Henry Laasanen Kirjoituksia miesten tasa-arvosta ja pariutumisesta

Miesten osuus luokanopettajakoulutuksessa

Jyväskylän OKL:n tutkija Pekka Räihä vei väitöskirjansa Tampereen yliopistoon, koska Jyväskylässä tiedekunta ei lähettänyt työtä esitarkastajille. (Jylkkäri).

Räihän mukaan Opiskelijavalinnan kriteerit ovat hukassa luokanopettajakoulutuksessa (KU). Luokanopettajakoulutuksen valintojen uskotaan nojaavan tieteelliseen ja perusteltuun pohjaan. Räihä ei löytänyt oletukselle kuitenkaan katetta.

Väitöskirjasta löytyy tietoa yrityksistä lisätä miesten osuutta opettajankoulutuksessa.

Poimintoja väitöskirjasta

1. Kun  sukupuolikiintiöt,  jotka  luokanopettajakoulutuksessa  takasivat  miehille 40 % osuuden  soveltuvuuskokeista, poistettiin valinnoista 1989, miesten  riittävän määrän  takaamisesta  tuli  työryhmälle  lähes  ensisijainen  tehtävä. 

2. 1990-luvulla miesten määrä  laski  kiintiöiden  takaamasta  40 %:n  osuudesta  noin 20 %:iin. Tendenssi huolestutti silloista opetusministeriä Olli-Pekka Heinosta jo siinä määrin,  että hän  ehdotti alkukesästä 1996  sukupuolikiintiöiden palauttamista niihin opettajankoulutusohjelmiin, jossa toinen sukupuoli (mies) on jäämässä selväksi vähemmistöksi. Kasvatustieteiden tiedekunnissa ministerin näkemykseen ei lämmetty vaan sukupuoliongelmaa haluttiin ratkaista valintakoemenettelyin; sekä sisällöllisin että rakenteellisen ratkaisuin.

3. Mitään  varsinaista  pedagogista  tai muutakaan  tieteellistä  perustelua  pyrkimykselle  saada miehiä koulutukseen  ei kuitenkaan näyttäisi olleen  (Huttunen 1997, 68–69).

4. Opetusministeriölle  annetussa  tasa-arvovaltuutetun  lausunnossa  (nro  126/87) todettiin, että tasa-arvolaki kieltää sukupuolikiintiöiden käytön opiskelijavalinnoissa.

5. Kun  luokanopettajakoulutukseen  hakijoissa miehiä  oli  ainoastaan neljännes, oli selvää, että kiintiön turvin miehiä pääsi koulutukseen naisia pienemmillä esivalintapistemäärillä. Kiintiöiden poistamisen myötä miesten osuus laski koulutuskysyntää vastaavalle tasolle eli runsaaseen 20 %:iin.

6. Tasa-arvolain jälkeen keskeiseksi esivalinnan kysymykseksi nousi, miten saada miehiä lisää luokanopettajakoulutukseen. Naisiin ei kohdistettu mitään erityishuomiota. (Liimatainen 2002, 27.)

7. Vaikka mieskiintiöt olivat poistettu  lakisyistä, yhteisvalintatyöryhmän toimintaa siivitti varsin avoin miesten suosiminen.

8. Missä määrin toiminta oli tasa-arvolain mukaista tai vastaista, voi vain arvailla.

9. Miehiä suosittiin monin eri tavoin. Muun muassa varusmies- ja siviilipalveluksesta annettiin 1994 yksi esivalintapiste ja jopa kesken olleesta suorituksesta palkittiin puolen pisteen verran. Vuonna 1998 kesken olevasta suorituksesta sai jo täyden pisteen. Vuonna 1994 ylioppilastutkinnon laajan matematiikan suorituksesta annettiin yksi piste. Kuten Liimatainen (2002, 28) kirjoittaa ”näillä toimenpiteillä haluttiin tasoittaa sukupuolten välistä määrällistä eroa koulutuksessa”.

10. Samaan pyrittiin myös harrastustoiminnan ohjaamisesta saatavien pisteiden poistamisella esivalinnasta. Ne olivat osoittautuneet selvästi naisia suosivaksi.

11. Vuonna 1997 laajan matematiikan kokeesta sai jo 1,5 esivalintapistettä. Kun nostoa perusteltiin LUMA-talkoilla,  jotka olivat yleinen hyväksytty tapa kohottaa luonnontieteen asemaa, pistenosto ei ilmeisesti näyttänyt ulospäin niin miespisteeltä. (Liimatainen 2002, 29.)

12. Miesten osa kokeisiin kutsutuissa laski vaikka esivalinnan muutoksilla  tavoiteltiin  päinvastaista.  Kun  miesten  osuus  soveltuvuuskokeeseen kutsutuista vuonna 1993 oli vielä 19,1 %, vuoden 1994 heidän osuutensa  laski 2 prosenttiyksikköä 16,8 %:iin. Kehityssuunta on mielenkiintoinen,  sillä  tehtiinhän juuri tuona vuonna koko joukko toimenpiteitä, joiden arveltiin auttavan juuri miehiä. Tilanne huononi entisestään vuonna 1995, jolloin miesten osuudessa saavutettiin pohjalukema, 14,5 %.

13. Vuotta myöhemmin  tapahtui käänne parempaan. Kun esivalinnasta  poistettiin  lukion  päästötodistuksen  kaikkien  aineiden  keskiarvo miesten osuus nousi  19,8 %:iin.

14. Aikaisemmat selkeät ”poikapisteet”, kuten laaja matematiikka, eivät ohjanneetkaan miehiä  alalle  vaan  saivat  tytöt  lukiossa  suuntaamaan  opintojaan luokanopettajakoulutuksen valintojen hengessä: tytöt suorittivat entistä enemmän laajaa matematiikkaa.

15. Naiset  saivat  essee tehtävistä arvosanaksi  enimmäkseen 3–4  asteikolla 1–5 miesten jäädessä kolmeen pisteeseen. Miesten edun nimissä jotakin piti tehdä. Ratkaisu löytyi essee-vastausten uudelleen pisteityksestä. Jatkossa niitä arvioitiin puolen pisteen tarkkuudella. Miehet näyttävät olleen useasti valintamuutosten, ainakin teknisten ratkaisujen, priimusmoottorina.

16. Kun  harrastustoiminnan  ohjaamisesta  saatavat  pisteet  poistettiin  esivalinnasta vuonna 1996 tyttöjä suosivana  ja vaikeasti todennettavissa olevana asiana, sekä vuonna  1998  lisäansioina  olleiden musiikkitutkintojen  pistemääriä  alennettiin  ja erityislukiot poistettiin esivalintapisteytyksistä ja niiden sijasta lisäpisteitä esivalinnassa alettiin antaa  teknologia-,  tietotekniikka-, media-  ja yhteiskunta-alan opinnoista, miesten määrä valintakokeisiin kutsutuista ei enää laskenut vaan vakiintui 20 % paikkeille, tosin kaksi prosenttiyksikköä aikaisempaa alemmalle tasolle.

17. Kun perinteiset  luokanopettajalle mielletyt  (kansakoulunopettajan) harrastustoiminnan  ohjaaminen  taito-  ja  taideaineissa  sekä  niiden  opinnoista  saadut  lisäpisteet poistettiin, oli pitkä perinne näiden hyveiden palkitsemisesta  tullut  tiensä päähän. Niitä  ei  poistettu  esivalintapisteistä  sen  takia,  että  ne  eivät  olisi  tärkeitä opettajan työtä ajatellen vaan sen vuoksi, että miehet hävisivät niistä saaduissa pisteissä. Samalla kun miesten saamiseksi tehtiin kaikki mahdollinen, revittiin perinteistä opettajavalintaideologiaa (opettaja taitavana ja harrastavana) rikki.

18. Vaikka  ”kaikki”  mahdolliset  toimenpiteet  miesmäärän  nostamiseksi  tehtiin, vaikutukset jäivät laihoiksi.

19. Tosin toisaalta voidaan todeta, että toimenpiteet pysäyttivät miesmäärän  laskun. Kun mitkään  toimenpiteet eivät miehiä  lisänneet alalle, yksinkertainen  johtopäätös on, että miesongelma ei  lopultakaan ole valintakoekysymys vaan  laajempi koulutuspoliittinen kysymys. Eräänlainen miessaturaatio oli saavutettu.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (81 kommenttia)

Henry Laasanen

Täältä löytyy kirjoitus...

http://www.saunalahti.fi/~raijakoo/lyhyet4.htm

SIVISTYSVALIOKUNTA OSOITTI SIVISTYMÄTTÖMYYTENSÄ
Opettajankoulutuksen mieskiintiöt eivät ratkaise mitään

Eduskunnan sivistysvaliokunta otti keväällä kantaa luokanopettajakoulutuksen naisistumiseen. Sivistysvaliokunnan miehet olivat huolissaan siitä, etteivät miehet pääse kouluttautumaan opettajiksi. Lausuntoon kirjoitettiin: "Valiokunta pitää välttämättömänä, että opetusministeriö yhteistyössä yliopistojen kanssa pikaisesti käynnistää valintaperusteiden uudistamisen sellaiseksi, että ne valikoivat tasaisemmin molempia sukupuolia opettajankoulutukseen. Myös sukupuolikiintiöiden käyttö kokeiluna on mahdollistettava." Kiintiölausunto meni yhden äänen enemmistöllä läpi. Sitä vastaan äänestivät yhtä lukuun ottamatta kaikki valiokunnan naiset...

Sivistysvaliokunnan lausunto osoittaa, kuinka sukupuoleen liitettävät merkitykset esitetään kyseenalaistamattomina totuuksina eikä pysähdytä kysymään miksi ja mihin miehiä koulussa tarvitaan. Vaatimukset saada kouluun lisää miehiä tuntuvat samanaikaisesti olevan ristiriidassa opettajien sukupuolineutraalisuus -näkemysten kanssa. Useiden tutkimusten mukaan (esim. Lampela, 1995) opettajat eivät ajattele oppilaan sukupuolella olevan merkitystä opetustilanteissa tai tavoissa suhtautua oppilaisiin. Samanaikaisesti juuri opettajat ja kasvatusalan ammattilaiset ovat näkyvästi peräänkuuluttaneet lisää miehiä opettajiksi. Jos kerran oppilaan sukupuolella ei ole väliä, miksi opettajan sukupuolella olisi?

Lisää ristiriitoja miesopettajakaipuuseen tuo tieto siitä, etteivät oppilaat erityisemmin ikävöi miesopettajia. Tämä on tullut ilmi esimerkiksi Tuula Gordonin ja Elina Lahelman tutkimuksessa, jonka mukaan oppilaat haluavat opettajikseen hyviä persoonallisia opettajia sukupuolesta riippumatta. Miesopettajien perään haikailevat siis ennen kaikkea opettajat itse.

Jorma (nimimerkki)

"Useiden tutkimusten mukaan (esim. Lampela, 1995) opettajat eivät ajattele oppilaan sukupuolella olevan merkitystä opetustilanteissa tai tavoissa suhtautua oppilaisiin."

Se, että opettajat eivät näin ajattele, ei todista, etteikö niin kävisi.

"Jos kerran oppilaan sukupuolella ei ole väliä, miksi opettajan sukupuolella olisi?"

Oppilaan sukupuolella on väliä. Opettajan samoin.

"Lisää ristiriitoja miesopettajakaipuuseen tuo tieto siitä, etteivät oppilaat erityisemmin ikävöi miesopettajia."

Miksi kaipaisivatkaan? Eihän se ole millään muotoa olennaista. Olennaista on tarjota positiivista miehen mallia oppilaille. Naisopettajat eivät tähän kykene.

Koska meillä jo nykyisen harjoitetaan "positiivista" syrjintää naisten osuuden lisäämiseksi siellä ja täällä, ei ole mitään perusteita olla turvautumatta samoihin keinoihin riittävän miesedustuksen varmistamiseksi koulutuksessa. Kiintiöiden tulee toki olla viimeinen keino, mutta niitä on harkittava, jos muu ei auta. Tasa-arvovaltuutetun puolueellinen laintulkinta on tullut jo aiemmin tutuksi.

Koulutuksen tasa-arvo-ongelmia ei taatusti ratkaista vain miesopettajien määrää lisäämällä, mutta se on yksi tärkeä askel oikeaan suuntaan. Kyse on oppilaiden edusta.

Henry Laasanen

Tässä törmää kaksi sukupuoli-ideologiaa vastakkain. Yhden mukaan sukupuolella ei ole väliä ja tavoitteena on sukupuolineutraali ympäristö. Toisen mukaan sukupuoli ja sukupuoliroolin oppiminen on tärkeä asia, jota koulun pitäisi avittaa.

Henry Laasanen

Off Topic

Mielipidekirjoitukseni Hesarissa... (Otsikko on Hesarin itse keksimä)

Avoerolain pitäisi siirtää varallisuutta työssäkäyvälle

Henry Laasanen

Uuden avoerolain mukaan "avopuolisolla olisi oikeus hyvitykseen, jos hän on auttanut kumppaniaan kartuttamaan tämän omaisuutta avoliiton aikana".

Esimerkkinä omaisuuden kartuttamisesta mainitaan "kotona lapsia hoitanut avopuoliso, joka olisi oikeutettu hyvitykseen". Kotona oleva avopuoliso ei kuitenkaan kartuta työssäkäyvän avopuolison omaisuutta, vaan päinvastoin kuluttaa sitä. Jos työssäkäyvä henkilö ottaa kotiinsa asumaan kenet tahansa, jonka työssäkäyvä elättää, työssäkäyvän omaisuus ei kartu. Loogisempaa olisikin määrätä kotona ollut korvaamaan käyttämänsä varallisuuden arvo työssäkäyvälle.

Näyttää siltä, että avoerolain tosiasiallisena tarkoituksensa on siirtää varallisuutta miehiltä naisille, koska suurimmassa osassa avoliittoja miehen tulot ovat naisen tuloja suuremmat.

Eikö lain tosiasiallinen tarkoitus olisi syytä sanoa suoraan? Eivätkö kotona olleet avopuolisot joudu tuomioistuimissa mahdottoman tehtävän eteen yrittäessään todistaa, kuinka he ovat kartuttaneet työssäkäyvän omaisuutta?

Jyväskylä

Itä meidän (nimimerkki)

Miten sitten mitataan avopuolison osuus toisen elämänlaadun parantamisessa? Aika harvalla on se akka kotona vain siivoamassa, tekemässä ruokaa ja ottamassa suihin ja antamassa pildee. Jos oma thaikkuorjasi on sut jättänyt ja vienyt osan omaisuudesta, too bad.

Lapset on sitten eri asia. Niissä on myös puolet sinua. Ja jollain tapaa olet myös velvollinen huolehtimaan niistä. Elämä ei ole se, että sutasee, ottaa ja jättää. Vai pitäisikö ne viedä lastenkotiin? Siis menepä sinne etunenässä pullero, pitämmän huolta niistä, keitä kukaan ei tahdo... Yleensä tämäkin on ns naisten työ.

MissM (nimimerkki)

Onko "osuus elämänlaadun parantamisessa" sama asia kuin "omaisuuden kartuttaminen"? Minusta ei.

Kari Hurtta (nimimerkki)

Itä meidän:
Jos oma thaikkuorjasi on sut jättänyt ja vienyt osan omaisuudesta, too bad.

Ollapas sitä nyt niin kovin asiallisia.

Itä meidän (nimimerkki)

Onko se omaisuus pyhää? Saatko sen arkkuun mukaan? Onnea sinne puhelinmyyntiin vaan... Jos haluu saada,on pakko antaa. Faktat kohdalle jo lapsilla. Mikään ei ole ilmaista, mutta kaikkea ei voi mitata rahassa.

vier-AS (nimimerkki)

Onko sinulla kokemusta tästä asiasta? Nimittäin mielipiteesi perusteella et tiedä asiasta ja sen oikeista käytännöistä yhtään mitään ..sen verran lapsellinen on kannan ottosi. Onneksi et ilmeisesti tiedä sitä vaan kirkkain silmin "väität" jotain sellaista mille ei ole mitään oikeaa perustaa.

Puolisot AINA auttavat toisiaan mm. siinä omaisuuden kartuttamisessa. Oletkomuuten tiennyt sitä että johtoportaaseen valitaan MIELUUMMIN vakaassa parisuhteessa eläviä ihmisiä kuin epävapaassa sinkkuelämässä eläviä ihmisiä? Luulenpa että et tiedä sitä ja tämä muuten siksi ETTÄ KAIKKI muut (paitsi SINÄ tietävät sen tosiseikan että vakaassa parisuhteessa oleva mies (ennen kaikkea mies) menestyy paremmin kuin sinkku mies.

Naisissa se on taas niin päin että sinkkunainen menestyy paremmin kuin ns. vakaassa parisuhteessa oleva. Mietippä Henkka sitä yhtälöä että mistähän se mahtaisi johtua? Olisikohan sillä mitään tekemistä sen kanssa esim. että vieläkin perheellisisitä naisista suurinosa on niitä jotka hoitavat sekä työnsä että lisätyönä vielä lähes yksin myös perheen kodin..mieti sitä. Yhtälö asioiden välillä ei vaad suuria ponnistuksia älyllisesti ainoastaan sosiaalisesti silmää.

Lisäksi on niin että kukaan ei tule jakamaan ja hyvittämään jotenkin automaattisesti jostain ns. miehen ansaitsemasta omaisuudesta naiselle jos naisella ei ole varaa pitää puoliaan..joten sanon tämän yksinkertaisesti jotta sinäkin sen ymmärtäisit: Kotiäiti ei voi käytännössä pitää puoliaan erotilanteessa KOSKA hänellä ei ole siihen varaa millään tasolla KOSKA SE MAKSAA.

Ingenieur (nimimerkki)

Öh, oikeusapu on Suomessa pääsääntöisesti maksutonta varattomille ja vähätuloisille. Jos tosiaan mitään rahaa ei ole, niin ei oikeudenkäyntikuluja yleensä tuomita velkarahoillakaan maksettavaksi. Toi juristiaspekti on sinänsä tosi vaarallinen sille "varakkaalle" osapuolelle, jolle oikeudenkäyntikulut voidaan hyvinkin määrätä taloudellisen tilan perusteella. Siten "luovuttaminen" uhkauksille voi olla helposti kannattavampaa. Etenkin kuin oikeuslaitos järjestään on vahvasti naisen puolella. Näkyy niin keskimääräisten tuomioiden suuruudessa (rikoksista riippumatta), kuin avioeropäätösten tuloksissa.

Kokemusta ei ole, mutta jotenkin näin olen käsittänyt. Saa korjata.

Jorma (nimimerkki)

"Puolisot AINA auttavat toisiaan mm. siinä omaisuuden kartuttamisessa."

Ei siitä "auttamisesta" mitään korvauksia pidä maksaa. Seksipalvelujen myyjiksi voisi niitä naisia kutsua, jotka tällä tavoin yrittävät venkoilla.

"Olisikohan sillä mitään tekemistä sen kanssa esim. että vieläkin perheellisisitä naisista suurinosa on niitä jotka hoitavat sekä työnsä että lisätyönä vielä lähes yksin myös perheen kodin"

Ei olisi. Perheelliset miehet ja naiset tekevät yhtä paljon kotihommia, miehet sen lisäksi pidempää työpäivää. Sitä paitsi, jos joku omasta tahdostaan panostaa kaikkensa kodinhoitoon ja sisustamiseen, niin se on ihan oma valinta, jonka seuraukset on sitten vain kestettävä.

"Kotiäiti ei voi käytännössä pitää puoliaan erotilanteessa KOSKA hänellä ei ole siihen varaa millään tasolla KOSKA SE MAKSAA."

Voi voi. Ilmaista oikeusapua oikein tarjotaan ja tyrkytetään. Kun huoltajuus viranomaisten syrjinnän avustuksella näissä tilanteissa menee äidille automaationa, on hänellä "lapsen etuun" vedoten mahdollisuus käräjöidä vaikka maailman tappiin, ilman mitään pelkoa kustannuksista.

Osittain laki on oikeusministeriössä säädetty juuri siitä syystä, että juristeilla riittäiosi kivaa ja tuottoisaa puuhasteltavaa. Tuomioistuimet ovat jumissa jo nyt, mutta se ei Tuija Braxia ja hänen kätyreitään kiinnosta. Tärkeintä heille on maksimoida juristien tulot, vaikka ihmisoikeuksien kustannuksella.

Ingenieur (nimimerkki)

Ehkä pitäisi vielä mainita, ettei parisuhde ole suinkaan aina ansaintamahdollisuuksia/työkykyä parantava elementti. Onnellinen parisuhde on varmastikin eduksi kaikille, mutta aina ei sitä onnea ole. Mitä pitäisi tehdä vuosia riidelleelle kulissiparille? Jos parisuhde on efektiivisesti vahingoittanut yksilöitä ja näiden suhteen ulkopuolista elämää? Maksaa "palkka" saaduista lisätuloista?

Itä meidän (nimimerkki)

Haistakaapa kuule pitkä vittu. Joka ei ole sitä ilmaista oikeusapua saanut, ei kannata puhua siitä mitään. Oikeusaputoimisto on lakimiehen ja -naisen suojatyöpaikka. Eivät tee mitään asiakkaansa hyväksi. Lukevat vain valmiit paperit, jotka asiakas on ( jos on...) hankkinut heille.

Minua kaksi miestä kidutti, uhkasi aseella, potki, toinen raiskasi...( josta kerroin poliisille vain yrityksenä, ja miettipääkä MIKSI...) syytteinä olivat vapauden riisto, törkeä pahoipitely, ryöstö ja raiskaus. Mies- ( huom !) asianajaja ei sanonut SANAKAAN oikeudenkäynnissä. Tulos oli nolla, eli EI mitään rangaistusta kiltille pojille, vaikka naapurit todistivat "tilanteen" jatkuneen noin klo 02-09/ 04/2006. Miehillä kun oli ne työpaikat siellä ekotorilla, siis työkkärin järjestämät 800e/kk 4h/pvä paikallisella kirppiksellä. Itse opiskelijana ja raiskattuna ( ok, tiesin kavereilta tilanteen etukäteen, enkä tehnyt ilmoitusta kuin "yrityksestä") - aseen kanssa ohimoon samalla kun pakotettiin ottaa suihin, sen jälkeen vedettiin kummankin kaveruksen toimesta niin paljon kuin haluttiin, poliisille sanoin torjuneeni äijät.En vain halunnut poliisien raiskaavan minua uudelleen. Siis kuvainnollisesti kertomalla yksityiskohdat, ja kumma, että poliisit eivät aluksi uskoneet minua. Heillä on kuitenkin pitkä kokemus raiskatuista naisista ja sanoivat suoraan:" että mitä tahansa mulle on tapahtunut,hae apua". Minut on siis tässä lintukodossa 3 kertaa raiskattu ja olen ns pilattu nainen, koskaan ei enää tunnu siltä, miltä tuntui ennen ensimmäistä raiskausta.

On se Suomi niin hyvä maa asua, silti. Vituttaa tälläinen degemonia ja miesten yllytys hakemaan kyrpä kädessä sitä, mikä heille kuuluu. Onneksi mieheni ei välitä siitä,että olen ns pilattu akka. Se valitettavasti pitää paikkansa aivan liian monen suomalaisen naisen kohdalta. Ja minua se painaa loppuiän.

Ingenieur (nimimerkki)

Näillä ei nyt ole mitään tekemistä keskustellun aiheen kanssa. Osanottoni jne, mut aika rumaa vetää yhtään mitään argumenttia subjektiivisiin paskoihin kokemuksiin vedoten. Joilla siis ei ole ilmeisesti mitään tekemistä riitaisan avioerotilanteen kanssa. Miehet on pahoinpidelleet sua. Ok. Entä sitten. Silti kaikki tilastot puhuu sun olevan hyvin poikkeustapaus. Sori.

Nää on näitä "henkilökohtainen on poliittista" "yhyy säälikää mua" esimerkkejä, jotka pilaavat pahasti koko feminismin maineen. Just sun kaltaiset yleistäjät on koko liikkessä vialla. Te olette niitä 1% väestä, joka saa 50% huomiosta. Koska tyhmät ihmiset eivät osaa suhteuttaa todennäköisyyksiä.

Vieras (nimimerkki)

Ei kuulosta kovin uskottavalta. Puolet raiskaussyytöksistä on perättömiä (mm. http://www.mensnewsdaily.com/archive/s/sacks/2004/...) Etenkin esittämäsi perusteet tilanteen vähättelylle "kavereilta kuulin, ettei kannata edes yrittää..." KUN KYSEESSÄ ON VITTU ASEELLINEN PAHOINPITELY, valehtelu poliisille (joo just...), asianajajan (joka kuitenkin nostaa suunnilleen ihan sitä samaa palkkaa myös julkisesta oikeusavusta) vähättely... Gimme a break. TODISTAJIEN OLEMASSAOLO ylipäänsä, ja niiden passiivisuus?!? Potkuista jää yleensä mustelmiakin. Miten helvetissä olet onnistunut kössimään noin ilmeisen todistustaakan? Niitä raiskaustuomioita kuitenkin tulee ja niitä tulee tosi paljon. Eikä sitä ole yleensä yhtään sen helpompaa todistaa. Sulla olisi ollut omien sanojesi mukaan vieläpä runsaasti näitä todisteita. Eikä ne tuomiot tule mitään superlakitoimistoa käyttämällä. Ihan yleisen syytteen alaisia rikoksia.

Kamoon. Et sä ole tyhmä. Olet osoittanut näissä ketjuissa paljon kypsempää ajattelua kuin ehkä noin 90% muista keskustelijoista. Ei vain kuulosta yhtään uskottavalta noin epälooginen ja omaan jalkaan ampuva käytös (mukaanlukien todistajien ja asianajajien yllättävä yhtaikainen perseily). Joko tässä on todella rankkaa liioittelua ja yleistystä. Tai juttu on ihan puhdasta fuulaa. http://www.nizkor.org/features/fallacies/ Kyl sä pystyt parempaankin.

Vanhin temppu kirjassa. Mitä seuraavaksi. Silmien räpyttelyä ja kierimistä?

Itä meidän (nimimerkki)

En osaa esittää asiaa oikein, koska siihen liittyy niin huonoja muistoja. Jouduin myös hakemaan ammattiapua tapauksen jälkeen, ja tätä käytettiin minua vastaan, mitään ei uskottu mitä sanoin, oma äitini todisti minua vastaa oikeudenkäynnissä, lääkäriä ei ollut kutsuttu todistajaksi ( kaikki mustelmat jne oli kyllä siinä lausunnossa). Syyttäjä vaati ehdotonta tuomiota törkeästä pahoipitelystä ja vapauden riistosta ja raiskauksen yrityksestä. Oma asianajajani luki lääkärin lausunnosta viimeisen rivin, jossa todettiin,että tapahtumalla on pitkäkestoisia seurauksia...Siinäpä se oli. Parempi olisi ollut nuolla haavoja jossain laitoksessa... Kiva kun tämä taas jatkuu, se siis, että minut leimataan automaattisesti valehtelijaksi. Ainoat, ketkä joten kuten ymmärsivät minua olivat poliisit, tekijöillä oli hyvin pitkä rikosrekisteri, joka puhui puolestaan.

Itä meidän (nimimerkki)

http://www.optula.om.fi/uploads/v711q.pdf

Ihan asiaa. Toki on varmasti myös perättömiä raiskaussyytöksiä, mutta kuinka moni ilmoitus mielummin perutaan tai nainen valehtelee valehdelleensa, jotta säästyisi oikeudenkäynniltä, jossa mahdollinen tuomio tulee tod.näk. olemaan vain ehdollinen. Ja lisäksi se raiskaaja on usein tuttu.

Ingenieur (nimimerkki)

"Ihan asiaa. Toki on varmasti myös perättömiä raiskaussyytöksiä, mutta kuinka moni ilmoitus mielummin perutaan tai nainen valehtelee valehdelleensa, jotta säästyisi oikeudenkäynniltä, jossa mahdollinen tuomio tulee tod.näk. olemaan vain ehdollinen. Ja lisäksi se raiskaaja on usein tuttu."

Mikään noista ei ole hyvä syy väärinkäyttää ja murentaa suomalaista oikeusjärjestelmää. Rikolliset kuuluu saattaa vastuuseen teoistaan. Mukaanlukien puolisoaan lyövät naiset. Toleranssista väkivallalle ei voi muodostaa mitään "maan tapaa". Se on tie helvettiin.

Meidän on vain pakko luottaa oikeusjärjestelmäämme ja sen päättäjiin. Ehdollinen on ihan oikea rangaistus. Se estää yleisimmissä tapauksissa rikoksen uusiutumisen, koska toisesta rikkomuksesta pamahtaakin sitten häkkiä, eikä omaa tuomiotaan voi oikein naamioida muilta potentiaalisilta uhreilta ja kumppaneilta. Raiskauksesta paljon linnaa ja munat pois -hysteerikot eivät ymmärrä suomalaisen oikeusjärjestelmän hienoutta. Toisin kuin suurin osa kilpailevista systeemeistä, se oikeasti toimii ja vähentää rikoksenuusintamahdollisuuksia.

Se ei toimi, jos sitä ei uskalleta käyttää. Ei oikeuslaitos ole mikään kostaja. Eikä se saakaan sitä olla.

Raakio (nimimerkki)

Miehet eivät halua opettajiksi eikä heitä kouluissa kaivata. Asiahan on harvinaisen vilpitön! Kannattaako tuosta huolta kantaa?

Jorma (nimimerkki)

Kannattaako kantaa huolta naisten määrästä pörssiyhtiden hallituksissa? Naiset eivät niihin hommiin erityisemmin halua ja heitä ilman tullaan toimeen, sillä miehet osaavat hommat ihan yhtä hyvin. Paremminkin, kun ovat valmiita tekemään enemmän töitä.

Niin vain tasa-arvopolitiikassa kannetaan suuren suurta huolta naisjohtajien määrästä, mutta vähääkään ei välitetä miesopettajien määrästä. Naiskiintiöitä suunnitellaan siellä ja täällä, eritoten tasa-arvoviranomaisten toimesta, mutta samaiset viranomaiset tuomitsevat ankarasti mieskiintiöiden ajatuksenkin. Kaksinaismoralismi rehottaa.

Huvittavaa on se, että opetusministeriön femakot ovat kyllä kovin huolissaan jonkun matematiikan kirjan kuvituksen satuhahmojen oletetusta sukupuolijakaumasta. Jos siellä on vaikka pari Muumipeikkoa enemmän kuin Peppi Pitkätossuja. Se on hirveän olennaista ja valtava ongelma, mutta opettajien sukupuolijakaumaa ei suostuta ongelmaksi tunnustamaan, vaikka väistämättä sillä on merkitystä, onko lapsilla sekä miehen että naisen malleja lapsuudessaan. Nimenomaan positiivisia sellaisia.

Jorma (nimimerkki)

"Kun mitkään toimenpiteet eivät miehiä lisänneet alalle, yksinkertainen johtopäätös on, että miesongelma ei lopultakaan ole valintakoekysymys vaan laajempi koulutuspoliittinen kysymys."

Valintakokeen parissa näpertely ei tosiaankaan riitä, vaan olennaista on saada mieshakijoiden määrää lisätyksi. Tämä tarkoittaa sitä, että miehiä tulee aktiivisesti kampanjoiden houkutella opettajankoulutukseen. Koulutuksesta on karsittava feministinen propaganda ja muu diipa-daapa pois ja korvattava se varsinaisella asialla. Lisäksi opettajien auktoriteettiasema on palautettava kunniaan, sillä eihän yksikään itseään kunnioittava mies lähde räkänokkien ja uusavuttomien vanhempien pompoteltavaksi.

Insider (nimimerkki)

Lisää liksaa, niin kyllä miehetkin innostuvat!

Eikös hallituksen tasa-arvo-ohjelman mukaisesti pyritä kaiken aikaa lisäämään vastakkaisen sukupuolen osuutta perinteisillä miesten ja naisten aloilla mm. ammatinvalinnanohjauksen avulla?

Naisnäkökulmasta katsottuna työmarkkinoiden eriytyneisyys mies- ja naisvoittoisiin aloihin on ongelma erityisesti naisten kannalta, koska myös palkat ja arvostus ovat kallellaan suuntiinsa sen mukaan kummanko sukupuolen valtaisesta alasta on kyse. Miehet ovat jo senkin vuoksi tervetulleita luokanopettajiksi, kunhan sopivaa ja motivoitunutta ainesta vain löytyy tarpeeksi. Siinä on tosin miesten sitten nieltävä se, että vielä kauan naisvaltaisilla aloilla rahaa ja arvostusta tulee niukemmin. Mutta jospa se arvostus ja palkka siitä miesten mukana nousisivat. Sopii toivoa.

Jorma (nimimerkki)

"tavoitteena on sukupuolineutraali ympäristö."

Tämä sukupuolineutraalius on pelkkää sanahelinää. Tosiasiassa se tarkoittaa feministien pillin mukaan tanssimista. Käytännössä siinä otetaan käyttöön naisille edullinen ja naisten mielen mukainen malli ja vaaditaan, että miesten on siihen sopeuduttava. Se ei tietenkään onnistu.

Onhan tämä avoliittolainsääntökin virallisesti sukupuolineutraali, mutta jokainen tietää, että se on käytännössä naisia suosiva ratkaisu. Ihan sama juttu on seksuaalista häirintää koskevien säännösten tai koulunkäynnin suhteen.

Nomen Nescio (nimimerkki)

Voi olla huoleti. Sieltä on nyt feministien liukuhihnalta tulossa sellainen ennennäkemätön määrä nuoria syrjäytyneitä miehiä, että jos tuohon päälle vielä nyt saadaan oikein kunnon lama, niin tämän politiikan hedelmät tulee hopealautasille koko 90-luvun lopun, ja 2000-luvun vallanpitäjille. Siis niille vallanpitäjille jotka on olleet ilmiötä luomassa - vaikka feministinen työministeri - olemalla täysin vaiti asiasta.

Tässä olisi nyt myös ollut tasa-arvoministerillä hurja tilaisuus puuttua ilmiöön, mutta hän ei siihen kyennyt.

Kohta naiset kävelevät Helsingin katuja kuin Mexico Cityssä konsanaan. Voi myös ennustaa väkivallan nousua, ja muitakin kaapauksia. Ja taatusti myös nationalismina, sillä tuo kasautuma - eräänlainen luotu kunniattomuus - purkautuu kunnian palautuksella nationalismin kautta. Siitähän on jo selviä merkkejä.

Sisäministeriön selvityksen mukaan syrjäytyminen on suurin valtiollinen uhka.

Harva muistaa enää kuinka 90-luvulla siellä oli eduskuntatalon ulkopuolella suuri joukko vihaisia ihmisiä - aitojakin revittiin. Nyt vielä lama koko tämän valtiofeminismin jälkeen, niin saadaan Helsingistäkin kunnon Mexico City.

Heille käy kuin heidän homopelkotutkimusten kanssa: lopulta sitä väkivaltaa tosiaan saadaan. Voisi nyt tavallaan hyllyttää näitä väkivaltatutkijoita ja virittää niitten kerääntynyttä energiaa purkautumispisteeseen. Tuollaisen 10 vuoden päästä halkaisee sitten heidän henkisen uraanin. Saattaa olla että heitä silloin tosiaan tarvitaan - ihan verorahoillakin.

Käyttäjän eirikr kuva
Antti Ukkonen

Mutta eikös feministit sitä väkivaltaa halunneetkin? Retoriikka on ainakin ollut varsin sotaisaa. Realiteetti näyttäisi olevan, että jos naiset syrjäytyvät, siitä ei oikeastaan seuraa mitään, muuta kuin pari nollaa lääketeollisuuden ja hoivakoneiston tilinpäätökseen, mutta jos miehet syrjäytyvät, alkaa melko nopealla tahdilla tapahtua kaikennäköistä. Näinköhän ottavat kunnian tulevista - erittäin todennäköisistä - väkivaltaisista tapahtumista? Uhreinahan he eivät niille tietenkää mitenkään suurissa määrin ole, he tietävät sen. Uho on aina niillä, jotka eivät itse ota osaa.

Itä meidän (nimimerkki)

"Miten olisi jämäkkyys ja kurinpitotaito keskeisenä kriteerinä"

Siis se joka huutaa kovemmin tai matalammalta tulisi ratkaista? Sillä kikkelillä ei ole paljon tekemistä auktoriteetin kanssa. Myös kimeä-äänisä miehiä löytyy... Pitäisikö mitata ääniala? Lapsiin ei saa käydä käsiksi koulussa...

Itselläni oli ala-asteella todella huono ja puolueellinen miesopettaja ja sama jatkui lukiossa. Jos saat kaikki oikein kokeesta, et saa kymppiä todistukseen. Olisiko minun pitänyt vetää se mukaan, että miesopettaja ei hyväksy kuin tietyn stereotyyppisen käytöksen tytöiltä? Villillä pojilla on kuules aika helppoa verrattuna villiin tyttön...

Jorma (nimimerkki)

"Sillä kikkelillä ei ole paljon tekemistä auktoriteetin kanssa."

Sekundäärisillä sukupuoliominaisuuksilla sitäkin enemmän. Toki yskilöllisiä eroja on, mutta koulujen häiriötilanteiden määrä on noussut opettajakunnan naisistuessa. Tietenkin osasyy tähän on siinä, että opettajien auktoriteettiasemaa on heikennetty, mutta nykysäännöinkin olisi mahdollista pitää yllä kovempaa kuria. Opettajista ei vain läheskään aina ole siihen.

"Jos saat kaikki oikein kokeesta, et saa kymppiä todistukseen."

Ei todistuksen numeroita ole koskaan ennenkään annettu vain koenumeroiden perusteella.

"Villillä pojilla on kuules aika helppoa verrattuna villiin tyttön..."

Miten niin? Tyttöjen aktiivisuutta suositaan, poikien aktiivisuutta pidetään häirikointinä suomalaisissa kouluissa.

Raakio (nimimerkki)

Jorma kyselee: "Kannattaako kantaa huolta naisten määrästä pörssiyhtiden hallituksissa?"

No ei tosiaan kannata. Harva nainen haluaa työn, jossa täytyy kantaa vastuu tekemistään päätöksistä. Koulussa riittää, kun paapottaa asioita, mitä opetushallitus ja femisisko-ryhmät ovat katsoneet aiheellisiksi hyväksyä. Tärkeintä on joka käänteessä korostaa sitä, ettei ole olemassa poikia ja tyttöjä. Sitten ihmetellään, miksi oppilaat ovat niin levottomia... '

Vieras (nimimerkki)

Harva nainen haluaa työn, jossa täytyy kantaa vastuu tekemistään päätöksistä.

Ja tämä väite perustuu....?

Lihaa syövä heteromies (nimimerkki)

"Harva nainen haluaa työn, jossa täytyy kantaa vastuu tekemistään päätöksistä.

Ja tämä väite perustuu....?"

Eikös tuo ole selkeästi nähtävissä naisten enemmistön opiskelu- ja työpaikkavalinnoissa?

Itä meidän (nimimerkki)

Makkaraa popsiva kalpeanaama on taas niin kohtelias herrasmies. Kaikki miehethän ovat sitä eliittiä jo ihan sukupuolen perusteella. Voi niputtaa sanat nainen ja tyhmyys yhteen, samoin kuin vastuuton paska, rahanahne huora jne synonyymiksi naiselle. Laasasen oivallukset kunniassa taas kerran. So it goes... Laasanen lisäännypä ihan itseksesi, jos pystyt, ole ilman sitä jumalaista pimppaa ja vedä sohvatyynyjesi väliin. Onneksi muunkinlaisia miehiä on olemassa kuin transuja,laasasfaneja ja nyhveröitä.

Kari Hurtta (nimimerkki)

Itä meidän:
Kaikki miehethän ovat sitä eliittiä jo ihan sukupuolen perusteella.

Tämä nimenomaan on feministien väite. Jos joku 20% on etuoikeutussa asemassa, se ei tarkoita että kaikki olisivat.

J (nimimerkki)

En kannata mitään mieskiintiöitä ym. epätasa-arvoisuutta opettajankoulutusvalinnoissa. Jos miehiä halutaan enemmän ilman että objektiivisuus kärsii, kannattaa ottaa älykkyystestin tulokset valintakriteeriksi. Yliopistoon hakevat miehet ovat valikoituneempi joukko kuin sinne hakevat naiset, joten miesten ÄO on keskimäärin korkeampi. Lisäksi miesten ÄO saattaa teini-iän jälkeen muutenkin olla korkeampi kuin naisten. ÄO ennustaa opinto- ja työmenestystä paremmin kuin mikään muu yksittäinen muuttuja, joten tämä parantaisi opettajien laatuakin.

Vieras (nimimerkki)

Miesten älykkyys on keskimäärin muutaman pisteen korkeampi kuin naisten, lisäksi jakauma on laajempi. Näin ollen sekä korkeimmat että heikoimmat pisteet saaneet ovat miehiä.

Ingenieur (nimimerkki)

Tuota keskiarvoa ei kai ole kovin vahvasti todistettu miehille edulliseksi. Lähinnä on puhuttu leveämmästä jakaumasta.

Noin muutoin älykkyys on aika yliarvostettu näissä puheissa. Ei sen kuupan tarvitse kovin kummoisesti keskiarvoa paremmin pelata, jotta pystyy toimimaan haastavissa nakeissa ja oppimaan vaikeita asioita. Hyvin vilkkaalla aivotoiminnalla on jopa negatiivisia vaikutuksia oppimiskykyyn, kun esim. sosiaalinen toiminta muuttuu vaikeammaksi ajatuksenjuoksun ollessa yksinkertaisesti yhteensopimaton kollegoiden vastaaviin.

Esmes. juutalaisia tuskin voi perustellusti pitää muita ihmisryhmiä älykkäämmiksi, mutta työmoraali on tyypillisesti luterilaistakin vahvempaa -> todella monet nobelistit ovat juutalaisia.

Ei kaikki ydinfyysikot ole mitään mensalaisia. Eikä tartte.

Kari Hurtta (nimimerkki)

Muistaakseni miehet ja naiset menestyvät erilailla eri osatesteissä. Normaalistihan testit painotetaan niin että saadaan sama keskiarvo molemmille, mutta voihan niitä testejä painottaa muutenkin, jolloin kumpa tahansa sukupuolelle saadaan keskimäärin parempi tulos.

Tomm. (nimimerkki)

Älykkyyden käyttäminen valintaperusteena olisi syrjintää, jos ei ole osoitettu, että mitä korkeampi älykkyys sitä parempi opettaja. Jos ei ole näyttöä, että älykkyys korreloi opettajan taitojen ja siten oppilaiden oppimistulosten kanssa, on älykkyys epärelevantti peruste valintakriteeriksi, aivan kuten silmien väri.

Henry Laasanen

Miten olisi jämäkkyys ja kurinpitotaito keskeisenä kriteerinä? Eikö se ole nykykoulussa se tärkein asia. Naisopettajiahan syytetään usein auktoriteetin puutteesta.

Lihaa syövä heteromies (nimimerkki)

"Miten olisi jämäkkyys ja kurinpitotaito keskeisenä kriteerinä? Eikö se ole nykykoulussa se tärkein asia. Naisopettajiahan syytetään usein auktoriteetin puutteesta."

AUK:n ja RUK:n suorittamisesta reilusti pisteitä opettajakoulutukseen hakijoille, niin jämäkkyys ja kurinpitotaito tulee jonkinlaiseksi kriteeriksi ihan ilman kiintiöitä.

Insider (nimimerkki)

Liian älykäs turhautuu luokanopettajana, oli mies tai nainen. Koulussa tarvitaan ennen kaikkea _tunneälyä_. Tätä pitäisi korostaa. Hieno esimerkki tunneälyisestä miehestä on Jari Sinkkonen (lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lääketiet.tri). Tosin hänkin kyllä koulussa turhautuisi...

J (nimimerkki)

"Älykkyyden käyttäminen valintaperusteena olisi syrjintää, jos ei ole osoitettu, että mitä korkeampi älykkyys sitä parempi opettaja. Jos ei ole näyttöä, että älykkyys korreloi opettajan taitojen ja siten oppilaiden oppimistulosten kanssa, on älykkyys epärelevantti peruste valintakriteeriksi, aivan kuten silmien väri."

Suomessa asiaa ei liene tutkittu, mutta maailmalla kyllä on, ja tulos on, että älykkyys ennustaa työmenestystä kaikissa ammateissa, älyllisesti vaativimmissa tietysti eniten: ks. esim. http://www.unc.edu/~nielsen/soci708/cdocs/Schmidt_... ja http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1744-...

Toinen asia on, että monien opettajankoulutuslaitosten nykyisin käyttämien valintaperusteiden kyvystä ennustaa opettajien työsuoritusta tuskin on olemassa suoraa todistusaineistoa. Siten ne ovat yhtä relevantteja kuin silmien väri, niin kuin sanoit.

Tomm. (nimimerkki)

" ... älykkyys ennustaa työmenestystä kaikissa ammateissa ..."

Näin se on, mutta muutaman pisteen ero sinne tänne, ei liene merkittävä seikka opettajan ammatissa.

Itä meidän (nimimerkki)

Suurin mitattu älykkyysosamäärä on kuitenkin naisella.Ja älykkyyden mittaamisessa olisi kehityksen varaa.

http://en.wikipedia.org/wiki/Marilyn_vos_Savant

Todennäköisyys, että Marilyn, jolla on korkein mitattu ÄO, on älykkäin ihminen, on n. 1/1051, eli sinä olet septiljoona kertaa todennäköisemmin älykkäin, kuin Marilyn.

Ja se vastaa aikuisten ÄO:ta 188. (Koska ratio-IQ on lognorm-jakautunut parametreillä 0, 0.15, log(228):n kvantiili lognormaalissa jakaumassa on 1-1.9591e-008 ja se on normaalijakaumassa N(100,16) kohdassa 188). Suurin Marilynille aikuisena mitattu on 186.

Se, että miehet mittaavat älykkyyttä kertoo jotain miehistä. Ja tilastollisesti useammat miehet kuin naiset mittaavat älykkyyttään.Älykkäimmät myös juovat enemmän, kertoo tutkimustulos. Mutta mitä tekemistä ala-asteen opettajalla on korkean älykkyysosamäärän suhteen? Hukkaan se siellä menee. Myös se pilipali mensan testi on matemaattisesti lahjakkaalle naiselle helppo. Ja käytännön elämä eroaa aika rankasti jostain älykkyystesteistä. Niin kauan kuin ne ovat tyyppiä: etsi ongelmaan ratkaisu?- niin ne eivät kerro mitään, tämän väitän.

Hyvä muisti, matemaattinen ja kielellinen lahjakkuus ja elämänhallinnan opettelu, kaikki nämä kuuluvat peruskouluun. Ja kaikki nämä myös kehittyvät koulittaessa. Nais- tai miesopettaja ei ratko sukupuolensa kautta mitään. Ja rima ei ole kovin korkealla opettajankoulutukseen, jotan kaiketi motivaatio ratkaisee.

Jorma (nimimerkki)

"Nais- tai miesopettaja ei ratko sukupuolensa kautta mitään."

Kyllä ratkoo, nimittäin muodostamansa roolimallin kautta. Ongelma on se, että erittäin suurella jokolla poikia ja tyttöjä ei ole minkäänlaista, varsinkaan positiivista, miehen mallia elämässään. Poikien kohdalla asenteet muuttuvat koulutusta kohtaan kielteisemmiksi, kun koko koulumaailma nähdään vain naisten leikkikenttänä. Siksi on ensiarvoisen tärkeää lisätä miesopettajien määrää.

Itä meidän (nimimerkki)

Minullapa oli erittäin huono "roolimalli" siellä peruskoulussa juuri kaiketi miesopettajan takia. Vai mikä syy on antaa todistukseen villille ja sosiaaliselle tytölle 7, vaikka kokeista sain kaikista kymppiä...

Tyttö- ja poikakoulut erikseen sitten. Jos miehet eikä naiset kokemuksen perusteella saa tasa-arvoista kohtelua vastakkaisen sukupuolen opettamana. Minä en kuitenkaan räkinyt niiden poikien päälle koulussa, mutta pojilta tämä oli "normaalia" käytöstä miesopettajan mukaan...

Kuinka moni tyttö sylki ja potki sinua koulussa, jorma?

MissM (nimimerkki)

Itämeidän, jos sinulla on ollut huono miesopettaja, niin eikö se ole syy kannattaa sitä, että miesopettajia on saatava kouluihin lisää? Silloin saataisiin myös niitä hyviä roolimalleja mahtumaan mukaan. Vai ovatko kaikki miesopettajat kategorisesti huonoja siksi, että ovat miehiä?

Minulla oli onneksi peruskoulussa aina miesopettajia yhtä monta kuin naisopettajiakin, he olivat kaikki erittäin hyviä opettajia, ja myös niitä jämäköitä kurinpitäjiä. Kaikki kiitos ja kunnia heille (kuten myös hyville naisopeille, oli niitäkin.) Miesopea ei voinut pompotella kuten naisopettajia pompoteltiin, enkä muista, että luokkamme olisi koskaan saanut miesopettajaa lähtemään itkien luokasta -- tietyt naisopettajat sai kyllä kiusattua siihen pisteeseen luokan voimin. Ja sen jälkeen ei ollut kunnioituksen rippeitäkään ko. opettajaa kohtaan, niin hänen oli turha kuvitella opettavansa meille mitään. Kukaan kohdalle osunut miesope ei ole myöskään harrastanut oppilaiden kanssa kaveeraamista tai suosion kalastelua mielistelyllä, mihin muutama naisope on sortunut -- mutta ei miessukupuolikaan ole siitä paheesta vapaa, tiedän. Siinä on toinen nopea tapa menettää oppilaiden kunnioitus.

Kyllä se olisi koulumaailman etu, että mies- ja naisopettajia olisi mahdollisimman tasapuolisesti. Siinä oppilaatkin oppisivat tulemaan toimeen erilaisten aikuisten kanssa, mitä enemmän erilaisia, eri-ikäisiä ja eri sukupuolten edustajia opettajakuntaan saadaan.

Itä meidän (nimimerkki)

Nykyään käsittääkseni se pohjasakka kertyy opettajankoulutukseen, joten en usko että tilanne miksikään siitä muuttuu. Minulla on kokemuksia miesopettajasta ja ei-niin-hyviä. Tunnen myös pari naista, jotka toimivat siis ala-asteen opettajina ja eivät ole mistään kotoisin. Tuskin se sukupuoli voi olla se ensisijainen kriteeri.

Merkittävän eron teki kohdallani naispuolinen matematiikan opettaja, joka ymmärsi, että en ollut tehnyt ainuttakaan kotitehtävää kahdeksanteen luokkaan mennessä, mutta päättelytaidot kokeessa ja suullisissa kuulusteluissa olivat silti hyvät. Siitä ne kehittyivät "huippuun", kun matematiikan tuntien sijasta sain omia kotitehtäviä -lähinnä soveltavia. Ja sillä naisella oli auktoriteettia vaikka muille jakaa. Sai minutkin uskomaan ja kääntämään kelkkani kaikkien muidenkin aineiden suhteen. Tuloksena peruskoulun päästötodistuksessa 9.7 keskiarvo aiemman 8.5 sijaan.

Lukiossa taas miesopettajien kanssa meni sukset ristiin, eivät osanneet käsitellä vilkasta tyttöä, joka silti osaa vaikkei yritä miellyttää. Siitä jäi huono keskiarvo muistosi todistukseen, mutta kirjoitin silti 5 laudaturia ja yhden eximian. Kummasti auttaa arvioinnissa, kun ei tunne tekijää...Tuskin se niin menee, että arvostelija katsoo nimestä ensin onko kyseessä tyttö vai poika ja antaa vasta sitten pisteet.

Ingenieur (nimimerkki)

Itä meidänillä on hyvä pointti kiintiöiden ja vääristeltyjen sisäänottojen vaikutuksista: Tosiaan, huonosti valikoimalla päätyy helposti saamaan liikaa niitä heikompia kandidaatteja.

Itse kyseenalastaisin vähän koko palkkaopettajavetoista koulutussysteemiä. Jos asiaa miettii vähän, niin onhan se vähän vaarallista, että lapsi on 7-12 vuotiaaksi vähintään vuoden kerrallaan pääosin yhden ihmisen kasvatusosaamisen vastuulla ja vaikutteiden alla. Vaikka suomalainen koulutussysteemi on pääsääntöisesti tosi hyvä ja tasalaatuinen, niin väkisinkin laitoskasvatus jättää oman sivujälkensä.

Voisiko tuota kasvatusvastuuta hajauttaa nykyistä tehokkaammin? Insinööri voisi tulla viikoksi avustamaan LuMa-aineissa ja yrittää motivoida lapsia soveltavamman opetuksen/esimerkin avulla? Kunnallis/valtakunnanpoliitikkoja opettamassa historiaa ja yhteiskuntaoppia, lekureita ja terveydenhoitajia bilsaan ja terveystietoon ym...

Jos niitä esikuvia kouluihin halutaan, niin voi niitä opettajakoulujen ulkopuoleltakin hakea. Kyllähän valtio voi orjasukupuolen määrätä murhakoulun kertauksiin, miksei sitten opetusvelvollisuuteen vaikka ilmaista korkeakoulutusta vastaan... :)

Itä meidän (nimimerkki)

Insinööri on ihan oikeassa tässä asiassa. Oppilaiden tulisi saada enemmän kosketusta myös elämään sen koulun ulkopuolella. Kaikista ei vain tule opettajia ja aivan muunlaista osaamista myös tarvitaan -paljon suuremmissa mittakaavoissa kuin jonkun pienen koulun opettajakunta pystyy näyttämään.

Opettajat ovat aika lailla kaavoihin kangistuneita. Nykyään ihmisen on jatkuvasti kehitettävä itseään, luotava sitä omaa minää paremmaksi ja paremmaksi ja luovuttava ajatuksesta, että joskus on valmis. Olen todella kiitollinen siitä opettajasta, joka huomasi, että minä opin eri tavalla kuin sillä luokkahuoneessa paasamisella. Jotenkin elämän kokemus on opettanut, että tyhmiä ihmisiä on aika harvassa, niillä joillain vain voi olla aivan vääränlaiset opettajat ja tämä on sääli.

Itä meidän (nimimerkki)

MissM, itse niputat naisopet automaattisesti heikommaksi auktoriteetiksi. Kantani tähän asiaan on, ettei se sukupuoli ratkaise opetustaitoja. Opettajaksi yleensä etsiydytään helpomman leivän takia, toki myös "kutsumuksen", mutta kenellä ei olisi kivat lomat mielessä kun perustietojen paukutus sekalaiselle ainekselle on hoidettu.

Mene vaikka joillekin valmennuskursseille (yliopistoon), joissa opettajille maksetaan lähinnä tulosten mukaan. Tietääkseni niissä on kuitenkin lähinnä niitä naisopettajia ( itse tunnen 2 naista, jotka opettavat kemian ja fysiikan taitoja pääsykoetta varten).

Naisilla voi olla enemmän halua ns muokata ainesta omien tietojensa avulla kuin miehillä. Toki voi myös vaikuttaa se ympäristö miten luonnontieteellisesti kouluttauneet ( oma koulutusalani) suhtautuu naisiin ja ns "naisen paikkaan". Myös opettajan työmotivaatio riippuu ajasta ja paikasta. Oli sitten mies tai nainen. Ja työ tehdään siellä, missä enemmän miehiä hakeutuu opettajan ammattiin, eli yliopistoissa.
Yleensä miehillä on enemmän halua "loistaa" tiedoillaan ja taidoillaan kuin naisilla, ja tällöin opettajan ura voi olla virhe.

J (nimimerkki)

Itä meidän, lue yllä linkittämäni artikkelit, jos haluat tietää, mitä merkitystä ÄO:lla on työelämässä.

Marilyn von Savantilla lapsena mitattu ÄO 228 on mahdoton ja perustuu testaajan tekemiin virheisiin. Johtaviin ÄO-testien kehittäjiin kuuluva Alan Kaufman kirjoitti asiasta näin:

"Little Miss Savant was given an old version of the Stanford-Binet (Terman & Merrill, 1937), which did, indeed, use the antiquated formula of MA/CA x 100 [MA=mental age; CA=chronological age]. But in the test manual's norms, the Binet [test] does not permit IQs to rise above 170 at any age, child or adult. [...] the psychologist who came up with an IQ of 228 committed an extrapolation of a misconception, thereby violating most every rule imaginable concerning the meaning of IQs."

[...]

"Marilyn vos Savant is smart. Perhaps she deserves to be in the Guinness Hall of Game, as her columns sometimes claim. More likely, the psychologist who evaluated her should be in the Guinness Hall of Shame for blatant test abuse. An IQ of 228 is an imaginary number, an it violates the rules in the test manual. It made no sense when she was tested as a child in 1956, on a test that was almost two decades old at the time, and it makes even less sense now." (kirjasta "IQ Testing 101", s. 104, 107)

Itä meidän (nimimerkki)

"Todennäköisyys, että Marilyn, jolla on korkein mitattu ÄO, on älykkäin ihminen, on n. 1/1051, eli sinä olet septiljoona kertaa todennäköisemmin älykkäin, kuin Marilyn"

Siis eiköhän tämä kerro sen. Huom. älykkyysosamäärä on mitattu vain murto-osalla ihmisistä. Ei löydy mitään koko maailman kattavaa älykkyysosamäärätilastoa ja siitä luotua kellokäyrää. Ja se Poissonin jakauma voisi toimia jopa paremmin tässä tapauksessa. Ja jokaisessa tilastossa on se virhemarginaali.

Marilynin ÄO-kvantiili on p=1/30mil, joten tn. että hän on älykkäin N=6mrd ihmisestä, on (1-p)N, joka on Taylorin sarja-approksimaatiolla ln(1+p)~p noin e-pN = 10-51) .Jos siis tajuat matematiikkaa paremmin kuin kirjoitettua kieltä.

Ja matematiikka on ihmisen luoma abstrakti leikki, joka joillekin avautuu ja joillekin ei. Monesti tytöt ovat pelkästään laiskoja ja eivät halua opetella leikin sääntöjä ja päästä helpolla juuri sillä uskomuksella, että tytöt eivät vain opi matematiikkaa.

Minulle matematiikka on kaunista. Ja siitä kiinnostus lähti. Todellinen matematiikka todistaa tietyn asian olevan juuri näin ja perään se neliö tai MOT.

Älykkyysosamäärän taulukko pitäisi kalibroida uudellen. Ja jo lapset pitäisi testata kuten aikuisetkin. Vie niin vähän aikaa. Lounastunnillakin ehtisi. Ja jos ei tajua siitä leikistä, jossa tietty totuus on tosi ehdoilla se,se ja (se), sitä voi kompensoida monin eri tavoin. Siis se ei ole mikään ehdoton tuomio mahdollisesta tyhmyydestäsi.

p.s with numbers anything is possible

Höpönassu (nimimerkki)

Opettajien sukupuolijakauma ei ole ongelma opettajien tai siksi pyrkivien kannalta vaan oppilaiden kannalta. Kiesus sentään

Vai onko sittenkään? Sanoivathan opettajat ja oppilaat kysyttäessä, että eivät kaipaa miesopettajia. Väitti joku RaijaKoo. Pojat eivät tarvitse miehen mallia koska "tytöt ja heidän suhteensa miehen malliin jäävät usein problematisoimatta". Haistan tasa-arvonaisen! Mikä tahansa looginen kuperkeikka kelpaa, kunhan vain poikien asema ei näyttäytyisi ongelmana tai ainakaan suurempana kuin tyttöjen ongelmat.

Todellisuudessa miehen mallin puuttuminen on miltei määritelmänomaisesti ongelma osalle sosiaalisesti oireilevista pojista. Naisen kyky samastua kasvavan pojan ajatusmaailmaan on sitä paitsi selvästi huonompi kuin miehen. Ja kyllä näitä asioita on tutkittukin, kunhan suostu lukemaan muutakin kuin naistasa-arvokirjallisuutta.

Itä meidän (nimimerkki)

Näin talvisodan syttymispäivänä on hyvä muistaa tälläisiä ihmisiä kuin herra Laasanen. Oma isoisäni ammuttiin palasiksi ja saksalaiset sotilaat raiskasivat mummoni siinä jatkoruljanssissa. Mummo kuitenkin sen isoisän kappaleet arkkuun laittoi, samoin kuin 3 veljensä. Ja eli yksin, unohdettuna ja katkerana lasten lennettyä pesästä. Oli muuten opettaja ja lotta ja varmaan vei myös sen paikan joltain tasokkaalta mieheltä silloin vuonna papu. On se niin väärin vain. Tuhansia vuosia miehet ovat saaneet päihin, alistettu ja jätetty kantamaan seuraukset ja rakentamaan yhteiskuntaa niistä...

Henry Laasanen

Sunnuntaina tuli dokumentti...

Ykkösdokumentti: Auf Wiedersehen Finnland. Lapin sodan puhjettua 1944 sadat nuoret suomalaisnaiset lähtivät saksalaisten sotilaiden mukaan.

Sosiologi (nimimerkki)

Niin, miehet on vaan jauhettu suolimössöksi ja luumurskaksi rintamilla minne naiset ovat vaivojaan säästämättä tehneet ammuksia yötäpäivää pyörineissä sotateollisuuden tehtaissa...

Itä meidän (nimimerkki)

Minä ainakin olen ylpeä siitä, että saan asua Suomessa enkä Venäjällä. Kaikki kunnia heille, jotka sinne hankeen kaatuivat, lähdenkin tästä viemään seppeleen haudalle. Mitä jos kaikki miehet olisivat kitisseet 30.11.1939? Ei me mennä,kun ei naistenkaan tarvi... Missä perkeleessä on se suomalainen sisu? Naiset täällä ovat olleet pahoja akkoja jo Kalevalan perusteella hyvin kauan. Pohjan akka, Pohjolan tytär ja Kullervolle kävi miten?

»Miekka mietti miehen mielen
Arvasi uron pakinan,
Vastasi sanalla tuolla
"Miks'en söisi mielelläni,
Söisi syylistä lihoa
Viallista verta joisi?
Syön lihoa syyttömänki
Juon verta viattomanki."»

MikkoAP (nimimerkki)

Itä meidän: "Mitä jos kaikki miehet olisivat kitisseet 30.11.1939? Ei me mennä,kun ei naistenkaan tarvi... Missä perkeleessä on se suomalainen sisu?"

Niin. Missä perkeleessä on se suomalaisten naisten sisu, jolla varustettuna he eivät ottaneet eroa heti, kun mieheensä olivat tylsistyneet, saaneet lasten huoltajuuden ja vapaat kädet häiritä tapaamisoikeutta, saaneet yhteisen talon/asunnon itselleen ja sitouttaneet miehen samoihin taloudellisiin elatusvelvollisuuksiin kuin mitä hänellä oli ennen eroa, mutta ilman oikeuksia.

Tai valittaneet "palkkakuopasta", vaikka itse olivat alansa valinneet.

On ihan päteviä perusteita todeta, etteivät nykyiset suomalaiset kokonaisuutena (minä mukaanlukien) ole yhtä sisukkaita ja kovia kuin seitsemän vuosikymmentä sitten.

Ei ole perusteltua korostaa vain miesten puutteita, tai syyttää kehityksestä vain miehiä.

Itä meidän (nimimerkki)

Käsittäkseni mummoni alkoi juttelemaan saksaksi saksalaisten sotilaitten annettua hänelle ( sota-aikana se halveksittu sairaanhoitaja) ruokaa, kun hengissä ei meinannut enää pysyä juureksilla.Kiitokseksi sitten tilaisuuden tullen sakut näyttivät mummolle sen kaapin paikan raiskaamalla. Niin tai näin, sota tai rauha, aina voi naiselle käydä huonosti. Ja mummoni jaksoi siitä puhua, että mielellään hänkin sinne sankarihautaan olisi veljiensä lailla mennyt eikä kestämään kurjuutta eikä kirjoja pantaten hankkinut lapsille kenkiä...

MikkoAP (nimimerkki)

Itä meidän: "Kiitokseksi sitten tilaisuuden tullen sakut näyttivät mummolle sen kaapin paikan raiskaamalla. Niin tai näin, sota tai rauha, aina voi naiselle käydä huonosti. Ja mummoni jaksoi siitä puhua, että mielellään hänkin sinne sankarihautaan olisi veljiensä lailla mennyt eikä kestämään kurjuutta eikä kirjoja pantaten hankkinut lapsille kenkiä..."

Eli ne "kunnioittamasi" sotaveteraanit pääsivät kuitenkin niin paljon naisia helpommalla...

Joopa joo, varmasti on moni hengissä selvinnyt veteraani ajatellut samoin, kun eivät traumat rintamalta jättäneet rauhaan.

Jorma (nimimerkki)

"Minullapa oli erittäin huono "roolimalli" siellä peruskoulussa juuri kaiketi miesopettajan takia."

No, monella muulla on aika toisenlaisia kokemuksia. Minulla oli sekä hyviä, että huonoja naisopettajia. Sama juttu oli miesopettajien kanssa. Kokonaisuuden kannalta oli kuitenkin hyvä, ettei opettajina ollut vain naisia, vaikka enemmistö opettajista naisia olikin.

"Tyttö- ja poikakoulut erikseen sitten."

Yhteiskoulut toimivat, mutta tyttöjä ja poikia voisi kokeilla opettaa erillisissä ryhmissään. Ainakin joissain aineissa.

"Kuinka moni tyttö sylki ja potki sinua koulussa, jorma?"

Ei yksikään.

Ingenieur (nimimerkki)
Pena (nimimerkki)

Kun opiskelin amk:ssa, oli luokallamme aika monta tyttöä. Kun kyseessä oli tekninen ja miehinen ala, ei ollut yllätys, että ko. tytöt ja naiset olivat kohtuullisen feministisesti ajattelevia.

Oli suorastaan hauska katsoa kuinka kiusallista heille oli todeta, että lähes poikkeuksetta kohdallemme sattuneet naisopettajat olivat huonoja ja erittäinhuonoja. Kaiken lisäksi naisopettajia yhdisti ja yhdistää huonot käytöstavat. Monelle jopa normaali tervehtiminen oli vaikeaa.

Miesopettajat olivat poikkeuksetta ulospäinsuuntautuneita, mukavia, mutta ennenkaikkea VARMISTIVAT, että oppilaat YMMÄRSIVÄT asian, jota he opettivat.

Mutta myönnettäköön, että joukossa oli myös muutama erittäin pätevä nainen. Näitä naisia kuitenkin yhdisti poikkeuksetta se, että heillä oli vuosien työkokemus miehisiltä aloilta ja miesten parista. Kai sitä nainenkin lopulta oppii hyvässä seurassa......

Insider (nimimerkki)

Palaan vielä Jari Sinkkoseen (lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lääketiet. tri) josta mainitsin ylempänä. Tuli näet mieleeni se, kuinka hänen mielestään hormonien merkitystä sukupuolelle tyypillisessä käyttäytymisessä on vähätelty ja liiallisesti korostettu kulttuurisia tekijöitä.

Sinkkonen on kertonut 4 500 miestä käsittäneestä tutkimuksesta, jossa huomattiin 30-40-v miesten korkeiden testosteronitasojen olevan yhteydessä mm. epäsosiaaliseen käytökseen, koulupinnaamiseen, ryyppäämiseen ja muunkinlaiseen yleiseen levottomuuteen. Armeijassa ja avioliitossakaan nämä miehet eivät viihtyneet tai heitä ei kauan katseltu.

Tämmöinen äijätyyppi ei kyllä ensinnäkään pääsisi edes opettajakoulutukseen, saati saisi opintoja suoritetuksi, mutta eipä hänestä opeksi käytännössä olisikaan. Open on oltava nimittäin vähän vähemmän äijä. Jokaisessahan meissä on maskuliininen ja feminiininen puoli, vain eri tavoin painottuneena. Miesluokanopella pitää olla se pehmeä puoli painottuneena, ja hänen on oltava myös tämän asian kanssa sinut. Ja kyllähän he ovatkin, minun nähdäkseni.

Naiset tykkäävät miesopeista, niin minä itsekin. Heissä on valtavan paljon tosi lutusia tyyppejä (ja tietysti poikkeuksiakin on…).

Jari Sinkkonen näkee myös, ihan aiheellisesti omastakin mielestäni, että sukupuolineutraali kasvatus on mahdottomuus. Sitä neliskanttista palikkaa ei saa ahdettua pyöreään koloon millään ilveellä. Pojat ovat poikia ja tytöt tyttöjä. Pojilla pitää sen vuoksi olla koulussakin poikienkin juttuja, ja kyllähän miehet niissä jutuissa naisia parempia asiantuntijoita ovatkin :D

No tuota... (nimimerkki)

Nyt sitten pitäisi varmaankin jonkun ratkaista, että millä tavoin miehiä saataisiin lisää luokanopettajiksi. Parempi palkka opettajille, tulee tietysti ensimmäisenä mieleen, mutta ehdotuskin sellaisesta saisi kuntien ja valtioiden päättäjät luulatavsti kauhistumaan sydänjuuriaan myöten. Joten mitä siis pitäisi tehdä.

Tuo kurinpitoasia kouluissa ihmetyttää minua. Toki syynä voi olla opettajakunnan naisistuminen, mutta mielestäni se ei selitä kaikkea sekään, sillä kyllähän aikaisemmin oli näitä auktoriteettia omaavia naisopettajiakin joiden silmille ei todellakaan kukaan oppilas hyppinyt. Ovatko nämä hävinneet kokonaan nyt sitten ?

Eli onko kyse sukupuolesta vai onko vika opettajakoulutuksessa ja sen antamissa kasvatusmetodeissa ja muussa sellaisessa ?

Insider (nimimerkki)

Ensinnäkin oppilasaines on muuttunut silminnähden ja vuosi vuodelta aina vain vaikeammaksi. Oppilaat ovat yhä levottomampia, samoin yhä useamman ongelmat aina vain suurempia ja laaja-alaisempia. Mutta se siitä. Mennään opettajan auktoriteettiin ja siihen kellä sitä on ja kellä ei:

Auktoriteetti on täysin persoonakohtaista. Toisissa ihmisissä vain on luontaista auktoriteettia ja toisissa ei, täysin sukupuolesta riippumatta. Joistakin aikuisista huokuu lapsen näkökulmasta katsottuna turvallisuutta, määrätietoisuutta ja oikeudenmukaisuutta, joidenkin valttina puolestaan on lempeä ymmärtämys tai hulvaton huumori. Ja samalla tavoin nämä erilaiset opettajat ovat lasten kunnioittamia. Taas tullaan siihen mystiseen määritelmään “se jokin”. Opettajassa on oltava karismaa, omanlaistaan “sitä jotakin”, tai syntyy kaaos. Epävarmat ihmiset eivät opettajina pärjää, sillä oppilaat keksivät äkkiä open akilleen kantapään ja iskevät siihen armotta. Myöskään ne opet, joilla on huono/hidas tilannetaju ja jäykkä ja joustamaton tai vastaavasti liian lepsu asenne eivät saa lasten kunnioitusta.

Paras tulos saavutetaan yhteispelillä. Sovitaan asioista, joista pidetään kiinni. Tärkeää on kannustaminen ja onnistumisista palkitseminen, kaikki mikä saa oppilaan tuntemaan, että hän ei ole mikään surkimus ja että opettaja on hänen puolellaan. Kun jokainen oppilas tuntee, että ope on hänen puolellaan ja tukenaan, eikä suinkaan vihollinen, silloin myös kaikki nämä oppilaat ovat opettajan puolella ja tukena. Opettaja saa ihan kyyneleet silmiinsä, kun oppilas täräyttää sydämensä pohjasta: Sä oot maailman paras opettaja!

Raakio (nimimerkki)

Insiderille kymmenen pistettä äskeisestä kommentista (18.39). Auktoriteetti ei tosiaankaan ole sukupuolesta kiinni. Joillakin vain on ja toisilla ei.
Opettajankoulutuksessa ei kai tuota kuriongelmaa käsitellä millään tavalla? Eikä koulutukseen valittujen kykyjä pitää järjestystä mitata? Sanokaa vain, jos olen väärässä.

Ingenieur (nimimerkki)
Opettaja Itä-Helsingistä (nimimerkki)

Ehdotan erikoisesti miesopiskelijoille suunniteltuja maksullisia valmennuskursseja kasvatustieteelliseen, samanlaisia joihin miehet menevät halutessaan oikeustieteelliseen tai lääketieteelliseen tiedekuntaan. Hintakin voisi olla samaa luokkaa, jotta saadaan vähän imua alalle ja todella motivoituneet lahjakkuudet hakemaan opetusalalle.

Pena (nimimerkki)

Olisikohan kyse muusta kuin palkasta. Minua ainakin ahdistaisi ajatus opiskelusta luokassa, joista valtaosa on naisia, etenkin, kun luokanopettaja aine on sellaista.... no vähemmän hauskaa porukkaa. Nipottajia, feministejä, itseään maailman napoina pitäviä ja puoluekannaltaan vihreitä.

Johan siinä on mieskin hieman pimeä, jos moiseen seuraan haluaa.

Ehkä miesopettajille pitäisi järjestää ryhmiä, joissa vähemmistö on naisia.

Naisia pitää olla, jotta mielekkyys opiskeluun säilyy, mutta korkeintaan puolet luokasta.

Raakio (nimimerkki)

...Nipottajia, feministejä, itseään maailman napoina pitäviä ja puoluekannaltaan vihreitä...
Sellaisiapa nuo nuoret naisopettajat tuntuvat enimmältään olevan. En minäkään jaksaisi tuollaisessa seurassa työpäiviäni viettää. Ei ihme, että miehet kiertävät opettajanhuoneet kaukaa.

Vieras (nimimerkki)

Höpö höpö, siellähän nuo istuvat välitunneilla opettajainhuoneessa kahvilla siinä missä naisopetkin:)

Jaska Brown (nimimerkki)

Miksi miehiä pitäisi väkisin saada luokanopettajiksi? Olisihan tietysti periaatteessa parempi, jos miehiä olisi enemmän opettajina, mutta on parempi että opettaja on kelvollinen nainen kuin kelvoton mies. Ei pääsykokeissa saa suosia kumpaakaan sukupuolta, jos pyritään saamaan hyviä opettajia. On myös huomattava, että luokanopettaja opettaa lähes kaikki aineet ja näin miehen mallia ei saa, vaikka 80 % opettajista olisi miehiä ja omalle kohdalle osuu nainen. Eikä toisaalta saa naisen mallia, mikäli kohdalle osuu mies.

Toisaalta, jos kerran väkisin halutaan saada miehiä suosiva pääsykoe, niin tässä ehdotus yhdeksi tehtäväksi:
1) Piirretään lattiaan viiva.
2) Puoli metriä kyseisen viivan eteen asetetaan metrin korkuinen este.
3) Hakija saa kymmenen lisäpistettä, mikäli onnistuu viivan takana seisten kusemaan esteen yli.

Henry Laasanen

"3) Hakija saa kymmenen lisäpistettä, mikäli onnistuu viivan takana seisten kusemaan esteen yli."

Entäs jos suihku on heikentynyt? :-(

Jaska Brown (nimimerkki)

No eikös nykypäivänä nimenomaan valinnoissa muutenkin pyritä suosimaan tuoreita eikä vanhoja ylioppilaita?

Itä meidän (nimimerkki)

Yhtä veteraania en vaihtaisi 10 nykyiseen suomalaisen mieheen. Akkojako vastaan soditte? Mehän ollan tyhmiä, aikaansaamattomia verorahoilla eläviä kitisiöitä... Ja varmasti kasvatan siitä ainoasta lapsestani erilaisen miehen, kuin te kitisijäpierut. Otan sen kunniatehtäväkseni, jos olette sellaisesta kuulleet.

Nyt menenkin hakemaan pojan kotiin. Peittelen, suukottelen ja pyydän anteeksi, että äiti isän kera muisteli menneitä ja joi pari lasia viiniä. Ja sen seppeleen vein todellakin tässä säässä sinne haudalle ja siellä tuli itku. Se isoisä olisi ollut korvaamaton asia. Naurakaa minkä kerkiätte, minusta jo suomenkieli on ilo. Asiat voisivat olla paljon pahemminkin.

Syltty (nimimerkki)

Itä meidän
"Yhtä veteraania en vaihtaisi 10 nykyiseen suomalaisen mieheen."

Pitää ottaa huomioon että sotiemme veteraanit eivät olleet varttuneet sosiaalidemokratian ja feminismin mädättämässä maailmassa, vaan 30-luvulla.

30-luku lienee ainoa aikakausi Suomessa, jolloin vallitsi tervehenkinen suhtautuminen kommunismiin, feminismiin, avioeroon ja ryssiin.

Lisäksi kansalaisten tervehenkisiä harrastuksia, mm. ampumaharrastusta ja metsästystä, suorastaan kannustettiin.

Lopputuloksena mahdollistettiin talvisodan ihme.

Nykypäivän mies joutuu alusta asti taistelemaan semmoiseen ylämäkeen, ettei mitään rajaa.

Vieras (nimimerkki)

Jep. Näin paljon suomalaista miestä nykyään osataan arvostaa :)

Eipä kannata näiden vuoksi panna tikkua ristiin saati väkivalloin alkaa puolustamaan. Viekää, raiskatkaa, tappakaa... Ihan sama. Teit heille mitä tahansa, niin vihaa ja sylkeä tulet näkemään. Samasta kohtelusta, jota täällä yleistät suomalaiseen mieheen, tulee myös sinun poikasi kohtaamaan koko elämänsä.

Käsittääkseni aika paljon tämänkin palstan vaikerruksesta seuraa siitä, miten meidän kasvatuslaitoksemme ja vanhempamme ovat yrittäneet kasvattaa meistä niin "erilaisia miehiä". Sylkykuppeja, palvelijoita ja orjia huonokäytöksisille naisille.

Ei ole ollut muuten yksi tai kaksi kertaa, jolloin itseänikin kohtaan osoitettua (naisen) fyysistä väkivaltaa on perusteltu "no minulla on ollut vaikeaa ja raiskauksia ymym." -argumenteilla. Vanhin temppu kirjassa. Piti väitteet paikkansa tai ei, kaksi väärää ei tee oikeaa. Jos sanoo välittävänsä jostain mutta kykenee kuitenkin törkeään fyysiseen ja henkiseen väkivaltaan, niin ei kyllä anna kovin hyvää lupausta myöskään mammakyvyistään...

MikkoAP (nimimerkki)

Itä meidän: "Yhtä veteraania en vaihtaisi 10 nykyiseen suomalaisen mieheen. Akkojako vastaan soditte? Mehän ollan tyhmiä, aikaansaamattomia verorahoilla eläviä kitisiöitä... Ja varmasti kasvatan siitä ainoasta lapsestani erilaisen miehen, kuin te kitisijäpierut. Otan sen kunniatehtäväkseni, jos olette sellaisesta kuulleet."

Veteraanit menivätkin rintamalle puolustamaan ihan erilaisia naisia kuin nykyiset suomalaisakat.

Ja, jos "mies käy armeijan, nainen synnyttää" , niin naiset laiminlyövät velvollisuuttaan selkeästi miehiä enemmän.

Oletkos sinkkuäiti?

Nimittäin sinkkuäitien tyyli "opettaa miehuutta" pojilleen, on väkisin nalkuttamalla yrittää saada keskenkasvuiset poikansa omaksumaan miehen vastuu.

Tällä tyylillä jenkeissä mustien ghettojen sinkkuäidit ovat onnistuneet kasvattamaan jo ainakin pari sukupolvea todellisia naisvihaajia tyyliin Eazy-E.

Itä meidän (nimimerkki)

Odotitko, että vastaan? En ole sinkkuäiti vaan yritän minkä kerkiän pitää tätä pientä perhettä koossa. Saan kohtuullista palkkaa, mieheni ei tienaa juuri mitään, eikä tilanne tod.näk. siitä hirveästi muutu hänen valmistuttuaan.

Rakastan intohimoisesti miestäni. Voin sanoa, että vain hänen kanssaan olen täysin onnellinen. Ja koen olevani onnekas, niin, olen kaiketi onnellinen nainen. Kaikki naiset eivät toki ole. Joskus todellakin haluaisi sanoa, että mitä tämä kaikki riita ja rähinä minuun kuuluu, minulla on asiat hyvin. Mutta muistaa, esim. sen miten opiskeluaikoina sain jatkuvasti todistaa ja vakuutella, että osaan laskea ja hoitaa hommat, vaikka olen tyttö... Se kylvi minuun sellaisen päällepäsmäriasenteen. Naisessa sellainen yleensä ärsyttää jostain syystä miehiä...

AnssiK (nimimerkki)

Omat muistoni kouluajoilta ovat 80- ja 90-luvuilta. Miesopettajat olivat erittäin tärkeitä kasvavalle pojalle. Naisia oli silloinkin opettajista valtaosa.

Parhaat opettajani olivat miehiä, vaikka hyviä naisopettajiakin toki oli. Paljon oli myös hentoisia naisia, joilla ei ollut mitään auktoriteettia ja joita luokan reippaimmat pyörittivät. Miesopettajien tunneilla oli rauhallista, ei sen vuoksi että he olisivat huutaneet luokkaa hiljaiseksi, vaan koska he olemuksellaan saivat luokalta kunnioitusta.

Monet poikalapset asuvat yksihuoltajaäitinsä kanssa, eikä heillä ole välttämättä mitään miehen mallia elämässään. Erityisesti heille on tärkeää, että edes koulussa olisi turvallisia aikuisia miehiä. Miehet ovat itse olleet poikia aikanaan, ja he myös tietävät parhaiten poikien sielunelämän ja miten heidän oppimistaan voi motivoida.

Em. syistä toivoisin että luokanopettajiksi hakeutuisi nykyistä paljon enemmän miehiä. Keinoja siihen minulla ei ole antaa.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset