Henry Laasanen Kirjoituksia miesten tasa-arvosta ja pariutumisesta

Seksuaalinen häirintä

Timo Vihavainen kirjoittaa seksuaalisesta häirinnästä seuraavasti:

 • Ahdistelun, sikäli kuin sitä voi pitää vakavana ongelmana, täytyy kajota toisen sukupuolen perusoikeuksiin, esimerkiksi  itsemääräämistä koskeviin. On erittäin outoa, jos häirintä ulotetaan kattamaan kaikki ei-toivotut seksuaaliset teot silmäniskusta raiskaukseen. Tulemmeko pian tilanteeseen, jossa esitetään, ettei ole olemassa lievää silmäniskua, vaan kaikki tällaiset teot on rangaistava raskaimman mukaan? 

Seksuaalisen häirinnän käsitettä yritetään kammeta feministien toimesta subjektiivisen tulkinnan suuntaan, jotta käsitettä voitaisiin käyttää miesten mielivaltaiseen tuomitsemiseen.

 • SEKSUAALINEN HÄIRINTÄ ON MERKILLINEN KUMINAUHAKÄSITE, JOTA VOI VERRATA AIKOINAAN MEILLÄ VILKKAASSA KÄYTÖSSÄ OLLEESEEN "NEUVOSTOVASTAISUUTEEN". Molemmat kuuluvat kärsiväksi oletetun osapuolen suvereeniin määrittelyvaltaan, mikä tarkoittaa sitä, ettei esitettyjä syytteitä ole mahdollista torjua. Henkilön käytöksestä riippumatta voidaan ainakin väittää, että tosiasiassa syylliseksi leimattu ajattelee muuta kuin puhuu ja uhri tuntee loukkaantumista. Nollatoleranssi tällaisiin "rikoksiin" nähden merkitsee tosiasiassa ehdotonta antautumista mielivallan armoille.

Nollatoleranssi on epäselvä käsite

Aika usein puhutaan seksuaalisen häirinnän "nollatoleranssista". Minä kysyin naistutkimuslistalla vuonna 2008 (kun eduskunnan seksuaaliset ahdistelut olivat tapetilla): "Osaako joku kertoa, mitä nollatoleranssi pitää sisällään, kun puhutaan seksuaalista aloitteista?" Naisasialiittounioni oli silloin ehdottanut nollatoleranssia seksuaaliseen häirintään. Jatkoin kysymystäni seuraavasti:

 • Saako vanha mies ehdotella nuoremmalle naiselle, paljon itseään kauniimmalle naiselle tms?
 •  Saako ehdotuksia tehdä työpaikalla/ulkona/kirjastossa/baarissa/netissä tms?
 •  Missä ehdotuksia ei saa tehdä?
 •  Kuinka monelle naiselle ehdotuksia saa tehdä?
 • Miten ehdotukset pitäisi tehdä?
 • Saako ehdottaa suoraan seksiä vai pitääkö pyytää ensin treffeille tms?

Naistutkimuslistan naiset tarjosivat seuraavankaltaisia vastauksia: 

 • "Käytöksen kultaisesta kirjasta voisi löytyä hyviä ohjeita."
 • "Hei, ihan kuulostaa siltä, ettet ole kasvanut aikuiseksi. Kai jokainen ajatteleva, toisen huomioon ottava ihminen, tajuaa, milloin purkaa ahdistustaan seksuaalisella häirinnällä ja milloin on vakavissaan kiinnostunut tutustumaan toiseen ihmiseen sekä henkisesti että fyysisesti."

Naistutkimuslistan naisten mukaan miehen vaan pitää yksinkertaisesti tietää, mikä on häirintää ja mikä ei. Miehillä pitäisi kuitenkin olla oikeus selkeään tietoon siitä, mikä on sallittua ja mikä ei.

Kirjasta Naisten seksuaalinen valta

 • Seksuaalisen häirinnän syytteet ovat rangaistus epäattraktiivisuudesta. Miehen, joka on attraktiivinen naiselle, ei tarvitse huolehtia rangaistuksi tulemisesta. (Mocsny)

Seksuaalinen häirintä on termi, joka voi kuvata hyvin monenlaista käytöstä. Se voi pitää sisällään raiskauksen, seksin vaatimisen työpaikalta saatujen etujen vastineeksi, seksuaalisen koskettelun, seksuaalisen vitsailun, kuvat ja sarjakuvat, seksistiset kommentit tai ”hyvää tarkoittavat” kohteliaisuudet. Häirintää on kahta perustyyppiä, jossa toisessa vaaditaan seksuaalisia palveluksia työpaikalta saatujen etujen vastikkeeksi, toisessa rakennetaan työpaikalle vihamielinen ympäristö. (Browne 2002, 192.)

Evoluutioteoreettisen selitysmallin mukaan seksuaalinen häirintä on seurausta evoluution myötä kehittyneestä mekanismista, joka ohjaa miehiä hakemaan seksiä naisilta. Seksuaalinen häirintä on silloin seurausta miesten ja naisten erilaisista seksuaalisista haluista ja niistä seuraavista tilanteista työpaikalla. Miehillä on enemmän intressiä vähemmän valikoivaan seksuaalisuuteen kuin naisilla, kun taas naisilla on useammin intressi valikoivampaan seksuaalisuuteen. Toisin sanoen miehet ovat keskimäärin valmiimpia ja halukkaampia harrastamaan seksiä työpaikan naisten kanssa kuin päinvastoin. (Studd & Gattiger 1991.) Miehiltä saatu ei-toivottu seksuaalinen huomio on siten seuraus sukupuolten erilaisista seksuaalipsykologioista ja motivaatioista, ja ei-toivottu seksuaalinen lähestyminen tapahtuu silloin, kun miehen ja naisen motivaatiot eivät ole yhteensopivat. Hyväksytyt toimistoromanssit tapahtuvat silloin, kun miehen ja naisen motivaatiot ja halut ovat samansuuntaiset. (Studd 1996, 57–58.)

Se, että toisinaan väitetään seksuaalisen häirinnän johtuvan vallan tavoittelusta, on sama kuin väitettäisiin, että pankkiryöstössä on kyse aseista, ei rahasta. Biologisesta perspektiivistä katsottuna väitteet, joissa sanotaan, että yhdyntään tähtäävässä toiminnassa ei ole kyse seksistä vaan vallasta, eivät kuulosta järkeviltä. Valta ja voima ovat strategioita seksin saamiseksi naisilta, ja ne miehet, joilla valtaa ei ole, ovat jääneet ilman seksiä. (Browne 2002, 201–202.) Myös vaihtoteoreettisesta näkökulmasta katsottuna valta on keino seksin saamiseksi (Baumeister 2001, 7).

Cartarin ym. (1996.) tutkimukset osoittivat, että naiset kokivat attraktiivisten miesten seksuaaliset lähentelyt vähemmän häiritseviksi ja olivat usein imarreltuja siitä, että attraktiivinen mies teki heille ehdotuksia. Oli seksuaalisen häirinnän taso mikä tahansa, attraktiivisten miesten tekemä häirintä koettiin vähemmän häiritseväksi ja sosiaalisesti hyväksytymmäksi kuin epäattraktiivisten miesten tekemä häirintä. Naiset kokevat negatiivisina sellaiset seksuaaliset lähestymiset, jotka voivat johtaa liian vähän hyötyä tuottaviin seksuaalisiin suhteisiin (Studd 1996, 61).

Sheetsin ja Braverin (1999) mukaan miesten käytös työpaikalla tulkittiin helpommin seksuaaliseksi häirinnäksi, jos mies oli epäattraktiivinen tai sitoutunut suhteeseen toisen naisen kanssa eli ei saatavilla. Vaikka työpaikalla korkeammassa asemassa olevat miehet nähtiin enemmän valtaa hallitsevina, heitä ei pidetty seksuaalisen häirinnän harjoittajina sen enempää kuin muitakaan miehiä, koska he olivat samalla myös haluttavampia eli kykenivät tuottamaan naisille enemmän hyötyjä työpaikan kontekstissa.

Semmelrothin ja Bussin tutkimuksessa kävi ilmi, että naiset kokevat erityisesti alhaisen statuksen miesten, kuten rakennusmiesten, roskakuskien ja huoltoasemien avustajien, tekemät ehdotukset ahdisteluna. Sen sijaan lääketieteen opiskelijoiden tai menestyneitten rock-tähtien ehdotukset koettiin paljon harvemmin ahdisteluna. Naisten reaktio ahdisteluun riippuu myös siitä, koetaanko ahdistelu romanttiseksi vai seksuaaliseksi. Jos mies on kiinnostunut vain seksistä, se koetaan useammin ahdisteluna. Eräs tutkimuksessa mukana ollut nainen ei kokenut esimiehensä tekemiä seksuaalisia ehdotuksia ahdisteluna, koska hän kykeni saamaan siten itselleen helpompia tehtäviä. (sit. Buss 1994, 160–161.)

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan nettisivulla (2007) häiritsijän seksuaalisen markkina-arvon merkitys seksuaalisessa häirinnässä tuodaan ilmi seuraavasti: ”Seksuaalinen häirintä on yksipuolista ja ei-toivottua. Olennaista on, että häirinnän kohde itse kokee käytöksen epämiellyttäväksi ja loukkaavaksi.” Seksuaalinen häirintä onkin eräs harvoista rikoksista, jossa ratkaisevaa ei välttämättä ole se, mitä tehdään, vaan kuka tekee ja mikä on tekijän markkina-arvo. Ruman miehen tekemänä seksuaalinen ehdotus saattaa johtaa rikossyytteeseen, mutta komean miehen ei. Silloin rikoksena on miehen rumuus. Toivottu romanttinen ehdotus tapahtuu silloin, kun ehdotuksen tekijällä on selvästi korkeampi markkina-arvo kuin kohteella. Naisten markkina-arvot ovat keskimäärin paljon miesten markkina-arvoja korkeammat, joten naisten seksuaalisia ehdotuksia miehille ei yleensä koeta häirintänä. Miehet ovatkin matalampien markkina-arvojensa seurauksena alttiimpia seksuaalisen häirinnän syytöksille.

Farrell (1994, 289–290) siteeraa Cosmopolitan-lehden artikkeleita, jotka antavat ohjeita, kuinka naiset voivat tehdä epäsuoria aloitteita työpaikalla ilman riskiä ja kuinka miehet tiedostamattaan vastaavat naisten epäsuoriin aloitteisiin. Artikkelit myös neuvovat, miten nainen voi nostaa syytteen seksuaalisesta häirinnästä, jos väärä mies vastaa aloitteisiin:

 • Kun kävelet hänen pöytänsä ohi, tiputa kasa papereita tai käsilaukku, sitten kumarrut nostamaan niitä. Mies tulee auttamaan sinua. Mene hyvin lähelle miestä ja laita käsi hänen kaulalleen kuin olisit hakemassa tasapainoa.
 • Jos sinulla on hyvät jalat, laita tiukka ja lyhyt mekko ja korkokengät yllesi ja kumarru selkä mieheen päin nostamaan jotakin – –
 • Hankaa itseäsi jotakuta vasten hississä.
 • Sano jotain sopimatonta kesken bisneslounaan, kuten: ”Sinulla on hyvännäköinen sininen paita”.

Farrellin (1994, 289) mukaan naisten epäsuorien aloitteiden voima piilee siinä, että naisen ego tai ura ei asetu vaakalaudalle. Jos mies koskettamisen jälkeen pyytää naista ulos, mies voidaan haastaa oikeuteen seksuaalisesta ahdistelusta. Romansseissa, kuten naisille suunnatuissa Harlekiini-romaaneissa, käytetään samaa kaavaa. Menestynyt mies jahtaa työläisnaista, joka vastustelee. Kaava on ikivanha: nainen viettelee, mies jahtaa, nainen vastustelee. Nyt siitä on tullut myös seksuaalisen häirinnän tunnusmerkki. Naiset saattavat kysyä, mikä ongelma on minihameessa ja parfyymissä työpaikalla. Se ei olekaan Farrellin mukaan ongelma, jos miesten vastaukset niiden käyttämiseen eivät ole ongelma. Naisen epäsuorat signaalit ovat merkki naisten mahdollisuudesta välttää vastuuta, joka liittyy aloitteiden tekemiseen. Parfyymin, huulipunan ja minihameen tarkoitus on antaa riittävän voimakkaita signaaleja, jotta jokaisen miehen kiinnostus heräisi. Vasta kun kaikkien miesten kiinnostus on hankittu, naisella on todellinen mahdollisuus valita paras mies tarjolla olevista.

Karen Lehrmanin (1997, 170–174) mukaan naisilla ei kuitenkaan ole oikeutta käyttää seksuaalisuuttaan strategisesti ja syyttää sitten miestä seksuaalisesta häirinnästä, kun suhde menee myttyyn. Naiset, jotka flirttailevat työpaikalla, käyttävät hyväkseen miesten seksuaalisia haluja. Noiden naisten seksuaalisuudesta tulee silloin yhtä voimakas vallan muoto kuin miesten tekemästä seksuaalisesta häirinnästä.

Myöhänen (2000, 115) kirjoittaa:

 • Kun nainen on sekä miesten että naisten tulkintojen mielestä tarjolla ja väärä mies yrittää naista, nainen suuttuu ja torjuu miehen hyvin loukkaavasti. Nainen loukkaantuu siitä, että vaikka hän ei ole tehnyt aloitetta – osoittanut kiinnostuksensa kohdetta – juuri ja vain sen oikean miehen pitäisi tajuta, että nyt on aika toimia. Naisen loukkaava torjunta muita miehiä kohtaan taas selittyy sillä, että väärän miehen yritys on majesteettirikos, siksi nainen saa omasta mielestään olla loukkaava.

Usein esitetään, että naisiin kohdistuva seksuaalinen häirintä työpaikoilla johtuu epätasaisesta valtasuhteesta, jossa miehillä on enemmän valtaa (esim. Young 1999). Tilanne on kuitenkin pikemminkin päinvastoin. Attraktiivisella naisella on huomattavasti seksuaalista valtaa suhteessa työpaikan miehiin, joilla ei ole juuri mitään sellaisia palkitsemisvallan resursseja, joiden avulla he kykenisivät pääsemään seksuaaliseen suhteeseen naisen kanssa. Sosiaalisen vaihdon teoriassa rankaisuvallan käyttäjiksi valikoituvat ne toimijat, jotka ovat heikkoja palkitsemisvallassa. Rankaisuvallan käyttäjän riippuvuus vallan kohteen hallitsemista resursseista motivoi hänet rankaisuvallan käyttöön (vrt. Molm 1997, 267, 270). Rankaisuvallan käyttö seksuaalisessa häirinnässä ei kuitenkaan useinkaan auta seksuaaliseen suhteeseen pääsemisessä, vaan ilmentää pikemminkin seksuaalista turhautumista, eräänlaista kostoa naisen seksuaalisesta vallasta. Vaikka seksuaalisen häirinnän perusta onkin iesten pyrkimyksissä saada seksiä, tavoite on usein niin epärealistinen, että seksuaalisesta häirinnästä tulee pikemminkin eräänlaista ”terrorismia” kuin realistisiin odotuksiin perustuvaa seksin tavoittelua.

Studd(1996, 84) kysyy, miksi kukaan sosiaalisten tieteiden ja feministinen seksuaalista häirintää tarkasteleva kirjoittaja ei ole ehdottanut, että naisten negatiivinen reaktio seksuaaliseen häirintään olisi sosiaalisten ja kulttuuristen olosuhteiden seuraus ja että naiset tulisi sosiaalistaa hyväksymään seksuaalinen häirintä ja suhtautumaan siihen positiivisesti. Kuitenkin juuri vastaavaa metodia sovelletaan miesahdistelijoihin, joita yritetään sosiaalistamalla saada muuttamaan omaa käytöstään. Studd kysyykin, miksi miesten on muutettava omaa psykologiaansa, mutta naisten psykologista vastinetta ei voi tai ei pitäisi muuttaa.

Lähteet

Baumeister, R. F. (2001). Social psychology, social exchange, and sexuality. In R. F. Baumeister (ed.) Social psychology and human sexuality. Philadelphia, PA: Psychology Press (Taylor & Francis). 1–24.

Baumeister, R. F. & Vohs, K. (2004). Sexual economics: Sex as female resource for social exchange in heterosexual interactions. Personality and Social Psychology Review, 8 (4), 339–363.

Browne, K. R. (2002). Biology at work. Rethinking sexual equality. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Buss, D. (1994). Evolution of desire. Strategies of human mating. New York: Basic Books.

Cartar, L., Hicks, M. & Slane, S. (1996). Women's reactions to hypothetical male sexual touch as a function of initiator attractiveness and level of coercion. Sex Roles, 35, 737–750.

Farrell, W. (1994). The myth of male power. New York: Berkley.

Lehrman, K. (1997). The lipstick proviso: Women, sex & power in the real world. New York: Anchor Books.

Molm, L. (1997). Coercive power in social exchange. New York: Cambridge University Press.

Myöhänen, J. (2000). Hörhöt ja valehtelijat – Keskustelua miesten ja naisten kulttuureista eli kuinka opimme olemaan vankeja vapaaehtoisesti. Teoksessa J. Heinonen ja H. T. Sepponen (toim.) Mitä kuuluu Väinö? Puheenvuoroja suomalaisesta miehestä. Nettikirja. 101–129.

Sheets, V. L. & Braver, S. L. (1999). Organizational status and perceived sexual harassment: Detecting the mediators of a null effect. Personality and Social Psychology Bulletin, 25 (9), 1159–1171.

Studd, M. V. (1996). Sexual harassment. In D. Buss and N. Malamuth (eds.) Sex, power, conflict: Evolutionary and feminist perspectives. New York: Oxford University Press. 54–89.

Studd M. V. & U. E. Gattiker (1991). The evolutionary psychology of sexual harassment in organizations. Ethology and Sociobiology, 12, 249–290.

Young, C. (1999). Ceasefire! Why women and men must join forces to achieve true equality. New York: The Free Press.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (178 kommenttia)

MissM (nimimerkki)

Ennen kuin kukaan ehtii pillastua ajatuksesta, että tässä muka esitettäisiin naiset laskelmoivina paskiaisina, jotka eivät kiinnostu työpaikkansa miehistä, jos nämä eivät voi luvata heille palkankorotuksia, niin muistutanpa taas kaikkia, että nämä teoriat eivät ota kantaa psykologiseen tasoon. Psykologisella tasolla miehen palkitsemisvallan puute näkyy siten, että nainen ei tunne hänen kanssaan kemiaa, kipinää, syttymistä... millä tahansa nimellä sitä nyt haluaakin kutsua.

Sosiologi (nimimerkki)

Juu, on sitä itsekin joutunut epäviehättävien naisten lähentelyn kohteeksi jotka eivät viisaria väräytä (perseelle taputtelua, ruhon hinkkaamista toista vasten, suorasanaista ehdottelua). Epämiellyttäviä tilanteitahan ne ovat mutta täytyy myöntää että attraktiivisen naisen taholta tehtynä homma ei ole yhtä epämiellyttävää. Ei kuitenkaan tulisi mieleenkään jotenkin sanktioida tällaista touhua yhteiskunnan taholta, saati sitten rustata rikoslakiin!

Horny (nimimerkki)

Esimerkki ( http://ohohupsis.puheenvuoro.uusisuomi.fi/50770-ei... ):

"3.11.2010 12:25 Helena Eronen

Olen kertonut tämän jutun ennenkin, mutta hyvänä esimerkkinä: olen kerran vienyt toiselta naiselta (tiesin paikan olevan jo puoliksi luvattu toiselle) harjoittelupaikan käyttämällä hyväksi naiseuttani. Työantaja oli mies, joten menin kysymään harjoittelupaikkaa lyhyessä hameessa, kiiltävissä saappaissa ja huolella värjättyjä ripsiäni söpösti räpytellen."

Käyttäjän janikorhonen kuva
Jani Korhonen

Jep. Eronen on muuten erinomaisen fiksu ja hyvä kirjoittaja, mutta sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyvissä asioissa olen kyllä hänen kanssaan jyrkästi eri linjoilla.

jiihoo (nimimerkki)

Lueskelin eilen illalla Laasasen kirjoituksia ja ihmettelin miksei näistä löydy juuri ollenkaan feministien vastineita. Luulisi tämänkin nyt jotakin ärsyttävän.

J. Gagarin

On niissä joitain yrityksiä, mutta ovat jääneet toiseksi ja paenneet.
Täytyy samaan hengenvetoon huomauttaa, etten itsekään ihan kaikessa allekirjoita 100%:sti näitä ajatuksia vaikka niiden esittäminen suoraan ja ilman kaarteluja onkin tervetullut ilmiö.

Henry Laasanen

On täällä mukana feministien parhaat voimat, kuten edellisen postauksen nimim. "Vier- AS".

Vieras (nimimerkki)

"Lueskelin eilen illalla Laasasen kirjoituksia ja ihmettelin miksei näistä löydy juuri ollenkaan feministien vastineita."

Miksi pitäisi? Eihän sitä kaikkien torikokoustenkaan antiin pidä vastata.

TP (nimimerkki)

Hmm... mielenkiintoista.

Jorma (nimimerkki)

"Seksuaalisen häirinnän käsitettä yritetään kammeta feministien toimesta subjektiivisen tulkinnan suuntaan, jotta käsitettä voitaisiin käyttää miesten mielivaltaiseen tuomitsemiseen."

Sama subjektiivinen tulkinta näyttää olevan valloillaan myös työpaikkakiusaamisen suhteen. Tietysti Suomen pankista lähteneen Sinikka Salon ja keskustasta lähteneen Jarmo Korhosen kiusaamisväitteet haiskastavat pahasti katkeroituneiden ihmisten kostolta, mutta epämääräisyys ja subjektiivisuus tekevät tällaisen toiminnan mahdolliseksi.

Suomen Amnesty, joka jostain syystä kutsuu itseään ihmisoikeusjärjestöksi on ollut vahvasti vaatimassa Suomeen sellaista käytäntöä, että raiskauksesta syytetyn miehen pitäisi todistaa syyttömyytensä. Eli häntä pidettäisiin lähtökohtaisesti syyllisenä, mikä on vastoin oikeusvaltion perusperiaatteita. Kun tähän lisätään tieto siitä, että peräti yli viidennes raiskaussyytöksistä on perättömiä (http://www.ts.fi/online/kotimaa/142571.html), huomataan, että Suomen Amnesty on ajamassa täysin syyttömien miesten tuomitsemista vankilaan, vain heidän sukupuolensa vuoksi. Varsinainen ihmisoikeusjärjestö.

Samaan aikaan kun kohistaan seksuaalisesta häirinnästä, lehti kuin lehti on täynnä vinkkejä flirttailuun ja vaatimuksia sen lisäämiseksi, sekä tietenkin naisten itkua siitä, kuinka vähän suomalaiset miehet flirttailevat ja kuinka huonosti he flirttailevat. Ilmeisesti nämä ohjeet ja vaatimukset koskevat sitten vain alfa-uroksia. melkoisen epätasa-arvoista.

Henry Laasanen

Nuo viime aikojen työpaikkakiusaamistapaukset tapaukset näyttävät tosiaan olevan aika subjektiivisia, ainakin Korhosen tapauksessa. Hesarin pääkirjoituksessa kirjoitettiin aiheesta:

"Korhosen kuvaus kohdistui puolueen "toimitusjohtajan" ja luottamusmiesjohdon välisiin keskusteluihin, joissa kritiikki on osa toimenkuvaa. Tämäkin puheenvuoro enemmän hämärtää kuin selventää käsitystä siitä, mikä on kiusaamista.

Jos kiusaamissyytöksistä tulee vallassa olleiden ihmisten keino käydä omia valtapelejään, he tekevät karhunpalveluksen niille tuhansille ihmisille, jotka omassa elämässään joutuvat kiusatuiksi. Heitot vaikeuttavat näiden ihmisten mahdollisuuksia puolustautua."

Jorma (nimimerkki)

"Korhosen kuvaus kohdistui puolueen "toimitusjohtajan" ja luottamusmiesjohdon välisiin keskusteluihin, joissa kritiikki on osa toimenkuvaa."

Eipä ole ensimmäinen kerta, kun kritiikki sotketaan kiusaamiseen. Varsinkin rötöstelleet ja töppäilleet poliitikot ovat usein heittäytymässä uhrin rooliin. Vallanpitäjien työhön kuitenkin kuuluu kritiikin vastaanottaminen. Jos sitä ei kestä, on paras jättää ne hommat paksunahkaisemmille.

Lihaa syövä heteromies (nimimerkki)

"Jos kiusaamissyytöksistä tulee vallassa olleiden ihmisten keino käydä omia valtapelejään, he tekevät karhunpalveluksen niille tuhansille ihmisille, jotka omassa elämässään joutuvat kiusatuiksi."

Näinhän feministit ovat onnistuneet tekemään oikeille ihmiskaupan uhreille. Kukaan ei enää jaksa ottaa ihmiskauppapropagandaa todesta, kun eri viranomaisten monen vuoden ja miljoonien eurojen tutkimisellakaan ei ole löytynyt väitettyä laajmittaista seksialan ihmiskauppaa.

Suurin tulos taitaa olla se, ettei gruusialaisten torikauppiaiden hankintamatkabussit enää viranomaishäirinnän pelossa ajele Suomen kautta. Ja hyvänä kakkosena verorahojen miljoonapanostuksella perustettu ihmiskaupan uhrien suojeluohjelma, josta puuttuu kokonaan ne suojeltavat.

J. Gagarin

Jenkeissä sattui tapaus, jossa joku osastopäällikkötasoinen pikkupomo oli todennut postia tuovalle sihteerikölle tämän kumartuessa avokauluksiessa pusakassaan ojentamaan kirjeitä pöydän toiselta puolelta, että "onpas komeat maisemat".

Sihteerikkö teki syytehakemuksen seksuaalisesta häirinnästä tällä perusteella. Tietenkin on selvää, että diili korvausrahojen jakamisesta oli tehty tutun asianajajan kanssa.

Juttu ei edennyt oikeuteen asti, sillä tuomari oli todennut, että täytyy varmaan mennä ensin tutkimaan, että "olivatko ne maisemat todella komeat vai ei, ja tehdä päätös sitten siltä pohjalta".

Supi Pullakuski (nimimerkki)

Miksi minä en feministien taholta koskaan ole kohdannut ahdistelua ja
seksuaalista häirintää?
Olen 69v , olisiko seksuaalisten ahdistelutoiveiden täyttymys minuun
kohdistettuna liian myöhäistä, mutta, jos kuitenkin?
Olen epätietoinen!

Lihaa syövä heteromies (nimimerkki)

69v miehen houkuttavuus on suoraan kiinni omaisuuden määrästä ja perikunnan puuttumisesta. Jos ne on kunnossa, niin tuskin välttyy ahdistelulta.

Jorma (nimimerkki)

"Naistutkimuslistan naisten mukaan miehen vaan pitää yksinkertaisesti tietää, mikä on häirintää ja mikä ei."

Tämä on naisille tyypillistä. Miesten pitäisi olla jotain ihmeen ajatustenlukijoita. Mutta koska jokainen ihminen on erilainen, ei oikeudellisia säännöksiä voi jättää pelkkien subjektiivisten kokemuysten varaan. Sehän olisi täysin mielivaltainen tilanne.

Sitten, kun puhutaan siitä, kuinka moni mies jää parisuhdemarkkoinoilla yksin, tarjoavat naiset (ja monet miehet) lääkkeeksi suurempaa aktiivisuutta parihaussa. Mutta miten sitä uskaltaa olla aktiivinen, jos jo yrityksestä voi pahimmillaan joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen?

Osittain tämä ongelma kytkeytyy myös mielipiteen ja sananvapauteen. Tässä on vedetty hernettä nenään pienestä vitsailustakin työpaikoilla. Sellaista ei voi sulattaa.

ei varattu nimimerkki (nimimerkki)

Naiset tulkitsevat seksuaaliseksi häirinnäksi myös sen, jos kuuluvasti ilmoittaa, ettei ole kenestäkään kiinnostunut.

Suomalainen lihaa syövä jne (nimimerkki)

Tässä ollaan seksuaalisen häirinnän ytimessä: http://www.youtube.com/watch?v=58J0W0mr-IQ

Kannattaa jokaisen katsoa, ei kestä kauan ja kertoo paljon.
Eräs naispuolinen kollegani väiti kerran saavansa jokaisen toiveensa läpi työpaikalla avaamalla vain puserosta jälleen uuden napin. Melkoiset "maisemat" hänellä toki olikin ja nyt hän on Brysselissä tosi kovapalkkaisessa ja vähätöisessä virassa. Me maisemattomat puskemme töitä vanhassa kämäisessä konttorissamme.

Henry Laasanen

Hehe... Youtubesta on näköjään poistettu K & M sketsi "Melonit", jossa oli samantyyppinen aihe.

Kreettta (nimimerkki)

jiihoo: "Lueskelin eilen illalla Laasasen kirjoituksia ja ihmettelin miksei näistä löydy juuri ollenkaan feministien vastineita. Luulisi tämänkin nyt jotakin ärsyttävän."

No ei ärsytä, mutta on kiinnostavaa tämä miesten viimeaikojen kalaballiikki aiheesta. Reaktiot ovat olleet jotenkin niin primitiivisiä ja loukkaantuneita, tyyliin enkö voi enää kehua naispuolisen kolleegan uutta puseroa tai kätellä häntä tms. Eihän siitä ole ollenkaan kysymys. Ja se, miksi naiset eivät juurikaan keskustele tässä blogissa johtuu siitä, että se on äärimmäisen rasittavaa. Kun kirjoitat jotain, niin heti on siinä viisi kundia vetämässä sinua tilille jostain pilkkuvirheestä tai sanavalinnasta. Toisaalta ala-arvoista tyyliä kyllä suvaitaan - miehiltä, etenkin jos se kohdistuu naisiin.

No se siitä.

Eihän seksuaalisessa häirinnässä ole kyse siitä, että joku ruma äijä työpaikalla "ehdottaa seksiä" nätille pimulle. Ja että nyt sitten oltaisiin viemässä miehiltä viimeisetkin mahdollisuudet lähestyä naisia.

Tosin pelkät ehdottelutkin ovat arveluttavia esimerkiksi tapauksissa, joissa ehdottelija on esim. opettaja (voi vaikuttaa arvosanoihin), esimies (voi tyssätä urakehitys ja ylennykset, suositukset), tai henkilö on henkisesti kypsempi (kolmekymppinen/14-vuotias, normaaliälyinen/vajaaälyinen) tai ehdotuksen kohde on jotenkin emotionaalisesti tms. riippuvainen ehdottelijasta (valmentaja/valmennettava, terapeutti/asiakas, vanhempi/lapsi).

Seksuaalista häirintää työpaikalla on mm. se, että loukkaa toisen fyysistä koskemattomuutta. Sellaista ei ole esim. molemmin puoliset halaukset tai selkääntaputtelut. Mutta toisen rajoja pitää kunnioittaa niin, ettei ketään pakoteta halaamaan sillä verukkeella, että meillä on tapana tehdä näin. Ihmiset on niin erilaisia. Itse esim. olen halimaakari, mutta kyllähän sen nopeasti huomaa kehonkielestä, että kuka pitää halaamisesta ja kuka ei. Työpaikalla kannattaa olla pidättyväisempi noin muutenkin, kuin normielämässä.

Mielestäni seksuaalista häirintää on myös työpaikan ilmapiirin yliseksualisoiminen. Jos jutut jatkuvasti pyörii navan alla, niin se voi olla aika kiusallista joillekin työntekijöille, ja tällaisiin "talon tapoihin" voi olla esim. uuden työntekijän vaikea puuttua ja ottaa heti nipottajan leimaa otsaansa.

Seksuaalista häirintää on se, ettei ehdotteluja, härskejä juttuja, perseestä puristamisia yms. pyynnöstä huolimatta lopeteta. Itse olen tällaiseen törmännyt. Silloin kyse ei ole tosiaankaan mistään treffi- tai seksiehdotuksista (siis tarkoituksesta iskeä tms.) vaan siitä, että on kiva saada nuori tyttö hämmentyneeksi ja nolostuneeksi. Kai sellaisestakin jotkut saavat jotain nautintoa ja voiman tuntoa.

Seksuaalista häirintää on myös se, että saadaan työntekijä ikäänkuin voimattomaksi tai aseettomaaksi, esim. miesryhmä arvioi naistyöntekijän tissejä, persettä, heittää härskiä läpää, naureskelee, tekee kepposia jne.

TP (nimimerkki)

No, siinä me kuulimme SINUN määritelmäsi seksuaaliselle häirinnälle.

Feministitahot tuntuvat vaativan, että seksuaalista häirintää on kaikki, jonka nainen (kuka tahansa nainen, milloin tahansa) KOKEE sellaiseksi.

Eduskunnan naiset valittivat seksuaalisesta häirinnästä, kun joku mies oli ko. naisen mielestä vahdannut hänen rintojaan hississä.

TP (nimimerkki)

Onko jonkun mielestä noissa kellonajoissa jotain omituista?

Kreettta (nimimerkki)

Eli kysymys nyt on siitä, että voiko pelkkä katse olla seksuaalista häirintää?

Katsehan on erittäin voimakas singnaali. Jo pitkään silmiin katsominen koetaan usein epämiellyttävänä, jos se kestää liian pitkään ja/tai on liian intensiivinen. Se voidaan kokea flirttailuksi, tai haasteeksi. Lisäksi katse voi viestiä statuksesta, välttelevä, pälyilevä katse on matalan statuksen viestintää, korkeasta statuksesta viestii joko pitkä vakaa katse silmiin, tai sitten se, että ei katso päinkään.

On ihan luonnollista, että ihminen tsekkaa toisen päästä varpaisiin. Etsimme informaatiota kohtaamastamme ihmisestä, ja pistämme sen pakettiin. Suuressa kaupungissa informaatiotulva on niin valtava, että emme kyttää jokaista vastaantulijaa. Sitten kun mänet maalle, niin sinua tuijotetaan pitkään ja avoimesti, ja tullaanpa vielä kysymään, että mikäs sinä oikein olet ja mistä tulet.

Sehän nyt on selvää, ettei mies aina ns. saa silmiään irti tisseistä, tai perseestä. Tai nainen tiukkojen housujen pullottavasta sepaluksesta. Mutta toisaalta, jos haluat, voit tietoisesti tuijottaa toisen intiimejä alueita vain tehdäksesi tuon toisen kiusaantuneeksi. Tuollainen tahallinen toisen kiusaantumiseksi tekeminen, on mielestäni häirintää. No seuraavaksi tietysti kysytään, että mistä sen voi erottaa? Kyllä sen kuulkaa erottaa. Parhaiten asia selviää sillä, että pyytää toista lopettamaan tuijotuksen, ja jos hän vielä senkin jälkeen jatkaa, niin sitten toiminta on tahallista.

Käyttäjän janikorhonen kuva
Jani Korhonen

Kreettta: "No seuraavaksi tietysti kysytään, että mistä sen voi erottaa? Kyllä sen kuulkaa erottaa."

Niinpä. Montakohan tuomiota onkaan jaettu tuollaisella "kyllä se nyt kuulkaa on näin" -perusteella? :-(

"Parhaiten asia selviää sillä, että pyytää toista lopettamaan tuijotuksen, ja jos hän vielä senkin jälkeen jatkaa, niin sitten toiminta on tahallista."

Mutta tekeekö tahallisuus toiminnasta kiellettyä? Tuskin tässä Laasasen artikkelissa olikaan kyse mistään yleisen hyvää käytökseen ja työilmapiiriin liittyvistä asioista tyyliin "Tuijotuksesi häiritsee, voitko lopettaa sen?" tai "Tuo valkosipulin haju ärsyttää, voitko olla syömättä lounaalla valkosipulia?", vaan siitä, että millä perusteella asioita voidaan säätää laissa kielletyiksi.

Vieras (nimimerkki)

Hyvä ja asiantunteva vastaus siitä mitä seksuaalinen härintä on työpaikalla ja miten sitä pitää käsitellä. Prosessihan menee niin, että jos joku huomautuksestasi huolimatta jatkaa 'seksuaaliseksi häirinnäksi' kokemaasi käytöstä (vitsit, vihjailut, fyysinen kosketus), silloin sitä voidaan lähteä käsittelemään seksuaalisena häirintä. Prosessiin tulee mukaan esimies tai luottamusmies. Jos asia ei ratkea tällä tasolla, asia voidaan siirtää Työsuojelupiirin käsiteltäväksi.

jiihoo: "Lueskelin eilen illalla Laasasen kirjoituksia ja ihmettelin miksei näistä löydy juuri ollenkaan feministien vastineita."

Katsotaan nyt kuinka monta asiallista vastausta tulee Kreetttan vastineeseen.

manna gryn (nimimerkki)

nimenomaan häirinnästä pitää tehdä ilmoitus työnantajalle, jolla on velvollisuus ryhtyä epäkohtia korjaaviin toimenpiteisiin: -asianomaisten kuulemismenettely ja sen mukaisesti työpaikan epäasiallisiin käytäntöihin tehtäviin muutoksiin. häirintä on työsuojelurikos, josta on oma pykälä työturvallisuuslaissa ja häirinnän estäminen on yksinomaan työnantajan vastuulla, jolla on oikeus rangaista syylliseksi todettua häiritsijää esimerkiksi varoituksella tai erottamisella.

raiskaus työpaikalla ei mielestäni enää kuulu häirintäpykälän alaisuuteen, koska työnantajalla ei ole laillisia keinoja estää raiskauksia pelkällä tiedotuksella ja säännöillä eikä korjata tapahtunutta rikosta esimerkiksi antamalla kirjallisia varoituksia. raiskaus on yleisen syytteen alainen rikos, joten työnantaja ei ole siitä suoranaisesti ja ensisijaisesti, vastuussa, -jollei sitten ole erikseen suosinut raiskaajia tai ole itse epäilty.
samalla lailla työkaverin piekseminen teholle tai murhaaminen työpaikalla ei ole enää työpaikkakiusaamista ( pelkästään epäasiallista kohtelua l. häirintää ),

Käyttäjän janikorhonen kuva
Jani Korhonen

Vieras: "Katsotaan nyt kuinka monta asiallista vastausta tulee Kreetttan vastineeseen."

Lasketko minun vastaukseni asiallisiin?

MV (nimimerkki)

Allekirjoitan Kreettan näkemyksen täysin. Sen vielä lisäisin, että itse uskon, että aikuinen ihminen kyllä tietää, jos ei nyt millileen niin kuitenkin aika tarkasti, missä menee esim. työpaikalla raja ystävällisyyden ja seksuaalisen häirinnän välillä menee. Pieniä väärinkäsityksiä saattaa toki syntyä tahattomastikin, mutta ainakin oman kokemukseni mukaan seksuaaliseen häirintään syyllistyvät esim. juuri työpaikoilla pääsääntöisesti samat henkilöt kerrasta toiseen, vaikka heille olisi asiasta huomautettukin.

Ja vielä, tottakai rajat häirinnälle (siis se mitä milloinkin häirintänä pidetään) riippuvat tilanteesta, paikasta ja seurasta, joten kyllä ainakin aikuisen kuvittelisi osaavan mukauttaa toimintansa ja juttunsa aina senhetkisen kontekstin mukaan.

Jorma (nimimerkki)

"Ja vielä, tottakai rajat häirinnälle (siis se mitä milloinkin häirintänä pidetään) riippuvat tilanteesta, paikasta ja seurasta"

Tähän on saatava jokin yleispätevä nyrkkisääntö siitä huolimatta, että olusuhteet muuttuvat. Ihan ihmisten oikeusturvan kannalta on välttämätöntä, että he voivat tietää, mikä on häirintää ja mikä ei.

jiihoo (nimimerkki)

Kreetta nyt vaikuttaa aika asialliselta keskustelijalta. Harmi vaan etten ehdi paremmin kommentoimaan kuin, että tiedän myös naisryhmien arvioivan miesten fyysisiä ominaisuuksia, Kreetan tarkoittamassa mielessä, asiattomasti.

Henry Laasanen

Suomessahan ei edes ole "kunnollisia" feministiblogeja - verrattuna englanninkieliseen maailmaan. Nettikeskusteluihin osallistuvia feministejäkään ei ole montaa.

Top 10 feminist blogs
http://www.takepart.com/news/2008/03/13/top-ten-fe...

Kreettta (nimimerkki)

jiihoo: "Harmi vaan etten ehdi paremmin kommentoimaan kuin, että tiedän myös naisryhmien arvioivan miesten fyysisiä ominaisuuksia, Kreetan tarkoittamassa mielessä, asiattomasti."

En epäile, etteikö tällaista tapahtuisi.

Sen takia minua aina hiukan harmittaa se, että useimmat miehet tuntuvat olevan sitä mieltä, että heitä ei haittaa jos heitä häiritään, tai että se on jopa heidän mielestään ihan tervetullutta.

Siis harmittaa niiden miesten puolesta, jotka joutuvat häirintää kestämään, eivätkä oikein kehtaa ottaa asiaa esille, kun heidänhän kuuluisi (muka) siitä nauttia.

Kuitenkin häirinnällä tai kiusaamisella ihminen saadaan sairaaksi ja masentuneeksi.

http://www.savonsanomat.fi/uutiset/savo/naisjohtaj...

"Kuopion kaupungin vapaa-ajankeskuksen toimialajohtaja Jaana Vasankari määrättiin maanantaina lähestymiskieltoon alaiselleen lähettämien ja häiritseviksi epäiltyjen sähköposti- ja tekstiviestien takia.
---
Käräjäoikeus myös totesi, että Vasankarin on täytynyt ymmärtää, että mies on kokenut päivittäiset lukuisat yhteydenotot painostavina."

Eli jotain vastuuta on sillä häiritsijä puolellakin, ei voi vain odottaa että toinen sanoo EI.

Jorma (nimimerkki)

Saiko Vasankari kenkää? Olisiko hän saanut, jos olisi ollut mies?

Kreettta (nimimerkki)

Jos en ihan väärin muista, niin lenti kuin leppäkeihäs.

Kuvioon liittyi vielä jotain sellaista, että hän oli siirtymässä toiselle paikkakunnalle johonkin hienoon tehtävään. Asia oli ilmeisesti jo sovittu, mutteivät ottaneet eukkoa sinnekään, kun tämä asia tuli ilmi?

Jos joku tietää Vasankarin nykyisistä liikkeistä, niin kertokaa ihmeessä.

Käyttäjän janikorhonen kuva
Jani Korhonen

Kreettta: "Jos en ihan väärin muista, niin lenti kuin leppäkeihäs."

Ei todellakaan lentänyt yhtään mihinkään. Vasankari palasi Vapaa-ajankeskuksen toimialajohtajana kesäkuun lopulla 2009. Heinäkuussa häntä varten perustettiin uusi virka hankepäällikön tittelillä. Kuopion kaupungin nettisivujen mukaan hän on edelleen Vapaa-ajankeskuksen toimialajohtaja, mutta virkavapaalla 12.8.2009-31.12.2010.

Vasankarin tapausta voi seurata Mediaseuranta-blogista:
http://mediaseuranta.blogspot.com/2009/08/savon-sa...

Suomalainen lihaa syövä jne (nimimerkki)

Kylä Kreettttta on monessa asiassa oikeassa. Nuoret tytöt ovat äijävaltaisilla työpaikoilla usein kovilla. He kun eivät edes ymmärrä mitä ukkojen "leikki" oikeastaan on. Parin vanhemman virkailijattaren olen taas kuullut valittelevan, kun heitä ei kukaan enää halua taputella tai halata. Että niinkin päin juttu voi mennä.
Youtuben sketsi, jonka linkkasin aiemmin kertoo sekin työpaikkojen todellisuudesta. Omalla työpaikallani oli tuollainen Räyhä-Reetta, joka nosti äläkän silloinkin, kun häntä katsottiin silmiin. Niinpä tuli tavaksi katsoa hänen ohitseen asioista keskusteltaessa. Mutta siitä se meteli vasta nousi!
Työpaikkojen seksuaalisessa häirinnässä miehillä on takuulla suurempi syntitaakka, ihan biologisista syistä. Varmaan jokaisen kannattaisi mennä itseensä ja viettää viisi minuuttia oman toiminnan tutkistelussa. Ei se pahaa tekisi minihameilla ja avokaulapuseoilla itselleen etuja hankkiville naisillekaan.

Aimo Pläjäys (nimimerkki)

Case1:
Olen hississä naisen X kanssa, ja katseeni viivähtää sekunnin murto-osan hänen rinnoissaankin. Katson häntä hymyillen silmiin ja sanon: "Sinulla on viehättävä hymy. Lähtisisitkö kanssani lounaalle?"
Nainen kokee tilanteen seksuaalisena häirintänä ja minut ahdistelijana. Saan syytteen ja häviän oikeudessa saaden mm. potkut töistäni.

Case2:
Tilanne, maneerit ja repliikit ovat täysin identtiset case1:n kanssa, paitsi että nainen X:n kanssa hississä onkin sijastani Mikko Leppilampi.
Case2:sta naiselle jää hyvä fiilis vielä pitkäksi aikaa, ja lähteepä nainen X ehkä Mikon kanssa lounaallekin.

Asia muuten ihan ok, mutta kysymykset:
A) Olemmeko minä ja Mikko Leppilampi lainsäädännön edessä tasa-arvoiset?
B) Jos emme, niin miksi emme?

Voisivatko feministit ystävällisesti vastata?, esimerkiksi oikeusministerimme Tuija Brax? Todistustaakkahan on täysin teillä.

Henry Laasanen

Tässä on lisäksi se ulottuvuus, että jos heteromies valittaa, että homot tuijottelee saunassa tai että homo tuli ehdottelemaan, niin heteromiestä pidetään naurettavana homofobina.

Vieras (nimimerkki)

Esimerkkitapauksesi ovat fantasiaa. Hymyilystä, tisseistä ja lounaspyynnöstä on pitkä matka oikeussaliin. Yksikään juristi ei ottaisi tapausta käsiteltäväksi. Hississä olevan naisen pitää ensin ilmoittaa sinulle, ettei pidä käytöksestäsi ja toivoo sinun lopettavan. Jos naisen pyynnöstä huolimatta jatkat epämiellyttäväksi koettua käytöstäsi, naisella on mahdollisuus keskustella joko esimiehen ja/tai luottamusmiehen kanssa. Esimiehen on reagoitava valitukseen, koska työnantajalla on velvollisuus puuttua asiaan.

Esimies ja tai/luottamusmies käyvät keskustelun syytetyn kanssa, kertovat, että valitus on tullut ja kuulevat syytetyn näkemyksen asiasta. On myös mahdollisuus järjestää keskustelutilaisuus, jossa paikalla ovat sekä syytetty että häiritty.

Pointti tässä on se, että sinulle on nyt kerrottu, että käytöksesi on häiritsevää ja sinun pitäisi se lopettaa. Jos siitä huolimatta jatkat käytöstäsi, työantajalla on velvollisuus puuttua siihen esim. huomauttamalla uudestaan. Lopulta voit päätyä oikeuden eteen vastaamaan teoistasi, jos viesti ei mene perille. Sillä, oletko Leppilampi vai et, ei ole mitään merkitystä.

Jorma (nimimerkki)

"Pointti tässä on se, että sinulle on nyt kerrottu, että käytöksesi on häiritsevää ja sinun pitäisi se lopettaa. Jos siitä huolimatta jatkat käytöstäsi, työantajalla on velvollisuus puuttua siihen esim. huomauttamalla uudestaan."

Hesarissa leimattiin joukko kansanedustajamiehiä nimettömien syytösten perusteella julkisesti häirintään syyllisiksi. Eli lyömäasena tätä voi käyttää ihan tuosta vaan, ilman mitään näyttöä tai todisteita.

Joa tapauksessa, ongelma on ja pysyy: pelkän subjektiivisen kokemuksen perusteella joku voi joutua suuriin ongelmiin työpaikallaan. Eli kiusanteon mahdollisuus on valtava. Ei se nyt vaan riitä, että joku feministinen tiukkapipo kokee, tai väittää kokevansa, jonkin häiritseväksi. Ihan yhtä suuri arvo on vastapuolen kokemuksella.

Etenkin näinä päivinä, kun yhteiskunta on muuttunut monikulttuuriseksi ja vanha tapakulttuuri on menettänyt otettaan, on hyvin vaikeaa asettaa mitään objektiivista määritelmää häirinnälle.

"Sillä, oletko Leppilampi vai et, ei ole mitään merkitystä."

Totta kai on. Sehän se ratkaisee kaiken.

Vieras (nimimerkki)

"pelkän subjektiivisen kokemuksen perusteella joku voi joutua suuriin ongelmiin työpaikallaan."

Työpaikalla voi joutua suuriin ongelmiin monista syistä esimerkiksi silloin jos varoituksista huolimatta haukut pomoasi sosiaalisessa mediassa. Sama pätee seksuaaliseen häirintään. Jos lopettamispyynnöistä huolimatta jatkat härskien vitsien kertomista kun olet kahden työtoverisi kanssa, ansaitset kaiken mikä sinulle on tuleman. Joku vastuu sitä Jormallakin on oltava omasta käytöksestään.

Tiedän, femut eivät koskaan ota mitään vastuuta mistään...

Jorma (nimimerkki)

"No seuraavaksi tietysti kysytään, että mistä sen voi erottaa? Kyllä sen kuulkaa erottaa."

Vau, miten tyhjentävä ja objektiivinen määritelmä. Hyvin tyypillinen naisen näkemys: kun nainen jotain tuntee ("tietää"), niin kaikkien muidenkin on tunnettava samoin. Varsinkin miesten.

"Parhaiten asia selviää sillä, että pyytää toista lopettamaan tuijotuksen, ja jos hän vielä senkin jälkeen jatkaa, niin sitten toiminta on tahallista."

Pakkohan sitä on jonnekin katsoa. Aika epäsosiaaliseksi menee, jos jossain toimistossa pitää vältellä katsomasta työkavereihin päin, ettei vaan kukaan loukkaannu.

"Prosessihan menee niin, että jos joku huomautuksestasi huolimatta jatkaa 'seksuaaliseksi häirinnäksi' kokemaasi käytöstä (vitsit, vihjailut, fyysinen kosketus), silloin sitä voidaan lähteä käsittelemään seksuaalisena häirintä."

Edelleen ongelmaksi jää se, että kyse on vain subjektiivisesta kokemuksesta. Tällöin on siis mahdollista tehdä toiselle todella paljon kiusaa ja vahinkoa pelkkien syytösten esittämisellä. Kun tällainen mahdollisuus on olemassa, sitä myös käytetään.

Miksi ihmeessä ihmisen, jonka suurin "synti" on vaikka jonkun vitsin kertominen, pitäisi alistua moiseen prosessiin? Vain siksikö, että joku huumorintajuton tiukkapipo on vetänyt herneen nenäänsä?

Kreettta (nimimerkki)

Jorma: "Vau, miten tyhjentävä ja objektiivinen määritelmä. Hyvin tyypillinen naisen näkemys: kun nainen jotain tuntee ("tietää"), niin kaikkien muidenkin on tunnettava samoin. Varsinkin miesten."

Ehdottaisin Jorma sinulle, että kokeilisit itse, ja tarkkailisit vastapuolen reaktioita ja viestejä.

Kerran yhdessä virastossa minua alkoi jurppia virkailija niin paljon, että istuin rauhallisesti naama peruslukemilla ja vain tuijotin häntä. Ensin ei mitään, mutta pikkuhiljaa alkoi hirveä hössötys ja kiemurtelu, selittely, ja sitten hän alkoi ikäänkuin puhua myös minun repliikkini.

Voi kokeilla (ehkä mieluummin jossain muualla kuin töissä) sitä, että miten ihmiset reagoivat siihen, että ohitat heidät, tai sitten tuijotat heitä intensiivisesti silmiin, tai sitten tuijotat heitä intensiivisesti rintamukseen. Katso huomaatko mitään eroa parin sekunnin vilkaisun vaikutuksella, ja 20 sekunnin tuijotuksella. 20 sekuntiakin on yllättävän pitkä aika!

Jos et huomaa ihmisten käytöksessä mitään merkkejä vaivautuneisuudesta, niin sinulla voi olla vaikeuksia tulkita toisten nonverbaalisia viestejä. Kyse voi olla autismista tms., ja se voi selittää vaikeuksia ihmissuhteissa ja töissä.

Jorma (nimimerkki)

"Ehdottaisin Jorma sinulle, että kokeilisit itse, ja tarkkailisit vastapuolen reaktioita ja viestejä."

Kyllä se tiedetään ihan ilman testejäkin, että meitä on moneen junaan. Se, mikä on yhdelle tuijotusta, onkin toiselle vain vilkaisu. Kaikki eivät ole yhtä herkkiä, eivätkä kaikki yhtä sosiaalisia. Lain on oltava silti kaikille sama.

"20 sekunnin tuijotuksella"

Laitetaanko siis seksuaalista häirintää koskeviin säännöksiin 20 sekunnin aikaraja katseille? Kuka kellottaa? Entä jos välillä katselee sekunnin pari jonnekin muualle, ja palaa sitten taas "kohteeseen"?

"Kyse voi olla autismista tms., ja se voi selittää vaikeuksia ihmissuhteissa ja töissä."

Pitäisikö autistisia ihmisiä rangaista rikosoikeudellisesti tilastaan?

Hoh hoijaa (nimimerkki)

Ilmeisesti jatkossa on helpompi vain olla palkkaamatta naisia, kun työnteosta tulee kovin vaikaa, jos pitää jonkun sekuntikellon kanssa tarkkailla, että kuinka kauan minnekin pitää tai ei pidä katsoa ja normit ovat määrittäneet naiset yksinään. Toivottavasti edes naisia aletaan rankaisemaan samojen älyttömien sekuntinormien rikkomisesta ja väitetyn kohteen subjektiivisista tuntemuksista siitä, että häntä on katsottu pahalla silmällä.

Hoh hoijaa (nimimerkki)

Eikös jo lapsille yleensä yritetä länsimaissa opettamaan, että toista pitäisi katsoa silmiin. Nyt se sinun mukaasi ei olekaan sallittua. Minne mielestäsi tulisi sitten katsoa - jonnekin silmien yläpuolelelle, rintojen alapuolelle - vaiko kenties sivulta ohi?

Naikkonen (nimimerkki)

Ei tarvita kellottamista, ei yliluonnollisia kykyjä. Ainoastaan halua kohdella toista ihmistä hyvin eli lopettaa käytös joka hänestä tuntuu häiritsevältä. Häiritsevyyden tietää siitä että kohde ilmoittaa sanallisesti asiasta. Jos tekijä ei vilpittömästi tarkoittanut tehdä toista kiusaantuneeksi, eiköhän tämäkin selviä puhumalla kunhan tekijä ei provosoidu kohteen reaktiosta ja mene puolustuskannalle (mikä aiheuttaa hänessä syyttelyä ja taas vastareaktiona lisää syyttelyä).

spermiitti (nimimerkki)

Henry voisi keskittyä siihen suureen ihmisoikeusrikokseen,että esim. hevosten panemisesta voi joutua putkaan. Näitäkin oli nyt uutisissa. Eihän se eläinrääkkäystä ole jos humma ei sano ei...

Henry Laasanen

Ai tähänkö viittaat...

http://www.iltasanomat.fi/uutiset/ulkomaat/uutinen...

Minulla on sinulle hyviä uutisia... Suomessa seksi hevosen kanssa on sallittua! Muuhan olisikin suvaitsemattomuutta.

Älkää unohtako tätä (nimimerkki)
Vieras (nimimerkki)

Tässä sama video ilman tuota rasittavaa introa:
http://www.yourdailymedia.com/video/watch/2816/
(Kyseessä on siis Saturday Night Liven sketsi "Sexual Harassment and You"). Todellakin asian ytimessä. :D

Jorma (nimimerkki)

"Kuopion kaupungin vapaa-ajankeskuksen toimialajohtaja Jaana Vasankari jatkaa tulevaisuudessa määräaikaisena hankepäällikkönä."

Eli suojatyöpaikka järjestyi. Jos mies olisi vastavaan syyllistynyt, kaupungin hommiin ei olisi ollut enää asiaa.

Kreettta (nimimerkki)

Vasankari on ollut tästä "hänelle järjestetystä" määräaikaisesta toimesta virkavapaalla 12.8.2009-31.12.2010, sijaisena Janne Hentunen.

Sen tiedän, että se nainen on noin muutenkin saanut niin paljon sekaannusta ja pahaa verta kaupungilla aikaan, ettei sitä tuonne enää takaisin oteta.

Ja senhän piti mennä Kuhmoon töihin, olikohan syksyllä 2009? Tjsp. Jonkun säätiön toimitusjohtajaksi. Säätiö ainakin silloisten (silloin kun asia oli ajankohtainen) lehtitietojen mukaan kieltäytyi ottamasta Vasankaria, kun tämä häirintä juttu tuli julkiseksi. Nythän Vasankari on kuin maannielaisema. Saapa nähdä saako se mistään enää hommia, epäilen.

Jorma (nimimerkki)

Miehelle olisi vain tullut monoa saman tien ja vielä rikostuomio päälle.

Kreettta (nimimerkki)

No niin justiinsa. Huoh.

Jos haluat näin ajatella, niin ole hyvä vain.

Vasankari sai myös totaalisen julkisen lynkkauksen ja jalkapuun. Silloin savossa päin kyseltiin, että olisiko mies saanut vastaavanlaista kohtelua?

Käyttäjän janikorhonen kuva
Jani Korhonen

Kreettta: "Vasankari sai myös totaalisen julkisen lynkkauksen ja jalkapuun. Silloin savossa päin kyseltiin, että olisiko mies saanut vastaavanlaista kohtelua?"

Tuosta voi saada jonkinlaisen kuvan jos vertaa, millaista kohtelua Ilkka Kanerva sai läheteltyään tekstiviestejä Johanna Tukiaiselle. Tosin pitää huomioida, että Johanna Tukiainen on ihan supisuomalainen (osaa kielen, tuntee kulttuurin jne.) ja vieläpä esiintyvä viihdetaiteilija ja ainakin jossain määrin julkisuuden henkilö. Arvioiden varaan jää, millaista kohtelua Kanerva olisi saanut, jos hän olisi lähettänyt Tukiaiselle lähettämänsä tekstiviestit jollekin Suomeen vasta saapuneelle pakolaisnaiselle.

Vieras (nimimerkki)

Eihän kanssakäymiseen miehen ja naisen välillä mitään salatiedettä tai uusia lakeja tarvita, terve järki ja puhetaito riittää.

Jos koet hississä naisen viehättäväksi ja haluat häntä pyytää treffeille, niin kysy ANTEEKSI SAANKO HÄIRITÄ? Jos et saa lupaa homma selvä, älä häiritse. Jos sensijaan saat luvan häiritä, niin sitten kysy häntä ulos. Jos nainen sen kokee häiriöksi niin luvan hän itse siihen antoi.

Jorma (nimimerkki)

"Jos nainen sen kokee häiriöksi niin luvan hän itse siihen antoi."

Tämä ei millään muotoa estä naista esittämästä häirintäsyytöksiä ja tuhoamasta miehen uraa ja elämää.

Kreettta (nimimerkki)

Tiedätkö montakin miestä, joiden ura ja elämä on tuhottu tekastuin häirintäsyytöksin? Kerro toki tarkemmin tietämistäsi tapauksista.

Käyttäjän janikorhonen kuva
Jani Korhonen

Kreettta: "Tiedätkö montakin miestä, joiden ura ja elämä on tuhottu tekastuin häirintäsyytöksin? Kerro toki tarkemmin tietämistäsi tapauksista."

Ainakin Ilkka Kanerva ja Matti Ahde tulevat ensimmäisenä mieleen. Lisäksi PoliisiTV-ohjelmassa käsiteltiin kerran sitä, että miestään pettäneet naiset joskus syyttävät seksikumppaniaan raiskauksesta jäätyään kiinni pettämisestä.

MV (nimimerkki)

Ilkka Kanerva nyt töppäili toistuvasti ja niin typerästi, että kyllä hän saa ihan itseään syyttää. Ja toisaalta, onko hänen elämänsä ja uransa nyt sitten totaalisesti pilattu..? Kyllä, ministerin persti meni, mutta muuten näyttää Ilkka porskuttavan vanhaan malliin.

Entäs Ahde sitten? Aika hyvin on näyttänyt hänelläkin menevän noin täysin tuhotuksi mieheksi.

Käyttäjän janikorhonen kuva
Jani Korhonen

MV: "Kyllä, ministerin persti meni, mutta muuten näyttää Ilkka porskuttavan vanhaan malliin. Entäs Ahde sitten? Aika hyvin on näyttänyt hänelläkin menevän noin täysin tuhotuksi mieheksi."

Eiköhän ainakin Ahteella ollut melkoisen tiukkoja keskusteluja vaimonsa Hilkan kanssa aiheen tiimoilta. Näitä tietysti voimme vain arvailla, mutta ihmisillä on aina tapipumus ennemmin tai myöhemmin nousta jaloilleen. Tuskinpa sellaista löytyykään, jonka elämä olisi aivan kokonaan ja kaikilta osa-alueiltaan tuhottu ahdistelusyytöksillä. Tai jos löytyy, niin häneltä tuskin päästään enää asiaa kysymään, sillä hän on luultavasti tehnyt itsemurhan.

Sen, että vääriä syytöksiä kokenut on toipunut kokemastaan vääryydestä ei kuitenkaan pidä olla minkäänlainen lieventävä asianhaara väärille syytöksille. Pelkästään se, että menettää työpaikkansa pitäisi olla riittävä esimerkki väärien syytösten tuhovoimasta. Ei se, että joskus myöhemmin sitten ehkä löytää toisen ehkä jopa melkein yhtä hyvän työpaikan, tee niitä vääriä syytöksiä yhtään lievemmiksi.

TP (nimimerkki)

Olisikohan Vasankarin tapaukseen puututtu ollenkaan, jos hänen ahdistelemansa mies ei olisi ollut monikulttuurisuutta värisevä maahanmuuttaja?

Eipä tämänkään keskustelun naiset ota kantaa siihen, että feministitahot esittävät seksuaaliseksi häirinnäksi kaikkea sitä, minkä nainen KOKEE sellaiseksi. Sehän tässä on se iso kysymys.

MV (nimimerkki)

No otetaan kantaa. Mielestäni seksuaaliseksi häirinnäksi ei pidä laskea kaikkea maan ja taivaan väliltä, mitä vain joku nainen (tai sen kummin mieskään) sellaiseksi kokee. Mutta aikuisten oikeasti, monelleko tulisi mieleenkään pitää seksuaalisena häirintänä ihan mitä vaan tervehdystä, ystävällistä elettä tms.? Itse ainakaan en ole koskaan törmännyt tuollaiseen hysteeriseen ylireagoimiseen.

Ja kuten jokunen kirjoittaja onkin jo tainnut kommentoida, ei syytettä seksuaalisesta häirinnästä nyt ihan miten vain heppoisilla eväillä nosteta.

Jotenkin mua kyllä ihmetyttää, että voiko aikuisille muka _oikeasti_ olla niin hiton vaikeaa tajuta, millainen käytös ei ole enää sopivaa vaan menee seksuaalisen häirinnän puolelle.

Jorma (nimimerkki)

"Ja kuten jokunen kirjoittaja onkin jo tainnut kommentoida, ei syytettä seksuaalisesta häirinnästä nyt ihan miten vain heppoisilla eväillä nosteta."

Maineen mustaamiseen ja kiusantekoon riittää jo se, että asiaa lähdetään työpaikalla selvittelemään. Tai se, että esittää syytökset julkisuudessa (usein vielä anonyymisti). Eihän tässä mitään hävittävää ole. Ketään ei rangaista siitä, että hän keksii esittää syytöksiä.

"Jotenkin mua kyllä ihmetyttää, että voiko aikuisille muka _oikeasti_ olla niin hiton vaikeaa tajuta, millainen käytös ei ole enää sopivaa vaan menee seksuaalisen häirinnän puolelle."

Annatko tähän yksiselitteisen, objektiivisen ohjeen?

MV (nimimerkki)

Onko sinun Jorma nyt oikeasti noin vaikeaa tajuta, ettei ole olemassa mitään yksiselitteistä objektiivista ohjetta, kriteeriä tms., jolla voitaisiin määritellä mikä on seksuaalista häirintää? Vai kieltäydytkö vain tajuamasta?

Yhä väitän, että kyllä aikuinen, normaaleilla hoksottimilla varustettu ihminen tajuaa, millainen käytös on sopivaa, ja että sopivuuden rajat vaihtelevat sen mukaan kenen kanssa olet tekemisissä ja minkälaisessa tilanteessa. Ja jos ei alkuun tajua, niin töppäiltyään ja muiden virheitä nähtyään, oppii ja säätää käytöksensä sopivaksi. Ei tuo nyt voi olla niin vaikeaa.

Panu Horsmalahti

Mielestäni häirinnän voisi rajata fyysisiin tekoihin.

Tässä eräs juttu häirinnästä:
http://www.talouselama.fi/uutiset/article385024.ece

Jorma (nimimerkki)

"Jos haluat näin ajatella, niin ole hyvä vain."

Vaikea tässä on muutakaan ajatella. Kun Audi-mies heitti naistoimittajan johdatuksella kevyttä läppää jossain höpölöpö julkaisussa, mies painostettiin eroamaan mm. feministiministeri Wallinin toimesta. Kun RKP:n kansanedustaja Ulla-Maj Wideroos julkaisi törkeän seksistisiä miesvitsejä omassa blogissaan, Wallin ja muut femakot vaikenivat, eikä mitään seurannut. Eipä edes anteeksipyyntöä ole tähän päivään mennessä saatu.

"Silloin savossa päin kyseltiin, että olisiko mies saanut vastaavanlaista kohtelua?"

Ei olisi, vaan paljon pahempaa. Helpolla pääsi, ihan vain sukupuolensa vuoksi.

MV (nimimerkki)

Ei... Taas tuo Audi-mies. Kun nyt olen seurannut ihan läheltä sitä, millaista brändiä Audille on pyritty rakentamaan ainakin viimeisen kymmenen vuoden ajan, niin voin kyllä kertoa, että Kiesi ei todellakaan saanut potkuja minkään feministien ajojahdin vuosi vaan ihan yksinkertaisesti siksi, että hän teki suuremman luokan ammatillisen mokan. Ihme, ettei mm. Jorma suostu tätä tajuamaan.

Jorma (nimimerkki)

Ei muuten saanut potkuja. Kyse on siitä, että tuolloin käynnistettiin massiivinen ajojahti mediassa. Syy lähtöön oli siis kohu, ei haastattelu itsessään.

Naiset voivat kyllä sanoa vastaavaa tai paljon pahempaakin, kuin mitä Audi-mies tuossa haastattelussa meni möläyttämään, mutta heille ei siitä feministi-Suomessa seuraa mitään.

Kreettta (nimimerkki)

Huh, kyllä tää on taas niin turhaa vääntöä. Jatka sinä MV, niin minä pidän vähän taukoa..

MV (nimimerkki)

Oletko Jorma ollut monen vuoden ajan ammatiksesi rakentamassa Audin brändiä? Ystäväni on. Jotenkin kummasti hänen sanansa painaa vaakakupissani hiukan enemmän kuin sinun kuvitelmasi. Omalta osaltani lopetan siis tämän väännön Kiesin keissintä tähän.

Pop Korni (nimimerkki)

Juu, ja mulla on pari kaveria ja pikkuserkun vaimon isoveli koko VAG-konsernin hallituksessa, ja he olivat äärimmäisen tyrmistyneitä suomalaisen ns. tasa-arvoministeri Wallinin käytöksestä. Ei ole ihan pikkujuttu, että MINISTERI julkisesti ilmoittaa, että ero/erottaminen oli oikea ratkaisu.

Audicaustissahan femakoilta unohtuu jatkuvasti se asian oleellisin pointti, että naistenlehden toimittaja PYYSI Kiesiä vertaamaan autoa naisiin. Kun Kiesi sitten vastasi, oli julkinen lynkkaus välitön.

Kreettta (nimimerkki)

TP "Eipä tämänkään keskustelun naiset ota kantaa siihen, että feministitahot esittävät seksuaaliseksi häirinnäksi kaikkea sitä, minkä nainen KOKEE sellaiseksi."

Minusta tuo on aika järkevä lähtökohta. En näe mitää järkeä siinäkään, että noin yleisesti kielletään jotain, esim. että läheiset mies-naiskollegat, jotka tuntevat hyvin toisensa ja omaavat samanlaisen huumorintajun, eivät saisi puristella töissä toisiaan persauksista ja heittää härskiä läppää keskenään. Itse en kyllä osaa kuvitella käyttäytyväni noin. Tai että kielletään työpaikkaromanssit, työpaikkapanot sun muut, vaikken itse sellaista voisi kuvitellakaan harrastavani.

Asiahan on täysin yksinkertainen: jos jonkun toiminta tuntuu sinusta loukkavalta tai epämiellyttävältä, pyydät häntä lopettamaan sen. Jos hän ei muuta käytöstään, otat ylempiin tahoihin yhteyttä. Nyt jos joku tähän tulee sanomaan, että nytkö ei saa tehdä sitä ja sitä, kun se voi jostain tuntua pahalta, niin minä sanon että järki hohoi. Jos ei ole mitään perustetta näille kokemuksille, niin asia tuski menee eteenpäin. Jopa esimies saattaa sanoa, että nyt vaikuttaa siltä että olet turhan herkkänahkainen. Tuskin työterveyshuollossakaan menee mikä tahansa läpi.

En nyt oikein pysty samaistumaan tähän teidän miehiseen näkökulmaan. Nimittäin jos joku (mies) työpaikalla sanoisi minulle, että lopeta tuo minun sepaluksen tuijottaminen, niin todellakin lopettaisin sen, enkä ihmettelisi, että johonkinhan ne silmät on laitettava. Tai että eikö tässä nyt saa edes katsoa päin. Tai että MINULLA ON OIKEUS tuijottaa sepalustasi! Tai että mitäs pidät niin piukeita farkkuja, tai miksi hitossa kuljet tuo hemmetin iso kalusi ojossa, jos sitä ei kerran saa tuijottaa!

TP (nimimerkki)

"Minusta tuo on aika järkevä lähtökohta."

Minusta ei voi olla tyhmempää lähtökohtaa.

Kreettta (nimimerkki)

Öö.. ehkä voisit laittaa perustelut vielä perään, kuten itse tein.

Tai voit vain olla siinä ja näyttää nätiltä :)

Lihaa syövä heteromies (nimimerkki)

Jokainen tuottaa tunteensa itse. Ei toista ihmistä voi rangaista kenenkään toisen ihmisen teosta.

TP (nimimerkki)

Kreettta:
"Tai voit vain olla siinä ja näyttää nätiltä :)"

Koen tämän seksuaalisena häirintänä.

Kreettta (nimimerkki)

Sanotaan nyt tähän vielä se, että minun mielestäni (jos nyt minun mielipide ketään kiinnostaa), joku kertaluontoinen töppäys, jossa ei ole mitään suunnitelmallisuutta takana, ei pitäisi johtaa mihinkään raskaisiin seuraamuksiin. Tietysti sekin nyt riippuu ja roikkuu, esim. jos joku pappi tempaisee kännit ja menee kännispäissään saarnaamaan härskejä ja puristaa mennessään kanttoria kankusta, niin voin hyvin ymmärtää että hänet laitetaan määräajaksi jäähylle tai siirretään muualle. Siis jos asia vielä nousee julkisuuteen, niin se ikäänkuin vaatii jonkinlaista kannanottoa. Niin se vaan menee.

Mutta esmes tää tapaus:

"..Hufvudstadsbladetin mukaan valtiosihteeri käyttäytyi epäasiallisesti hiljattain Ruotsin suurlähetystön järjestämällä vastaanotolla. Silminnäkijöiden mukaan hän muun muassa tarrautui kutsuilla olleiden naisten rintoihin."

Ymmärrän, että asema velvoittaa, mutta jos jokainen mies saisi siitä hyvästä kenkää, että on kännispäissään puristellut naisia tisseistä, niin missä me oltaisiin? En ymmärrä miksi nainen, jota oli tisseistä puristeltu, teki asiasta jonkun kirjallisen selvityspyynnön. Olisi selvittänyt asian miehen itsensä kanssa sitten selvinpäin, tai vain todennut, että tsiisus mikä känniääliö.

Oikeastaan, eikö se, että emme salli emmekä kestä pienimpiäkään virheitä toisiltamme, tapa kaiken luovuuden ynnä muun? Ja älkää nyt vetäkö mitään Kanervaa tähän, hänellä oli monta mahdollisuutta. Enkä tarkoita nyt sitä, etteikö myös asioilla pitäisi olla seurauksia ja vastuu pitää kantaa myös. Niin että turha muistuttaa Kiesistäkään, joka keitti oman soppansa.

Jorma (nimimerkki)

"..Hufvudstadsbladetin mukaan valtiosihteeri käyttäytyi epäasiallisesti hiljattain Ruotsin suurlähetystön järjestämällä vastaanotolla. Silminnäkijöiden mukaan hän muun muassa tarrautui kutsuilla olleiden naisten rintoihin."

Ko. tapauksessa feministi-Wallin muuten junaili valtiosihteerilleen uuden suojatyöpaikan.

"Enkä tarkoita nyt sitä, etteikö myös asioilla pitäisi olla seurauksia ja vastuu pitää kantaa myös."

Sehän se tässä tökkii, että miesten täytyy kantaa vastuu pelkästä hölmöilystä, mutta naisten ei yhtään mistään.

Vieras (nimimerkki)

""..Hufvudstadsbladetin mukaan valtiosihteeri käyttäytyi epäasiallisesti hiljattain Ruotsin suurlähetystön järjestämällä vastaanotolla. Silminnäkijöiden mukaan hän muun muassa tarrautui kutsuilla olleiden naisten rintoihin."

Ymmärrän, että asema velvoittaa, mutta jos jokainen mies saisi siitä hyvästä kenkää, että on kännispäissään puristellut naisia tisseistä, niin missä me oltaisiin? En ymmärrä miksi nainen, jota oli tisseistä puristeltu, teki asiasta jonkun kirjallisen selvityspyynnön. Olisi selvittänyt asian miehen itsensä kanssa sitten selvinpäin, tai vain todennut, että tsiisus mikä känniääliö."

Tässä tapauksessa juuri asema velvoittaa. Koska en tunne tapausta sen paremmin, en voi sanoa tekikö nainen/naiset tästä ison jutun vai valtiosihteerin esimies, joka taitaa olla ministeri. Tämän luokan epäasiallinen käytös ei ole sopivaa korkea-arvoiselle diplomaatille, joka on suorittamassa virkatehtäväänsä. Protokolla säätelee diplomaattien käytöstä ja jopa pukeutumista! Näin lonkalta heittäen en näe, että tässä olisi niinkään kyse seksuaalisesta häirinnästä vaan ennemminkin asemaan sopimattomasta käytöksestä, joka sai seksuaalisen muodon.

Jorma (nimimerkki)

"En näe mitää järkeä siinäkään, että noin yleisesti kielletään jotain, esim. että läheiset mies-naiskollegat, jotka tuntevat hyvin toisensa ja omaavat samanlaisen huumorintajun"

Tämähän on nähty yhdeksi ongelmaksi monilla miesvaltaisilla aloilla, joilla on kehittynyt omanlaisensa sisäpiirin huumori, kuten vaikka poliisissa. Kun työhön on saapunut naisia, on vanhoja miestyöntekijöitä vaadittu lopettamaan työpaikkahuumori siihen paikkaan, ettei vaan nainen loukkaantuisi. Luonnollisestikaan naisvaltaisten alojen, kuten hoitoalan, roisia sisäpiirin huumoria ei ole koskaan nähty miksikään ongelmaksi.

"Jos ei ole mitään perustetta näille kokemuksille, niin asia tuski menee eteenpäin."

Totta kai menee, kun jokainen syytös on otettava vakavasti. Ja jos Suomen Amnestyn linjalle lähdetään, jo syytös riittää tuomioon.

"Nimittäin jos joku (mies) työpaikalla sanoisi minulle, että lopeta tuo minun sepaluksen tuijottaminen, niin todellakin lopettaisin sen, enkä ihmettelisi, että johonkinhan ne silmät on laitettava."

Entä jos hän sanoisi niin, vaikka sinä et olisi tuijottanutkaan. Korkeintaan epähuomiossa vilkaissut siihen suuntaan? Ihmettelistkö silloin? Katselisitko muualle, vai mitä tekisit? Entä jos hän tekisi sinusta tuon perusteella kantelun esimiehille?

Vee (nimimerkki)

"Jos ei ole mitään perustetta näille kokemuksille, niin asia tuski menee eteenpäin. Jopa esimies saattaa sanoa, että nyt vaikuttaa siltä että olet turhan herkkänahkainen."

Tästähän se vasta metakka nousee!

TP (nimimerkki)

Uuden Suomen feminismilinja jatkuu.
Henkka ei edelleenkään pääse etusivun Puheenvuorot-palstalle.
Sen sijaan sinne on päässyt tällä kertaa esim. näitä järisyttävän mielenkiintoisia ja tärkeitä puheenvuoroja:

Kristiina Ruuskanen:
Poliitikko ei ole roisto
19 kommenttia

Thomas Wallgren:
Tervetuloa SDP:hen Tuomas Nevanlinna
8 kommenttia

Netta Keskinen:
Postileikki
10 kommenttia

Lars-Erik Wilskman:
Mistä Kelmille poliittinen koti?
4 kommenttia

Jorma (nimimerkki)

"Tiedätkö montakin miestä, joiden ura ja elämä on tuhottu tekastuin häirintäsyytöksin? Kerro toki tarkemmin tietämistäsi tapauksista."

Enpä ole vielä nähnyt mitään näyttöä esitettävän esimerkiksi eduskunnan häirintäjupakassa. Aivan varmasti tapauksella on ollut erittäin ikäviä vaikutuksia leimattujen elämään ja uraan. Eikä syytöksiä tulla koskaan pyyhlimään pois. Kanervaa syytettiin myös seksuaalisesta häirinnästä, ja niin lähti ministerinpesti.

Aika huolestuttavalle näyttää:

"Sexual harassment claims can be difficult to validate, as some of them are unsubstantiated while others are anecdotal and accusatory. In 1991, the EEOC investigated 2,119 cases of sexual harassment and found that 59% had no cause. A year later the figure had increased to 64% -- the authorities concluded that more than 50% of accusations were unfounded."

http://www.mens-rights.net/law/accusations.htm

Vieras (nimimerkki)

Eikös Matti Ahdettakin aikoinaan ahdistelu ahdistelusyytöksillä?

Tomm (nimimerkki)

Seksuaalisesta häirinnästä on tullut suuri rikos. Käsitettä laajennetaan koskemaan jo kaikenlaista toisen osapuolen epämiellyttäväksi kokemaa sosiaalista kanssakäymistä. Panun laittamassa linkin takaa löytyy esimerkki, jossa esimies juhlissa hakee alaistaan tanssimaan ja kyselee hänen perhesuhteistaan.

"Kaisa Kauppisen mukaan kyseessä on ”seksuaalinen häirintä, klassinen tapaus. Tilanteen ahdistavuutta naiselle lisää se, että häiritsijä on hänen esimiehensä."

Ajatus että seksuaalinen häirintä voitaisiin määritellä yksipuolisesti, vain häirinnän kokijan näkökulmasta, on mieletön.

"Olennaista on, että häirinnän kohde itse kokee käytöksen epämiellyttäväksi ja loukkaavaksi."

"Häirinnän" kohde voi myös tulkita väärin tilannetta. Ei voi myöskään olla lähtökohtaisesti niin, että ikään kuin tiukin mahdollinen tulkinta tilanteesta on automaattisesti oikea, vain koska joku tuntee asian tiimoilta niin. Silti vaikuttaa, että aivan ilman kritiikin häivää tai epäilystä, joidenkin toimesta halutaan seksuaalinen häirintä nähdä näin, ilman pienintäkään epäilystä, että kenelläkään voisi olla halua käyttää asiantilaa väärin.

Jo nyt on nähtävissä uskomattoman absurdeja tuloksia tälläisesta tavasta määritellä häirintä, mutta se ei tietenkään ole mikään ongelma, sillä syylliset ovat miehiä.

Vieras (nimimerkki)

Feministit ovat huumorintajuttomia ja yliherkkiä otuksia. Heidät pitäisi panna viikoksi siedätyshoitoon jollekin miesvaltaiselle työpaikalle, jossa saisivat kuulla oikein härskejä kaksimielisiä vitsejä.

Kreettta (nimimerkki)

Lihaa syövä: "Jokainen tuottaa tunteensa itse. Ei toista ihmistä voi rangaista kenenkään toisen ihmisen teosta."

Minä en näkisi asiaa ihan näinkään. Eikö silloin voisi ajatella, että kaikki henkinen väkivalta, on vain henkilön itsensä tuottamaa tunnetta?

Lihaa syövä heteromies (nimimerkki)

Eikö se lopulta olekin sitä?

Hoh hoijaa (nimimerkki)

Koskakohan aletaan puuttua naisten itsensä miehiin kohdistamaan naiserityiseen seksuaaliseen- ja sukupuoliseen häirintään? Esimerkiksi miksi naisille sallitaan pukeutua sopimattomalla ja seksuaalisesti häiritsevällä tavalla, esimerkiksi syvään uurrettuihin paitoihin, alushousut paljastavasti, paljasta ihoa housujen ja paidan välissä, riippurinnat push-upeilla kohotettuna jne? Eihän miehellekään sallittaisi esimerkiksi push-uppeja vastaavaan kalukukkaroon sonnustauutmista enää nykyaikana.

Samoin naiserityistä sukupuolista ja miehiä esineellistävää ja suorastaan fyysisen terveyden vaarantavaa on se, että naiset tuppaavat töissä ja muuallakin vaatimaan, että miehet tekevät heidän puolestaan raskaat tai vaaralliset tehtävät.

Kun aletaan käyttämään tätä feministien omaa asetta naisia itseään vastaan, niin voi hyvinkin olla, että feministinen hysteria asiasta hilliintyy oikeasti tuomittaviin tapauksiin ja nämä naisen mielestä vääränlaiset katseet yms tekosyyt sille, että miksi naiset eivät viitsi panostaa urallaan etenemiseen, jätetään sitten jatkossa feministisessäkin piirissä esittämättä.

bmad (nimimerkki)

"Esimerkiksi miksi naisille sallitaan pukeutua sopimattomalla ja seksuaalisesti häiritsevällä tavalla, esimerkiksi syvään uurrettuihin paitoihin, alushousut paljastavasti, paljasta ihoa housujen ja paidan välissä, riippurinnat push-upeilla kohotettuna jne? Eihän miehellekään sallittaisi esimerkiksi push-uppeja vastaavaan kalukukkaroon sonnustauutmista enää nykyaikana."

Minulle ainakin käy hyvin (laatutietoisen) eroottisesti pukeutuvat naiset.

Olenhan joskus jopa ehdottanut lievän pahoinpitelyn tai seksuaalisen häirinnän poistamista rikoslaista silloin, kun tekijänä on nainen. Keskuuteemme pöllähtäisi mukava pläjäys lisäjännitystä, jos naiset olisivat nykyistä vapaampia lähestyjiä ja kävisivät kiinni miesten muniin julkisilla paikoilla.

Vieras (nimimerkki)

Jiihoo: "Lueskelin eilen illalla Laasasen kirjoituksia ja ihmettelin miksei näistä löydy juuri ollenkaan feministien vastineita."

Eiköhän se ole tullut tämänkin postauksen kohdalla selväksi. On yritetty selittää seksuaalisen häirinnän oikeudellista puolta ja oikeudellisia prosesseja. Mikä on lopputulos? Jorma vääntää omaa juttuaa aivan omassa sfäärissään ja Henry on kiinnittänyt huomiota lähinnä siihen, että Melonit-sketsi on poistettu Youtubesta.

Syy, minkä takia feministit ja ei-feministit eivät lähde näihin juttuihin sen enempää vastailemaan, on se, ettei se johda mihinkään. Ei synny dialogia. Kuluu kuukausi pari ja taas Henry tuuttaa eetteriin seksuaalista häirintään käsittelevän postauksen. Siinä ei tule olemaan yhtään viittausta Suomen lainsäädäntöön tai työantajan velvollisuuteen puuttua häirintään. Sen sijaan länkytys ja vääntö alkaa uudestaan alusta.

TP (nimimerkki)

Höpön höpö.

Naiset ovat yrittäneet selittää täälläkin tänäänkin, että on tietenkin oikein, että jokainen nainen voi päättää olevansa seksuaalisesti häiritty silloin kun se hänestä itsestään siltä tuntuu.

On täysin selvää, että noin naurettavasta asenteesta ei synny mitään keskustelua. Sehän olisi ihan sama kuin yrittäisi keskustella jonkun kanssa, joka väittää että 2+2= 5.

Yllä olevassa Henkan alkuperäisessä kirjoituksessa on vaikka kuinka paljon keskusteltavaa, ei sitä tarvitse jäädä tinkaamaan jostakin yksityiskohdasta jonkin yksittäisen kirjoittajan kanssa.

Ota reippaasti kantaa Henkan tekstiin, vaikka tähän kohtaan:

[lainaus Henkkaa]
Nollatoleranssi on epäselvä käsite

Aika usein puhutaan seksuaalisen häirinnän "nollatoleranssista". Minä kysyin naistutkimuslistalla vuonna 2008 (kun eduskunnan seksuaaliset ahdistelut olivat tapetilla): "Osaako joku kertoa, mitä nollatoleranssi pitää sisällään, kun puhutaan seksuaalista aloitteista?" Naisasialiittounioni oli silloin ehdottanut nollatoleranssia seksuaaliseen häirintään. Jatkoin kysymystäni seuraavasti:

* Saako vanha mies ehdotella nuoremmalle naiselle, paljon itseään kauniimmalle naiselle tms?
* Saako ehdotuksia tehdä työpaikalla/ulkona/kirjastossa/baarissa/netissä tms?
* Missä ehdotuksia ei saa tehdä?
* Kuinka monelle naiselle ehdotuksia saa tehdä?
* Miten ehdotukset pitäisi tehdä?
* Saako ehdottaa suoraan seksiä vai pitääkö pyytää ensin treffeille tms?

Naistutkimuslistan naiset tarjosivat seuraavankaltaisia vastauksia:

* "Käytöksen kultaisesta kirjasta voisi löytyä hyviä ohjeita."
* "Hei, ihan kuulostaa siltä, ettet ole kasvanut aikuiseksi. Kai jokainen ajatteleva, toisen huomioon ottava ihminen, tajuaa, milloin purkaa ahdistustaan seksuaalisella häirinnällä ja milloin on vakavissaan kiinnostunut tutustumaan toiseen ihmiseen sekä henkisesti että fyysisesti."
[/lainaus Henkkaa]

Hoh hoijaa (nimimerkki)

Mielenkiintoinen tuo feministin tarjoama ajatus myös siitä, että pidetään itsestäänselvyytänä ja ainoana oikeana normina sitä, että harrastaakseen seksiä pitäisi olla myös kiinnostunut suhteesta tai vähintäänkin tutustumaan henkilöön henkisesti. Kas kun ei vaadita papin aamenta, jotta saisi harrastaa seksiä tai ehdottaa seksuaalista kanssakäymistä.

bmad (nimimerkki)

"Aika usein puhutaan seksuaalisen häirinnän "nollatoleranssista". "

*Itsemurhien
*Vanhusten kaltoinkohtelun
*Ennenaikaisen kuolemisen (etenkin miesten)
*Syrjäytyneiden
*Väkivaltarikollisuuden
*Talousrikollisuuden

...nollatoleranssista ei taas puhuta koskaan mitään. Poislukien
Jokela/Kauhajoki/Kerava-tyyppiset rikokset, jotka loukkaavat ihmisiä sen takia, että kohteena on naisia ja tekijät nörtähtäviä, ongelmia itseensä kasanneita lusmuja.

No pääasia tietenkin on, etteivät luuserinörtit saa
nenillään minkäänlaisia otteita naisten hunajalaareista. Onhan se toki liian hekumallisen makuista, alfauroksille tarkoitettua superglamouria, varsinkin jos saa vielä kaupan päälle tuossa mehiläispesässä uitetut pikkuhousut suuhunsa...

Kreettta (nimimerkki)

Erinomaisesti tiivistetty.

Sitten täällä jaksaa hetken heilua muutama naispuolinen (useimmiten pikkuisen pöpi tai muuten vain vähän semmoinen havukka-ahon ajattelija), jotka uuvutetaan huonolla keskustelulla, älyttömällä jänkkäyksellä ja kiukuttelulla, provokaatioilla ja kärjistyksillä, ja selitysten tivaamisilla kaiken maailman asioihin, niin sitten vedetään johtopäätös, että kyllä ne feministit on huonoja keskustelijoita ja eivät kestä sitä että ovat väärässä :O :D

Antakaa mun kaikki kestää...

Kreettta (nimimerkki)

Edellinen kommenttini siis vieraalle.

Henry Laasanen

"Sitten täällä jaksaa hetken heilua muutama naispuolinen (useimmiten pikkuisen pöpi tai muuten vain vähän semmoinen havukka-ahon ajattelija)..."

Yritätkö harjoittaa itserefleksiivisuutta? ;-)

Hoh hoijaa (nimimerkki)

Missä ne älykkäät, järkevät ja argumentaatiotaitoiset feministit sitten oikein luuraavat, kun näistä ei tunnu olevan kellään missään havaintoja? Taitavat olla yhtä olemattomia mielikuvitusolentoja kuin tarujen yksisarviset.

Henry Laasanen

"Missä ne älykkäät, järkevät ja argumentaatiotaitoiset feministit sitten oikein luuraavat, kun näistä ei tunnu olevan kellään missään havaintoja? "

Suomessa on tuhansia tai kymmeniä tuhansia akateemisia aktiivifeministejä, mutta he eivät osallistu keskusteluihin kuin omissa naisliikkeen tai naistutkimuksen piireissään.

Hoh hoijaa (nimimerkki)

Seuraan esimerkiksi naistutkimuslistaa - vai mikä se nykään nyt onkaan nimeltään - mutta sielläkin argumentaatiokykyiset ja fiksut feministit tuntuvat loistavan poissaolollaan. Rohkenen siis epäillä, että fiksu feministi on olematon taruolento.

Käyttäjän janikorhonen kuva
Jani Korhonen

Kreettta: "jotka uuvutetaan huonolla keskustelulla, älyttömällä jänkkäyksellä ja kiukuttelulla, provokaatioilla ja kärjistyksillä, ja selitysten tivaamisilla kaiken maailman asioihin,"

Ei, vaan kyse on siitä, että sinä et tunnu ymmärtävän, että tässä (ja Laasasen artikkelissa) puhutaan lakitekstistä. Sinä tunnut koko ajan sitkeästi puhuvan hyvän käytöksen piiriin kuuluvista asioista. Ne eivät kuitenkaan ole sama asia, kuin mitä voidaan laissa säätää kielletyksi. Lakitekstin on oltava selkeää, tarkkaa ja ehdotonta.

Hyvän käytöksen kontekstissa olen ainakin suurimmaksi osaksi täsmälleen samaa mieltä kanssasi. Työkaverin tuijottelu on erittäin huonoa käytöstä aivan, kuten työpaikalla piereskely, valkosipulihöyryjen hengittely tai kovaääninen jutustelukin. Niitä ei kuitenkaan voi säätää laissa kielletyksi ilman, että oikeusvaltion perusteet vaarantuvat. Se, mitä joku toinen kokee häiritseväksi, ei yksinkertaisesti voi olla peruste rikosoikeudelliselle rangaistukselle. Lain on oltava objektiivista, eikä se saa riippua esimerkiksi siitä, kenelle rikokseksi määritelyt teko tehdään.

Kreettta (nimimerkki)

Henry: "Yritätkö harjoittaa itserefleksiivisuutta? ;-)"

Noo, itseironiahan on meidän naisten yksinoikeus ja oma pieni huvitus, älkää ny sitäkin viekö meiltä poloisilta.

Pop Korni (nimimerkki)

Kiitokset Jani Korhoselle, joka kärsivällisesti jaksaa vääntää ratakiskosta itsestäänselvyyksiä kaikille niille enemmän tai vähemmän feministeille, jotka eivät ymmärrä, että nyt puhutaan LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ. Ja niin ikävältä kuin se feministeistä tuntuukin, edes Tuija Braxin aikakautena lakja ei voi säätää feministien fiilispohjalta.

Koko ajatus siiitä, että kriteeri seksuaaliselle häirinnälle määriteltäisiin naisen subjektiivisen, tapauskohtaisen KOKEMUKSEN perusteella, on kestämätön lähtökohta ja demokrattisen oikeusvaltion periaatteiden vastainen.

Lihaa syövä heteromies (nimimerkki)

Kerro sinä miksi mielestäsi joku ihminen pitäisi voida tuomita rikollisena jonkun toisen itse itselleen tuottamista tunteista.

Jorma (nimimerkki)

"Jorma vääntää omaa juttuaa aivan omassa sfäärissään"

Se nyt on fakta, että pekistä oikeudellisista prosesseista tässä ei ole kyse.

"Ei synny dialogia."

Eihän sille mitään voi, ettei teillä ole vasta-argumentteja.

" Siinä ei tule olemaan yhtään viittausta Suomen lainsäädäntöön tai työantajan velvollisuuteen puuttua häirintään."

On näistä täällä puhuttu. Ongelmaksi, johon teillä ei ole mitään kunnon vastausta, jää aina se, miksi ihmisiä pitäisi tuomita, tutkia, leimata ja kiusata pelkkien subjektiivisten tuntemusten ja mahdollisesti täysin keksittyjen syytösten perusteella. Te ette näe siinä mitään ongelmaa, että joku herkkähipiäinen ja huumorintajuton femakko saa aivan vapaasti mustamaalata ihmisiä ja tuhota työpaikallaan työilmapiirin, sananvapauden ja tasa-arvon. Siitähän tässä on lopulta kyse.

Jorma (nimimerkki)

"Sama pätee seksuaaliseen häirintään. Jos lopettamispyynnöistä huolimatta jatkat härskien vitsien kertomista kun olet kahden työtoverisi kanssa, ansaitset kaiken mikä sinulle on tuleman."

Millä perusteella sananvapautta rajoitetaan? Senkö perusteella, että jollain tiukkapipo feministillä ei ole lainkaan huumorintajua? Kuka muuten määrittelee vitsien härskiyden? Sama tiukkapipoko?

Moista pohjoiskorealaista meininkiä ei täällä kaivata.

"Joku vastuu sitä Jormallakin on oltava omasta käytöksestään."

Syytätkö minua jostain?

"Tiedän, femut eivät koskaan ota mitään vastuuta mistään..."

Hyvä, olet oppinut jotain.

Vieras (nimimerkki)

"* Saako vanha mies ehdotella nuoremmalle naiselle, paljon itseään kauniimmalle naiselle tms?
* Saako ehdotuksia tehdä työpaikalla/ulkona/kirjastossa/baarissa/netissä tms?
* Missä ehdotuksia ei saa tehdä?
* Kuinka monelle naiselle ehdotuksia saa tehdä?
* Miten ehdotukset pitäisi tehdä?
* Saako ehdottaa suoraan seksiä vai pitääkö pyytää ensin treffeille tms?"

Henry osoitti kysymyksensä väärälle yleisölle, sellaisille, jotka eivät voi niihin vastata. Yllä oleviin kysymyksiin voi antaa vastauksen ainoastaan Suomen laki ja sitä tulkitseva tuomioistuin tapauskohtaisesti.

Lihaa syövä heteromies (nimimerkki)

"Henry osoitti kysymyksensä väärälle yleisölle, sellaisille, jotka eivät voi niihin vastata. Yllä oleviin kysymyksiin voi antaa vastauksen ainoastaan Suomen laki ja sitä tulkitseva tuomioistuin tapauskohtaisesti."

Jos käytäntö tuollaiseksi muuttuu, niin ei sitä sitten suomalaisissa oikeusistuimissa muuta ehditä tekemäänkään...

Jorma (nimimerkki)

Mitään objektiivista määritelmää seksuaaliselle häirinnälle ei siis löydy, koska feministit haluavat, että ko. asiasta saisi koska tahansa syyttää ketä tahansa miestä.

bmad (nimimerkki)

Henry kirjoitti:

"Suomessa on tuhansia tai kymmeniä tuhansia akateemisia aktiivifeministejä, mutta he eivät osallistu keskusteluihin kuin omissa naisliikkeen tai naistutkimuksen piireissään."

Voitaisiinko Henry käydä hakemassa niitä tänne noin niinkuin livenä?

Jorma (nimimerkki)

"Missä ne älykkäät, järkevät ja argumentaatiotaitoiset feministit sitten oikein luuraavat, kun näistä ei tunnu olevan kellään missään havaintoja?"

Älykäs, järkevä ja argumentaatiotaitoinen ihminen ei ole feministi. Ei ainakaan, jos hän kannattaa sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Vieras (nimimerkki)

"Millä perusteella sananvapautta rajoitetaan? Senkö perusteella, että jollain tiukkapipo feministillä ei ole lainkaan huumorintajua? Kuka muuten määrittelee vitsien härskiyden? Sama tiukkapipoko?"

Ei vaan Työturvallisuuslain 28. pykälän perusteella.

Jorma (nimimerkki)

"Ei vaan Työturvallisuuslain 28. pykälän perusteella.´"

Ei tarjoa objektiivista määritelmää häirinnälle. Edelleen ollaan tilanteessa, jossa joku femakko voi mielensä mukaan vapaasti terrorisoida työyhteisöä häirintäväitteillään.

Tomm (nimimerkki)

Audi Kiesi rikollisine puheineen vielä muistetaan, mutta virkistykseksi linkki valtakunnansovittelija Reinin rikoksen taustoihin.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Tupolevin_veljekset

"[Marianne]Laxén toi asian julkisuuteen ja kortin lähettäjien erottamista vaadittiin kansalaisadressilla, jonka allekirjoitti 3 800 naista ja 500 miestä."

"´Tasa-arvoministeri´ Wallinin mukaan "Audi-miehen" puheista noussutta kohua ei ole liioiteltu.

- Mielestäni on erityisen tärkeätä, että suhtaudutaan tällaisiin tapauksiin riittävällä vakavuudella. Kiesin ero osoittaa, että tänä päivänä ei enää kenelläkään sellaisessa asemassa olevalla ole varaa vitsailla tämän tyyppisistä asioista.

Wallin vertaa Kiesin tapausta entisen valtakunnansovittelijan Jorma Reinin aikanaan nostattamaan "Tupolevin veljesten" postikorttikohuun.

- Reinikin olisi tänä päivänä joutunut eroamaan jos hän olisi lähettänyt postikorttejaan.

Wallinin mukaan työelämässä vaaditaan edelleen jatkuvaa asennekasvatusta ja julkista keskustelua sekä myös nollatoleranssia naisten [sic] syrjintätapauksissa."

Vee (nimimerkki)

Mies (A tai B) kävelee yömyöhään kohti kotikaupunginosaa, jonne johtaa kilometrin mittainen hiljainen pikkukatu. Sivukadulta saapuu nainen kävellen noin 30 metriä miehen edellä. Kotikatu on huonomaineinen, tilastollisesti noin joka sadas yksinäisen naisen kotimatka sisältää seksuaalisesti häiritsevää puhuttelua ja huutelua, ja vastaavasti joka tuhannes kotimatka joku käy seksuaalisessa tarkoituksessa käsiksi.

Mies A ryhtyy tässä tilanteessa askeltamaan äänekkäämmin ja hidastaa hiukan nopeuttaan: nainen tietää että mies jää vähitellen etäämmäs ja kokee olonsa turvallisemmaksi. Mies samalla tietää, että hänen läsnäolonsa vähentää ulkopuolisen naiseen kohdistaman henkisen tason häirinnän uhkaa 50 prosenttia ja fyysistä käsiksikäyntiä 90 prosenttia.

Mies B tietää edellisen, mutta tietää myös että nainen saattaa kokea hänet riskiksi seksuaalisesta häirinnästä. Siksi mies B kääntyy hetimiten aivan toiseen suuntaan, kun nainen vielä näkee hänet sivukadulta: oleellista on huomioida oma läsnäolo naisen kokemana uhkana.

Hoh hoijaa (nimimerkki)

Minua ihmetyttää tuo naisten usein viljelemä kaikkien miesten syyllistäminen siitä, että naisia pelottaa kävellä ulkona, vaikka tosiasiassa miehillä on paljon suurempi riski joutua rikoksen uhriksi. Naisten harrrastamalla logiillahan kai voisi vastaavasti vaatia rasistisesti, että tiettyjen rikoksiin useammin syyllistyvien etnisten ryhmien edustajat saisi kaikki syyllistää siitä, että jos nämä eivät tajua pysyä riittävän etäällä kunnon kansalaisista, koske he ihan vaan läsnäolollaan saavat muut pelkäämään.

Tomi (nimimerkki)

Kommenttien silmäilyn perusteella feministien ylivoimaisiksi väitetyt argumentit olivat:
-kyllä se niin on kun me sanotaan ja fiilis tosiaan ratkaisee
-työpaikoilla pitäisi noudattaa ohjeita, jotta syytös olisi lainvoimainen

Aika suppeaksi kaventui noissa se alkuperäinen iso kysymys eli onko tunne riittävä normin rikkomisen tunnusmerkki.

Vaatii ideologista sokeutta väittää, että miesten sananvapautta ei rajoitettaisi paljon rankemmin näissä sukupuolittuneissa kysymyksissä. Audi-mies on kohtuullisen hyvä esimerkki. Nainen -- tai mies -- taas saa sanoa milteipä mitä tahansa seksistisiä väitteitä miehistä eikä koira perään hauku kuin täällä netissä.

Nämä eivät kai ole kaksi eri kysymystä, seksuaalinen häirintä ja julkisuudessa esiintyvä, väitetty naisviha. Molemmissa tapauksissa naisliike on onnistunut kaventamaan sananvapautta. Tämä on lyhyellä tähtäimellä naisliikkeelle hyödyllistä, kun kritiikki käy liki mahdottomaksi. Kaikesta kun voi tulla ahdistelut fiilis. Kun sen seuraukset "ahdistelijalle" voivat olla arvaamattomat, moni pitää mieluummin suunsa supussa.

Pitkällä tähtäimellä sananvapauden rajoittamisella ei kuitenkaan liene koskaan hyviä seurauksia niidenkään kanalta, joita rajoitukset ovat suojelevinaan.

Vieras (nimimerkki)

Miesten hyväveliverkostot ja mystiset saunaillat taas vauhdissa: http://omakaupunki.hs.fi/paakaupunkiseutu/uutiset/...

Jorma (nimimerkki)

Homottelu se vasta asiallista argumentaatiota onkin? Heikot ovat feministien eväät.

MV (nimimerkki)

Jo on aikuisilla (?) miehillä jutut! On tainneet jäädä nuo sosiaalisen kanssakäymisen taidot aika huteralle pohjalle, jos oikeasti ei tajua millainen käytös missäkin yhteydessä on asiallista.

Esim. koulukiusaamisen voi vielä panna joissain tapauksissa lapsuuden/nuoruuden eli keskeneräisen kehityksen piikkiin, mutta että aikuinen ei tajuaisi toimivansa väärin (tässä tapauksessa syyllistyvänsä seksuaaliseen häirintään), ei eds silloin kuin hänelle olisi siitä huomautettu??? Älkää nyt viitsikö!

Jorma (nimimerkki)

"On tainneet jäädä nuo sosiaalisen kanssakäymisen taidot aika huteralle pohjalle, jos oikeasti ei tajua millainen käytös missäkin yhteydessä on asiallista."

Asiallista ei ole esimerkiksi esitellä feministisiä mielipiteitä sivistyneessä seurassa, mutta kyllä se silti sallittua on. Tästä on siis kysymys.

"ei eds silloin kuin hänelle olisi siitä huomautettu???"

Miksi kuvittelet huomauttajan olevan oikeassa? Se, ettei hänen huumorintajunsa riitä ymmärtämään jotain vitsiä, ei vielä tee vitsin kertomisesta häirintää.

bmad (nimimerkki)

"Esim. koulukiusaamisen voi vielä panna joissain tapauksissa lapsuuden/nuoruuden eli keskeneräisen kehityksen piikkiin, mutta että aikuinen ei tajuaisi toimivansa väärin (tässä tapauksessa syyllistyvänsä seksuaaliseen häirintään), ei eds silloin kuin hänelle olisi siitä huomautettu??? Älkää nyt viitsikö!"

Valistuneet aikuiset miehet kyllä jo ymmärtävät seksuaalisen
häirinnän luonteen. HE estoitta juttelevat naisille yksityisasioitaan+muita tuhmia ja tekevät likaisia ehdotuksia jopa omaa virka-asemaansa hyväksikäyttäen. Mitään syytettä tai moitetta seksuaalisesta hyväksikäytöstä ei tule silloin jos on vaan tarpeeksi rohkea ja ei arastele vaativan, helposti itseensä ottavan tissiparin edessä (käy kiinni kuin koira makkaraan)

Kun haarat on saatu viimein levälleen sitä pitää runnoa kuin psykopaattikissaa, niin että taju lähtee ja spermat leviää tämän suihin, nenänvarrelle ja rinnuksille. Jos mies lopettaa aktinsa kesken iskee tämän naispeto hirmuiset kyntensä miehen sisuskaluihin ja vaatii
tältä käräjäoikeudessa tai kavereiltaan kyseisen nuhjakkeen sarveiskalvojen irroittamista kiinalaiseen malliin.

Joten mitä me tästä opimme? Älkää aikuiset miehet ikinä luottako naisten sanaan, vaan tehkää naisista itsellenne painautumispesäkkeitä, jonne työnnytte kerta toisensa jälkeen, vuoden jokaisena päivänä. Näin naisen ei ainakaan tarvitse kuvitella, ettetekö te välittäisi saati
perustaisi heidän tunteistaan!

:)

Vieras (nimimerkki)

"Kommenttien silmäilyn perusteella feministien ylivoimaisiksi väitetyt argumentit olivat:
-kyllä se niin on kun me sanotaan ja fiilis tosiaan ratkaisee
-työpaikoilla pitäisi noudattaa ohjeita, jotta syytös olisi lainvoimainen"

Syytöksistä ei koskaan tule lainvoimaisia, vaan ratkaisuista kuten tuomistuimen tuomiot.

Hoh hoijaa (nimimerkki)

Suomessa ei ole sellaista rikosta kuin seksuaalinen häirintä. Todellinen seksuaalinen häirintä tosin voi täyttää jonkun oikean rikoksen tunnusmerkit tai sitten ei. Feministien syytökset voivat kuitenkin johtaa esimerkiksi potkuihin, vaikkei asiasta koskaan olisi millään tavoin ollut oikeudessa.

Antti A (nimimerkki)

Kun nyt lähdetään subjektiivisen kokemisen maailmaan...

Kyllä tälle seksuaalisen häirinnän nollatoleranssilinjalle voidaan aivan hyvin lähteä. Naisten on ensimmäiseksi laitettavat koko vartalon peittävät kaavut päälleen. Monen miehen herkkä mieli saattaa järkkyä, mikäli naista on vähänkään näkyvissä. Silmikolla varustettu kaapu poistaa myös naisten hymyilyn aiheuttaman ongelman. Naisen hymy kun on miehen näkökulmasta helposti tulkittavissa seksuaaliseksi häirinnäksi. Selkeintä olisi kieltää kaikkinainen hymyily ainakin julkisilla paikoilla ja lasten läsnäollessa. Lapsille hymyily olisi erityisen tuomittavaa. Muita kieltoja ja rajoituksia sitten myöhemmin lisää.

ete (nimimerkki)

Esimerkit olisivat varmasti parhaita.
Itse olen joutunut lukuisasti häirityksi sekä viehättävien että vähemmän viehätävien naisten taholta. Jopa fyysisyyteen saakka. Olen syyllistynyt tismalleen samaan naisten suhteen. En kuitenkaan lähtisi painostamaan millään tavalla. Tilanteet ovat olleet piinallisiakin. Niistä olen kuitenkin selvinnyt. Tottahan normaali ihminen huomaa, jos ehdotukset ovat epämiellyttäviä. Sitten voi pyytää anteeksi viettiensä tai pitäisikö sanoa tunteidensa voimakkutta. Jatkuvana painostuksena varmasti paha tilanne.

bmad (nimimerkki)

"Itse olen joutunut lukuisasti häirityksi sekä viehättävien että vähemmän viehätävien naisten taholta. Jopa fyysisyyteen saakka. Olen syyllistynyt tismalleen samaan naisten suhteen. En kuitenkaan lähtisi painostamaan millään tavalla. Tilanteet ovat olleet piinallisiakin."

Itse olen joutunut kieltäytymään tyttöporukan, sekä useamman
tyttökaksikon välittömästä seksiseurasta, jossa kaikilla hyvä/kohtuullinen ulkonäkö. Itse en tee ehdotuksia, koska vakituista seuraa omaavana jätän velvollisuuden naisille, joista suuri osa on hankalasti tavoitettavia.

Valitettavasti se vaan on se luonne ja motiivi mikä minulle nykyisin merkkaa ja kun en yleensä pillukutsuja edes saa niin onhan se hämmentävää yhtäkkisesti kohdata tuollaista "kansalaisrohkeutta" naisten taholta.

Kuitenkin on sitten harmittanut jälkeenpäin, että olisi tuolla blondillakin ollut niin helvetin ihanteellinen vyötärö, jalat, kädet ja nahkasaappaat, mutta silti tuli sanottua "ei"....

No se on voi voi, kun ei kelvannut. Voi syyttää ihan itseään vaan. :P

Vieras (nimimerkki)

http://www.smh.com.au/news/world/teacher-under-hou...

Henry, mitä mieltä Debra "too pretty for jail" Lafavesta ja muista vastaavista (ei rumista) female predatoreista ja heidän saamista tuomioista verrattuna vastaaviin miesten tuomioihin? Miten siihen pitäisi tällaisen perus-ATM:n suhtautua, kun näissä tapauksissa tulee esiin parhaiten se kaksoisstandardi, että samoista teoista miehet passitetaan vuosiksi linnaan ja naiset selviävät usein pelkällä ehdonalaisella. Toisaalta taas, tuntuu hölmöltä jos kerrankin kaunis nainen tekee aloitteen seksiin ja häntä rangaistaisiin siitä, että toteutti jokaisen teinipojan unelman.

Tomi (nimimerkki)

"Syytöksistä ei koskaan tule lainvoimaisia, vaan ratkaisuista kuten tuomistuimen tuomiot."

Aha, tämä semanttinen korjaus sitten pitää varmaan liittää kolmanneksi kohdaksi listaan ylivoimaisista argumentista koskien seksuaalisen häirinnän sanktiointia.

Seuraavaksi olisi kiva kuulla sinulta, Vieras, joku kommentti itse asiasta. Väitithän yllä, että sinun ja muiden feministein argumentit ovat niin ylivoimaisia, että keskustelu käy mahdottomaksi meikäläisten urpojen kanssa. Miksi pitää niitä ylivoimaisia argumentteja pimennossa? Miksi, itse asiassa, feministit säännönmukaisesti vaikenevat vaikka voisivat jakaa viisauttaan muille?

NO, tiedämme toki vastauksen, eikös vain, eikä se suinkaan ole se, jonka esitit.

Vieras (nimimerkki)

Laasanen: "Suomessa on tuhansia tai kymmeniä tuhansia akateemisia aktiivifeministejä, mutta he eivät osallistu keskusteluihin kuin omissa naisliikkeen tai naistutkimuksen piireissään."

Kamoon Henry. Sinulla olisi nyt mahdollisuus käydä keskustelua, en vaan ole nähnyt sinun kommentoivan esimerkiksi minun (Vieras) kommentteja. Mikä on näkemyksesi Työturvallisuuslaista seksuaalisen häirinnän osalta?

Jorma (nimimerkki)

"Oletko Jorma ollut monen vuoden ajan ammatiksesi rakentamassa Audin brändiä?"

En ole.

"Jotenkin kummasti hänen sanansa painaa vaakakupissani hiukan enemmän kuin sinun kuvitelmasi."

Eihän se mediassa järjestetty ajojahti mitään kuvitelmaa ole. Niin todella kävi. Pelkkä haastattelu sinänsä oli tässä jutussa yhtä tyhjän kanssa. Ajojahti oli se, joka ratkaisi.

bmad (nimimerkki)

"Pelkkä haastattelu sinänsä oli tässä jutussa yhtä tyhjän kanssa. Ajojahti oli se, joka ratkaisi."

Kansalaisten raivo oli mittaamaton.

Vieras

Näköjään se minkä naiset kokee ahdistavana häirintänä kokee miehet samankaltaisen tilanteen lähinnä toivottavana. Ihmettelen lähinnä sitä että samaan aikaan kun miehet toivovat naisten olevan hiljaisia ja pehmoisia pikkuvaimoja niin samaan aikaan naisten pitäisi seksuaalisesti käyttäytyä samalla tavalla kuin miesten. Ja kun eivät käyttäydy niin poru alkaa.

Lihaa syövä heteromies (nimimerkki)

Miehet ja naiset ovat sen verran erilaisia etteivät he koskaan ala käyttäytyä samalla tavalla. Ei sellaista kai kukaan odota?

Vieras (nimimerkki)

Nimenomaan, ei pitäisikään odottaa. Mutta näitten puheitten perusteella aika moni mies odottaa.

Vieras (nimimerkki)

"Aha, tämä semanttinen korjaus sitten pitää varmaan liittää kolmanneksi kohdaksi listaan ylivoimaisista argumentista koskien seksuaalisen häirinnän sanktiointia.

Seuraavaksi olisi kiva kuulla sinulta, Vieras, joku kommentti itse asiasta. Väitithän yllä, että sinun ja muiden feministein argumentit ovat niin ylivoimaisia, että keskustelu käy mahdottomaksi meikäläisten urpojen kanssa. Miksi pitää niitä ylivoimaisia argumentteja pimennossa? Miksi, itse asiassa, feministit säännönmukaisesti vaikenevat vaikka voisivat jakaa viisauttaan muille?"

Ensinnäkin se ei ollut semanttinen virhe vaan osoitus siitä, ettet ymmärtänyt mitä kirjoitit ja ehkä et koko asiaa. Sinänsä ymmärrettävää, jos et ole juristi.

Toiseksi, en ole tietääkseni väittänyt esittäväni ylivoimaisia argumentteja. Mitä olen väittänyt on se, että puhumme eri asioista. Minä puhun seksuaalisesta häirinnästä juridisena asiana, jollaisena sitä pitää myös käsitellä. Olen kirjoittanut myös prosesseista, joissa häirintää käsitellään niin että häirintää kokenut ja häirinnästä syytetty voivat tuoda näkemyksensä esille ja parhaimmasta tapauksessa sopia asiasta.

Henryn alkuperäisessä postauksessa oli kysymyksiä feministeille, mikä on häirintää ja mikä ei. Samaa tivataan monen muunkin kommentoijan toimesta. Minä vastaan, että kysymys ei ole relevantti, koska epämääräinen joukko feministejä ei voi noihin kysymyksiin vastata. Vastausta täytyy etsiä Suomen laista ja tuomioistuinten päätöksistä.

Haluat minun esittävän argumentteja. Argumentteja minkä puolesta tai mitä vastaan? Vastaan, jos esität minulle kysymyksen, johon voin vastata.

Jorma (nimimerkki)

"Mitä olen väittänyt on se, että puhumme eri asioista. Minä puhun seksuaalisesta häirinnästä juridisena asiana, jollaisena sitä pitää myös käsitellä."

Ongelma ei ratkea tällä, koska laista ei löydy objektiivista määritelmää häirinnälle.

"Olen kirjoittanut myös prosesseista, joissa häirintää käsitellään niin että häirintää kokenut ja häirinnästä syytetty voivat tuoda näkemyksensä esille ja parhaimmasta tapauksessa sopia asiasta."

Niin, häirinnästä voi siis esittää koska hyvänsä syytöksiä, ihan subjektiivisen fiiliksen pohjalta, mikä mahdollistaa rajjoittamattoman kiusanteon ja mustamaalauksen. Kiristyksen myös. Tälle ongelmalle sinä olet, tyyppillisen feministin tavoin, täysin sokea. Feministille miesten oikeusturva on täysin yhdentekevä asia.

"kysymys ei ole relevantti, koska epämääräinen joukko feministejä ei voi noihin kysymyksiin vastata."

Totta kai voi vastata. Pitääkin vastata, koska muuten ei subjektiivisuudesta päästä koskaan lähemmäs objektiivisen määritelmän löytämistä.

Vieras (nimimerkki)

"kysymys ei ole relevantti, koska epämääräinen joukko feministejä ei voi noihin kysymyksiin vastata."

Totta kai voi vastata. Pitääkin vastata, koska muuten ei subjektiivisuudesta päästä koskaan lähemmäs objektiivisen määritelmän löytämistä."

Miksi kysymys pitää esittää feministeille eikä oikeustieteilijöille?

Kreettta (nimimerkki)

Jorma: "Niin, häirinnästä voi siis esittää koska hyvänsä syytöksiä, ihan subjektiivisen fiiliksen pohjalta, mikä mahdollistaa rajjoittamattoman kiusanteon ja mustamaalauksen."

Kuulehan, mistä tahansa voi esittää mitä tahansa syytöksiä, et sinä ole suojassa sellaiselta enkä minä. Jokin aika sitten Lahdessa mies sai melkein pakkohoitoon ex-naisensa perättömillä syytöksillään. No ei saanut, kun syytökset olivat perättömiä. Ehti kyllä saada poliisin ja lääkärin jahtaamaan naista.

Juuri oli Hesarissa uutinen, että huoltajuuskiistoissa toisen vanhemman esittämät perättömät väitökset väkivallasta tai insestistä eivät vaikuta ratkaisuihin; tuomioistuimet vaativat aina muutakin näyttöä, kuin toisen vanhemman kertomuksen.

Että pikkuisen nyt Jormalle jäitä hattuun! Ei se ihan niin mene, että kun joku kekkaa syyttää jotain toista jostain noin niinkuin huvikseen, niin sitten tämä mies/nainen jo istuu seuraavana päivänä vankilassa maine menneenä.

Lihaa syövä heteromies (nimimerkki)

"Vastausta täytyy etsiä Suomen laista ja tuomioistuinten päätöksistä."

Keskustelussa ei ole mitään syytä fiksautua johonkin niin huteralla pohjalla olevaan kuin toistaiseksi voimassa olevaan lainsäädäntöön.

Vieras (nimimerkki)

"Keskustelussa ei ole mitään syytä fiksautua johonkin niin huteralla pohjalla olevaan kuin toistaiseksi voimassa olevaan lainsäädäntöön."

Totta. Ennemmin kannattaa laittaa lista kysymyksiä jollekin akateemiselle postituslistalle, jossa kuka tahansa voi lausua mitä tahansa.

jiihoo (nimimerkki)

Miten on jos miestä ahdistaa esim. liian antelias kaula-aukko, minihame tai vaikka huorahtava ulkonäkö. Eikö se sitten feministien tarkoittamaa ahdistelua. Pitäisi se miehenkin subjektiivinen kokemus riittää.

Tomi (nimimerkki)

"Ensinnäkin se ei ollut semanttinen virhe vaan osoitus siitä, ettet ymmärtänyt mitä kirjoitit ja ehkä et koko asiaa."

Niin, on se hienoa, että tiedät, mitä ymmärrän tai en ymmärrä. Minä olen taas ymmärtänyt niin, että peintä ja suurempaa piruilua pidetään validina argumentaationa teikäläisten piireissä.

Mutta jatketaan kaikin mokomin pilkunviilaamista. Semanttinen virhe tapahtui, kun vaihdoin tai "suomensin" "validin" "lainvoimaiseksi" muuttamatta virkkeen predikaattia. Ennen: "työpaikoilla pitäisi noudattaa ohjeita, jotta syytös olisi validi", jälkeen: "työpaikoilla pitäisi noudattaa ohjeita, jotta syytös olisi lainvoimainen". Jos olisin tajunnut muuttaa predikaatin: "työpaikoilla pitäisi noudattaa ohjeita, jotta syytöksestä voisi tulla lainvoimainen". Tai vaihtoehtoisesti olisin voinut "kääntää" validin toisin: "työpaikoilla pitäisi noudattaa ohjeita, jotta syytös olisi pätevä".

Vieras (nimimerkki)

Et muuten esittänyt minulle yhtään kysymystä. Kuten sanoin, vastaan, jos esität kysymyksen, johon voin vastata.

Vieras (nimimerkki)

"teikäläisten piireissä."

Meikäläisten?

Tomi (nimimerkki)

En tiedä, kuka "Vieras" on kirjoittanut mitä, joten ei siitä sen enempää. Paitsi että on se kummallista, kun ei viitsi nimimerkkiä keksiä ja sitten vaatii muita keskustelemaan kanssaan. En minä ainakaan lähde noilla ehdoilla.

Mutta sen voin sanoa, että joku "Vieras" ei onnistunut lisäämään mitään laatimaani feministien ylivoimaisten argumenttien listaan koskien seksuaalisen häirinnän sanktiointia. Toistaiseksi se menee näin:
1) kyllä se niin on kun me sanotaan ja fiilis tosiaan ratkaisee
2) työpaikoilla pitäisi noudattaa ohjeita, jotta syytös olisi lainvoimainen
3) teit virheen kakkoskohdassa, typerys

Vieras (nimimerkki)

"Mutta sen voin sanoa, että joku "Vieras" ei onnistunut lisäämään mitään laatimaani feministien ylivoimaisten argumenttien listaan "

Vastasin jo kysymykseesi. Ensinnäkin en ole väittänyt esittäväni ylivoimaisia argumentteja ja toiseksi, miksi feministien pitäisi esittää jotain. Johan sanoin, että vastauksia on etsittävä lainsäädännöstä.

Asiassa päästäisiin eteenpäin, jos et jumittuisi feministeihin.

Offred (nimimerkki)

On jotenkin aivan käsittämätöntä, miten tietyt keskustelijat täällä vaativat jotain objektiivista määritelmää seksuaaliselle häirinnälle. Kuitenkaan ette ole ilmaisseet, mikä tämä määritelmä sitten olisi, vai toivoisitteko että häiriköidä saisi kuinka paljon tahansa, koska on niin vaikea määrittää objektiiviset rajat häirinnälle. Kuinka monta yhteydenottoa per päivä, kuinka monta sekuntia perseen- tai intiimialueiden tuijotusta (voidaanko näitä laskea vielä eri kerroilta yhteen vai pitääkö katseen olla yhtäjaksoista, esim. minuutti yhtäjaksoista tuijotusta), mitä sanoja ei saa keskusteluissa mainita (paitsi ehkä jos ne liittyvät työnkuvaan), saako koskettaa lainkaan ja jos niin mihin (kättely mutta ei muuta?)? Näyttää mielestäni selvältä, ettei tällainen määrittely olisi mielekästä, vaan että häirintä on aina selvitettävä tapauskohtaisesti, ja yhtä lailla on kuultava sekä häirityksi itsensä kokevaa henkilöä että häirinnästä syytettyä. Useimmiten asiasta voidaan varmasti neuvotella ja miettiä, että onko häiritty ollut liian herkkänahkainen vai onko häirinnästä syytetty jättänyt huomioimatta sen, että siitä on kohtuutonta kiusaa häiritylle.

Vaikea uskoa, että juuri kukaan pitäisi seksuaalisena häirintänä sitä, että joku pyytää treffeille, oli kysyjä sitten ruma tai ei. (Treffikutsun hyväksymiseen tämä subjektiivinen arvio kysyjän ulkonäöstä voi toki vaikuttaa.) Häirinnäksi se voisi muodostua, jos tyyppi pyytää ulos vaikka puoli vuotta päivittäin vaikka häntä olisi pyydetty lopettamaan vonkaaminen. En silti haluaisi lakiin sellaista rajausta, missä määriteltäisiin tarkkaan, että kuinka monta kertaa saa lähestyä tms. Eiköhän häirinnän aste pystytä paremmin selvittämään tuomioistuimissa, jos tilanne niin pahaksi äityy, ettei sitä työpaikalla pystytä ratkaisemaan.

Onhan Suomessa kunnianloukkauskin rikos, eikä laki käsittääkseni kovin yksiselitteisesti luettele, mikä kaikki lasketaan kunnianloukkaukseksi.

Henry Laasanen

"Onhan Suomessa kunnianloukkauskin rikos, eikä laki käsittääkseni kovin yksiselitteisesti luettele, mikä kaikki lasketaan kunnianloukkaukseksi."

On siinä ainakin se ero, että kunnianloukkauksiin ei ole vaadittu nollatoleranssia. Netti on pullollaan kunnianloukkauksia, joita on ollut tapana sietää melko paljon.

Käyttäjän janikorhonen kuva
Jani Korhonen

Nimimerkille "Kreettta": Olet perännyt asiallista keskustelua, ja väittänyt, etteivät miehet täällä Laasasen blogissa keskustele asiallisesti. Jostain syystä et kuitenkaan ole vastannut yhteenkään minun kommenttiini. Vastaaminen ei tietenkään ole kenenkään velvollisuus, mutta ihan mielenkiinnosta tiedustelisin syytä siihen. Laskitko kenties minunkin kommenttini "epäasiallisen keskustelun" kategoriaan, vai miksi et ole niihin vastaillut? (Muihin kommentteihin olet kuitenkin vastaillut myös minun kommenttieni julkaisuajankohdan jälkeenkin.)

Kreettta (nimimerkki)

Huomasin kyllä hyvät kommenttisi ja kysymyksesi, mutta nyt en ehdi enempää tänne kirjoittelemaan. Jos minulta kysytään, niin olet ihan asiallinen, ja yritän vielä joskus vastata sinulle. Lähiaikoina.

En huomannut kysymyksiäsi heti, kun ne olivat tulleet tuonne väleihin. Joskus tuntuu siltä, että niin monet haluavat vastauksia, ettei kohta ehdi muuta tehdäkään kuin naputella niitä tänne.

Olen kyllä siitä oikein imarreltu. En sitten edusta muuta kuin itseäni, ettäs sen tiedätte!

Henry Laasanen

"En huomannut kysymyksiäsi heti, kun ne olivat tulleet tuonne väleihin"

Uudistan vinkin Kreetalle ja muille siitä, että kirjautuneille käyttäjille uudet viestit erottuvat "uusi" merkinnällä vihreällä ja kommentteihin mennessä tulija ohjautuu suoraan ensimmäiseen uuteen kommenttiin, vaikka se olisi ketjun keskellä.

Siten pitkien kommenttiketjujen seuraaminen kirjautuneena on paljon helpompaa ja monien blogien seuraajat näkevät suoraa, onko ketjuihin tullut uusia kommentteja ja kuinka paljon.

Kreettta (nimimerkki)

Henry: "Uudistan vinkin Kreetalle ja muille siitä, että kirjautuneille käyttäjille uudet viestit erottuvat "uusi" merkinnällä vihreällä ja kommentteihin mennessä tulija ohjautuu suoraan ensimmäiseen uuteen kommenttiin, vaikka se olisi ketjun keskellä. "

Vinkkaapa Uuden Suomen ylläpidolle, että hyväksyisivät rekisteröitymiseni.

Kari Hurtta (nimimerkki)

Kreettta:
Vinkkaapa Uuden Suomen ylläpidolle, että hyväksyisivät rekisteröitymiseni.

Minä yritin vinkata Uuden Suomen ylläpidolle, että hyväksyisivät OpenID kirjautumiset ilman rekisteröitymistä. Näin että mennä siihen että jokaisella WWW sivulle pitää ylläpitää omaa tunnusta ja salasanaa.

(Pitää tässä kai kohta lähteä hakemaan tytär iltapäiväkerhosta…)

Kreettta (nimimerkki)

No niin, tässä Janille lupaamiani vastauksia kysymyksiin.
Jani: "Kreettta: "No seuraavaksi tietysti kysytään, että mistä sen voi erottaa? Kyllä sen kuulkaa erottaa."
Niinpä. Montakohan tuomiota onkaan jaettu tuollaisella "kyllä se nyt kuulkaa on näin" -perusteella? :-("

Puhutko nyt oikeusistuimen antamasta tuomiosta, vai jostain yleisestä, ihmisten antamasta "tuomiosta"? Niin, sitäpä en osaa sanoa, että kuinka monta tuomiota oikeudessa on tuollaisella perusteella annettu. Pikkuisen kyllä epärealistiselta kuulostaa, että tuollaisen perusteella mitään asiaa olisi missään tuomioistuimessa alun alkaenkaan alettu käsitellä. Jos sinulla on tietoa tällaisista oikeusmurhista, niin jaa toki tietosi meidän kanssamme. Muussa tapauksessa tällainen vihjailu on mielestäni hyvin tarkoitushakuista propagandaa.

Jos taas tarkoitat jotain tällaista yleistä "tuomiota", juoruilua yms., niin sellaisilta ei kukaan ole suojassa. Mutta ei valheellisen tiedon levittäjää tarvitse päästää kuin koiraa veräjästä, siksihän meillä on kunnianloukkauslaki.

Jani: "Mutta tekeekö tahallisuus toiminnasta kiellettyä? Tuskin tässä Laasasen artikkelissa olikaan kyse mistään yleisen hyvää käytökseen ja työilmapiiriin liittyvistä asioista tyyliin "Tuijotuksesi häiritsee, voitko lopettaa sen?" tai "Tuo valkosipulin haju ärsyttää, voitko olla syömättä lounaalla valkosipulia?", vaan siitä, että millä perusteella asioita voidaan säätää laissa kielletyiksi."

Laasasen blogikirjoituksessa puhuttiin seksuaalisen häirinnän määrittelystä, nollatoleranssi-käsitteestä ja siitä, että riippuuko seksuaalisen häirinnän kokemus tekijästään. Nyt täällä sitten jankataan minulle siitä, etten tajua sitä miten tämä liittyy LAKIIN ja sitten taas Vierasta, joka on käsitellyt asiaa lain kannalta, syytetty siitä, että hän käsittelee asiaa niinkin huteralta pohjalta. Äijät heittelee ihme mutuja ja fantasioita, itse jos puhut omasta kokemuksestasi, niin jo ollaan heti sormi pystyssä ojentamassa. Huoh.

Jani: "Kreettta: "Vasankari sai myös totaalisen julkisen lynkkauksen ja jalkapuun. Silloin savossa päin kyseltiin, että olisiko mies saanut vastaavanlaista kohtelua?"

Tuosta voi saada jonkinlaisen kuvan jos vertaa, millaista kohtelua Ilkka Kanerva sai läheteltyään tekstiviestejä Johanna Tukiaiselle. Tosin pitää huomioida, että Johanna Tukiainen on ihan supisuomalainen (osaa kielen, tuntee kulttuurin jne.) ja vieläpä esiintyvä viihdetaiteilija ja ainakin jossain määrin julkisuuden henkilö. Arvioiden varaan jää, millaista kohtelua Kanerva olisi saanut, jos hän olisi lähettänyt Tukiaiselle lähettämänsä tekstiviestit jollekin Suomeen vasta saapuneelle pakolaisnaiselle."

Taas tämä Kanerva. Koetahan nyt kuitenkin muistaa, että Tukiainen ei ollut Kanervan alainen, eikä kyse hänen kohdallaan ollut seksuaalisesta häirinnästä. Ministeri on hiukan eri asia, kuin joku Kuopion vapaa-ajan keskuksen johtaja. Ministeri ei sinänsä tehnyt mitään laitonta. Ministerin uskottavuus rapisi tässä koko jupakassa, ja siihen liittyi sekä hänen menneisyytensä että valehtelunsa. Mitä tarkoitat Kanervan "kohtelulla"?

Jani: "Kreettta: "Tiedätkö montakin miestä, joiden ura ja elämä on tuhottu tekastuin häirintäsyytöksin? Kerro toki tarkemmin tietämistäsi tapauksista."

Ainakin Ilkka Kanerva ja Matti Ahde tulevat ensimmäisenä mieleen. Lisäksi PoliisiTV-ohjelmassa käsiteltiin kerran sitä, että miestään pettäneet naiset joskus syyttävät seksikumppaniaan raiskauksesta jäätyään kiinni pettämisestä."

Miksi automaattisesti kuvittelet, että Matti Ahde oli syytön? Matti Ahteen tapaus oli siinä mielessä erikoinen, että lehdistö oli se, joka toi asian ilmi. Naisethan olivat jo lähteneet työpaikasta, ja olisivat varmaan vieneet asian hautaan mukanaan. Naiset eivät siis itse tehneet asiasta julkista, vaan media. Mikäli olen oikein ymmärtänyt, niin ainakin joku naisista oli todistetusti ilmoittanut asiasta aikoinaan jo ylemmälle taholle, mutta työpaikassa ei oltu ryhdytty asianmukaisiin selvityksiin. JOS Matti Ahde olisi ollut syytön, niin hän olisi voinut nostaa jutun asian julkaissutta mediumia vastaan. Saa olla kyllä aika kovanluokan täyssokea maskulisti, että jaksaa surkutella viattoman Matti Ahteen kohtaloa ajojahdin kohteena. Ei olisi vuosikausia järjestelmällisesti ahdistellut lukuisia alaisiaan, jos ei kerran kestä asian julkituloa! Ahdistelusyytöksille olis siis olemassa kunnon perusteet, kuin muutaman naikkosen kekatut kertomukset. Ei juttua olisi lähdetty edes julkaisemaan minkään heppoisin perustein, hyvänen aika sentään.

Jani: "Kreettta: "jotka uuvutetaan huonolla keskustelulla, älyttömällä jänkkäyksellä ja kiukuttelulla, provokaatioilla ja kärjistyksillä, ja selitysten tivaamisilla kaiken maailman asioihin,"

Ei, vaan kyse on siitä, että sinä et tunnu ymmärtävän, että tässä (ja Laasasen artikkelissa) puhutaan lakitekstistä. Sinä tunnut koko ajan sitkeästi puhuvan hyvän käytöksen piiriin kuuluvista asioista. Ne eivät kuitenkaan ole sama asia, kuin mitä voidaan laissa säätää kielletyksi. Lakitekstin on oltava selkeää, tarkkaa ja ehdotonta."

Ei, vaan kyse on siitä, että sinä et tunnu ymmärtävän mitä Laasasen tämänkertainen blogi käsittelee, ja mitä hän siellä kysyy.

Luepa vielä tämä Vieraan kirjoittama hyvä ja selkeä vastaus, jos lakiasiat askarruttavat:

Vieras: "Offred on oikeassa, laissa ei välttämättä määritellä vedenpitävästi kaikkia yksittäisiä tekoja, koska on katsottu, että tilan jättäminen tulkinnalle on parempi vaihtoehto kuin tiukkaan naulattu laki ("laki on niinkuin se luetaan").

Moni on kysynyt subjektiivisesta kokemuksesta. Subjektiivisen kokemuksen perusteella voidaan käynnistää työpaikalla aikaisemmin kuvaamani prosessi, mutta se ei takaa mitään sen suhteen kuinka pitkälle prosessi viedään. Kuten moni on huomauttanut, pelkkä subjektiiviseen kokemukseen perustuva syytös ei johda tuomioon. Syytetyllä on oikeus tulla kuulluksi ja koska työantajan vastuulla (Työturvallisuuslaki ja Tasa-arvolaki) on puuttua asiaan, tapaukset pyritään hoitamaan työpaikalla."

bmad (nimimerkki)

"Se, mitä joku toinen kokee häiritseväksi, ei yksinkertaisesti voi olla peruste rikosoikeudelliselle rangaistukselle."

Ihmisten välisistä kontakteista koituvaa mielipahaa ei yleensä
korvata rahalla. Tämä on ihan perusasia.

Kyllähän se miestäkin voi vituttaa, jos tililtä katoaa alunperin
muihin tarkoituksiin alunperin tarkoitettu kymppitonni, mutta ei pidä luvata tai antaa sellaista, mitä ei ole valmis antamaan.

Naisen pillun arvoa ei voi verrata edes kivitalon arvoon, ja markkinataloudellisesti katsoen sen vapaa jakaminen on kannattamatonta. Nainen voi individualistisista syistä jakaa tavaraansa markkinoiden ohi sellaisille, jotka eivät sitä yleisin ehdoin ansaitse. Ei oikeuslaitos kuitenkaan voi perua huonoja kauppoja, ellei kauppoihin sisälly jotain juridista vilppiä.

Pillun, tai rahan epämuodollinen jakaminen on jokaisen oma asia.

Henry Laasanen

Off topic:

Vauva-lehden palstalla on keskustelua "laasaslaisuudesta", mitä se lieneekään.

http://www.vauva.fi/keskustelut/alue/2/viestiketju...

Siellä hormonihuuruiset mammat kumoavat Laasasen teorioita minkä ehtivät, kuten...

http://www.vauva.fi/keskustelut/vastaa/viesti/1144...

vieras (nimimerkki)

Idioottimainen aloitus. Huomaa selvästi, ettei ko. mies rakasta vaimoaan.

Tomi (nimimerkki)

"On jotenkin aivan käsittämätöntä, miten tietyt keskustelijat täällä vaativat jotain objektiivista määritelmää seksuaaliselle häirinnälle."

Minä jättäisin tällaiset asiat mahdollisimman pitkälle ikään kuin itseorganisoitumisen varaan.

Valistusta voisi asiaan toki liittyä, kunhan varmistettaisiin, että se ei ole liian yksisilmäistä. Nykyään se on ilman muuta liian yksisilmäistä.

Virallista tai puolivirallista sanktiointia pitäisi välttää viimeiseen asti. Niistä syntyy samat ongelmat kuin sanavapauden sanktioinnista. Ongelmat eivät ratkea vaan painuvat pinnan alle. Ihmisten pitäisi sietää kaikenlaista sanailua -- ja oppia hallitsemaan konflikteja itsenäisesti.

Jossain toki kulkee sopivan käytöksen absoluuttinen raja.

Tämä ei käy feministeille, koska heidän maailmankuvassaan nainen elää altavastaajana sortavien patriarkaattirakenteiden puristuksessa. Feminismin palvelukseen valjastetut instituutiot, valtio etunenässä tulee silloin apuun ja pakottaa ihmiset puhumaan, jos ei peräti ajattelemaan poliittisesti korrektisti.

Näen tilanteen olevan yleisemminkin saman suuntainen. Julkisuus ja erityisesti ns. valtamediajulkisuus on suostunut rajoittamaan sananvapauttaan näissä "sukupuolittuneissa" kysymyksissä. Audi-mies tietää, mitä seuraa, jos ei tune ajatuspoliisin linjaa. Ja niin tietää Anne Moilanen, Kirsi Virtanen, Akuliina Saarikoski, Sofi Oksanen ja monet muut.

Päivä päivältä kuljemme lähemmäs kohti uutta uljasta yhteiskuntaa, jossa puhutaan vain oikeita asioita!

Suomalainen lihaa syövä jne (nimimerkki)

Kannattaa tosiaan käydä lukaisemassa Henryn linkkaamia keskustelupalstoja. Suoraan femakkojen pääkonttorista tulee jälleen: ...jotenkin se kuulostaa siltä, että Laasanen & co. ovat katkeria siitä, etteivät ole saaneet nuorilta kauniilta naisilta pillua....
Ettäs sen tiedätte.
Mutta myös naisten euro (80 senttiä) ja muut "tutkimuksen mukaan" näin tai näin kuuluvat asiat on siellä esitelty. "Tutkimuksen" mukaan naiset kuulemma tekevät enemmän töitäkin kuin miehet. Hoh hoijaa...

Oikeasti misogyyni (nimimerkki)

No kyllähän siitä voikin olla vähän katkera.

Siksi ei tee tippaakaan vaikeaa äänestää (naisvaltaisen) julkisen sektorin alasajamista ajavia poliitikkoja, käyttää omat (hyvin mittavat) taloudelliset resurssit tärkeisiin asioihin. Vaikkapa Prahan parempiin naaraisiin. Naureskella salaa jokaiselle musulmaaniprinssin raiskaamalle suominartulle. Tietenkin myös saatan käyttää esimiesasemaani väärin jos huvittaa. Ei niinkään minkään veljeskunnan takia, vaan ihan vittuillakseni.

On vähän typerää (tyypillistä) aliarvioida meitä ihan oikeasti suominaaraiden käytöksen katkeroittamia patuja puutteen kovittamiksi säälittäviksi runkkareiksi. No, niin me ollaankin, mut pari avioeroa (sinne meni veneet...), perkeleellisellä työllä ja älyllä ansaittu asema ja täysin älyvapaa narsismifeminismi on hieno tapa luoda naisen tärkeimmästä liittolaisesta pelätty vihollinen.

Fiktio päättyy ;)

bmad (nimimerkki)

"On vähän typerää (tyypillistä) aliarvioida meitä ihan oikeasti suominaaraiden käytöksen katkeroittamia patuja puutteen kovittamiksi säälittäviksi runkkareiksi."

Perusmiehet ovat enää arvottomia pellejä ja terapiahakuista pohjasakkaa. He eivät sulaudu globalisaatioon, jossa pystyy hankkimaan paikkansa enää vain rahan, statuksen TAI vaginan avulla. Sinänsä jos joku nainen kehtaa vielä kadehtia kohtaloamme, niin kyllähän tässä yleisenä turhakkeena olemisessa on kieltämättä omat puolensa. Meillä kehittyy koko ajan vahvuuksia, kuten kaikilla niillä, joita hyljeksitään. Ja VAIN me tiedämme miten tyhmiä naiset naiset yleensä ovat.

Kun naiset oppivat vaihtamaan auton renkaatkin itse loputkin avioliitot perusmiesten kanssa purkautuvat. Silloinhan meitä ei tarvita enää siihenkään. Meitä ei todellakaan tarvita. Meitä ei tarvita. Meitä ei tarvita. Naiset ovat meistä vapaita. Meistä vapaita. Meistä vapaita. Eläköön itsenäinen naiseus ja turhanpäiväiset miehet.

"Fiktio päättyy ;)"

Seksi lopetetaan ja tilalle tulee globaali huumeyhteiskunta, jossa kaikki yrittävät lähettää itsensä huitsin nevadaan.

bmad (nimimerkki)

"Kannattaa tosiaan käydä lukaisemassa Henryn linkkaamia keskustelupalstoja."

Njaa. Eiköhän se "Laasanen on nolo"-keskustelu ollut jo ihan
tarpeeksi viihteellinen. Uudet keskustelut ovat todennäköisesti kostoa siitä mitä aiemmin heille kirjoittelin. Nyt en enää kirjoittele heille mitään, ainakaan heidän palstalleen.

"Suoraan femakkojen pääkonttorista tulee jälleen: ...jotenkin se kuulostaa siltä, että Laasanen & co. ovat katkeria siitä, etteivät ole saaneet nuorilta kauniilta naisilta pillua...."

No turha olettaa ainakaan kaikista tämän palstan käyttäjästä. Heillä on ihan oma lehmä ojassa, mikäli sellaista kuvittelevat. Ja jos aivan tarkkoja ollaan niin ihan kaikki omat heteroseksuaaliset suhteeni ovat olleet naiskunnan attraktiivisempien valioryhmittymien kanssa. Ruman naisen kanssa en ole ollut sängyssä kertaakaan.

Kuten aiemmassa vauvakeskustelussa totesinkin, ei se kauniin naisen tavoittelu turhaa ole. Tuntuu hyvältä, kun saa kiihottua sängyssä muustakin kuin partnerin luonteesta. :D

Vieras (nimimerkki)

Laki sukupuolten välisestä tasa-arvosta määrittelee 7. pykälässään seksuaalisen häirinnän ja sukupuolisen häirinnän ja 8. pykälässä tulee työantajan vastuu häirintätapauksissa. Ote laista:

"Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan tässä laissa sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.

Sukupuoleen perustuvalla häirinnällä tarkoitetaan tässä laissa henkilön sukupuoleen liittyvää ei-toivottua käytöstä, joka ei ole luonteeltaan seksuaalista ja jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan tämän henkistä tai fyysistä koskemattomuutta ja jolla luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.

Työnantajan menettelyä on pidettävä tässä laissa kiellettynä syrjintänä, jos työnantaja saatuaan tiedon siitä, että työntekijä on joutunut työssään seksuaalisen tai muun sukupuoleen perustuvan häirinnän kohteeksi, laiminlyö ryhtyä käytettävissä oleviin toimiin häirinnän poistamiseksi."

Offred on oikeassa, laissa ei välttämättä määritellä vedenpitävästi kaikkia yksittäisiä tekoja, koska on katsottu, että tilan jättäminen tulkinnalle on parempi vaihtoehto kuin tiukkaan naulattu laki ("laki on niinkuin se luetaan").

Moni on kysynyt subjektiivisesta kokemuksesta. Subjektiivisen kokemuksen perusteella voidaan käynnistää työpaikalla aikaisemmin kuvaamani prosessi, mutta se ei takaa mitään sen suhteen kuinka pitkälle prosessi viedään. Kuten moni on huomauttanut, pelkkä subjektiiviseen kokemukseen perustuva syytös ei johda tuomioon. Syytetyllä on oikeus tulla kuulluksi ja koska työantajan vastuulla (Työturvallisuuslaki ja Tasa-arvolaki) on puuttua asiaan, tapaukset pyritään hoitamaan työpaikalla.

Työpaikoilla on usein myös tasa-arvosuunnitelmat:

"Jos työnantajan palvelussuhteessa olevan henkilöstön määrä on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää, työnantajan on toteutettava tasa-arvoa edistävät toimet vuosittain laadittavan, erityisesti palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja koskevan tasa-arvosuunnitelman mukaisesti. Suunnitelma voidaan sisällyttää henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan tai työsuojelun toimintaohjelmaan.

Tasa-arvosuunnitelma on laadittava yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa," (Tasa-arvolain 6. pykälä).

Tasa-arvosuunnitelmiin voidaan kirjata myös seksuaaliseen häirintään liittyviä kohtia. Siellä voidaan määritellä yksityiskohtaisemmin mitä seksuaaliseen häirintään kuuluu (esim. pornografinen materiaali työpaikan julkisissa tiloissa, härskit vitsit jne.).

Hoh hoijaa (nimimerkki)

Mistä tuomiosta oikein horiset? Eihän Suomessa sellaista rikosta kuin seksuaalinen häirintä, jos nyt luulit, että kyseessä olisi rikos. Sen sijaan potkut voi hyvinkin saada, kun työnantaja reagoi jonkun kateellisen tai miesvihamielisen naisen olemattomasti perusteltuihin väitteisiin seksuaalisesta häirinnästä.

Vieras (nimimerkki)

"Mistä tuomiosta oikein horiset? Eihän Suomessa sellaista rikosta kuin seksuaalinen häirintä, jos nyt luulit, että kyseessä olisi rikos."

Mutta niin moni täällä kuvittelee.

Pop Korni (nimimerkki)

"Kuten moni on huomauttanut, pelkkä subjektiiviseen kokemukseen perustuva syytös ei johda tuomioon."

Ja juuri tähän feministit haluavatkin muutosta. Aivan vastaavasti,kuten raiskauksissa - todellisessa tai syystä tai toisesta vain väitetyssä - naisen sanan tulisi riittää todisteeksi lain edessä.

Jorma (nimimerkki)

"Offred on oikeassa, laissa ei välttämättä määritellä vedenpitävästi kaikkia yksittäisiä tekoja, koska on katsottu, että tilan jättäminen tulkinnalle on parempi vaihtoehto kuin tiukkaan naulattu laki ("laki on niinkuin se luetaan")."

Siksi on ihan tyhjänpäiväistä puhua pelkästä laista. Se ei olennainen asia, koska se ei tarjoa objektiivista määritelmää häirinnälle.

Objektiivisempi määritelmä olisi ehdottomasti, oikeusturvasyistä, tarpeen. Sellaisen laatiminen olisi myös mahdollista, myös siten, että tapaskohtaista harkinnanvaraa jäisi. Mitään tällaista ei kuitenkaan aiota viedä eteenpäin, koska syytetyt ovat miehiä ja feministeille sopii enemmän kuin hyvin mahdollisimman epämääräinen miestensyyllistämislaki.

"Subjektiivisen kokemuksen perusteella voidaan käynnistää työpaikalla aikaisemmin kuvaamani prosessi, mutta se ei takaa mitään sen suhteen kuinka pitkälle prosessi viedään."

Eli nykytilanne mahdollistaa täysin huumorintajuttomien ja häiriintyneiden femakoiden toimesta harjoitetun kiusanteon, mustamaalauksen ja kiristyksen.

"Kuten moni on huomauttanut, pelkkä subjektiiviseen kokemukseen perustuva syytös ei johda tuomioon."

Tietenkin se voi sellaiseen johtaa. Ei sitä mikään estä. Jos vain esittää tuntemuksensa riittävän vakuuttavasti, niin mitään estettä sille ei ole, ei vaikka koko juttu olisi täysin keksitty alusta loppuun.

"Syytetyllä on oikeus tulla kuulluksi ja koska työantajan vastuulla (Työturvallisuuslaki ja Tasa-arvolaki) on puuttua asiaan, tapaukset pyritään hoitamaan työpaikalla."

Ei tämä poista millään tavoin kuvaamiani ongelmia.

Sofisti (ei kirjautunut) (nimimerkki)

No kerroppa Jorma nyt kun kerran kokoajan viittaat siihen, että häirintä voidaan määritellä objektiivisesti niin miten? Kerro käytännön esimerkki.

Suomalainen lihaa syövä jne (nimimerkki)

Hiukan kevennystä tähän tasa-arvovakavointiin:
http://www.youtube.com/watch?v=L11fQ6-QTIc&feature...
Kest'' minuutin. mutta moni repe''.

vieras (nimimerkki)

On se kumma, ettei Henry poista edes täysin sairaita kommentteja. Kuten noita, joissa toivotaan naisten joutuvan raiskatuiksi.

Mölli (nimimerkki)

En tiedä kiinnitikö tämä kenenkään huomiota mutta...

"Se, että toisinaan väitetään seksuaalisen häirinnän johtuvan vallan tavoittelusta, on sama kuin väitettäisiin, että pankkiryöstössä on kyse aseista, ei rahasta. Biologisesta perspektiivistä katsottuna väitteet, joissa sanotaan, että yhdyntään tähtäävässä toiminnassa ei ole kyse seksistä vaan vallasta, eivät kuulosta järkeviltä. Valta ja voima ovat strategioita seksin saamiseksi naisilta, ja ne miehet, joilla valtaa ei ole, ovat jääneet ilman seksiä. (Browne 2002, 201–202.) Myös vaihtoteoreettisesta näkökulmasta katsottuna valta on keino seksin saamiseksi (Baumeister 2001, 7)."

Kun näin väitetään, mikä myös heijastaa väitteen esittäjän omaa suhdetta asiaan, se tarkoitanee naisten kohdalla sitä, minkä miehet ovat aina olemme tienneet eli naisen kohdalla yhdyntään tähtäävä toiminto on pyrkimystä valtaan.

Mutta mihin valtaan. Pyrkimys on ylemmäksi naisten keskenäisessä narsistisessa sosiaalisessa hierarkiassa. Naiselle ei loistaminen miesten kiinostusten piiriin kuuluvalla alalla tuo sitä ihailua, arvostusta ja valtaa mitä naiset yleensä tavoittelevat. Sen sijaan näkyminen naisten lehtien sivuilla, miehen rahoilla hankitun luksusasunnon kuvissa, on aika korkealla arvoasteikossa ainakin jos on naistenlehtiin uskominen. Kummallista näissä julkaisuissa on se, että missään ei kerrota mikä on johtanut tämän naisen x näihin kuviin. Melkein 100% varmuudella voi todeta, että yhdyntä oikean miehen kanssa on tuottanut naiselle pääsyn naishierarkian ylemmille tasoille. Ylemmäksi kuin muut kanssa sisaret. Tässä vaiheessa itseään peilistä katseleva narsisti lienee ainakin hetken oleva tyytyväinen elämäänsä. Toivoa sopii, että muisti myös itse nauttia yhdynnän tuomasta inhimillisesä onnesta. Sen onnen tavoittaminen tosin voi olla vaikeaa, jos on ollut alunperinkin liikkeellä jossain muussa mielessä...

Kathy (nimimerkki)

Eikös ne miehet teekkään siellä työpaikalla töitä kun näiden puheiden perusteella näyttävän keskittyvät vain siellä samalla työpaikalla olevien naisten häirintään/isku yrityksiin.
Ja pitääpäs mainita tuosta että kuinkas monessa työpaikassa todella on mahdollista käyttää minihametta, avokaulaisia puseroita ja korkokenkiä, eipä kovin monessa miesvaltaisessa. Että tuokin taas kuullostaa siltä miehen kuvitellulta fantasiamaailmalta. Ja sillepä ei nainen voi mitään jos mies näkee samassa työasussa olevan naisen jotenkin kiihottavampana.
Tehkää nyt niitä töitä ja antakaa niille naisillekin se työrauha ja jätetään ne isku yritykset ja häirinnät sinne vapaa-ajalle niin ei siten pilata kenenkään mahdollisuutta edetä omassa työssään.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset