ”alfa-uros” vai ei."

:D :D :D :D :D :D
Päivän paras!
Vai ei muka ulkonäöllä ole mitään tekemistä sen kanssa, onko mies alfauros... :D

Mies.asia (nimimerkki)

#12: miesten ja naisten preferenssit ovat erilaisia, ja ulkonäön vaikutus ei ole miehillä läheskään yhtä kriittinen kuin naisilla.

Ks. esim. "Women do not care about what a man looks like":

"The one and only thing that women want from a man is (the prospect of) high status. - - What a man looks like does not matter. All that matter is his appearance.

In other words, women do the exact opposite of men when it comes to select people for sex. Men care for the physical attributes of a women, women care for the non-physical attributes that men radiate in their behavior."

(Naisen kauneus puolestaan ei ole mitenkään epämääräinen käsite, vaan tutkimus on selvittänyt varsin pitävästi naiskauneuden reseptin. Symmetriasta, keskiarvoisuudesta, estrogeenin vaikutuksista ja vyötärö-lantiosuhteesta alkaen.)

Vieras (nimimerkki)

Myös miesten fyysiseen viehättävyyteen vaikuttavia tekijöitä on tutkittu ja niitäkin on tunnistettu ihan hyvin. Ja niilläkin todellakin on merkitystä, vaikka kuten on jo mainittukin, mies voi naista paremmin kompensoida puuttuvaa ulkomuotoaan muilla keinoin. Tällaisia tekijöitä ovat mm.:
- kasvojen symmetria (aivan kuten naisillakin, kertoo hyvistä geeneistä)
- Vartalon symmetria ja yleinen sopusuhtaisuus (aivan kuten naisillakin)
- Hartia-vyötärö -suhde (vastannee lähinnä tuota naisten vyötärö-lantio -suhdetta)
- lihaksikkuus ja voimakkaat piirteet, tässä ei saisi mennä tietenkään äärimmäisyyksiin (kertovat hyvistä geeneistä, kyvystä suojella perhettä ja tuoda leipää pöytään)
- Yleisesti terveys ja siisteys (kertovat terveydestä, voimasta, hyvistä geeneistä, kyvystä osallistua puolison ja jälkikasvun suojelemiseen ja elättämiseen jne.)

Listaa voidaan varmaan jatkaa, tuossa kuitenkin mitä tuli näin lonkalta mieleen. Kauneudesta, sekä miesten että naisten, löytyy kyllä matskua ihan netistäkin pilvin pimein (samoin aiheesta löytyy tarvittaessa myös kirjoja ja artikkeleita). En nyt jaksa mitään kaivella tähän, googlella normikaveri kyllä löytää.

Inex (nimimerkki)

Joissakin ihmisissä on luontaista karismaa mitä onkin sitten jo vaikeampi määritellä.
Sama kun keskustellaan naisista joissakin on vain sitä jotain ihmeellistä, naisen ei tarvitse myöskään olla maailman kaunein, mutta joku hänessä tuntuu vetävän puoleensa.

Mies.asia (nimimerkki)

#15: Ks. Lovemap (rakkauskartta):

"Money describes the formation of an individual's lovemap as similar to the acquirement of a native language, in that it bears the mark of his or her own unique individuality, similar to an accent in a spoken language. A lovemap is usually quite specific as to details of the physiognomy, build, race, and color of the ideal lover, not to mention temperament, manner, etc."

Inex (nimimerkki)

Kuinka paljon ihmisen luonnetta on otettu huomioon näissä teorioissa, näin omalta kohdaltani voisi kertoa että monen naisen arvo laskee kyllä todella pahasti kun saa tietää hänen todellisen luonteensa ja jotkut ovat vastenmielisiä vaikka olisivat kuinka kauniita.
Luulisin että näiden vastenmielisten luonteen omaavien ihmisten onkin sitten todella vaikea pitää sitä kumppania, vaikka seksiä irtoasi kuinka paljon.

Tomas (nimimerkki)

#5
”...markkinat (huono sana) ..."

Markkinoista puhuminen on juuri oikea termi tähän yhteyteen, vaikka arkikielessä se kuulostaa turhan karskilta, kun ihmisillä kuitenkin on vähän romanttisempi kuva mielessä. Tämän tapaisia erilaisia markkinateorioita on kuitenkin pilvin pimein muillakin alueilla - yhteiskuntatieteissä, filosofiassa - joten hyvin termi tulee varmaan ymmärretyksi. Pariutumismarkkinoillahan tämän teorian mukaan käydään implisiittisesti kauppaa eli ollaan markkinoilla, haluttiin sitä tai ei.

Yhteiskuntatieteiden maisteri (nimimerkki)

Kyllä se vaan on fakta että miehen varallisuus korreloi isoissa otoksissa tilastollisesti erittäin merkittävästi naisen ulkonäön kanssa. Se on tietysti meistä taviksista masentavaa mutta näin se vaan on.

joe (nimimerkki)

Eikös jossain ole tehty tutkimus, että hyvätuloiset miehet saavat enemmän seksiä kuin köyhät miehet. Varsinkin vanhemmilla miehillä muistaakseni tämä näkyi selvästi.

Yhteiskuntatieteiden maisteri (nimimerkki)

#20.

Ainakin varakkaissa miehissä on selvästi vähemmän naimattomia kuin varattomissa.

M-T Heikka

Komea ja rikas sen miehen olla pittää! Näin on.

Ei tuu muuten kauppoja.

Tämmöset noon miehekkäitä:

Mänöö eikä meinaa!

http://www.youtube.com/watch?v=YFwmwxLfefk

M-T Heikka

Laasasessa on muuten paljon tuota Rannanjärveä. Varsinkin noista kommenteistaan tulee se rannanjärvipuoli miehleen. Aika seksikästä. Ottasin, jos olis vanhempi.

Horny (nimimerkki)

#9."Pekka Siikala kommentoi:
8.8.2010 19.02

Minä olen isompi ja vahvempi kuin Henry. Arvelen olevani myös älykkäämpi ja paremmin maailmassa menestynyt, ja minulla on melko varmasti sata kertaa enemmän naistuttavia ja naisystäviä kuin Henryllä. Kuin myös miesystäviä.

Olen synnynnäinen johtajatyyppi ja vastuun kantaja. Mainio mies kerrassaan. Aika paljon laadukkaampi ja henkisesti mittavampi kuin Henry."

Ilmeisesti Pekalla on ongelmia päättää, ollakko alfa vaiko eikö olla.

Yhteiskuntatieteiden maisteri (nimimerkki)
Henry Laasanen

#24
"Ilmeisesti Pekalla on ongelmia päättää, ollakko alfa vaiko eikö olla."

Kirjoituksessanihan sanottiin, että "Luokittelu koskee tiettyä hetkeä ja voi muuttua moneen kertaan elämänhistorian aikana." :-o

Käyttäjän janikorhonen kuva
Jani Korhonen

Pekka Siikala (kommentti 13): "Ei todellakaan ole. Kysy naisilta."

Kuten Laasanen on jo moneen kertaan osoittanut, neuvoja (tai krtieerejä) naisten iskemiseen ei kannata kysyä naisilta itseltään. Hyvin nainen myöntää pitävänsä ulkonäköä kriteerinä kumppanin valinnassa. Tosiasiassa homma kuitenkin toimii niin, että nainen (esimerkiksi ravintolassa) ei ryhdy edes juttusille sellaisen miehen kanssa, jonka ulkonäkö ei miellytä. Ulkonäkökriteerit täyttävistä miehistä nainen sitten valitsee jonkun, ja voi sanoa valinneensa jollakin muulla kriteerillä kuin ulkonäön perusteella, koska ulkonäkökarsinta on hoidettu jo aikaisemmin.

"Maailma on täynnä erittäin komeita ja erittäin varakkaita miehiä, joissa ei ole alfa-urosta lainkaan."

Ei nyt ehkä täynnä, mutta siinä mielessä totta, että komeus on vain ehdoton edellytys alfastatukselle -- ei missään tapauksessa mikään tae siitä.

"Vastaavasti maailma on tursollaan rumia ja köyhiä miehiä, jotka ovat todellisia alfa-uroksia."

Tuota en usko.

"Äitini suvussa oli muuan legendaarinen Jalmari, jolla oli yksi hammas, ikää runsaasti, ja joka käveli selkävikansa vuoksi vahvasti kumarassa,ja oli aina täysin pa.

Mutta naiset palvoivat häntä."

Ei millään pahalla, mutta minulla on vaikeuksia uskoa tuota.

"Miehen komeus on epämääräinen käsite (on muuten naistenkin kauneus)."

Tämä on totta, mutta jonkinlaisia suuntaviivoja voi kyllä määrittää. Miehen komeus liittynee pohjimmiltaan hänen fyysiseen voimaansa (eli kykyynsä tarjota naiselle suojaa ulkoisia uhkia vastaan). Tarkkoja määritelmiä on mahdotonta antaa, mutta melko yleisesti pätee, että pidempi on aina komeampi kuin lyhyt, lihaksikas komeampi kuin kukkakeppi. Eksoottinen ulkonäkö on myös yleensä plussaa, vaikka ei varsinaiseen suojeluun liitykään, vaan juontanee juurensa siitä, että geenien sekoittuminen on lajin säilymisen ja kehityksen kannalta hyvä asia. Suomessa siis tumma on komeampi kuin vaalea, ja Espanjassa päinvastoin.

Yhteiskuntatieteiden maisteri (nimimerkki)

Katsokaapas muuten vaikka googlettamalla noiden formulakuskien tyttöystäviä. Järkyttävän upean näköisiä naisia suurin osa. Onko selitys siis se, että formulakuskeiksi on jotenkin valikoitunut yksilöitä jotka ovat niin pinnallisia että valitsevat naisensa vain ulkönäön perusteella? Eivätköhän kuskit kuitenkin ole parinvalintapreferensseiltään ihan kuin muutkin miehet. Heille on vain helpompaa saada nainen kuin nainen ja valinnat puhukoot puolestaan. Miksi muuten naiskauneudesta nauttiminen ja sen arvostaminen on niin suuri tabu? Mielestäni se johtuu pelkästään siitä epädemokraattisuudesta millä tavoin kauneutta on siunautunut eri ihmisille. Joilla on kaikki valttikortit kädessään ja toisilla taas ei mitään jakoa. Sitä paitsi jos nainen on kaunis se ei kerro hänen "sisäisestä kauneudestaan" ja fiksuudestaan yhtään mitään, se on vain kateellisten kanssaihmisten avuton selitys. Kyllä aikuisten ihmisten pitäisi pystyä tosiasiat kohtaamaan...

Inex (nimimerkki)

#28 Ilman muuta kaunis ihminen voi olla vaikka kuinka kaunis sisäisesti ja hänellä voi olla mahtava luonne, sellainen onkin sitten jo todella täydellinen paketti :)

Mutta, mutta kuinka moni teistä on törmännyt kiukutteleva prinsessa syndroomaan joka voi löytyä monista kauniista naisista. Miehet voivat olla myös itseään täynnä olevia ääliöitä eipä siinä mitään. Itse mietin, että kuinka paljon sitä statusta saa korotettua mahtavalla luonteella, olisin valmis sanomaan että aika paljon. Tietenkin pitää olla näköä ja kokoa eli joillakin tuskin luonne edes auttaa kovinkaan paljon.

Yhteiskuntatieteiden maisteri (nimimerkki)

#29.

Juu, tunnistan kyllä tuon "prinsessa-ilmiön". Yhtä lailla korkean satuksen omaavasta miehestä voi tulla öykkäri. Nämä lieveilmiöt eivät kuitenkaan näytä olevan esteenä näiden ihmisten pariutumiselle. Sitä paitsi myös matalan markkina-arvon omaavista ihmisistä voi tulla katkeria ja vittumaisia, kärsimys ei aina jalosta ja "ohjaa aitojen asioiden" äärelle ;) ...

Vortac (nimimerkki)

2+3 = ? .. Vastaa oikein, oikea vastaus oli 4.

Laskuri BUGAA, voisiko joku tehdä sille jotain?

Onneksi olen oppinut tallentamaan viestini ennen lähettämistä..

Suosittelen kaikille muillekin!

"Vai ei muka ulkonäöllä ole mitään tekemistä sen kanssa, onko mies alfauros… "

No tätä täytyy hieman kyllä korjata tai tarkentaa. Ulkonäkö yksistään ei määrää mitään muuta kuin pääsyn 'työhaastatteluun', eli siis naisen puheille. Ujo, mutta komea mies ei ole alfa. Rujo, mutta itsevarma naistenmies taas on.

Tämä harhakäsitys siitä, että miehen ulkonäöllä olisi jotenkin paljon merkitystä tai korrelaatiota miehen menestykseen pariutumismarkkinoilla (toivottavasti käytin oikeata termiä - ja kyllähän ulkonäöllä rippusen on merkitystä, mutta esim. 'body language' on jo heti tärkeämpää kuin vaikkapa kasvojen ulkonäkö), saattaa johtua siitä, että monet ns. 'hyvägeeniset' yksilöt, joiden keho on aina ollut viehkeä/hurmaava/komea/whatever, ovat saaneet itsevarmuutta tuosta ulkonäkönsä säkenöivyydestä johtuvasta ympäristön hyväksynnästä.

Näin sitten itsevarmuus on kasvanut, ja mies itsekin saattaa pitää ulkonäköään syynä menestykseensä, vaikka tosiasiassa se onkin itsevarmuus, joka on mahdollistanut jo nuorena hankitut kokemukset, jotka ovat tuoneet lisää itsevarmuutta, jne.

Mies voi muutenkin olla 'synnynnäinen alfa', tai sitten ei. Geenit ja ulkonäkö mielestäni määräävät tätä asiaa vain jonkin verran - minä polveudun alfauroksesta, mutta silti en ole alfa henkilökohtaisesti, vaan enemminkin sitä nörttiosastoa. Se, että kehossani on siis alfan geenejä, ei merkitse mitään, koska sieluni ei ole alfan sielu, niin sanotusti..

Tämä toki menee hieman 'biologiaselityksen' ulkopuolelle, mutta toimii kuitenkin havainnollistavana esimerkkinä siitä, miten asiat eivät ole tiukan matemaattisia ja täysin ennustettavissa ihmiselämän monimuotoisessa kirjossa.

Kuitenkin MATin ja herra Laasasen meille kertomat lainalaisuudet pätevät suurimmaksi osaksi, ja usein on jo ulkonäöstä helppo sanoa, kuka on alfa ja kuka ei (mutta käytös ja 'body language' varsinaisesti vasta vahvistaa asian).

- Vortac

Vortac (nimimerkki)

"Joissakin ihmisissä on luontaista karismaa mitä onkin sitten jo vaikeampi määritellä.
Sama kun keskustellaan naisista joissakin on vain sitä jotain ihmeellistä, naisen ei tarvitse myöskään olla maailman kaunein, mutta joku hänessä tuntuu vetävän puoleensa. "

Tiedän tarkalleen, mitä tarkoitat. Olen kokenut tämän useasti - aivot sanovat "hyi mikä akka", mutta sydän (ja alemmatki osastot) kiihkeästi tahtoisivat sen eukon syleilyyn.

Sekä miehissä että naisissa voi olla tällaista 'magneettista säteilyä', joka menee yli järjen ja ymmärryksen - esim. mies voi ajatella, että loogisesti hänen ei pitäisi tykätä tuosta naisesta, mutta tuntee niin voimakasta ja kummallista vetoa häneen, että ei voi olla haluamatta häntä emotionaalis-seksuaalisesti, vaikka hänen järkensä iljettyisi moisesta tyypistä.

Omien, toistaiseksi puutteellisten tutkimusteni perusteella olen päätynyt sellaiseen alustavaan teoriaan, että ainakin useilla Leijona-aurinkomerkkisillä (astrologinen termi) naisilla on tällainen säteily. Joskus sitä säteilyä ei edes heti huomaa, vaan katsoo että "no eipä toikaan ihmeellinen eukko ole", ja sitten jatkaa matkaa ja sitten kuitenkin myöhemmin tulee 'jano nähdä häntä taas', edes vilaukselta..

Olettaisin, että myös Leijona-aurinkomerkkiset miehet usein säkenöivät tällä tavalla. Ehkä sitä tarkoitetaan vanhan elokuvan nimellä 'Shining' alunperin.. että jotkut ihmiset tavallaan 'säteilevät' (olisiko tässä selitys naisten kommenteille, miten jotkut miehet 'säteilevät' epämiellyttävästi?)..

Tästä käytetään erilaisia termejä; 'lavakarisma', tai pelkkä 'karisma'.

Esimerkkjä karismaattisista uroista on helppo keksiä, naisista minun on vähän vaikeampi. Esimerkiksi Bruce Lee, Brad Pitt ja vaikka Christopher Reeve ovat selvästi karismaattisia yksilöitä (joskaan eivät välttämättä leijonia - mr. Lee oli muistaakseni jousimies, mutta tulen merkki silti)

Catherine Zeta-Jones taitaa muuten myöskin olla Leijona - en nyt ole varma tästä asiasta.

Kuten sanoin, tutkimukseni asiasta ovat vielä varsin puutteelliset, joten en voi vahvistaa juuri mitään, ja virheitä varmasti mahtuu tähän teoriaan toistaiseksi. Mutta on sinänsä mielenkiintoinen ilmiö, tuo karisma. Jopa ei-seksuaalisesti viehättävillä (eli viehättämättömillä) ihmisillä voi olla ns. 'lavakarismaa' (olen tämänkin kokenut henkilökohtaisesti omaksi hämmästyksekseni), joka saa katsojan hämmästymään.

Lisäksi olen havainnut, että 'livenä' esiintyjällä voi olla paljon enemmän karismaa kuin 'videossa', tms. tallenteessa.

Tosin tämä asiahan on hieman 'esoteerinen' nykyisin, näistähän asioista ei saisi puhua tosiasioina nykyajan kylmän tieteellisessä, nihilistisessä, ateistisessa ja kaiken herkkyyden ja inhimillisyyden kieltävässä mekaanisen matemaattisessa ilmapiirissä.

- Vortac

make10 (nimimerkki)

#28, formulakuskeista Heikki Kovalainen tekee pienen poikkeaman. Heikin misu ei tietenkään ole millään muotoa ruma, aika nätti itseasiassa, mutta aikamoinen tavis verrattuna muihin varikkomirreihin. Heidän parinmuodostuksessakin oli jotain epätavallista.

Ja Vortac, tartteeks nyt olla niinq noin rationaalinen, koita välillä käyttää toistakin aivopuoliskoa

make10 (nimimerkki)

Uups, otan takas ton äskeisen rationaalisuusjutun, taitaa sulla toimia molemmat aivopuoliskot

Vortac (nimimerkki)

Make10, mitä tarkoitat.. haluatko, että olisin IRrationaalinen? (:

Olen yhdistelmä rationaalisuutta ja esoteerisuutta; minussa yhdistyy järki ja intuitio, äly (ainakin jossain muodossa) ja viisaus (joskaan ei kovin suuresti vielä), ja niin edelleen.

Itseasiassa testienkin mukaan olen 50% mies ja 50% nainen.. elän käytännössä siis molempien aivopuoliskojeni kautta tasapainoisemmin kuin ehkä ihmiset yleensä.

Tämä on kuitenkin tekstipohjainen foorumi, täällä ei oikein voi olla muuta kuin rationaalinen. En voi täällä tehdä muuta kuin kirjoittaa tekstiä, ja ainoa tapa kirjoittaa ymmärrettävää tekstiä on tehdä se nimenomaan rationaalisesti.

Koetan kuitenkin tuoda näiden rajoitteiden puitteissa hieman inhimillisyyttä ja joskus jopa ehkä muiden mielestä liiankin 'esoteerisia' aiheita esille.. koska nähdäkseni kaikki liittyy kaikkeen (pienin varauksin), minun on vaikea tehdä jakoa 'faktuaalisen', 'konkreettisen' ja 'esoteerisen' välillä..

Siksi en itse aina niin hyvin huomaa, milloin ylitän sen 'rajan', jonka jälkeen ihmiset pitävät selityksiäni ei-konkreettisina (kun itse olen mielestäni kirjoittanut koko ajan ihan konkreettisista aiheista)..

Kuitenkin on hieman hämmästyttävää, että ilmeisesti esität, että käyttäisin vain ns. 'älyllistä' aivopuoliskoa, enkä ollenkaan tunneosastoa - yleensä olen saanut syytteitä päinvastaisesta.

-- Ellei tuo sitten ole jonkin sortin sarkasmia, ja kaikkihan tiedämme, että sarkasmi ei toimi tekstipohjaisessa kommunikaatiossa vähänkään ventovieraiden kesken.

- Vortac

Vortac (nimimerkki)

Make10, ah.. anteeksi selitykseni, en ehtinyt nähdä tuota viestiäsi numero 34 ennenkuin kirjoitin oman sepostukseni numeroon 35.

Kiitoksia kommentista! Mukava kuulla, että aivoni miellyttävät teikäläistä (:

- Vortac

Inex (nimimerkki)

"Tosin tämä asiahan on hieman ’esoteerinen’ nykyisin, näistähän asioista ei saisi puhua tosiasioina nykyajan kylmän tieteellisessä, nihilistisessä, ateistisessa ja kaiken herkkyyden ja inhimillisyyden kieltävässä mekaanisen matemaattisessa ilmapiirissä."

No omat "tutkimukseni" :) Näin ovat osoittaneet, että välillä sitä on vain hyvä antaa palaa ja antaa tunteiden viedä, tuntuu hyvältä. Täydellisen ihmisen etsiminen voi pidemmän päälle olla aika rasittavaa ja näiden etsintöjen jälkeen voi ihan huoletta todeta, että ei sellaista ole olemassakaan, joku joka on täydellinen sinulle ei ole täydellinen jollekin muulle.

make10 (nimimerkki)

Jeps Vortac, sarkasmi ei toimi ja tottakai kaikilla toimii molemmat aivopuoliskot enemmän tai vähemmän. Sorry

Toi Leijona juttu on silti ihan ufo. Tutki mielummin onko pelimiehissä enemmän alkuvuonna syntyneitä kuin loppuvuonna. Tässähän saattaisi toimia koululuokkajaon "epäreiluus" niinkuin se toimii esim. junnulätkäpelaajilla. Ajatukseni siis on, että tammikuussa syntynyt on kehittyneempi kuin joulukuussa syntynyt ja saa siis ansiotonta arvonnousua luokan tyttöjen keskuudessa. Tämän he vievät tiedostamattaan mukana myöhempään elämään koska ovat siis YTM asemaan tottuneet juuri silloin kun asemia pariutumismarkkinoilla rakennetaan ensikertaa.

Inex (nimimerkki)

Kunhan löytää sellaisen kumppanin joka on yhtä "fucked up in the head" kuin itse niin sillä pääsee jo pitkälle. Näin Eddie Murphylta muistaakseni lainaten. Varsinkin tässä maassa on ihan hyvä neuvo :)

peitenimioksa (nimimerkki)

Yksi pahin paikka, missä keskitason ATM:nä olo sattuu niin saatanasti on sukulaisten näkeminen kun kyselevät aina, että missä sitä tyttöystävää piilotellaan. Esim. lapsettomia pariskuntia ei kiusata läheskään samalla tavalla. Minkä rehellisyyden vaihtoehdon siinä sitten valitsee. Sanoo suoraan, että saan kyllä seksiä 1-2 joskus kolmekin kertaa vuodessa mutta pitempien suhteiden puuttuessa naiset eivät huoli pitempään parisuhteeseen. Vai vastaako niin kuin Jussi Parviainen aikoinaan uteluihin uudesta romanssista "Tällä hetkellä tyydyn vain katsomaan pornoa videolta ja keskityn enemmänkin kirjoittamiseen." Vai iskeäki (lähes) yhtä loukkaavasti takaisin "Se on sillä tavalla, että uusin asia mitä olen seksissä tehnyt on puutuneella kädellä masturbointi". Kaikki vaihtoehdot ovat niin absurdeja, että isovanhempien kuullen mieluummin valitsee vaikenemisen ja hiljaisuuden.

Vortac (nimimerkki)

"”Vastaavasti maailma on tursollaan rumia ja köyhiä miehiä, jotka ovat todellisia alfa-uroksia.”

Tuota en usko. "

Miksi et? Se on totta kuitenkin. Olen tuntenut alfoja, jotka ovat köyrineet upean kauniita ja seksikkäitä nuoria naisia jopa vielä äitinsä luona asuessaan!

Olen tuntenut alfoja, joiden ulkonäkö ei tosiaan nouse kuin hädintuskin 'ihmisen' tasolle, jos sen määrittelee laveasti, ja jotka ovat pröystäilleet useilla ja jälleen useilla kauniilla naisilla.

Alfaus _EI_ ole ulkonäöstä kiinni, sillä ei ole itseasiassa yhtään mitään tekemistä ulkonäön kanssa, paitsi että ulkonäöstä voi joskus nähdä, että aha, tuo on selvästi alfa, tuo on selvästi nörtti jne..

Alfaus on käsittääkseni persoonallisuuden piirre (ja siten sielullinen ominaisuus) enemmän kuin mitään muuta. Lue joskus PUA-tekstejä, ja etenkin se tarina Iranilaisesta...

Voin koettaa etsiä teikäläiselle jonkin sortin ohjeistusta..

http://www.fastseduction.com/guide/01_The_Basic_Ru...

Tuosta näet, mitä PUA-skene sanoo aiheesta 'ulkonäkö'. Sivulla suositellaan lukemaan linkki "Iranian from hell", ja se tarina kertookin enemmän naisen luonteesta, kuin mikään yksittäinen tiedonpätkä. Jos jokin olisi naisista kaikkien miesten saatava tietää, se on juuri se, mitä tuo tarina naisen luonteetsa kertoo.

http://www.fastseduction.com/guide/08_Related_Arti...

Tuossa se linkki erikseen.. en tiedä, toimiiko täällä html-koodit, joten en edes yritä tehdä noista linkeistä klikattavia.

Toivottavasti tämä saa lampun syttymään päässäsi.. vaikutat yleensä varsin fiksulta hepulta, joten siksi näen vaivaa suhteesi, tiedän, ettet ole tavan toivoton tyyppi, joka vain latoo virheellistä informaatiota ja valheita propagandistisista syistä, vaan olet ainoastaan ihminen, joka koettaa päästä perille totuuteen, ja kertoa sitä muillekin, sekä oikeudenmukainen yksilö, joka aidosti ihmettelee, mitä yhteiskunnassamme ja maailmassamme on oikein tapahtumassa miehille.. ja naisille.

Siksi siis tarjoan tämän tietopläjäyksen.. jotta voisit vapautua tuosta 'ulkonäkö on tärkein asia molemmille sukupuolille'-ohjelmoinnista ja indoktrinaatiosta, jolla yhteiskunta ja naiset ovat sumuttaneet miehiä vuosikymmeniä, jos ei vuosisatoja. Osittain kyseessä on tietenkin projisointi; koska miesten silmä on erittäin herkkä naisten ulkonäön suhteen, miehen kehossa elävä yksilö ei voi kuvitellakaan, etteikö sama koskisi myös naisen silmää.. ymmärrän kyllä, miksi ajattelet noin, ja minussakin on vielä osa, joka haluaisi ajatella niin. Eihän nainen VOI tuntea muuta kuin kuvotusta, jos joku rumanaamainen ihminen hiplaa ja kiehnää häntä, eihän..? En haluaisi uskoa, että nainen voi oikeasti tykätä sellaisesta, mutta koska se on totuus, en voi sitä kieltääkään.

(Uskomatonta, tässä välissä tuli SÄHKÖKATKOS, kaikki koneet sammuivat hetkeksi.. takaisin buutattuani teksti on kuitenkin vielä tässä bufferissa, joten voin jatkaa.. modernin teknologian ihmeitä, eh?)

Toivon, että saat asian selvitettyä omalta kohdaltasi, ja voit hetkeksi päästää irti siitä sitkeästä, mutta ymmärrettävästä virheellisestä uskomuksesta, että miehen ulkonäkö merkitsisi erityisen paljon naisille (ulkonäkö on naisille 'bonus', aivan kuten miehelle tieto siitä että nainen on vaikkapa lentoemäntä tai sairaanhoitaja voi olla vastaava 'bonus', mutta VASTA kun ensisijainen 'attraktio' on kohdillaan)..

Ystävällisesti,

- Vortac

Vortac (nimimerkki)

"Toi Leijona juttu on silti ihan ufo. "

No sitä saa mitä tilaa - siinä on sulle roima annos sitä toista aivopuoliskoa (:

Toisekseen, UFOjutut eivät ole minun piireissäni mitenkään epätavallista kamaa..

- Vortac

Vortac (nimimerkki)

Tuo aiempi viestini jotenkin tuhoutui osittain -- "Selaimesi ei ole lähettänyt evästeitä" tms.. joten tässä se kokonaan.

"Toi Leijona juttu on silti ihan ufo. "

No sitä saa mitä tilaa - siinä on sulle roima annos sitä toista aivopuoliskoa (:

Toisekseen, UFOjutut eivät ole minun piireissäni mitenkään epätavallista kamaa..

Tarkoitan, että tämä alkoi ihan vain teoriana, kun havaitsin, että taas tollanen 'säteilevä' eukko, ja sitten tutkin hänen aurinkomerkkinsä, ja havaitsin hänen olevan Leijona. Kun tämä patterni toistui, aloin miettimään, voisiko olla, että Leijonamerkkiset (jotka ovat muutenkin sukupuolensa tyypillisimpiä ilmentymiä - naisleijonat ovat tyypillisesti erittäin naisellisia, miesleijonat taas erittäin miehekkäitä - tottakai on poikkeuksia, mutta näin yleisesti ottaen) säkenöivät jonkinlaista emotionaalis-seksuaalista magnetismia toiseen sukupuoleen..

Ja kuten sanoin, se on vasta teoria-asteella, ja vahvistamaton, jne.. mutta tykkään leikitellä tietyillä ajatuksilla ja teorioilla, joita sitten koetan testailla tosielämällä. Toistaiseksi tuo teoria on pätenyt hämmästyttävän hyvin. Kokeile itse.

- Vortac

Inex (nimimerkki)

#43 Juu, hikipedian tyyliin horoskooppimeininkiä :)

Hikipedia ja Hikikirjasto auttavat sinua tietämään enemmän tulevaisuudestasi! Lue horoskooppisi ja ole joko valmiina sinua odottavaan onnettomuuteen tai iloiseen tapahtumaan!

Härkä
( 21. huhtikuuta - 20. toukokuuta )

Elämä : Löydät taikalampun, ja sieltä löydät taikahengen, joka antaa sinulle mitä vain.

Rakkaus : Taikahenki antaa sinulle. Saat myös pinkin ponin, pinkin Ferrarin, pinkin dildon ja Pinkin levyn.

Raha : Pääset viimein pois mielisairaalasta. Kaikki olikin vain unta. Hoitojesi hinta on 400 euroa.

http://hikipedia.info/wiki/Hikikirjasto:Horoskooppisi

make10 (nimimerkki)

Vortek, mä oon joskus kuunnellut luentoa astrologiasta sillee vilpittömästi, että nyt mä nappaan sen mistä tässä on kysymys, en vaan napannut. Enkä mä suoraan sanoen jaksa selvitellä ihmisten aurinkomerkkejä. Sen sijaan ajatus siitä, että puberteetissa, jossa asemoidaan itseä ensikertaa pariutumismarkkinoilla, on merkitys sillä minä vuodenaikana olet syntynyt. (Vrt. siis joulu- tai tammikuussa syntynyt samalla luokalla)

Käyttäjän janikorhonen kuva
Jani Korhonen

Vortac (kommentti 41): "Sivulla suositellaan lukemaan linkki ”Iranian from hell”, ja se tarina kertookin enemmän naisen luonteesta, kuin mikään yksittäinen tiedonpätkä. Jos jokin olisi naisista kaikkien miesten saatava tietää, se on juuri se, mitä tuo tarina naisen luonteetsa kertoo."

Siis, tuo "Iranian from hell" on esimerkki nimenomaan siitä, että gamma-tason mieskin voi joskus saada, jos yrittää ahkerasti. Ja jos yrittää riittävän ahkerasti, niin onnistumisiakin tulee paljon.

En tiedä paljonko porukkaa kertomuksen kirjoittajan kuvaamassa tokiolaisbaarissa oli, mutta suurkaupungin baarit lienevät aika isoja, joten olisiko 200 sopiva arvio baarin naisten kokonaismääräksi, ja jos kerran tuo iranilainen yritti tanssilattialla iskeä *jokaista* naista, niin voitaneen arvioida hänen ehtineen yrittää n. viittäkymmentä naista ennen kuin flaksi yhden kanssa kävi. Tuolla 1/50 suhteella hänen pitäisi siis yrittää iskeä n. viittäsataa naista kuukaudessa päästäkseen (ainakin IMHO) varsin pelimiesmäiseen lukemaan kymmenen "kaatoa" kuukaudessa.

Tämä ei kuitenkaan todellakaan tarkoita, että hän olisi alfauros. Alfauros pääsisi samaan lukemaan kahdeksalla iskuyrityksellä. (Kahdessa tapauksessa nainen olisi iskijän roolissa.) Iranian from hell on nimenomaan tarina (oli se totta tai ei), jonka tarkoitus on rohkaista alemman tasoisia miehiä yrittämään ahkerammin, jotta hekin voisivat joskus päästä alfaurosten "kaatolukemiin".

Inex (nimimerkki)

#45 Kuinkahan paljon rankka lapsuus, henkinen väkivalta ja itsetunnon puute vaikuttaa ihmisen sisäiseen alfaan, miehenmallin puuttumisesta nyt puhumattakaan.
Ei tietenkään kaikkiin vaikuta ja plää plää eikä saa yleistää, mutta eihän se nyt voi olla näkymättä ihmisessä.

make10 (nimimerkki)

Vortac, kävin tsekkaamassa MTV/Helmi saitilla Leijonan luonnehdinnan ja oothan sä oikeassa. Leijonat todellakin on kuvaamasi kaltaisia.

Arawn (nimimerkki)

Jani Korhonen: Miehen ulkonäöllä on toki merkitystä naiselle, mutta ei ratkaisevaa. Ja merkitys riippuu myös siitä, hakeeko nainen seksiseuraa vai pidempiaikaista kumppania. Seksiseuran ollessa kyseessä ulkonäöllä on suuri merkitys, pidempiaikaisen kumppanin kohdalla huomattavasti pienempi. Toki nainen kuin nainen ottaisi komean miehen mielellään puolisokseen, mutta monet muut ominaisuudet ovat huomattavasti tärkeämpiä, kuten esimerkiksi sosiaalinen status ja taloudellinen asema.

Itsevarma pelimies-rumilus voi hyvinkin kaataa naisia kuin seipäitä, jos osaa oikeat elkeet. Aika äärimmäistä ehkä, mutta toisaalta ruma nainen ei KOSKAAN ole miesten suuressa suosiossa.

Kari Hurtta (nimimerkki)

peitenimioksa #40:

Yksi pahin paikka, missä keskitason ATM:nä olo sattuu niin saatanasti on sukulaisten näkeminen kun kyselevät aina, että missä sitä tyttöystävää piilotellaan.

Jep. Inhottavaa ja hölmöä.

Ja enpä taida paljoa veikata, jos sanon että tuollaisia kysymyksiä tulee erityisesti naispuolisilta sukulaisilta.

Käyttäjän janikorhonen kuva
Jani Korhonen

Arawn (kommentti 49): "Miehen ulkonäöllä on toki merkitystä naiselle, mutta ei ratkaisevaa."

Ei siinä mielessä ratkaisevaa, kuten "Iranian from Hell" -tarina todisti, että rumakin mies voi saada naisen, jopa paljon naisia, jos tekee riittävästi töitä asian eteen. Oleellinen merkitys sillä on kuitenkin nimenomaan alfauros -aseman määrittelyssä. Alfauroutta ei voi (tai ei ainakaan pitäisi voida) mitata seksikumppanien absoluuttisella määrällä, vaan iskuyritysten onnistumisprosentilla. Sekä tietenkin sillä, kuinka usein nainen on iskevänä osapuolena.

"Aika äärimmäistä ehkä, mutta toisaalta ruma nainen ei KOSKAAN ole miesten suuressa suosiossa."

Niin no, nämä nyt ovat aika hankalasti määriteltäviä asioita. Ehkä ruma nainen ei ole koskaan suuressa suosiossa, mutta toisaalta rumakin nainen saa seksiä lähes aina halutessaan. Ruma mies todennäköisesti ei läheskään aina halutessaan (jos ollenkaan).

Hoh hoijaa (nimimerkki)

Minusta on harhaanjohtavaa sanoa, että: "[Miksi] naisista ei ole olemassa vastaavaa tasoteoriaa". Kyllähän naisiakin on hyvin rumista aina missitasolle asti - ja etenkin paljon näiden kahden ääripään välillä.

Naisilla voi toki markkina-arvojakauma olla muodoltaan erilailla painottunut kuin miehillä - samoin kuin markkina-arvon vaikutukset. Miehille on naisia tyypillisempää olla valmiita paremman puuttuessa irtoseksiin vähän rumemmankin naisen kanssa, vaikka mihinkään pidempään ei oltaisikaan valmiita ulkonäöllisesti sen verran vajavaisen naisen kanssa. Se ei kuitenkaan poista mihinkään naisen markkina-arvoa, vaan näkyy etenkin pysyvämpiä suhteita solmittaessa - mutta myös jonkin verran irtoseksinkin yhteydessä (harvemmin kukaan nuori adonis on edes pahassa puutteessa valmis laskemaan tasoaan edes irtoseksissä minkään hampaattoman puliakan tasolle).

Lisäksi naisen markkina-arvoa voi mitata tilastollisestikin - ja jopa ihan rahassa, esimerkiksi katsomalla kuinka rikkaan miehen nainen saa pyydystettyä. Tutkimusten perusteellahan tiedetään, että keskimääräistä kauniimmilla naisilla on tapana pariutua keskimimääräistä varakkaampien miesten kanssa useammin kuin mitä tapahtuisi, jos parinvalinta olisi täysin satunnaista.

Alfa (nimimerkki)

Yritin tuossa oikein kynän ja paperin kanssa tehdä naisista samanlaista luokittelua kuin Henry teki miehistä. Ei onnistunut. Usein käy esim. niin, että oikein houkuttelevan näköinen nainen, tosi makupala ulkoisesti onkin sängyssä täysi lahna ja muutoin täysi typerys. Sitten on lähes rinnattomia, ei niin kauniita, jotenkin vieläpä miehisen oloisia naisia joilta saa sellaista kyytiä että varpaankynnet irtoavat. Ja ovat lisäksi älykkäitä ja huumorintajuisia.
Kaikkein eniten varottavia mielestäni ovat varakkaat naiset, olivat he sitten kauniita tai rumia. Rahat pilaa kokemukseni mukaan naiset vielä nopeammin kuin miehet.

Mies.asia (nimimerkki)

Cless Alvain on käsitellyt samaa aihepiiriä parissa postauksessa:

Attraction from 0.0 to 1.0. Also, “the spark”.

"Men exhibit sexual attraction to almost half of all women, while women feel “the spark” with only 3 to 10% of us. How does this reflect on the balance of power between men and women? That’s complicated. On first glance, it should seem that women utterly dominate. My “6.5? female counterpart is sexually attractive to ten times as many men as I am to women."

Another OKCupid study: Preselection rears its ugly head, again

"The real shocker is this: women on OkCupid have rated 80% of the men as unattractive, including four demonstrably average-looking men (OkCupid staff)."

Inex (nimimerkki)

#54 Mitäpä tosta sen enempää kuin, että tasoraja seksin suhteen ei ole miehillä kovinkaan korkea, johtuen nyt siitä että emme lataa siihen seksiin mitään sen ihmeempää seksi on vain seksiä, mutta kumppania valitessa tasoraja sitten nousee, eikä kelpaa ihan ketä hyvänsä.

E.P. (nimimerkki)

Rupatellaanpa oikeista alfa-uroksista.

Ensin enostani, joka on minua noin kymmenen vuotta vanhempi:) Koska olen tuntenut hänet vauvasta asti, tiedän että hänen suurenmoinen karismansa on synnynnäistä. Kuusivuotiaana olin enoon niin rakastunut, että halusin mennä hänen kanssaan naimisiin.

Enosta tuli kirurgi, menestyvä ja varakas mies, ja kun hän astuu huoneeseen, on kuin valot sytyttettäisiin. Kiistaton alfa-uros. Erityisen kunnianhimoinen hän ei kuitenkaan ole. Ehkä se on yhteydessä siihen, ettei hän ole vähääkään aggressiivinen, vaan päinvastoin, äärimmäisen lempeä ja lämmin ihminen. Sekös vasta naisia vetääkin puoleensa! Eno on kuitenkin pysynyt saman naisen kanssa kymmeniä vuosia, kuten fiksut miehet tapaavat tehdä. Vaimolla on kyllä välillä ollut kestämistä miehensä seikkailuissa (kirurgit ovat niitä pahimpia pukkeja), mutta eno on niin lutunen pakkaus, että hän saa aina kaiken anteeksi. Ihan pähkähullu hänen vaimonsa olisikin, jos hänestä luopuisi!

Alfa-urous on synnynnäinen ominaisuus, ja se näkyy jo koulun ekaluokalta lähtien. Samoin erottuvat jo silloin “kivat tyypit” (nice guys, eli sosiaalisesti lahjakkaat) ja ne joista tulee “pelimiehiä”. Viimeksimainittuja ei yleensä oteta vakavasti sen kummemmin kuin ressukoitakaan, niitä pohjimmaisia.

Tytöt osaavat erotella jo aikaisessa vaiheessa helppoheikit ja luuserit varteenotettavista kavaljeereista. Aviomiehet löytyvät alfojen ja kivojen kavereiden joukosta, siinä Laasanen on oikeilla jäljillä. Toivottomat nössykät jäävät ylijäämänaisille. Samoin heille jäävät vähitellen pelimiehetkin, tuksujen miespuoliset vastineet, kun nämä ikääntyvät. He näet usein tapaavat päätyä luottotiedottomiksi luusereiksi, ulosottomiehen ja poliisin tutuiksi. Tai he hukkuvat, ajavat päin puuta, tulevat ammutuiksi tai muuten vain käy köpelösti.

#12: “Päivän paras! Vai ei muka ulkonäöllä ole mitään tekemistä sen kanssa, onko mies alfauros…”

Jani Korhonen, ulkonäöllä ei todellakaan ole MITÄÄN tekemistä alfa-urouden kanssa, ei mitään! Miehen komeus ei tee minkäänlaista vaikutusta, jos mies sisältä on mitäänsanomattomuus tai epämiellyttävä. Voisin antaa esimerkkejä, mutta olen liian hyvätapainen. Jos mies on kaikkea muuta kuin kaunis, mutta sen sijaan karismaattinen, ulkonäkö on täysin sivuseikka. Usein ruman mutta karismaattisen miehen yhteydessä käytetään sanaa rumankaunis.

Otetaanko esimerkkejä? Ok, härifrån tvättas:

Jasser Arafat, Muammar Gaddafi, Idi Amin, Saddam Hussein, Stalin, Hitler,
Winston Churchill, Abraham Lincoln, Charles de Gaulle,
Harry Harkimo, Johannes Virolainen, Veikko Vennamo, Arvo Ylppö,
Åke Lindman, Edwin Laine, Pertti (Spede) Pasanen,
Charles Bronson, Tommy Lee Jones, John Malkovich, Gerard Dépardieu,
Jack Nicholson, Humphrey Bogart, Lee Marvin...

Siinäpä testosteronin höyryjä kerrakseen, huh.
Karismaattisia tyyppejä? Kyllä. Komeita? Öh... jos nämä miehet ovat jonkun mielestä komistuksia, niin kiva vaan. Kauneushan onkin katsojan silmässä.

Ketkä muuten näistä ovat niitä pelimiehiä?

Inex (nimimerkki)

#56 Juu nämä julkimot sun muut kyllä ovat jo automaattisesti naisten silmissä alfoja sillä patsastelevat vallan kahvassa tai julkisuudessa. Hehän nyt saavat luonteltaakin olla mitä tahansa urpoja ja reppanoita, ulkonäölläkään ei ole mitään merkitystä. Joku muu kun olisi luonteeltaan täys urpo niinkuin jotkut julkkikset niin yksikään nainen ei katselisi sekuntiakaan tämän äijän touhuja.

Alfa (nimimerkki)

Vanhan sanonnan mukaan valta on miehen paras parfyymi.
Valtaa on monen sorttista ja aina se tehoaa naisiin. Nimimerkki EP kertoi kirurgienostaan, joka "sytytti valot" tullessaan huoneeseen. Muuan sukulaismieheni on samanlainen, ollut lapsesta saakka. Hän vain tulee ja kaappaa tilan haltuunsa. Eikä hän ole mitenkään komea mies. Kyseessä lienee synnynnäinen ominaisuus, karisma, jota ei voi oppia mistään pelimiesoppaasta.

Käyttäjän janikorhonen kuva
Jani Korhonen

E.P. (kommentti 56): "Jani Korhonen, ulkonäöllä ei todellakaan ole MITÄÄN tekemistä alfa-urouden kanssa, ei mitään! Miehen komeus ei tee minkäänlaista vaikutusta, jos mies sisältä on mitäänsanomattomuus tai epämiellyttävä."

Sinulla taitaa olla sama virhepäätelmä kuin Siikalallakin. Jälkimmäinen virke on kylläkin täysin totta, komeus ei ole mikää tae sille, että mies olisi alfauros. Siitä ei seuraa se, ettei ulkonäöllä olisi mitään tekemistä alfa-urouden kanssa. Pikemminkin päinvastoin, ulkonäkö on ehdoton edellytys alfa-uroudelle, mutta se ei yksinään riitä.

"Otetaanko esimerkkejä? Ok, härifrån tvättas:"

Kaikki antamasi esimerkit ovat julkisuuden henkilöitä, ja vieläpä huomattavan menestyneitä sellaisia. Tällaiset miehet toki voivat olla lähes miten rumia tahansa, ja silti nauttia samantasoisesta flaksista kuin alfaurokset, mutta minusta kyseessä on kaksi aivan eri asiaa. Sillä, käykö Libyan diktaattorilla tai Oscar-palkitulla Hollywood-näyttelijällä flaksi on hyvin vähän tekemistä sen kanssa, käykö naapurin Penalla flaksi.

brunologi (nimimerkki)
Inex (nimimerkki)

#61 Monesko nainen oli kenet pysäytti :) Kuinka monella yrityksellä onnistui?

Käyttäjän janikorhonen kuva
Jani Korhonen

brunologi (kommentti 61): "Ruma äijä pääsee pussaamaan nätitärtä kymmenen minuutin strategisella paskanjauhannalla."

Haha, tuossa videossa (jos se nyt edes on aitoa "tosi-TV:tä" eikä näytelty pätkä) on useita selityksiä miehen onnistumiselle. Ensinnäkin, mies ei todellakaan ole ruma. Ei ehkä komeimpaan 10%:iin kuuluva, mutta vähintäänkin hyvää keskitasoa, ei lainkaan ylipainoinen ja mikä tärkeintä, selvästi naista pidempi. Oleellisin seikka on luultavasti se, että nainen on venäläinen. Ensinnäkin se, että hän yleensäkin on ulkomaalainen luo heti tietyllä tavalla eritasoisen asetelman. Mies on omassa kotimaassaan, tietää maan tavat ja on tavallaan isäntä talossa, jossa nainen on vain vieraana. Toisekseen, nainen näyttäisi olevan kotoisin sellaisesta osasta Venäjää, jossa valtaosa ihmisistä on vaaleita. Videon mies pitkine tummine kutreineen näyttää venäläisestä todennäköisesti eksoottisen kiehtovalta -- vähän kuin kreikkalaiset tai italialaiset hurmurit rantalomaa viettävästä suomitytöstä.

Videon esittämällä iskustrategialla oli varmasti oma osuutensa, mutta väitän edelleen, että oikeasti ruma mies ei olisi päässyt edes aloittamaan koko juttutuokiota. Lisäksi, tästä "tutkimuksesta" puuttuu oleellisin tieto, eli tilasto siitä, kuinka moneen eri naiseen videon mies strategiaansa sovelsi, ja kuinka monen kanssa se johti suudelmaan 10 minuutissa (tai edes puolessa tunnissa).

Rymy-Eetu (nimimerkki)

#63 Juu, ei tuon klipin perusteella voi tehdä kovinkaan pitkälle meneviä johtopäätöksiä.
"Koe" pitäisi toistaa saatunnaisemmin valituilla pareilla useita kertoja.

Inex (nimimerkki)

Ja sitäpaitsi jos ei yritä niin ei mitään kyllä saa eli ei muuta kuin tekemään itsestään pellen pokailemalla naisia, muistaa sitten nauraa itsellenne kuinka naurettavaksi on taas itsensä tehnyt.
Itseasiassa voi pyytää kaverin ottamaan videoille ja pistää youtubeen niin muillakin on hauskaa :)

Älkää olko tosikkoja, tehkää itsestänne pelle.

E.P. (nimimerkki)

Uuden Suomen Virallinen Saivartelija Jani Korhonen #61: “Kaikki antamasi esimerkit ovat julkisuuden henkilöitä, ja vieläpä huomattavan menestyneitä sellaisia.”

- Niin? Aivan. Mietipä miksi he ovat julkisuuden henkilöitä.

”Tällaiset miehet toki voivat olla lähes miten rumia tahansa, ja silti nauttia samantasoisesta flaksista kuin alfaurokset, mutta minusta kyseessä on kaksi aivan eri asiaa. Sillä, käykö Libyan diktaattorilla tai Oscar-palkitulla Hollywood-näyttelijällä flaksi on hyvin vähän tekemistä sen kanssa, käykö naapurin Penalla flaksi.”

- Minusta alfa-uroutta on vain yhtä lajia. Lue vastaukseni Inexille.

Inex, #57: ”Juu nämä julkimot sun muut kyllä ovat jo automaattisesti naisten silmissä alfoja sillä patsastelevat vallan kahvassa tai julkisuudessa. Hehän nyt saavat luonteltaakin olla mitä tahansa urpoja ja reppanoita, ulkonäölläkään ei ole mitään merkitystä. Joku muu kun olisi luonteeltaan täys urpo niinkuin jotkut julkkikset niin yksikään nainen ei katselisi sekuntiakaan tämän äijän touhuja.”

Kysymys oli nyt alfa-uroksista eikä seuraajista. Alfa-urous tarkoittaa paaaljon paljon enemmän kuin vain naisten iskemistä. Totta, että monet noista mainitsemistani ovat täysiä ääliöitä, mutta tuskinpa vaan mitään ressuja. Joukossa on myös hienoja miehiä, kuten Abraham Lincoln, Arvo Ylppö ja Åke Lindman.

Mutta kun kerran valititte siitä, että esitin vain julkisia alfa-uroita, niin ilman erillistä pyyntöä annan tässä listan aivan taviksista alfa-hemmoista, olkaa hyvä. Tutkiskelkaa nyt, kuinka paljon tästä uudesta listasta kostutte. (Kaikille aspergereille tiedoksi, että kostuminen tarkoittaa tässä yhteydessä ihan muuta kuin ”kostumista”). Tässä siis lista alfoista, silvuplee:

Matti Hakala, Jari Mattila, Pekka Niemi, Teemu Korhonen, Jussi Heikkinen, Heikki Takala, Timo Anttila, Antti Jokinen, Seppo Hietanen, Stefan Lindman, Bjarne Halpa, Kimmo Immonen, Anders Forsman, Pentti Hannula, Hannu Tiainen, Ville Väänänen, Pekka Hautala, Heikki Jussila. Ärsytysbonuksena Pekka Siikala.

Jos lukija löysi nimensä ylläolevasta listasta niin pitäköön alfa-urouden hyvänään ja kantakoon ristinsä. Ehkä tämän julkisuuden myötä naisonni kukoistaa. Juu, eipä kestä.

Pitää vielä lisätä, että Marko Kivelällä oli hyvä kommentti, #5. Omienkaan havaintojeni mukaan maailma ei toimi kuten Laasanen esittää.

Lisään vielä Inexille, että rohkeasti vain tulta päin, mutta selvin päin.
(:D Eepeestä olisi pitänyt tulla runoilija, kun loppusoinnutkin ovat näin hyvin hallussa.)

Inex (nimimerkki)

#66 Eipä tartte sen rohkeammin mennä kuin ennenkään, aina on joku nainen löytynyt tähänkin asti :)
Minulle on ihan sama olenko jonkun mielestä luokitteluasteeltani mikä hyvänsä, ei kiinnosta muuttua tai ruveta opiskelemaan pelikirjoja sen enempää.

Juuso (nimimerkki)

Joudun kyllä olemaan Janin kanssa eri mieltä tässä asiassa. Väitän, että ulkonäkö menettää merkityksensä, kun varallisuus ja/tai status ylittää tietyn pisteen. Useimmille miehille ("naapurin Pena" mukaanlukien) tämä piste on tietenkin saavuttamattomissa, mutta ei se tarkoita, ettei sitä olisi olemassa. Vähän sama kuin sanoisi, että kukaan ei voi päästä Kuuhun, koska 6 miljardista ihmisestä vain 12 on käynyt siellä.

Heitetään ihan esimerkkinä Hugh Hefner. Onko muka todella niin, että kaikki (alle) kaksikymppiset naiset, jotka hänen ympärillään pyörivät pitävät häntä komeana ja viehättävänä?

Inex (nimimerkki)

Ja naiset eivät muuten ole sitten yhtään rehellisiä näissä asioissa mitä täällä ollaan keskusteltu ja joitakin suorastaan kauhistuttaa kuinka helposti he loppujen lopuksi on vietävissä.
Pikkuisen rehellisyyttä toivoisi näihinkin keskusteluihin, ei tietenkään kaikki ole samanlaisia, mutta aika helposti tästä omasta kokemuksestakin voi jo havainnoida kuin typeriä elukoita ihmiset on ja kuinka vähän merkitystä sillä ihmisellä on, todella pinnallista porukkaa me olemme, emme vain halua myöntää sitä ja ei tietenkään kaikki mutta aika moni kuitenkin.

Käyttäjän janikorhonen kuva
Jani Korhonen

Juuso (kommentti 68 ): "Joudun kyllä olemaan Janin kanssa eri mieltä tässä asiassa. Väitän, että ulkonäkö menettää merkityksensä, kun varallisuus ja/tai status ylittää tietyn pisteen."

Tottakai, enhän minä tuota tietenkään kiistä, mutta minusta varallisuudella tai kuuluisuudella hankittu alfauroksen status ei ole aitoa alfauroutta. Vähän sama kuin jos olisi saanut jostain kehitysmaan yliopistosta tohtorin arvonimen lahjoittamalla sille huomattavan summan rahaa.

"Heitetään ihan esimerkkinä Hugh Hefner. Onko muka todella niin, että kaikki (alle) kaksikymppiset naiset, jotka hänen ympärillään pyörivät pitävät häntä komeana ja viehättävänä?"

Eivät varmaankaan, mutta minun pointtini olikin, että tuo naisten Hugh Hefnerin ympärillä pyöriminen ei kerro mitään Hefnerin alfastatuksesta. Hefner voi olla (tai olla nuoruudessaan ollut) alfauros tai sitten ei. Hänen nykyinen rikkauksien ja kuuluisuuden avulla saavuttamansa naisonni ei kerro hänen alfastatuksestaan yhtään mitään.

Mies.asia (nimimerkki)

#70:

"Alfauros"-käsite on ihmisten keskuudessa hankala. Eläinmaailmassa ja biologeilla se viittaa lauman johtajaan, esim. Roissyn pelimiesmääritelmässä puhtaasti naismenestykseen, Donovanilla maskuliiniseen arkkityyppiin (Alphas, male hierarchy and the form). Vakiintunutta, saati tieteellistä, määritelmää ei ole.

Ks. myös Defining the Alpha Male:

"It is important however to note that there are two overlapping, but not identical, kinds of Alpha Male:

1. Alpha Male (High Social Status) or Alpha Male (HSS) for short – i.e. leaders of men.
2. Alpha Male (High Mate Value) or Alpha Male (HMV) for short – i.e. guys who are sexually attractive to women."

Miehet helposti projisoivat oman ulkonäön arvostuksensa myös naisiin, vaikka HSS- tai HVM-alfojen tapauksessa ulkonäöllä ei ole juurikaan itse määritelmän kannalta merkitystä.

Forte (nimimerkki)

”Alfa: Luonnollinen johtajatyyppi. Edustaa miesten eliittiä. Itsevarma, komea, charmikas ja usein varakas (tyypillinen luokan edustaja: Pekka Siikala).”

Hah, en muista koskaan nauraneeni yhtä makeasti Uuden Suomen blogeja lukiessani!

Ja mitä varsinaiseen sisältöön tulee, mielestäni teksti oli erinomaisesti kirjoitettu, varsinkin vähän vähemmän markkina-arvoteoriaan tutustuneemmille.

Diego San Jose (nimimerkki)

#70 "Tottakai, enhän minä tuota tietenkään kiistä, mutta minusta varallisuudella tai kuuluisuudella hankittu alfauroksen status ei ole aitoa alfauroutta. Vähän sama kuin jos olisi saanut jostain kehitysmaan yliopistosta tohtorin arvonimen lahjoittamalla sille huomattavan summan rahaa."

Siis täh? Miehellähän SOSIAALINEN STATUS on ylivoimainen arvo. Tähänhän kuuluu juuri varallisuus ja kuuluisuus. Mies on siis teoillaan hankkinut itselleen korkeamman arvon.

Tiedät että olet parempi (ja rikkaampi), kuin muut miehet ja tiedät että muut tietävät sen -> aivan varmasti käytös ja olemuskin on silloin alfa-luokkaa.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset