Henry Laasanen Kirjoituksia miesten tasa-arvosta ja pariutumisesta

Tasa-arvo- ja sukupuoli-ideologioiden nelikenttä

Kuviossa esitetään tasa-arvo- ja sukupuoli-ideologioiden nelikenttä, jossa jakoakseleina toimivat seksistinen(1)/antiseksistinen(2) ja naisten suojelemisen ideologiat/miesasia-ideologiat.

Herrasmies-konservatismin (1) keskeinen teema on naisten suojeleminen. Seksistisiä feminismin suuntauksia edustavat naiskeskeinen (gynosentrinen feminismi; erilaisuusteoria; ks. kirjoitus Mitä on feminismi) feminismi ja feministinen standpoint-epistemologia, jotka korostavat feminiinisen ylivertaisuutta maskuliiniseen verrattuna.

Seksistisiksi miesasia-ideologioiksi voidaan asettaa hegemoninen maskuliinisuus, konservatiivinen isän oikeusliike ja sovinismi(3).
Arkikeskusteluissa sovinismia ja maskulismia pidetään usein (virheellisesti)  samana ideologiana. Ne lähestyvät kuitenkin miesasiaa lähes päinvastaisista suunnista. Sovinistit ajattelevat, että miehet ovat naisten yläpuolella, millä voidaan perustella miesten dominoiva asemaa suhteessa naisiin. Maskulistit sen sijaan ajattelevat, että miehet ovat monilla elämänalueilla naisten ”alapuolella”.

(1) ”Seksistinen” viittaa sukupuolieroja korostavaan ja niitä perusteluinaan käyttävään ajattelutapaan.

(2) ”Antiseksistinen” viittaa sukupuolten samanlaisuutta korostavaan ajattelutapaan, joka pitää sukupuolten samaa kohtelua hyvänä ja tavoiteltavana asiana.

(3) Miehen ylemmyydentuntoinen, syrjivä ja alistava asenne naisiin.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (34 kommenttia)

Yhteiskuntatieteiden maisteri (nimimerkki)

Täyttä asiaa jälleen kerran, Henry!

Gagarin (nimimerkki)

" "Antiseksistinen” viittaa sukupuolten samanlaisuutta korostavaan ajattelutapaan, joka pitää sukupuolten samaa kohtelua hyvänä ja tavoiteltavana asiana."

Olen antiseksistinen, mutta en silti haluaisi korostaa sukupuolten samanlaisuutta, sillä sellainen ei olisi realismia. Sukupuolten välillä vallitsee kesmimääräisiä eroavaisuuksia niin fyysisen kuin henkisenkin suorituskyvyn saroilla. Lisäksi tunne-elämän rakenteet ovat sukupuolten välillä pääsääntöisesti erilaiset. Katson kuitenkin, että seksistisyys on kuin rasismia, jossa jokainen tiettyyn ryhmään kuuluva saa osakseen kohtelua, joka perustuu vain tuon ryhmän tilastollisiin tai valtavirran empiirisesti kokemiin keskimääräisyyksiin ja sellainen ei ole yksilön kannalta oikeudenmukaista.

Mihin kastiin siis minut luokittelisit?

Horny (nimimerkki)
Mies.asia (nimimerkki)

Ristiriitoja voi syntyä, kun eri ideologiat törmäävät -- miksei jopa omassa elämässä.

Esimerkiksi vaikka kannattaisi poliittisesti ja älyllisesti maskulismia (tai herra paratkoon profeminismiä), niin käytännön elämässä useimmat naiset osoittavat arvostavansa valinnoillaan hegemonisen maskuliinisuuden tuomia toimintatapoja ja asennoitumista (ml. hypergamia pariutumisessa).

Samoin feminismin yksipuolinen ideologinen ylivoima nk. tasa-arvokoneistoineen ja yliopiston laitoksineen on massiivinen. Tässä ympäristössä henkilökohtainen ei muutu helposti poliittiseksi (ks. myös. Why the men's rights movement is going nowhere?).

Käytännön erona feminismiin on myös esitetty, että koska miesten ryhmittymnen omaksi etublokikseen naisten tapaan on monesta syystä epätodennäköisempää, järkevin vaihtoehto on politiikan reunaehtojen muuttaminen henkilökohtaiseksi. Toisin sanoen oman käytöksen muuttaminen.

Tuula Hölttä

Henry L. :"Tasa-arvo ja sukupuoli-idoelogioiden nelikenttä..."

Voi-voi Henry, etkö sinä tiedä, että nelikenttä on jo kauan sitten taakse jäänyttä historiaa. Suosittelen, että kehität strategisen suunnittelusi apuvälineeksi tähän päivään paremmin soveltuvan "kasikentän", joka varmaankin palvelee myös sinun strategisen suunnittelusi apuvälineenä nykyistä nelikenttääsi paremmin. :)

Käyttäjän jooel kuva
Jooel Jaakkola

Välillä tuntuu, että kirjoituksissasi on perustavanlaatuista ideologista ristiriitaa. Kutakuinkin näin: antiseksistinen versus naisia kaatavien pelimiesten ihannointi. Ei ole kovin antiseksististä erikseen harjoitella naisenkaatotekniikoita, näin ainakin minusta äkkiseltään. Toki toki taitoja voi harjoitella aviovaimo mielessään, mutta kirjoitusten yleinen sävy viittaa siihen toisarvoisena seikkana.

Mies.asia (nimimerkki)

#6: onko Laasanen varsinaisesti ihannoinut pelimiehiä?

Joka tapauksessa erilaiset attraktiota lisäävät tekniikat meikkauksesta käyttäytymisvinkkeihin kuuluvat osana sukupuolten välisiin suhteisiin, joten alaan tutustuneen on luonnollista niistä kirjoittaa.

Ovatko meikkaus tai naistenlehtien ohjeet ("näin löydät...") seksistisiä?

kokoomusta äänestävä (nimimerkki)

Mihinkä ryhmään mahtaa itse Henry Laasanen sijoittua?

Mies.asia (nimimerkki)

#8: ymmärtääkseni rationaaliseksi (vrt. herrasmies-) liberaalimaskulistiksi.

Yhteiskuntatieteiden maisteri (nimimerkki)

#6.

Ei Henry mielestäni ihannoi mitään, hän vain etsii lainalaisuuksia pariutumiskulttuurista jotka muhivat arkipuheen alla. Hän on mielestäni edistyksellinen ja edelläkävijä rikkoessaan esimerkiksi romantiikan monia tabuja.
Kiihko jolla monet hänen ajatuksiaan vastustavat vain vahvistaa käsitystäni.

Mies.asia (nimimerkki)

Henryn kirjoituksessa Miesliikkeen uudet ideologiat esitellyt "(1) pelimies-ideologia (PUA ”pick up artist”) ja (2) ”miehet kulkevat omia polkujaan” -ideologia (MKOP; MGTOW ”men going their own way”)" eivät luultavasti taivu nelikenttään yhtä helposti.

Pelimies-ideologia on seksististä käytännön pakosta (mikä toimii naisten kanssa, mikä ei suhteessa tavoitteisiin), mutta ei välttämättä ota kantaa naisten tai miesten suojeluun tai tasa-arvoon poliittisena kysymyksenä.

”Miehet kulkevat omia polkujaan” -ideologia puolestaan ei ymmärtääkseni sijoitu luontevasti seksismi-akselille.

Käyttäjän jooel kuva
Jooel Jaakkola

#7 Niin, ehkä olen väärässä.

Kuvitteellinen otsikko miehille suunnatussa lehdessä( ei varsinainen pornolehti): "Mies, näin saat pesää". OIkeastaanhan tuo ei eroa lainkaan tai vähän otsikosta: "Mies, näin hiot pelimiestaitojasi".

Entäpä naistenlehdessä: "Löydä itsellesi kesäheila". On tosiaan aiheellista kysyä, eroaako tuo otsikosta "Seksikkyyttä huulikiilteellä".

Sitten voidaan kysyä - kyllä - että eroavatko mies- ja naistenlehden otsikot seksistisesti toisistaan.

Mene sitten ja löydä näistä se Tie. Taidan ryhtyä buddhalaiseksi munkiksi.

Henry Laasanen

#11
"Henryn kirjoituksessa Miesliikkeen uudet ideologiat esitellyt ”(1) pelimies-ideologia (PUA ”pick up artist”) ja (2) ”miehet kulkevat omia polkujaan” -ideologia (MKOP; MGTOW ”men going their own way”)” eivät luultavasti taivu nelikenttään yhtä helposti."

Ne ovat individualistisia ideologioita, jotka määrittävät miehen omaa elämäntapaa. Ne eivät ole (eivätkä edes väitä olevansa) soveltuvia yhteiskuntaideologioiksi. Itse asiassa yhteiskuntajärjestys saattaisi romuttua, jos suuri osa miehistä alkaisi niitä käyttää.

Inex (nimimerkki)

Kyllähän sen ymmärtää, että se on seksististä ja naisvihaa kun miehet ja jotkut naisetkin keskustelevat tasa-arvo asioista ja muusta joskus miestenkin kantilta, sillä naisillahan on ollut yksinoikeus tasa-arvoon tässä maassa ties kuinka kauan. Kyllä minuakin ottaisi päähän kun joku löytää miehenkin näkökulman moniin asioihin.
Siitä voidaan sitten keskustella mikä on totuus ja onko sitä, mutta se että asioilla on vain yksi puoli eli naisten näkökulma niin ei kyllä palvele ketään, varsinkin jos keskutelemme tasa-arvosta, parisuhdemarkkinoista, parisuhteesta, iskemistä tai ihan mistä hyvänsä.

Henry Laasanen

#12
Niin. Antiseksismi toimii heikosti pariutumismarkkinoilla. Sen huomaa viimeistään silloin, kun menee baariin sisään verkkosukissa ja huulipunassa.

Hompelpompel (nimimerkki)

No no, Henry-kulta. Riippuu vähän siitäkin minkälaiseen baariin olet menossa.

Yhteiskuntatieteiden maisteri (nimimerkki)

Noin yleensä Henryllä on kyllä ihan legitiimi kiinnostus näihin pariutumisasioihin. On aika kummallista ettei yhteiskuntatieteissä ole tutkittu näitä asioita syvällisemmin. Parhaimmillaanhan sosiologia voi paljastaa juuri tämän kaltaisia piilorakenteita. Aihe taitaa vaan olla aika "kipeä" monillekin...

Horny (nimimerkki)
Tomas (nimimerkki)

#2. Wikipediassa määriteltiin, että "Seksismillä (lat. sexus, engl. sex, sukupuoli) viitataan katsantokantaan, joka korostaa sukupuolten välisiä eroja ja niihin perustuvaa sukupuolten eriarvoisuutta. Seksismillä tarkoitetaan kaikkea, mikä sisältää sukupuoleen liittyvää erottelua."

Seksismi on hämärä käsite, eikä lainkaan ole yksiselitteistä mitä sillä pitäisi tarkoittaa. Sillä on samanlaisia konnotaatioita kuin rasismilla. Tuossa yllä olevassa on puhuttu sukupuolte eriarvoisuudesta. Eriarvoisuuden katsoisin juuri merkittäväksi tekijäksi seksismistä puhuttaessa. Sukupuolten välillä on eroja ja sukupuolen mukaan on pakko erotella ihmisiä (Ei kannata laittaa miehiä mammografiaseulontoihin).

Seksismin -käsite näyttää näin googletuspikavilkaisulla olevan ennen kaikkea feminismin kautta määrittyvä käsite. Näin taustalla yleensä on ajatus, että sukupuolten väliset erot ovat sosiaalisesti konstruoituneita. Seksismiä voisi ruotia myös maskulinistisesta näkökulmasta käsin.

Tomas (nimimerkki)

#0:"(2) ”Antiseksistinen” viittaa sukupuolten samanlaisuutta korostavaan ajattelutapaan, joka pitää sukupuolten samaa kohtelua hyvänä ja tavoiteltavana asiana."

Minusta antiseksismi pitäisi määritellä siten, että se viittaa sukupuolten samanarvoisuutta korostavaan ajattelutapaan, joka pitää sukupuolten tasa-arvoista kohtelua hyvänä ja tavoiteltavana asiana.

Sukupuolten välillä ei samanlaisuus ole keskeinen seikka, vaan samanarvoisuus. Vastaavasti, sama kohtelu ei ole aina tasa-arvoista.

Tomi (nimimerkki)

Kuvassa on sellainen vika, että stand point -epistemologia näyttää sisennyksen takia herrasmiesmäisyyden alalajilta.

Stand pointista olen muuten sitä mieltä, että ei ole ihan turha teoria. Minä esimerkiksi käytän valtaa lapsiini mutta en tiedä kovin tarkkaan miten. Lapseni tietävät selvästi paremmin -- ja osaavat siitä huomauttaa. He siis tietävät perheemme valtasuhteista enemmän kuin minä.

Teorian soveltamisella on tietysti rajansa. Lapseni saattaa haluta hypätä pää edelle uima-altaan matalaan päähän ja minä kiellän. Silloin lapseni huomaa valtasuhteen, mutta minä huomaan totuuden.

Stand point saattaa siis soveltua valtasuhteiden tutkimiseen mutta soveltuuko se totuuden tutkimiseen? Poststrukturalistisen teorian mukaan tieto syntyy valtasuhteissa, joten, joo, se ehkä soveltuu tiedonhankinnan teoriaksi, jos uskoo poststrukturalismiin. Aika moni nykyään uskoo -- usein tietämättään.

Toisaalta on varmaa, että on myös tietoa, joka syntyy itsenäisesti valtarakenteiden ulkopuolella. Luonnonlait ovat ilmiselvästi sellaisia. Monet haluaisivatkin, että tiede tutkisi vain säännöllisesti toistuvia eli luonnollisia ilmiöitä.

Jos tieteelle kuitenkin halutaan suuremi rooli, pitää ottaa kantaa siihen, onko yhteiskunnallinen tieto valtarakenteista peräisin. Ja jos on, tietääkö alistettu luokka siinä tapauksessa enemmän kuin alistava luokka.

Mielestäni ei tiedä automaattisesti. Ainakin minun on pitänyt oppia näkemään miehet huono-osaisempana luokkana (mistä erityiskiitos Henrylle). Näkökulma ei ole tullut itsestään vaan on vaatinut aika monimutkaistakin prosessointia. Samalla tavalla vaikkapa sorrettu musliminainen saattaa nähdä itsensä hyväosaisena, kunnes joku osaa osoittaa, että hän on sorrettu.

Vai onko hän sorrettu, jos kerran yhteiskunnallinen tieto on vain mielipiteitä? Voiko olla sorrettu objektiivisesti, luonnontieteellisesti?

Vortac (nimimerkki)

Moni näyttää ajattelevan, että tasa-arvoa ei voi saavuttaa, koska sukupuolet ovat niin erilaisia.

Nythän on niin, että eihän sukupuolten tarvitse olla samanlaisia, jotta olisivat samanARVOISIA.

Erilaiset ihmiset ovat samanarvoisia - ARVO siis on jokaisella ihmisellä sama, sukupuoleen jne. katsomatta. Tämä on kai asian ydin, että ihmisellä on oikeus ihmisarvoiseen elämään, ja tätä ihmisarvoa on kunnioitettava tismalleen yhtä paljon (tai vähän), täysin riippumatta muista ominaisuuksista (kuin ihmisyys itse).

On siis merkityksetöntä, missä suorituskyky eroaa jne. Kunhan laki, yhteiskunta ja toiset ihmiset kohtelevat ihmisiä samanarvoisesti, meillä on tasa-arvo.

Nythän tilanne ei ole ollenkaan tasa-arvoinen, vaan roimasti miehiä syrjivä, sanoisinko lähes kaikilla elämänalueilla (tosin en ole keksinyt elämänaluetta, jossa EI olisi yhtään misandriaa ja miesten syrjintää, keksitkö sinä?).

Miesten Oikeuksien puolesta taistelevia ihmisiä tarvitaan siis niin kauan, kunnes maailmassa vallitsee oikeasti tasa-arvo - kunnes kaikkia ihmisiä kohdellaan samalla arvonannolla (ei siis välttämättä samalla -tavalla-) ainakin lainsäädännön ja yhteiskunnan puolelta.

- Vortac

Mies.asia (nimimerkki)

HL, #15: "Niin. Antiseksismi toimii heikosti pariutumismarkkinoilla. Sen huomaa viimeistään silloin, kun menee baariin sisään verkkosukissa ja huulipunassa."

The Rawness: Everything Is A Test (31 Days of Game: Day 28):
"Another test is seeing how she can make you voluntarily emasculate yourself. Many times women lull get you into a comfort zone where you’ll feel safe and in a judgment-free zone, then encourage you to do unmasculine things you normally wouldn’t, from crocheting to watching and crying at chick flicks to trying on some of her clothing and makeup just for kicks to getting done with a strap-on. I’ve heard all types of things from women that they’ve gotten men to do. And at first they’ll reward you for it and give you positive reinforcement. Then when you go too far and hit a certain tipping point of emasculation, they’ll start judging you and losing respect for you for doing the very things they encouraged you to do in the first place. And many times, you’ll never know you reached this tipping point until the damage is in an advanced or even irreparable state."

Mies.asia (nimimerkki)

Tägi jäi auki.

Nihilisti (nimimerkki)

#12 Eli siis tiedemies ja pelimies eivät voi olla sama henkilö?

Jos olen töissä super asiallinen ja kirjakielta puhuva ehkä vähän takakiree niin pitääkö minun olla tämmöinen myös kun lähden "metsälle". Ajattelusi kuvastaa ettet oikein ymmärrä koko pelimies teorian ideaa. Ole omaitsesi jos naiset tykkäävät siitä, muussa tapauksessa älä missään nimessä.
Eikö sinun mielestäsi voi naisia kunnioitta tai käydä älykästä keskustelua aiheesta feminismi, jos käy "kaatamassa" naisia taktiikoilla, joiden naiset ja suomalaiset mies"asiantuntijat" sanovat olevan "humpuukkia".
Sekoitat taas muutaman asian keskenään, kuten yleensä helposti käy...

PS. Onko taulukko ihan Laasasen itsensä tekemä? Se nimittäin ei ole yhtään hassumpi. Tietysti oppikirjaa pitäisi varmaan korjata "Naisten suojelemisen ideologiat" en tosin keksi millä.

Inex (nimimerkki)

#23 Kaikki voi olla testiä, mutta kyllä nyt menee jo pikkaisen liioittelun puolelle, kyllähän tuollainen kertoo jo naisen henkisisestä kehittymättömyydestä ja miehen itsetunnon puutteesta jos rupeaa naisten kaikenmaailman oikkuja tyydyttämään.
Kannattaa hommatta selkäranka, itsetunto ja mieli missä naisen hömpötykset menee toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos.

Tomas (nimimerkki)

#21. Hyvä pohdinta. Muutama sana vielä lisää aiheesta.

Sandra Harding sanoo:"The reason the feminist claims can turn out to be scientifically preferable is that they originate in, and are tested against, more complete and less distorting kinds of social experience. The experiences arising from the activities assigned to women, seen through feminist theory, provide a grounding for potentially more complete and less distorted knowledge claims than do men's experiences. This kind of politicized inquiry increases the objectivity of the results of research."

Hän on sitä mieltä, että tietoteorian uudistaminen hänen tarjoamallaan feministisellä standpoint epistemologialla, ei koske ainoastaan yhteiskunta-, tai ihmistieteitä, vaan myös luonnontieteitä. Hänen näkemyksensä mukaan myös luonnontieteet hyötyisivät feministisestä standpoint epistemologiasta lisääntyneenä objektiivisuutena!

Ongelmana on, että jos alunperin perinteinen epistemologia oli tietynlaisen kulttuurin tuotos, miehisen ylivallan ilmentymä tms., niin miten epistemologian edelleen politisoiminen feminismillä tuottaa mahdollisuuden objektiivisempaan tieteelliseen tietoon?

Henry Laasanen

#25
"Onko taulukko ihan Laasasen itsensä tekemä?"

Olen sen ihan omin pikku kätösin värkännyt wordillä.

#18
"Seksismi on hämärä käsite, eikä lainkaan ole yksiselitteistä mitä sillä pitäisi tarkoittaa. Sillä on samanlaisia konnotaatioita kuin rasismilla. Tuossa yllä olevassa on puhuttu sukupuolten eriarvoisuudesta. Eriarvoisuuden katsoisin juuri merkittäväksi tekijäksi seksismistä puhuttaessa."

Seksismi tosiaan on yleensä synonyymi kaikelle pahalle - tosin suureksi osaksi aiheetta. Esim. henkilö voi pitää miehiä soveltuvampina (eli parempina sotimiseen) sotimiseen ja raskaisiin töihin kuin naisia. Se on seksistinen käsitys, mutta toisaalta se voi olla jossain määrin oikea käsitys. Antiseksisti taas ajattelee, että naisten ja miesten välillä ei ole merkittäviä eroja sotimisessa ja raskaissa töissä. Sekin pitää paikkansa jossain määrin.

Totuus löytynee noiden kantojen välistä. Jos henkilö tekee kannastaan voimakkaita johtopäätöksiä, kuten "naisia pidä laittaa armeijaan ollenkaan" tai "naiset pitää laittaa armeijassa tekemään samaa kuin miehetkin", niin seksismi ja antiseksismi on silloin viety äärimmilleen.

Totena voitaisiin sanoa, että tilastollisesti tarkastellen miehet ovat keskimäärin parempia sotimisessa ja raskaissa töissä. Tilastollinen totuus ei kuitenkaan taivu helposti ideologioihin, jotka korostavat jompaa kumpaa ääripäätä.

Käyttäjän jooel kuva
Jooel Jaakkola

#25 Eli siis tiedemies ja pelimies eivät voi olla sama henkilö?

Mitenkähän sinä noin tulkitsit? Kunhan nyt tuumailin ilman mitään ehdotonta mielipidettä. Päinvastoin vielä jatkokommentissani myötäilin edellä esitettyä.

Kyllä sinä voit vapaasti heittää virkamiesmäisyytesi ja vapautua metsän siimekseen saalistajan ottein. Ei kait se ole ammatista kiinni. En ole myöskään väittänyt teorioita humpuukiksi. Onhan se nyt päivänselvää, että jos olet naiselle kohtelias ja toteat, että "onpa kaunis päivä tänään", ei se toimi yhtä hyvin kuin "olet naiseksi ihan älykäs". Ensimmäisessä tapauksessa juttu tyrehtyy, toisessa saat varmasti vastakaikua. On sitten eri asia kannattaako linjaa aavistuksen pehmentää jatkokeskusteluissa.

Mies.asia (nimimerkki)

Nelikenttä löytyy myös Default Userin The MR Matrix -kirjoituksesta.

Akseleina naiset (MGTOW/PUA) ja yhteiskunta (aktivisti/individualisti).

Sami Haapavaara (nimimerkki)

Henkka, lopeta nyt se pillusta puhuminen, sulle löyty duunia
http://haapavaara.wordpress.com/2010/08/12/koulutu...
kyllä se siitä, pillua sitten illalla, kuin muutkin ihmiset saa.

Henry Laasanen

#30
"Nelikenttä löytyy myös Default Userin The MR Matrix -kirjoituksesta."

Tuo nelikenttä auttaa tosiaan selkeyttämään individualistisen ja yhteiskunnallisen ideologian välistä eroa.

bmad (nimimerkki)

"Antiseksisti taas ajattelee, että naisten ja miesten välillä ei ole merkittäviä eroja sotimisessa ja raskaissa töissä. Sekin pitää paikkansa jossain määrin."

Nàinkin turhassa asiassa, kuin "aseellinen sodankàynti ihmisten vàlillà"
pitàisi tietysti pyrkià mahtavaan objektiiviseen soveltuvuusmittaukseen. On vaikea saada objektiivista tulosta naisen sotilasominaisuuksista, koska naisilla ei ole juurikaan paineita kehittàà itselleen sellaisia. Eivàt monet miehetkààn olisi niin usein kulmikkaita kamppailutaitoisia sixpackkeja, jos he saisivat naisia samanlaisina lahnoina, kuin naiset miehià. Lopputulos on kai se, ettà jos naisilla olisi riittàvàsti motivaatiota treenaamiseen naisisissa olisi sama mààrà taistelijoita (tai vaikka dominoita), kuin miehissà. Joku tietysti voi sanoa, ettà miehillà on keskimààrin enemmàn voimaa (mikà pitàà paikkansa), mutta jos eri maiden armeijoissa olisi sekà naisia, ettà miehià niin homma toimisi. Nàinollen pidàn itse làhinnà seksistisenà ja typerànà, kyseenalaisena touhuna ettà miehià pistetààn armeijaan kiivaammin kehittàmààn suojeluominaisuuksia lahnanaisia varten...

bmad (nimimerkki)

"Miesten Oikeuksien puolesta taistelevia ihmisiä tarvitaan siis niin kauan, kunnes maailmassa vallitsee oikeasti tasa-arvo - kunnes kaikkia ihmisiä kohdellaan samalla arvonannolla (ei siis välttämättä samalla -tavalla-) ainakin lainsäädännön ja yhteiskunnan puolelta."

Tàmà miesasia pitàà vaan pikkuhiljaa paketoida pieneksi katapultiksi, joka
lopulta sinkoutuu medioihin. Miesasia on maailmanhistorialle vierasta ja maailmassa niin uutta, ettà siità kuuleminen pelkàstààn heràttàà kysymyksià ja àrtymystà. Miesasia kuitenkin vapauttaa myòs naiset ajattelemaan omilla aivoillaan. He voivat elàà tasavertaisesti miesten kanssa ja panna kampoihin sovinisteille, kun oppivat tietàmààn mikà on miehen todellinen arvo. Se ei ole ròyhentelevàn sian ja naisenhakkaajan arvo.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset