Henry Laasanen Kirjoituksia miesten tasa-arvosta ja pariutumisesta

Tasa-arvo- ja sukupuoli-ideologioiden kamppailuasetelmia

  •  Tasa-arvo- ja sukupuoli-ideologioiden kamppailuasetelmia
    Tasa-arvo- ja sukupuoli-ideologioiden kamppailuasetelmia

Feministit esittävät usein, että feminismi hyödyttää miehiä purkamalla sukupuolirooleja. Samaa sanoo myös Vasemmistonaisten myöntämän Pro feminismi -palkinnon saaja Jiri Nieminen:

  • Nieminen on korostanut, että feminismi vapauttaa myös miehiä kyseenalaistaessaan sukupuolirooleja.

Feministeiltä jää kuitenkin huomaamatta, että maskulistinen miesliike on keskittynyt pääasiassa kamppailuun "tasa-arvopolitiikan kentällä" (joka käydään tasa-arvoideologioiden välillä). Kamppailu sukupuolirooleista käydään sukupuolijärjestelmän kentällä (sukupuoli-ideologioiden välillä).

Oheisessa kuviossa esitetty malli perustuu Pierre Bourdien kenttäteoriaan, joka on konfliktiteoreettinen malli yhteiskunnan toiminnasta.

Konservatiivit vs. feministit

Kaksi dominoivaa sukupuoli-ideologiaa ovat (sukupuoli)-konservatismi ja feminismi. Niiden kamppailu käydään sukupuolijärjestelmän kentällä.

Konservatiivit ylläpitävät traditionaalisia sukupuolirooleja ja ydinperhettä. Malmin (2009, 183) mukaan moderni konservatismi puolustaa usein demokratiaa, naisten oikeutta palkkatyöhön ja äänestämiseen, vaikka aikaisempien vuosisatojen konservatiivit eivät pitäneet noita asioita itsestään selvinä. Konservatismin sisältö onkin muuttunut ajan mukana yhä liberaalimmaksi ja naisten oikeudet huomioivammaksi. 

Konservatiiveilla ei ole hallussaan sellaista symbolista pääomaa, joka antaisi heille oikeuden tulla kuulluksi tasa-arvopolitiikan kentällä. Konservatiivit kykenevät kuitenkin vaikuttamaan myös tasa-arvopoliittisiin kysymyksiin epäsuorasti uskonnon ja sukupuolijärjestelmän kenttien kautta.

Markkinaliberalismi johtaa sukupuolikonservatiivisuuteen

Markkinaliberalismi on muodollista tasa-arvoa kannattava ideologia: se korostaa vapaata kilpailua ja samoja lähtökohtia kaikille osallistua kilpailuun. Markkinaliberalismille tyypillinen muodollinen tasa-arvo palvelee kuitenkin vain niitä, jotka muutenkin pärjäävät, sekä talouselämän että valtion etuja. Markkinaliberalistiset painotukset voivat sisältyä myös näennäisen neutraaleihin sanontoihin, kuten ”tasa-arvo on jo saavutettu”, jolloin saatetaan tarkoittaa sitä, että mitään tasa-arvopoliittisia toimenpiteitä ei tarvitse silloin enää tehdä (naisten aseman parantamiseksi). Markkinaliberalismi liittyy siten läheisesti hyvinvointivaltion alasajoon, mikä poistaa aktiivisen tasa-arvopolitiikan mahdollisuuden (Holli 2002, 20). Julkusen (1994, 35) mukaan hyvinvointivaltiossa valtiota käytetään tasa-arvoisuuden instrumenttina, mutta hyvinvointivaltion varaan rakennettu sukupuolisopimus on kuitenkin hataralla pohjalla, sillä se voidaan ottaa pois, jos sen kannatus murenee.   

Markkinaliberalismissa sosiaalivaltio pyritään pitämään mahdollisimman pienenä. Sukupuolijaot muodostuvat silloin markkinavoimien tuloksena. Vapaat markkinat eivät suosi naisia työntekijöinä ja sukupuolten palkkaero muodostuu suureksi. Sukupuolikonflikti peittyy luokkaristiriitoihin ja naisten keskinäiset erot ovat suuria, eikä naisten yhteistä rintamaa ei muodostu. Markkinaliberalismi vie väistämättä kohti konservatismia, vaikka konservatismi ei sinällään sisältyisikään osaksi markkinaliberalistista ajatusmaailmaa. Lopputuloksena on maskuliininen työyhteiskunta, jossa vastuu sosiaalisesti ongelmaisten huolenpidosta on perheillä, kirkolla, järjestöillä ja itseavun liikkeillä. Konservatiivisissa maissa vallitsee kotiäitisopimus ja yhteiskunta on rakennettu kotiäitiyden varaan. Markkinaliberalismi ja feminismi asettuvat siten kamppailuasemiin toisiaan vastaan talouden kentällä, kun taas konservatismi ja markkinaliberalismi sopivat hyvin yhteen. (Julkunen 1994, 30–35.)

Feminismi vs. maskulismi

Tasa-arvopolitiikan kentän kamppailijoiksi asettuvat feminismi ja maskulismi. Kumpikin ideologia hyväksyy tosiasiallisen tasa-arvon periaatteen ja tasa-arvopolitiikan sukupuolineutraalit määritelmät. Maskulistit eivät asetu tasa-arvopolitiikkaa vastaan (kuten konservatiivit). Maskulistit pyrkivät kyseenalaistamaan feministisen hegemonian tasa-arvopolitiikassa tuottamalla kriittisiä diskursseja.

Ero ideologioiden välillä on tasa-arvon tulkinnassa: feminismi kiinnittää huomiota naisten ongelmiin, kun taas maskulismi kiinnittää huomiota miesten ongelmiin. Voidaan sanoa, että ideologioilla on käytössään erilaiset ”sukupuolisilmälasit”, jotka suuntaavat havaintoja omien intressien mukaisesti.

Myös muut intressiryhmät, kuten erilaiset vähemmistöt, voivat kyseenalaistaa tasa-arvopolitiikan kentän sukupuolten tasa-arvoon tähtäävän rakenteen. Päästäkseen osanottajaksi tasa-arvopolitiikan kentälle, muiden intressiryhmien on kuitenkin ensin kyettävä haastamaan sukupuolten väliseen tasa-arvoon keskittyvä tasa-arvolainsäädäntö.

Feministinen pääoma

Tasa-arvopolitiikan kentän vaikutusvaltaisiin keskusteluihin ovat oikeutettuja osallistumaan ne henkilöt, joilla on hallussaan tasa-arvopolitiikan kentällä arvokasta symbolista pääomaa. Tasa-arvopolitiikan kentällä erityisen arvokas symbolisen pääoman muotoa voidaan kutsua feministiseksi pääomaksi, mikä pitää sisällään feministiseen tasa-arvoideologiaan sitoutumisen ja feministisen tasa-arvotiedon hallinnan. Feminististä tietoa voidaan hankkia esimerkiksi naistutkimuksesta tai toimimalla feministisissä naisjärjestöissä. Lähes kaikki arvokkaimmat positiot tasa-arvoinstituutioissa on miehitetty feministisen pääoman haltijoilla.

Maskulisteilla on ”väärää” tietoa tasa-arvosta, joka ei ole yhteensopivaa feminististen tasa-arvodiskurssien kanssa. Maskulistien diskurssit voivat olla niin kaukana feministisestä tasa-arvon ”totuudesta”, että mielekkäästä keskustelusta tulee vaikeaa. Maskulistit saattavat esimerkiksi esittää, että ”miesten asema yhteiskunnassa on naisten asemaa huonompi” tai että ”tärkeimpiä tasa-arvo-ongelmia ovat miesten lyhyempi elinikä, miesten alisedustus korkeakouluissa ja asevelvollisuus”. Feministisen tasa-arvodiskurssin ”totuuden” sisäistäneistä henkilöistä tuollaiset väitteet saattavat kuulostaa omituisilta tai loukkaavilta, koska feministinen tietoa tasa-arvo-ongelmista on aivan erilaista.

Sama periaate pätee muunlaisen ”väärän” tasa-arvotiedon haltijoihin. Myös feministiksi identifioituvilla henkilöillä (Esimerkiksi feministiksi identifioitunut Anna Kontula on puolustanut seksuaaliliberalismia ja oikeutta prostituutioon, mikä on liian kaukana valtavirtafeminismin prostituutiokielteisestä linjasta. Siten myöskään Kontulalla ei ole käypää feminististä pääomaa.) voi olla ”väärää” ei-valtavirtafeminististä pääomaa, joka estää heidän osallistumisensa vaikutusvaltaisiin tasa-arvokeskusteluihin.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (88 kommenttia)

Henry Laasanen

Esimerkkinä voidaan esille nostaa Jouni Flemmingin pari kirjoitusta:

http://jouniflemming.puheenvuoro.uusisuomi.fi/5401...

http://jouniflemming.puheenvuoro.uusisuomi.fi/5455...

Flemming on markkinaliberalisti, joka kannattaa muodollista tasa-arvoa. Kuten kuviosta ilmenee, muodollinen tasa-arvo johtaa sukupuoli-konservatiivisuuteen. Flemming asettuu siten feministejä vastaan uhkaamalla romuttaa valtiorahoitteisen tasa-arvopolitiikan.

Jorma (nimimerkki)

"Feministit esittävät usein, että feminismi hyödyttää miehiä purkamalla sukupuolirooleja."

Feminismi vain haluaa korvata yhdet roolit toisilla. Siten se ei hyödytä sen enempää miehiä kuin naisiakaan.

Feministit eivät esimerkiksi hyväksy sellaista naista, joka menee naimisiin, ottaa miehensä sukunimen ja jää kotiin hoitamaan lapsia, sekä keskittyy sisustamiseen, kodin- ja kauneudenhoitoon. Eivätkä he liioin hyväksy tämän naisen johtohommissa toimivaa urheilullista ja maanpuolustusintoista penkkiurheilijamiestä.

Jos feministit oikeasti ajaisivat sukupuolirooleista vapautumista, heidän tulisi sallia myös ylläkuvattu elämäntapa, jos ihmiset niin haluavat elää. Niin he eivät kuitenkaan tee, vaan ajavat raivolla ja väkipakolla ns. perinteisten sukupuoliroolien korvaamista ihan yhtä tukahduttavilla ja ahtailla roolimalleilla.

Henry Laasanen

Jotta maskuliinisesta odotuksesta päästäisiin eroon, naisten olisi muutettava parinvalintapreferenssejään. Feministisen ennustuksen mukaan, kun naisten palkat nousevat, naiset ottavat köyhempiä ja nuorempia miehiä.

Tutkimuksen mukaan, naisten rikastuessa käykin päinvastoin.

http://www.sciencedaily.com/releases/2010/12/10121...

Research at the University of Abertay Dundee discovered that as women become more financially independent, they want an older, more attractive male partner.

"The behaviour of men and women does become more similar as women earn more, but only in terms of the importance of physical attraction," Dr Moore added. "But the similarities stop there: greater income makes women prefer even older men, and men prefer even younger women."

The popular stereotype of powerful women adopting male patterns of behaviour is strongly questioned by these new results.

Dr.Feelgood (nimimerkki)

Eipä se sukupuolirooleista vapautunut mieskään kovin haluttu ole tai arvostettu joka ei noudata miehille asetettuja odotuksia. Naisilla on sen sijaan lupa olla miehen kaltainen ryyppäävä, räkivä äijääkin äijempi äijä joutumatta tietenkään käytöksestään vastuuseen samalla tavalla kuin mies tai naisellisia arvoja noudattava herkkä nainen. Miehiä ei mielestäni vain arvosteta kun he ovat omia itsejään, nainen sen sijaan voi olla minkälainen tahansa nykyaikana.

Käyttäjän maripalmulehto kuva
Mari Palmulehto

"Feministit eivät esimerkiksi hyväksy sellaista naista, joka menee naimisiin, ottaa miehensä sukunimen ja jää kotiin hoitamaan lapsia, sekä keskittyy sisustamiseen, kodin- ja kauneudenhoitoon."

Sittenhän en olekaan feministi! Tai sitten vastustan itseäni. Identiteettikriisin paikka!

Jorma (nimimerkki)

Parempi on hylätä feminismin kaltainen sairas ideologia kokonaan ja ryhtyä kannattamaan sukupuolten välistä tasa-arvoa. Silloin voi hyvillä mielin hyväksyä myös sen, että ihmisillä itsellään on oikeus valita oma elämäntapansa vapaasti. Oli se valinta sitten joidenkin, kuviteltujen tai todellisten, rooliodotusten mukaista tai ei.

Raakio (nimimerkki)

On todella erikoista, että feministit eivät hyväksy kotiäitiyttä, mutta hakeutuvat kaikin voimin asemaan, jossa yhteiskunta korvaa kaikki heidän kulunsa ideologista, usein yhteiskunnalle vahingollista puuhastelua vastaan. Tarkoitan siis kaikkia näitä naistutkijoita sekä lukemattomissa valtiorahoitteisissa yhdistyksissä (Puolueiden, YK:n PN:n jne jne naisjärjestöt) ja tasa-arvoelimissä puuhastelevia naisia, joiden työ ei tuo yhteiskuntaan penninkään verran lisäarvoa. Heidän "työnsä" aiheuttaa veronmaksajille pelkkiä kuluja. Toivottavasti leikkauslistojen laatijat muistavat tämän satoja miljoonia yhteisiä varoja haaskaavan alueen ja tekevät tarvittavat johtopäätökset.
Tiivistelmä: ennen (ja miksipä ei nykyäänkin) naiset hakeutuivat varakkaan miehen elätettäviksi, nyt valtion elätettäviksi.

Vieras (nimimerkki)

"Feministisen ennustuksen mukaan, kun naisten palkat nousevat, naiset ottavat köyhempiä ja nuorempia miehiä."

Kuka ja missä on tällaisen ennustuksen tehnyt?

"Tutkimuksen mukaan, naisten rikastuessa käykin päinvastoin."

Jokainen vähänkin sosiologisella mielikuvituksella varustettu tietää, että raha nai rahaa. Ihmisillä on tapana valita kumppaninsa suunnilleen samalta sosioekonomiselta tasolta millä itsekin on. Olen akateemisesti koulutettu nainen. Opiskeluaika en tavannut amismiehiä, koska vietin suurimman osan vapaa-ajastani opiskelijatovereiden kanssa. Nykyään olen töissä paikassa, jossa työtoverini ovat akateemisesti koulutettuja. Kaikki ystäväni ovat akateemisia ja useimmat vieläpä samalta alalta kuin minä. En tapaa päivittäisessä elämässäni sosioekomiselta asemaltaan alempia miehiä, mutta en myöskään ökyrikkaita formulakuskeja tai rentturokkareita, koska emme kuulu samoihin piireihin.

Panu Horsmalahti

"Ihmisillä on tapana valita kumppaninsa suunnilleen samalta sosioekonomiselta tasolta millä itsekin on."

Perinteisesti miehelle on kelvannut omaa sos. ek. asemaa alhaisempi nainen, mutta nainen vaatii yhtä korkean sos. ek. aseman miehen. Tämän takia korkean sos. ek. aseman naiset jäävät usein yksin.

Käyttäjän MikkoAhola kuva
Mikko Ahola

Siksi korkeasti koulutetut naiset jäävätkin tavallista useammin sinkuiksi. Maassamme on huomattava korkeasti koulutettujen ja hyväpalkkaisten sinkkunaisten joukko tilastollisesti. Tämä johtuu siitä, että samantasoisen koulutuksen ja tulotason omaavat miehet naivat amisnaisia ja kampaajia. Vähemmän koulutetut, pienituloiset naiset nappaavat koulutetut hyvätuloiset miehet akateemisten naisten nenän edestä.

Korkeasti koulutetut naiset voisivat hekin saada puolison, perheen lapsia ja onnellisen elämän, jos vain suostuisivat ottamaan itseään pienituloisemman amismiehen. Näin ei kuitenkaan tapahdu, sillä kulttuurimme äidinmaidossa naiset ovat sisäistäneet skeeman siitä, että miehen tulee olla menestyvämpi, tai vähintään yhtä menestyvä, kuin nainen itse. Tällaisista sisäistyksistä ei ole helppo luopua, vaikka muuttunut yhteiskunta itse asiassa edellyttäisi niistä luopumista. Näin suuri joukko pienituloisia miehiä ja hyvätuloisia naisia jää turhaan yksineläjiksi, kun menneen yhteiskunnan sukupuoliroolien sisäistyksistä ei osata vapautua riittävän joustavasti.

Ehkä tähän kulttuurin muuttumattomuuden hitauteen voisi soveltaa peliteoriaa. Hyvätuliset, akateemiset naiset odottavat, että muut naiset luopuisivat hyvätuloisuuden vaatimuksesta miestä valittaessa, mutta samalla jos itse ei luovu tästä vaatimuksesta, niin voi saada hyvätuloisen miehen. Jos taas itse on ensimmäinen, joka muuttuu, ja ottaa pienempituloisen miehen, niin sitten saa kyllä miehen, mutta joutuu "elättämään" miestään koko avioelämän ajan. Peliteoreettisesti on vaikea syntyä tilannetta, jossa kaikki naiset yhtä aikaa luopuisivat miehen hyvätuloisuuden vaatimuksesta.

Dr.Feelgood (nimimerkki)

Eiköhän me miehet olla tämä huomattu status ja muut asiat merkitsevät enemmän kuin itse ihminen naisten silmissä. Enkä tarkoita mitään ryyppäävää työntä luuseria vaan ihan vaikkapa normi ahkeraa duunaria. Ja ennenkuin tänne hyökkää taas naiset kertomaan, että he ovat erilaisia niin heitä vain sattuu olemaan harvinaisen vähän valitettavasti.

Naikkonen (nimimerkki)

Miehillähän tuossa olisi vaikuttamisen paikka. On virkistävää nähdä miehiä jotka odottavat elämänkumppaniltaan enemmän kuin vain nättiä ulkonäköä (vaikka senkään arvostamisessa ei ole mitään vikaa ja kulttuurissamme voisi kaikenlaisen kauneuden ja estetiikan arvostus olla paremmassa kurssissa) ja alempaa sosioekonomista asemaa. Mutta tähän päästäkseen miesten pitäisi luopua uskomuksestaan että he, aivan heti ja välttämättä, tarvitsevat naisen elämäänsä. Älkää miehet antako naisille niin paljon seksuaalista valtaa.

Vier-AS (nimimerkki)

Oma mieheni on hädin tuskin sitä amistaan saanut käytyä ja on huomattavasti pienempi tuloinen kuin minä sekä todellakin huonommin koulutettu myös. Se miksi otin tämän miehen johtuu aivan siitä että tunsin tähän mieheen vetoa. No..siis elävä esimerkki siitä että puhut ihan puppua. Enkä ole ainoa. Mitä sillä on väliä vaikka kaikki naiset eivät tee näin?Ei kaikkien tulekkaan olla jotenkin samanlaisia.

On täysin älytöntä että nuo stereotyyppiset väitteet joita sinäkin nyt esität elävät yleensä edes vielä tänä päivänä missän olossuhteissa.

Ps. perhe ei muuten ole se mikä tekee ihmisen onnelliseksi se voi olla juuri se joka tekee ihmisen täysin onnettomaksi...varsinkin näinkin yksilökeskeisessä yhteiskunnassa jossa mekin asutaan.

Dr.Feelgood (nimimerkki)

Aina näissä keskusteluissa tulee niitä joille ei status tai fyrkat merkkaa, mutta aika helkkarin monelle kuitenkin. Ihan kiva homma, että kaikki ei ajattele samalla tavalla, muutenhan menisi usko koko naisiin lopullisesti.

Kari Hurtta (nimimerkki)

Naikkonen:
Mutta tähän päästäkseen miesten pitäisi luopua uskomuksestaan että he, aivan heti ja välttämättä, tarvitsevat naisen elämäänsä. Älkää miehet antako naisille niin paljon seksuaalista valtaa.

Hyvä ohje.

Kari Hurtta (nimimerkki)
Naikkonen:
Mutta tähän päästäkseen miesten pitäisi luopua uskomuksestaan että he, aivan heti ja välttämättä, tarvitsevat naisen elämäänsä. Älkää miehet antako naisille niin paljon seksuaalista valtaa.

Tuon mukaan tämä on tapahtumassa:

beliefnet: How Porn Destroys Lives

Loppujen lopuksi siitähän tuossa on kysymys vaikka tuo ei mainitse suoraan tätä.

Nomen Nescio (nimimerkki)

Tietääko joku, onko kyseessä myos lähes 40-vuotias neitsytmies, kuten myos eräissa muissa vastaavissa tapauksissa?

Hieno palkintohan tuo siinä tapauksessa, jos siitä, että joku on mahdollisesti vetänyt neitsytkaaren lähes viiskymppiseksi, ja sitten lopulta saa tekstillistä hilloa: feministidiplomin.

Eikä tässä ole tarkoitus niinkään henkilokohtainen hyokkäys, vaan ihan riittävästi näitä esimerkkejä loytyy, näistä "oikeanlainen miehisyys- miehista", josta artikkelissa puhutaan, joten hieno juttu että pidättelystä tädit silittää.

Tekisi melkein mieli sanoa, että vähän samma sak, jos pappisneuvosto jakaa diplomeja p-papeille. Siis ilmionä.

Henry Laasanen

Jiri Niemisen kirjoituksiin voi tutustua hänen blogissaan:

http://postmodernity.wordpress.com/2010/11/10/mies...

http://postmodernity.wordpress.com/2010/10/11/suku...

http://postmodernity.wordpress.com/2010/08/05/fasc...

http://postmodernity.wordpress.com/2010/04/22/mies...

http://www.miestutkimus.fi/index.php?option=com_co...

Jiri Nieminen, Politiikan tutkimuksen laitos/Tampereen Yliopisto:
KRIITTINEN MIESTUTKIMUS JA NOMADINEN FEMINISMI

Käsittelen alustuksessani kriittisen miestutkimuksen ja nomadisen feminismin välistä suhdetta. Rosi Braidotti on käsitellyt tuotannossaan sitä, kuinka nainen ja feminiinisyys on ilmestynyt poststruktura-listisen filosofian diskurssiin, tullut filosofisen spekuloinnin kohteeksi ja millä ehdoilla naisesta voisi tulla myös oman elämänsä subjekti; Luce Irigarayta lainaten, kuinka sukupuolierosta on tullut aikamme kysymys. Mielestäni olisi mielenkiintoista pohtia myös sitä, mitkä ovat tietämisen ehdot sille, että mies voisi ilmestyä diskurssiin sukupuolisena olentona; kuinka mies ja maskuliinisuus voisi ilmaista omaa erityisyyttään, olla sukupuolinen toimija myös syvemmässä, metafyysisessä, merkityk-sessä, kuin ainoastaan universaalina näennäisen sukupuolettomana subjektina, ottaa sukupuoliero huomioon, josta feministit ovat kirjoittaneen ja puhuneet. Mies ja nainen on käsitteellistetty olevan luonnostaan suhteessa toisiinsa, mikä on rajannut ne toistensa vastakohdiksi. Braidottin nomadisen subjektikäsityksen tavoitteena on rikkoa tämä vastakkainasettelu eriyttämällä mies ja nainen toisistaan ja ymmärtää eron käsite uudelleen. Braidotti on myös siinä mielessä looginen deleuzelainen, että hän ei ainoastaan irtisanoudu angloamerikkalaisesta empirismiä korostavasta traditiosta, vaan myös hegeliläisestä politiikkakäsityksestä, joka on leimannut feminismiä poliittisena liikkeenä. Braidottin mukaan Simone de Beauvoir ymmärsi eron hegeliläisessä merkityksessä, josta se omaksuttiin feministiseen teoriaan. Poststrukturalistinen feminismi on kyseenalaistanut beauvoirlaisen tavan ymmärtää ero ja naiseus toisena. Hegeliläisen identi-teettipolitiikan sijaan Braidotti käsitteellistää eron politiikan deleuzelais-nietzscheläisesti, affirmatiivisesti. Sillä, miten eron ja varsinkin sukupuolieron käsite ymmärretään, on radikaaleja seurauksia myös kriittisen miestutkimukselle tutkimussuuntauksena ja ennen kaikkea miespolitiikalle.

TP (kirjautunut) (ei kirjautunut) (kirjautunut) (nimimerkki)

Eläköön kriittinen miestutkimus!

Eläköön konstruktionismi!

Eläköön sanamagia!

Eläköön paskanjauhanta!

Mutta miksi niiden pitää elää minun verorahoillani?

Mutta miksi ne on otettu valtiollisen tasa-arvopolitiikan kulmakiviksi?

Käyttäjän MikkoAhola kuva
Mikko Ahola

Voidaan ajatella, että kun ennen naiset olivat kotirouvia, ja vain miehet kävivät työssä hankkien perheen elannon, niin tämä työnjako yhteiskunnassa jakoi miehen ja naisen sukupuoliroolit paljon jyrkemmin, kuin nykyisin. Nyt, kun naiset ovat siirtyneet työelämään ja miesten ja naisten elämäntavat ovat lähestyneet paljon toisiaan, ja ovat melko identtiset, niin on perusteltua selvitellä sitä, miten sukupuoliroolit tässä muutoksessa ovat muuttuneet ja muuttuvat.

Olisi oikeastaan aika kummallista, jos vain pintapuolisesti todettaisiin, että ennen naiset hoitivat lapsia kotona, ompelivat, ja laittoivat ruokaa. Nyt he käyvät miesten lailla töissä ja muutenkin käyttäytyvät lähes samalla tavalla kuin miehet - Aha, se siitä.

Kun naisten ja miesten roolit ovat muuttuneet niin paljon ja niin nopeasti, niin lienee kuitenkin syytä tutkia esimerkiksi sitä, miten käyttämämme kieli vaikuttaa naiseuden ja mieheyden hahmottamiseen. Jos kielemme ja sanastomme on peräisin ajalta, jolloin miehen ja naisen välillä oli valtava ero, niin voisi ajatella säilynyt kieli ja käsitteistö kantaisi mukanaan vanhan ajan jaotteluita miesten ja naisten välillä, ja näin "haittaisi" tai "sekoittaisi" sopeutumista uuteen, nykyajan sukupuolitilanteeseen. Siinä mielessä on perusteltua tutkia asiaa myös käyttäen näitä ranskalaisia filosofeja, jotka ovat nimenomaan tutkineet paljon kielen vaikutusta ihmisten tietoisuuden ja tiedostamattoman rakentumisessa.

Ei tällainen tutkimus loppujen lopuksi mitään maksa, kun vertaa sitä siihen hyötyyn, joka naisten työssäkäynnistä talouteemme tulee. Täytyy muistaa, että naisten työssäkäynti ei ole mikään feministinen kysymys, vaan ennen kaikkea kansantaloudellinen kysymys. Nykyisin taloustieteilijät esimerkiksi ennustavat, että sellaiset valtiot, kuten Pakistan, jossa vanhakantainen kulttuuri rajoitta naisten työntekoa, ovat käytännössä tuomittu taloudelliseen pysähtyneisyyteen ja köyhyyteen, koska köyhyydestä ei nousta ilman naisten tasavertaista työpanosta kansantaloudessa.

TP (kirjautunut) (ei kirjautunut) (kirjautunut) (nimimerkki)

Tutkimus on hyvä asia.

Sen sijaan sukupuoli- ja tasa-arvotutkimuksen suorittaminen feministisen teorian (ideologian) avulla on tieteen ja tutkimuksen pilkkaamista.

Kriittinen miestutkimus pohjautuu feministiseen teoriaan (ideologiaan).
Wikipedia:
"Kriittinen miestutkimus nojautuu feministiseen teoriaan."

Nomen Nescio (nimimerkki)

Intialaiset hengellisyyden mestarit, jotka kutsuttiin Tiibettiin opettamaan buddhalaisuutta, olivat luoneet tuon kovan karmansa nimenomaan pidättäytymällä sketsistä, ja ohjaamalla seksuaalienergian hengellisyyteen. Näin siis legendoissa kerrotaan.

Suomessa tuo juttu toimii omituisesti. Pohjolassa pidättäytymällä kiusataan miehiä, mielistellään äitikuvaa ja ylistetään brändattuja filosofeja. Olisi paljon jännittävämpää jos nämä pidättelijät vaikka taikoisivat skorpioneja ja tulimyrskyjä, lässytys on hemmetin kyllästyttävää.

Verorahojani saisi mielellään käyttää vaikka siihen, kun profeministimestarit halkaisee Forumin, kiusaa rautatieasemaa skorpioneilla ja lennättä autoja Utsjoelle - sirkuksena.

Käyttäjän paulisumanen kuva
Pauli Sumanen

Vieras edellä sanoo: "Ihmisillä on tapana valita kumppaninsa suunnilleen samalta sosioekonomiselta tasolta millä itsekin on."

Tämä on harhaluulo. Parisuhteessa elävistä vain joka kuudes nainen ansaitsee enemmän kuin kumppaninsa. Eikä tähän nyt vaikuta lasten teko kuin hetkellisesti ja on lisäksi otettava huomioon se tosiasia, että mies on päässyt työelämään vuoden naista myöhemmin asevelvollisuuden vuoksi. Leskeneläkejärjestelmäkin vahvistaa tämän tiedon.

Myös väestökirjanpidosta tehdyt otokset antavat saman tuloksen siten, että kun ylimmästä miesviidenneksestä kamppailee kaksi ylintä naisviidennestä, niin hyväkoulutuksisia naissinkkuja on yli normin, koska miehet loppuvat kesken. Ja miesten alin viidennes jää tavallisimmin ilman kumppania, koska kukaan ei heitä halua. Sensijaan alin naisviidennes on normaalisti parisuhteessa, heillähän on valinnanvaraa omasta tasostaan, jos seuraavasta viidenneksestä ei löydy.

Vieras (nimimerkki)

Sanoinkin "suunniilleen samalta sosioekonomiselta tasolta". Lisäksi en väittänyt, että naiset tienaavat enemmän.

Sosiologi (nimimerkki)

"Suunnilleen samalta sosioekonomiselta tasolta" on myös vastoin tutkimustuloksia, usko jo...

Marko Hamilo (nimimerkki)

Määritelkää nyt se "suunnilleen" niin voisi tarkistaa empiirisesti kuka on oikeassa.

Esko Särkkälä

Haluat siis tarkan määritelmän sanalle "suunnilleen", heh.

Vieras (nimimerkki)

Mikko Ahola: "Korkeasti koulutetut naiset voisivat hekin saada puolison, perheen lapsia ja onnellisen elämän, jos vain suostuisivat ottamaan itseään pienituloisemman amismiehen. Näin ei kuitenkaan tapahdu, sillä kulttuurimme äidinmaidossa naiset ovat sisäistäneet skeeman siitä, että miehen tulee olla menestyvämpi, tai vähintään yhtä menestyvä, kuin nainen itse."

Korkeasti koulutettuna naisena, jolla on puolisona korkeasti koulutettu mies, olen eri mieltä. Olen halunnut miehen, joka on "samalla tasolla" kanssani, koska sitä kautta meillä on myös samanlainen maailmankuva (molemmant arvostamme kirjasivistystä), samanlaiset kiinnostuksen kohteet ja jopa samalainen tausta.Tällä ei ole niinkään tekemistä miehen ulkoisen statuksen kanssa, vaan kysymys on yksinkertaisesti siitä, että olemme hyvin paljon toistemme kaltaisia.

Dr.Feelgood (nimimerkki)

Ilman muuta, mutta kun ei niitä miehiä enää riitä kaikille koska olette kirineet meitä miehiä, joten olkaa sitten yksin jos ei kelpaa vähemmän ansaitseva tai koulutettu mies.

Vieras (nimimerkki)

Mikäs siinä yksin ollessa. Onneksi feminismi on vapauttanut naiset avioliiton ja perheen pakosta.

Dr.Feelgood (nimimerkki)

"Mikäs siinä yksin ollessa. Onneksi feminismi on vapauttanut naiset avioliiton ja perheen pakosta."

Kyllähän Suomessa seksiä saa mieskin jos ei ihan urpo ole, mutta nämä miehet eivät kelpaa naisille pidempiin suhteisiin, enkä usko että kovinkaan moni mies on tästä kovinkaan pahoillaan sillä seksiä ilman parisuhteen tuomia rasitteita on monen miehen unelma :)

brunologi (nimimerkki)

Joka tapauksessa naisilla tuo "mies vähintään yhtä koulutettu kuin minä" on preferenssi, josta harvoin tingitään. On helppo todeta, että miehet eivät pane yhtä paljon painoa naisen koulutukselle.

Riippumatta siitä, miten naisen rationalisointihamsteri perustelee preferenssin ("ei ulkoinen status vaan samat kiinnostuksen kohteet, sama maailmankuva ja tausta"), preferenssistä seuraa, että koulutettuihin miehin kohdistuu ylikysyntää.

Kun tähän yhdistyy epäsuhta korkeakoulutettavien sukupuolissa (naisia yli 60 %, pian kai 2/3), on helppo ennustaa, että jatkossa tällaisessa yhteiskunnassa elää entistä enemmän miestarjontaan tyytymättömiä sinkkunaisia, jotka "hankkivat" lapsensa (jos hankkivat) yksin.

brunologi (nimimerkki)

"Mikäs siinä yksin ollessa. Onneksi feminismi on vapauttanut naiset avioliiton ja perheen pakosta."

Naiset on vapauttanut pehmomieselättäjäyhteiskunta, joka järjestää tarvittavat tulonsiirrot eikä paheksu aviottomia lapsia.

Nähdäkseni naisten hypergamiasta kertoo sekin, että harvaa edes todella huolettaa koulutettujen miesten vähäisyys. Sen pitäisi olla aivan ykköshuolenaihe, jos naiset pitäisivät erityisen tavoiteltavana monogaamista yhteiskuntaa, jossa kaikki löytävät koulutukseltaan vähintään oman tasoisensa kumppanin.

Jos nainen ei löydy omaa statusmiestä, sitten kohautellaan olkia ja ollaan ilman. Hankitaan koira tai kakara satunnaisen siementäjän kanssa. Mutta kumppaniin kohdistuvista vaatimuksista ei tingitä.

Dr.Feelgood (nimimerkki)

Ei naisia huolestuta kunnes loppuuu maksumiehet, silloin minulla ainakin on hauskaa ja suureen ääneen silmät lautasina ihmetellään, että miksi me päästimme tilanteen menemään tähän pisteeseen :)

Vieras (nimimerkki)

Brunologille, noinkin asian voi ilmaista. Itse muotoilisin asian niin, että yhteiskunta muuttuu koko ajan. Heteroseksuaalinen ydinperhe, jossa on 2,3 lasta, on menettämässä merkityksensä. Lapsettomuus on DINK:seille tietoinen valinta, jotkut naiset haluavat lapsen, mutta eivät miestä, ja jotkut haluavat pysyä sinkkuna koko ikänsä. Yhteiskunta sallii erilaiset valinnat ja nyt naisilla on mahdollisuus valita.

Joidenkin miesten on vaikea hyväksyä sitä, että he eivät kelpaa naisille. He eivät tunnu tajuavan sitä, että menneisyydessä, jossa avioliitto oli ennen kaikkea taloudellinen sopimus ja vielä enemmän luokkasidonnainen, heillä olisi ollut vielä vähemmän mahdollisuuksia naida haluamansa naisen. Eihän Niskavuoren Juhanikaan saanut Malviinaa vaan joutui ottamaan Loviisan.

brunologi (nimimerkki)

"Joidenkin miesten on vaikea hyväksyä sitä, että he eivät kelpaa naisille."

On, se on niin vaikeaa hyväksyä, että ennen pitkää nykyistä useammat "jotkut miehet" alkavat kysellä, millaisella panoksella heidän kannattaa osallistua yhteiskuntaan, jolta saa niin vähän vastineeksi.

"He eivät tunnu tajuavan sitä, että menneisyydessä, jossa avioliitto oli ennen kaikkea taloudellinen sopimus ja vielä enemmän luokkasidonnainen, heillä olisi ollut vielä vähemmän mahdollisuuksia naida haluamansa naisen."

Sosiaaliluokissa vallitsi kuitenkin sukupuolten välinen tasapaino. Nykyisen luokkajako kulkee sukupuolten mukaan, koska korkeakoulutetut naiset katsovat olevansa käytännössä eri säätyä kuin miehet, joilla on vähemmän koulutusta.

MikkoAP (nimimerkki)

brunologi: "On, se on niin vaikeaa hyväksyä, että ennen pitkää nykyistä useammat "jotkut miehet" alkavat kysellä, millaisella panoksella heidän kannattaa osallistua yhteiskuntaan, jolta saa niin vähän vastineeksi."

Toden totta. Ja lisäksi feministinen koulutuspolitiikka syrjäyttää enenevässä määrin poikia jo ennen kuin heistä voi tulla veronmaksajia.

Naiset sijoittuvat nykyäänkin työelämässä enimmäkseen julkiselle sektorille ja perustavat yksityiselle sektorille vain murto-osan yrityksistä.

Feministi-Suomi siis pyörii sen oletuksen varassa, että miehet jatkavat työpanoksensa ja verorahojensa syytämistä yhteiskunnan käyttöön entisen tapaansa ilman, että saavat mitään vastineeksi paitsi satunnaisia jämiä, mitä naisilta jää yli.

Ain't gonna happen.

Syltty (nimimerkki)

Minä en hyväksy sitä, että ihmiset jotka eivät kykene luomaan edes kestävää parisuhtetta, alkavat lisääntymään valtiona vulla ja toisten rahoilla!

PERKELE!

Kari Hurtta (nimimerkki)

Feministi-Suomi siis pyörii sen oletuksen varassa, että miehet jatkavat työpanoksensa ja verorahojensa syytämistä yhteiskunnan käyttöön entisen tapaansa ilman, että saavat mitään vastineeksi paitsi satunnaisia jämiä, mitä naisilta jää yli.

Niin kuitenkin tapahtuu riittävässä määrin.

Ainakin niin voi toivoa.     ⋅⋅⋅   ☺

Kari Hurtta (nimimerkki)

Ainakin niin voi toivoa. ⋅⋅⋅ ☺

Toisaalta täällä äsken kirjoitettiin että Yksinäiset miehet köyhimpiä.

Käyttäjän MikkoAhola kuva
Mikko Ahola

Kun akateeminen nainen kelpuuttaa miehekseen akateemisen miehen, niin tässä voi vielä jonkin verran vaikuttaa myös toinen tekijä, pariutumista säätelevät luokka-rajat. Aikaisemmin Suomessakin oli normit, jotka säätelivät, että ihmisten piti naida puoliso "omasta luokastaan". Muissa maissa tämä luokkasääntö on vielä edelleen voimissaan.

Tällaisen luokkasäännön tehtävänä on ollut, että kaikenlaiset puotitytöt, piiat ja työläisnaiset eivät vokottelleet rikkaiden perheiden poikia ja suurtilallisten perillisiä.

Suomalaisnaisten aviomenestys Britannian avioliittomarkkinoilla perustui paljolti siihen, että ulkomaalaisia naisia ei voitu oikein arvottaa sikäläisellä luokka-asteikolla, ja englannin ääntäminenkin oli sen verran poikkeavaa, ettei voitu todeta, onko naisella "stiff upper lip",yläluokkaisen ääntämisen tunnusmerkki. Englantilaiselle ylempien luokkien miehille ei ollut sallittua naida kaunista työläistyttöä, mutta ulkomaalaisen naimista ei oltu kielletty.

Jonkin verran samanlaista ulkomaalaisten suosimista on havaittavissa Suomessakin tänä päivänä. Kun koulutettu nainen jää eri syistä ilman koulutettua miestä, niin hän usein ratkaisee ongelman valitsemalla ulkomaalaisen miehen, vaikka tällä ulkomaalaismiehellä tulotaso, ja jopa koulutustaso voi olla melko alhainen.

Käyttäjän paulisumanen kuva
Pauli Sumanen

Ehkä tässä ei tule tarkkaa määritelmää sanalle "suunnilleen", mutta tilasto leskeneläkkeistä kertoo seuraavaa: Leskeneläkettä sai vuonna 2007 226 000 naisleskeä ja 37 000 miesleskeä. Oletetaan, vaikka en usko siihen, että mies- ja naislesket saivat suunnilleen saman verran eläkettä. Jos uskoo tilastolliseen jakaumaan, niin miesleskien eläke on pienempi kuin naisleskien, mutta tällaiset asiat pimitetään.

Eläkettä maksettiin yli 1,5 miljardia euroa, joka on niinkin paljon kuin yli 12 % maksetuista työeläkkeistä. Eli kuolleet elättävät lähes joka kahdeksannen eläke-euron!!!!

Keskiarvoinen leskeneläke on siten 480 euroa kuukaudessa, mikä merkitsee, että lesken kumppani on ansainnut puolisoaan noin 900 euroa kuukaudessa enemmän. Eiköhän se ole vähän enemmän kuin "suunnilleen" samalta sosioekonomiselta tasolta.

Jos nimittäin jaamme palkansaajat viiteen sosioekonomiseen luokkaan ja käytämme tuota 900 euron väliä, niin ylin luokka ansaitsee silloin yli 3 600 euroa, toiseksi ylin 2 700 - 3 599, keskimmäinen 1 800 - 2 699, toiseksi alin 900 - 1 799 ja alin alle 900 euroa kuukaudessa. Ihan järkevä luokitus tämäkin ja tämän luokittelun mukaan lesket ovat keskimäärin naineet yhtä luokkaa ylempää.

Vieras (nimimerkki)

Mitä tilastot sanovat esim. 20-40 -vuotiaiden sosioekonomisesta taustasta ja pariutumisesta?

Käyttäjän paulisumanen kuva
Pauli Sumanen

Tilastokeskus on jo lähes parikymmentä vuotta sitten vaatinut, että henkilöitä koskevassa tilastoinnissa pitää olla aina mukana sukupuoli. Mutta en tiedä kenen toimesta näin ei vieläkään menetellä. Itse olen kokenut sen niin, että kaikki naisille epäedullinen sukupuolitilastointi pistetään mappi Ö:hön.

Siksi kysymykseesi ei löydy tilastollista vastausta. Mutta kun katselet vaikkapa "Kuka on kukin" kirjaa, niin alat pikku hiljaa tajuamaan, kuinka tuo pariutuminen sujuu suhteessa miehen ja naisen tulotasoon.

Tuo kirja ei kerro alemmista tuloluokista mitään, siihen sinun täytyy löytää vastaus lähipiiristäsi, vaikka se lienee vaikeaa, sillä vaikka verotiedot ovat julkisia, sinun aikasi ei riittäne asian tarkistamiseen, nyt kun kuntakohtaiset verokalenterit on kielletty.

Vieras (nimimerkki)

"Mutta kun katselet vaikkapa "Kuka on kukin" kirjaa, niin alat pikku hiljaa tajuamaan, kuinka tuo pariutuminen sujuu suhteessa miehen ja naisen tulotasoon."

Jasso, että Kuka kukin on -kirjaa katselemalla voi tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä suomalaisesta yhteiskunnasta...

Vieras (nimimerkki)

Silloin kun nämä nyt eläkkeitä saavat avioituivat, oli Suomi vähän erilainen yhteiskunta kuin mitä se on nyt. Naiset eivät opiskelleet tai käyneet töissä siinä määrin kuin nykyään. Sisävessakin taisi olla ylellisyyttä.

Jiihoo (nimimerkki)

Huomasitko, Vieras, että leskeneläkettä sai noin 6 naista yhtä miestä kohti. Haiskahtaa tulonsiirrolta miehiltä naisille. Vai mitä?

Eräs nainen (nimimerkki)

Jiihoo:

huomasitko mitä yllä kirjoitettiin? Nyt leskeneläkettä saavat ovat eläneet erilaisessa yhteiskunnassa avioituessaan.

Tämän hetken nuorilla ja nuorilla aikuisilla tilanne ei ole enää se, että nainen on automaattisesti kotona ja mies elättää. Useilla on tuloeroista huolimatta sopimus, että molemmat maksavat yhtä paljon elämisen kuluista.

Ja minä en ainakaan olisi miehenä kovin kateellinen niistä 10 vuodesta, joita nainen aviomiehen kuoltua saa leskeneläkettä/muuta eläkettä, kun siinä vaiheessa suurin osa on sen verta heikossa kunnossa ettei se taida kovin nautinnosta enää käydä. Omalle kohdalle toivon nopean lähdön ennemmin kuin 10v eläkerahoilla sairaana kituen.

Vieras (nimimerkki)

Myös se aiemmin kuoleva saa todennäköisesti pitkän ja tuskaliaan lopun. Jos loppuelämästä pari vuotta menee sairaana, niin kai sillä on väliä saako 70 vai 80 tervettä vuotta?

Jiihoo (nimimerkki)

Tietenkin huomasin ja olen asiasta samaa mieltä. Yhteiskunta on muuttunut. Tänäkin päivänä kuitenkin mies on lähes aina perheen pääasiallinen elättäjä.
Enkä usko, että mainitsemasi sopimukset ovat kovin yleisiä. Itse en ole niistä kuullut aikaisemmin.
Vastineesi viimeinen kappale meni kyllä aika korkealta yli hilseen. Että se olisi miehille hyvä tilanne kun saavat kuolla nuorina ja kauniina?????

Käyttäjän MikkoAhola kuva
Mikko Ahola

Tulevaisuudessa leskeneläkettä tullaan varmaan maksamaan runsaasti suomalaisten miesten thai-, filippiiniläis-, venäläis- ja afrikkalaisleskille. Näin eläkejärjestelmämme on tukemassa suomalaisten miesten "vanhuuden iloa" - nuorempaa ulkomaalaisvaimoa.

Arvioisin kuitenkin, että suomalaisten naisten eläköitymisikää ei tarvitse kovin paljon nostaa, jotta eläkerahat riittävät näiden thai-, ym. leskien eläkkeiden maksamiseen.

Kun tuossa muutama mieslukija kirjoitti katkerana, että "ei tämä yhteiskunta tarjoa miehelle enää mitään", niin tässä tuli jotain lohtua.

Käyttäjän paulisumanen kuva
Pauli Sumanen

Eräs nainen kirjoitti: "Useilla on tuloeroista huolimatta sopimus, että molemmat maksavat yhtä paljon elämisen kuluista."

Tämä on tilastotieteen ongelma. Jos tilastotiede osoittaa, että keskimäärin Suomessa asia on jotenkin, niin aina joku sanoo, että hän tietää, että "usein" on päinvastoin. Saattaa olla "usein", mutta ei keskimäärin. Ja paljonko on usein? Onko kolme tapausta usein?

Juuri tehty Nordean tutkimus osoitti sen sijaan, että maksut parisuhteessa kohdistuvat aivan eri asioihin. Kun nainen maksaa ruokalaskut ja lasten vaatteet, niin mies maksaa asuntolainan lyhennykset ja autokulut. Kyseessä ei silti ole laskujen maksaminen puoliksi, ei tosiaankaan.

Mutta on Suomessakin ainakin yksi perhe, missä laskettiin lähes sentilleen talous. Nainen maksoi perheen tytön kaikki kulut ja mies pojan. (En tosin vieläkään tiedä, kumpi oli halvempaa.) Muut kulut menivät tasan puoliksi. Kerran kun lähtivät vierailta, mieheltä oli 10 kerran bussilippu täynnä. Hän sanoi vaimolleen:" Saanko matkustaa nyt sinun lipullasi, niin saat sitten kerran matkustaa minun lipullani."
Mutta luulen, että he olivat erittäin, erittäin suuri poikkeus.

Käyttäjän MikkoAhola kuva
Mikko Ahola

Meidän kulttuurimme on sellainen, että se pakottaa miehet ajattelemaan, että jos on rahaa, niin paras vaihtoehto miehelle on kuluttaa se kaikki naisiin. Näin, vaikka miehen rahoille olisi paljon muitakin yhtä hyviä tuhlauskohteita, kuten... ööö ... niinku ...kyllä niitä jotain ... ...kirjoitan kohta kun tulee mieleen...

Kari Hurtta (nimimerkki)

...kirjoitan kohta kun tulee mieleen...

Me odotamme…        ☺

( Oliskokohan (perinteinen?) aamukahvi valmista ? )

Mölli (nimimerkki)

Oli miten oli, mutta saamme melko suurella todennäköisyydellä ihmetellä maailmantalouden kaaosta lähitulevaisuudessa. Omaisuuksien ja rahan arvot voivat heittää häränpyllyä ja osa ammateista tulee vääjäämättä osoitautumaan täysin hyödyttömiksi. On mielenkiintoista nähdä minkälaiset sukupuoliroolit tulevat lähitulevaisuutta hallitsemaan. Kaaos on kuitenkin jotenkin saatava hallintaan. Löytyykö tilanteen haltuun ottava taho miehistä vai naisista? Keiden pitää rauhoittaa kaaos ja miksi kaaos on ylipäätänsä päässyt syntymään.

Henry Laasanen on omassa ajattelussaan päässyt tätä kaaosta pyörittävien voimien alkulähteille. Se alkulähde ei ole välttämättä mikään korkealentoinen teoria vaan evoluutio jossa ainakin tässä tapauksessa suvullinen lisääntyminen määrittää hyvin vahvasti säännöt joiden mukaan mennään.

Jostain syystä feministi teoreetikot ja poliittiset ideologiat yms mielellään sivuuttavat tämän ainoan syyn miksi olemme yhä täällä.

Naiset valitsevat itselleen sopivat puolisot em syistä niinkuin valitsevat. Oma lukunsa on myös naisen ns sosiaalisuus ja sosiaalinen asema naislaumassa. Kun nainen onnistuu saamaan itselleen omassa sosiaalisessa naisyhteisössään mahdollisimman korkealle rankatun miehen, hän pääsee kadehdittuun asemaan naislaumassaan. Se tuntuu olevan jostain syystä naiselle kaikista tärkein asia. (Kannattaa tutkia naisille suunnattua mainontaa)

Sitä miksi näin on en tiedä ja se kyllä ihmetyttää. Kaikki naisten keskenäinen kateus ja kilpailu (josta sitten yleensä pääsee aina nauttimaan esim aviomies tms joka sitten kohta meneekin vaihtoon jos ilmaantuu sopiva ytm paikalle jolla nainen taas parantaa arvoaan naislaumassa jne jne) on loputon sota joka ei lopu koskaan. Ja miehenä täytyy sanoa, että sitä on mahdotonta käsittää...

Tuli vähän sekavaa läppää ehkä vähän offtopic mutta...

Jiihoo (nimimerkki)

Aika koomiselta tuntuisi jos jääkapissa olisi äidin maitopurkki, isän maitopurkki, isän kaljapullo jne. Keväällä mies hoitaa auton huollon ja syksyllä nainen ja blaa blaa. ........ Ei onnistu.

Vieras (nimimerkki)

Liittyykö feminismi väistämättä vasemmistolaisuuteen? Ainakin feministien kantaäiti simone de beauvoir oli vasemmistolainen joka halveksi porvarisrouvia.

Jiihoo (nimimerkki)

Varmaan se usein liittyy vaan ei väistämättä. Feministinen hegemonia ei olisi mahdollista pelkästään vasemmistolaisin voimin, vaikka esim. Tampereen yliopiston palkatut feministit esim. edellä mainittu Jiri Nieminen, ovat vasemmistolaisia.
Mielestäni feminismissä sinänsä ei ole mitään väärin. Ongelma on siinä, että feministit ovat omineet utopian tasa-arvosta eivätkä voi hyväksyä mitään poikkeavuutta omasta dognaattisesta ajattelustaan. Kuvaavaa feministien ylimielisyydelle tai sitten pelolle on ettei juuri kukaan feministi antaudu väittelyyn esim. tällä Laasasen palstalla, vaikka Henryn postaukset ovat lähes aina laadukkaita ja joka kerta mielipiteen vaihtoon suorastaan yllyttäviä.

Syltty (nimimerkki)

Feministinen "verot ylös ja lisää tulonsiirtoja" sekä "valtion on sekaannuttava voimakkaasti yksityisyritysten hallintoon"-politiikka ei oikein sovi kovin oikeistolaiseen ajattelumalliin.

Eli feministi ei koskaan voi olla kovinkaan markkinaliberaali, koska feministinen politiikka tarkoittaa julkisen vallan merkittävää otetta koko yhteiskunnasta.

Mitä on tämän Vier-AS nimimerkin väitteen takana? (nimimerkki)

"Oma mieheni on hädin tuskin sitä amistaan saanut käytyä ja on huomattavasti pienempi tuloinen kuin minä sekä todellakin huonommin koulutettu myös. Se miksi otin tämän miehen johtuu aivan siitä että tunsin tähän mieheen vetoa."

Kyllä minäkin tiedän tälläisiä tapauksia, mutta näissä tilanteissa totuus ei ole monesti näin mustavalkoinen, kun Vier-AS yrittää väittää.

Tiedän esimerkiksi palomiehiä, joiden vaimot ovat "korkeasti koulutettuja", mutta kuitenkin loppupeleissä säälittäviä luusereita, jotka maksavat kovaa hintaa siitä, että heillä on "alfa" sängyssä. Todellisuudessa on tälläisissä tapauksissa heti nähtävissä, kumpi perhettä johtaa, eikä miehen "kouluttautumattomuus" useinkaan kuvasta älykkyyden puutetta, vaan päinvastoin, todellista taitoa poimia rusinat pullasta. Yleensä nämä naiset eivät ainakaan täysin täytä kauniin naisen kriteereitä, mutta hyvät tulot korvannee puutteet. Ja vierastahan saa aina....

Dr.Feelgood (nimimerkki)

Niinpä statusta on monenlaista ja eikä niistä naisistakaan tiedä minkälaisia he ovat eli kelpaavatko kovinkaan monelle, eihän naisen koulutus sano yhtään mitään tai paljon tienaa.

Nauravainen (nimimerkki)

Höh, mitäs sitä kaunistelemaan. Minä halusin miehen, joka on komea ja älykäs ja hyvätuloinen. Komea siksi, että huvittaa pelehtiä hänen kanssaan sängyssä mahdollisimman paljon, satun näet pitämään seksistä. Älykäs siksi, että voin keskustella hänen kanssaan mieluummin jostakin mielenkiintoisemmasta kuin auton moottorista tai yleisurheilusta. Ja hyvätuloinen tietysti siksi, että sitten kun saamme lapsia, voin jäädä kotiin näitä kullannuppuja hoitamaan. Ja juuri tällaisen miehen sain, olenpa kerrassaan onnekas!

Mutta mitään yököttävää pelimiestä en olisi ikipäivinä huolinut. Itseään korostavat naistenmiehet ovat niin nollakastia kuin olla voi. Mieheni taisi olla atm kun tapasimme, sillä olin hänelle ensimmäinen varsinainen tyttöystävä. Nousiko hän sitten johonkin ylempään kastiin, kun sai naisen? Vai mikä se mitkä ne kriteerit on millä mies luokitellaan?

Dr.Feelgood (nimimerkki)
Kari Hurtta (nimimerkki)

Nauravainen:
Komea siksi, että huvittaa pelehtiä hänen kanssaan sängyssä mahdollisimman paljon, satun näet pitämään seksistä.

Todella?

Nauravainen:
Nousiko hän sitten johonkin ylempään kastiin, kun sai naisen? Vai mikä se mitkä ne kriteerit on millä mies luokitellaan?

Ei ainaskaan tarkoittanut sitä että ylimpään kastiin, mutta tuo olikin ylempään kastiin — tuo tulkinta taisi vaihdella. Muutamia eri asteikkoja on tuossa Tasoluokitteluteorioiden anatomiaa kirjoituksessa.

Vieras (nimimerkki)

"Jotta maskuliinisesta odotuksesta päästäisiin eroon, naisten olisi muutettava parinvalintapreferenssejään."

Mutta parinvalintapreferenssien muuttaminen ei onnistu, jos evoluutioon on uskominen. Darwinin perusajatus oli, että lajit säilyvät ja kehittyvät vain silloin kun säilymisen kannalta tärkeät ominaisuudet säilyvät. Eläinmaailmassakin kuten esimerkiksi leijonalaumassa vain johtava uros parittelee. Miksi ihminen olisi poikkeus? Se, että ATM:t jäävät ilman naista, on vain luonnon tapa ilmoittaa, että ATM:llä ei ole sellaisia ominaisuuksia, jotka ovat suotuisia lajin säilymisen kannalta.

En ymmärrä, miksi tämä tuntuu unohtuvan tämän blogin lukijoilta ja kirjoittajalta. Varsinkin, kun monet kommentaattorit ja blogisti korostavat evoluutiota ja biologiaa ja pitävät konstruktionismia huuhaana. Rusinat pullasta ja silleen.

Jorma (nimimerkki)

"En ymmärrä, miksi tämä tuntuu unohtuvan tämän blogin lukijoilta ja kirjoittajalta."

Ei se ole unohtunut. Pikemminkin päinvastoin. Olennaista olisi olla rehellisempi parinvalintapreferessseistä. Kun ihmisille tarjottaisiin rehellistä tietoa asiasta, he voisivat kenties tehdä omalle tilanteelleen jotain. Naisten seksuaalinen valta on lisäksi sen verran keskeinen juttu, että se on syytä huomioida myös tasa-arvopoliittisessa keskustelussa.

Dr.Feelgood (nimimerkki)

Nykyajan alfauros on älykäs ihminen ehkäpä nörtti ei suinkaan lihaksikas pullistelija, mutta parinvalinta perustuu luolamiestason asioihin mitkä eivät päde vuonna 2010.

bmad (nimimerkki)

"Mutta parinvalintapreferenssien muuttaminen ei onnistu, jos evoluutioon on uskominen."

Kyllä naiset jo ovat tulleet keskimäärin maskuliinisemmiksi, eli voimautuneet. Muutosta tapahtuu kaiken aikaa.

"Darwinin perusajatus oli, että lajit säilyvät ja kehittyvät vain silloin kun säilymisen kannalta tärkeät ominaisuudet säilyvät."

Säilymisessä on kyse myös siitä, mitä valtaväestö ihailee. Kun
annetaan joillekin ominaisuuksille erityistä arvoa, niistä tulee silloin itsellemme kestävämpiä. Jos emme pidä ananasmehusta, niin ananasmehuhan lakkaa olemasta mitään, mitä janoamme tai mikä kestäisi, ja sen valmistus ehkä kokonaan lakkaa.

"Eläinmaailmassakin kuten esimerkiksi leijonalaumassa vain johtava uros parittelee."

En tiedä leijonista paljonkaan, mutta minun käsittääkseni eläinkunnan matkiminen ei ole ollut tienä nykyiseenkään sivistysyhteiskuntaan.

"Miksi ihminen olisi poikkeus?"

Ihminen on monella lailla poikkeus. Ihminen on ensimmäinen
laji maailmassa, joka kykenee puhumaan, ajattelemaan yhtä jäsennellysti, kirjoittamaan, harjoittamaan taidetta, tiedettä tai muuta kulttuuria. Siten on aika jälkeenjäänyttä ajatella, että ihmisen pitäisi matkia jotain hädänalaisempaa eläinlajia kaikissa sukupuolitoiminnoissaan. Faktahan on myöskin se, ettei vahvojen miesten hallitsemassa maailmassa naisilla ole riittävästi tilaa harjoittaa ihmisarvoista naisen elämää. Naisetkin ovat halunneet pois miesten varjosta, mutteivät silti suoneet miehelle vapautta itseyteen.

"Se, että ATM:t jäävät ilman naista, on vain luonnon tapa ilmoittaa, että ATM:llä ei ole sellaisia ominaisuuksia, jotka ovat suotuisia lajin säilymisen kannalta."

Tämä voi pitää paikkansa, sikäli kun ATM:illä tarkoitetaan sitä mieskunnan ulkoisesti ja sisäisesti niukinta 10-20 prosenttista. Ei nyt ainakaan kannata olettaa, että heihin tulisi koskaan kohdistumaan mitään naisten huippukysyntää, kuka sellaistakaan olisi väittänyt? Pariutumispreferenssejä kuitenkin kannattaisi ohjata siihen suuntaan, ettei miesten yleensä tarvitsisi päteä kovuudella, vaan tiukkaa seksiä voisi irrota muitakin reittejä.

"En ymmärrä, miksi tämä tuntuu unohtuvan tämän blogin lukijoilta ja kirjoittajalta. Varsinkin, kun monet kommentaattorit ja blogisti korostavat evoluutiota ja biologiaa ja pitävät konstruktionismia huuhaana. Rusinat pullasta ja silleen."

Biologia ei ole välttämättä totuus, vaan puhutaan myös biologisista koodauksista, jotka saattavat olla siirtyneitä ihmiskuntaan jostakin muusta eläinkunnasta. Ihminen on lajina kuitenkin kokematon tai muuten nuori, eikä tajua vielä ominaisuuksiaan tai etujaan.

bmad (nimimerkki)

"Oli miten oli, mutta saamme melko suurella todennäköisyydellä ihmetellä maailmantalouden kaaosta lähitulevaisuudessa."

Merkillepantavaa onkin, ettei lähiaikojen ahdingosta
informoitaessa meinata tuoda esiin syrjäytyneisyyden keskeisiä vaikutuksia talouteen, kuten miesten työttömyyttä tai olematonta sukupuolielämää naisten kanssa. Veronmaksajille ei toisinsanoen anneta tietoa siitä miksei systeemi pyöri siitä huolimatta, että veroja kiristetään. Itseäni huvittaa kun oma veroprosenttini kuristaa yhä suuremman osan ansioistani, koska en oikein osaa enää suhtautua ihmiskunnan kykyyn järjestellä asioitaan.

Järjettömään kilpailuunhan tietysti kuuluu, että ihmisiä putoaa kovaa vauhtia hyvinvoinnin ulkopuolelle, mutta yhä hullunkurisempaa onkin se, että sivistysmaailman konsepti, jota noudatamme edellämainitun ohella, takaa, että sama yhteisö (ts. kilpailuyhteiskunta) joutuu maksamaan tukia ja sairaanhoitoja niille, jotka se on ensin potkinut "määrätietoisesti" pihalle. Ei ihme, että monet ovat alkaneet nauttia toimettomuudestaan, kun ovat huomanneet että vapaa-aikaa ei mitata rahassa, ja ettei muilla kuitenkaan ole mitään kunnollista tarjottavaa vaivan vastineeksi.

"Omaisuuksien ja rahan arvot voivat heittää häränpyllyä ja osa ammateista tulee vääjäämättä osoitautumaan täysin hyödyttömiksi. On mielenkiintoista nähdä minkälaiset sukupuoliroolit tulevat lähitulevaisuutta hallitsemaan."

On mielenkiintoista, että naiset, jotka ovat halunneet ja
saaneet enemmän vapauksia ja oikeuksia eivät halua niitä miehille, vaan pakottavat miehet pysymään vanhoissa kuvioissa, joskin modernein vaattein. Keskivertomies ei vielä ymmärrä näitä juttuja, mutta kyllä sekin päivä varmaan vielä nähdään, kun näiden asioiden tietämys ei ole enää Laasasen lukijakunnan henkilökohtaista kultavarantoa, vaan miehet kyseenalaistavat mitättömän asemansa suhteessa naiseen.

"Henry Laasanen on omassa ajattelussaan päässyt tätä kaaosta pyörittävien voimien alkulähteille. Se alkulähde ei ole välttämättä mikään korkealentoinen teoria vaan evoluutio jossa ainakin tässä tapauksessa suvullinen lisääntyminen määrittää hyvin vahvasti säännöt joiden mukaan mennään."

Lisääntymisen ei pitäisi nykymaailmassa olla niin tärkeää, kuin yksilönkehityksen.

Vortac (nimimerkki)

"Naisilla on sen sijaan lupa olla miehen kaltainen ryyppäävä, räkivä äijääkin äijempi äijä joutumatta tietenkään käytöksestään vastuuseen samalla tavalla kuin mies"

Aivan. Mutta asian ydinhän on siinä, että naisellinen mies ei saa seksiä, mutta miehekäs nainen saa sitä mielin määrin.

Naisen miehekkyys (ainakaan käytökseen ja pukeutumiseen rajoittuessaan) ei siis vaikuta oikein mitenkään naisen saaman seksin ja parisuhteiden määrään. Helppohan sitä on rellestää ja rikkoa rooleja, kun se ei vaikuta mihinkään negatiivisesti.

Miehen taas on pakko olla miehekäs (tai korkean statuksen mies jollain muulla tavalla merkittävässä miestenvälisessä hierarkiassa), tai seksistä ja parisuhteesta ei voi edes unelmoida.

Mies ei voi olla naisellinen ja ujo (olematta korkean statuksen mies), ja saada silti paljon seksiä naisilta. Nainen voi olla miehekäs ja suulas, naisellinen ja ujo, tai mitä tahansa siltä väliltä ilman, että se vaikuttaa naisen saaman seksin tai parisuhteiden määrään millään tavalla.

Tasan eivät ole tasa-arvon marjat tässä maailmassa.

- Vortac

Vieras (nimimerkki)

Brunologi: "On, se on niin vaikeaa hyväksyä, että ennen pitkää nykyistä useammat "jotkut miehet" alkavat kysellä, millaisella panoksella heidän kannattaa osallistua yhteiskuntaan, jolta saa niin vähän vastineeksi."

Suomessa on progressiivinen verotus; mitä enemmän tienaat, sitä enemmän maksat veroja ja sitä vähemmän saat yhteiskunnalta suoria tukia.

Yhteiskunta antaa myös näille "joillekin miehille" paljon. Ilmainen koulutus ja terveydenhuolto, jota tosin ollaan purkamassa, tulevat suoraan yksilöille. Kun he olivat lapsia, saivat heidän vanhempansa lapsilisää. Odotusaikana heidän äitinsä oli velvoitettu käymään neuvolassa. Suomessa lapsikuolleisuus on maailman matalimpia, mikä on seurausta hyvinvointivaltiosta, joka rahoitetaan verovaroin. Koko infrastuktuuri rahoitetaan verovaroin ja siitä hyötyvät kaikki, myös hyvätuloiset.

Millaisella panoksella kukin osallistuu yhteiskuntaan ei valitettavasti ole kovinkaan pitkälle yksilön päätettävissä. Jos käyt töissä, maksat palkastasi veroa.

brunologi (nimimerkki)

"Millaisella panoksella kukin osallistuu yhteiskuntaan ei valitettavasti ole kovinkaan pitkälle yksilön päätettävissä."

Asenne on.

Jos yksilö kokee tulevansa kusetetuksi (ja erityisesti jos mies jää pariutumismarkkinoilta), siitä kärsii työmotivaatio, veronmaksumoraali, maanpuolustustahto, kansalaistottelevaisuus, into vapaaehtoistyöhön...

Iso joukko ikääntyviä poikamiehiä tarkoittaa tehotonta yhteiskuntaa.

Vieras (nimimerkki)

"Jos yksilö kokee tulevansa kusetetuksi (ja erityisesti jos mies jää pariutumismarkkinoilta), siitä kärsii työmotivaatio, veronmaksumoraali, maanpuolustustahto, kansalaistottelevaisuus, into vapaaehtoistyöhön..."

En ole ihan varma, että pariutumismarkkinoiden ulkopuolelle jäämisen ja työmotivaation jne. välillä on syy-seuraus -suhde. Niiden välillä voi olla korrelaatio, jolloin syy on jossain muualla.

Anyway, en ymmärrä, miksi pariutumismarkkinoiden ulkopuolelle jääminen halutaan tiettyjen maskulistien toimesta nähdä tasa-arvo-ongelmana. Tasa-arvo-ongelmat ratkaistaan politiikalla, käytännössä siis viranomaistoimilla ja lainsäädännöllä eduskunnassa. Piparin saamista/saamattomuutta ei voi, eikä pitäisi säädellä poliittisin toimin. Miksi pariutumismarkkinoiden ulkopuolelle jääminen on muka iso yhteiskunnallinen ongelma? Henkilökohtainen kyllä, mutta ei yhteiskunnallinen. Kukaan ei saa elämässään kaikkea mitä haluaa.

Dr.Feelgood (nimimerkki)

Aina ei saa mitä haluaa, kerro tämä myös naisille ja feministeille :)

Vieras (nimimerkki)

Kyllä naiset ja feministit sen tietävät.

Dr.Feelgood (nimimerkki)

No eipä tunnu tietävän, mielestäni pillu on nostettu sellaiselle jalustalle, että varsinkin Suomessa voitaisiin jo vähän rajoittaa, ei se seksi ja pillu nyt niin ihmeellistä ole. Ja suosittelen miehiä joille ei irtoa käyttämään maksullisia palveluita, turha sitä on itkeä, menkää huoriin, sillä tämäkin ongelma poistuu. Suomalaisilta naisilta on ihan turha odottaa mitään sympatiaa niille miehille jotka eivät saa seksiä.

brunologi (nimimerkki)

"Miksi pariutumismarkkinoiden ulkopuolelle jääminen on muka iso yhteiskunnallinen ongelma? Henkilökohtainen kyllä, mutta ei yhteiskunnallinen."

Totesin, että "iso joukko ikääntyviä poikamiehiä tarkoittaa tehotonta yhteiskuntaa". Väitteen voi yrittää kiistää, mutta kummallista, jos pidät yhteiskunnan tehottomuutta pelkästään kyseisten yksilöiden henkilökohtaisena ongelmana etkä näe mitään mahdollisia seurauksia koko väestön kannalta.

"En ole ihan varma, että pariutumismarkkinoiden ulkopuolelle jäämisen ja työmotivaation jne. välillä on syy-seuraus -suhde. Niiden välillä voi olla korrelaatio, jolloin syy on jossain muualla."

Pariutuminen ja perheellistyminen vähintäänkin ylläpitää tai vahvistaa miehen työmotivaatiota.

Nuorella miehellä motivaatiota riittää, oli hänellä sitten nainen tai ei, ja hän voi olla toiveikas tai huoleton tulevan suhteen. Ikääntyvillä poikamiehillä haahuilu on toista luokkaa kuin pariutuneilla. Nelikymppinen perheenisä on tuottavampi ja sitoutuneempi yhteiskunnan jäsen kuin samanikäinen mies, joka ei enää perheestä haaveile vaikka ei olisikaan stereotyyppisesti syrjäytynyt. Samanikäiset naiset voivat olla yh- tai sinkkuäitejä tai itsenä nirsoiksi ylikouluttaneita kirjallisuudentutkimuksen tohtoreita. Samalla viivalla ei ole enää naisia.

"Tasa-arvo-ongelmat ratkaistaan politiikalla, käytännössä siis viranomaistoimilla ja lainsäädännöllä eduskunnassa. Piparin saamista/saamattomuutta ei voi, eikä pitäisi säädellä poliittisin toimin."

Olen samaa mieltä, ei suorin pakkotoimenpitein. Tietääkseni esim. Henrykään ei esitä naisten seksuaalisuuden sosialisoimista sen enempää kuin taannoin Hännikäinen, ainakaan vakavissaan.

Tällainen jopa pöyristyttävä esitys muistuttaa kuitenkin, että asia on periaatteessa vain sopimuskysymys. Miehiltä on kauan vaadittu sukupuolensa perusteella fyysistä työpanosta yhteiskunnan puolesta, vapausrangaistuksen uhalla (asepalvelus). On vain sovittu, ettei tämä ole yksilönvapauden tai tasa-arvon vastaista. Yhteiskunnan etu määrää tässä asiassa.

Naisten seksuaalinen valta ja seksin epätasainen jakautuminen miesten kesken on silti nostettava esiin, jottei totuus unohtuisi. Naisilla on valtaa, johon yhteiskunta ei puutu ja jota "ei lasketa". Valta on todellista ja tuottaa hyötyjä naisille.

Uskon preferenssien pysyvyyteen. Naiset tahtovat hyvin pärjäävän, mieluusti vanhemmankin, vähintään yhtä älykkään ja koulutetetun miehen kuin he itse ovat (kokevat olevansa). Preferensseistä tinkiminen aiheuttaa tyytymättömyyttä sitä enemmän, mitä enemmän joutuu tinkimään. Naisia ei voi eikä kannata vaatia ottamaan alemman sosiaaliryhmän miehiä.

Mitä politiikka voi tehdä, jos naisia ei pakkonaiteta epämieluisille miehille? Suhteellisen pehmein keinoin voidaan vaikuttaa siihen, että miesten koulutustaso on vähintään yhtä korkea kuin naisilla. Se tarkoittaa kuitenkin harvemmille naisille mahdollisuutta korkeakoulutukseen.

Lisäksi voidaan kyseenalaistaa korkean koulutuksen pyhä status ja arvo niin yksilön kuin yhteiskunnan kannalta. Naisille erityisesti tekee hyvää hahmottaa, että miehet tekevät ilman yliopistokoulutusta vaativia ja terävää päätä vaativia hommia, esim. rakennusalalla.

Kari Hurtta (nimimerkki)

brunologi:
Iso joukko ikääntyviä poikamiehiä tarkoittaa tehotonta yhteiskuntaa.

Tässä taitaa olla jotain perää. Tämän päivän blogimerkintä antaa viitteitä samasta.

Tuo ei sisällä vielä väitettä, että mikä on syys ja seuraus. Vain että näillä on korrelaatio. Syistä sitten saadaakin aikaa iso riita.

Dr.Feelgood:
Suomalaisilta naisilta on ihan turha odottaa mitään sympatiaa niille miehille jotka eivät saa seksiä.

Tämä on havaittavissa muun muassa näiden Panu Horsmalahden blogimerkintöjen (Huomioita seksin puutteesta ja Seksin puute tasa-arvo-ongelmana) kommenteista.

brunologi:
Totesin, että "iso joukko ikääntyviä poikamiehiä tarkoittaa tehotonta yhteiskuntaa". Väitteen voi yrittää kiistää, mutta kummallista, jos pidät yhteiskunnan tehottomuutta pelkästään kyseisten yksilöiden henkilökohtaisena ongelmana etkä näe mitään mahdollisia seurauksia koko väestön kannalta.

Niin, isolla köyhiä syrjäytyneitä merkitsee tehotonta yhteiskuntaa. Tällä on korrelaatio ikääntyvien poikamiesten joukon kanssa, mutta epäilen että syytä aletaan etsiä muualta. Asialla varmaankin on seurauksia koko väestön kannalta.

Vieras (nimimerkki)

Bmad: "Pariutumispreferenssejä kuitenkin kannattaisi ohjata siihen suuntaan, ettei miesten yleensä tarvitsisi päteä kovuudella, vaan tiukkaa seksiä voisi irrota muitakin reittejä."

Mutta miksi pitäisi irrota? Seksi naisen kanssa ei ole miehen ihmisoikeus.

Vieras

Nämä erilaisten näkemysten kamppailuasetelmat ja niiden ylläpitäminen näyttää kyllä olevan helppoa. Laasasen blogit (myös ihmissuhteet ja tasa-arvo) osoittaa selkeästi tietyn keskustelutyylin erityisesti monilta feministihenkisiltä naisilta.

Mikä on ominaista tälle tyylille?

Ensin käytetään kirjakieltä, lyhyitä lauseita ja kappaleita. Vaaditaan kommentointia ja sen jälkeen mitätöidään ne viittaamalla niiden olevan jollakin tapaa väärin argumentoituja. Kommenttien pitäisi olla "viisaita" ja kaiken selittäviä, eri mielipide aiheesta ei riitä.

Toiseksi kappaleet pitenee, kirjakieli unohtuu ja mukaan tulee ;) :D ym. merkit. Kritisoidaan erityisesti käsitteitä, kuten atm ym. sekä perinteisiä rooleja. (Mikä ei haittaa, sehän on juuri keskustelua.)

Kolmas osio onkin sitten itse kamppailuasetelmia ylläpitävää: provosoidaan alatyylisesti. Täällä kirjoittavia (miehiä) vähätellään älyllisesti ja muistetaan käyttää tässä vaiheessa atm-nimitystä kaikista mieskirjoittajista. Lisäksi blogin (mies)kommentoijista havainnollistetaan akkamaisilla verbeillä (mikä ei edistä sukupuoliroolien hälventämistä). Esimerkiksi itkee, narisee, nalkuttaa, kitisee..Kuulostaa varmaan tutulta? Lopuksi muistetaan kohta 1 eli ns. viisas kommentointi ja lisätään, että tämä "kitinä alemman tason miehiltä" on ihan ok heidän mielenterveysongelmien vähentämiseksi ja tämän tähden nämä blogit tulevat hyvään tarpeeseen.

Miksi ihmeessä vajota "provosoimaan" tuolla alhaisella tasolla? Ei provokaatio ja kritiikki tarkoita sitä, että se täytyy olla alatyylistä ja vähättelevää. Hämmentävintä on se, että käytetään alunperin kritisoituja asioita provosoinnin apukeinona (käsitteet, miesten nähty akkamaisuus ym.). Erityistä tässä on se, että usein aluksi vaadittu "avointa keskusteluyhteyttä" ja "viisasta syvällistä keskustelua" mutta pian ne unohtuvat ja tilalle tulee nimenomaan tämän yhteyden huonontaminen.

Erityisesti naisena tämä joidenkin tyyli suorastaan hävettää, monet oikeuttavat alatyylisen provosointinsa "en minä mutta pojat"-tyylisellä lohkaisulla. Tai ylipäänsä aivan kuin provosointi tarkoittaisi sitä, että sen varjolla saa käyttäytyä typerästi ja asiattomasti. Provosointia ja kritiikkiä voi harjoittaa myös sillä viisaammalla tavalla, tämä koskee tietysti kaikkia sukupuolesta riippumatta.

Jos tosissaan tasa-arvo ja muu kiinnostaa, niin ehkä tätä taisteluasetelmia tulisi miettiä myös sen oman ilmaisun kannalta. Halutaanko sitä ylipäänsä vähentää ja mikä on todellinen tavoite?

t: naikkonen

Dr.Feelgood (nimimerkki)

Eiköhän jokainen mies ole näissä keskusteluissa tottunut siihen, että vastapuolen argumentointi perustuu aika usein valheisiin ja sitten kun ne väitteet kumotaan täällä tai muissa keskusteluissa niin alkaa loanheitto, jos menet johonkin foorumiin missä on paljon feministejä ja naisia, pistät sinne faktaa pöytään niin sinut luultavasti sensuroidaan ja haukutaan ruikuttavaksi homoksi. Miksi feministien pitää valehdella koko ajan, kyllähän miehissäkin kaikenmaailman pölkkypäitä riittää, mutta en ole kyllä huomannut systemaattista valehtelua mitä feministit harrastavat.

Dr.Feelgood (nimimerkki)

"Tämähän soppii, mutta eivätkös laasaslaiset ja muut pesättä jääneet nosta hirmuisen mekkalan? Suomalaista miestä.. äyväyväy..."

Tälläisen kommentin luin tuolta blogista missä keskusteltiin koulusta. Muistakaa nyt että tasa-arvosta keskustelevat miehet ovat ilman pillua jääneitä ruikuttajia eli kannattaisiko antaa sitä pesää, niin miehet eivät vaatisi tasa-arvoa näin kovaan ääneen :)

bmad (nimimerkki)

"En ole ihan varma, että pariutumismarkkinoiden ulkopuolelle jäämisen ja työmotivaation jne. välillä on syy-seuraus -suhde. Niiden välillä voi olla korrelaatio, jolloin syy on jossain muualla."

Jos työapnos ei kanna vastinetta, niin kyllä se syy on juurikin
siinä. Eivät palkat ole yleensä niin isoja, että pelkästään rahapalkka riittäisi tekemään tyytyväiseksi. Perhe, puoliso ja muu hyvä sosiaalinen elämä on se veturi, joka panee ihmisen haalimaan ansiotuloja, ja maksamaan veroja Eri asia ovat tietenkin orjamentaliteetin omaavat atm:t, mutta kyllä keskeinen salattu syy tähän vallitsevaan kriisiin on miesten syrjäytyneisyys ja seksinpuute.
Valitettavasti.

Me, jotka rahaa saamme maksamme taatusti sen 10-15 euroa päivässä vähintään siitä hyvästä, että jollain muulla (miehellä) menee huonosti. Kun syrjäytymispotti kasvaa, niin jossain vaiheessa rahat eivät tahdo riittää omiin eläkkeisiimmekään. Lisäksi puhutaan aivan nykyajalle erityisestä ilmiöstä. Ellei sukupuolielämään saada muutosta on olemassa aika hyvä mahdollisuus, että 20 vuoden päästä maata hallitsee jo uusi Hitler, joka laskettaa atm:iä maanalaisiin polttouuneihin.

"Anyway, en ymmärrä, miksi pariutumismarkkinoiden ulkopuolelle jääminen halutaan tiettyjen maskulistien toimesta nähdä tasa-arvo-ongelmana. "

Tasa-arvo-ongelma se on silloin jos esim. ujo nainen saa seksiä,
mutta ujo mies ei.

"Piparin saamista/saamattomuutta ei voi, eikä pitäisi säädellä poliittisin toimin."

Piparin saamispuhe on harhauttavaa, ennemmin kannattaisi puhua ihmisläheisyyden ja sukupuolisen läheisyyden saamisen vaikeudesta, ja sukupuolisuhteiden kaupallistumisesta. Vähentämällä elämän kaupallista imagoa luultavasti kyettäisiin epäsuorasti vaikuttamaan myös sukupuolimarkkinoille.

"Miksi pariutumismarkkinoiden ulkopuolelle jääminen on muka iso yhteiskunnallinen ongelma?"

Se vie eläkkeesi.

"Henkilökohtainen kyllä, mutta ei yhteiskunnallinen. Kukaan ei saa elämässään kaikkea mitä haluaa."

Siihen, ettei saa jotain mitä oleellisesti haluaa pitää olla hyvät perusteet. Et sinäkään tykkäisi jos sinua ei otettaisi esim. lentokoneeseen jostain mukamas hienosta syystä...

bmad (nimimerkki)

"Jos tosissaan tasa-arvo ja muu kiinnostaa, niin ehkä tätä taisteluasetelmia tulisi miettiä myös sen oman ilmaisun kannalta. Halutaanko sitä ylipäänsä vähentää ja mikä on todellinen tavoite?
t: naikkonen"

Harvat naiset tänne kirjoittavat.

Naisilla on yleensä aika vähän mitään sympatioita miesasiaa tai
syrjittyjä miehiä kohtaan. Suuri osa naisista ei vahingossakaan edes kirjoittele tälle palstalle, vaikka tämän olemassaolo tiedetään melko laajasti.

Se, ettei kirjoiteta on tietenkin vain tapa lykätä sitä ajankohtaa kun nämä teemat putkahtavat suurmedian käsiteltäviksi. Sitten tuleekin aivan ennennäkemätön älämölö, kun tähän saakka turpansa visusti kiinni pitäneet tyttöset avaavat suunsa ja hakevat herrasmieseliittiä apuun.

bmad (nimimerkki)

Bmad: "Pariutumispreferenssejä kuitenkin kannattaisi ohjata siihen suuntaan, ettei miesten yleensä tarvitsisi päteä kovuudella, vaan tiukkaa seksiä voisi irrota muitakin reittejä."

"Mutta miksi pitäisi irrota? Seksi naisen kanssa ei ole miehen ihmisoikeus."

Vaikkei olisikaan ihmisoikeus, ei miehelle langetettu määräys olla kovis (saadakseen seksiä) sovi sivistysyhteiskuntaan. Sivistysyhteiskunnalla ei ole edes varaa maksaa miesten syrjäytyneisyyttä tai kaikkea muutakaan tulevaisuudessa, joten faktat ovat puolellani.

Voidaan tietysti luopua sivistysyhteiskunnasta ja kokeilla, voisiko atm:t orjuuttaa tai korvata vähitellen roboteilla.

bmad (nimimerkki)

"No eipä tunnu tietävän, mielestäni pillu on nostettu sellaiselle jalustalle, että varsinkin Suomessa voitaisiin jo vähän rajoittaa, ei se seksi ja pillu nyt niin ihmeellistä ole. "

Seksi on tässä kehittymättömässä maailmassa itseisarvo, tai
suuri toteemi, joka saa ihmiset kellistymään. Seksiasioissa tunnetusti ja useimmiten määrä korvaa laaduun ja saanti puutteen. Ylivoimaisesti suuri osa ihmisten keskenään harrastamasta seksistä on todella huonotasoista näin parempaa seksiä harrastaneen näkökulmasta.

On ihmeellistä, että täysi-ikäisille ihmisille on joutunut itsekin opettamaan miellyttävän ja kohtuutasoisen seksin alkeita.

Yksi syy seksuaaliseen puutteeseen varmasti onkin se, että ihmiset eivät yleensä osaa hyvää seksiä. Tämä voi olla atm:ienkin kannalta
lohdullista kuulla.

bmad (nimimerkki)

"Naisten seksuaalinen valta ja seksin epätasainen jakautuminen miesten kesken on silti nostettava esiin, jottei totuus unohtuisi. Naisilla on valtaa, johon yhteiskunta ei puutu ja jota "ei lasketa". Valta on todellista ja tuottaa hyötyjä naisille."

Naisten vallankäytön ja preferenssien piilottelu yleissivistykseltä on tätä päivää, kun naisella on valta muokata totuutta. Ei naisen seksuaalinen valta sinänsä ole kuitenkaan mikään ongelma, vaan se, ettei nainen oikeastaan siedä kovinkaan erityyppisiä miehiä. Eli olemme tekemisissä putkinäköisen nihilismin kanssa, joka ilmenee sitten miehiin kohdistuvana sukupuolivalintafasismina.

"Ikääntyvillä poikamiehillä haahuilu on toista luokkaa kuin pariutuneilla. Nelikymppinen perheenisä on tuottavampi ja sitoutuneempi yhteiskunnan jäsen kuin samanikäinen mies, joka ei enää perheestä haaveile vaikka ei olisikaan stereotyyppisesti syrjäytynyt."

Näinhän se on, mutta enenevässä määrin myös nuoret miehet kärsivät
mm. työtehojen laskusta. Tunnen minäkin ihmisiä (korjaan: miehiä), jotka pyörivät tuolla kaukana työttöminä, eivätkä tee yhteiskunnan eteen mitään. Eliitin unelma olisi saadajostain läjä atm:iä, jotka tekisivät matalapalkkaisia töitä 16 tuntia kuukaudessa 60 vuotiaaksi asti ja kuolisivat ennen eläkkeelle siirtymistään. :D

bmad (nimimerkki)

Korjaus edelliseen 16 tuntia päivässä. :D

"Lisäksi voidaan kyseenalaistaa korkean koulutuksen pyhä status ja arvo niin yksilön kuin yhteiskunnan kannalta."

Eräs teosofituttuni aikoinaan sanoi, että pitää jättää työt ja koulut henkisesti taka-alalle ja keskittyä elämisen paljon suurempaan paradoksiin.

Näyttävä nainen, joka puhuu kymmentä kieltä (ml. smalltalk) aika helposti alkaa muistuttaa vaan jotain diamond escorttia, joka kauppaa seuraansa korkeamman matematiikan bisneskumppaneilleen. Enkä nyt viittaa tällä omaan naisseuraani. :D

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset